Informace:

Přešli jsme na nové webové stránky.

 

 

 

Školní rok začíná v 7:50 hodin ve třídách, od 8:00 proběhne tradiční slavnostní zahájení nového školního roku ve sportovní hale.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

- Rozdělení žáků do prvních tříd bude v průběhu posledního srpnového týdne vyvěšeno na vstupních dveřích školy.
S prváčky rádi přivítáme i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Po příchodu do školy zabočíte ve zvýšeném přízemí doleva, projdete kolem učebny hudební výchovy a zamíříte do haly, ve které proběhne slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky.. Po jeho skončení se s třídními učitelkami přesunete do tříd, kde budou rodičům podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.
- Vyučování první školní den bude ukončeno cca v 9 hodin.
- Provoz školní družiny bude navazovat na konec vyučování. V pondělí 3. září 2018 bude ŠD v provozu do 12 hodin.
- Obědy ve školní jídelně se vaří také od 3. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 3. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 31.8.2017 do 11:00 hod. Během září se bude vařit pouze jedno jídlo. Od října budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka.
- Rozvrh obdržíte také první školní den.
- Seznam věcí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019, obdrželi zákonní zástupci při zápisu v dubnu 2018.

 

Informace pro všechny žáky

V pondělí 3. září bude slavnostní zahájení školního roku ukončeno na 1. stupni v 9:00 a na 2. stupni v 9:30.
Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 3. září ( i ranní od 6:30) a bude navazovat na konec vyučování. V pondělí 3. září 2018 bude ŠD v provozu do 12 hodin.
Obědy ve školní jídelně se vaří od 3. září pro všechny žáky, kteří se stravovali v minulém školním roce.

 

Informace pro nové žáky z vyšších ročníků

Rozdělení nových žáků do tříd bude v průběhu posledního srpnového týdne vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Aktuálně

Oznamujeme všem žákům, rodičům, přátelům školy,

že přecházíme na nové webové stránky.

Konec školního roku 2017/2018

 

28. června 2018 - Slavnostní předávání vysvědčení 9.tř. v kině v 17 hodin.

 

 

Projekt KIPR - od 1. července 2017

Základní škola Němčice nad Hanou se od 1. července 2017 zapojila do projektu KIPR, který je spolufinancován Evropskou unií.

17. ročník Malé chemické olympiády - červen 2018
MChO

Ve čtvrtek 7. června 2018 proběhlo okresní kolo Malé chemické Olympiády v okrese Přerov. Protože jsem zjistila zájem o chemii a soutěž ve třídě IX. A, požádala jsem okresní komisi, aby nás zařadila do seznamu soutěžících. Soutěživost žáků v přírodovědných předmětech je potřeba podporovat.
          Na soutěž se připravovalo 7 žáků, 6 kluků a jedna holka. Byli to žáci Míša Vosičková, Filip Antel, Zdeněk Chalánek, Martin Kyselák, Pavel Holik, Vlastik Pališek a Milan Šebesta. V okresním kole soutěžili Filip Antel, Martin Kyselák a Milan Šebesta. Všichni byli úspěšní řešitelé okresního kola.
Soutěžilo 34 žáků, z toho 22 ze ZŠ a 12 žáků z gymnázií. Chválím přístup všech žáků k přípravě a děkuji za podporu a žákům za reprezentaci sebe i školy.


Mgr. Vladimíra Vránová, uč. Ch

 

 

Malá Proseč Terézy Novákové - květen 2018
V sobotu 19. 5. 2018 byli dva žáci naší školy - Natálie Dobiášová a Tadeáš Zachrla – pozváni na vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže MALÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ.
Český den boje proti rakovině 2018 - květen 2018

     Dne 17. května 2018 proběhla v Němčicích nad Hanou humanitární sbírková akce ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ, která se tentokrát zaměřila na prevenci nádorů tlustého střeva.   Deseti žákům 9. třídy naší školy ve složení: Lucie Popelářová, Josef Suchoň, Aneta Luběnová, Martin Kyselák, Zdeněk Chalánek, Bohumila Hrdá, Valentýna Páclová, Veronika Vládková, Michal Petroš a Klára Masaříková se podařilo prodat všech 300 kusů benefičních předmětů - žlutých kvítků.
     Výtěžek ve výši 6.738,- Kč byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit poděkování žákům, kteří aktivně pomáhali se samotným prodejem. Zvláštní poděkování ale patří všem, kdo zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.

                                                  Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektu

Finále soutěže Vypravuj 2018 - aneb Klání vypravěčů - duben 2018
Vypravuj 2018 Proběhlo v Praze v divadle Minor. Porota vybírala z 200 zaslaných videí. V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia byla nominována mezi 7 nejlepších vypravěčů v České republice žákyně 9. ročníku Mirka Minaříková.

 

 

 

Zeměpisná olympíáda - 2017/2018
zeměpisná olympiáda zeměpisná olympiáda Okresní a školní kolo zeměpisné olympiády ...
Školní kolo biologické olympiády - leden 2018
bio olympiáda

V pondělí 29. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.  Zúčastnilo se 9 žáků v kategorii D, což je 7. a 8.ročník. Zvítězil Vojtěch Kumžák ze 7.B, druhé místo obsadila Vanesa Valášková z téže třídy a cena za třetí místo patří Ondřeji Mitanovi ze 7.A.
V kategorii C soutěžili pouze dva žáci, a to Vlastimil Palíšek ( 1.místo) a Martin Kyselák z 9. ročníku.
Vítězové postupují do okresního kola, které proběhne v dubnu.  Účastníky čeká jako obvykle náročná příprava.

Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

Florbal - podzim 2017
Florbal Naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů.
Vánoční koledování - prosinec 2017
Vánoční koledy

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 jsme si, jako každý rok, zazpívali vánoční koledy anglické i české.
Veselé Vánoce všem.

L. Literová, F. Matoušek, N. Tesaříková

Vánoční diskotéka - prosinec 2017
vánoční diskotéka     

V pátek 15. prosince 2017 se uskutečnila v naší škole vánoční diskotéka s podtitulem „Karneval v Riu“.

 

O hanáckyho kohóta - okresní kolo - prosinec 2017
O hanáckyho kohóta V úterý 12. prosince 2017 proběhlo v Prostějově okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož se zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice n. H. reprezentovalo sedm sólistů, kteří si museli připravit dvě hanácké lidové písně.
Školou chodil Mikuláš - prosinec 2017
Mikuláš 2017  
Pěvecká soutěž - listopad 2017
Romská pěvecká soutěž - mladší

Ve čtvrtek 30. prosince 2017 proběhla velice oblíbená pěvecká soutěž, které se zúčastnilo 29 romských dětí. Pod vedením paní učitelky Literové a asistentek paní Chalánkové a paní Držálkové.
Pěvecká soutěž byla rozdělena do dvou kategorií.
První kategorie se mohli zúčastnit žáci od první do čtvrté třídy. Na třetím místě se umístil Peter Dunka a Miroslav Mišalko. Na druhém místě Lukáš Mišalko za hudební doprovod na klávesy, dále za zpěv Tomáš Kandra a Martin Porčogoš. Na prvním místě se umístil Jozef Čureja.
Ve druhé kategorii, kterou tvořily ročníky pátých až devátých tříd, se na třetím místě umístila Marie Kandrová a Lukáš Porčogoš. Na krásném druhém místě se umístila Kristýna Čurejová a Adriana Čurejová. A vítězem druhé kategorie se stala Marta Miková.
Všem soutěžícím, kteří se zúčastnili pěvecké soutěže, děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na další pěveckou soutěž.

Za organizátorky Vendula Držálková

Romská pěvecká soutěž - starší

 

Školní kolo Astronomické olympiády - 8. listopad 2017
 

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do Astronomické olympiády. Školní kolo této soutěže se uskutečnilo ve středu 8. listopadu v počítačové učebně. Zúčastnilo se ho celkem 17 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Při odpovídání na záludné otázky mohli využít všech informačních zdrojů včetně internetu. V kategorii 6. a 7. ročníků bylo všech 5 účastníků úspěšnými řešiteli a postoupili do krajského kola. Jsou to Jakub Macenauer, Kamil Špaček, Michal Bartošík, Ondřej Mitana a Vojtěch Kumžák. V kategorii 8. a 9. ročníků soutěžilo 12 žáků. Otázky byly doplněné o výpočty, které žáky pořádně prověřili. Jediným úspěšným řešitelem z této kategorie byl Martin Kyselák, který také postoupil do krajského kola.

Po stopách planety Země a Jiřího Wolkera - listopad 2017
Po stopách planety Země a Jiřího Wolkera


     Ve čtvrtek 23. 11. 2017 jsme se vydali na naplánovaný výlet do Prostějova. Setkali jsme se na vlakovém nádraží v Němčicích nad Hanou, kde nás očekávala paní učitelka Tesaříková a paní učitelka Navrátilová.
     První zastávkou bylo ekocentrum IRIS, které navštěvujeme již třetím rokem. Exkurze je zaměřena vždy na aktuálně probírané učivo, letos probíráme geologii. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, první zkoumala vlastnosti hornin a minerálů, druhá vývoj Země. Po půl hodině jsme se vyměnili, program jsme zakončili venku, kde mají vystavené horniny, které se nacházejí na Prostějovsku.
     S malým zpožděním jsme přešli do muzea. Polovina jedné místnosti je věnovaná Jiřímu Wolkerovi, rodákovi z Prostějova. Škoda, že pouze polovina. Učíme se o něm, takže to bylo k věci. Vyslechli jsme si přednášku o něm, poděkovali, podívali se k jeho rodnému domu a soše, která stojí kousek od náměstí.
     Následoval všemi oblíbený rozchod a pak už jsme se vrátili do školních lavic na poslední dvě vyučovací hodiny, fyziku a český jazyk.
     V pátek jsme si pověděli naše zážitky se spolužačkami, které byly ten den na soutěži ve florbale a přivezly úspěch v podobě vítězství v okresním kole.

Tereza Hrstková

Kreativní soutěž - Naše škola je cool - listopad 2017

Vážení rodiče a přátelé školy!
Žáci naší školy se zapojili do kreativní soutěže
NAŠE ŠKOLA JE COOL.

Společně připravili jedinečné soutěžní dílo - videoprezentaci naší školy. Podpořte prosím jejich snahu a hlasujte!
Jak hlasovat? Na www.facebook.com/consulta.cz a to formou udělení svého hlasu like.
Kdy probíhá hlasování? V termínu od 6. - 30. 11. 2017

Předem Vám děkujeme.

Projekt "Milion stromů" podzim 2017
Milion stromů

Naše škola dostala nabídku zapojit se do iniciativy moravských MAS „Milion stromů“ v rámci projektu MAP určenou žákům.  Do projektu jsme se s chutí zapojili, protože se jako škola zajímáme nejen o naši školu, ale i o životní prostředí v našem okolí.
Před samotnou realizací a výsadbou deseti mladých slivoní byla nutná obhlídka terénu a vyznačení budoucích stanovišť pro výsadbu. Po konzultaci se zástupkyní odboru životního prostředí paní Lakomou bylo vybráno stanoviště u cyklostezky směrem na Mořice, kde jsme doplnili mladou alej rovněž ovocných stromů.
Pro žáky deváté třídy nastal den D pro výsadbu „Milionu stromů“  ve středu 8. listopadu 2017 v rámci předmětu Ekovýchova. Počasí nebylo úplně ideální, ale ani to nás neodradilo a ve škole jsme do vozíku naložili ovocné stromky, upevňovací materiál s potřebným nářadím a vydali jsme se směrem k cyklostezce.
Po přesunu na místo určení jsme se rozdělili do pracovních skupin a určili jsme konkrétní úkoly. Práce šla všem od ruky a za přibližně hodinu se před námi vztyčila řada nově zasazených slivoní, které do budoucna pomohou upevnit charakter regionu. Samotná práce jistě žákům posílila vztah k jejich městu.

Mgr. Klára Smejkalová

Odlisťování - říjen 2017
Odlisťování

Odlisťování – 7. a 8. ročník
Ve čtvrtek 12. října a v úterý 17. října byly žáci 8. a 7. ročníků na brigádě ve školce ovocných stromků v Litenčicích. Jejich úkolem bylo odlisťování mladých jabloní před tím, než budou vyorány a připraveny na prodej pro firmy a zákazníky. Po oba dva dny nám vyšlo krásné podzimní počasí a žákům se podařilo udělat kus práce. Tato akce byla součástí podzimních projektových dnů, které byly zaměřeny na náš vztah k přírodě a okolní krajině.

Mgr. Libor Mitana
   

Základní informace o školním roce 2017 / 2018

ZŠ Němčice nad Hanou oznamuje, že školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017

v 7:50 hodin ve třídách,
od 8:00 proběhne tradiční slavnostní zahájení nového školního roku ve sportovní hale.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Rozdělení žáků do prvních tříd je vyvěšeno na vstupních dveřích školy. S prváčky rádi přivítáme i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Po příchodu do školy zabočíte ve zvýšeném přízemí doleva, projdete kolem učebmy hudební výchovy a zamíříte do haly, ve které proběhne slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky.. Po jeho skončení se s třídními učitelkami přesunete do tříd, kde budou rodičům podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat. Vyučování první školní den bude ukončeno cca v 9 hodin. Provoz školní družiny bude navazovat na konec vyučování. V pondělí 4. září 2017 bude ŠD v provozu do 12 hodin.
Od 5. září bude v provozu i ranní školní družina od 6:30 pro všechny žáky 1. stupně.
Obědy ve školní jídelně se vaří také od 4. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 4. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 30.8.2017 do 12:00 hod. Během září se bude vařit pouze jedno jídlo. Od října budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka. Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 4. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Rozvrh obdržíte také první školní den.

