Ze školy do školky

f

V posledních červnových dnech, kdy se deváťáci chystají opustit školní lavice, zamířili do základní školy budoucí prvňáčci. Zástupci školního parlamentu  je provedli po škole, navštívili šatny, svou budoucí třídu a seznámili se s budoucím třídním učitelem. V ředitelně je přivítala paní ředitelka.                                                                                       

Žákyně 8. třídy Žaneta Fidrová je u vchodu do školy přivítala slovy: „ Za dva měsíce sem budete spolu s námi chodit, určitě se už těšíte a máte na co, naučíte se číst a sami si přečtete knihu, budete se učit psát a počítat, budou na vás čekat různé soutěže a akce.“
Prohlídku školy ukončili budoucí prvňáčci v nové jídelně, kde dostali malý dárek a připili si na příští školní úspěchy.

Mgr. Milada Krejčová

Rytíři v první třídě!

f

Rytíři čtenářského řádu se stali všichni žáci první třídy. Jak? To vám hned vysvětlíme. Na začátku školního roku žáci devátého ročníku přivítali nastupující prvňáčky u nás ve škole. 25. června se zástupci deváťáků přišli mezi nejmladší spolužáky podívat a zjistit, jak se za ten rok naučili číst.

Rozdali jim Karafiátovy Broučky a každý prváček kousek přečetl. Ti, kteří četli velmi dobře, obdrželi červený řád, ostatní dostali řád v barvě oranžové. Většina z nich četla velmi pěkně. Také jsme pro ně v semináři z češtiny připravili skupinovou práci s úkoly z českého jazyka. Tady jsme jim trošku pomohli, ale nakonec úkoly vyluštili všichni. Za odměnu dostali pastelky, stejně jako Adéla, Eva a Michaela z 9.B, které tuto čtenářskou soutěž v 1.třídě zrealizovaly. Všem, kteří se na přípravě i průběhu podíleli, děkuji.

Mgr. Naděžda Tesaříková

Kinematovlak

f

23.května zavítal na naše vlakové nádraží zajímavý vlak nevlak. Jaký? Kinematovlak! V rámci mezinárodního filmového festivalu dětského filmu ZLÍNFEST 2007 jezdí po celé České republice tento vláček, který nabízí dětem a jejich dospělákům zhlédnutí filmů přímo ve vagoně k tomu uzpůsobeném.

V dopoledních hodinách kinematovlak promítal příběhy večerníčkovských postaviček (Bob a Bobek, Runcaje, Krkonošské pohádky,…). V odpoledních hodinách nabídl dětem soutěžní snímky zlínského festivalu.
Součástí tohoto vlaku byl i vagon – malé vlakové muzeum, kde si děti mohly prohlédnout staré fotografie z historie železniční dopravy, staré jízdenky, uniformy atd.
Děti si odnesly nezapomenutelný zážitek, zvlášť když během promítání kolem nás projížděly rychlíky.
Na závěr zůstala nezodpovězená otázka:“Paní učitelko, my jsme tedy stáli nebo jeli…?“

Mgr.Eva Bašková

Videopohlednice Our Town Němčice nad Hanou
Žáci 9.B v hodinách angličtiny připravili čtyřminutový videozáznam o Němčicích nad Hanou v angličtině, se kterým se přihlásili do 6.ročníku soutěže o nejlepší videozáznam v anglickém jazyce.
Šestičlennou porotu tvořili pedagogové Karlovy univerzity, rodilá mluvčí a odborník na video a film. Do kategorie 8.-9. tříd se přihlásilo 26 prací, naše pohlednice skončila na krásném 5.místě. Společná práce při sestavování textu a hlavně natáčení obohatilo hodiny angličtiny v 9.ročníku.

Mgr. Naděžda Tesaříková!

