Slavnostní předávání vysvědčení - 29. června 2010

 

Proběhlo vysvědčení v kině Oko

Pěvecká soutěž - 26. června 2010

Zpěvohraní

V sobotu 26.6. 2010 proběhlo finále pěvecké soutěže v rámci Zpěvohraní na Svátku hudby.

Rytíř Čtenářského řádu - 23.června.2010

 

rytířrytíř

V předposledním červnovém týdnu připravili naši deváťáci  pro žáky 1.tříd soutěž ve čtení, aby zjistili, jak se naši nejmenší naučili číst.  Každý prváček přečetl  úryvek z knížky  Kvak a Žbluňk, kterou neznali.  Všichni obdrželi  titul rytíř Čtenářského řádu a byli pasováni opravdovým  pasovacím mečem a rytířem Tomášem Chytilem.

Mgr. N. Tesaříková

Budoucí prváčci ve škole

předškoláčcipředškoláčci

Ve středu 16. června zamířili do naší základní školy děvčata a chlapci ze školky, kteří po prázdninách usednou do školních lavic v první třídě.

Návštěva z Kanady - červen 2010

1.A3.A

V tomto týdnu je vyučování v 1.A a 3. třídě trochu neobvyklé. Do vyučování se v těchto třídách zapojily i dvě holčičky z Kanady, které jsou u babičky v Němčicích nad Hanou. Ve své kanadské škole a doma mluví francouzsky, naši školu navštěvují proto, aby se procvičily v češtině. Annika i Jessica Tshunza se s dětmi se seznámily velmi rychle, našly si obě nové kamarády a kamarádky a snad se jim u nás bude líbit.

Mgr. Anna Vlčová

Odvoz vyřazeného elektrozařízení

Ve středu 26. května přijel před naši základní školu  velký kamion. Chlapci 9. a 7. ročníku do  něj přesunuli  95 televizí  (některé už byly muzeální kousky) a počítačových monitorů. Tolik kusů jste přinesli vy, rodiče i ostatní občané, do školy ve sběrovém týdnu i v dalších dnech. Tím jste výrazně pomohli životnímu prostředí, protože jste přispěli k úspoře elektrické energie, ropy, vody i primárních surovin, přispěli jste ke snížení produkce nebezpečných odpadů a skleníkových plynů.
To však ještě není všechno. Do kamionu chlapci naskládali  několik desítek kilogramů drobného elektrozařízení, jako jsou mobily, žehličky, vysavače, kopírky, tiskárny, mixéry, fény, mikrovlnné trouby. Tyto přístroje nosili žáci během celého školního roku. Jsme rádi, že  neskončily v popelnici, ale tam, kde patří, ve firmách na recyklaci elektrozařízení.  Nyní  ještě pokračuje sběr malých vyřazených baterií.
I v příštím roce budeme ve sběru drobného elektrozařízení  pokračovat.

    

Děkujeme, že jste přispěli k ochraně životního prostředí a také pomohli získat naší škole body do soutěže Recyklohraní.

M. Krejčová

 

Škola v přírodě - Karlov - červen 2010

 

Karlov 1Karlov 1 a Karlov 2Karlov 2

Škola v přírodě se letos uskutečnila v Karlově pod Pradědem, penzionu Eden.

Akademie - Barevný svět - 27. a 28. května 2010

 

čtvrtek 27. 5.
pohádkahudba a zpěvakademie
pátek 28. 5.
akademieakademieakademie

 

 

 

Celostátní pěvecká folklorní soutěž Zpěváček 2010 a ZŠ Němčice nad Hanou

 

Zpěváček 2010

Letos už po šestnácté se 14. - 16. května

ve Velkých Losinách ...

 

Pro žáky, rodiče a přátele Otevřené školy – ZŠ Němčice nad Hanou

Naše škola podala projekt na vybudování moderní učebny s interaktivní tabulí. Aby měla více šancí získat tzv. oranžovou učebnu od ČEZu, potřebuje získat co nejvíc hlasů /do 15. května/. Byli bychom rádi, kdybyste naši školu podpořili. Postup je následující: na počítači zadejte www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna  Na úvodní stránce se zadá severomoravský region a je potřeba dostat se na 16. stranu, kde je ZŠ Němčice nad Hanou, pak můžete hlasovat. Buďte trpěliví, načítání trvá určitý čas.  Děkujeme za podporu.

Jak jsme v hodině němčiny vyráběli zeleninový salát - 14. 5. 2010

salátsalát 2salát 3

V osmém ročníku probírali žáci v hodinách němčiny kapitolu s názvem Gesundleben, zabývající se zdravým životním stylem. A protože jako ukázka zdravé stravy zde byl popsán postup výroby míchaného zeleninového salátu, žáci si jej chtěli vyzkoušet. Aby to neměli tak jednoduché, rozdělili jsme se do skupin a receptů v němčině vytvořili několik. Pak už zbývalo zamluvit si na jednu hodinu němčiny naši novou cvičnou kuchyňku a osmáci ( nejen dívky, ale i chlapci) vytvořili několik zdravých pochoutek, které nejen výborně chutnaly, ale i skvěle vypadaly.

Mgr.Anna Vlčová, uč.Nj

Druhý ročník Čtenářského maratónu - 13. května 2010

čtenářský maratón

Ve čtvrtek 13. května předmětová komise českého jazyka a paní asistentky připravili pro romské děti již 2.ročník Čtenářského maratónu. Tato akce má za cíl vzbudit u nich větší zájem o četbu knih a čtení samotné. V úvodu jsme dětem přečetli básně v romštině i českém jazyce. Pak začaly číst děti připravené texty. Nejlepší čtenáři obdrželi diplom a sladkou odměnu. Byli to Nikola Husárová, Radek Koky a Kristýna Kandrová. Pak si všichni zahráli hru, v níž museli prokázat, že umí číst s porozuměním.

N.Tesaříková

Vsichni jsme děti planety Země - 11. května 2010

ZeměZeměZemě

      V úterý 11.května v naší tělocvičně proběhl v rámci multikulturní výchovy projektový den s názvem „Všichni jsme děti planety Země“, který si pro ostatní děti  připravili žákyně a žáci 9. ročníku. Nachystali si  prezentace jednotlivých světadílů, v nichž jsme se mohli dovědět nejen  základní údaje o světadílech: o jejich rozloze, počtu obyvatel, o národech, které tam žijí, ale také zajímavosti z historie i současného života. Děti měly možnost porovnat různé kultury, ale mohly si srovnat, v jakých podmínkách žijí děti například v Africe a jak se máme my.

     

Někteří deváťáci se převlékli za významné či známé osobnosti, připravili typická jídla či zhotovili velké mapy jednotlivých světadílů, připravili si multimediální prezentace na počítačích. Vyzkoušeli si, jak je náročné mluvit celé dopoledne, opakovat mnohokrát stejné poznatky, ukázňovat mladší žáky. Většina z nich se úkolu zhostila na výbornou.

     

M.Krejčová, N.Tesaříková

Žijeme se zvířaty a máme je rádii - 20. dubna 2010

projektové vyučováníprojektové vyučováníprojektové vyučování

V uvedený den proběhlo na naší škole projektové vyučování.

“Respektovat a být respektován!!!!“

respektování

Členové školního parlamentu a žáci druhé třídy se účastnili komunitního kruhu za přítomnosti paní učitelky Mgr. Milady Krejčové jako garanta parlamentní skupiny. Celou akci pro žáky připravila paní učitelka Mgr.Alena Řezáčová. Tématem byly vzájemné vztahy mezi dětmi,   přátelství, spolupráce a komunikace, řešení problémů a vyjadřování se v kolektivu dětí.
Že se nám ve škole daří podporovat dobré vztahy, ukáží hned následující dny.
Rodiče mohou prostřednictvím svých dětí ihned kontrolovat jejich reakci. Jakmile přijdou žáci ze školy, mohou si rodiče v diskusi s dítětem ověřovat, jak škola postupuje a jak jsou děti ve škole vedeni.
Komunitní kruh navázal na setkání třídní učitelky Mgr. Aleny Řezáčové s rodiči žáků druhé třídy. Řešili v otevřené diskusi problémy týkající se chování druháků ve škole. Navázali  na proběhlou diskusi komunitními kruhy, které probíhají po dobu tří týdnů ve třídě. Setkali se ve třídě i s maminkou jednoho žáčka a řešili konkrétní problém. Situace se zlepšuje a je den o dne lepší.
Je potřebná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran. Doufám, že si ji jako třída, učitel i rodiče udržíme.
Pevně věřím, že v druhé třídě barva pleti není žádný problém a slovo diskriminace a adorace nemůže zaznít. Ve třetím setkání v komunitním kruhu nás navštívil školní psycholog  Mgr. Roman Řežáb, který shrnul doposud získané zkušenosti a  nové poznatky žáků a završil tím naše snažení „Respektovat a být  respektován!“. Děkuji všem rodičům za projevenou důvěru i spolupráci.

 

Na přiložených obrázcích jsou zachycené vzájemné vztahy a přátelství ve třídě očima druháků.

Mgr. Alena Řezáčová

Mléčné kreditky a projekt OVOCE DO ŠKOL

 

Doplněné informace nejen pro rodiče.

Pyjamas party - pyžamový večírek
pyžamová párty
se konal v hodině anglického jazyka, kdy paní učitelka a žáci přišli v nočních úborech a přinesli si s sebou zvířátka, s nimiž doma spí. Škoda, že si pyžama nepřinesli všichni. „Pyžamáci“ představili sebe i své zvířátko, popsali své pyžamo či noční košili (samozřejmě anglicky). Když paní učitelka zkoušela čtení, některým se podařilo usnout.
Recitační soutěž - 16. dubna 2010

Ošmera

Dne 11. března 2010 se v Prostějově uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Z naší školy se ho zúčastnilo 6 žáků ve čtyřech kategoriích. Všichni soutěžící  naši školu dobře reprezentovali. Nejlépe si vedl  Kamil Ošmera z 5.A. Umístil se ve své kategorii na pěkném 3. místě a 16. dubna se zúčastnil krajského kola v Olomouci. Blahopřejeme.

Mgr. Lenka Literová

Mezinárodní den Romů - 8. dubna 2010
MDR
Druháci a Velikonoce - 31. března 2010
Velikonoce

Velikonoční dílna se druhákům v ZŠ Němčice nad Hanou vydařila.Předvedli jsme si netradiční formy výroby kraslic, povídali jsme si o zvycích a obyčejích vítání jara. Pozorovali jsme pukající jarní přírodu. Že se na jaře rodí mláďata, rozkvétají sněženky, bledule, podběl, začíná kvést zlatý déšť, fialky a narcisy jsme viděli na jarní procházce přírodou kolem školy. Předměty ČJ, PRV, PČ ,VV, HV jsme využili v projektovém vyučování, jež zachytily následující fotografie. Je patrné, že škola může být i hrou, což v Němčících nad Hanou znají druháci dobře. Barvení kraslic a výroba velikonočních věnců jen potvrdila tu skutečnost, že žáci s paní učitelkou Mgr.Alenou Řezáčovou byli na Velikonoce připraveni výborně.

Den učitelů - 28. března 2010

 

KYTKA

U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ
VÁM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ VE VAŠÍ
PRÁCI I OSOBNÍM ŽIVOTĚ.


Za všechny žáky
Školní parlament

 

Ekoturistika - 25. března 2010
Kolem potokakolem potoka
Čtenářské průkazy - 23. března 2010

čtenářičtenáři

Dne 23. března 2010 byl 1. stupeň v divadle na pohádce Honza a čert.

Okresní kolo recitační soutěže - 11. března 2010
proběhlo v Prostějově
Turnaj ve florbalu - 26. února 2010

florbal 1florbal 2florbal 3florbal 4

 

V pátek 26. února 2010 se uskutečnil v sokolovně 2. ročník školního turnaje ve florbalu.

Výtvarná soutěž - konec února 2010

Naši malí školáci z 1.B rádi kreslí a malují. Koncem února nakreslili obrázky do výtvaarné soutěže s názvem "Pomáhat a chránit!" Jak se jim to povedlo, posuďte sami.

prváčci - VV soutěžprváčci - VV soutěž

Mgr. Renata Žižlavská

Spelling Ant - 24. února 2010

spelling

Proběhl již druhý ročník této soutěže.

Žáci 1. A si vyzkoušeli „Dalton“ - 24. února 2010

aneb

 PRVÁČCI NA  OLYMPIÁDÉ olympiáda

Daltonské učení je jedna z moderních a netradičních vyučovacích metod. Spočívá v tom, že žák si zpravidla může sám zvolit pořadí řešení úkolů z jednotlivých vyučovacích předmětů, které pro něj připraví jeho učitel. Zařazuje se většinou při opakování  a upevňování učiva, pro zpestření, aby školní povinnosti nebyly pro děti jednotvárné. Po splnění každého úkolu se žáci sami odmění např. nalepením smajlíka do výsledkové listiny. Učení obsahuje i pohybové úkoly a zpravidla se neznámkuje, proto je mezi dětmi velmi oblíbené. Naši malí prvňáčci však obdrželi přece jen od paní učitelky jako bonus i jedničku do žákovské knížky, protože své první vyučování tohoto typu zvládli na výbornou.
Kromě úloh z matematiky a českého jazyka, které byly všechny aktuálně zaměřeny na zimní olympiádu, museli prokázat svou šikovnost také v různých olympijských disciplínách, jako např.slalom mezi židličkami, skoky bez boulí, či běh na lyžích ze dvou „zemovek“. Mimo to je čekaly úkoly, jako vybarvit správně českou státní vlajku, napsat úvodní slova naší hymny, navrhnout olympijskou medaili, vyznačit nejkratší cestu slalomáře od startu do cíle, či zdolat obtížné boule plné příkladů, vyluštit křížovky, jejichž tajenkou bylo místo konání ZOH apod.
Všichni malí olympionici odcházeli ten den ze školy se zlatou medailí na krku, kterou byli odměněni  za výborný výkon. Není ale jisté, jestli s ní došli až domů, protože většina z nich brzy zjistila, že uvnitř je čokoládová. Co si ale určitě přinesli ze školy domů, je dojem, že učení není mučení. A to byl cíl dnešního olympijského dne v 1.A.

Mgr. Anna Vlčová

Školní kolo recitační soutěže - 15. února 2010

recitace

V pondělí 15. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Recitovalo celkem 40 dětí. Mimo soutěž vystoupilo osm prvňáčků, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i spolužáci účinkujících.

