Den v lese - červen 2014

Ve středu 11. června 2014 se uskutečnila tradiční akce pro žáky 7.ročníku s názvem Vitčický les. Byl to projektový den zaměřený na význam lesního ekosystému. Program zajistil pracovník Lesní správy Prostějov pan ing. Zatloukal se dvěma spolupracovníky. Cílem nebylo teoretické poznávání života v lese, ale ohmatat si všemi smysly živoucí organismus lesa. Vžít se do kůže živočichů, kteří jsou lovci i potravou a denně svádějí boj o přežití. Zapojit zrak, sluch, čich i hmat při seznamování s lesním společenstvem. Největší úspěch sklidily prožitkové aktivity. Nejprve si děti vyzkoušely hledat kolíčky na prádlo schované v lesním porostu, aby pochopily význam krycího zbarvení živočichů. Pak se snažily přiblížit k osobě se zavázanýma očima, která je vnímala pouze sluchem, aby si uvědomily obtíže spojené s noční orientací. S tímtéž problémem se setkaly ve chvíli, kdy se zavázanýma očima měly obejít trasu vyznačenou lanem napjatým mezi stromy. S nadšením přijaly i luštění křížovky, poznávání živočichů podle obrázků, ukázky stop, paroží, kůží a též lesnického nářadí sloužícího k určování výšky, stáří, tloušťky kmene. Lesnické aktivity vyvrcholily pokácením lesníky vybraného uschlého stromu. Děti mohly vzít do ruky pilu a vlastními silami strom pokácet. Dozvěděly se o pravidlech bezpečnosti práce při této činnosti. Na konci pestrého dne, kdy přálo i počasí, byli všichni nadmíru spokojení. Pracovníci Lesní správy s úrovní vědomostí, dovedností a chováním našich sedmáků. A žáci se dnem prozářeným sluncem, provoněným lesním vzduchem, plní dojmů vzniklých ze zapojení všech smyslů při ochutnávce jen na první pohled zdánlivě obyčejného lesa.
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

Módní přehlídka - červen 2014
módní přehlídka V rámci výuky angličtiny  v 5.ročníku v tematickém celku oblečení jsme měli módní přehlídku. Někdo se velmi připravil. Posuďte sami.
Eurorebus 2014
Eurorebus 2014

Eurorebus 2014

V letošním školním roce se poprvé zapojili do zeměpisné soutěže Eurorebus kromě žáků druhého stupně také jejich mladší spolužáci z 2. – 5. třídy.
Stonožka opět v akci - jaro 2014
Sběr starého papíru je na základní škole v Němčicích nad Hanou tradicí, která pomáhá. Děti, pomáhají dětem.
Dopravní soutěž

Vážení rodiče,
naše škola se zapojila do soutěže o 100 000 . Tyto finanční prostředky budou využity pro Vaše děti, na rozvoj jejich vědomostí, dovedností a správných návyků v oblasti dopravní tematiky. Abychom je získali, stačí jen málo, dát nám svůj hlas. Hlasujte, prosím. 
Postup pro hlasování v soutěži Goodyear    

 1. Zadat adresu www.facebook.com
 2. Přihlásit se nebo se zaregistrovat.
 3. Vyhledat stránku Goodyear.
 4. Kliknout na To se mi líbí.
 5. Kliknout na Soutěž pro školy.
 6. Kliknout na srdíčko, které je umístěno na videu naší školy.
 7. Děkuji za spolupráci.

  Mgr. Lucie Tesařová

Mc Donald´s Cup  -  okresní finále - květen 2014
fotbalisti

Mc Donald´s Cup  -  okresní finále

Ve středu 14. května se chlapci naší školy zúčastnili okresního finále turnaje Mc Donald´s Cup na umělé trávě v Prostějově. V konkurenci 5 prostějovských škol dokázali 3krát zvítězit a obsadili krásné 3. místo. Celý turnaj předváděli velmi dobré výkony, za které si dokonce vysloužili pochvalu organizátorů turnaje. Jejich výkony i výsledky jsou příslibem do dalších let.

L. Mitana

Den Země - duben 2014
Den Země Dne 25.4. proběhl na Základní škole v Němčicích nad Hanou projektový den s názvem  „Putování za zázraky“ uspořádaný u příležitosti Dne Země.
Školní fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup - duben 2014
Mc Donald´Cup

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. dubna 2014se chlapci z 1. - 5. třídy naší školy zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup v Prostějově.
Mladší chlapci přes bojovný výkon na své soupeře nestačili a skončili na 3. místě ve skupině, což na postup do finále nestačilo. Starším chlapcům se po velmi dobrém výkonu postoupit podařilo a zahrají si tak 14. května okresní finále, které e bude konat opět v Prostějově.

Mgr. Libor Mitana

Velikonoční výtvarná výchova
Velikonční VV

Žáci 7. ročníku a žáci 5.A i 5.B tvořili keramické reliéfní miniatury s velikonočními náměty. K podbarvení používali keramická barvítka nebo oxidy s tmavými, rezavými nebo zelenými tóny.

Mgr. Stanislava Podmolíková

Školní výlete do Prahy - duben 2014
Praha Ve středu 16. dubna se vydali žáci tří tříd naší školy na výlet do Prahy. Aby si Prahu užili, museli vstávat hodně brzy, protože odjízděli už v 5:30. Ale stálo to za to. V Praze navštívili zrcadlové bludiště a Ti, co se nebáli výšek také rozhlednu na Petříně. Dále absolvovali prohlídku Pražského hradu (chrám Sv. Víta, Vladislavský sál a Zlatá ulička) i s polední výměnou stráží. Hlad a žízeň ukojili u „Meka“ a cestou na nádraží se ještě prošli po Karlově mostě, Staroměstském a Václavském náměstí. Domů přijeli až  večer unavení, ale se spoustou krásných zážitků.
Čtenářský romský maraton - duben 2014
čtenářský romský maraton

Po roce opět proběhla čtenářská soutěž romských dětí pod vedením p. uč. N. Tesaříkové. Děti předvedly svoji zdatnost ve čtení z knížek od spisovatele Jozefa Harvana „Z pohádky do pohádky.“
Soutěže se zúčastnilo celkem 29 dětí z 1. až 9. ročníku.

Vítězové v 1. kategorii: 1. Klára Porčogošová 5.A, 2. Kamila Čuryová 5.A, 3. Sára Pačajová 2.B

Vítězové ve ě. kategorii: 1. Tamara Čurejová 6. tř., 2. Secyda Meriem Cetinbasová 7.tř., 3. David Husár 7.tř.

Všem dětem děkujeme za účast.

Asistentky

Sběr papíru 7. - 11. dubna 2014

Ve dnech 7. - 11. dubna 2014

proběhne sběr papíru od 7:00 do 16:00 hodin

u budovy základní školy.

 

Informace k úpravě ŚŘ

Z důvodů ochrany majetku školy a zajištění větší bezpečnosti žáků byl k 7.3. 2014 upraven Školní řád v kapitole I., bod 15. Tato úprava bude v platnosti na přechodnou dobu. Po nainstalování kamerového systému bude bod 15 uveden do původního znění.