Čtení pod lampou
To je název akce, kterou jsem pro své žáky připravila na podzimní večer 16.listopadu. Abychom se procvičili ve svých čtenářských dovednostech a utužili třídní kolektiv, přišli jsme ten večer se spacákem a oblíbenou knížkou do školy. Z kluků přišli dva Petrové – Crhák a Prečan a dva Michalové – Jiříček a Hrubý. Děvčata se dostavila všechna kromě Lucky Halušicové. Své místo na žíněnce si zabrala Pavla Bartíková, Petra Hrubá, Petra Doležálková, Míša Večerková, Mirka Vykoukalová, Kristýna Klvačová, Petra Gojišová a Lada Vránová.
Vždy jeden žák se usadil do křesla a ostatním představil svou oblíbenou nebo rozečtenou knihu, z níž pak přečetl úryvek. Děti s sebou přinesly své knížky z raného dětství, při nichž jsme zavzpomínali, jak nám četli pohádky naše babičky či rodiče. Hodně záleželo na tom, jak plynule a s prožitkem byl úryvek přečten, tedy jak umí děti číst. Nejlépe se líbila Petra Gojišová s Boříkovými lapáliemi. Při jejím dlouhém úryvku nikdo ani nedutal.
Po téměř dvouhodinovém čtení jsme si v tělocvičně zahráli míčové hry- soutěž ve střelbě na koš, kde se nejlépe vedlo Ladě Vránové, Mirce Vykoukalové a Pavle Bartíkové, pak jsme hráli kvůli klukům kopanou a na konec vybíjenou. Líbilo se mi kamarádské chování žáků k sobě navzájem. Zatančili jsme si při současné hudbě a zazpívali v třídní Superstar i Hvězdné pěchotě. Přitom jsme užili spoustu legrace. Zásluhu na tom měly i moderátorky Petra Doležálková a Míša Večerková. Během přípravy stezky odvahy, žáci ve dvou skupinách pohodáři a snowborďáci plnili literární kvíz. V dlouhém textu měli hledat názvy knih. Z 24 správných názvů snowborďáci našli 15 a pohodáři dokonce 19. Věřte, že to nebylo nic lehkého. Noční stezka odvahy vedla školními chodbami ozářenými jen svíčkami a byla zaměřena na Čtení pod lampou. Děti si měly zapamatovat co nejvíce písmen na lístečcích a pak z nich sestavit název naší třídní akce ČTENÍ POD LAMPOU. Splnit úkol se podařilo jen Míše Večerkové, Petře Doležálkové, Kristýně Kováčové, Ladě Vránové, Pavle Bartíkové a Petře Hrubé.
Blížila se půlnoc a já při svitu lampy jsem dětem zavrtaným do spacáků přečetla Svatební košili od Erbena a pohádku o Honzovi a šli jsme spát. Ani byste nevěřili, jak se na žíněnce a s knížkou pod hlavou dobře spí.
Myslím si, že jsme se všichni ráno na státní svátek 17.listopadu rozcházeli nejen s diplomem a sladkostí, ale i s dobrým pocitem, že se naše vytýčené úkoly splnily.

Mgr. Naďa Tesaříková, třídní učitelka

Beseda s vojáky o zahraničních misích

f

Dne 12. dubna 2007 proběhlo na naší základní škole setkání žáků 6. – 9. ročníku se dvěma profesionálními vojáky Armády ČR a příslušníky speciálních sil z prostějovské posádky, která se podílí také na zahraničních misích v rámci Severoatlantické aliance. Poutavé vyprávění bylo doplněno množstvím fotografických a filmových záznamů. Mimořádnému zájmu se těšila i ukázka výzbroje a výstroje používané touto elitní jednotkou. Žáci z vyšších ročníků, kteří se rozhodují o budoucím povolání, získali navíc i informace o podmínkách přijetí do armády. Celé setkání bylo velice zdařilé, protože děti odcházely z besedy nejen s novými poznatky, ale i s pocitem hrdosti, že i díky našim vojákům se daří situaci v některých krizových oblastech současného světa alespoň trochu zlepšit.

Mgr. Pavel Janura

Výlet do lesa ve Vitčicích
f 

V úterý 3.dubna 2007jsme si udělali odpolední výlet v praktikách z přírodopisu sedmého ročníku do lesa ve Vitčicích. Hned při cestě ze zastávky autobusu si chlapci všimli ještě neroztáté ledové kry. Pozorovali jsme a určovali jehličnaté stromy, teprve rašící listnaté stromy a kvetoucí byliny. Nejvíce jsme objevili plně kvetoucích sasanek hajních i sasanek pryskyřníkovitých, z trav ostřici obecnou. Neopomenuli jsme se podívat i na rozhlednu u lesa, což byl pro hochy asi jeden z nejzajímavějších zážitků. O poznatcích si žáci dělali záznamy, vše shrneme v další hodině ve škole.

Mgr. Věra Mašterová

Podporujeme výsadbu stromů a ostatní zeleně v našem městě

f

Poněvadž i žáci školy mají zájem, aby naše město Němčice nad Hanou mělo dostatek stromů a bylo upravené, zapojili jsme se do výsadby zeleně. V úterý 3.dubna 2007 chlapci a děvčata ze šestého ročníku vysazovali keře u mateřské školy. Setkali se zde se starostkou a místostarostou města, kteří podpořili jejich aktivitu. Doufáme, že to není naše poslední akce při zkvalitňování životního prostředí ve městě.