Dramatizace v literatuře v 9.A - 12. února 2010

dramatizace

Do hodiny literatury v 9.A si V.Matoušek připravil velmi pěknou prezentaci o Jaroslavu Haškovi a referát o knize Osudy dobrého vojáka Švejka. Pak jsme četli úryvek v čítance o tom, jak Švejk na své cestě do Budějovic potká starou babičku.  Na další hodinu si  žáci měli ve dvojicích připravit dramatizaci této ukázky. Mnozí se úkolu zhostili na výbornou, někteří si přinesli  i kostýmy a rekvizity.

N. Tesaříková

LABESTRA - 11. února. 2010

Dne 11. února 2010 proběhl v Němčicích nad Hanou první ročník osvětové a informační kampaně LABESTRA (Láska beze strachu), jejímž hlavním cílem je rozšíření znalostí o sexuálně přenosných nemocech, antikoncepci apod. Šestnácti žákům 9.A a 9.B z naší školy ve složení Martina Hanzlíková, Petra Spíchalová, Tereza Wacyková, Veronika Wacyková, Pavlína Navrátilová, Jaromír Hrubý, Petr Prečan, Petra Doležálková, Michal Chytil, Kristýna Klvačová, Lada Vránová, Petra Hrubá, Michaela Večerková, Martin Přidal, Petra Gojišová a Pavel Ruber se podařilo prodat  183 přáníček - pohlednic. Výtěžek ve výši 3.660,- byl odeslán na konto pražské organizace, která celou akci zaštiťuje. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování nejen jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali s organizačním zajištěním, ale i všem, kdo  zakoupením pohlednice přispěli na konto sbírky.

    

Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu

Vědomostní soutěž Čtyřlístek - 5. února 2010
Konala se v Přerově za účasti našich deváťáků.
Anglické bramboráčky - únor 2010
   
bramboráčky

I letos jsme se žáky 8. ročníku  v hodině angličtiny vařili. Žáci si vyzkoušeli anglický recept na bramborové placičky.  Využili jsme nové žákovské kuchyňky, proto jsme se mohli rozdělit do čtyř družstev.  Za 45 minut žáci stihli připravit těsto z vařených brambor, vyválet a vykrájet placičky a usmažit je na pánvi. Každá skupina se předháněla, čím placičky dochutí a ozdobí. Některé placičky byly s tatarkou, jiné s kečupem, nastrouhaným sýrem, salámem či mrkvičkou.  Všem  chutnaly.

N. Tesaříková

Poslední spaní 9.B ve škole - 27. leden 2010

spaní ve školespaní ve škole

Naše třída od šestého ročníku, kdy jsme dostali za třídní paní učitelku Tesaříkovou, spala ve škole mnohokrát. Cílem společných večerů a nocí bylo stmelování kolektivu. Každé spaní bylo něčemu věnováno, například čtení pod lampou, boji proti šikaně, Štědrý večer ve škole,… Poslední spaní jsme věnovali  mimo jiné opakování předtaneční výchovy a půlnočnímu předávání vysvědčení.

Zavzpomínali jsme si nad třídními kronikami a pak jsme se dívali na naše fotky na internetu, které  tam pravidelně dává spolužák Michal Chytil. Jak jsme se za ta léta změnili! Všechna spaní ve škole byla super, prožili jsme nezapomenutelné  zážitky, za které děkujeme své třídní. Je to paní učitelka, která učí srdcem.

Za všechny spolužáky Petra Gojišová,
předsedkyně třídního parlamentu

 

Mezopotámie 2010 - 27. leden 2010

MezopotámieMezopotámie

„Cestování v čase“  nás tentokrát zavedlo až do starověké Mezopotámie, která  je spojována i se vznikem a rozšířením klínového písma. Každý žák 6. ročníku si mohl v netradiční hodině dějepisu vyrobit svoji hliněnou tabulku i s několika klínovými znaky. Děti si tak rozšířily své poznatky o této zaniklé civilizaci.


Mgr. Pavel Janura

Školní kolo zeměpisné olympiády - 27. ledna 2010

zeměpisná olympiádaZeměpisná olympiáda

Zúčastnili se ho zájemci ze druhého stupně.

Turnaj v malé kopané - 22. ledna 2010
Turnaj se konal ...
Zápis do 1. třídy

zápiszápis

Proběhl v pátek 22. ledna 2010

Výtvarná soutěž - leden 2010

soutěž

Kreslili žáci naší školy.

Zimní radovánky - leden 2010

čtvrťáci

Žáci 4. třídy využili zimního období a dostatku sněhu a procvičovali své schopnosti ve sjezdu na bobech, saních a talířích. Jejich fyzická zdatnost se projevila, když museli několikrát vyšlapat na kopec, aby se mohli svézt dolů. Dobré vztahy  mezi spolužáky spočívaly v tom, že si navzájem půjčovali sportovní nářadí, slušné chování a ohleduplnost znamenala, že  sjíždějící spolužáci měli  volnou sjezdovou dráhu.
I když se to nezdá, za dvě hodiny na čerstvém vzduchu došlo k velkému rozvoji  tělesných i duševních vlastnosti dětí.

Mgr. M. Krejčová, tř. uč. 4. tř.
Eskymácká škola - 21. ledna 2010
prváci
Eskymácké děti mají školu z ledu,
učí se tam eskymáckou abecedu.
Eskymácká abeceda není žádná věda,
sáňkování, koulování a lov na medvěda.

     Do takové eskymácké školy se ve čtvrtek 21.1.2010 vypravily i děti z 1.A ze ZŠ Němčice. Vyučování probíhalo na kopci za Němčicemi, kam se malí školáci vypravili bez aktovek, zato teple oblečení a vyučovací pomůckou pro tentokrát byly boby, které každý táhl s sebou. Ty vydávaly takový zvuk, že se místní obyvatelé vybíhali přesvědčit, co způsobuje tak strašidelný hukot. Na kopci se známkovalo sáňkování, bobování, koulování. Pak se ale děti začaly dožadovat „lovu na medvěda“. Protože v dohledu byli jen dva vyplašení zajíci, schovala se paní učitelka za strom, nasadila kapuci a za velkého bručení se pak na naše prvňáčky vyřítil obrovský medvěd. Toho děti úspěšně ulovily, takže se mohl opět proměnit v paní učitelku. Ještě nikdy malým eskymákům s červenými tvářemi nechutnal oběd ve školní jídelně tak, jako ten den.

Mgr. Anna Vlčová

Druháci se zimy nebojí!!!!!! - leden 2010

druháci

Netradiční formy vyučování v Němčické škole nejsou výjimkou. Zařazujeme činnostní učení, skupinovou práci, daltonské učení a i jiné formy vyučování. V tělesné výchově jsme se připravili na využití přírodních sněhových podmínek a skupina 23 žáků prověřovala sjíždění na bobech na němčických svazích. Jako první průzkumníci jsme zamířili na Hliník a dál na kopec Zaječák. Věřte, že sjezdy byly dlouhé, rychlé a žáčci si bobování moc užili. Je nutné poděkovat obětavým rodičům, kteří vybavili své děti nejen dvěma svačinami, teplým čajem, ale hlavně teplým oblečením do přírody a sportovní výzbrojí. Nebylo druháka, kterému by něco chybělo. Dvě hodiny netradiční tělesné výchovy ocenila paní učitelka Mgr. Alena Řezáčová kladným hodnocením.
Věříme, že sníh nám vydrží co nejdéle a budeme v netradičních formách tělesné výchovy pokračovat celý leden, protože od února nás čeká už plavání v prostějovském bazénu, na který se druháci moc těší.  


Mgr. Alena Řezáčová, učitelka 2. třídy


Dějepisná olympiáda - začátek ledna 2010
Máme pro Vás výsledky.
Anglické koledy - 18. prosince 2009

koledy

V pátek 18.12. 2009 si žáci 6. třídy, třídy 7.B a třídy 8.A společně zazpívali známé anglické koledy, které se naučili v hodinách angličtiny. Akce se setkala s ohlasem okolních tříd a přispěla k utváření pohodové předvánoční nálady.

Mgr. František Matoušek

Vánoce romských dětí v družině - prosinec 2009

v družině

Přebory házené v Kostelci - 9. prosinec 2009

házená 1házená 2házená 3

Chcete vědět, jak to dopadlo?

Vánoční diskotéka - 11. prosince 2009
discoProběhla pod záštitou parlamentu
Soutěž tříd ve vánoční výzdobě - 14. prosince 2009 ...
proběhlo její vyhodnocení výzdoba
Nabídka profesionálního fotografa
profes_foto Rodičům žáků prvního stupně tímto předkládáme ukázku nabídky profesionálního fotografa
Tvorba erbů - 11. prosince 2009

erby

Ve čtvrtek 10.12. 2009 si v rámci učiva dějepisu vyzkoušeli žáci 7.A tvorbu vlastních erbů. Podle vzoru šlechtických erbů českých králů a šlechty si malovali své vlastní erby dle svých zálib a zájmů. V pátek 11.12. se touto činností zabývala v hodině dějepisu i třída 7.B.

F. Matoušek
Vánoční jarmark - 9. prosince 2009

 

jarmark

 

Proběhl již druhý ročník

 

 

 

VYHODNOCENÍ  VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE - 1. prosince 2009
Turnaj v piškvorkách - 27. listopad 2009

piškvorky

Turnaj v piškvorkách
V pátek 27. listopadu se uskutečnil turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 15 žáků.

Ve starší kategorii zvítězil Lukáš Mička z 9.A, druhý byl Adam Hrdý ze 6.r. a třetí Tomáš Chytil z 9.A.

V mladší kategorii zvítězil Václav Kubíček z 5.B, druhá byla Denisa Vysloužilová z 5.B a třetí Jan Kleveta ze 2.r.

Mgr. Libor Mitana

Cesta do pravěku ...- 27.listopadu 2009

 

Venuše 1

... je název klasického českého filmu, v němž čtyři nerozluční kamarádi podniknou dobrodružnou výpravu proti proudu času, aby se podívali, jak to na naší Zemi vypadalo před miliony let. Žáky 6. třídy žádné namáhavé ani nebezpečné putování nečekalo. Jen si v jedné netradiční hodině dějepisu zahráli na pravěkého umělce, který před 25 000 lety vytvořil  slavnou sošku Věstonické venuše. Aktivita se dětem líbila a věřím, že obohatila jejich znalosti o nejstarším období lidských dějin.

Mgr. Pavel Janura

Venuše 2

 

Přírodovědný klokan - 11. listopadu 2009
I letos se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do této soutěže.
O hanáckýho kohóta - 20. listopadu 2009

kohót 1

Proběhlo školní kolo.

Setkání s dálniční policií - 5. listopad 2009

dálniční policiedálniční policie

Na čtvrtek 5. listopadu 2009 bylo pro žáky 5. až 8. tříd připraveno setkání se čtyřmi  pracovníky dálničního oddělení Policie ČR z Ivanovic na Hané. Tato jednotka má za úkol dohlížet na provoz dálnice v úseku od Ivanovic po Kroměříž a Hulín. Jednotlivé aktivity byly rozděleny do dvou hlavních bloků. V prvním si žáci připomněli pravidla, která by měli jako chodci a cyklisté dodržovat, aby neporušovali bezpečnost silničního provozu. Ve druhém bloku dostaly děti možnost si nejen prohlédnout, ale doslova „osahat“ policejní automobily Ford Mondeo a  Volkswagen Passat, které jsou vybaveny špičkovou technikou  používanou  při  řešení dopravních přestupků, vyhledávání kradených vozidel, monitorování provozu apod. Akce se setkala s příznivým ohlasem žáků a přiblížila jim náplň práce tohoto policejního oddílu. Pro starší děti byla možná inspirací při volbě budoucího povolání.

Mgr. Pavel Janura

Výstavka ovoce a zeleniny - října 2009
výstavka

V předposledním říjnovém týdnu jsme na chodbě 1. poschodí školy uspořádali již tradiční výstavku ovoce a zeleniny. Výpěstků z naší oblasti Hané nejvíce přinesly nejmladší děti. Těm jsme poděkovali a předali sladkou odměnu.

Žáci šestého a sedmého ročníku doplnili výstavku výrobky z přírodních materiálů.

Mgr. Věra Mašterová

 

Nakupování v hodině angličtiny

nakupování

V angličtině v 7.A zrovna probíráme nakupování. Naučili jsme se různé fráze, jak nakupovat. Žáci si měli přinést zboží, označit cenami a chodit po třídě od obchodu k obchodu a nakupovat. Obchody byly nádherné, žáčkům za jejich aktivitu děkuji.

 N.Tesaříková

Jak jsme spali v knihovně - 20. října 2009

spaní v knihovně

Úterní zážitek devatenácti deváťáků.

Projektový týden 19. - 23. října 2009

vandalismus 1vandalismus 2vandalismus

NEBUĎME LHOSTEJNÍ aneb  VANDALISMUS KOLEM NÁS

Práce romských dětí - ve školní družině - 21. října 2009

ve družině

Výstavka v sokolovně - Naše armáda - 19. října 2009

naše armáda

Na pondělí 19. října 2009 si žák naší základní školy Petr KARNET ( z 9.A ) připravil výstavku věnovanou výzbroji a výstroji naší armády. Vzhledem k tomu, že se již řadu let zajímá o vše, co je s armádou a vojenstvím spojeno, má velmi dobré znalosti z této oblasti. Pro jednotlivé třídy od 3. do 9. ročníku byla připravena krátká beseda, ale největší pozornost návštěvníků upoutala obsáhlá výstava exponátů ( především vojenských vyznamenání, uniforem, zbraní a dalšího vojenského materiálu ) z jeho soukromé sbírky, kterou shromažďuje již řadu let. Expozice vzbudila pozitivní ohlas a všichni si ji se zájmem prohlédli. 

                                               Mgr. Pavel Janura

Co se mi líbí

Co se mi líbí

Co se mi líbí a nelíbí v mé obci se jmenovala literární soutěž vyhlášená Městskou knihovnou v Prostějově. Do soutěže jsme zaslali 8 prací. Mezi oceněnými byly práce Radka Kouřila z 5.A a Karla Hrdého z 9.A. Kristýna Klvačová z 9.B obsadila krásné 3. místo. Blahopřejeme.