Hana Matušková, řed. ZŠ

Lyžařský kurz - březen 2014 - sraz
Sraz účastníků lyžařského kurzu je v sobotu 8. března 2014 v 6:45 před budovou školy.
Beseda s Šárkou Kašpárkovou - únor 2014
Sarka_Kasparkova

Dne 25.2. 2014 na naší školu zavítala známá česká sportovkyně Šárka Kašpárková, spolu se svým přítelem a zároveň trenérem Michalem Pogánym. Během poutavé besedy se žáci dozvěděli mnoho informací o sportovní kariéře Šárky Kašpárkové a dokonce si mohli osahat pravé medaile z mistrovství světa či z olympiády. Někteří žáci si  společně s Šárkou zasoutěžili ve skoku přes švihadlo či v košíkové. Šárka Kašpárková přijela na naší školu především představit projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jehož je manažerkou. Touto akcí bychom chtěli na naší škole odstartovat projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů, o kterém určitě ještě uslyšíte. Jedná se o projekt, který má u dětí vzbudit zájem o sport a také o to, aby se snažily zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti. Pro zájemce o podrobnější informace o tomto projektu odkazujeme na oficiální stránky projektu: http://www.ovov.cz/

Mgr. Pavlína Rudolfová

Celorepublikový projekt FÍHA-DÝHA
fiha_dyha Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu FÍHA-DÝHA, který vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Cílem projektu je především to, aby žáci společně s učiteli nacházeli originální způsoby využití nábytkářské dýhy ve vyučování. Naše škola dýhu využije nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale také v projektu Ekoškola, který je mezinárodním programem, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí
Školní kolo recitační soutěže - únor 2014
školní kolo recitační soutěže - únor 2014 Ve středu 12.2.2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do níž se zapojilo 50 žáků
Zlatá vařečka - třídní soutěž ve vaření - únor - 7. třída

     Naše paní učitelka třídní nám vyhlásila třídní kolo soutěže ve vaření. Utvořili jsme si týmy, promysleli, co budeme vařit.  26. února to vypuklo. Celkem se zapojilo 15 žáků v pěti družstvech. Všichni jsme se snažili, všechna jídla chutnala na výbornou. Porota ve složení naše paní kuchařka Jiřina Hrubá,  pan učitel Václav Procházka a naše paní učitelka  měla velmi těžkou práci při rozhodování.  Pak jsme společnými silami vše uklidili a došlo k vyhlášení výsledků. Akce byla super a už se těšíme na další.

zlatá vařečka
1. místo
Katka Špičáková, Seyda Cetinbasová, Marie Fréharová, Kristýna Burdová
(čínské maso, nudle, tortila, lívanečky)
2. místo

Sofie Grmelová, Jan Šťastník
(česneková polévka, pudink)

všichni ostatní

1. Kristýna Sládková, Sabina Hošková
(palačinky)
2. Bohuslava Fréharová, Barbora Bašková, Nikola Báchorová
(mufíny)
3. Alena Kyseláková, Jana Opravilová, Karolína Hrubá
(palačinky)

 

Jak vybrat školní brašnu
Biologická olympiáda - leden 2014

Školní kolo biologické olympiády. 15.1. 2014 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se 17 žáků soutěžících v kategorii C – žáci 8. a 9. ročníku a kategorii D – žáci 6. a 7. třídy.

Zeměpisná olympiáda - leden 2014
zeměpisná olympiáda
Školní kolo proběhlo 13. ledna 2014.
Žáci 4. A  vykročili do světa  s ETWINNINGEM
eT 4.a eT

V listopadu 2013 naše třída 4. A navázala zahraniční spoluprací s rumunskou základní školou v Zarnesti v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu. Tento projekt vznikl díky eTwinningu – evropské společenství škol, který školám umožňuje zapojovat se do vzájemné komunikace, spolupráce, tvorby a realizace projektů s využitím informačních a komunikačních prostředků a technologií.

Motivem naší společné práce byly jak jinak než v tomto ročním období VÁNOCE. V průběhu  projektu si žáci procvičili znalosti a slovní zásobu anglického jazyka, ale hlavně  se mnohému nově naučili. Představování, tvorba vánočních přáníček, zpívání vánočních koled a natáčení krátkých videí žáky velmi bavilo a měli také velkou radost z příspěvků, úkolů a videí od jejich rumunských kamarádů.  Žáci tak měli možnost si vyzkoušet projektovou činnost na mezinárodní úrovni a jako nováčkům se nám dařilo. Vzhledem ke vzájemné spokojenosti s tímto projektem hodláme s rumunskými  žáky v dalším jazykovém projektu pokračovat.

Mgr. Michaela Obručníková

Vánoce ve škole - sedmáci - prosinec 2013
Vánoce ve škole

V pátek 20. prosince 2013 naše sedmá třída spala s paní učitelkou ve třídě. Již v poledne jsme si nanosili ke třídě žíněnky a nachystali společný štědrovečerní stůl, který byl přes celou třídu. Večer jsme nejprve obalovali a smažili kuřecí řízky a kapra, jiní zdobili stůl ve třídě. Po společné večeři přišel Ježíšek, který rozdal dárečky. Pak následovala vánoční besídka. Pak jsme se převlékli ze svátečního oblečení a zahráli si různé společenské hry a nově - schovávanou v našem poschodí. Poslední hodinu jsme strávili tancováním a světelnou show. Ráno jsme se velice rychle sbalili, uklidili třídu, nasnídali se a hurá domů na vánoční  prázdniny.

Sedmáci

Vánoční školní koledy - prosinec 2013
vánoční koledy

V pátek 20.12.2013 jsme si naposledy v tomto kalendářním roce zazpívali u školního stromečku vánoční koledy v anglickém jazyce. Zazpívali žáci 6., 7., 8. a 9. tříd. Vystoupení přispělo ke krásné vánoční náladě a bylo odměněno potleskem celé školy.

Mgr. F. Matoušek

Vánoční školní diskotéka - prosinec 2013

     Stalo se již tradicí  na naší škole, že před koncem kalendářního roku uspořádá školní parlament vánoční diskotéku. Té letošní se zúčastnilo asi 65 dětí, spíše z 1. stupně. Zatancovat a zasoutěžit si přišli i žáci z vyššího ročníku. Plakát vytvořila žákyně 9. A Katka Novotná, tělocvičnu upravili žáci 8. ročníku.
     O hudbu se staral náš bývalý žák Michal Lenert a diskotéku moderovala paní učitelka Tesaříková. Dívky i chlapci si zatancovali s balónky, jablky i smetákem. Za své výkony byli odměněni sladkostmi.  Po skončení zábavy žáci pomohli s úklidem. Můžeme říct, že se letošní diskotéka vydařila.

                                                                                   M. Krejčová, garant ŠP

Hodnocení vánoční výzdoby tříd - prosinec 2013
vánoční výzdoba tříd V pondělí 16. prosince proběhlo na naší škole vyhodnocení vánoční výzdoby tříd.
Romská výtvarná soutěž - prosinec 2013

Výtvarná soutěž romských žáků proběhla poslední předvánočn školní pondělí - 16.12.2013. Děti malovaly obrázky s vánoční a zimní tematikou a porota složená z paní vych. Svobodníkové a paní as. Chalánkkové vybrala i jednu zvláštní cenu.

výtvarná soutěž romských žáků
1. kategorie
2. kategorie
zvlášní cena
Sára Pačajová 2.B

1. místo

Renata Hlaváčová 4.A
Seyda Meryem
Kristýna Ďurejová 3.B
2. místo Adam Porčogoš 6.tř.
Cetinbasová 7. tř.
David Svoboda 2.A
3. místo Patricie Cetinbasová 4.A  
Humanitární sbírka

Vážení učitelé, rodiče, děti, spoluobčané, přátelé Stonožky!

