Sovičkiáda 2008 - soutěž Okresní knihovny v Prostějově