Seznam věcí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018, obdrželi zákonní zástupci při zápisu v dubnu 2017.

 

Informace pro všechny žáky

V pondělí 4. září bude slavnostní zahájení školního roku ukončeno na 1. stupni v 9:00 a na 2. stupni v 9:30. Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 4. září ( i ranní od 6:30) a bude navazovat na konec vyučování. Obědy ve školní jídelně se vaří od 4. září pro všechny žáky, kteří se stravovali v minulém školním roce.

V úterý 5. září proběhnou třídnické hodiny. První stupeň skončí po 4. vyučovaní hodině a druhý stupeň po 5. vyučovací hodině.

Od středy 6. září proběhne výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

 

Informace pro nové žáky z vyšších ročníků

Rozdělení nových žáků do tříd je vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Úspěchy v roce 2016/2017
stolní tenis badminton Vybíjená HAF III
Fond_Sidus
Moje soukromí! Spelling_Ant Andersenova hvězdička Hanácký skřivan
Zpěváček Kohót kraj Kohót - okres Zpívající rodina
Červen 2017
Dějepisná exkurze - červen 2017
Dějepisná exkurze

Ve čtvrtek 15. června navštívilo 27 žáků 7. ročníku v doprovodu dvou vyučujících dějepisu výstavu nazvanou Pohřbívání v době kamenné, která byla věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné. A to především na základě zkoumání archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Tuto zajímavou akci uspořádalo muzeum v Prostějově v budově zvané Špalíček. Pro žáky byl připraven poutavý interaktivní program, kterým je po celou dobu provázela pracovnice muzea Mgr. Jitka Svozílková. Děti si vyslechly řadu zajímavých informací a pak jednotlivě i ve skupinkách plnily stanovené úkoly. Dostalo se i na dotazy žáků. Exkurze tak netradiční formou prohloubila a doplnila poznatky sedmáků o nejstarším období lidských dějin - pravěku.

                                         Mgr. Pavel Janura a Mgr. František Matoušek

 

   

Soutěž o titul Vesnice roku - červen 2017

       Naše město Němčice nad Hanou se i letos zapojilo do soutěže o titul Vesnice roku 2017. I když máme titul město, počtem obyvatel se řadíme do vesnic. 13. června přijela početná hodnotící komise a v rámci hodnocení knihoven zavítala i do naší školy, do žákovské knihovny ZŠ Němčice nad Hanou.
       Připravili jsme panely a nástěnky s aktivitami naší školní knihovny, například zapojení do česko-slovenskému hnutí Záložky do knih sbližují národy, čtenářský romský maraton, každoroční výstavky nových knih, čtenářské dílny, vystavili jsme čtenářské deníky žáků nebo všechny ročníky školního časopisu. Na panelech byly vystaveny i aktivity, které pořádáme ve spolupráci s městskou knihovnou nebo knihovna pro naši školu. A bylo co vystavovat. Komise si mohla prohlédnout fotografie z besed, literárních soutěží či spaní dětí v knihovně na Andersenovu noc.
      Při přípravě na tuto akci mi pomáhala slečna asistentka Lucie Vránová a žáci mé 8. A, kteří byli přítomni i návštěvy komise. Ve třech skupinách plnili úkoly. Jedna z nich měla složit báseň na slova: výhra, lopata, kniha, svíčková.
 Uvádím báseň Michaely Vosičkové:

Svíčková je dnešní oběd,
najíme se dobře opět.
Pak si přečtu novou knihu,
nejraději čtu si v tichu.
V koutu zahrady pozoruje lopata,
jak stromy obsypávají poupata.
V životě není důležitá výhra,
ale když každý roztáhne křídla,
splní se mu věčný sen
a rozjasní si nový den.
Při čtení se tvářím líně,
koťátko mi spinká v klíně.

Myslím si, že jsme se daného úkolu zhostili dobře, nezávisle na tom, jak dopadne vyhodnocení soutěže Vesnice roku.

Naďa Tesaříková, dlouholetá knihovnice školní knihovny

Vyhodnocení soutěže školních časopisů - červen 2017
bonbonky 2017
Soutěž Ekotýmu

Ekotým vyhlašuje soutěž o nejoriginálnění ekologický vtip

 

Návštěva předškoláčků v základní škole – červen 2017

  

Návštěva předškoláků

    Tradiční akcí je návštěva budoucích prvňáčků v naší škole. I letos předškoláčci přišli, aby se podívali, kde se od září budou učit. U vchodu do školy je přivítal člen školního parlamentu Tomáš Nosek. Seznámil děti s tím, co je čeká za dva měsíce po prázdninách, že to nejsou jen povinnosti, ale i příjemné akce: školní výlety, akademie, soutěže. Při procházce školou je doprovázeli i další zástupci školního parlamentu.
      Nejdřív děti navštívily třídu 1.A, která právě měla hudební výchovu. Pod vedením paní učitelky Literové si společně zazpívali. Při prohlídce školy nemohli minout sportovní halu, kde se jim velmi líbilo. Pak si děti prohlédly třídu 1. B, pozdravily se s kamarády, kteří už chodí do školy.
     Po návštěvě ředitelny se chlapci a děvčata vydali do školní družiny a do jídelny. Zde se občerstvili dětským „šampaňským“. Nakonec se se svými průvodci srdečně rozloučili.

                                                                                  M. Krejčová, garant ŠP

 

Český den boje proti rakovině 2017

Dne 10. května 2017 proběhla v Němčicích nad Hanou humanitární sbírková akce ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ, která se tentokrát zaměřila na prevenci nádorů hlavy a krku.  
     Deseti žákům 9. třídy naší školy ve složení: Denisa Jurdová, Natálie Oulehlová, Adriana Kotulová, Tereza Kvapilová, Lucie Bilíková, Benjamin Blažek, Petr Kundel, Lukáš Hanák, Jan Wildung a Štěpán Klusal se podařilo prodat  235 kusů benefičních předmětů - připínacích žlutých kvítků.      Výtěžek ve výši 5.110,- Kč byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit poděkování žákům, kteří aktivně pomáhali se samotným prodejem. Zvláštní poděkování ale patří všem, kdo zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektu

Hravá věda - 26. duben 2017
hravá věda

Žáci 3. až 5. třídy se zúčastnili programu Hravá věda, který do školy přijel zrealizovat pan Chajda. Malé přírodovědce si na svoji stranu naklonil okamžitě, protože se podílí na realizaci televizního pořadu U6 - Úžasný svět techniky, který většina žáků dobře zná. Pan Chajda rovněž dovezl na ukázku některé ze svých knih plných zajímavých pokusů realizovatelných i v domácích podmínkách. Samotný program oslovil spoustou atraktivních,  ale jednoduchých pokusů realizovaných přímo žáky. Cíl programu byl jistě naplněn, protože žáci zjistili, že znalost přírody a fyzikálních zákonů otevírá dveře ke spoustě zajímavých praktických činností a provází nás v běžném každodenním životě.

Mgr. Klára Smejkalová

Spelling Ant - soutěž v hláskování anglických slov - duben 2017
Spelling Ant 2017

     Dne 24. 4. 2017 proběhl další ročník soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol od 4. do 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo 26 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězil žák 8.A třídy Martin Kyselák, 2. místo patřilo Petru Křupkovi  ze 7.A třídy. Na 3. místě se umístil žák 9. třídy Bejamin Blažek. Na 4. – 5. místě se umístili Michaela Vosičková a Filip Antel, žáci 8. ročníku. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení. Vítězové vyhráli poukázky na zakoupení knih v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč.    Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla M. Tobolíková, počítač obsluhovala N. Tesaříková, fotografovala R. Žižlavská a S. Podmolíková
    Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy. 

Zapsali: N. Tesaříková a F. Matoušek

Fond Sidus - jaro 2017
FOND SIDUS

Charitativní sbírka – fond Sidus
V březnu 2017 proběhla na naší škole po roční pauze pět charitativní akce na pomoc nemocným dětem. Akce probíhala hlavně mezi žáky prvního stupně, kteří pomáhali tak, že si mohli koupit barevné náramky – mořský svět.
Na konto fondu Sidus bylo odesláno 5950,- Kč.
Všem, kteří se do sbírky zapojili, moc děkujeme.

O hanáckyho kohóta - krajské kolo - duben 2017
O hanáckyho kohóta V úterý 11. dubna 2017 proběhlo v kulturním klubu Duha v Prostějově krajské kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, kam  se probojovali  i naši dva sóloví zpěváci ze sboru SkřivánekMiroslav Oplocký a Tomáš Litera.

 

Poděkování - Den Země 2017

Žáci ZŠ Němčice nad Hanou se každý rok v dubnu zúčastní oslav Dne Země a zapojují se do úklidu našeho měst. My jsme si přáli, aby rozkvetlo jaro, proto jsme začali vyrábět květiny. Potřebovali jsme k tomu dřevěné násady, které nám ochotně a zdarma vyrobil pan Pavel Oulehla, místní stolař, kterému moc děkujeme.

Žáci 3.AB, 8.AB

Pěvecká soutěž - Hanácký skřivan - jaro 2017
Hanácký skřivan V sobotu 25. března 2017 se v prostějovském H-clubu uskutečnila
 regionální pěvecká soutěž HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 až 15 let. Z pěveckého sboru Skřivánek se na ni letos připravovalo 11 sólových zpěváků.
Používám mozek - březen 2017
mozek

Chcete mít jedničky z testů a zkoušení? Touto motivační otázkou začal pan Zezula výukový program „Používám mozek“. Dne 3. března 2017 se ho zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Během 70 minut měli zúčastnění možnost prožít mnohé situace spojené se smyslovými vjemy a poznat, které smysly se účastní příjmu informací v největší míře a kdy naopak mohou být rušivými vlivy při učení. Smyslové podněty zpracovává mozek a odtud název programu. Žáci odcházeli s novými podněty, jak se učit efektivně, aby jejich čas strávený přípravou do školy opravdu mohl přinést kýžené ovoce v podobě pěkných známek. A protože základem je motivace, i pan lektor začal nejprve s důvody, proč je přínosné získávat a třídit si povědomí o fungování světa okolo nás. Čas strávený s panem Zezulou velmi rychle uběhl a bylo to téměř divadelní představení, kdy herci byli žáci naší školy a měli možnost „vyřádit se“ na jevišti s mnohými rekvizitami vztahujícími se k tématu.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

Svatební pochod ve 4.A a 4.B - únor 2017
Svatební pochod

Koncem února se každým rokem naší základní školou linou slavnostní tóny Mendelssohnova Svatebního pochodu. Celá hudebna se promění ve sváteční sál a může být svatba J Ani letos tomu nebylo jinak. Nevěsty, ženichové, družičky, svědkové a svatební hosté jsou nachystáni… začínáme! Všechny sňatky jsou potvrzeny manželským slibem, polibkem, podpisem a s předáním snubních prstenů. I kyticí se házelo! A kdo se bude vdávat a ženit příští rok? No přece budoucí čtvrťáci!  A teď už s chutí do svatebního dortu!!! A abych nezapomněla!      
HODNĚ ŠTĚSTÍ NOVOMANŽELŮM!

Mgr. Lenka Literová, HV

Iris - únor 2017

Název Iris už nevyvolá na naší škole spoustu otázek. Všichni dobře vědí, že se jedná o prostějovské ekocentrum, jehož lektoři nám pravidelně připravují ekologické vzdělávací programy pro žáky 2. stupně. V úterý 21.3. to byli šesťáci, kteří absolvovali dvouhodinovku s názvem „Naše národní parky“. Plnili úkoly na rozhraní zeměpisu a přírodopisu směřující k ochraně flóry a fauny na velkoplošných chráněných územích Krkonoš, Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí. Velmi zužitkovatelnou částí programu se stala část věnovaná ochraně přírody Prostějovska a obrazně řečeno procházka po chráněných přírodních výtvorech v našem nejbližším okolí. Dozvěděli jsme se o místech, která se nachází v našem těsném sousedství, a přesto zůstávají utajená. A pokud jsme doposud nevěděli, kam se vydat na výlet do blízkého okolí, tento program nabídl spoustu lákavých možností.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

Beseda s právníkem - únor 2017

     V pátek 17. února 2017 měli žáci 9. ročníku možnost rozšířit si své právní vědomí na besedě s panem doktorem Živělou. Ten během dvou vyučovacích hodin zasvětil své pozorné posluchače nejen do základů trestního práva, ale seznámil žáky i s tím, jak probíhá trestní řízení a jakou úlohu v něm mají jeho jednotliví účastníci. Svůj poutavý výklad oživoval zajímavými a někdy i humornými příběhy ze své dlouholeté právnické praxe. V druhé části besedy dostali žáci prostor pro dotazy, které často směřovaly k nejzajímavějším případům z oblasti rodinného a trestního práva. Účastníci diskuse tak odcházeli obohaceni o nevšední zážitky z advokátní a soudcovské praxe pana doktora Živěly.                                     

                                            Mgr. Pavel Janura a Mgr. Zdeňka Navrátilová

Biologická olympiáda - únor 2017
Na naší škole se ve dnech 1. a 8.2. 2017 uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž je na 2.stupni základních škol rozdělena do kategorie D, v níž soutěží žáci 6. a 7. ročníků a kategorie C pro osmáky a deváťáky.
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - regionální finále 7. 2. 2017

Prvním rokem se žáci 9. třídy zúčastnili prestižní soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika". V počátku se ve školních kolech utkalo 681 žáků z 27 základních škol celého Olomouckého kraje. Načež do regionálního kola postoupili tři nejlepší žáci z každé školy. Do regionálního finále se probojoval Erik Zeman, kde se již nesoutěžilo v teoretických oblastech chemie, ale žáci si vyzkoušeli stát se opravdovým chemikem a poměřit se v laboratorních schopnostech. Erik vybojoval krásné 6. místo v regionálním finále a kromě hodnotných cen si jistě všichni účastníci odnesli i spoustu zkušeností.