Hnutí Na vlastních nohou Stonožka a Základní škola v Němčicích nad Hanou vyhlašuje  humanitární sbírku na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku v ZAATARÍ. Naléhavě tyto děti potřebují: ponožky, čepice, rukavice, šály, kdo může darovat svetr  nebo mikinu, případně teplou bundu.
Vše má být vyprané a v igelitových sáčcích.  
Důvodem je současná vlhkost a počasí.
První část sbírky se uskuteční od 16.12. do 20.12.2013, další část sbírky proběhne  od 6. do 9. ledna 2014. Šatstvo do Jordánska dopraví naši vojáci letecky.
Pomozme dětem!!!

Uvedené věci mohou děti donést do školy a předat třídním učitelům.

Stonožkový výlet - Praha 6.12.2013

Stonožka - Praha

Rozsvěcování vánočního stromu - 29.11.2013

vánoční strom

 

Minibioskop chemie - listopad 2013
minibioskop

DNA detektivové
27.11. 2013 proběhla ve škole výuka chemie pod odborným vedením  lektorek z Masarykovy univerzity v Brně. Kurz, který vedly, měl název „DNA detektivové.“ Žáci se seznámili s významem DNA v lidském těle, její stavbou a projevy v lidských vlastnostech a znacích.  V praktické části výuky izolovali DNA cibule a pomeranče a sestavili si prostorový model látky, kde je zapsána veškerá dědičná informace každého člověka.
Výuka proběhla v pozitivně laděné atmosféře. Paní lektorky využily přirozenou  zvídavost žáků. Děti tento způsob výuky přivítaly  a odnesly si spoustu nových poznatků a dovedností.

Mgr. Zdeňka Navrátilová
Turnaj v piškvorkách - listopad 2013
piškvorky

Pravidelně na konci listopadu se žáci naší školy účastní turnaje v piškvorkách. Letos se turnaj uskutečnil v pondělí 25. listopadu a zúčastnilo se ho 38 žáků z celé školy. Žáci byli rozděleni do tří věkových kategorií a všichni okusili pocit vítězství. V kategorii 1. – 3. třída zvítězil Ondřej Mitana z 3.A, v kategorii 4. – 6. třída Filip Antel z 5.B a v nejstarší kategorii 7. – 9. třída se vítězem stal Petr Kouřil z 8. třídy. Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Pravidelně na konci listopadu se žáci naší školy účastní turnaje v piškvorkách. Letos se turnaj uskutečnil v pondělí 25. listopadu a zúčastnilo se ho 38 žáků z celé školy. Žáci byli rozděleni do tří věkových kategorií a všichni okusili pocit vítězství. V kategorii 1. – 3. třída zvítězil Ondřej Mitana z 3.A, v kategorii 4. – 6. třída Filip Antel z 5.B a v nejstarší kategorii 7. – 9. třída se vítězem stal Petr Kouřil z 8. třídy. Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu.

Mgr. Libor Mitana

Hvězdárna a muzeum - listopad 2013
šesťáci Stalo se již tradicí na naší škole, že žáci 6. ročníku v rámci výuky vesmíru a pravěku jezdí na exkurzi na hvězdárnu a do muzea v Prostějově. V úterý 12. listopadu 2013 se tedy vydali autobusem do Prostějova. Na hvězdárně si vyslechli poutavý pořad o Sluneční soustavě, podívali se k hvězdářským dalekohledům a absolvovali test znalostí. V muzeu si prošli všechny expozice: novou expozici o pravěku, o sopkách, stálé o Jiřím Wolkerovi a o hodinách a také aktuální expozici starých hraček.
Mimořádný úspěch - listopad 2013
mimořádný úspěch

Letos poprvé se zúčastnili žáci 9. ročníku naší školy dvou soutěží se zaměřením na matematiku a fyziku. První byla logická olympiáda, ve které Václav Kubíček z 9.A zvítězil v okresním kole a v krajském kole se umístil na děleném 7.- 8. místě (první 4 postupovali do celostátního finále). Druhou byla soutěž MF náboj pro 4 členná družstva. Soutěž se odehrávala současně v několika městech v ČR a na Slovensku. Družstvo našich chlapců ve složení Václav Kubíček, Vojtěch Domanský, Jan Bartošík a Radomír Kouřil absolvovalo soutěž v Brně. Tam skončilo družstvo na 12. místě, ale mezi základními školami obsadili chlapci 2. místo v kraji a 9. místo v celé ČR. Jsme pyšní, že kromě sportovních a pěveckých soutěží dosahují naši žáci úspěchů také v tak obtížných oborech, jako jsou matematika a fyzika.

Mgr. Libor Mitana

Cesta do pravěku 2013 - listopad 2013
Venuše

V rámci výuky dějepisu v 6. ročníku se žáci mohli alespoň na jednu vyučovací hodinu vydat proti proudu času a „přenést se do pravěku.“ Jejich úkolem bylo vytvořit z hlíny vlastní model jedné z nejslavnějších pravěkých sošek - Věstonické venuše. Netradiční hodina ukázala na velkou zručnost pravěkého umělce, který sošku vytvořil asi před 30 000 lety. Jak se našim dětem podařilo úkol zvládnout a který výtvor se nejvíce podobá originálu, to můžete posoudit z přiložených fotografií.

Mgr. Pavel Janura

Romská pěvecká soutěž - listopad 2013

romská pěvecká soutěžDne 4. listopadu 2013 proběhlo každoroční podzimní oblíbené pěvecké zápolení romských dětí. Celé soutěžní akce se ujaly asistentky Barbora Gazdagová a Lenka Chalánková a paní učitelka Lenka Literová. Zpívání je romským dětem víc než vlastní a proto to bylo pro porotu, která vyhodnocuje nejlepší zpěváky, velmi těžké. Děti byly rozděleny do dvou věkových kategorií.

Umístění v první kategorii – mladších žáků:

1. místo
Lukáš Porčogoš, 3.A
2. místo
Kristýna Čurejová, 3.B
3. místo
Marta Miková, 4.A

Umístění ve druhé kategorii – starších žáků:

1. místo
Tamara Čurejová, 6. tř.
2. místo

Adéla Mišalková, 6.tř. a David Husár, 7. tř.

3. místo
Sabina Miková, 8. tř.

 

 

Dopravní hřiště - 4.b - 8. říjen 2013
dopravní hřiště 4.b - říjen

V úterý 8. října byli žáci 4.B v Prostějově na dopravním hřišti, kde si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti v jízdě na kole v dopravním provozu. Nejdříve si pod vedením instruktora zopakovali základní pravidla silničního provozu a potom si je na své kůži vyzkoušeli. Protože jsme měli dost času, mohli si na závěr zajezdit na kárách a vydovádět se v lanovém centru, které dopravní hřiště také nabízí. Návštěvu dopravního hřiště si užili a strávili tak příjemné dopoledne.

L. Mitana

Minifotbal - říjen 2013
minifotbal - říjen 2013

Začátkem října se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili v Prostějově turnaje v minifotbalu. Nejprve se jim podařilo se štěstím postoupit z těžké skupiny do finále. V něm jim pak chyběla opora v brance a přes bojovný výkon a dvě těsné porážky nakonec obsadili 5. místo. 
Školu reprezentovali: Hynek Dvořák, Vojtěch Domanský, Jakub a Tomáš Porupkovi, Oldřich Přecechtěl, Miloslav Všetečka, Jan Tomaník, Radomír Kouřil, Václav Kubíček a Ondřej Žoch.