 

Dětské dopravní hřiště

dopravní hřiště

Čtvrťáci vyrazili v pátek 16. října 2009

Exkurze na hvězdárnu a do muzea - 9. října 2009

hvězdárnamuzeum

Stalo se už tradicí na naší škole, že žáci 6. ročníku jezdí každý rok na hvězdárnu a do muzea.
V pátek 9. října jsme tuto tradici prodloužili. Na hvězdárně v Prostějově jsme shlédli zajímavý pořad o Sluneční soustavě, doplněný nejnovějšími poznatky z astronomie. Bohužel pro špatné počasí jsme nemohli pozorovat Slunce. Cestou k muzeu nám pan učitel Janura ukázal zajímavé historické budovy a přidal zajímavosti z historie města. V muzeu nás čekala expozice pravěku zaměřující se na místní region, výstava hodin, předmětů běžného života z roku 1989 a expozice zachycující život prostějovského rodáka Jiřího Wolkera. Věřím, že příští rok pojedeme opět

L. Mitana

Čtenářský maraton - 8. října 2009

čtenářský maraton

Čtenářský maratón pro romské žáky naší školy

    Ve čtvrtek 8.října se v družině školy uskutečnil čtenářský maratón  pro romské děti v naší škole. V úvodu jim p.uč.Tesaříková vysvětlila pojem maratón a význam znalosti čtení pro život. Paní asistentka Balogová přečetla romskou pohádku, některé z dětí jí rozuměli a řekli nám stručný obsah. Pak se děti střídaly ve čtení, každý přečetl kousek textu pohádky. Pak jsme si ještě přečetli článek o našem spisovném českém jazyce. Nejlepší tři čtenáři Kristýna a Kevin Čonkovi  a  Nikola Husárová obdrželi medaile čtenářského řádu. Všem žákům paní asistentka rozdala upomínkové předměty. Na závěr nám děti zazpívaly.

N.Tesaříková

Sběr starého papíru

Základní škola v Němčicích nad Hanou
pořádá

v rámci projektového týdne
SBĚR  STARÉHO PAPÍRU
Od 5.října – do 9. října 2009 od 7.00 hod  do  16. 00 hod.

/Individuální domluva je možná./

Výtěžek bude použit rovným dílem na konto STONOŽKY a pro potřebu žáků školy v Němčicích nad Hanou.
/  Kdo z občanů má zájem o odvoz sběru do školy, může se obrátit na žáky školy nebo na telefon 582 386 579./

Mgr. Alena Řezáčová

Začíná fotografická soutěž

Podrobnosti? Tady je máme!

Psychologická poradna 2009/2010

 

Termíny psychologické poradny

Začal další školní rok - 2009/2010

 

Ti nejmladší zasedli do svých lavic poprvé doopravdy

Zahájení školního roku 2009 / 2010

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2009 v 7, 50 hod.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v 1. třídách v 7, 50 hod. za účasti představitelů města a členek sboru pro občanské záležitosti. Rozdělení žáků do prvních tříd je vyvěšeno na vstupních dveřích školy.
Rádi přivítáme s dětmi i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé.
Rodičům budou podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.
Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny.
Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 1. září a bude navazovat na konec vyučování.
Obědy ve školní jídelně se vaří také od 1. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 31. 8. 2009 do 12, 00 hod. První týden se bude vařit pouze jedno jídlo. Od dalšího týdne budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka.
Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne od 2. září. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Celková struktura školního roku je k dispozici.

Deváťáci dostali vysvědčení

deváťáci

Slavnostní předání vysvědčení deváťákům proběhlo tradičně v kině

Letní dílnička - červen 2009

dílnička

- výtvarná práce romských dětí ve spolupráci s družinou

Lenka Chalánková, asistentka

Budoucí prvňáčci v e škole - 17. června 2009

17. června zamířili do naší základní školy budoucí prvňáčci. Zástupkyně školního parlamentu Kristýna Klvačová a Míša Večerková je provedly po škole.
U vchodu je přivítaly slovy: „ Za dva měsíce sem budete spolu s námi chodit, určitě se už těšíte a máte na co, naučíte se číst a sami si přečtete knihu, budete se učit psát a počítat, budou na vás čekat různé soutěže a akce.“
Děti navštívily  své budoucí třídy a seznámily se s budoucími třídními učitelkami. V ředitelně je přivítala paní ředitelka. Prohlídku školy ukončili budoucí prvňáčci v nové jídelně, kde si připili dětským „šampaňským“ na příští školní úspěchy.

 

Mgr. M. Krejčová

Výlet romských dětí - 16. června 2009

dinoPark

Výlet romských dětí do DinoParku Vyškov proběhl za přítomnosti 17 žáků a dvou asistentek.

Den dětí - 1. června 2009

Den dětí oslavila většina našich žáků ve škole. Žáci sedmých tříd odjeli se třemi učiteli do Vitčického lesa, jehož návštěva obohatila výuku přírodopisu. Děti z prvního stupně se vyřádili za školou na atrakci "skákací hrad". Protože počasí se po předcházejících deštivých dnech umoudřilo a vysvitlo dokonce sluníčko, odpoledne si přišla zaskákat i družina. Všechny děti dostaly k svátku balíček sladkostí.

Mgr. Anna Vlčová

Školní akademie - 29. květen 2009

 

akademie 1akademie 2akademie 3

Za CK ŠKOLA děkují všem Anna Vlčová a Lenka Literová.

 

Den Evropy - 19. květen 2009

Den EvropyDen EvropyDen Evropy

V úterý 19. května se polovina států Evropy „přestěhovala“ do tělocvičny naší školy.

Dopravní soutěž - duben a květen 2009
Školní kolo se uskutečnilo na odpočinkové ploše za naší školou.
Andersenova hvězdička - 30 dubna 2009

Prvńáci jsou šikovní a velmi aktivní

      Sotva se v první třídě děti seznámily s písmenky, naučily se držet tužku, zvládly základy matematiky, už patří mezi aktivní žáky, kteří se nebojí soutěžit v konkurenci žáků školy v Němčicích nad Hanou.
Všech 22 žáků první třídy získalo ocenění „Andersenova hvězdička“. Zásluhu na tom má nejen paní učitelka Mgr. Alena Řezáčova, která děti naučila číst, psát a počítat, ale i rodiče a prarodiče žáčků, kteří vedou děti ke čtení a lásce k literatuře.
Děti již v lednu a únoru napsaly své první věty a souvětí a „díla“ poslala paní učitelka do soutěže.  Už v květnu mohli prvňáci sklízet první plody své snahy a práce. Ptáte se, kdo soutěž připravil?       Na tuto otázku je snadná odpověď. Naše paní knihovnice Luďka Kouřilová. Paní knihovnice připravila pro první třídu několik besed nad knihami v průběhu roku a ukázala žákům, kde se knihy půjčují a jak najít v Němčicích nad Hanou knihovnu. Trasu do knihovny prvňáci nacvičili při prohlídce pamětihodností našeho města.
Výsledkem je ta skutečnost, že knihovna má o 22 aktivních čtenářů více a.nepochybujte o tom, že se mladí čtenáři nedozví nová tajemství ukrytá v knížkách. Mnozí z nich v současné době čtou, jak kulomet.
Průkazky čtenářům slavnostně předal pan místostarosta za přítomnosti paní knihovnice Kouřilové. Na konec se patří poděkovat za cenu pro první třídu v podobě souboru tří krásných her. Prvákům vůbec nevadí, že jsou v jedné krabici.


Děkujeme Vaši prvňáci

Evropa mladýma očima - 28. dubna 2009
Evropa mladýma očima   
V úterý 28. dubna se v kině Oko v Němčicích nad Hanou uskutečnilo oblastní kolo soutěže Evropa mladýma očima. Naši základní školu zastupovalo družstvo ve složení Lucie Zedníčková, Martin Oplocký, Lukáš Mička, Martin Kučírek a Daniela Kroupová. Soutěžící děti mohutně povzbuzovali jejich spolužáci z 8. a 9. tříd.
V silné konkurenci základních škol z Nezamyslic, Klenovic, Brodku u PV a Otaslavic naši žáci obsadili 1. místo. Zaslouží si velkou pochvalu. Prokázali, že mají obstojné znalosti o Evropské unii. 
Tím ovšem jejich práce nekončí, protože se budou připravovat na krajské kolo této soutěže, která se uskuteční v Uničově.

M. Krejčová, E. Bašková

Posezení s romskými dětmi - duben 2009

Den Romů 1Den Romů 2

Během posezení si romské děti připomněly 8. duben jako Mezinárodní den Romů a 23. duben - Světový den knihy

Přijímací řízení 2009

 

http://www.azrodina.cz/3026-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-nejcastejsi-dotazy

  aktualizované nejčastější dotazy, týkající se přijímacích zkoušek na SŠ

(co dělat se zápisovým lístkem, v případě nemoci žáka, přijetí, nepřijetí atd.)

 

Odpovědi nově vypracovalo MŠMT ČR.

 

Základní kolo soutěže o Evropské unii - 8. dubna 2009

soutěž o EU

Ano, proběhlo těsně před Velikonocemi

Narozeninové párty - 8. dubna 2009

party

Tak se nazývalo další spaní 8.B ve škole. Poslední společné třídní spaní jsme věnovali  Štědrému dni, tentokrát   jsme se dohodli na narozeninovém večírku. 8.dubna zrovna slavila své čtrnácté narozeniny  Peťka Gojišová, oslavili jsme také blížící se narozeniny naší třídní. Třídu jsme si vyzdobili balónky a čínskými ozdobami, společnými silami jsme nazdobili dort se svíčkami. Po gratulaci a slavnostním přípitku dětským šampusem jsme se společně bavili na školním hřišti  i ve třídě. Díky rodičům jsme měli spoustu dobrého jídla – řízky, jednohubky, slané pečivo a cukroví. Moc jim za to děkujeme.

Naše spaní ve škole je již neodmyslitelně spojeno s návštěvou penzionu. Tentokrát  jsme  pro ně  připravili vědomostní soutěž, v níž všichni obstáli na výbornou. Vyrobili jsme pro ně velikonoční kraslice a popřáli hezké prožití velikonočních svátků. Byla to příjemně strávená hodinka. Rádi na penzion chodíme, už se těšíme na další setkání.

 

Dramatizace v literární výchově v 8. ročníku - březen 2009

dramatizace

V současné době probíráme dílo Jaroslava Vrchlického. Přečtení ukázky z Noci na Karlštejně nás inspirovalo k dramatizaci úryvku, v němž se purkrabí přiznává císaři  Karlu IV., že jeho neteř Alena je na hradě, přestože  platí zákaz pobytu žen na Karlštejně. Rozhovoru je přítomen  biskup Arnošt. Všichni se snažili vžít se do rolí. Někteří si přinesli i kostým nebo rekvizity.

Mgr. Naďa Tesaříková

Setkání se zastupiteli města - 24. března 2009

setkání se zastupiteli

Dobrý den zaznělo v úterý odpoledne 24. 3. v tělocvičně základní školy z úst dětských moderátorů Míši Večerkové a Káji Hrdého. Tak vítali své spolužáky na setkání se zastupiteli města Němčic nad Hanou.
Po přivítání zastupitelů - paní starostky Ivany Dvořákové, pana místostarosty Ing. Jana Vrány, paní ředitelky ZŠ Mgr. Hany Matuškové, paní Karly Koutné a paní učitelky Mgr. Nadi Tesaříkové – byli přivítáni i další hosté – tajemnice MěÚ paní Výmolová, investiční technik pan Rosík a pan Šikula.
Paní ředitelka v úvodním projevu poděkovala za výbornou spolupráci školy a městského úřadu.
Paní starostka ve svém vystoupení přehledně shrnula, co vše se ve městě buduje a vybuduje, jaké úpravy ještě čekají základní školu i další školní budovy.
Pak následovaly otázky žáků. Z těch nejzajímavějších:
Bude se v Němčicích opravovat koupaliště?
Jak to vypadá s cyklostezkami?
Bude ve městě supermarket?
Bude se promítat v kině o prázdninách?
Další otázky se týkaly školního prostředí.
V odpovědích se střídaly paní starostka, pan místostarosta, paní ředitelka, vystoupila i paní Koutná, paní učitelka Tesaříková i pan Šikula se svými příspěvky.
Děvčata a chlapci pozorně poslouchali a celé setkání bylo pro všechny přínosem. 

Za školní parlament M. Krejčová
Exkurze - výroba ethanolu - 19. března 2009

palenice 1palenice 2

Dne 19. března se žáci 9. tříd zúčastnili exkurze v palírně Mlýnský dvůr v Němčicích nad Hanou. Vedoucí palírny p. Tichák přiblížil žákům výrobu ethanolu. O tom, že žáci měli zájem o danou problematiku, svědčila řada dotazů.
Exkurze byla zajímavým doplněním učiva o alkoholech, žáci si odnesli hodně nových poznatků i drobné dárky (samozřejmě ne alkoholické).

Mgr. Vlastimila Zahradová
Halogeny jinak - březen 2009

Zajímavé zpestření učiva o halogenech připravil v březnu pro osmáky jejich spolužák Petr Karnet.
Seznámil je s chemickými bojovými látkami, které byly používány už v 1. světové válce i v dalších válečných konfliktech. Petr představil ukázky ze své sbírky: protichemický oděv, masky, filtry, obaly na masky, dýmovnice. V každé třídě se našel zájemce, který se oblékl do ochranného oděvu. Že akce byla úspěšná, svědčí to, že žáci osmých tříd pozorně sledovali referát a se zájmem si prohlédli historické exponáty.

Mgr. Vlastimila Zahradová

Finanční sbírka na konto humanitární akce „PÍŠŤALKA“ - březen 2009

Počátkem března 2009 bylo na naši školu dodáno 30 kusů dřevěných píšťalek, které rozeslalo Občanské sdružení Píšťalka se sídlem v Praze. Koupí jednoho kusu  za symbolických 25,- Kč mohl každý přispět na dobročinnost. Z výtěžku se pořizují invalidní vozíky a jiné pomůcky pro děti a mladé lidi s tělesným postižením. Bylo prodáno všech 30 kusů. Z celkového výtěžku 750,- Kč bylo po uhrazení poštovních poplatků (složenka, obálka, známka) odesláno na sbírkové konto 715,- Kč. Děkuji všem, kteří na tuto akci přispěli.

Mgr.Pavel Janura, koordinátor akce
Program o třídění obalů - 11. března 2009

Tonda ObalTonda Obal

Naše město dbá na třídění odpadu. Sběr tříděného odpadu zajišťuje firma Eko-kom Praha, která pro žáky základních škol připravila program Tonda Obal na cestách. Na naší škole se žáci zúčastnili tohoto programu ve středu 11. března.
Program Tonda Obal učí žáky, jak správně zacházet s odpady, aby tím netrpělo životní prostředí. Děti byly rozděleny podle věku do tří skupin. Dozvěděli se např. co je odpad, recyklace a co se děje s vytříděným odpadem dál. Prakticky si vyzkoušeli vytřídit různé druhy obalů. Mladší žáci byli odměněni za správnou odpověď drobnostmi, jako kvartetem, či  pravítkem. Myslíme si, že tato akce byla smysluplná, protože získané poznatky mohou využít v běžném životě. I žáci se vyjadřovali o akci pochvalně.  

M.Krejčová, N. Tesaříková

Třídění je dobré pro naši okolní přírodu, ale hlavně pro nás... Výborně nás poučili o druzích obalů, které se po použití stávají odpadem. 

Marian Jirotka

Docela se nám to líbilo. Nejen to, že jsme poznali třídění různých druhů odpadu, ale i to, že nás poučili, že tímto tříděním  taky pomáháme nejen přírodě, ale i hlavně sobě.

    žák 8. ročníku

Myslím, že to bylo poučné, abychom třídili odpad, protože jestli to tak půjde dál, tak budeme zasypáni odpadky.

Petr Květoň

Na výstavě spojené s výkladem lektora jsme se dověděli novinky ze světa odpadů. Přednáška byla pro nás velmi poučná.

Jan Župka
Kulturní vystoupení na penzionu - 10. března 2009

v penzionuv penzionu

Každým rokem se setkávají představitelé města s obyvateli Domu s pečovatelskou službou. Stalo se již tradicí, že tam s kulturním programem vystupují žáci naší školy. Letos 10.  března na tomto setkání vystoupili členové pěveckého sboru pod  vedením p. uč. Literové. Michal Lenert, Klára Jemelková, Monika Dvořáková, Vilma Ottová, Kateřina Žochová a  Mirka Vykoukalová se na vystoupení moc těšili a zazpívali tam pro radost všech přítomných.

V hodině angličtiny se vařilo - 3.března 2009

 

      V úterý 3. března si žáci do angličtiny kromě učebnic přinesli také suroviny na výrobu bramborových koláčků. Rozdělili se do dvou skupinek (mohlo jich být víc, ale měli jsme  k dispozici jen dvouplotýnkový vařič na smažení. Některá  děvčata si jejich výrobu vyzkoušela doma, a po zjištění, že jsou chuťově nevýrazné, přinesla ještě další koření a pochutiny. Děvčatům šla práce rychleji od ruky, ale i kluci se snažili. Ti většinu svých výrobků rozdali, hlavně pánům učitelům.  Cílem tohoto vaření bylo seznámení s anglickým jídlem. Pokud byste měli chuť to zkusit také, přikládáme recept.


Ingredients
Yuo will need:

placky 400g potatoes
125g flour
40g butter or margarine
40g grated cheese
Salt, oil

                          
Instructions
Peel the potatoes and slice them. Put the potatoes in a saucepan with some water and a bit of salt. Boil the potatoes for 20 minutes. Pour away the water and mash the potatoes  in the  saucepan. Put the mashed  potatoes, the flour and bitter into a bowl.Mix them with a fork. Také the mixture out of the bowl and rol lit. Make potato cakes. Put oil in a frying pan. Fry these potato cakes.  Put on the tray, cover with grated cheese. Put into the oven for two minutes.

Pokud máte chuť na bramborové koláčky, přeložte si anglický recept a vyzkoušejte je. Když vám to nepůjde (angličtina nebo vaření), požádejte osmáky – angličtináře oni vám rádi poradí.

N. Tesaříková

Setkání s paní ředitelkou - 2.března 2009
parlamentSetkání parlamentu s paní ředitelkou proběhlo v pondělí.
Halová kopaná - 20. února 2009

V pátek 20. února se družstvo našich chlapců zúčastnilo okrskového kola v halové kopané, které odehráli na ZŠ Palacké v Prostějově. S těžkým losem se popasovali se ctí, když jednoznačně porazili ZŠ Kostelec, ale v boji o postup do okresního finále podlehli domácím.

Přesto jim patří dík za bojovnost a výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Libor Mitana

Křížovky pro mladší děti a seniory - únor 2009
krizovky
Jak vznikly křížovky pro mladší děti a seniory?
       Docela nenápadně. V hodině slohu dostaly děti v páté třídě za úkol vymyslet křížovku s tajenkou pro své spolužáky. Křížovky se povedly, proto nás napadlo v hodině geometrie – narýsovat čtvercovou síť a napsat křížovky do ní, aby byly použitelné jako zábavná pomůcka pro mladší děti. Nemysleli jsme ale jen na ně. Velká písmena a velké čtverečky v našich křížovkách přímo vybízely k tomu, abychom jimi udělali radost také babičkám a dědečkům v místním penzionu. A tak vznikla složka křížovek pro mladší žáky a seniory. A naše učení má smysl a dokonce udělá radost někomu jinému.             

   Mgr. Anna Vlčová        

Školní kolo recitační soutěže - 18. února 2009

 

recitace

Lyžařský kurz - 7. až 14. února 2009

 

LVVZ

Dějepisná olympiáda - 28. ledna 2009

 

dejepisná olympiáda
Ve středu 28. ledna 2009 se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Lucie Zedníčková z 9. A  a  Michael Hrubý z 8. B se na něho pečlivě připravovali. Úkoly nebyly vůbec snadné a prověřily jak historické, tak všeobecné znalosti žáků. Oba dva se stali úspěšnými řešiteli dějepisné olympiády, Lucie skončila na pěkném 9. místě.
Děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                           Mgr. N. Tesaříková, Mgr. M. Krejčová

Zápis do 1.ročníku na ZŠ Němčice nad Hanou - 23. ledna 2009

zápis prváčků
V pátek 23. ledna  celé odpoledne probíhal na Základní škole  v Němčicích nad Hanou zápis budoucích prvňáčků. Jako každým rokem se škola na zápis dobře připravila. Informace o zápisu i o naší škole byla rozeslána do širokého okolí našeho mikroregionu. Týden před tím si mohli děti i jejich rodiče prohlédnout všechny prostory školy, pohovořit si s učiteli a děti měly možnost  při hraní a povídání poznat svou budoucí paní učitelku. Mnohé z nich se  po této besedě  už nemohly dočkat samotného zápisu, na který se pilně připravovaly.
Již poněkolikáté si žákyně 8. ročníku připravily pro své budoucí  spolužáky  tedy nové prváčky 6 stanovišť,  na kterých  hravou  formou představily různá povolání. Stejným způsobem bylo motivováno i „přijímací řízení“ učiteli 1.stupně.  Dívky jako malířka, cestovatel, kadeřnice, číšnice, prodavačka a  veterinářka dětem zpestřily čas čekání. Děti se uvolnily, rozmluvily a také si vyzkoušely své vědomosti a dovednosti v těchto oborech.   Ve třídách pak  na ně čekala paní učitelka z mateřské školy, která pro ně byla morální oporou, a učitelé prvního stupně, kteří si hravou formou  prověřovali, jak jsou připraveni pro vstup do školy. Každý kluk i holka obdrželi bílé tričko s logem školy a nápisem BUDU ŠKOLÁK.

  

Celkem se přišlo zapsat 35 dětí v doprovodu svých rodičů a někdy i sourozenců. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo  a  po celou dobu školní docházky  dosahovali co nejlepších  výsledků.     

Mgr. Naděžda Tesaříková

Slavnostní předání stavby: Snížení energetické náročnosti základní školy - 19. ledna 2009

školakolaudaceškola

Slavnostního předání stavby se zúčastnili: Předseda poslanecké sněmovny ČR ing. Miloslav Vlček, senátorka Božena Sekaninová, hejtman Olomouckého kraje ing. Martin Tesařík, zástupce státního fondu ŽP, architekt Jiří Malý a ing. Jiřina Bubeníková, zástupci města - starostka Ivana Dvořáková , místostarosta ing. Jan Vrána a zástupci firmy Ptáček.

Po slavnostním přestřižení pásky následovalo kulturní vystoupení žáků školy, projev paní starostky, vystoupení hostů a účastníků akce a slavnostní přípitek.

 

Předvánoční turnaj ve florbalu

florbalV pátek 19. prosince se v sokolovně uskutečnil turnaj ve florbalu. Zúčastnilo se ho 6 družstev, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupinách se utkal každý s každým. Družstva na prvních dvou místech ve skupině hrála semifinále a pak utkání o umístění. Turnaj skončil těmito výsledky:

1. místo  -  Svozil, Štěpánek, Vrána M, Vrána R., Šimák
2. místo  -  Mrkva, Matoušek, Horák, Vlach
3. místo  -  Kopřiva,Tomek, Řežáb, Faltýnek
4. místo  -  Charvát, Novotný, Dorňák, Spíchal
5. místo  -  Ruber, Župka, Barnet, Jiříček
6. místo  -  Vlach M. a M., Minařík, Ohlídal, Janečka

Děkuji panu Petru Charvátovi, bez jehož pomoci by turnaj nemohl být dohrán.  

Mgr. L. Mitana

Spolupráce s knihovnou

     V letošním roce Městská knihovna oslavila 35 let svého trvání. I my jsme byli u toho – paní ředitelka a paní učitelka Tesaříková s dětmi naší školy se zúčastnili těchto oslav s přáním dalších úspěchů a další spolupráce školy a knihovny.  Jen v roce 2008 paní knihovnice několikrát nás několikrát navštívila s připravenými besedami, my na oplátku chodíme do knihovny na knihovnické lekce. Již poněkolikáté knihovna vyhlásila literární soutěž pro naše žáky  pod názvem Andersenova hvězdička. V roce 2008 pro 6.A byla v knihovně připravena Andersenova noc – spaní v knihovně.
Těšíme se, že i rok 2009 bude plný zajímavých akcí.


N.Tesaříková

Vánoční zpívání - 19. prosince 2008

anglické zpívání

Dne 19.12.2008 se žáci 9.A třídy u příležitosti svých posledních Vánoc na této škole loučili u vánočního stromečku na chodbě základní školy zpěvem vánočních písní v angličtině. Zazpívali, známé anglické carols " We Wish You a Merry Christmas, The Little Drummer Boy a Mary´s Boy Child." Sklidili zaslouženou pozornost.

Nabízíme ukázku - POZOR! 30 MB


 Mgr. František Matoušek

DĚJEPIS – Výroba osobních erbů (projektové vyučování)

erby

V posledním předvánočním týdnu se žáci 7. tříd seznámili v rámci výuky středověkých dějin se základy heraldiky. Šlo především o vznik, vývoj a podobu šlechtických erbů. Na základě získaných poznatků si tak mohli vytvořit své vlastní „osobní“ erby, které by každého žáka co nejlépe vystihly. Děti si tak při skupinové práci vyzkoušely nejen svou zručnost a fantazii, ale prohloubily i některé kompetence – např. pracovní (technické a výtvarné řešení návrhů), komunikativní (rozdělení úkolů ve skupině), občanskou (zamyšlení se nad svými vlastnostmi a zálibami, které je charakterizují) a k řešení problémů (vyhledání , utřídění a využití informací nutných k realizaci projektu). Na závěr pak žáci před ostatními prezentovali výsledky své práce a zdůvodňovali výběr konkrétních heraldických symbolů. Vytvořené erby poslouží k větší názornosti výuky dějepisu.


Mgr. Pavel JANURA, Mgr. Milada KREJČOVÁ

Hravě žij zdravě

žij zdravě

V době od 6.10. do 30.11.2008 se žáci 5.třídy naší školy zapojili do projektu Hravě žij zdravě. Úspěšně zvládli 4 lekce soutěže, sledovali svůj jídelníček a pohybové aktivity. Nejlepší z nich byl Daniel Šikling, který se v celostátní soutěži umístil na 50. místě. Naše pátá třída dokončila a úspěšně splnila všechny podmínky soutěže jako jediná v Olomouckém kraji a získala certifikát pro školu, podporující zdravý životní styl.

Vyhodnocení soutěže proběhlo v Praze na tiskové konferenci, kam byli pozváni i naši páťáci. Jako vítězové v Olomouckém kraji obdrželi všichni žáci batohy TOPGAL a  certifikát pro školu, podporující zdravý životní styl. Blahopřejeme.

Mgr. Anna Vlčová

Vánoční třídy - 15. prosince 2008

vánoční třídy

V pondělí 15. prosince proběhlo na naší škole vyhodnocení vánoční výzdoby tříd. Porota složená z netřídních učitelů, správních zaměstnanců a členů školního parlamentu se velmi pochvalně vyjadřovala o práci Vás,  žáků, kteří jste si třídy vánočně vyzdobili. Srovnatelná úroveň všech tříd byla pro všechny příjemným překvapením. Dali jste si letos opravdu záležet a porota měla těžkou práci. Rozhodla takto:

1. stupeň
2. stupeň
1. místo
1. třída (69)
8.B (66)
2. místo
5. třída (64)
6.A (59)
3. místo
4.A (62)
8.A a 7.B (56)
4.B (59)
9.B (50)
3. třída (58)
6.B (44,5)
2. třída (51)
9:A (44)
7.A (43)

Všichni, kteří jste se snažili zpříjemnit si školní prostředí, můžete mít dobrý pocit z toho, že výzdoba se všem líbila.

 

 

Vánoční diskotéka 12. prosince 2008

diskotéka

Na konec kalendářního roku 2008 připravil školní parlament vánoční diskotéku.

Na koncertě Stonožky - 5. prosinec 2008

 

koncert Stonožky

                             Stonožka odměnila nejlepší školy vánočním koncertem

Školou chodil Mikuláš - 5. prosinec 2008
Mikuláš
Červená stužka 4. prosinec 2008

Dne 4. prosince 2008 proběhl v Němčicích nad Hanou již třetí ročník sbírky nazvané Červená stužka, která je součástí celosvětového hnutí bojujícího proti AIDS. Jedenácti žákům naší školy se ve složení Petra Novotná, Jan Svozil, Petr Šimák, František Hrubý, Hana Jedličková, Lucie Zedníčková, Adéla Kaňáková, Kateřina Černá, Šárka Knechtová, Jaroslav Klvač a Barbora Leciánová podařilo prodat neuvěřitelných 239 stužek a 65 pohlednic, což je rekordní výsledek za všechny 3 ročníky. Výtěžek ve výši 6.000 Kč byl odeslán na konto pražské organizace, která celou akci zaštiťuje. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování nejen jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali s organizačním zajištěním, ale i všem, kdo  zakoupením odznáčku nebo pohlednice přispěli na konto sbírky.

          Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu

Proběhl vánoční jarmark - 3. prosinec 2008

vánoční jarmark

První ročník této akce proběhl 3. prosince 2008 od 14 do 17 hodin a byl spojen s vánoční výstavkou. Jsme moc rádi, že naše pozvání přijali nejen rodiče našich žáků, kteří ten den přišli do školy kvůli třídním schůzkám, ale že se dostavila i spousta babiček, maminek s menšími dětmi a vůbec veřejnost. Mezi prvními návštěvníky a nakupujícími, kteří nás přišli podpořit, byla i paní starostka Ivana Dvořáková. Ve dvě hodiny odpoledne byly stánky s výrobky našich dětí připraveny, malí i větší Šikulové a prodavači v jedné osobě už byli na svých místech a vše mohlo vypuknout. Ozdob, dárečků, svícnů i věnečků byl dostatek a šly na dračku. Někteří menší školáci přišli s maminkou nebo babičkou koupit svůj vlastní výrobek, na který byli právem pyšní. Ale když dospělí viděli tu spoustu pěkných věcí, nezůstalo většinou u koupě jednoho výrobku. Do školy se ten den přišla podívat spousta lidí a téměř všichni si domů odnášeli kousíček vánoční inspirace a sváteční nálady. Ale ještě někdo byl ten den moc spokojený. Děti, které samy své výrobky prodávaly, měly možnost sledovat, jak se lidem jejich práce líbí, jak si jí váží a určitě i ony odcházely domů s krásným pocitem uspokojení. My učitelé jsme na ně pyšní, jak všechno se ctí zvládly. Výtěžek celé akce činí 4 230,- Kč. Byl odevzán do fondu SRPŠ a k dětem se vrátí v podobě balíčků na Den dětí nebo jako příspěvek na školu v přírodě, lyžařský výcvik nebo ceny v různých soutěžích. Myslím, že letošní vánoční jarmark byl pěknou akcí, která by si zasloužila pokračování v podobě dalších ročníků. Vám, kteří jste jej navštívili a podpořili, děkujeme.

Mgr. Anna Vlčová

Soutěž v anglickém jazyce Spelling Ant

soutěž v angličtině

Učitelé anglického jazyka pro žáky od 4. do 9.ročníku připravili soutěž v hláskování anglických slov.

Beseda s hasiči - 12. listopadu 2008

hasiči ve škole

Beseda proběhla ve druhé a šestých třídách

Projekt čtenářské gramotnosti

autorské čtení

Naše škola se přihlásila do projektu čtenářské gramotnosti. V rámci projektového týdne k 90.výročí vzniku Československa 22. října v tvůrčí dílně autorského psaní  30 žáků vytvořilo svou vlastní poezii a prózu inspirovanou životem  a historií naší vlasti. Vytvořili básně opěvující mír, přírodu a krásy naší vlasti. V povídkách se zaměřili na osudy dětí za druhé světové války. Ze všech prací byl vytvořen sborník.
3. listopadu pak své práce přečetli žákům druhého ročníku, kteří je pak hodnotili a říkali své názory. Jeden výtisk sborníku jsme druhákům věnovali.

N.Tesaříková

Tomáš Garrigue Masaryk

beseda o Masarykovi

Ve čtvrtek 30.10. a v pátek 31.10. se žáci naší školy ještě jednou vrátili k oslavám výročí vzniku Československa. Prostřednictvím přednášky spojené s výstavkou obrazů, bust, pamětních medailí, dobových materiálů, filmových a zvukových záznamů měli možnost dovědět se plno zajímavostí ze života našeho prvního prezidenta. Akci pro ně připravil student Masarykovy univerzity Dominik Vlč.

Už popáté

spaní 8.b

     Asi se zeptáte, co už popáté. Už popáté spala dnes již 8.B ve škole. Žákům se tato forma třídní akce líbí, většina se na ni těší. Tak tomu nebylo jinak i v pátek 24.října. Už je automatické, že si děti nanosí žíněnky z tělocvičny a nachystají třídu na spaní a hraní. Program jsme začali prací – výrobou podzimních aranžmá, které nám podzimně vyzdobili naši třídu. Pak jsme si povídali o problémech, které nás tíží, protáhli svá těla v posilovně a hráli spoustu her. Ráno jsme spali až do půl osmé, dali vše do pořádku a spěchali domů.
I když pro naši třídní učitelku je to náročné,  jsme rádi, že akci uspořádala.
Budeme mít na co vzpomínat. Paní učitelka sama říká, že na akcích jako výlety nebo spaní ve škole jsme hodnější a přátelštější. Určitě to tedy má smysl.

Žáci 8.B

Sovičkiáda 2008

Sovičkiáda

Vyhodnocení okresní literární soutěže Sovičkiáda 2008

DNY REPUBLIKY

V týdnu od 20. do 24. října proběhly na naší škole DNY REPUBLIKY 1918 - 2008, které byly věnovány 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Hlavní pozornost byla zaměřena na středu 22. října, na kterou si vyučující z II. stupně připravili tzv. tvůrčí DÍILNY. Žáci si tak mohli sami vybrat to, co je z následující nabídky nejvíce zajímalo:  Osudové osmičky - stěžejní události našich dějin, Galerie našich prezidentů - zajímavosti ze života, Historie státních symbolů - se zvláštním zaměřením na vývoj znaku, Československo v literatuře - tvůrčí psaní žáků, Slovenština - jak ji vnímají české děti, Keramická dílna - výroba pamětních plaket, Mapy republiky - proměny v čase, Československý a český sport - významní sportovci, zapomenuté a netradiční sporty, Ochrana přírody v minulosti a dnes - historie národních parků a Životní styl - odívání, dobová jídla apod. Kromě toho byla po celý týden do jednotlivých vyučovacích předmětů zařazována témata související s tímto významným výročím. Na závěr si každá třída zpracovala z nashromážděných materiálů vlastní výstupy z projektu, které umístila na prezentační tabule. Věřím, že se akce setkala s pozitivním ohlasem u žáků a upevnila v nich pocit hrdosti na svou vlast. 

                                                        Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

Projektový den - 22. října 2008

Při příležitosti 90. výročí vzniku republiky

projekt 1projekt 2projekt 3

Školní psychologická poradna

 Oznamuji rodičům, učitelům a žákům, že se i pro letošní rok podařilo zajistit spolupráci s psychologem Mgr. Romanem Řežábem. První konzultační den proběhne v úterý 14. října   a to v době  od 11 45 do 13 45  v kabinetě vých. poradce ( II. poschodí, dveře č. 168 ). Další termíny budou včas upřesněny.

Mgr. Pavel JANURA, školní metodik prevence

Další oceněná žákdyně

            o šikaně
Petra Doležálková patří mezi aktivní žákyně. Zapojila se, kromě dalších padesáti dětí, do akce Stonožky, kdy se psalo o šikaně.
Dobře napsaná práce zaujala paní Bělu Gran Jensen a pozvala ji začátkem října do Prahy do Senátu, kde probíhalo ocenění. Záštitu nad projektem převzal pan senátor Richard Seqens.                            
Pan senátor Richard Seqens zařídil pro přítomné prohlídku Senátu, ukázal přítomným, kde bylo asi čtyřicet oceněných dětí z České republiky i Slovenska, jak senát vypadá, jak zde zasedají naši významní senátoři, jak zde hlasují o důležitých zákonech. Byli zde přítomni i další důležití hosté.
Paní Běla Gran Jensen, která byla u zrodu tohoto projektu, zpěvák Josef Vágner, který je letos tváří Stonožky. Pepa krásně zpíval a tím ozvláštnil krásnou atmosféru prožívajících chvil.
Dále zde byla paní Eva Hrušková, oblíbená herečka, jež hrála Popelku, která přednesla některé práce dětí.
Pan senátor Richard Seqens poutavě povídal nejen o své práci, ale i tom, jaké to bylo, když chodil do školy.
Z toho bylo všem dětem jasné, že je důležité se učit, nikdy nic nevzdávat. Jak jsme si povídali o textu o šikaně, tak jsme se museli zákonitě zamyslit nad tím, jak je potřeba i o tomto problému vědět a že se může týkat někoho i z našeho blízkého okolí. Je třeba si pomáhat a všímat si jeden druhého. Petra obdržela diplom a malý dáreček.
Petru Doležálkovu doprovodila paní učitelka Mgr. Alena Řezáčová, která Petře Doležálkové při této příležitosti ukázala i památky Prahy.
Byl to pro všechny zúčastněné pěkný den a teď všichni ví a nejen ti přítomní, že v němčícké škole se šikanou vypořádáme.


Mgr. Alena Řezáčová

Přírodovědný klokan - 1.října 2008

Žáci 8. a 9. tříd se 1.10.2008 zapojili do soutěže  PŘÍRODOVĚDNÝ  KLOKAN, kategorie KADET. 67 žáků řešilo úkoly z přírodopisu, fyziky a matematiky. Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých ročnících tito:

8. ročník
1.
Martin Přidal
61 bod
2.
Petr Karnet

56 bodů

3.
Michael Hrubý
54 body
3.
Karel Hrdý
54 body
9. ročník
1.
Monika Kvíčalová
85 bodů
2.
Veronika Hrušková
62 body
3.
Hana Jedličková
62 body

Mgr. Vlastimila Zahradová

 

Příprava na DJANGO FEST

1234

V průběhu měsíce září proběhla příprava romských dětí z naší školy, pod odborným vedeným paní učitelky Mgr. Lenky Literové na hudební soutěž STREET SOUNDS v kategorii Tradiční romská hudba. Všem zúčastněným - Pavlu Polhošovi, Adamu Polhošovi, Martinu Polhošovi, Evě Polhošové, Kristýně Kandrové, Renatě Štampferové a Davidu Husárovi držíme palce do případného postupu a samotnému vystoupení na 7. ročníku festivalu romské hudby DJANGO FEST pořádaného na podzim v Brně.

O pohár starostky města - 25. září 2008

Proběhl první ročník vědomostní soutěže

pohár 1pohár 2pohár 3pohár 4pohár 5

 

VÝSLEDKY
1. stupeň
2. stupeň
1. místo
2.třída - první skupina
7. B
2. místo
5. třída - první skupina
9.A
3. místo
5.třída- druhá skupina
9.B

 

Deváťáci byli v Bludišti - 15. září 2008

bludiště 1bludiště 2bludiště 3bludiště 4bludiště 5

Jak jsme byli v Bludišti
V pondělí 15. září se žáci 9. ročníku zúčastnili natáčení televizní soutěže Bludiště v Ostravě. Družstvo Kohótů složené z:  

Honzy Štěpánka, Marka Reiskupa, Moniky Kvíčalové, Báry Leciánové


sice neporazilo protivníky z gymnázia Litomyšl, ale i tak to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek.
Pořad se bude vysílat na ČT1v pátek 10. října v 16:30.
Nenechte si ujít.

Mgr. Libor Mitana

Přivítání v 1.třídě - 1. září 2008

prvaci

...a máme zase nové žáčky

Spaní ve škole - 26.červen 2008

spaní ve škole - červen

     Ve čtvrtek naposledy v tomto školním roce (letos celkem potřetí) spali žáci 7.B ve škole. Po společném opékání, hraní a sportování se před půlnocí oblékli do slavnostního oblečení a přesně o půlnoci obdrželi svá závěrečná vysvědčení.
Ráno si  vyslechli projev paní ředitelky a pak se odebrali na dům s pečovatelskou službou za babičkami, aby také jim předali vysvědčení, která si pro ně připravili. Měli tam ze všech předmětů samé výborné – za jejich písničky či povídání z jejich života, které děti rády poslouchají. Navzájem si popřáli hezké prázdniny a pak už sedmáci honem pospíchali   vstříc prázdninovým dobrodružstvím.

Naďa Tesaříková, Milada Krejčová

Vysvědčení deváťákům - 26.červen 2008

Tradiční akcí naší školy je slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. ročníku v sále kina Oko ve čtvrtek vpodvečer. Žáci si připravili svůj program, který předvedli před zaplněným hledištěm, v němž usedli jejich rodiče, prarodiče, kamarádi i ostatní učitelé. Pro vycházející žáky je to nezapomenutelný zážitek. Chlapci v oblecích a děvčata ve společenských šatech si uvědomili, že ukončili první etapu svého života, kterou prožili na naší základní škole.

Fotbalové dopoledne - 25. červen 2008

fotbal

Ve středu 25. června proběhlo fotbalové dopoledne na hřišti v Němčicích. Akce byla pořádána ve spolupráci s místním fotbalovým klubem. Byly odehrány turnaje mladších a starších žáků a další doprovodné disciplíny na prověření fotbalových dovedností. V mladší kategorii zvítězili čtvrťáci a ve starší žáci 8.třídy. Ukázalo se, že máme spoustu dobrých fotbalistů, kteří jistě brzy posílí mužstvo dorostů.

Hrátky s čertem - 24. červen 2008

Hrátky s čertem

I v posledním týdnu školního roku bylo na Základní škole v Němčicích nad Hanou rušno. V úterý 24. června sehráli žáci 7. ročníku divadelní představení Hrátky s čertem v Ústavu sociální péče ve Víceměřicích. Nacvičili si jej v hodinách semináře z češtiny pod vedením paní učitelky Tesaříkové. Na malém, ale pěkném jevišti se děti snažily upoutat pozornost zaplněného kulturního sálu, kde kromě klientů ústavu v první řadě zasedly děti z místní mateřské školky.

ZŠ Němčice adoptovala chlapce z Keni

Ken

Na podzim  roku 2007 se naše škola přihlásila do dlouhodobého programu Adopce  afrických dětí - projektu pomoci na dálku. Po několikaměsíčním přípravném období, kdy se shromažďovaly informace a kontakty, se žáci, rodiče i zaměstnanci školy rozhodli tuto ušlechtilou akci podpořit. Ve spolupráci se školním parlamentem vedeným Mgr. Krejčovou proběhla finanční sbírka, která vynesla celkem 10.515,- Kč. To stačí nejen na celoroční adopci, která u  jednoho dítěte z Keni činí 7.200,- Kč, ale vytvořila se i rezerva pro vznik budoucího fondu určeného na pokračování adopce i v dalším období. Z kartotéky humanistického centra Narovinu byl nakonec vybrán desetiletý chlapec Kennedy Odhiambo, který žije v chudinské čtvrti hlavního města Keni - Nairobi. Chtěl bych rodičům, žákům i pracovníkům školy, kteří na tuto hluboce lidskou akci přispěli, poděkovat a věřím, že program adopce podpoří i v příštích letech. Také díky Vám bude moci Ken, jak ho důvěrně nazýváme, chodit do školy a získá  naději na lepší život ve své rodné zemi. Po prázdninách umístíme v naší škole  panel, na kterém se budou moci všichni zájemci seznámit nejen s průběhem adopce a údaji o podmínkách školní docházky v Africe, ale  i s informacemi o chlapci a zemi, ve které žije, možnostech dopisování s ním a v neposlední řadě i s vyúčtováním hospodaření se svěřenými finančními prostředky.