Mgr. Klára Smejkalová

Exkurze - pálenice - leden 2017

Exkurze žáků 9. třídy do pěstitelské pálenice Mlýnský dvůr - 27.1. 2017

I letos se žáci 9. třídy vydali konfrontovat nabyté teoretické znalosti kyslíkatých derivátů uhlovodíků s jejich reálnou výrobou v pěstitelské pálenici. Praktická ukázka výroby alkoholu a všudypřítomné aroma kvasu i samotné pálenky výborně splnila svůj účel. Velké poděkování patří panu Grulichovi za odborný výklad i zodpovězení četných dotazů.

Mgr. Klára Smejkalová

Školní ples - 21. ledna 2017
ples 2017
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ Němčice nad Hanou proběhne 7. dubna 2017.

Zpívání u školního stromečku - prosinec 2016
 
skolni_stromecek skolni_stromecek

Ve středu 21.12. 2016 jsme opět, jako každý rok před Vánocemi, zpívali ve škole u stromečku anglické a české koledy. Veselé Vánoce

N. Tesaříková, F. Matoušek, L. Literová 


      
Vánoční diskotéka - prosinec 2016
vánoční školní diskotéka

     Na konec kalendářního roku 2016 připravil školní parlament vánoční diskotéku spojenou s karnevalem.
   

Vánoční výzdoba tříd - 2016

  V pondělí 12. prosince 2016 proběhlo na naší škole vyhodnocení vánoční výzdoby tříd. Porota složená z paní Hrubé (kuchařky ŠJ), paní Netesalové (speciální pedagožky), netřídních učitelů - paní Tesaříkové, Smejkalové a Podmolíkové a pana školníka Borovičky měli těžkou práci, protože téměř všechny třídy byly pěkně vyzdobeny. Všichni se snažili a každá třída překvapila nějakým pěkným nápadem. Porota bodovala zvlášť 1. až 3. ročník, zvlášť 4. a 5. ročník a zvlášť 2. stupeň.

Hodnocení dopadlo takto:

I. část
1. stupeň
II. část
1. A
1. místo
4. A
2. A
2. místo
5. B
1. B
3. místo
5.A

vánoční výzdoba tříd
2. stupeň
1. místo - 8. A a 8.B
2 místo - neuděleno
3. místo - 6.B

 Všichni, kteří jste se snažili zpříjemnit si školní prostředí, můžete mít dobrý pocit z toho, že výzdoba se všem líbila.

Mgr. Milada Krejčová

 

 

Školou chodil Mikuláš
Mikuláš V pondělí 5. prosince 2016 v dopoledních hodinách navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou, aby odměnil hodné žáky za celoroční snažení.


 

Sovičkiáda - Prostějov - listopad 2016
Sovičkiáda Sovičkiáda
Celostátní literární soutěž „Sovičkiáda“ v Prostějově
Vánoční jarmark, den otevřených dveří - 7. prosince 2016
jarmark_plakat
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - 25. listopadu 2016

vanocni_stromvánoční strom

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 25. listopadu se v Němčicích nad Hanou konalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Akci organizovala referentka Městského úřadu Němčice nad Hanou Linda Lešikarová, kulturní program zajišťovala základní škola.
Kolem 17. hodiny se v prostoru u místní Jednoty shromáždilo několik set přihlížejících. Pak se již ozvaly očekávané krásné tóny vánočního vytrubování v podání pánů Mgr. Milana Kaděry a Zbyňka Špačka. Následoval projev paní starostky Ivany Dvořákové, která se zaměřila na přípravu pravé vánoční atmosféry v Němčicích. Připomněla mimo jiné, že v zimě bude dětem k dispozici upravený prostor pro sáňkování. Paní starostka pak předala slovo panu faráři Mgr. Tomáši Stroganovi, jenž po svém proslovu požehnal věnec s adventními svícemi a společně se všemi přítomnými pronesl modlitbu Otče náš. Přítomnost pana faráře a jeho slova dodala našemu setkání duchovní rozměr.
Pak už následoval kulturní program, který připravili Mgr. Lenka Literová a Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. Pěvecký sbor SKŘIVÁNEK ZŠ Němčice nad Hanou zazpíval tradiční vánoční písně jako Rolničky, Vánoce přicházejí, Tichá noc a Narodil se Kristus Pán, ale také moderní písně Půlnoční a další. Kromě žáků základní školy vystoupily jako sólistky také bývalé členky SKŘIVÁNKA zpěvačky Natálie Fidrová a Kamila Janová a flétnistka Ivana Vítková. Recitátoři (žáci 5. A, 6. B a 9. třídy) přednesli verše s vánoční tematikou pana PaedDr. Antonína Ošťádala. 
Ředitelka naší základní školy Mgr. Hana Matušková se ve svém proslovu zaměřila mimo jiné na tradiční hodnoty Vánoc, které se ale v dnešní hektické době někdy vytrácejí.
Děti se v chladném počasí měly možnost na chvilku ohřát v prostorách městské knihovny, kde měly připravený teplý čaj a po programu byly odměněny sladkým překvapením. Poděkování patří také zvukaři panu Zapletalovi, paní Zahradníkové a pánům Foltýnovi, Žvátorovi a Burdovi za technickou realizaci a paní Hanákové a asistentkám paním Chalánkové a Huťkové, které zajišťovaly dohled nad dětmi ze základní školy.
                                                                                               Miloš Mlčoch

Dějepisná exkurze - listopad 2016

Dějepisná exkurzeVe čtvrtek 24. listopadu 2016 navštívili žáci obou 7. tříd naší základní školy muzeum v Prostějově, ve kterém se konala výstava věnovaná českému králi a císaři Karlu IV. U vchodu je přivítala samotná „Eliška Přemyslovna“, která pak rovněž provázela celým komponovaným programem. V průběhu besedy, do níž se aktivně zapojovali i žáci, zaznělo mnoho zajímavých a často i neznámých informací nejen ze života našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale i tehdejší středověké společnosti. Při práci ve skupinách pak žáci plnili stanovené úkoly. Měli rovněž možnost prohlédnout si exponáty z doby Karla IV. a také si vyzkoušet kostýmy panovníka, rytíře či dvorní dámy. Na závěr si získané poznatky ověřili v krátkém historickém testu. Poté následovalo předání pamětních listin oběma třídám. Společná fotografie a poděkování paní Jitce Svozilkové - oné Elišce Přemyslovně - uzavřely příjemně a smysluplně strávené dopoledne.
                                         Mgr. Pavel Janura a Mgr. Libor Mitana

22. přehlídka středních škol v Prostějově - 14. listopadu 2016

scholaris

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 8. a 9. listopadu 2016

Školní kolo soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR - 8. a 9. listopadu 2016

Hledali jsme v řadách našich žáků  9. třídy nejlepšího mladého chemika. Tři nejúspěšnější řešitelé postupují do regionálního kola, které se bude konat 20. prosince na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci.
Gratulace patří Petru Kundelovi (1. místo), Eriku Zemanovi (2. místo) a Denise Jurdové (3. místo).

Mgr. Klára Smejkalová

Školní kolo pěvecké soutěže "O HANÁCKYHO KOHÓTA" - 7. listopadu 2016
Podzimní projektové dny 18. - 20. října 2016

     Jak se stalo již tradicí, proběhly na naší základní škole podzimní projektové dny, které se zaměřují na takové oblasti, v nichž bychom chtěli posílit pozitivní aktivity žáků, prohloubit jejich znalosti o dané problematice a omezit tak nežádoucí projevy chování.
     V letošním roce bylo zvoleno téma ETIKETA aneb zásady slušného chování. Celý program byl rozdělen do tří dnů. V úterý a ve čtvrtek se jednotlivé třídy postupně zapojily do výchovného programu Etiketa a školní řád, který probíhal v tělocvičně školy. Pro I. stupeň bylo připraveno téma nazvané: Na podporu dobrých vztahů ve třídě, pro II. stupeň: Na podporu zdokonalení vystupování. Během jedné vyučovací hodiny měly děti možnost si prakticky ověřit své znalosti a dovednosti z následujících oblastí:
Jak se chovat k učitelům?
Jak se chovat k druhým?
Jak se chovat ve škole?
Téma slušného chování pak bylo vhodným způsobem zařazeno i do ostatních vyučovacích hodin.
     Ve středu žáci strávili celou dopolední výuku se svými třídními učiteli. Pro II. stupeň byl připraven pětihodinový blok sestávající z powerpointových prezentací zahrnujících následující okruhy:
1. Etiketa - co to je?
2. Pozdrav, představování a oslovování
3. V restauraci a u stolu
4. Telefonování a miláček mobil
5. Etiketa všedního dne

     Beseda s žáky byla doplněna videoukázkami z úspěšného televizního pořadu Etiketa, kterým provázel pan Ladislav Špaček. Součástí každého tematického bloku byly i pracovní listy připravené třídními učiteli 7. až 9. ročníku. Děti si tak ve dvojicích nebo při práci ve větší skupině ověřily, co si z probrané lekce etikety zapamatovaly. Na závěr pod vedením svých třídních učitelů a učitelek zpracovaly výstup z projektových dnů, který byl následně umístěn na jednotlivé prezentační panely vedle tříd.

                             Mgr. Pavel JANURA, garant a koordinátor projektových dnů

Podzimní sběr papíru a ...

Podzimní sběr papíru proběhne

10. - 14. října 2016

v době 7:00 - 7:45 a 13:00 - 16:00

 

Ve škole se vyskytly vši.
Prosíme rodiče:
"Zkontrolujte svým dětem vlasy."

 

Školní poradenské pracoviště
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ EXKURZE - „ DO VÝCHODNÍCH ČECH ZA SPISOVATELI A HUDEBNÍMI SKLADATELI“

EXKURZE - VYCHODNI CECHY

                O tom, že má naše třída 8. A opravdu štěstí, jsme se přesvědčili v červnu minulého školního roku, kdy nás předseda třídy – Marťa Kyselák - přihlásil do soutěže, která byla vypsána v Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Podmínkou bylo odpovědět na soutěžní otázky a poslat je do redakce. Poté přichází info z Prahy, že jsme vyhráli exkurzi do Hořických trubiček v Miletíně. To bylo radosti na Starém bělidle! To se nám ještě nestalo!  Děkujeme, Martine!
                Jak možná víte, Miletín se nachází ve východních Čechách a je rodištěm slavného českého spisovatele Karla Jaromíra Erbena, tvůrce Kytice a sběratele lidové slovesnosti. Kousek odtud je nádherné místo – Babiččino údolí, kde prožila své dětství spisovatelka Babičky – Božena Němcová. A tak se z naší exkurze stal projekt DO VÝCHODNÍCH ČECH ZA SPISOVATELI A HUDEBNÍMI SKLADATELI. Místo k tomu stvořené, neboť se tu narodila a tvořila spousta umělců: kromě Erbena a Němcové, Alois Jirásek, Fráňa Šrámek, K. V. Rais, V. K. Klicpera, J. K Tyl, František Škroup, Kryštof Harant, Jaroslav Svěcený, Bedřich Smetana a další.
                Nevyužít takové možnosti by byla velká škoda, a tak naše paní ředitelka Hana Matušková dala svolení k uskutečnění 3-denní školní exkurze. A jelikož to bylo v rámci školních soutěží, dostali jsme i finanční příspěvek od POŠ ZŠ Němčice nad Hanou na dopravu. Organizační plán včetně ubytování a po programové dohodě nám poskytla Cestovní kancelář Helena Brabcová. Vše bylo zajištěno, batohy nabaleny, tak jsme se ráno 8. září vydali vlakem směr Čechy krásné, Čechy mé.
                Program byl bohatý. V první řadě nás přivítali ve výrobně Hořických trubiček, kde se žáci seznámili s historií a technologií výroby. Poté si každý vyzkoušel „umotat“ několik svých trubiček a ochutnal různé výrobky firmy. Bylo to pro všechny velmi zajímavé a chutné J. S sebou jsme si odváželi firemní taštičky s nadílkou, aby mohli ochutnat i na Moravě.
Zažili jsme toho během výletu hodně. Jmenujme alespoň procházku Erbenovou stezkou s baladami a výjevy z Kytice, Náchodský zámeček s medvědy a písničkou, Babiččino údolí s Ratibořickým zámkem, Starým bělidlem, mlýnem i Viktorčiným splavem, dále krajské město Hradec Králové- salon republiky se všemi svými památkami a další.
                Zpátky domů nás v sobotu  navečer odvezl LEOEXPRES, kde si naši osmáci též přišli na své. Vraceli jsme se kopou zážitků, úsměvem na rtech a s písničkou Okolo Hradce. Po rozdání medailí nás už na nádraží v Němčicích čekali s otevřenou náručí rodiče.
A za pedagogický dozor? Přišli jsme si také na své – každý ve svém oboru. Já v literatuře a hudební výchově a pan učitel Minář  v zeměpisu (Orlické hory, Krkonoše, Sněžka, Labe , Orlice, Úpa, Kuks , Jičín atd.) To se nám to vzdělávalo! Na některá místa jsme už nemohli zajet, tak jsme se na ně podívali aspoň z ptačí perspektivy a to z Bílé věže v Hradci Králové. Ve škole jsme pak v projektu pokračovali. Nezapomněli jsme ani na dějepis (historické události a bitvy v této lokalitě).
Akce byla úžasná, proto chceme poděkovat nejen vedení školy, ale i POŠ, CK Helena Brabcová, Martinu Kyselákovi, dále pak jedné nejmenované mamince za sponzorský dar a nápad a v neposlední řadě i žákům 8. A, že jsou za každého počasí skvělá parta!
Mgr. Lenka Literová, tř. učitelka a Mgr. Miroslav Minář

 

Po stopách naší třídní

Autokempink Miletín-
v září pro nás jasný cíl!
Volnost, chatky, koupaliště,
užili jsme si i hřiště.
O tom, že tu byla sranda,
svědčí naše třídní banda J

Co umí naše ručičky,
ví Hořické trubičky.
Potkali jsme Polednici,
Erbena i podVodnici J

K náchodskému zámku
šli jsme podle plánku.
A po pěkné cestičce
došli jsme až k „Babičce“.