L. Mitana

Vycházka do Hrušky - říjen 2013
Vycházka do Hrušky

      Ani v letošním školním roce jsme nepřerušili tradici našich poznávacích vycházek po okolí Němčic nad Hanou. Cílem naší cesty byla tentokrát obec Hruška. Vycházky se nemohli zúčastnit spolužáci – fotbalisti, protože hráli zápas. Před školou jsme se sešli tedy pouze čtyři, ale to vůbec nevadilo, protože jsme věděli, že v Hrušce na nás již budou čekat další spolužáci. Po celonočním dešti jsme se museli vydat po silnici, polní cesta byla velice rozmáčená. Na kraji Hrušky se k nám připojili spolužáci i se sourozenci a tak nás bylo jedenáct. Po blátivé cestě jsme se dostali k rybníku a pak jsme již zamířili k rodinné farmě Barnetových. Nejprve jsme ale plnili první úkol – určování světových stran podle buzoly. To jsme zvládli docela dobře. Pak jsme už šli na domluvenou prohlídku farmy, kde jsme viděli spoustu zvířat v drobnochovu – králíky, nutrie, morčata, prasata, kozy, ovce, dále i slepice, husy, kachny, krůty, holuby, ale i exotické ptactvo. Pan Barnet nám ukázal i jednu zajímavost – tzv. „ovlona“ (kříženec ovce – samice a muflona – samec). Byla to paráda, protože ne všichni jsme měli možnost již vidět všechna zvířata ve skutečnosti.
Pak jsme pokračovali v naší vycházce. Zašli jsme do hájku nad hasičovnou, kde jsme plnili druhý úkol. Vlastně jsme se teprve učili základní uzly – lodní smyčku a ambulantní uzel. Příště se seznámíme a vyzkoušíme další. Na závěr jsme se zašli podívat na starší stavby v Hrušce, u kterých je použito tzv. válkové zdivo. Nejsou to ani pálené cihly ani vepřovice. Blížilo se poledne a už jsme spěchali na oběd. Ještě jsme se zastavili u Míši Sklenářové podívat se na jejich domácí zvířata. Cestu do Němčic si kluci zpestřili hrou na vojáky a schovávali se v křoví. Dopoledne rychle uběhlo. Tak snad zase příště…..

Žácí 5.B

Vycházka do Hrušky
Kaštany - 5.b - říjen 2013
kaštany

Spolupráce s myslivci

     Na třídnické hodině na začátku října jsme se domluvili, že pomůžeme myslivcům a pro zvěř nasbíráme kaštany na přikrmování zvěře v zimě. Domluvili jsme se, že vyrazíme ve středu po vyučování, ale naše plány překazilo počasí. Pršelo. Následující den už bylo pěkně, tak jsme narychlo uskutečnili naši akci. Vzali jsme sáčky a tašky a vyrazili jsme k bývalému cukrovaru. Nebylo nás mnoho, pouze 6 a paní učitelka. I tak jsme kaštanů nasbírali dost. Někteří spolužáci dokonce donesli kaštany nasbírané z místa bydliště. Nasbírané kaštany předáme členovi mysliveckého sdružení p. Františku Fidrovi (školníkovi).                                                       

Žáci 5.B
Sběr papíru

Ve dnech 7. až 11. října 2013 proběhne sběr papíru a drobných elektrospotřebičů.

Denně od 7:00 do 16:00.

Začátek školního roku 2013/2014
2013/20142013/20142013/20142013/2014
Školní rok 2013/2014

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2013 v 7:50 hodin.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy. S prváčky rádi přivítáme i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Rodičům budou podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat. Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny. Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 2. září a bude navazovat na konec vyučování. Obědy ve školní jídelně se vaří také od 2. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 2. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 30. 8. 2013 do 12:00 hod. Během záříí se bude vařit pouze jedno jídlo. Od října budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka. Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 2. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Školní družina bude v pondělí 2. září 2013 v provozu do 12 hodin.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne od 3. září. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

 

Seznam učebních pomůcek pro 1. třídu

Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam školních pomůcek, které je nutné opatřit prvňáčkovi pro plnohodnotné zapojení do výuky.  V  základní výbavě prvňáčka, na které jste se finančně podíleli částkou 200,-Kč, děti dostanou:
---- vodovky, voskovky, progressa, tužka, štětec 6, guma, lepidlo - tyčinka, nůžky.


Vybavení školní aktovky, které byste měli Vašemu prvňáčkovi zakoupit :
--- mazací tabulka + fix,, obaly na učebnice a sešity, desky na sešity A5, desky na písmena a číslice, přezůvky, lahev na pití
Vybavení penálu:
--- tři tužky č.2 (možno trojhranné), pero tornádo, ořezávátko
Výtvarná a pracovní výchova: štětec kulatý č.4 a 8, štětec plochý, fixy 12 barev
Tělesná výchova: cvičební úbor a sportovní obuv do tělocvičny

Ostatní: papírové utěrky (balík – 4 role), pytlík  na přezůvky do šatny

Dětské dopravní centrum Prostějov - prázdninový provoz
Certifikát k Environmentální vyúčtování za rok 2012
Enviromentální vyúčtování

Naše škola obdržela v červnu tzv. Certifikát k Environmentální vyúčtování za rok 2012.  Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní. V tomto vyúčtování je přesně vidět, kolik jsme uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody.

Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také aktivně je zapojit do ochrany životního prostředí. Děvčata a chlapci sbírají a třídí již nepoužívané drobné spotřebiče a tím přispívají  k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů (např. ropy či pitné vody).
Aby se žákům lépe pracovalo, chlapci z 8. ročníku pod vedením paní učitelky Krejčové a pana učitele Dostála vytvořili vlajku Recyklujeme, která byla použita na Dni Země, když šli žáci čistit břehy Brodeckého potoka.

M. Krejčová

V zámku a podzámčí - červen 2013
V zámku a podzámčí V zámku a podzámčí
Návštěva předškoláků ve škole - červen 2013
předškoláci ve škole

Tradiční akcí je návštěva budoucích prvňáčků v naší škole. I letos předškoláčci přišli, aby se podívali, kde se od září budou učit. U vchodu do školy je přivítala členka školního parlamentu Katka Oulehlová. Seznámila děti s tím, co je čeká, že to nejsou jen povinnosti, ale i příjemné akce: školní výlety, akademie, soutěže. Při procházce školou je doprovázeli i další zástupci školního parlamentu.
     Nejdřív navštívili 1.třídu paní učitelky Žižlavské. Společně si zazpívali písničku o kočičkách. Pak si děti prohlédly ředitelnu. S paní ředitelkou šli chlapci a děvčata do jídelny. Zde se občerstvili dětským „šampaňským“. Nakonec se se svými průvodci srdečně rozloučili.

M. Krejčová
Škola v přírodě červen 2013 - Ostružná
Škola v přírodě - Ostružná

Letošní ročník školy v přírodě uspořádala naše škola pro žáky 1. – 5. třídy
v krásném prostředí okolí obce Ostružná. V pondělí 3.6.2013 odjelo z němčického nádraží celkem 21 dětí a dvě paní učitelky, zbytek dětí a ped. dozoru odjel dvěma autobusy přímo od školy.

