Je mnohem víc než jen finanční výpomoc, protože vytváří pouto lidské solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami. Je to forma pomoci, která poskytuje dítěti nejen možnost chodit do školy, ale dává mu i naději na lepší život ve své rodné zemi, se svou rodinou.

Ken

ADOPCE NA DÁLKU  2008 - 2013

     Naše škola se vždy snažila své žáky systematicky a cílevědomě nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Chceme přispívat k posilování  přátelských vztahů a otevřené komunikaci mezi dětmi bez ohledu na to, z  jakého kulturního, sociálního a geografického prostředí pocházejí. I díky tomu se žáci naučí chápat význam slova tolerance a budou lépe připraveni na život v multikulturní společnosti.

     Proto se na podzim roku 2007 naše škola přihlásila do dlouhodobého programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Ten je koncipován nejen jako finanční výpomoc k zajištění celoročních nákladů na studium adoptovaného dítěte, ale vytváří zároveň i pouto lidské solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami. Volba žáků naší školy padla na chlapce Kennedy Odhiamba z chudinské čtvrti hlavního města Keni - Nairobi. Nejdříve proběhla několikaměsíční přípravná jednání, protože bylo nutné shromáždit nejen potřebné informace, ale i důležité kontakty. Díky podpoře vedení školy a promyšlené propagaci mezi dětmi i na veřejnosti se nakonec žáci, rodiče a zaměstnanci školy rozhodli tuto ušlechtilou akci podpořit. A tak se v červnu 2008 mohla adopce rozběhnout naplno.
     S přispěním členů školního parlamentu vedeného Mgr. Miladou Krejčovou tak každý rok na jaře probíhaly finanční sbírky, z  jejichž výtěžku bylo možné uhradit celoroční adopci. Všechny informace o samotné adopci a finančních prostředcích vybraných v jednotlivých třídách i mezi zaměstnanci školy v příslušném kalendářním roce byly zveřejňovány na nástěnce v II. patře školní budovy a také na webových stránkách školy. Podrobné údaje o hospodaření se svěřenými finančními prostředky mohl a může každý zájemce získat u školního metodika prevence Mgr. Pavla Janury, který celou akci zaštiťoval.
     A proč ten minulý čas ? Protože náš adoptovaný Kennedy dosáhne  v květnu 2013 věku 15 let a svoji školní docházku ukončí. A to bylo hlavním cílem naší snahy. Poskytnout možnost vzdělání, které dá alespoň jednomu africkému dítěti šanci na lepší budoucnost ve své rodné zemi, neboť ta mu nedokáže zajistit vzdělání a kvalitnější životní podmínky. Za těch 5 let, kdy program probíhal, se vybralo celkem 36.000,-Kč.  Peníze byly použity nejen na samotnou školní docházku, ale i na nákup učebnic, sešitů, psacích potřeb, školní uniformy apod. Hlavní přínos adopce na dálku spatřujeme v  tom, že naši žáci získali díky  této dlouhodobé aktivitě pocit spoluzodpovědnosti za osud jiného dítěte.

     Na závěr mi dovolte, abych všem rodičům, žákům i pracovníkům školy, kteří na tuto humanitární akci přispívali nebo se nějak podíleli na jejím organizačním zajištění, poděkoval za hluboké gesto lidské solidarity, pochopení a spolupráci.

Mgr. Pavel JANURA, garant a koordinátor projektu

 

Adopce na dálku 2011

     Ve spolupráci se zástupci školního parlamentu vedeného Mgr. Krejčovou proběhla v dubnu 2011 finanční sbírka jako součást dlouhodobého programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Mezi žáky se vybralo 5.300,-Kč, zaměstnanci školy přispěli částkou 673,-Kč. Sbírka tedy vynesla  celkem  5.973 ,-Kč. To sice nestačí na pokrytí celoročních nákladů, které u  našeho adoptovaného chlapce Kennedy Odhiamba z Keni činí 7.200,- Kč, ale díky finanční rezervě z předchozích let můžeme chybějící částku dofinancovat  tak, aby adopce mohla pokračovat i do roku 2012. Chtěl bych rodičům, žákům i pracovníkům školy, kteří na tuto humanitární akci přispěli, poděkovat za pochopení a spolupráci. Všechny důležité informace jsou umístěny nejen na webových stránkách školy, ale i na informačním panelu v II. patře školní budovy.    

     Pokud by měl někdo zájem seznámit se s průběhem adopce a s vyúčtováním hospodaření se svěřenými finančními prostředky, může se obrátit přímo na koordinátora projektu.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

 

Adopce na dálku 2010

Ve spolupráci se zástupci školního parlamentu vedeného Mgr. Krejčovou proběhla v dubnu 2010 finanční sbírka jako součást dlouhodobého programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Mezi žáky se vybralo 6.266,-Kč, zaměstnanci školy přispěli částkou  650,-Kč. Sbírka tedy vynesla  celkem  6.916,-Kč. To sice nestačí na pokrytí celoročních nákladů, které u  našeho adoptovaného chlapce Kennedy Odhiamba z Keni činí 7.200,- Kč, ale díky finanční rezervě ve  fondu (z minulých 2 let) můžeme zaplatit pokračování adopce a úhradu poplatků i v dalším období. Chtěl bych rodičům, žákům i pracovníkům školy, kteří na tuto humanitární akci přispěli, poděkovat a věřím, že ji  podpoří i v příštím roce. Všechny důležité informace jsou umístěny buď na webových stránkách školy, nebo jsou k dispozici přímo u koordinátora projektu. Každý zájemce se tak  může seznámit nejen s průběhem adopce a  informacemi o chlapci a zemi, ve které žije, ale i s vyúčtováním hospodaření se svěřenými finančními prostředky.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