Ve mlýně nás vítal mlynář,
ten chlapík – byl velký šprýmař.
Viktorčin se zjevil splav,
že já do něj málem spad.

Pěšky pak na Bílou věž,
„Uf – těch schodů! – To mi věř!“
Krkonoše vidím v dáli,
Orlice se s Labem smály,
Hradec- město jako květ,
zemský ráj to na pohled!

Bylo bezva, bylo prima,
I ve vlaku byla psina.
Snad zas někam pojedem!
Předem už teď - DĚKUJEM!                                                                        Martin Kyselák, 8. A

Zeměpisná regionální exkurze - září 2016

V pátek 23. 9. 2016 se žáci 9. ročníku zúčastnili zeměpisné exkurze spojené s ekoturistikou. Čekala je trasa dlouhá 16 km. Na kole dojeli do Morkovic, kde navštívili „Košíkářské muzeum“. Paní průvodkyně je seznámila s místní historií košíkářského řemesla a představila bohatou expozici proutěných výrobků. Dalším cílem jejich cesty byla bioplynová stanice v Tištíně. Žáci se seznámily s principem výroby bioplynu, který se využívá k výrobě elektřiny. V rámci zemědělského družstva si mohli prohlédnout také místní kravín čítající 600 kusů dobytka. Na zpáteční cestě je čekala ještě krátká zastávka v malém tištínském muzeu se zemědělskými stroji. Exkurze se velmi vydařila, přispělo k tomu i krásné podzimní počasí. Žáci odjížděli domů nadšeni.

Mgr. Miroslav Minář
Logická olympiáda

Vážení rodiče,
i v letošním roce mají Vaše děti možnost zúčastnit se logické olympiády. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. V případě zájmu o logickou olympiádu se zaregistrujte na webových stránkách www.logickaolympiada.cz  a dále postupujte podle uvedených instrukcí. Zaregistrovat se můžete do 30.9.2016.

Rodinná soutěž Malí zVĚDAvci
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 - 1. září

1. září 20161. září 2016

Slavnostní zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září 2016 se ve sportovní hale Suprovka uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2016 - 2017. Ředitelka Základní školy Němčice nad Hanou Mgr. Hana Matušková přivítala nové žáky prvního ročníku, jejich rodiče, zástupce města Němčice nad Hanou v čele se starostkou Ivanou Dvořákovou. Dále představila nové pracovníky školy a třídní učitele s jednotlivými třídami. Němčická škola v tomto školním roce přijala kromě prváčků i další žáky, takže celkový počet dětí převýšil již 400.
Díky novým projektům se základní škole podařilo získat další pedagogické pracovnice, které pomáhají handicapovanýn žákům. Jde o asistentky Marcelu Žondrovou, Vendulu Držálkovou a Lucii Vránovou. Na škole působí rovněž speciální pedagožka Barbora Netesalová  a školní psycholožka Mgr. Lenka Kudrnová.
ZŠ Němčice nad Hanou se podařilo získat také v oblasti individuální podpory žáků 1. – 5. ročníku, který je zaměřen na jejich doučování. Jednotliví třídní učitelé budou i nadále pokračovat v práci s integrovanými žáky.
Paní starostka vyzdvihla význam spolupráce školy s městem, která má v Němčicích již dlouhou tradici a hmatatelné úspěchy. Pro tento školní rok byl rozšířen počet učeben, žáci mají kromě klasických tříd k dispozici odborné učebny, počítačovou učebnu, hudebnu a třídy pro výuku cizích jazyků. Na nadcházející období se plánuje také dostavba sportovního areálu školy.
Kulturní program byl zahájen hymnou České republiky. Sólistka Pěveckého sboru ZŠ Němčice nad Hanou Lenka Heráková zazpívala píseň Přečti si o tom víc, zdravici pro rodiče a všechny přítomné přednesla i žákyně druhé třídy Adéla Zahradníková.

 

Základní informace o školním roce 2016 / 2017

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 7:50 hodin.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy. S prváčky rádi přivítáme i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Po příchodu do školy zahnete ve zvýšeném přízemí doleva, projdete kolem učebmy hudební výchovy a zamíříte do haly, ve které proběhne slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky.. Po jeho skončení se s třídními učitelkami přesunete do tříd, kde budou rodičům podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat. Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny. Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 1. září a bude navazovat na konec vyučování. Obědy ve školní jídelně se vaří také od 1. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 29.8.2016 do 12:00 hod. Během září se bude vařit pouze jedno jídlo. Od října budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka. Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Školní družina bude ve čtvrtek 1. září 2016 v provozu do 12 hodin.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne 2. září 2016. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Seznam věcí do 1. třídy pro školní rok 2016/2017, obdrželi zákonní zástupci při zápisu v lednu 2016.

 

Informace pro nové žáky z vyšších ročníků

Rozdělení nových žáků do tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

 

Tisková zpráva

Naše škola zahájila dne 1. července 2016 projekt s názvem „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou“, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváni a státního rozpočtu ČR. Partnerem projektu je město Němčice nad Hanou.

Projekt je zaměřen na podporu proinkluzivního vzdělávání na naší ZŠ, prostřednictvím podpory přímé práce s žáky ohroženými školním neúspěchem, posílení personální kapacity o nové odborné pracovníky a zvyšování kvalifikace pedagogů v oblastech proinkluzivních kompetencí a dovedností.

Konkrétně budeme moci díky projektu např. posílit personální kapacitu školy o pozice školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, logopeda a školního asistenta. Dále bude také finančně podpořeno např. doučování slabších žáků, zřízení podpůrných kroužků a odborné vzdělávání našeho pedagogického sboru.

Cílem realizace projektu je společné vzdělávání všech dětí a žáků bez ohledu na jejich socioekonomické či kulturní odlišnosti, zabránit předčasnému odchodu ze systému vzdělávání u žáků ohrožených školním neúspěchem a podpořit sociální integraci žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Chceme vytvořit strategii inkluzivního vzdělávání, posílit dovednosti jednotlivých pedagogů pro práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem a vyřešit problém nedostatku odborných pracovníků na ZŠ.

Věříme, že realizace projektu bude úspěšná a povede ke zvýšení kvality vzdělávání na naší ZŠ.

Den D neboli Den deváťáků 24. června 2016

Den D neboli Den deváťáků
       Každá škola má své tradice a ta naše Základní škola v Němčicích nad Hanou není výjimkou. Mezi ty novější patří den, který připravují žáci devátého ročníku pro své mladší spolužáky. Letošní deváťáci vyšli ze svých koníčků a připravili sportovní dopoledne.
      Rozdělili se do skupin a na počítačích si připravili prezentace o svém koníčku, vystavili fotografie z činnosti či přinesli dresy, jízdní kolo a jiné předměty. Pro děti si vždy připravili nějakou aktivitu, aby si ten jejich sport mohly vyzkoušet nebo protáhnout svá těla.
A chcete vědět, jaké aktivity to byly? Tak tedy míčové hry jako fotbal, florbal, basketbal, také squash či badminton. Děti si zacvičily aerobik, kondiční cvičení, oblíbená byla jóga. Svou činnost představili hasičky, které se zaměřily na hasičské závody, členka Sokola se pochlubila tradicemi této organizace. Žákyně, které mají rády cyklistiku, si přivezly kolo, zopakovaly s dětmi části kola, bezpečnost silničního provozu, ale nejvíce děti zaujalo povídání o cyklistických závodech.
Dvě dívky si vzaly na starosti organizaci. Připravily rozpis tříd, nástěnku se všemi aktivitami a pak během dne dbaly na včasné příchody tříd a fotografovaly.
      Odcházejícím dětem i paním učitelkám se sportovní dopoledne líbilo, z toho jsme měli radost my, deváťáci.

Deváťáci a třídní učitelka N. Tesaříková

Na prázdniny s Proměnami - vystoupení školních pěveckých sborů - 21. června 2016 - Prostějov
Školní mléko - za poloviční cenu - od 13. června 2016 do vyprodání zásob
mléko - sleva - automat
Eurorébus Junior - celostátní kolo - Praha červen 2016
Eurorébus 2016

Celostátní finále Eurorebusu Junior – Praha – 6. června 2016

V pondělí 6. června se 3 chlapci naší školy zúčastnili celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebusu  Junior. Právo účasti si vybojovali v krajském kole v Olomouci, kde obsadili 4. místo a díky divoké kartě mohli jet do Prahy.
Výllet 6.A a 6.B - Ramzová a okolí
Výlet 6.AB v Výlet 6.AB
Výlet 9. třídy - Praha a okolí - červen 2016
výlet 9. třída výlet 9. třída výlet 9. třída
Akademie 2016

 

Fotografie I:

akademie 2016

 

Český den boje proti rakovině - humanitární sbírková akce - 11. května 2016

ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ

se tentokrát zaměřil na prevenci rakoviny prsu. Šestnácti žákům 9. třídy naší školy ve složení: A. Kyseláková, B. Bašková, M. Fréharová, K. Hrubá, B. Fréharová, A. Šírková, K. Burdová, J. Šťastník, K. Špičáková, S. Grmelová, P. Tomaník, T. Karnet, S. Velčovská, M. Kučerová, A. Zmidlochová a J. Opravilová se podařilo prodat všech 150 kusů benefičních předmětů - připínacích žlutých kvítků.
     Výtěžek ve výši 3.357,- Kč byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit poděkování žákům, kteří aktivně pomáhali se samotným prodejem. Zvláštní poděkování patří všem lidem, kteří zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.

                                                  Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektu

Proběhl sběr papíru

Ve dnech 11. – 15. dubna 2016

se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.

Část výtěžku se posílá letos nově na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putuje na konto POŠ.

Den Země - duben 2016
Zlatý list - 19.4.2016 - zpřesněné informace

Zlatý list - 19.4.2016 - zpřesněné informace

Sraz: 7:00 – 7:10 na vlakovém nádraží v Němčicích nad Hanou
Odjezd: 7:23 výlukovým autobusem směr (Nezamyslice) Dzbel

Zpáteční cesta:
Odjezd ze Dzbele: 15:55
Příjezd do Němčic nad Hanou: 17:27

Kdo onemocní před soutěží, tak kontaktuje náhradníka ze svého družstva, aby jel místo něj.

Mgr. Václav Procházka

Sběr papíru

11. - 15. dubna 2016

SBĚR PAPÍRU

7:00 - 7:45 a 13:00 - 16:00

Nabídka vzdělávací agentury Descartes - letní tábory s výukou anglického jazyka

Nabídka slev pro letní tábory s výukou anglického jazyka.

Veškeré informace o táborech najdete na www.letnianglictina.cz.

Exkurze do Olomouce na výstavu korunovačních klenotů - únor 2016

V pátek 20. února 2016 se uskutečnila exkurze do Olomouce. Hlavním cílem se stala výstava Karel IV. a jeho doba s mistrovskými kopiemi korunovačních klenotů. Na cestu se vydalo 26 žáků naší školy pod vedením paní učitelky Marcely Šírkové a pana učitele Miloše Mlčocha.
V Olomouci nás sice přivítal déšť, ale to nás nemohlo odradit od procházky, která vedla k prvnímu cíli, k dómu svatého Václava. Tento devítisetletý chrám stojí na Václavském náměstí, kde byl v roce 1306 zavražděn poslední přemyslovský král Václav III. V dnešní době stojí na památném místě Arcidiecézní muzeum s expozicí nádherně zdobených kočárů a dalších uměleckých děl.
Návštěva chrámu pro nás představovala  hluboký zážitek. Toto místo navštívili mimo jiné papež Jan Pavel II. a Matka Tereza. Měli jsme možnost obdivovat nejen 100 metrů vysokou jižní novogotickou věž, ale také nádherný gotický interiér s výzdobou datující se od gotických sloupů, přes zdobené barokní kaple až k současnému umění.
Na cestě k Vlastivědnému muzeu jsme mohli vidět několik kamenných portálů pocházejících  ze 16. a 17. století. Během prohlídky chodeb muzea jsme spatřili také věrnou figurínu hanáckého obra Josefa Drásala v jeho skutečné velikosti - 242 centimetrů při hmotnosti 186 kilogramů. Tento zřejmě nejvyšší Čech se přes počáteční rozpaky a stud za svou postavu stal atrakcí evropských cirkusů a měl možnost setkat se s  Napoleonem III. a s německým císařem Vilémem II. Zemřel ve věku 45 let Holešově, kde je také pochován.
Výstava věnovaná Karlu IV. nás pozvala do jeho doby nejen prostřednictvím jeho podobizen a soch, ale také díky množství historických předmětů, jako byly ozdoby, šperky, vázy, zbraně, podkovy a nářadí. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě Karlových manželek, které kromě poslední Alžběty Pomořanské zemřely v mladém věku. Všechny nás zaujal popravčí meč, který jsme si mohli pohladit a on k nám potom promluvil … Opravdovým vrcholem výstavy byly korunovační klenoty, vytvořené zlatníkem Jiřím Urbanem. Kromě nádherné svatováclavské koruny mezi ně patří ještě žezlo a jablko, které původně nechal vyrobit císař Ferdinand I. Kopie těchto skvostů zhotovili manželé Cepkovi z Bratislavy. Díky filmovým záběrům jsme sledovali, jak se jednotlivé kusy korunovačních klenotů připravovaly. Výstavu uzavíraly originály Šternberské madony a tzv. Křivákovy piety, nádherná sochařská díla z gotického období.
Po návštěvě muzea jsme se prošli také obrovskými chodbami Jezuitského konviktu a kolem kaple sv. Jana Sarkandera jsme dospěli na Horní náměstí. Právě odbíjely 4 hodiny, a tak jsme si poslechli a prohlédli olomoucký orloj na budově radnice. Tady naše putování po krajském městě pro tentokrát skončilo a my jsme se vydali vlakem na zpáteční cestu.