Naše školní televarieté - 31.května 2013
Akademie      I naše   Základní škola v Němčicích nad Hanou chtěla svou letošní akademií, která letos proběhla pod režijní taktovkou  paních učitelek Milady Krejčové a Nadě Tesaříkové, připomenout 60 let české televize. ....
Exkurze šesťáků  na městském  úřadě - 27. května 2013
6. třída na MÚ

Na 27. května  nám paní učitelka Tesaříková domluvila exkurzi na náš městský úřad.  Ve výchově k občanství jsme probírali obecní úřady, tak jsme  si spojili teoretické vyučování s praxí. Po příchodu na radnici nás ve své kanceláři přivítala paní starostka Ivana Dvořáková, které náš předseda třídy předal kytičku za to, že nám věnovala svůj čas. Nejprve nám povykládala o samosprávě a státní správě. Za chvíli za námi přišel pan místostarosta Jan Vrána, který nás seznámil s investičními akcemi, co město chystá do budoucna. Pochlubil se novým informačním centrem, které je nově otevřeno v budově knihovny. Pak jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla s paní Mikulčíkovou, druhá s naší paní učitelkou. Během dvaceti minut jsme prošli všemi odbory: stavebním, ekonomickým, sociálním a matrikou. Zastavili jsme se i na pokladně MÚ. Exkurze se nám moc líbila a děkujeme všem zaměstnancům úřadu, že si na nás našli čas.

Alena Kyseláková, 6.třída

Vitčický les - květen 2013
Vitčický les

V květnu se uskutečnila již tradiční akce pro žáky 7. ročníku: projektový den„Vitčický les“. Zajímavý program připravil pracovník Lesní správy Prostějov  ing. Zatloukal se dvěma spolupracovníky. Podle jejich slov cílem nebylo učit děti o rostlinách a zvířatech v lese, ale naučit je pozorovat přírodu a všímat si věcí kolem sebe. Prostřednictvím her a soutěží si žáci zopakovali znalosti z vyučování přírodopisu (listnaté a jehličnaté stromy, byliny, zvířata, škůdce stromů) a seznámili se s prací lesníků: zjišťování výšky a stáří stromů, péče o zdraví stromů, zvířat, evidence lesních porostů, atd. Děti se se zájmem zapojovaly do aktivit a dověděly se plno nových poznatků. Den v lese se vydařil, k čemuž přispělo i pěkné počasí.

Mgr. Vlastimila Zahradová

Romský čtenářský maraton - 6. května 2013

Pět nejkrásnějších českých pohádek bylo tématem pro další kolo „ROMSKÉHO ČTENÁŘSKÉHO MARATONU.“
Děti pohádky četly nebo vyprávěly a jako v každé soutěži byli vybráni ti nejlepší:

romský čtenářský maraton
V 1. kategorii
1. místo
Adrian Porčogoš 5.tř.
2. místo
Jimi Pompa 2.A
3. místo
Sára Pačajová 1.B
Ve 2. kategorii
1. místo
Seyda Cetinbasová 6.tř.
2. místo
Nikola Husárová 9. tř.
3. místo
Kristýna Kandrová 9. tř.

 

Spelling Ant soutěž v hláskování anglických slov - 29.dubna 2013
spelling
Dne 29. 4. 2013 proběhl 3. ročník  soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol ze 4. – 9. ročníků. Školního kola se zúčastnilo 33 žáků.
Dopravní výchova netradičně - duben 2013

Vyjížďka 4.bV sobotu 27. dubna 2013 se žáci 4.B pustili do dopravní výchovy  tak trochu jinak, prakticky. Ráno se sešli s paní učitelkou a několika rodiči před školou. S sebou si vzali svůj dopravní prostředek – kolo a patřičnou výstroj cyklisty. Počasí bylo trochu nejisté a to odradilo ještě další spolužáky. Přesto účast na společné akci byla zatím největší. Dokonce přijela děvčata z Vitčic a další spolužáci z Hrušky. Hned na začátku jsme si připomněli pravidla pro jízdu na kolech ve skupině. Na jejich dodržování dohlíželi dospělí – rodiče. Vyjeli jsme si po cyklostezce na Mořice a Nezamyslice, dále pak směrem na Morkovice. Naším cílem se staly Křéby – národní přírodní památka u Prasklic.
     Cestou jsme soutěžili v několika disciplínách. Nejprve proběhla jízda zručnosti na čas. Kluci byli rychlejší, ale dělali více chyb. Děvčata naopak jezdila pomaleji a pečlivěji. Na dalším stanovišti jsme si zopakovali povinnou výbavu cyklisty a na vrcholku Křébů proběhla soutěž ve znalosti dopravních značek. Na zpáteční cestě se ještě soutěžilo v co nejpomalejší jízdě. Základním pravidlem bylo nedotknout se nohou země. U této disciplíny jsme se i dost zasmáli. Malou sladkou odměnu dostali všichni účastníci.
     Během dopoledne se obloha vyjasnila a na krásnou jarní přírodu zasvítilo sluníčko. Trochu nás však zamrzelo, že jsme nenašli na této přírodní památce rozkvetlé koniklece, které se v této oblasti vyskytují.
     Naše cyklovyjížďka se vydařila a po 26 ujetých kilometrech jsme byli příjemně unaveni. Zopakovali jsme si základy z dopravní výchovy, protože v květnu nás čekal výcvik na dopravním hřišti v Prostějově.

Žáci 4.B

Eurorébus - duben 2013
V pondělí 22. dubna 2013 se trojice žáků naší školy zúčastnila krajského finále zeměpisné soutěže Eurorebus.
Sběr starého papíru a drobných spotřebičů - 8. až 12. dubna 2013
Kontejner bude  přistaven u budovy školy. Kdo z občanů má zájem o odvoz papíru od domu, může se obrátit na žáky naší školy nebo na telefon  582 386 579.

1/3 výtěžku bude věnováno na konto Stonožky a
2/3 výtěžku zůstanou pro potřeby žáků naší školy

Za podporu naší akce děkujeme.

Garant projektu: Mgr. Alena Řezáčová

Pro deváťáky - seznam středních škol

Pořád nevíš, kam na střední školu? Chceš zjistit dny otevřených dveří?

Navštiv server SeznamŠkol.eu.