                       Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

Akce Romské pohádky a romská kultura - 4.červen 2008

V knihovně města Olomouce byla 4. června 2008 vyhodnocena akce: Romské pohádky a romská kultura, spojená se soutěží ve výtvarné, hudební a taneční oblasti. Výtvarné soutěže se zúčastnili i romští žáci naší základní školy.

romské pohádky
1.třída

Adam Polhoš, Margita Gáborová

Leopold Zatloukal,

Meriam Sheida Cetinbasová

3.třída
Martin Polhoš, Eva Polhošová, Robert Čonka
4.třída
Kristýna Kandrová
5.třída
Pavel Polhoš

Na vynikajícím 1. místě se umístila Eva Polhošová ze třetí třídy.

Všem zúčastněným žákům byly předány pamětné listy a drobné odměny.

Lenka Chalánková, pedagogický asistent

 

"Hanacke kece" - 2. červen 2008

Hanácké kece    

V pondělí 2. června žáci 8. a 9. ročníku Veronika Župková, Květa Vykoukalová, Petra Novotná, Lucie Zedníčková, Denis a Marek Reiskup, Patrik Hala, Pavel Luběna, Jan Svozil, Jan Štěpánek a Petr Šimák reprezentovali naši školu v debatní soutěži „Hanácké kece“.
Tuto soutěž pořádá Gymnázium Kojetín a jejím cílem je naučit žáky vyjadřovat své názory a myšlenky a obhajovat svá stanoviska. Učí se jednat fair – play a používat pravdivé informace. Debaty se účastní vždy dva týmy proti sobě.
Tým Manyacy pod vedením Patrika Haly skončil na 2. místě. Blahopřejeme jim i všem ostatním za úspěšné debatování a reprezentaci školy.

Mgr. Milada Krejčová

Den dětí - 2. červen 2008

skákací hrad

Program pro žáky naší školy připravili tento rok opět učitelé.

Školní akademie - 30. květen 2008

akademie_1akademie_2akademie_3akademie_4akademie_5

Zaplněné hlediště i jeviště v sále kina v Němčicích

Sváteční tóny Smetanovy Vltavy otevřely 30.května  tradiční  akademii žáků a učitelů Základní školy v Němčicích nad Hanou. Třeťáci svou písní prozradili téměř pěti stům diváků její název Voda, voděnka.  Proč zrovna voda? Aby si lidé uvědomili, že voda je nad zlato, jak to ve svém veršovaném příběhu zdůraznili šesťáci.
Voda byla také námětem jednoho ze dnů dubnového projektového týdne, jehož výsledky si diváci mohli prohlédnout na výstavce ve foyer kina. Akademie je i součástí projektu Hrátky s jarní přírodou.
Z malých potůčků, tedy z vystoupení těch nejmenších, se program rozrostl v mohutnou řeku, která vyústila v závěrečné písni Voda zpívané stovkou účinkujících. Celkem se na jevišti vystřídalo  ve dvouhodinovém programu 260 dětí (základní škola jich má 300). Zaplněné hlediště odměnilo potleskem hravost žáků 1.stupně, ladné pohyby tanečnic a vtipnost mluveného slova. Rodiče se přesvědčili, že mají doma šikovné moderátory, zpěváky, herce či akrobaty.
Všichni žáci naší školy se na akademii vždy těší a se zaujetím připravují svá čísla.  Ochotně a rádi přiloží ruce, aby se společné dílo podařilo. Kreslí kulisy, připravují občerstvení  pro účinkující, chystají rekvizity, pomáhají s výstavou i při organizaci a průběhu akademie. To vše dělají pod vedením svých aktivních učitelů, kteří je dovedou nadchnout. Poděkování patří  i sponzorům, kteří nám pomohli s finanční stránkou této akce.
Tak jako doušek vody je osvěžením pro žíznivého, je i naše akademie osvěžením v celoroční práci.
M.Krejčová a N.Tesaříková

Adopce na dálku

Ve spolupráci se školním parlamentem  proběhla v měsíci květnu na naší škole finanční sbírka, která se stala součástí programu ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ – projektu pomoci na dálku. Žáci přispěli částkou 8.990,- Kč a zaměstnanci školy mezi sebou vybrali 1.525,- Kč. Celkem se tedy na účtu shromáždilo 10.515,- Kč. Chtěl bych všem žákům, rodičům i pracovníkům školy poděkovat za podporu akce a finanční příspěvky, které budou použity k  adopci jednoho dítěte z Keni. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobější akci, věřím, že i příští rok se setkáme s pozitivním ohlasem všech, kteří náš záměr letos podpořili.

Mgr. Pavel Janura, metodik prevence a koordinátor projektu

Mgr. Milada Krejčová, vedoucí školního parlamentu

 

Přehled finančních prostředků, které vybraly jednotlivé třídy v rámci programu ADOPCE NA DÁLKU :

 

1.           455,-
2.           445,-
3.A        495,-
3.B        525,-
4.           805,-
5.A        420,-
5.B        665,-
6.A        640,-
6.B        630,-
7.A        665,-
7.B        760,-
8.        1.260,-
9.A        595,-
9.B        630,-
______________

8.990,- Kč

 

Výsledky soutěže v jarní výzdobě tříd - 21. květen 2008

     Naše škola je krásně jarně vyzdobena. Zásluhu na tom mají  žáci, kteří si vyzdobili třídy, aby se v nich příjemně cítili.  Třídy procházela porota složená z netřídních učitelů, paní asistentky a paní uklizečky.
Rozhodla takto:

 

1. stupeň
jarní výzdoba
1. místo
3.A a 4. tř.
2. místo
---
3. místo
1. tř.

 

2. stupeň
jarní výzdoba
1. místo
7.B
2. místo
6.B
3. místo
6.A a 7.A

Mgr. Milada Krejčová

Přednáška pro deváťáky - 15 květen 2008

Výukový program pro žáky 9. ročníku  „LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE“

      15. května se naši žáci z 9. ročníků zúčastnili besedy  pod záštitou agentury CAT Ostrava, s názvem „Láska ano, děti ještě ne“. Přednáška proběhla v Olomouci.
Přednášející srozumitelně a poutavě doplnil znalosti žáků získané v hodinách rodinné výchovy. Své vyprávění doplnil o řadu zajímavých fotografií a videoprojekcí. Přestože se řada žáků tváří, že se už nic nového na toto téma nemohou dozvědět, myslím, že pozornost, kterou akci věnovali, svědčí o opaku.
Naši návštěvu Olomouce jsem propojili také s prohlídkou výškové budovy Krajského úřadu olomouckého kraje, kde jsme vyjeli výtahem až do 18 patra a z ptačí perspektivy si prohlédli naše krajské město.  Na závěr jsme si prohlédli obě olomoucká  náměstí. Když pak někteří směrem na hlavní nádraží zažili svoji první jízdu tramvají, mohli jsme výlet považovat za velmi vydařený.   


Mgr. Eva Bašková

http://skolniakce.rajce.idnes.cz/Program_pro_zaky_9._rocniku_Laska_ano,_deti_jeste_ne/

Parlament "na penzionu" - 13. květen 2008

Den matek 1Den matek 2Den matek 3

V úterý 13. května zástupci školního parlamentu navštívili obyvatelky penzionu v Němčicích nad Hanou. Přišli jim popřát ke svátku matek.Úvodní slovo přednesla předsedkyně ŠP Martina Klevetová. Kromě básní významných českých básníků v podání Anny Buriánkové a Nikoly Matouškové  dva žáci 4. třídy Jakub Klvač a Daniel Šikling zarecitovali i básničky, které si sami pro maminky složili. Babičkám se velmi líbily i písně, které zazpívaly dvě žákyně 9. třídy Žaneta Fidrová a Nikola Domanská. Dárečky, jež si děti samy vyrobily, pomáhala rozdávat další členka školního parlamentu Petra Doležálková.
Tato akce všechny zúčastněné potěšila, starší dámy omládly při pohledu na radostné mládí.

Mgr. Milada Krejčová

Výsadba stromů

Výsadba stromů

V rámci projektového týdne se žáci zapojili do výsadby stromů v okolí naší školy. Každý strom jsme pak společně „pokřtili“ tím, že jsme jej jemně poklepali na kmen a popřáli mu dlouhou životnost a pevné zdraví.

Mgr. Eva Bašková

http://mojetrida.rajce.idnes.cz/sazeni_stromu/

Vlastivědný pobyt v Praze
Logo školy - 12. března 2008

logo

Vybírali jsme logo školy.

5.březen 2008
zrušené konzultace z důvodu školení pedagogického sboru.
Školní kolo recitační soutěže - 11. února 2008

recitace 1recitace 3 recitace 2

Jako každým rokem i letos proběhlo v pondělí 11. 2. školní kolo recitační soutěže, do níž se zapojilo 44 žáků. Mimo soutěž vystoupili dva prvňáčci, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i žáci školní družiny, spolužáci účinkujících a několik rodičů. Porota ve složení kulturní referentky města Němčic n. H. Ivany Korvasové, vedoucí knihovny Luďky Kouřilové a učitelek Mgr. Nadi Tesaříkové a Mgr. Milady Krejčové posuzovala vesměs výborná vystoupení všech účinkujících.
Recitační soutěž měla dobrou úroveň a věříme, že žáci z 2. až 4. kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

Výsledková listina:

Zápis dětí do prvního ročníku proběhl 25. ledna 2008

 

Celkem jsme zapsali 20 dětí. U dalších několika, které se k zápisu dostavily, nejsou ještě rodiče rozhodnuti, zda svému dítěti  o rok docházku neodloží. To bude záležet na psychologickém vyšetření a zralosti dítěte do konce června tohoto roku. Jak je podle počtu zapsaných patrné, dětí je v současné době poměrně málo, takže v příštím školním roce otevřeme s největší pravděpodobností jednu první třídu.

Jsme rádi, když k nám do školy od prvního ročníku přicházejí i děti z okolí. Tím nám rodiče dávají důvěru a v naší škole se jim líbí. My zase děláme vše pro kvalitní vzdělávání dětí u nás ve škole. Rodiče seznamujeme prostřednictvím internetových stránek s organizací zápisu a problémem, jak připravit předškoláka na školní docházku. Rovněž z plakátů vyvěšených nejen v Němčicích nad Hanou se mohou o zápise dozvědět více. Již tradičně, začátkem ledna, pořádáme  v naší základní škole schůzku  pro rodiče nastávajících prvňáčků. Zde získávají další potřebné informace a zároveň si mohou prohlédnout celou školu. Den zápisu chceme dětem zpříjemnit a případný strach a netrpělivost ulehčit přivítáním. Starší žákyně školy je v převleku pohádkových bytostí vítají a obdarovávají drobnostmi. U zápisu při rozhovoru s pedagogem jsou  téměř všechny děti klidné a šikovné. Rády povídají říkanky a zpívají, poznávají barvy a spočítají i více než pět prvků.. Loučí se usměvavé s drobným dárkem od pní učitelky nebo pana učitele.    

                                                                       Mgr.Věra Mašterová
zástupce ředitele školy


Stonožkový muzikál - 27. leden 2008

stonožkový muzikál

Stonožkovým muzikálem byl oceněn nejlepší prospěch žáků           

Klíčem k výběru byl prospěch, chování, ale i výrazné zlepšení prospěchu žáků za první pololetí ve školním roce 2007/2008 .
Ptáte se, kdo dětem Základní školy v Němčicích nad Hanou tuto odměnu umožnil?
Naše poděkování patří paní Běle Gran Jensen, která nás do Prahy pozvala. Muzikál se týkal právě Hnutí na vlastních nohou a vlastně vyprávěl i o našich dětech, žácích naší školy, kteří jsou ve STONOŽCE zapojeni již sedmnáct let o nezištně pomáhají zase potřebným dětem.
Dál musíme velice ocenit podporu naší paní starostky Ivany Dvořákové, která zajistila dopravu žáků do Prahy a zpět. Bez její podpory by se tato akce nemohla uskutečnit.
A kdo jsou ocenění žáci?
                                              Klára Jemelková   6. A
                                              Markéta Soviárová 7. A
                                              Miroslava Vykoukalová 7.B
                                              Denis Reiskup 8.ročník
                                              Marek Reiskup 8. ročník
     Žáky doprovodila  na muzikál paní ředitelka školy v Němčicích nad Hanou Mgr. Hana Matušková a Mgr. Alena Řezáčová.

Školní kolo zeměpisné olympiády - 16. leden 2008

ZO

Ve středu 16. ledna odpoledne si dali dostaveníčko přátelé zeměpisu, aby poměřili své síly a vědomosti. Dva z nich vyhráli už tím, že přišli, protože byli ve svých kategoriích jediní. Zato v nejstarší kategorii byla konkurence obrovská a až do poslední chvíle mohl vyhrát kdokoliv. A jak to dopadlo?

Mgr. Libor Mitana

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vše o zápise do 1. třídy ...
... najdete, milí rodičové, na záložce určené právě Vám - rodičům

 

Dějepisná olympiáda

     V prosinci 2007 se uskutečnila na naší škole dějepisná olympiáda. Tématem bylo poznávání osobností české a moravské kultury. Školního kola se zúčastnilo celkem  16 žáků 8. a 9. ročníku. Vyhodnocení proběhlo v lednu a do okresního kola postupují Lucie Soviárová z 9. A a Jiří Temlík z 9. B.  Blahopřejeme.

M. Krejčová

Mezopotámie 2008

M ezopotámie 1 Mezopotámie 2

Putování dějinami tentokrát zavedlo žáky šestých tříd do starověké Mezopotámie. Ta se nacházela na území dnešního Iráku. Jednalo se o velmi unikátní civilizaci, která dala světu jedno z nejstarších druhů písma – klínové. V hodině dějepisu  10.ledna 2008 si každý žák vyrobil vlastní hliněnou destičku a pomocí dřevěného „pisátka“ do ní zaznamenal několik klínových znaků odpovídajících písmenům naší abecedy. Touto netradiční formou získaly děti nové poznatky o zaniklé říši z období starověku.

                                               Mgr. Pavel JANURA

Exkurze do pravěku - 3.leden 2007

antropos

Hned 3.ledna roku 2008 vyrazili žáci 6.a 7.ročníku do pravěku. Cestovali dvěma autobusy do Brna, kde v divadle Polárka zhlédli divadelní představení Lovci mamutů na motivy stejnojmenné knihy Eduarda Štorcha. Odtud se pak přesunuli do muzea pravěku, kde si v nově upravené expozici zopakovali učivo dějepisu 6.třídy a doplnili si vědomosti. Zaujala je řada vystavených exponátů, hlavně pak maketa mamuta.