                                                                                                          Miloš Mlčoch

Beseda s poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Olgou Sehnalovou - únor 2016
EuroposlankyněEuroposlankyně
Exkurze v pálenici Mlýnský dvůr - únor 2016

I letos žáci 9. ročníku absolvovali v rámci výuky chemie cestu do místní pěstitelské pálenice. V místnosti, kde je všudypřítomné aroma ovocného kvasu, se učivo o alkoholech ethanolu a methanolu vstřebává mnohem lépe, než ve třídě s tabulí plnou vzorců. Pestré vyprávění s putováním do historie výroby a jejích úskalích žáky zaujalo a odnesli si vědomosti, vjemy zrakové i čichové a též mnohá poučení do budoucna o nebezpečích spojených s alkoholem.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

Poznej svoje město Němčice nad Hanou - únor 2016

Žáci 6.ročníku absolvují v rámci výuky k občanství téma domov. Několik hodin je věnovaných též obci, či městu, kde žijí. Vyučovací hodinu věnovanou historii Němčic nad Hanou jsme strávili besedou s paní knihovnicí, která děti seznámila s dějinami, významnými rodáky a památkami Němčic. Dalším tématem je místní samospráva. Dne 19.2.2016jsme se vydali na MěÚ, kde nás paní starostka seznámila s chodem úřadu, jeho významem a pracovní náplní zastupitelů a zaměstnanců. Žáci kladli otázky týkající se denních problémů a povinností, též plánů do budoucna. Nakonec jsme si prošli všechny odbory úřadu a poznali jsme náročnou práci spojenou s problémy, jež přináší každý den. Téma jsme uzavřeli vypracováním samostatné práce o obci, kde každý žije. Výsledkem byly pečlivě zpracované prezentace v digitální i papírové podobě o domovech žáků 6.A.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

"Nebojme se geologie" a "Já a životní prostředí"

Nebojme se geologie
Stejně jako loni si deváťáci zpestřili a rozšířili učivo geologie exkurzí v sídle regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody - IRIS v Prostějově. 11.2. 2016 jsme absolvovali výukový program s názvem „Nebojme se geologie“. Žáci se seznámili poutavou a hravou formou s vědními obory mineralogie, petrologie a paleontologie. Každý měl možnost vzít do ruky vzorky hornin, nerostů, ohmatat, potěžkat, prozkoumat a naučit se určovat pár zástupců neživé přírody kolem nás. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o způsobu vzniku, využití a též místech výskytu hornin a nerostů na okrese Prostějov.

Já a životní prostředí
Tentýž den čekal výukový program i žáky osmého ročníku. Zabývali jsme se životním prostředím. Problémy globálními a jejich důsledky v místním prostředí. Dále možnostmi, jak každý může přispět k omezení negativních vlivů člověka na své okolí.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

 

Projekt Edison 2016 - ve dnech 1. až 5. února 2016

Projekt Edison 2016 - proběhl.

Edison 2016

V prvním únorovém týdnu přijelo do Němčic nad Hanou sedm zahraničních studentů z různých koutů světa. Celý týden docházeli do školy, kde se každý z nich věnoval 4 hodiny denně našim žákům. Do těchto hodin měli připraveny prezentace a naučné aktivity v anglickém jazyce, které vždy přizpůsobili věku žaků a tím pádem potěšili snad každého školáka. Svůj čas věnovali dětem i v odpoledních hodinách, kdy jim naši žáci pod vedením učitelů připravili pestrý program. Oblíbenost studentů byla natolik veliká, že jsme zorganizovali i autogramiádu pro všechny žáky naší školy. Akci hodnotíme jako velmi povedenou, žáci i studenti byli nadšeni. Velké poděkování patří některým rodinám našich žáků, které poskytli stážistům nejen ubytování a stravu po celou dobu konání této akce, ale také velmi příjemné zázemí a komfort. Naše poděkování směřuje k rodinám žáků: Alžběty Zmidlochové, Terezy Skaličkové, Petry Lechnerové, Barbory Baškové, Ondřeje Ličky, Elišky Vrbové a Diany Navrátilové.

Mgr. Lucie Tesařová

 

 

Záložková škola Vrútky, Slovensko
Záložky 2015/2016


V rámci čtenářské gramotnosti se naše škola již počtvrté zapojila do akce Záložka do knih sbližuje školy. Jako družební záložkovou školu jsme letos dostali ZŠ Hany Zelinovej z Vrútek na Slovensku. Žáci naší školy zhotovili 380 záložek na téma Moudro v knihách a moc se jim povedly. Z družební školy jsme také získali záložky pro každého žáka. Z nich byla vytvořena výstavka spojená s povídáním o slovenské škole, kterou připravila paní vychovatelka Hana Svobodníková. Se školou ve Vrútkách jsme si vyměnili propagační materiály o škole, městě i okolí.

                                                                                                                                        Naďa Tesaříková

23. ledna 2016 - školní ples

Tradiční školní ples se letos opět musel líbit!

V sobotu 24. ledna 2016 se v prostorách restaurace Zátiší v Němčicích nad Hanou konal tradiční školní ples. Akci oficiálně zahájila paní Ing. Jana Oulehlová a pak už následovalo předtančení žáků 6. - 9. ročníku naší školy, které s nimi nacvičila paní učitelka Naděžda Tesaříková.
V průběhu večera vystoupily sólové zpěvačky Hana Svobodníková a Natálie Fidrová, o hudbu k tanci se po celý večer starala skupina De-To z Kojetína. Vyzdobené sály, tradičně bohatá tombola, zaplněný parket a dobrá nálada dotvářely příjemnou atmosféru zasněženého večera.

                                                                                                                      -mm-
školní ples 2016

Školní ples
Zátiší v Němčicích nad Hanou
23. ledna 2016 od 20:00.

 

Seznam žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

Zápis do 1. ročníku - pro školní rok 2016/2017

Seznam žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

 

7. ledna 2016

ŠKOLIČKA NANEČISTO

v 16.00

Jedná se o schůzku s nastávajícími prvňáčky a jejich rodiči

Zápis žáků do
1. ročníku

Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

se bude konat v pátek 15.1.2016 v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

ZŠ leták

 

Bludiště - leden 2016
Zpívání u stromečku - prosinec 2015
Zpívání u stromečku

V pondělí 21.12. 2015 proběhlo ve škole tradiční, předvánoční zpívání u stromečku na chodbě naší školy. Kromě známých anglických koled např. We Wish You a Merry Christmas nebo Twinkle Twinkle zazněla na závěr česká tradiční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.... Krásná, předvánoční nálada ovládla celou školu.
Tak Veselé Vánoce and Merry Christmas.

Mgr.  Naďa Tesaříková, Mgr. František Matoušek

STONOŽKOVÝ VÝLET DO OLOMOUCE - prosinec 2015
Stonožkový výlet do Olomouce

Dne 16.12 2015 uspořádala naše škola výlet do Olomouce pro nejlepší sběrače papíru roku 2015.

Školou chodil Mikuláš - prosinec 2015
Školou chodil Mikuláš


V pátek 4. prosince 2015 navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou, aby předal dětem balíčky za to, že byly celý rok hodné a dělaly svým rodičům jen samou radost. Ty zlobivější trošku pokáral, aby se polepšily a aby příští rok už neměly v knize hříchů napsané žádné prohřešky. Společně s ním dětem předával dárečky anděl a 2 čerti. Jak už se stalo tradicí na naší škole, celou akci měli na starosti vybraní žáci 9. ročníku, díky kterým byla letošní mikulášská nadílka opět vydařená.

Mgr. Libor Mitana  

Česko zpívá koledy - 9. prosince 2015 v 18:00 u Šikulky
koledy
Koncert Evy Pilarové a sboru Skřivánek - 6.12.2015 v 17:00
Eva Pilarová a Skřivánek
Lyžařský kurz 2015/2016

Lyžařský kurz ve školním roce 2015/2016 proběhne od soboty 20. února do pátku 26. února 2016 v Hynčicích pod Sušinou u Králického Sněžníku.

Turnaj v piškvorkách - listopad 2015
piškvorky V pátek 27. listopadu proběhl ve třídě 6.B tradiční turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho celkem 20 žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Početnější byly opět kategorie mladších žáků, ale věřím, že všichni účastníci si dobře zahráli a strávili příjemné odpoledne.
Hastings - listopad 2015

HASTINGS  9. - 15. 11. 2015

Anglie
Jazykové kurzy v zahraničí představují jednu z nejefektivnějších možností, jak zlepšit úroveň jazykových znalostí žáků - v našem případě angličtiny. Díky finančnímu krytí většiny nákladů z prostředků ESF se tak mohlo 40 žáků naší základní školy v doprovodu čtyř pedagogických pracovníků zúčastnit ve dnech 9. - 15. listopadu 2015 týdenního pobytu v Hastingsu ve Velké Británii. Ten organizačně zajistila cestovní agentura Kukabara, která se specializuje za jazykové pobyty v zahraničí. Dopravu pohodlným autobusem DAF pak obstarala cestovní kancelář KO-Tour z Poličky. Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu Astral Lodge, výuka probíhala v areálu Buckswood School.  Žáci byli rozděleni do čtyř studijních skupin a celá výuka byla vedena rodilými mluvčími. Součástí pobytu byla nejen prohlídka starobylého města Hastings, ale patřily k němu i výlety do měst Eastbourn, Brighton a Londýn. Na závěr kurzu získali žáci osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Vzhledem k větrnému počasí a velkým vlnám tak patřila k nejdobrodružnějším fázím celého kurzu přeprava trajektem přes kanál La Manche. Všechna úskalí týdenního pobytu, včetně nepříjemného setkání s imigranty v přístavním městě Calais, jsme nakonec zvládli a plni dojmů a nezapomenutelných zážitků se po náročné celodenní cestě přes Francii, Belgii a Německo vrátili zpět do Němčic.

Exkurze na hvězdárnu a do muzea v Prostějově - říjen 2015
hvězdárna


Stalo se už tradicí, že žáci šestého ročníku jezdí na exkurzi na hvězdárnu a do muzea v Prostějově. Letos tato akce připadla na úterý 27. října 2015. Žáci vyslechli zajímavé povídání o sluneční soustavě, které bylo obohaceno názornými ukázkami a pokusy, a poté se šli podívat k hvězdářským dalekohledům. V muzeu se rozdělili na skupiny a interaktivní formou se dověděli mnoho zajímavého z archeologie, geologie a historie. Dokonce měli možnost se podívat do depozitáře. Věřím, že se žákům exkurze líbila a že v některých třeba vzbudila zájem astronomii nebo historii.

Základní škola Němčice nad Hanou
ve spolupráci s městem Němčice n. H.
a o. s. POŠ Vás srdečně zvou na cyklus akcí

spojených s

 90. výročím otevření
Základní školy Němčice nad Hanou


8. 10. – 27. 10. výstava Historie základní školy ve foyer kina Oko

20. 10. v 17.00 hod. Hudebně literární pořad pro rodiče a veřejnost v sále kina Oko,vstupné 50,- Kč

21. 10. 2015 od 8.00 do 16.00 hod. Den otevřených dveří a jarmark

22.10. v dopoledních hodinách Sportovní den (charakteristika) v hale a sokolovně            

 Těšíme se na Vás.

 

Sběr papíru - říjen 2015

Ve dnech 5. – 9. října 2015 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku se tradičně odesílá na konto hnutí Stonožka a část putuje na konto  POŠ. Papír sbíráme vždy na jaře a na podzim a letošní podzimní část sběru se opravdu vydařila. Celkem se v kontejnerech shromáždilo 19 870 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 27 818 Kč. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.
Nejlepší tři sběrači naší školy z podzimní části sběru: Adéla Kyseláková, Matěj Svoboda, Lukáš Prečan

Mgr. Markéta Tobolíková

 

 

Ve dnech 5. - 9. října 2015 proběhne sběr papíru v době 7:00 - 16:00.

Tiskoviny prosím bez igelitových obalů.