Mgr. Věra Mašterová

Jak jsme si to zkusili z druhé strany
V únoru a březnu 2007 si někteří žáci z 9. ročníků vyzkoušeli vyučovací hodinu z „druhé strany“. Během několika týdnů chodily různé dvojice do tříd na prvním stupni a staly se na jednu hodinu učiteli. Postupně si vyzkoušeli učit v 2.B a 3.A pracovní činnosti a v 5.A a 5.B vlastivědu. Všichni „učitelé“ měli dopředu zadané téma a tak si jednotlivé hodiny připravili. Přípravu rozhodně nepodcenili a tak si v mnoha případech museli učivo nejen osvěžit, ale také připravit pomůcky, obrázky, materiál atd.

Všechny dvojice (Lucka Blažková s Matějem Řezáčem, Tomáš Burda s Mirkem Petříkem, Lenka Velčovská s Janou Zelinkovou, Petra Beňová s Dominikou Vlachovou, Petra Beňová s Hankou Řežábovou) si na vlastní kůži také prožili nesnáze při udržení pozornosti žáků, klidu ve třídě a také si uvědomily jak nelehký úkol učitelé mají – zaujmout všechny žáky, dát příležitost všem, věnovat se dětem, vysvětlit učivo všem atd.
Celý projekt se líbil všem zúčastněným stranám, jak žákům 9. tříd, tak dětem, které byly vyučovány a nakonec i nám pedagogům.

Máme tu pár ukázek

Mgr. Eva Bašková

David Spilka

Spilka

Na pondělí 12. března 2007 budou žáci naší školy dlouho vzpomínat. Školu totiž navštívil finalista 3.řady soutěže Superstar David Spilka a Tereza Najdekrová, která se probojovala mezi 10 nejlepších.  
Dívky z 9. třídy již v pátek vyzdobily tělocvičnu plakáty vyrobenými doma, papírovými ozdobami a balónky, aby prostředí bylo co nejveselejší.
Konečně nastal vytoužený den. Děvčata a chlapci z I. a potom i z II. stupně, kteří byli vyzbrojeni památníky, plakátky i tričky určenými k podpisu, se shromáždili v tělocvičně. David statečně odpovídal na jejich zvídavé otázky.
Co děti nejvíce zaujalo? Jejich dojmy se dají shrnout do několika slov: choval se jako kamarád, byl v pohodě, příjemný, dověděli jsme se zajímavosti z průběhu soutěže i z jeho života...   
Návštěva Davida Spilky a Terezy Najdekrové byla příjemným i poučným zpestřením školní výuky a stála za to.  Děkujeme.

Mgr. Milada Krejčová

Pomoc dětem s rakovinou
V záplavě humanitárních sbírek se na podzim naše škola zapojila do sbírky na pomoc dětem nemocným rakovinou. Upomínkové předměty na tuto akci dodal fond SIDUS, který je garantem předání vybraných peněz na onkologická centra v Praze nebo v Ostravě. Akce se setkala s velkým zájmem a celková částka, kterou žáci a učitelé naší školy pomůžou dobré věci je 4250,- Kč.

Libor Mitana, garant akce na naší škole

Postavil jsem sněhuláka bez sněhu

snehulak

Tato soutěž proběhla na naší škole soutěž v týdnu od 15. do 19. ledna 2007.

"Nebavilo nás prostě čekat na sníh a tak jsme si sněhuláky vyrobili z nafukovacích míčů, provázků, krabic, papíru, vaty apod."
Třeťáci si na toto téma udělali projektové vyučování a v den vyvrcholení soutěže přišli do školy celá třída v kostýmech sněhuláků. V soutěži odborná porota rozhodla takto:
1. místo v kategorii mladších žáků získala 3. třída a v kategorii starších žáků 6.B

Chcete vidět víc?

Mgr. Anna Vlčová

Červená stužka

stuzka

Dne 1. prosince 2006 proběhl v Němčicích nad Hanou první ročník ČERVENÉ STUŽKY, která je součástí celosvětového Dne boje proti AIDS. Bylo prodáno všech 150 odznáčků - symbolů akce. Celkový výtěžek činil 3 350 Kč. Peníze byly odeslány na sbírkové konto do Prahy. Poděkování patří nejen žákům 9. ročníku, kteří se na propagaci a prodeji podíleli, ale především všem občanů, kteří finančně přispěli na dobrou věc.

Děkuji všem

Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu