Žáci 1..stupně na akci pořádané DDM - 18. října 2007