 

Noc vědců - září 2015
noc vědců

NOC VĚDCŮ V OLOMOUCI

V pátek 25. září se žáci naší školy mohli zúčastnit unikátní akce nazvané NOC VĚDCŮ. Pořádala ji Pevnost poznání a Univerzita Palackého v Olomouci.
Celkem 14 žáků 6. – 9. ročníku ZŠ Němčice nad Hanou pod vedením vyučujících Marcely Šírkové a Miloše Mlčocha mělo možnost navštívit nejprve prostory Pedagogické fakulty UP.
V přízemí si žáci mohli prohlédnout exponáty katedry technické výchovy a sami si pak vyzkoušet malbu na sklo, pilování, broušení a další pracovní techniky. Ve 3. poschodí jsme navštívili centrum robotů vyrobených ze stavebnice Lego a sledovali jejich pohyby a zvuky. Zaujalo nás také centrum PRVOK, kde jsme se mohli seznámit s praktickými metodami předcházení počítačové kriminality. Nejvíc se nám ale líbila virtuální jízda po vysokohorské dráze a ovládaní gumového míčku laptopem.
Před budovou si někteří z nás zajezdili na koloběžce a pak už jsme vyrazili smrákajícím městem směrem k pevnůstce. V rekonstruovaném areálu, který bývá využíván jako koncertní prostor, se nachází také Muzeum vědy. V přízemí se nám líbilo množství vystavovaných exemplářů artefaktů z historie (včetně interaktivní mapy z 19. století a živého pacienta nakaženého morem), přírodovědné oddělení s pokusy DNA jahody a ananasu, malování na obličej a další. Ve vyšších patrech jsme mohli vidět expozici Světlo a tma zaměřenou na optické jevy a různé mechanické hračky. Zaujaly nás také jednoduché plastové pomůcky rozvíjející motorické vlastnosti a rovnováhu.
Měli jsme čas také na občerstvení, pochutnali jsme si na bagetách, palačinkách a jablečném moštu, a tak si kromě našich mozků přišly na své i chuťové pohárky. Obdivovali jsme také ve tmě krásně nasvícené olomoucké chrámy svatého Václava a Michala. Doufáme, že se do našeho krajského města zase někdy podíváme a navštívíme třeba i botanickou zahradu, na niž nám tentokrát už nezbyl čas.
                                                                                                        -mm-

noc vědců
noc vědců

 

Matematika v první třídě

Vážení rodiče,
letos poprvé se našim dětem dostávají do rukou nové, netradiční učebnice matematiky. Autorem učebnice je prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. a kolektiv spolupracovníků. Učebnice vycházejí z přirozených potřeb dětí něco hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. Matematika rozvíjí logický úsudek a představivost dětí. Žáci zde vše objevují sami a zažívají tak radost z nově objevených zákonitostí nejen v matematice. Pan prof. Hejný Vám svoji učebnici a nové metody v ní používané, představil podrobněji ve své Metodice pro rodiče.
Přeji Vám všem hodně radosti při práci s touto novou učebnicí.

Nejen rodičům nových prvňáčků učitelky prvních tříd Mgr. Renata Žižlavská a Mgr. Lucie Tesařová

Pokračuje výzdoba chodeb školy - září 2015
výzdoba chodeb školy

Žáci 2. stupně 7. až 9. ročníku zdobí k 90. výročí založení školy stěny chodeb malbou s vodními motivy.

Mgr. S. Podmolíková

Školní rok 2015/2016 - základní informace o jeho začátku

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2015 v 7:50 hodin.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy. S prváčky rádi přivítáme i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Všichni projděte školou do haly, ve které proběhne slavnostní zahájení školního roku. Po jeho skončení se s třídními učitelkami přesunete do tříd, kde budou rodičům podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat. Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny. Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 1. září a bude navazovat na konec vyučování. Obědy ve školní jídelně se vaří také od 1. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 28.8.2015 do 12:00 hod. Během září se bude vařit pouze jedno jídlo. Od října budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka. Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Školní družina bude v úterý 1. září 2015 v provozu do 12 hodin.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne 2. září 2015. Rozvrh obdržíte také první školní den.

 

Informace pro nové žáky z vyšších ročníků

Rozdělení nových žáků do tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

 

Den deváťáků - červen 2015

     Stalo se již dobrou tradicí na naší škole, že žáci 9. ročníku před ukončením své povinné školní docházky připraví pro své spolužáky z nižších ročníků akci Den deváťáků. Letos 22. června 2015 si děvčata a chlapci připravili sportovní den – ukázky z různých sportovních disciplín. Mezi jinými si děti mohly vyzkoušet základy volejbalu, košíkové, amerického fotbalu, dověděly se i informace a zajímavosti z jezdeckého sportu. Všem žákům se tato akce líbila a deváťákům patří za organizaci a průběh dne poděkování.

                                                                                                                          M. Krejčová, tř. učitelka

Návštěva předškoláků ve škole - červen 2015
předškoláci  
Vitčický les 2015
Vitčický les 2015


V září tomu nikdo nechce věřit, ale nakonec to vždycky přijde a je tu poslední předprázdninový měsíc. A červen je pro sedmáky spojený s ekologickým programem ve Vitčickém lese. Zážitkové dopoledne pro naše žáky chystají lesní pedagogové. A je se na co těšit. Na své si přijde zrak, sluch, čich i hmat. Jako každý rok jsme tyto smysly zapojili prostřednictvím her a pokusili se vnímat les jinak než obvykle. Vžili jsme se se zavázanýma očima do role zvířat, které se musí orientovat i potmě pomocí čichu a hmatu. Na papírovou paletu jsme sbírali přírodniny a zasoutěžili, kdo objeví více barev lesa. A nechybělo ani tradiční poznávání živočichů či kácení suchého stromku. I letos jsme si tento den naplno užili.

Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

Titul Ekoškola
Ekoskola EKOŠKOLA - CERTIFIKAT

Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že na základě auditu, který se na naší škole konal 18. května a posouzením zprávy z auditu komisí, jsme získali prestižní ocenění, a to mezinárodní titul EKOŠKOLA platný po dobu 2 let.
Byli jsme oceněni za kvalitní práci a nadšení, se kterým jsme se do ní se všemi žáky pustili.
Získáním tohoto titulu je naše škola oprávněna užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA, kterou si 3 žáci Ekotýmu – Štěpán Vozihnoj, Karolína Hrubá a Alena Kyseláková společně s paní učitelkou Zdeňkou Navrátilovou, byli slavnostně převzít v Senátu ČR.
Tímto patří velký DÍK všem žákům z Ekotýmu, kteří museli projít náročnou „cestou“ až k onomu vysněnému titulu.
Ale stálo to za to………..

Mgr. Petra Přidalová, koordinátorka programu Ekoškola

Akademie 2015

akademie
Akademie ZŠ 2015 RETRO
aneb Výlety do minulosti

Další fotografie z akademie

Nápad uspořádat v letošním roce akademii na téma RETRO vznikl asi před rokem, v tentýž den, kdy paní ředitelka oznámila, že naši největší školní akci v r. 2015 budou mít na starosti paní učitelky Vlčová a Přidalová. Stejně stará je i myšlenka, že úvodní skladba bude téměř spartakiádní cvičení s našimi „ poupaty „ na stejnojmennou píseň od Michala Davida. Někteří vyučující už tenkrát plánovali, jaká čísla se svými dětmi připraví.
Během dvou hodin každého představení mohli diváci podniknout několik „výletů do minulosti“, zavzpomínat na doby, kdy oni sami byli dětmi, mohli sledovat vystoupení tříd, jednotlivců či skupinek. Na jevišti se střídala taneční vystoupení s mluveným slovem, cvičením a zpěvem. Nechyběli pionýři nebo malí „ Alexandrovci“ ( tak jsme přejmenovali na chvíli náš sbor Skřivánek), kteří nacvičili jednu píseň i v ruštině, ačkoliv se tento jazyk nikdy neučili. Do programu se zapojila koťátka, malí loupežníci, zebry, tanečníci, muzikanti, marionety, zvířátka ze zoo, Bob a Bobek, zpěváci, cvičenci, gymnastky, herci a všechna jejich vystoupení skvěle propojily mluveným slovem moderátorky Vaneska a Kristýnka.
Ale nejen naši účinkující zaslouží pochvalu, ale také žáci 7., 8. a 9. třídy, kteří sice nebyli vidět, ale po dobu všech představení zajišťovali jejich zdárný průběh ze zákulisí. Máme na mysli kulisáky, maskérky, uvaděčky, šatnářky, pořádkovou službu ve škole, svačinářky a další. Do akce se zapojilo 298 dětí, ve třech představeních pro veřejnost jim tleskalo asi 660 diváků. Řekněte, kdo z našich populárních zpěváků či skupin by vyprodal tři sály němčického kina během dvou dnů? Věříme, že všichni, kteří si zakoupili vstupenku, nelitovali. Podle potlesku v sále, kterým se nešetřilo, podle salv smíchu, které se z hlediště ozývaly a podle ohlasů při předávání dětí si každý z diváků v pestrém programu našel dle svého vkusu „to své“.
Na závěr jeden pohled, který zůstal divákům skryt, ale který jsme vnímali my učitelé. Je krásné vidět, jak v zákulisí při přípravě na vystoupení pomáhá deváťák prvňáčkovi, jak osmák povzbuzuje druháka či třeťáka a jak tito „malošci“ potom tleskají (připravení na závěrečnou píseň) deváťákům a jejich „Pomádě“. Nácviky byly v některých třídách trochu „bouřlivé“, docházelo k výměnám názorů i účinkujících. Ale jako mávnutím kouzelného proutku bylo při pokynu „ začínáme“ vše zapomenuto. Kéž by toto „naladění na stejnou vlnu“ vydrželo co nejdéle. Kéž by to nadšení, s jakým se naše děti zapojují do přípravy akademie, zůstalo na chodbách naší školy co nejdéle a provázelo je i v jiných činnostech, kterým se věnují.
Jak zaznělo v závěru programu: „ Časy se mění, ale naše akademie tu byla, je a bude i do budoucna“. Ta letošní skončila, ať žije příští!

Anna Vlčová

 

Akademie 2015

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na letošní školní akademii,
která má název „RETRO – aneb výlety do minulosti“.

Pódiové zkoušky v kině proběhnou dle rozpisu během úterý 26.5.2015
Generálky – tzn. představení pro školu – proběhnou pro 1. stupeň ve středu 27.5.2015 dopoledne  a pro  2. stupeň ve čtvrtek 28.5.2015, rovněž dopoledne.
Představení pro veřejnost jsou 3 – na žádné z nich nemají žáci naší školy přístup.

Představení pro rodiče a veřejnost:

čtvrtek 28.5.2015

16:00

pátek 29.5.2015

16:00

pátek 29.5.2015

19:00

Vstupné na všechna tři představení je 50,- Kč. Z důvodu snahy uspokojit všechny zájemce o vstupenky žádáme rodiče a rodinné příslušníky, aby využili i vstupenky na obě odpolední představení (vhodné zejména pro babičky, dědečky  a rodiče, kteří nejsou do 16 hod. v zaměstnání).
Vstupenky si objednejte a zaplaťte u svých třídních učitelů do pátku 22.5.2015, v pondělí 25.5.2015 děti obdrží vstupenky.
Z důvodu bezpečnosti a omezené kapacity sálu upozorňujeme rodiče malých dětí - diváků, že každé dítě starší 3 let by mělo mít svou vstupenku.
V průběhu akademie si prosím nechoďte pro své děti, které již mají své vystoupení za sebou, abyste je vzali do sálu. Žáci naší školy nebudou s Vámi do sálu vpuštěni, jednak představení viděli a potom také nechceme, aby ostatní diváci byli rušeni. O děti bude dobře postaráno, budou se svými třídními učiteli / učitelkami a Vy si je vyzvednete po skončení akademie dle přesnějších pokynů jednotlivých třídních.
Výše uvedené informace mají přispět ke zdárnému průběhu letošní akademie. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za organizátory A. Vlčová a P. Přidalová

 

Hydrobiologie v praxi - květen 2015

Hydrobiologie Hydrobiologie

Nejlepší způsob, jak poznat vodní bezobratlé, je vylovit tuto drobotinu z vody, prohlédnout pod lupou a určit. Tuto činnost prováděli naši sedmáci 6.5. 2015 během dopoledne. Na rybníku se jim podařilo vylovit vodní berušky, okružáky, larvy jepic a další zástupce bezobratlých ve stojatých vodách. Dále si vymodelovali průběh vodního toku.  S pomocí obrázků se seznámili s organismy nacházejícími se na horním a dolním toku řeky, jejich vývojem a nároky na potravu. Výuka venku probíhala pod vedením lektorek z ekocentra Iris v Prostějově.
Netradiční výuku si ten samý den prožili i žáci obou šestých tříd. Paní lektorky poté, co opustily sedmáky, vedly program s názvem „ Já tě sním“ určený šesťákům. Jak už název napovídá, tématem výukového programu byly potravní vztahy. Pomocí her, modelů, obrázků se všichni přenesli do lesa, na pole, louky a k vodě. Stávali se střídavě kořistí a lovcem, užili si obě role a zábavnou formou pronikli hlouběji do vztahů v přírodě.

