V Praze a na koncertě "Stonožky" - 5. prosince 2008