Mgr. Naděžda Tesaříková

Vánoční turnaj v malé kopané - 17. a 20. prosinec 2007

vanocni_kopana

V pondělí a ve čtvrtek odpoledne před vánočními prázdninami poměřilo své fotbalové umění 6 družstev složených z chlapců naší školy. Nejdříve odehráli zápasy ve dvou skupinách a podle pořadí pak semifinále a utkání o 5.a 6. místo. Finále a boj o třetí místo byl na programu ve čtvrtek. Do finále se probojovala obě družstva z 9. ročníku a o třetí místo si to rozdali osmáci a překvapení turnaje družstvo šesťáků. Všechna družstva podala bojovný výkon, za což byla první tři odměněna poháry a drobnými cenami.
Velký dík patří panu Rudolfu Novotnému, bez jehož ochoty a času by turnaj vůbec nemohl být dohrán.

Výsledky:

finále
9.A : 9.B
3 : 1
o třetí místo
8.r : 6.r

3 : 3;

1 : 2 na pokutové kopy

 

1. místo
Pavel a Jan Horákovi, Pavel Slivka a Tomáš Kyselák
2. místo
Josef Matics, Pavel Semanovský, Tomáš Vrána a Michal Tomek
3. místo
Arnošt Matoušek, Bronislav Mrkva a Petr Charvát
4. místo
Jan Svozil, Jan Štěpánek, Pavel Luběna a Petr Crhák
5. místo
Michal Jiříček, Jan Župka, Ondřej Tomek a Radek Kopřiva
6. místo
Michal Fečo, Antonín Bartošík, Karel Jordán a  Jakub Faltýnek

Mgr. Libor Mitana

 

Vánoční inspirace - prosinec 2007

Už začátkem prosince jsme si začali vytvářet vánoční náladu tím, že jsme s děvčaty z 8. třídy pekly perníčky a také  tradiční vánoční linecké cukroví. O týden později jsme si krásně perníčky nazdobily a některé kousky posloužily jako pozornost pro příchozí návštěvy na Den otevřených dveří. Fotky jsou na  http://skolniakce.rajce.idnes.cz/Peceni_pernicku/ .
Vánoční nálada pak byla umocněna jednorázovou tématickou akcí, která proběhla 17. 12. v prostorách Klubíku.  Cílem bylo vyzkoušet si staré a upadající vánoční zvyky a na chvíli zpomalit.  Během celého odpoledne jsme si vyrobili svíčky, odlévali jsme olovo a společně v odlitcích hledali budoucnost, také jsme si pouštěli skořápky od ořechů se svíčkami. Došlo i na slepování lineckého cukroví, rozkrajování jablíček a výrobu vánočních ozdob.
Po celou dobu nám hrály vánoční koledy a příjemně jsme tak strávili poslední předvánoční odpoledne.  Fotky na  http://skolniakce.rajce.idnes.cz/Vanocni_inspirace/.

Mgr. Eva Bašková

Výsledky soutěže ve vánoční výzdobě tříd - 18. prosinec 2007

Naše škola je krásně vánočně vyzdobena. Zásluhu na tom mají také žáci, kteří si svátečně vyzdobili třídy, aby jejich umístění v soutěži bylo co nejlepší a aby se ve třídách příjemně cítili v tento předvánoční čas.
Třídy procházela porota složená z netřídních učitelů, pana školníka a zástupců tříd. Rozhodla takto:

stromek
I. stupeň
II.stupeň
1. místo
1. třída
9.B
2. místo
3. A
7.B
3. místo
3.B
6.B

Všichni žáci, kteří se snažili zpříjemnit si školní prostředí, mohou mít dobrý pocit z toho, že výzdoba se všem líbila.

Mgr. Milada Krejčová

 

Hanácké kohót - 18. prosinec 2007

Žáci ZŠ v Němčicích nad Hanou se účastnili 17. prosince 2007 pěvecké soutěže v Prostějově. Soutěž v okresním měřítku uspořádalo sdružení DUHA. V okresní konkurenci třiceti pěti zpěváků obsadila němčická škola všechny kategorie!
A jak pěvecké klání dopadlo?

 

kohót

I.     kategorie

žáci    1. -  3. ročník

Miroslava Uherková
3. místo

II.    kategorie

žáci    4. -  6. ročník

Anna Buriánková
1. místo

III.  .kategorie

žáci    7. – 9. ročník

Viktor Matoušek
2. místo

Vítěze všech kategorií nyní čeká účast v krajském a pak případně i v celostátním kole. Další měření sil proběhne na jaře příštího roku.
Všem vítězům blahopřejeme a držíme jim pěsti do dalšího soutěžení.


Mgr. Alena Řezáčová

 

Vánoční diskotéka - 14. prosinec 2007

   tanec

  Letošní vánoční diskotéka se uskutečnila 14. prosince. K tanci nezahrála „živá“ hudební skupina jako loni, ale děti se musely „spokojit“ s písničkami  na  CD, které si donesly. O kvalitní přehrávání se postarala paní učitelka Tobolíková. Ceny do soutěží a cukrovinky do bufetu zajistila paní učitelka Zahradová.
Milým zpestřením diskotéky byla ukázka hip hop tance děvčat 5. třídy, na ně potom navázaly starší dívky s delší ukázkou téhož tance. Dívky a chlapci se asi nejvíc pobavili u soutěže, kdy měli prasknout nafukovací balónek přivázaný na noze dalších tanečních párů a sami svůj uchránit.

Žáci mohli být s vánoční diskotékou spokojeni

Mgr. Milada Krejčová

Prosincový výlet do Prahy - 7. prosinec 2007

stonožka v Praze

Zájezdu se zůčastnilo 45 žáků naší školy. Byli to nejlepší sběrači starého papíru, dále pak členové školního parlamentu a redaktoři školního dětského časopisu. Po příjezdu do hlavního města se děti prošly Václavským náměstím, Staroměstským náměstím, prohlédly si Národní divadlo a mohly si koupit něco malého na vánočních trzích.
V 15.00 následoval slavnostní vánoční koncert v divadle Lucerna pořádaný Stonožkou, který uváděl známý herec Vojta Kotek.
Hlavní organizátorka Běla Gran Jensen koncertem poděkovala za celoroční snažení stonožkovým dětem i učitelům.
Záznam z tohoto koncertu můžete vidět na Štědrý den na ČT1.

Hana Svobodníková

Červená stužka 3.12. 2007

Dne 3. prosince 2007 proběhla v Němčicích nad Hanou  již druhá sbírka nazvaná  Červená stužka, která je součástí celosvětového hnutí  bojujícího  proti AIDS. Deseti žákům naší základní školy se ve složení Nikola Juřenová, Lucie Soviarová, Markéta Vránová, Květoslava Vykoukalová, Josef Matics, René Reiskup, Kristýna Steinerová, Nikola Šustková, Alice Župková a Žaneta Hrušková podařilo prodat celkem 180 stužek. Výtěžek ve výši 3.690 Kč byl odeslán na konto pražské organizace, která celou akci zaštiťuje. Chtěl bych poděkovat nejen žákům, kteří aktivně pomáhali s  organizačním zajištěním, ale zejména všem, kteří zakoupením odznáčku přispěli na konto sbírky.


Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

 

Výroba adventních věnců - konec listopadu

adventní věnce

Všichni  u nás ve škole - děti i dospělí máme rádi dobu předvánoční, dobu adventní. Především ji každý prožíváme doma v rodině, ale i ve škole má své kouzlo. Začínáme ji s žáky tvorbou různých vánočních ozdob i adventních věnců. Prostřednictvím našich snímků můžete nahlédnout, jak se nám dařilo . 

Mgr. Věra Mašterová

Nabídka deváťákům - nábor 23. listopadu 2007

nábor

     Každým rokem na podzim přicházívají do naší školy zástupci středních škol a odborných učilišť, aby seznamovali žáky 9. ročníku s možností studovat právě na  jejich škole i s možnostmi dalšího uplatnění. V pátek 23. 11. navštívil deváťáky zástupce ředitele ze Střední odborné školy moderních technologií Blansko. Přivedl s sebou i svého studenta, našeho bývalého žáka Viliama Balucha, který jim podal informace o této škole z pohledu spokojeného studenta.
Teď už záleží na žácích 9. ročníku, aby správně rozhodli o svém dalším  studiu.

Mgr. Milada Krejčová

Recitační soutěž v Olomouci - 22. listopad 2007

recitace

22. listopadu 2007 se konal již 13.ročník recitační soutěže v Olomouci. Naši školu vzorně reprezentovaly Žaneta Fidrová, Petra Doležálková, Katka Žochová a Petra Gojišová, která ve své kategorii mezi 38 účinkujícími získala krásné druhé místo. Blahopřejeme a všem děvčatům děkujeme a přejeme další úspěchy v recitování.

Mgr. Naděžda Tesaříková

Taneční - listopad 2007

taneční   

  Městské kulturní středisko zajistilo pro žáky 8. a 9. ročníku naší školy kurz předtaneční výchovy v němčické sokolovně. Děvčata a chlapci se naučí základům společenských tanců a procvičí si pravidla společenského chování. Dětem se tato akce líbí. 

Mgr. Milada Krejčová

Okresní přebor škol v šachu - 20.11.2007 v Prostějově.

Naši školu reprezentovala čtveřice ve složení - Michal Tomek, Radim Kyselák, Filip Kejnar a Tomáš Vrána.
Po velmi nevyrovnaných výkonech nakonec obsadili chlapci pěkné 4. místo, čímž prodloužili úspěšnou tradici našich účastí na této akci.

Mgr. Libor Mitana

Speleologická výprava 16. - 17. listopad 2007

V rámci projektového týdne děti odevzdávaly starý papír. Nejlepším „sběračům“ z druhého stupně byla nabídnuta, jako odměna, víkendová akce do Moravského krasu.
Přes mnohé změny počtů a jmen nás nakonec odjelo směrem k Vilémovicím, což byl cíl naší cesty, 15.
V pátek jsme se seznámili s okolím chaty – základna České speleologické společnosti – základní organizace 6 – 21 Myotis.  Hned naproti chaty nás zaujal rozcestník – Macocha 2,2 km. Bylo brzo, cca 14.30, tak jsme si řekli, že Macochu navštívíme. Vydali jsme se cestou necestou, polem, nepolem a po hodině cesty jsme našli jakousi propast, která sice byla hluboká, ale jistojistě to Macocha nebyla. Ale záplatou nám byla legrace, kterou jsme si užili v obrovském množství  sněhu.
Večer jsme si společně připravili bramboráky, zahráli hry a šup do hajan. Brzy ráno jsme vstávali, vydatně posnídali a pak následovala příprava na vlastní jeskyňářskou akci. Každý se oblekl do „slušivého“ jeskynního oblečku, vyzkoušel a nafasoval si nezbytnou helmu, čelovku a šlo se.
Nekonečné 4 km chůze lesem nás už nebavily, když jsme konečně  dorazili na místo činu. Po jednom jsme se sesouvali pod obrovskou skálu, kde byl malinký, ze silnice téměř nepatrný, otvor, kterým jsme definitivně ztratili kontakt s denním světlem. První setkání  s krasovým podzemím nebyl nejlepší – všude bláto, tma, všechno bylo mokré, klouzavé, špinavé….. ale po pár metrech jsme si mohli chytnout na skutečné, veřejnosti ukryté, krápníky, propadlinky, komíny a další kouzla jeskyní. Naši průvodci (Bára a Petr) nám dopřáli nádhernou prohlídku, při které si mnozí z nás sáhli na dno svých fyzických a možná i psychických sil. Každý si zasloužil obrovskou pochvalu a uznání, že se popral s touto výzvou a žádnou z jeskynních chodbiček nikdo nevzdal.
Pořádně umazaní, unavení, hladoví, žízniví  a promrzlí jsme se vrátili na základnu, kde už se ohříval gulášek. Po nutné očistě jsme vydrhli ještě půjčené helmy, zabalili do igelitových pytlů „jeskynní oblečení“ a karetní hrou „STŘEDOVĚK“ jsme si krátili čas do příjezdu Mikrobusu.
Celá výprava do podzemí Moravského krasu byla velmi vydařená a určitě máme důvod si ji v budoucnu zopakovat. 

Fotografie na http://skolniakce.rajce.net

Mgr. Eva Bašková,

 

Přírodovědný klokan - 6. listopadu 2007

V úterý 6.11.2007 se žáci 8. a 9. tříd zapojili do soutěže " Přírodovědný klokan ", kategorie KADET. 62 žáků řešilo úkoly z přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky.

Mgr. Vlastimiila Zahradová

Psychologická poradna

Vedení ZŠ Němčice nad Hanou spolu s metodikem prevence zajistili pro naše žáky i jejich rodiče spolupráci s psychologem Mgr. Romanem Řežábem, který bude svou poradenskou činnost na  škole provozovat v kabinetu výchovného poradce ( II. patro, dveře č. 168 ) ve dnech 27. 11. a 11.12. v době od 11.30 do 13.30. Nabídka pro rok 2008 bude ještě upřesněna. Věříme, že žáci i rodičovská veřejnost nabízené možnosti využijí a  psychologická poradna přispěje k dalšímu zlepšení mezilidských vztahů  na naší škole.

Mgr. Pavel Janura

Zpestření hodiny literatury v 6.A - 13. listopadu 2007

Hrátky s čertem

V současné době probíráme literární celek pohádky. V čítance jsme si přečetli jeden výstup z pohádky Hrátky s čertem, v níž se poprvé setká Martin Kabát s loupežníkem Sarkou Farkou. Žáci si připravili dramatizaci  tohoto úryvku. Vyrobili si kulisy, přinesli kostýmy a samozřejmě zvládli text. Moc se jim to povedlo. Posuďte sami.

Mgr. Naděžda Tesaříková

Beseda s hasiči - 13.listopadu 2007

hasiči

Jako součást prevence v oblasti protipožární ochrany bylo dne 13. listopadu 2007 pro žáky 6. tříd připraveno setkání s příslušníky Hasičského záchranného sboru z Prostějova. Formou interaktivní besedy spojené s ukázkami vybavení si děti připomněly například důležitá telefonní čísla tísňových linek, postup při nahlášení nějaké mimořádné události, druhy hasicích přístrojů, zásady ošetření popálenin a další dovednosti z  této oblasti. Dívky i chlapci se velmi aktivně zapojovali do besedy a už se těší na pokračování, které je naplánováno na druhou polovinu listopadu.

Mgr. Pavel Janura

Cesta do pravěku - 8. listopad 2007

venuše

Dne 8. listopadu 2007 se žáci 6. tříd v hodině dějepisu ocitli alespoň na chvíli v pravěku. Přesněji v době, kdy vznikla naše nejstarší a nejslavnější pravěká soška – věstonická venuše. Každý žák si podle modelu vytvořil z hrnčířské hlíny svoji vlastní sošku, která se pak na čas stane součástí zajímavé výstavky těchto výtvorů. Děvčata a chlapci si nejen vyzkoušeli svoji zručnost, ale zároveň si prakticky ověřili, že pravěcí umělci byli skutečnými mistry a nám nezbývá, než se obdivovat jejich dovednosti. Tato nevšední hodina měla mezi dětmi velký ohlas.                                                                                 

    Mgr. Pavel JANURA

Spaní ve škole - 2. listopad 2007

spaní 7.B

2. listopadu jsme již počtvrté spali ve škole. Tentokrát jsme zvolili téma: Naše dětství, koníčky a budoucí povolání. Z naší 7.B se nás sešlo 14, 5 žáků kvůli nemoci nepřišlo. Sešli jsme se v 17.00 před školou vybaveni spacáky, jídlem a vším možným.

Večer začal předváděním fotek z dětství, vzpomínáním na zážitky z mladých let. Docela jsme se nasmáli. Poklidnou hodinku vystřídaly míčové hry v tělocvičně. Po zchládnutí jsme se opět usadili do kruhu a povídali jsme si o našich zálibách a budoucím povolání. Míša přinesla ukázat, jak háčkuje velikonoční vajíčka, Honza předvedl výzbroj na florbal, Mirka nám zahrála na flétnu,… Pak jsme přesvědčili paní učitelku, abychom šli na počítače. Někdo hrál hry, někdo si procvičoval češtinu či dějepis. Po příchodu do třídy jsme hráli společenské hry a tančili. Kluci překvapili, jak umí hip hop. Mezitím jednotlivci nebo dvojice absolvovali stezku odvahy. Nikomu se ještě nechtělo spát, tak jsme si sesedli a povídali.

Nastala chvíle spaní. Vyčistili jsme si zuby a šup do spacáku. Honza nám přečetl „pohádku“ a šli jsme do hajan. Ráno jsme se sbalili, uklidili třídu a hurá domů do postýlek dospat chybějící hodiny.

Tímto děkujeme paní učitelce Tesaříkové, že s námi strávila svůj volný čas.

Kristýna Klvačová

Exkurze - hvězdárna a muzeum - 2.listopad 2007

V pátek 2. listopadu navštívili žáci 6. ročníku Hvězdárnu a muzeum v Prostějově. Na Hvězdárně shlédli pořad o vesmíru a Sluneční soustavě a měli možnost se podívat do hvězdářských dalekohledů. V muzeu si prošli expozici věnovanou pravěkému osídlení Prostějovska, sbírku starých hodin a výstavu obrazů. Kromě toho se od pana učitele Janury dověděli spoustu zajímavých věcí z historie města a jeho stavebních památek.

hvězdárna

Mgr. Libor Mitana

Návštěva v penzionu

My žáci 7.B jsme se rozhodli, že navštívíme obyvatelky domu s pečovatelskou službou. Celý týden jsme se připravovali – co si s nimi zahrajeme, o čem si budeme povídat, co jim přineseme. Pan učitel Pozdíšek jim poslal červená jablíčka a děti z kroužku DDM Šikula jim vyrobily krásné svícínky. Ty se jim moc líbily. Věnovali jsme jim krásnou husu z okrasné dýně, kterou vytvořila Peťka Gojišová a která jim bude zdobit stůl ve společenské místnosti.

Michal Hrubý napsal plakát a pozvánky, aby se babičky mohly na nás připravit. Pátého října odpoledne jsme spolu s třídní učitelkou přišli do společenské místnosti do domu s pečovatelskou službou. Tam nás už očekávali. Úvodní slovo si připravila Míša Večerková. Hru Kufr řídila Petra Doležálková, žáci pantomimou předváděli podstatná jména a slovesa, babičky vše poznaly. Pak jsme si společně zazpívali, musíme přiznat, že ty starší to uměly líp.

Vyprávěli nám, jak to bylo dříve ve škole, jaká byla úcta k rodičům a učitelům. Překvapilo nás, jak si dodnes pamatují dlouhé básně ze školy.

Těm, kteří se besedy nezúčastnili, jsme dárky roznesli.

Slíbili jsme, že o Vánocích za nimi přijdeme zase, protože o Vánocích mají lidé držet při sobě.

Za celou 7.B napsala Kristýna Klvačová

Dopravní hřiště - 31. října 2007

 

dopravní hřiště

Hallowen - 31.října 2007

Žáci 5. a 6. ročníku si v hodinách angličtiny připomněli svátek Halloween, který se slaví ve Velké Británii. V tento den se lidé oblékají do kostýmů čarodějnic, duchů, kostlivců. Obcházejí své sousedy.

Žáci měli nápadité pěkné kostýmy, v nichž se prošli po škole.

hallowen

 

Lidé v Anglii zdobí své příbytky svítícími dýněmi. My jsme si podle návodu v angličtině takové dýně udělali také.

dýňová světýlka

 

Žáci v 7.ročníku dostali rozstříhaný text o tomto svátku a měli za úkol sestavit věty do správného pořádku. Tak se dověděli podrobnější informace a přiblížili si jednu z anglických tradic.

halloween

Mgr. Naděžda Tesaříková

Školní družina
Stání svátek naší republiky - 28. říjen

Paní učitelka Tesaříková a dvě žákyně z její 7. třídy Míša Večerková a Peťka Doležálková připravily relaci do školního rozhlasu k státnímu svátku, Dni vzniku samostatného Československa.

28.říjen

V neděli 28.10. se pak zapojily do oslav v našem městě.

Mgr. Naděžda Tesaříková

Šachový turnaj - 24.října 2007

.sachy

Šachový turnaj proběhl tesně před podzimními prázdninami, za poněkud menšího zájmu žáků ve středu 24. října 2007 v učebně zeměpisu. Z 10 nahlášených si přišli zahrát jen čtyři žáci 9.B. Vítězem se stal Radim Kyselák, který nepoznal hořkost porážky v žádné ze tří partií. Na druhém místě se umístil Filip Kejnar a třetí místo obsadil Tomáš Vrána. Čtvrtým účastníkem byl Michal Tomek. Tito čtyři chlapci nás budou pravděpodobně reprezentovat v okresním finále v Prostějově

Mgr. Libor Mitana

 

Sovickiada 18.října 2007
Výstavka ovoce a zeleniny - říjen 2007

výstavka

Již tradičně jsme výstavku ovoce a zeleniny připravili na chodbě prvního poschodí ve druhé polovině října. Zde si ji mohli všichni kdykoliv prohlédnout. Mladším žákům děkujeme za větší množství přispěných výpěstků, starším za originální výpěstky. Výstavku dotvořili svými výtvory z přírodních materiálů žáci sedmého ročníku, kterým patří poděkování. Současně proběhla i soutěž s vyhodnocením:

Hezké výpěstky

Sabina Hošková, 1.tř.

Martin Bambušek, 4.tř

Lucie Přidalová, 5.A

Zajímavý výpěstek

Markéta Oplocká, 3.B

Vojtěch Navrátil, 4.A

Daniela Kroupová, 6.A

Radek Dočkal, 9.A

Mgr. Věra Mašterová

Být tvůrcem svého života 15. - 19. října 2007

svíčkavýstavkatvary

Podzimní projektový týden

16.října 2007...

projektové úterý

 

... se žáci druhého stupně zapojili do akce pořádané pro ně Domem dětí a mládeže v Němčicích n. H.

Upozornění pro deváťáky a jejich rodiče na...
Adopce na dálku

Učitelé Základní školy v Němčicích nad Hanou se ve spolupráci s vedením školy a školním parlamentem složeným ze zástupců jednotlivých tříd dohodli podpořit myšlenku zapojit se do programu Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku. Roční finanční podpora jednoho dítěte z Keni činí asi 7. 200 Kč. Na každého žáka i učitele by tak připadal roční příspěvek ve výši přibližně 25 - 30 Kč. Z vybrané částky by se hradila roční školní docházka a pomůcky pro jedno africké dítě, které by si zástupci školního parlamentu vybrali z databáze pražského Humanistického centra NAROVINU, které celou akci organizuje. Naši žáci by se tak mohli podílet nejen na hluboce lidské pomoci opuštěným dětem z Afriky, ale díky navázání písemných kontaktů by rozvíjeli i své jazykové dovednosti, protože jejich vzájemná komunikace s africkým kamarádem by probíhala v anglickém jazyce. Věřím, že i rodičovská veřejnost bude mít pochopení a podpoří tento ojedinělý projekt.

Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu

Na výstavě ovoce u zahrádkářů 8.října 2007...

u zahrádkářů

... byli mladší žáci naší školy.

Turnaj v malé kopané - 5. října 2007

malá kopaná

Turnaje se zúčastnilo 7 družstev.

Workshop k divadelnímu představení Maryša - 8.ročník - 2.října 2007

 

Maryša

Workshop osmáky zaujal

 

 

 

Workshop k divadelnímu představení Maryša - 9.ročník - 1.října 2007

workshop

Workshop probíhal nejen ve třídě.

 

Kulturně vzdělávací zájezd do Brna 26. září 2007

planetárium

Naše základní škola se zapojila do dílny Výchova k diváctví. Proto se žáci 7. až 9. ročníku zúčastnili divadelního představení Maryša v divadle Polárka v Brně. Po zhlédnutí tohoto představení bude následovat v každé třídě 8. až 9. ročníku tříhodinový seminář s lektorem Občanského sdružení Augusto Brno. Cílem této akce je rozvinout u žáků pozitivní vztah k divadlu a seznamovat se s řešením životních situací prostřednictvím umění. Žáci se seznámili s principy divadelní komunikace.

Této příležitosti jsme využili k působení na děti v oblasti kulturního chování a oblékání.

Kulturní zážitky vystřídaly zážitky z brněnského planetária. Děvčata a chlapci zhlédli hodinový pořad „Jak to bylo“. V něm si doplnili poznatky z astronomie, viděli nad sebou hvězdnou oblohu ve všech ročních obdobích a unikátní fotografie ze zatmění slunce v roce 1999.

Tato akce se žákům velice líbila, obohatila i zpestřila školní výuku.

Mgr. NaděždaTesaříková, Mgr. Milada Krejčová

 

Svačinová hlídka Ramy - 6. září 2007

Rama - auto

 

Přijeli k nám dnes - i přes ten déšť. A ještě před vyučováním!

Jak se předškoláci proměnili na prváčky - 3. září 2007

prváčci

3. září 2007 přišli do školy i se svými nejbližšními.

Král fotografie

f

Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.- 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií
Korunovace králů fotografie – nejmladší fotografické generace
Úterý 26. 6. 2007, Kongresový sál, Olympus C&S, Evropská 176, Praha 6

„Člověk může dělat v životě všechno možné, ale nejúspěšnější bude v činnosti, pro kterou má talent. Proč se tedy nepokusit vyzkoušet různé oblasti fotografie a nezjistit si, kde budu mít největší úspěch?“
O tom právě je projekt pro nastupující mladé fotografy, který pomáhá fotografický talent probudit.
Pořadatelem je internetový časopis pro fotografy FotoAparát.cz, ZŠ Odolena Voda a společnost Olympus C&S. Záštitu převzala Asociace profesionálních fotografů ČR. Dalšími partnery jsou Epson, Zoner, Fomei, Centrum FotoŠkoda, FotoVideo, PC World.

Vyvrcholením tohoto vzdělávacího projektu v oblasti digitální fotografie je Korunovace králů fotografie (slavnostní předávání cen vítězům) dne 26. června 2007 za přítomnosti fotografky Sáry Saudkové, předsedy Asociace profesionálních fotografů Stanislava Pokorného, fotografa Rudolfa Junga, fotografa Milana Blšťáka, vzácného hosta Hugo Pavla a ostatních čestných hostů, odborné komise a zástupců sponzorů.

25. května 2007 byla ukončena fotografická soutěž. Účast ve 2. ročníku opět ukázala velký zájem ze strany žáků i škol - do soutěže probíhající prostřednictvím Internetu žáci zaslali 677 fotografií, zapojilo se 107 základních škol České republiky.


Fotografie žáků byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích. Každá kategorie má vítěze zvolené fotografickou veřejností Galerie časopisu FotoAparat.cz a odbornou komisí v čele s fotografkou Sárou Saudkovou. Vítězné fotografie najdete kralfotografie.cz. Vítěz každé kategorie je korunován a získává následující tituly:
 • Král portrétu
  v kategorii Rodina a miláčkové, kde panuje Sára Saudková
 • Král krajinář
  v kategorii Okouzlení přírodou, kde panuje Stanislav Pokorný
 • Král makra
  v kategorii Krása zblízka, kde panuje Milan Blšťák
 • Král zátiší
  v kategorii Zátiší, kde panuje Rudolf Jung

Alice Župková, žákyně 8.b získala:
3. místo v kategorii "Rodina a miláčkové"
a 5. místo v kategorii "Zátiší".

f

Lanové centrum v Olomouci

V rámci projektu Stonožka, do kterého je naše škola zapojená, sbírají děti pravidelně starý papír. V letošním školním roce byly děti motivovány navíc tím, že pro 10 nejúspěšnějších sběračů je připravena odměna - a to výlet do lanoveho centra PROUD v Olomouci.

A tak jsme 28. června 2007 toto centrum navštívili s těmito dětmi: Oldřich Přecechtěl a Kateřina Oulehlová ze 2. A, Antonín Kyselák z 2. B, Kryštof Bouda a Karolína Štěpánková ze 4. A, Tereza Kupčíková, Natálie Kubíčková a Magdalena Pospíšilová ze 4. B, Radek Kopřiva z 5.A a Marek Reiskup ze 7. třídy.

Po cestě do centra jsme si dopřáli trochu kultury a navštívili jsme Dóm sv. Václava v Olomouci, který děti viděly vůbec poprvé. Po procházce historickou Olomoucí jsme dorazili do lanového centra a děti začaly sbírat odvahu.

Přestože všechny překážky v tomto centru jsou koncipovány pro děti starší 10 let, tak všichni mladší žáci se s nimi porvali naprosto úžasně a bez větších obtíží. Každý si vyzkoušel, co chtěl a také si prověřil svoje schopnosti a sílu.

Děti odjížděly s výborným pocitem, že překonaly sami sebe, což je také heslem tohoto centra – „DOTKNI SE NEBE – DOTKNI SE SEBE“.
Po cestě zpátky všichni prohlásili, že příští rok budou určitě sbírat zase papír, pokud za to bude taková odměna.

Ostatní události ...

 

... už jsou v archivu