Druhá poznávací vycházka - březen 2013

MokrošAž na druhý pokus nám vyšlo počasí. Asi před měsícem jsme si s paní učitelkou naplánovali další poznávací vycházku do okolí Němčic. Od pátku nepřetržitě silně sněžilo, tak se paní učitelka rozhodla vycházku odložit. Vyplatilo se. V sobotu 16 .března byla sice zima, ale sluníčko svítilo, tak jsme si vyšli.
     Naším cílem byl tentokrát Mokroš u Mořic. Sešli jsme se jen čtyři spolužáci, ale vzali jsme s sebou posilu – dvě sestry.
     U školy, odkud jsme vycházeli, jsme si řekli, co nás dnes čeká. Cesta vedla k rybníku Porážka v Němčicích, kde jsme na prvním stanovišti na začátku cyklostezky plnili první úkol. Zopakovali jsme si opět morseovku. V textu jsme měli ukrytý přesný cíl naší cesty. Nebyl to pouze Mokroš, ale kamenný smírčí kříž v Mořicích.
     Cestou jsme si připomněli učivo z vlastivědy o vodstvu na Němčicku. Zastavili jsme se u soutoku Hané a Brodečky. S politováním musíme říct, že na březích Hané se vyskytuje spousta odpadků, které do přírody nepatří.
     Na druhém odpočívadle na cyklostezce u Mořic jsme se nasvačili a plnili další úkol. Byli jsme rozděleni do třech skupin – Lišky, Zajíci a Medvědi. Soutěžili jsme ve skládání obrázku, na kterém byl právě smírčí kříž, ke kterému jsme měli dojít. Nejdříve obrázek složily „Lišky“ – Alenka s Martinkou, které tak získaly první tři body.
     Další body jsme mohli získat na třetím stanovišti přímo na Mokroši, kde jsme poznávali rostlinstvo a živočišstvo z okolí. Tentokrát si nejlépe vedli „Zajíci“ – Ondra s Tomem. Právě Tomáš rozhodl, když správně určil strom, který roste u Mokroše. Jedná se o topol. A nyní měly dvě družiny stejný počet bodů, proto jsme museli pozorně sledovat a také si pamatovat informace a zajímavosti, které nám paní učitelka se svým manželem říkali. Například to, že božím mukám u Mořic se říká „kulhavá Mařka“ a proč se tak stalo.
     A už jsme se blížili k cíli cesty, ke hřbitovu v Mořicích, kde se nachází kamenný smírčí kříž. Dozvěděli jsme se, že se vlastně jedná o nejstarší historickou památku Mořic a další zajímavosti o ní. Nakonec jsme pokračovali ke kapli a zámku v Mořicích, prohlédli si zajímavosti z jejich architektury a pak již pokračovali zpět do Němčic.
     Na závěr cesty se však muselo rozhodnout, která družina vyhraje. Paní učitelka nám dávala doplňující otázky, které vyplynuly z dnešní vycházky. No, a vyhrály „Lišky“. Sladkou odměnu jsme však dostali všichni.

Strávili jsme příjemně a užitečně sobotní dopoledne a už se těšíme na příští vycházku. Přáli bychom si však, kdyby se zapojilo více našich spolužáků. S paní učitelkou dokonce plánujeme výlet na kolech, samozřejmě po cyklostezce. Tak příště!!!

Kluci ze 4.B – Marek, Ondra, Martin a Tom

Exkurze do Brna - 8. březen 2013
exkurze do Brna

V pátek 8. března se naše 6. třída spolu se sedmičkou vydali na dlouho slibovanou exkurzi do Brna. Ráno před osmou na nás čekal krásný žlutý a dostatečně velký autobus, kterým jsme zamířili do moravské metropole. Našim prvním cílem byl Antropos, tedy muzeum pravěku.   Po zakoupení vstupenek jsme nejprve zhlédli stálou expozici malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana a pak jsme prošli tři poschodí expozice pravěku. Všechny nás ohromil mamut v životní velikosti. Celá expozice byla velmi zajímavá. Po prohlídce jsme měli čas na svačinku, někteří vytáhli svačiny od maminky, někteří využili služeb místního bufetu.
      Takto posilněni jsme se přesunuli pod Kraví horu a plni elánu jsme ji vyšlapali až k planetáriu. Zhlédli jsme hodinový pořad o Měsíci, bylo to poutavé vyprávění. Ohromila nás hvězdná obloha, kde jsme poznávali různá souhvězdí. Bylo to super! I zde jsme si nakoupili suvenýry a někteří doplnili své zásoby.

      Cesta zpět do Němčic nám rychle utekla i díky tomu, že nám pan řidič promítl kreslený film, u kterého jsme se nasmáli. Exkurze se nám všem líbila, paní učitelka nás pochválila za slušné chování. Jsme rádi, že pro nás naši učitelé exkurzi připravili.

šesťáci

Hodiny výtvarné výchovy v šesté třídě - březen 2013
Hodiny výtvarné výchovy

Žákyně 6. třídy se v hodinách výtvarné výchovy motivovaly řeckým a římským uměním. Zaměřily se na odívání, kadeřnictví a šperky. Zároveň řešily tělesné proporce lidské postavy. Vyfotografované autorky s výsledky šestihodinové práce si můžete prohlédnout a posoudit jejich kvalitu.

S. Podmolíková

Zdravé svačinky - začínáme od března
 
zdravé svačinky

Pro žáky 1.stupně.

Školní recitační soutěž - 27. února 2013
Ve středu 27. února 2013 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do níž se zapojilo 53 žáků. Mimo soutěž vystoupilo pět prvňáčků, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících a jejich učitelů se přišli podívat i spolužáci účinkujících.
Akce ŠD a Ekotýmu - 26.února 2013
strašidlo
Olympiáda v českém jazyce 2012/2013
proběhla v prosinci a únoru.
Zeměpisná olympiáda - leden 2013
Školní kolo proběho v lednu 2013
Fotosoutěž mediální výchovy
fotosoutez
Pro deváťáky

Jakou školu, jaký obor?

www.infoabsolvent.cz

Zápis do 1. třídy - leden 2013

Zápis žáků do 1. ročníku

Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014

se konal v pátek 25.1.2013.

Pokud bylo Vaše dítě nemocné a nemohli jste s ním k zápisu přijít, zatelefonujte do školy na číslo 582 386 579.

 

 

Fond Sidus - poděkování
Fond Sidus

Poděkování

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za příspěvky, které budou použity na pomoc nemocným dětem.
Zakoupením smajlíků bylo vybráno: 3815,- Kč

Ovoce do škol
ovoce do škol
Koledy v anglickém jazyce - prosinec 2012
koledy

Dne 20.12.2012 proběhlo v dopoledních hodinách, jako každoročně, předvánoční zpívání koled v anglickém jazyce na chodbě v prvním patře u vánočního stromečku. Koledy nám zazpívali žáci 4. - 8. ročníku. Jednalo se o známé vánoční písně, které se děti naučili v hodinách anglického jazyka. Jejich produkci vyslechli žáci 1. stupně a většina žáků 2. stupně a učinkující odměnili zaslouženým potleskem.

Mgr. František Matoušek,  Mgr. Naďa Tesaříková

Vánoční výzdoba tříd - prosinec 2012
výzdoba tříd

V pondělí 17. prosince 2012 hodnotila porota složená z  paní Oulehlové (předsedkyně POŠ při ZŠ), paní Hošákové (pracovnice knihovny v Němčicích), paní Žeravské (pracovnice DDM Orion) a pana učitele Mitany vánoční výzdobu ve třídách. Členové poroty měli těžký úkol, protože všechny třídy se jim líbily. Také ocenili, že žáci si dali záležet na tom, aby jejich třída byla co nejpěknější. Hodnocení dopadlo takto:

1. stupeň

2. stupeň

1. místo - 1.A
1. místo - 6. třída
2. místo - 4.A
2. - 3. místo - 7.tř. a 8.A
3. místo - 1.B

Všem žákům děkujeme za pěknou vánoční a zimní výzdobu třídy.