Zpracovala: Z. Navrátilová

Spelling Ant - duben 2015
Spelling Ant

Soutěž v hláskování anglických slov

      Dne 27.4.2015 proběhl další ročník soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol od 4. do 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo 31 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězila žákyně 8. třídy Jana Opravilová, 2. místo patřilo Martinu Kyselákovi z 6.A třídy. Na 3. místě se umístil žák 7. třídy Benjamin Blažek. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení, vítězové vyhráli konverzace Oxford Magic Words s CD a sladkosti, které jim předala paní ředitelka naší školy.
    Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla Michaela Obručníková, počítač obsluhovala N.Tesaříková a fotografovala R. Žižlavská.
    Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy. 

zapsali: N.Tesaříková a F.Matoušek

Romský čtenářský maraton - duben 2015
Romská čtenářská soutěž

Jako každoročně, tak i letos, se dne 16. 4. 2015 konal Romský čtenářský maraton. Letošní rok na vděčné a dětem blízké téma – Z pohádky do pohádky. Maraton probíhal v rámci prvních dvou vyučovacích hodin a zahájila ho paní učitelka Tesaříková. Děti dostaly pracovní sešity s různými úkoly a křížovkami, které samostatně plnily. Následně také soutěžily ve čtení pohádkových textů. Zde byly hodnoceny ve třech kategoriích a to: první třída – zde bylo uděleno pouze první místo, druhá až šestá třída a sedmá až devátá třída. Vítězové obdrželi diplomy a krásné věcné ceny včetně knížek.
Akce proběhla v poklidném duchu, děti se úkolů zhostily s nadšením a předvedly hezké čtenářské výkony. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům ještě jednou gratulujeme. Vítězové uvedených kategorií:

Kategorie 1. třída: 1. Místo: Jozef Čureja

Kategorie 2. – 5. třída:

 1. Místo: Renata Hlaváčová
 2. Místo: Kristýna Čurejová
 3. Místo: Jimi Pompa

Kategorie 6. – 9. třída:

 1. Místo: Klára Porčogošová
 2. Místo: Tamara Čurejová
 3. Místo: Adéla Mišálková

As. Gazdagová

Den Země - duben 2015
Den Země

Letošní Den Země s názvem „Marťánek na modré planetě“ proběhl na naší škole 21.4. Žáci 1.st. se pohybovali v prostoru za školou, páťákům připravili program místní rybáři a šesťáci až osmáci se vyřádili v prostoru u fotbalového stadionu.
Umíte si představit, že byste naši planetu Zemi měli ukázat někomu, kdo ji vůbec nezná? Kdo nikdy neslyšel o tom, jak se tu vyvíjel život, jaké tu kvetou rostliny, nebo kdo neví, jak to tu voní? Nezná zvyky zdejších obyvatel, dokonce ani neviděl zvířata. Někdo úplně neznámý a nový, třeba mimozemšťan nebo návštěva ze snu? Letos jsme zkusili prostřednictvím her seznámit našeho kamaráda z jiné planety s některými podobami života na naší Zemi.
Účastníky byli žáci od první do osmé třídy. Deváťákům patří obrovský dík za pomoc při organizaci. Obětavě se ujali mnohých stanovišť a profesionálně zvládali zadané činnosti. Získali si respekt všech zúčastněných.
Zájem vzbudila asi všechna stanoviště. I ti nejstarší odhodili zábrany a zahráli si na veverky a kuny, nechali si nakapat potravinářskou tresť na ruku, aby se vyhledali po vzoru mravenčích feromonů podle vůně, zahráli si prostorové pexeso a vyzkoušeli rovnováhu na chůdách. Stranou nadšení nezůstaly lyže na suchu ani přenos míčku v korýtku z tubusu.
Celé dopoledne provázela spousta zážitků a legrace. Snad nám v mysli zůstane mnoho příjemných vzpomínek.

Zpracovala Z.Navrátilová
 

Den Země
Sběr papíru - duben 2015

Ve dnech 13. až 17. dubna 2015 proběhne

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

denně od 7:00 do 16:00 před budovou školy.

Sedmáci v říši plazů - březen 2015

Žáci 7. roč. v hodinách přírodopisu ukončili učivo zoologie. Příjemným vyvrcholením atraktivního tématu byla 23. a 27.3. návštěva v chovatelském zázemí DDM Orion v Němčicích n/H. V celé své kráse se nám předvedl chameleon lovící cvrčky, nechali jsme si po těle lézt gekončíky a cizokrajné užovky. A protože jsme byli očekáváni, tak jsme byli i svědky krmení tohoto zástupce škrtičů. Kromě plazů jsme měli možnost poznat historii a chov činčily, morčete, pískomila a fretky.

Zpracovala: Z.Navrátilová

 

Na návštěvě v ekocentru IRIS - březen 2015

IRIKámen mluví
Takto zněl název ekologického programu, který navštívili  26.3. deváťáci na ekocentru IRIS v Prostějově. Velmi přitažlivou formou zážitkových aktivit se seznámili s tématem na první pohled nepřitažlivým, a to geologií okresu Prostějov. Po tomto dni už pro mnohé žáky budou mít „šutry“ svá jména a budou vědět, ve kterém období se u nás objevily a jakým způsobem k tomu došlo. Součástí výpravy byli také osmáci. Jejich program měl název Rady babky kořenářky. Kromě zážitků si účastníci programu odvezli voňavé pytlíčky s čajem a kořenící solí namíchané podle vlastního výběru. Během dopoledne se seznámili s účinky běžných léčivek, historií a využitím koření v kuchyni, farmacii a kosmetice. A protože prostory ekocentra pojmou pouze jednu třídu, byl program doplněný exkurzí po stopách J. Wolkera. Nejdřív osmáci a pak deváťáci putovali s p. učitelkou Tesaříkovou Prostějovem.  Navštívili Gymnázium J. Wolkera, náměstí a vycházku zakončili prohlídkou secesních interiérů prostějovské radnice i se zajímavým výkladem.

Zpracovala: Z.Navrátilová

Poznej svoje město Němčice nad Hanou - březen 2015

Návštěva MěÚŽáci 6.A a 6.B se v rámci předmětu Výchova k občanství a zdraví vydali poznávat historii a správu Němčic n/H.
S historií, významnými architektonickými památkami, kulturou a místními věhlasnými rodáky seznámila děti 11.3. a 13.3.  paní knihovnice na připravené besedě.
Další částí tématu o obci, kde žiji, je samospráva obce. Naše další cesta tedy vedla na městský úřad. Paní starostka žákům objasnila význam, fungování úřadu a nastínila plány do budoucna. Žáci si prošli všechny odbory, které zajišťují chod města a seznámili se s jejich funkcí a náplní práce.

Zpracovala: Z.Navrátilová

Výuka s rodilým mluvčím - březen 2015

 

AmeričanAmeričan Američan

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE (EŽK)- březen 2015

Součástí třídních schůzek, které proběhly 18. března 2015, se stalo i dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názory rodičů na zavedení elektronické žákovské knížky. Ta na škole funguje od 1. září 2014. Rodiče odevzdali celkem 146 dotazníků s následujícími výsledky:

1.-5. ročník                                                       počet vyplněných dotazníků:  95

1. Byli jste předem informováni o rozhodnutí školy zavést EŽK?    a) ano  89     b) ne     

2. Vyhovuje Vám zavedení EŽK?    a) ano  49    b) spíše ano  25    c) spíše ne  15    d) ne  6

3. Máte přístup k internetu a tedy i k EŽK?     a) ano  95     b) ne  0

4. Je pro Vás EŽK - ve srovnání s papírovou ŽK- lepším řešením?

         a) ano  35     b) spíše ano  27     c) spíše ne  18     d) ne  15

 

6.-9. ročník                                                       počet vyplněných dotazníků:  51

1. Byli jste předem informováni o rozhodnutí školy zavést EŽK?    a) ano  47    b) ne  4

2. Vyhovuje Vám zavedení EŽK?    a) ano  18    b) spíše ano  13    c) spíše ne  15    d) ne  5

3. Máte přístup k internetu a tedy i k EŽK?    a) ano  51    b) ne  0

4. Je pro Vás EŽK - ve srovnání s papírovou ŽK- lepším řešením?

         a) ano  14    b) spíše ano  13    c) spíše ne  14     d) ne  10

 
1.-9. ročník                                                       počet vyplněných dotazníků:  146

1. Byli jste předem informováni o rozhodnutí školy zavést EŽK?    a) ano  136    b) ne  10

2. Vyhovuje Vám zavedení EŽK?    a) ano  67    b) spíše ano  38    c) spíše ne  30    d) ne  11

3. Máte přístup k internetu a tedy i k EŽK?    a) ano  146    b) ne  0

4. Je pro Vás EŽK - ve srovnání s papírovou ŽK- lepším řešením?

         a) ano  49   b) spíše ano  40    c) spíše ne  32     d) ne  25

     Jak je z předchozích údajů zřejmé, většina rodičů se sice k zavedení a fungování EŽK vyjádřila kladně, ale existuje i skupina těch, kteří se s touto novinkou zatím tak úplně nesžili. Přece jen, všichni jsme byli desítky let zvyklí používat klasickou papírovou žákovskou knížku. Bývá obvyklé, že na každou novinku si lidé nějakou dobu zvykají. A ta naše funguje v ostrém provozu teprve 6 měsíců. Věřím, že se nám podaří i tyto rodiče časem přesvědčit o užitečnosti a praktičnosti této moderní komunikace mezi školou a rodičovskou veřejností.

                                                                                         Mgr. Pavel Janura, školní metodik prevence

Reprezentace sólistů z pěveckého sboru Skřivánek na regionální soutěži v Prostějově - březen 2015
Skřivánek v PV Sobota 14. března 2015 patřila v Prostějově všem populárním zpěvákům a zpěváčkům.  Do H-clubu na Wolkerově ulici se letos sjel rekordní počet zájemců. Porota si vyslechla téměř  60 písní v různých  kategoriích od 4 - 15 let v sólovém podání a následně i dua a tria.
Exkurze deváťáků v pálenici MLÝNSKÝ DVŮR - březen 2015
Ekurze - pálenice

Letošní deváťáci navázali na tradici exkurzí v němčické pálenici. Psaní chemických vzorců na tabuli a do sešitu vystřídala vůně zkvašeného ovoce. Spolu s poutavým vyprávěním o historii výroby alkoholu a dnešních výrobních postupech se stala zpestřením a doplněním učiva o uhlovodících.
Ačkoliv někteří žáci doma pomáhají se sběrem ovoce a přípravou kvasu, přesto se našla spousta nových a zajímavých informací i pro ně. Všichni odcházeli spokojení, neboť nejlépe se teorie chápe, máme-li možnost vidět ji ve spojení s praxí.

Mgr. Zdeňka Navrátilová
Úspěch v celostátní soutěži pro žáky základních škol v rybářských vědomostech

Zdeněk Chalánek ze 6.B se zapojil do soutěže pořádané Střední školou rybářskou a vodohospodářskou v Třeboni. Uspěl v celorepublikové konkurenci a dostal se mezi 20 nejlepších, jejichž odměnou bude víkend strávený v Třeboni.
Součástí pobytu bude prohlídka odborných učeben střední školy rybářské a rybolov na chovném rybníce. Dále exkurze na líheň v doprovodu profesionálního rybáře.
K úspěchu blahopřejeme!

Mgr. Zdeňka Navrátilová
Šatní skříňky - důležité upozornění

Vážení rodiče,

v době jarních prázdnin proběhne na naší škole úprava šatních skříněk, z důvodu jejich většího zabezpečení. Proto je potřeba, aby si hned po prázdninách v pondělí 2.3.2015 každý žák přinesl svůj visací zámek a klíč. V případě dvou žáků v jedné skříňce stačí jeden zámek a k němu dva klíče pro žáky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Povídání se včelařem - panem Černým

Výuku přírodopisu před jarními prázdninami ozvláštnila návštěva včelaře p. Černého. Včely doprovází člověka už od dob dávno minulých. Všichni známe sladkou chuť medu. Ale jak vzniká? Co všechno musí včely udělat proto, aby vytvořily tuto pochoutku? A je to dobré jen jako sladidlo nebo má ta zlatavá hmota ještě jiné využití? A vyrábí včely jen med nebo ještě něco jiného? A jak se o ně má chovatel starat? Na tyto a spousty dalších otázek dostali odpověď žáci 6.A a 6.B. Patří jim pochvala za soustředěnou pozornost, zvídavé otázky a zaujetí tématem.

Mgr. Z. Navrátilová
Projekt Edison - únor 2015
Projekt Edison

V  týdnu 9. - 13. únor 2015 probíhá na naší škole projekt Edison. V neděli k nám zavítalo šest zahraničních studentů, kteří budou navštěvovat jednotlivé třídy a prostřednictvím anglického jazyka seznámí žáky se svou rodnou zemí pomocí různých prezentací a aktivit. Žáci tak budou mít jedinečnou příležitost komunikovat s cizinci v anglickém jazyce a poznat jejich kulturu.

Mgr. Lucie Tesařová

Zápis do 1. ročníku - pro školní rok 2015/2016

Zápis žáků do 1. ročníku

Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou oznamuje,

že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

se bude konat v pátek 23.1.2015 v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

 

Anglické koledování - prosinec 2014
koledy - anglicky

V pátek 19.12. 2014 v dopoledních hodinách si žáci naší školy zazpívali známé koledy v angličtině u stromečku v prvním poschodí. Akce byla pěkná a účinkující byli odměněni velkým potleskem.
Tak veselé Vánoce přejeme všem. Merry Christmas

N.Tesaříková, F. Matoušek

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech

najdete na stránce Rodičům.

 

Romská výtvarná soutěž - prosinec 2014

Každoročně před Vánocemi se uskutečnila výtvarná soutěž pro romské žáky. Před tím ještě proběhla příprava na vánoční jarmark, kde se některé děti také aktivně zapojily při zhotovování výrobků.
Letos výtvarná soutěž proběhla ve středu 17. 12. 2014. Děti malovaly na téma „Moje přání“. Každý z žáků pojal toto téma svým způsobem. Z 18-ti obrázků bylo velmi těžké vybrat jen ty nejlepší.

Romská výtvarná soutěž

V první kategorii (1. – 5. třída) byli vybráni:
1. místo: Tamara Čurejová (4. B)
2. místo: Lukáš Porčogoš (3. B)
3. místo: Patrik Dunka (3. A)

Ve druhé kategorii (6. – 9. třída) byli vybráni:
1. místo: Adrian Porčogoš (7. třída)
2. místo: Adéla Mišálková (6. B)
3. místo: Klára Porčogošová (6. A)

Výherci dostali pěkné ceny a všichni ostatní žáci byli také odměněni.

Barbora Gazdagová, Lenaka Chalánková, asist.

 

Páťáci spolupracují s žáky z polského Jakubowa na mezinárodním jazykovém projektu
ETWINNING

Stejně jako v loňském roce se žáci naší školy účastní mezinárodního jazykového projektu v rámci ETWINNINGU. Což znamená, že si žáci vytvořili projekt s názvem Zdravý životní styl – Healthy lifestyle a pracují na  něm společně s dětmi z polské základní školy v Jakubowě. Vyměňují si elektronicky různé úkoly, fotky, obrázky, videa, prezentace či jiné materiály, které se věnují tématu zdraví v různých oblastech. Práce žáky velmi baví, aktivity vytváří během vyučovacích hodin i mimo vyučování. Dochází tak k rozšiřování slovní zásoby, osvojování komunikačních schopností, ale také k rozvoji dovedností spojených s informační a komunikační technikou.

                                                       
Mgr. Michaela Obručníková
ETWINNING
Mikulášská nadílka 2014
 

V pátek 5. prosince v dopoledních hodinách navštívil naši školu opět po roce Mikuláš se svojí družinou. Zavítal do všech tříd na prvním stupni a předal mikulášské balíčky dětem. Hodné děti přivítaly Mikuláše s nadšením a připravily si pro něho pěkné obrázky. Zlobivé ho očekávaly s obavami, ale slíbily mu, že se polepší. Nakonec byly všichni spokojeni a tak můžeme očekávat, že přijde i příští rok.

Mgr. Libor Mitana

Charitativní sbírka – fond Sidus

Během října a listopadu roku 2014 proběhla na naší škole charitativní sbírka na pomoc nemocným dětem, které se léčí dlouhodobě v nemocnicích. Sbírka se těšila jako už tradičně velkému zájmu dětí i dospělých. Celkem bylo vybráno 2 780,- Kč, které byly odeslány na účet fondu Sidus. Využití finančních prostředků a bližší informace o fondu Sidus získáte na:  http://www.fondsidus.cz.

Mgr. Libor Mitana

Tonda Obal na cestách - listopad 2014
Tonda obal na cestách

Ve čtvrtek 13.11.2014 se na naší škole uskutečnil program určený žákům 1.stupně, Tonda Obal na cestách. Stěžejním tématem byly odpady. Jak poznat, ze kterého materiálu obal je a kam s ním po použití. Co se dále s vytříděným odpadem děje a kde všude kolem nás najdeme výrobky z recyklovaných materiálů. Některé informace byly překvapivé nejen pro žáky, ale i pro vyučující. Cílem programu pořádaného firmou Ekokom ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí, průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
Obsahem 1. úrovně určené pro 1.- 3.roč. bylo rozeznání základních druhů odpadu, ujasnění si, co patří do barevných popelnic, které jsou  běžné na ulicích a seznámení se s několika recyklovanými výrobky. Cílem 2. úrovně připravené pro žáky 4. - 6.roč. bylo seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu a videoukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.
Lektoři oceňovali u našich žáků přehled o problematice a zažité zvyklosti při nakládání s odpady doma i ve škole a těší se na případnou návštěvu naší školy někdy v budoucnu.

Garant akce Mgr. Zdeňka Navrátilová

Návštěva hvězdárny a muzea v Prostějově - listopad 2014
6.AB na hvězdárně

Dne 14. 11. 2014 se třídy 6. A a 6. B  zúčastnily exkurze do hvězdárny v Prostějově. Pro žáky byl připraven poutavý program a prezentace na téma Naše sluneční soustava. Žáci dále měli možnost prohlédnout si dalekohledy, které používá prostějovská hvězdárna. Druhou částí exkurze byla návštěva muzea v Prostějově. Hlavní pozornost byla věnována pravěku našeho regionu. Žáky zaujala interaktivní prezentace na dané téma. Obě akce se žákům líbily.

Mgr. Michaela Obručníková, Mgr. František Matoušek

Romská pěvecká soutěž - listopad 2014

Romská pěvecká soutěž 2014V úterý 4. 11. 2014 se v naší škole konala již tradiční romská pěvecká soutěž. Děti soutěžily ve třech kategoriích – první stupeň, druhý stupeň a dua. V průběhu dvou hodin zaznělo spoustu krásných romských písní ale i písně české, slovenské, anglické a dokonce i píseň hebrejská. Role moderátorky se profesionálně ujala paní učitelka Mgr. Lenka Literová, která se postarala o vytvoření příjemné nálady. Paní učitelka zasedala i v porotě spolu s asistentkami Lenkou Chalánkovou a Barborou Gazdagovou, které celou soutěž připravily.
Všichni účinkující si zaslouží velkou pochvalu nejen za nádherné pěvecké výkony ale také za to, že emotivně povzbuzovali své kamarády a vytvořili tak příjemnou atmosféru. Na dětech bylo vidět, že si soutěž užily naplno a že zpěv je jejich vášní.

Kategorie první stupeň:
1. místo Lukáš Porčogoš
2. místo Marta Miková
3. místo Kristýna Čurejová

 

Kategorie druhý stupeň:
1. místo Tamara Čurejová
2. místo David Husár
3. místo Klára Porčogošová

 

Kategorie dua
1. misto Klára Porčogošová a Lukáš Porčogoš
2. místo Tamara Čurejová a Adrian Porčogoš

 

 

 

Bezpečnostní opatření - listopad 2014

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy.
Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i v zájmu zajištění zvýšené bezpečnosti žáků přistupuje naše škola s okamžitou platností k těmto bezpečnostním opatřením:

 • zákaz pohybu rodičů či jiných dospělých osob bez doprovodu některého ze zaměstnanců ve všech prostorách školy (šatny, jídelna, chodby, třídy)
 • v době od 7,25 hodin je škola otevřena pro žáky, nad kterými - podle stanoveného rozpisu služeb - vykonávají dohled určení pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • v případě dřívějšího příchodu do školy je nutná domluva předem
 • od 7,.50 hodin až do konce provozní doby je škola přístupná opět pouze na zvonek a po kontaktování některého ze zaměstnanců školy
 • v době od 11.30 do ukončení provozu školní družiny zodpovídají za otevírání vstupních dveří vychovatelky a rozpočtářka školy
 • za následné uzavření vchodu budovy školy odpovídá školník
 • v případě potřeby kontaktujte předem: ZŠ – 582386537, 582386579
 • je rovněž zakázáno během provozu školy vstupovat do budovy školy s kočárky, koly, koloběžkami apod.
 • žákům byla a budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy – jen hlavním vchodem  (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • žáci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena jim známou dospělou osobou
 • žáci mají povinnost hlásit podezřelé chování i ze strany spolužáků (projevy násilí, výhrůžky nebo jiné podezřelé aktivity, vnášení nebezpečných předmětů do školy - např. nožů apod.)
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
 • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem
 • všechna opatření se vztahují na dobu provozu školy: od 7,00 hodin do 16,20 hodin.

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit nějaké nepředvídatelné a nebezpečné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

20.  PŘEHLÍDKA  STŘEDNÍCH  ŠKOL V PROSTĚJOVĚ 2014

Cílem je poskytnout informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v okrese Prostějov.

Proběhne ve středu 19. listopadu 2014 od 8:00

Společenský dům Prostějov s.r.o  Komenského 6, Prostějov

Proběhly říjnové projektové dny - podzim 2014

Dopravní výchova Dopravní výchova

Tradiční podzimní projektové dny se již řadu let zaměřují na posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci těch nežádoucích projevů chování, které ohrožují nejen zdraví, ale v krajním případě i životy našich dětí. Tentokrát bylo zvoleno téma DOPRAVNÍ VÝCHOVA.

Londýn - jaro 2015

Umožněte svému dítěti nezapomenutelný zájezd s výukou angličtiny přímo v Londýně

Londýn

Zájezd s výukou angličtiny ve Velké Británii – LONDÝN
Největším přínosem takových pobytů je bezpochyby překonání strachu používat cizí jazyk. Při ubytování v hostitelských rodinách jsou studenti nuceni komunikovat s rodilými mluvčími, kteří se česky či slovensky nedorozumí. V hostitelských rodinách se naučí samostatnosti, získají nové zkušenosti, poznají jiný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice.
Při výletech a exkurzích poznávají studenti historii, geografii a kulturu země. Po návratu jsou motivováni k dalšímu studiu jazyka. Ověřili si totiž, že to, co se ve škole naučili, mohou v zahraničí skutečně použít a domluví se.

- pro žáky 7., 8. a 9. ročníku
- termín zájezdu: jaro 2015
- nabídka: 7, 8,9 dní (9, 12 nebo 15 lekcí/45 minut)
                                                                                                                      CZ/Kč             EUR


7 dnů / 4 noci, 9 lekcí

od  11 250

od 422

8 dnů / 5 nocí, 9 lekcí + celodenní výlet

od 12 450

od 464

8 dnů / 5 nocí, 12 lekcí

od 12 590

od 471

9 dnů / 6 nocí, 12 lekcí + celodenní výlet

od 14 250

od 531

9 dnů / 6 nocí, 15 lekcí

od 14 590

od 544

 

Odlisťování stromků 5.AB a 6.A - podzim 2014

Akce v úterý 14.října - zrušena.

V případě vhodného počasí proběhne ve čtvrtek 16. října.

Žáci 5.AB a 6.A přijdou do školy oblečeni "v pracovním" a s sebou si vezmou sešity a učebnice podle rozvrhu.

Žáci byli informování ve škole ve středu 15. října 2014.

Věstonická venuše v šestých třídách - říjen 2014
Věstonická venuše

V pátek 3. října 2014 proběhly v 6. třídách hodiny dějepisu věnované modelování. Žáci se pokusili vyrobit z hlíny Věstonickou venuši podle přesných kopií a podle obrázků. Děti se přesvědčily, že to vůbec nebyla práce jednoduchá a že naši předkové museli být velmi zruční. Podívejte se na některé naše modely.

Milada Krejčová, František Matoušek - učitelé dějepisu

Nábor dětí do pěvecké sboru Skřivánek na rok 2014/2015
Zápis do BALETNÍHO STUDIA PŘI MORAVSKÉM DIVADLE V OLOMOUCI - září 2014
baletní studio Olomouc - zápis
Školní rok 2014/2015

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen v pondělí 1. září 2014 v 7:50 hodin.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy. S prváčky rádi přivítáme i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Rodičům budou podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat. Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny. Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 1. září a bude navazovat na konec vyučování. Obědy ve školní jídelně se vaří také od 1. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 29.8.2014 do 12:00 hod. Během září se bude vařit pouze jedno jídlo. Od října budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka. Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Školní družina bude v pondělí 1. září 2014 v provozu do 12 hodin.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne 2. září. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

 

Skvělý úspěch ZŠ Němčice nad Hanou v celostátní soutěži organizované společností GOODYEAR

GOODYEARSpolečně pro bezpečnost dětí - tak zní název projektu, jehož organizátorem je společnost Goodyear Dunlop Tires Czech, která dlouhodobě klade velký důraz na zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu. A to nejen řidičů a jejich blízkých, ale také dalších účastníků, především pak dětí. Cílem je přispět k bezpečnému pohybu žáků ve škole a v jejím okolí.         
     Zadáním soutěžního úkolu bylo zamyslet se nad možnostmi a bezpečnostními riziky naší školy a navrhnout projekt, který bude mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života žáků. A to buď přímými opatřeními, nebo investicí do vzdělávání zaměřeného na prevenci. Projekty se mohly týkat jak dopravní výchovy, tak i organizačně technických opatření, ať už v podobě zajištění bezpečnějšího přecházení před školou, investicí do vybavení školy nebo například zakoupením reflexních vest či cyklistických přileb pro žáky.
     Podmínkou účasti byla příprava dvouminutového videa představujícího návrh projektu, jehož rozpočet je minimálně 100 000 Kč. Obsah i forma videa byla libovolná. Mohlo se jednat o vtipnou scénku s dětmi nebo formálnější prezentaci projektu jednou či více osobami. Do projektu se směla zapojit a soutěžit o finanční příspěvek jakákoliv základní škola se sídlem na území České republiky.
     Rozhodovalo se hlasováním na sociální síti, kde mohli nejen žáci, ale i jejich rodiče a také pracovníci školy jednotlivé projekty podpořit. Výhra byla určena pro prvních pět škol s nejvyššími počty hlasů a dalších pět škol měla vybrat odborná porota. Náš projekt nazvaný Naše dovednost nám zvýší bezpečnost, u jehož zrodu stála paní učitelka Mgr. Lucie TESAŘOVÁ, se sice neumístil mezi školami s nejvyšším počtem hlasů, ale svou kvalitou zaujal odbornou porotu, která rozhodla o tom, že ZŠ Němčice nad Hanou byla zařazena mezi vítěze a získala tak dne 2. června 2014 částku 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na realizaci různých aktivit, které rozvíjejí vědomosti, dovednosti a návyky s dopravní tématikou. Mimo této hlavní ceny se nám podařilo vyhrát i první speciální ocenění od společnosti BESIP. Obdrželi jsme tak balík s reflexními páskami a přívěsky pro děti, které využijeme hned na škole v přírodě. Tyto krásné náramky a přívěsky získá každý účastník pobytu.

     Děkujeme všem, kdo nás svými hlasy podpořili a spolu s námi se těší z tohoto mimořádného úspěchu.
Informace
Vše, co jste byli zvyklí zde vidět, najdete pod odkazem Archiv III, Archiv II. a Archiv.