 

ADOPCE AFRICKÉHO DÍTĚTE 2009

Ve spolupráci se zástupci školního parlamentu vedeného Mgr. Krejčovou proběhla v dubnu 2009 finanční sbírka jako součást dlouhodobého programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Mezi žáky se vybralo 7.324,-Kč, zaměstnanci školy přispěli částkou 850,-Kč. Sbírka tedy vynesla  celkem  8.174,-Kč. To stačí nejen na pokrytí celoročních nákladů, které u  našeho adoptovaného chlapce Kennedy Odhiamba z Keni činí 7.200,- Kč, ale vytvořila se také rezerva ve  fondu určeného na pokračování adopce a úhradu poplatků i v dalším období. Chtěl bych rodičům, žákům i pracovníkům školy, kteří na tuto humanitární akci přispěli, poděkovat a věřím, že ji  podpoří i v příštích letech. Zatímco chodit do školy u nás je považováno za samozřejmé právo každého dítěte, v řadě zemí, Keňu nevyjímaje, je to výsada, které si tyto děti velice váží, protože jen se vzděláním získají  naději na lepší život ve své rodné zemi. Všechny důležité informace jsou umístěny na webových stránkách školy, takže se každý zájemce  může seznámit nejen s průběhem adopce a  informacemi o chlapci a zemi, ve které žije, ale i s vyúčtováním hospodaření se svěřenými finančními prostředky.
                                   

                                        Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu

 

Na podzim  roku 2007 se naše škola přihlásila do dlouhodobého programu Adopce  afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Po několikaměsíčním přípravném období, kdy se shromažďovaly informace a kontakty, se žáci, rodiče i zaměstnanci školy rozhodli tuto ušlechtilou akci podpořit. Ve spolupráci se školním parlamentem vedeným Mgr. Krejčovou proběhla finanční sbírka, která vynesla celkem 10.515,- Kč. To stačí nejen na celoroční adopci, která u  jednoho dítěte z Keni činí 7.200,- Kč, ale vytvořila se i rezerva pro vznik budoucího fondu určeného na pokračování adopce i v dalším období. Z kartotéky humanistického centra Narovinu byl nakonec vybrán desetiletý chlapec Kennedy Odhiambo, který žije v chudinské čtvrti hlavního města Keni - Nairobi. Chtěl bych rodičům, žákům i pracovníkům školy, kteří na tuto hluboce lidskou akci přispěli, poděkovat a věřím, že program adopce podpoří i v příštích letech. Také díky Vám bude moci Ken, jak ho důvěrně nazýváme, chodit do školy a získá  naději na lepší život ve své rodné zemi. Po prázdninách umístíme v naší škole  panel, na kterém se budou moci všichni zájemci seznámit nejen s průběhem adopce a údaji o podmínkách školní docházky v Africe, ale  i s informacemi o chlapci a zemi, ve které žije, možnostech dopisování s ním a v neposlední řadě i s vyúčtováním hospodaření se svěřenými finančními prostředky.

                       Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

Keňská republika
Jamhuri ya Kenya
Republic of Kenya

11
vlajka

22
znak

 

Hymna: Ee Mungu Nguvu Yetu

 

Motto: Harambee
(svahilsky: Tahejme všichni za jeden provaz)

 

geografie

 

33

 

Hlavní město:

Nairobi

 

Rozloha:

582 646 km2 (46. na světě)
z toho 2,3 % vodní plochy

 

Nejvyšší bod:

Mount Kenya (5 199 m n. m.)

 

Časové pásmo:

+3

 

obyvatelstvo

 

Počet obyvatel:

36 913 721 (33. na světě, 2007)

 

Hustota zalidnění:

63,3 ob. / km2 (126. na světě)

 

Jazyk:

svahilština, angličtina (úřední), arabština a kmenové jazyky

 

Národnostní složení:

keňské

 

Náboženství:

protestanté 45 %, římští katolíci 33 %, muslimové 10 %, původní náboženství 10 %, ostatní 2 %

 

státní útvar

 

Státní zřízení:

republika

 

Vznik:

12. prosince 1963 (nezávislost na Velké Británii)

 

Prezident:

Mwai Kibaki

 

Viceprezident:

Moody Awori

 

Měna:

keňský šilink (KES)

 

HDP/obyv. (PPP):

1 445 USD (158. na světě, 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Keni

 

Školní rok začíná v lednu a je rozdělen na 3 vyučovací období, mezi kterými jsou prázdniny. Děti nastupují vždy na začátku těchto období – tj. v lednu, květnu a v září. Po ukončení tříměsíčního cyklu (trimestru) škola vystaví vysvědčení, které „adoptivní rodič“ - naše základní škola -
dostane i se stručným dopisem od dítěte.

Pro dítě v Keni se jedná o příspěvek 7.200,- Kč na celý kalendářní rok. 70% z této částky ( 5.040,- Kč ) obdrží přímo dané dítě na úhradu školní uniformy, učebnic a jiných pomůcek. 30% ( 2.160,- Kč ) je určeno na zajištění organizačních nákladů v ČR i v Keni, platy zaměstnanců organizace, telefonní poplatky, poštovné, cestovné, pronájem kanceláří, propagaci, semináře apod.
Dítěti je možné psát anglicky v průběhu celého roku. Doporučuje se psát krátké dopisy jednoduchým jazykem tak, aby obsahovaly témata srozumitelná dítěti žijícímu v Africe. Balíček je dovoleno posílat maximálně 3 x ročně. Doporučují se jen drobné dárečky - knížky, omalovánky, pastelky, panenky, plyšáky apod. Za dražší věci se totiž platí neúměrně vysoké clo.