M. Krejčová

 

Školní vánoční diskotéka - prosinec 2012
diskotéka Tradiční akcí školního parlamentu před koncem kalendářního roku je vánoční diskotéka určená všem žákům. Tentokrát se uskutečnila v pátek 14. prosince.
Vánoční koncert k 10. výročí pěveckého sboru Skřivánek - prosinec 2012

Skřivánek 10 letDne 7.12.2012  uspořádala  ZŠ  Němčice  nad Hanou  spolu s městem  Němčice nad Hanou a organizací POŠ v místním kinosále VÁNOČNÍ  KONCERT K  10. VÝROČÍ  PĚVECKÉHO  SBORU SKŘIVÁNEK. Vystoupilo zde přes 60 dětí ze sboru spolu s 13 hosty – bývalými  reprezentanty a 6 hostujícími  instrumentalisty  pod vedením Mgr. Lenky Literové. Pořadem provázeli: Vendula Strašáková a Josef Beneš.
Celý program byl rozdělen na 4 části. V úvodu  město Němčice n. H. vyhodnotilo osobnosti, které měly  významný přínos pro město. Předání cen se  zúčastnila  i  paní senátorka Božena Sekaninová.
I. blok patřil  pěveckému sboru Skřivánek a vyhodnocení nejlepších zpěváčků  za výbornou  reprezentaci  školy. Ve II. bloku se sólově přestavili naši bývalí žáci. Poté následovalo předání pamětních listů a upomínkových předmětů. Ve III. bloku vystoupilo přes 80 účinkujících, kteří společně zazpívali a zahráli písně o Vánocích, lásce a přátelství. Před závěrečnou Tichou nocí měla proslov ředitelka ZŠ – Mgr. Hana Matušková a starostka města - p. Ivana Dvořáková.

Návštěvnost koncertu byla 100%, sál kina byl zaplněn. Program trval dvě hodiny. Ozvučení zajistil Vítězslav Křivánek, osvětlení - Ladislav Foltýn, foto - Hana Skalková, videozáznam - Ondřej Musil, prezentace fotografií, která byla promítána během koncertu – Mgr. Libor Mitana a Michal Lenert, propagace koncertu - Mgr. Naděžda Tesaříková, Ing. Jana Oulehlová, Hana Svobodníková, Lenka Chalánková a Veronika Polcrová, asistenční pomoc - žáci 9. ročníku ZŠ, režie - Mgr. Lenka Literová.

Mgr. Lenka Literová, vedoucí pěveckého sboru Skřivánek

Vánoční jarmark - prosinec 2012

V úterý 4. prosince 2012 proběhl na naší škole vánoční jarmark. Do akce se zapojili téměř všichni učitelé a žáci. Připravili mnoho zajímavých výrobků, nejčastěji s vánoční tématikou. Rodiče i veřejnost si tyto výrobky mohli za přiměřenou cenu koupit, a tím přispět na účet POŠ (Přátelé Otevřené školy). Výtěžek z jarmarku je 5 605,- Kč a je určen na podporu činnosti dětí.
Všem, kteří přispěli zakoupením výrobku, děkujeme.

M. Krejčová

Mikulášská nadílka - 2012
Mikuláš Stalo se už příjemnou tradicí, že žáci 9. ročníku zajišťují v naší škole Mikulášskou nadílku. Nejinak tomu bylo také v letošním roce. Ve středu 5. prosince rozdával Mikuláš se svou družinou dárky všem hodným dětem ve škole a slíbil jim, že pokud budou hodní, přijde za nimi příští rok znovu.
Výtvarné soutěže - podzim 2012

VV soutěžePrvňáčci rádi malují. Jejich pěkné obrázky odesíláme do různých soutěží. V soutěži  DĚTI, POZOR, ČERVENÁ, která se zabývá dopravní tématikou a bezpečností silničního provozu, se umístila ve velké konkurenci  prostějovských a okolních škol KRISTÝNA  PŘIBYLOVÁ  z  1.B  na  2.místě.  Mezi vyhodnocenými  bez stanovení pořadí  byla i LUCIE  KROUPOVÁ ze  2.B.

V soutěži  BARVY  PODZIMU  byla vyhodnocena  v  kategorii  1. a 2. třídy  ZŠ  BARBORA BARTÁKOVÁ z  1.A  na  1.místě  a  MARTINA ŠOPÍKOVÁ  z  1.B. na 3.místě.  Cenu si  převezmou   4. 12. 2012 v Prostějově v  SC – DDM na adventní   besídce  dětí  z kroužků,  součástí  je i výstavka vybraných prací a vánoční dílna.

Za  1.stupeň  Mgr. Renata Žižlavská

Odvoz vybitých baterií

     Uplynul  jeden rok od posledního odevzdání vybitých baterií zpracovatelské firmě.  Za tuto dobu naši žáci sbírali další a další použité baterie. Zapojili do sběru i celou širší rodinu a známé. Podařilo se jim nasbírat úctyhodné množství  - 97 kg baterií. Za toto množství  škola obdržela 679 bodů do projektu Recyklohraní. Tyto body si budeme moci vyměnit za pomůcky do vyučování.
    Také nás těší, že takové množství baterií neskončilo pohozené někde v přírodě a nepoškozuje životní prostředí.
Sběr baterií nadále pokračuje a doufáme, že se příští rok pochlubíme dalším „metrákem“ vybraných baterií.

M. Krejčová

 

Odvoz elektroodpadu - prosinec 2012

V úterý 11. prosince odvezla firma Asekol z naší školy všechno vyřazené a nefunkční  elektrozařízení, které žáci a jejich rodiče přinesli během sběrového týdne i v průběhu podzimních měsíců. Byli jsme překvapeni, kolik se toho sešlo. Televizí a monitorů od počítačů bylo 28 kusů, drobného elektrozařízení (vysavačů, konvic, žehliček, mobilů…) více jak 400 kg.
Škola obdržela do projektu Recyklohraní  dalších 1 245 bodů. Nyní si za tyto body může vybrat předměty, které budou sloužit pro výuku žáků. Program Recyklohraní učí děti třídit odpad, aby se dál mohl využívat  a zpracovávat na jiné výrobky.

M. Krejčová

ČERVENÁ  STUŽKA  2012

Dne 4. prosince 2012 proběhla v Němčicích nad Hanou  humanitární sbírková akce, která se  dlouhodobě zaměřuje na prevenci a boj proti šíření smrtelně nebezpečné choroby AIDS.  
     Deseti  žákům 9. třídy naší školy ve složení
Petr Štěpánek, Vojtěch Navrátil, Michal Vlach, Martin Vlach, Jaromír Bilík, Monika Zedníčková, Eliška Bulková, Monika Leciánová, Martin Bambušek a Antonín Bartošek se podařilo prodat celkem 190 kusů  benefičních předmětů - červených stužek.
     Výtěžek ve výši 4.000,- Kč byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování všem jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali se zajištěním projektu a zejména se samotným prodejem. Zvláštní poděkování patří všem lidem dobré vůle, kteří projevili svou lidskost a solidaritu s osudy druhých, když zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.
                             

                                 

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant akce

 

Halloween 2012
Halloween

Poslední listopadový den jsme si připomněli v hodinách anglického jazyka anglický svátek Halloween. Žáci 6.ročníku se oblékli do různých kostýmů a za pokřiku trick-track prošli školou, stejně jako ve Velké Británii chodí ke svým sousedům.

N. Tesaříková

Krajské finále ve stolním tenise - 27. listopadu 2012
stolní tenis

V úterý 27. listopadu 2012 se družstvo, ve složení Martin a Michal Vlachovi, Vojta Domanský a Václav Kubíček, zúčastnilo krajského finále v Přerově. Utkali se postupně se všemi vítězi jednotlivých okresů Olomouckého kraje. Dařilo se jim skvěle. Až v posledním utkání se střetli s také dosud neporaženými chlapci z Mohelnice. Po napínavém průběhu nakonec prohráli 3:4. Obsadili tak krásné 2. místo. Děkuji celému družstvu, zvláště pak Martinu a Michalu Vlachovi za vynikající reprezentaci naší školy.

Mgr. Libor Mitana

Školní kolo soutěže O hanáckyho kohóta - listopad 2012

KohótKohótKohót

Jak už je na naší škole několikaletou tradicí, i letos začátkem listopadu proběhla pěvecká soutěž O hanáckyho kohóta. Minulý školní rok se nám podařilo získat opět vítězství v okresním i krajském kole a to díky Anně Buriánkové a Tomáši Literovi.

     Letos bylo do školního kola přihlášeno 53 zpěváčků, kteří se rozdělili do tří věkových kategorií. Největší obsazení měla I. kategorie ( 35 dětí ), proto porota ocenila více dětí na stupních vítězů.
Sovičkiáda 2012
Karnet

I letos v září se naše škola zapojila do literární soutěže Sovičkiáda, kterou pořádá Okresní knihovna v Prostějově. Letos to byl již 11. ročník. Za uplynulých deset let bylo z naší školy oceněno celkem 15 prací. Letos jsme jich zaslali víc než 10.  V oblasti poezie v konkurenci dalších 69 prací obsadil 1.místo Tomáš Karnet ze 6.třídy. Blahopřejeme.

N. Tesaříková

Romská výtvarná soutěž - 21. listopadu 2012
romská výtvarná soutěž

Dne 21.11.2012 se pod vedením p. vychovatelky Hany Svobodníkové a asistentek L. Chalánkové a V. Polcrové konala tradiční výtvarná soutěžní akce, které se účastní romské děti. Děti zde mohou předvést své výtvarné umění. Tentokrát bylo téma soutěže „Zima – vánoce.“ Některým dětem se obrázek povedl méně, některé si vymalovaly ocenění. Mezi ty patří v kategorii mladších:
1) Eva Husárová ze 3.A
2) Patricie Cetinbasová ze 3.A
3) Kevin Hlaváč ze 3.A


V kategorii starších:
1) Sheyda Meryem Cetinbasová ze 6.tř.
2) Sandra Husárová ze 7.tř.
3) Karolína Kešelová ze 7.tř.

Název nové víceúčelové sportovní haly

     V říjnu školní parlament na naší škole vyhlásil na návrh starostky MěÚ v Němčicích nad Hanou soutěž na název nové víceúčelové sportovní haly.
     Žáci od 1. do 9. třídy se ve velké míře do této soutěže zapojili. Sešlo se více jak 120 návrhů, některé se vyskytly i několikrát. Jednotlivci navrhovali i více názvů. Asi nejvíc vymyslela Lenka Vaculíková ze 7. třídy.
     Název vybírala komise ve složení: starostka našeho města paní Ivana Dvořáková, ředitelka ZŠ paní Hana Matušková, předsedkyně POŠ při ZŠ paní Jana Oulehlová, učitelka ZŠ paní Milada Krejčová, žákyně, členky školního parlamentu Kateřina Oulehlová (8. A) a Marie Horáková (7. tř.). Každý ze zúčastněných si vybral 5 názvů, které se mu líbily. Nejvíc hlasů dostaly tyto názvy: Suprovka (autor David Chytil 4. A), Sportakus (autorka Kristýna Ševčíková 4. A), Žabka (autoři Max Kopřiva 3. B, Lenka Vaculíková 7. tř., Anna Zmidlochová 8. B) a Rosnička (autoři Sabina Velčovská  6. tř., Kamil Ošmera 8. A). Navrhovatelé těchto názvů budou oceněni malým dárkem a majitel vítězného názvu dostane pamětní list a bude přítomen slavnostnímu otevření haly.
     Komise vybrala název  Suprovka.
     Všem žákům, kteří se zúčastnili této soutěže, děkujeme za podnětné návrhy.


                                                              Garant školního parlamentu M. Krejčová

Fotoakademie 2012/2013
Soutěž v rámci projektu "Společně oživujeme historii venkova"

Místrní akční skupina Na cestě k prosperitě, o. s. společně s partnery MAS společná cesta, o. s. a. Strážnicko vyhlašují

Soutěž v rámci projektu "Společně oživujeme historii venkova"

První poznávací vycházka - listopad 2012

    Kozlov Na první třídnické hodině v září jsme se ve 4.B domluvili, že si jako třída vyjdeme ve volném čase na malý společný výlet. Tak se taky stalo v sobotu 3. listopadu.
     Paní učitelka naplánovala cíl naší vycházky na nedalekou vyhlídku Kozlov u obce Víceměřice. V sobotu ráno jsme se sešli (Filip, Michal, Ondra, Zdeněk, Martin, Tomáš a jeho sestřička Martina a také dvě maminky) u  školy a po vyznačené cestě jsme se vydali směrem na Novosady a Hliník. Cestou jsme bedlivě sledovali značení, abychom nepřehlédli jednotlivá stanoviště, kde jsme měli připraveny úkoly.
     Na prvním stanovišti na Hliníku jsme soutěžili v hodu míčkem a granátem na cíl. S hodem granátem jsme se ve škole nesetkali, tak to pro nás byla novinka. A úplně jednoduchý úkol to nebyl. Nejlépe si vedl Filip, který zasáhl cíl 4krát ze sedmi pokusů. Ale snažili jsme se všichni.
     Na druhém stanovišti nad Zaječákem nás čekal úkol náročnější. Náš úkol byl napsaný morseovkou. Museli jsme si ho nejdříve vyluštit a pak splnit. Ale paní učitelka pro nás nachystala malého pomocníka. Znaky Morseovy abecedy nám vytiskla, tak to bylo o něco snažší. Všichni jsme úkol splnili dobře a v terénu se zorientovali podle světových stran.
     Poslední stanoviště bylo již přímo na vyhlídce Kozlov. Výhled do okolí byl trochu v mlze, ale nejbližší obce jsme viděli dobře. Zaujala nás železniční trať z Přerova  a z Prostějova a jejich spojení v Nezamyslicích. V dálce jsme viděli obec Vitčice, odkud je několik spolužáků. Naopak se nám nelíbila němčická skládka. K rozhledu po okolí jsme měli k dispozici i dalekohled. Na tomto stanovišti nás čekal další úkol. Zkusili jsme určovat světové strany podle buzoly. To využijeme později ve vlastivědě. Všem se nám to podařilo a dostali jsme malou sladkou odměnu.    

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ještě na Pastviskách, kam chodí spousta němčických rybářů chytat ryby. My jsme ryby trochu nakrmili kukuřicí z nedalekého pole. Pak už jsme šli kousek po krajnici silnice a pak polní cestou zpět na Hliník a ke škole. Blížilo se poledne a my jsme dostali chuť na oběd, který nás doma čekal. Rozloučili jsme, popřáli si pěkný zbytek víkendu a spokojeni jsme odcházeli domů. Také jsme se domluvili, že si zase brzy někam vyšlápneme a doufáme, že půjdou s námi i další spolužáci ze třídy.

Kluci ze 4.B

Romská pěvecká soutěž – říjen 2012
romská pěvecká soutěž

Dne 31.10.2012 proběhlo po roce další kolo oblíbené pěvecké soutěže romských dětí.  Pod vedením p. uč. Lenky Literové a asistentek p. Veroniky Polcrové a Lenky Chalánkové se děti mohly předvést se svým pěveckým uměním.
V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístil Lukáš Porčogoš ze 2.A. Hned za ním na 2. místě uspěly Klára Čurejová a Adéla Mišalková obě z 5. třídy. Na 3. místě Kristýna Čurejová z 2.B. V kategorii starších žáků obsadily 1. místo Sandra Husárová a Sabina Miková, obě ze 7. třídy, dále na 2. místě Kristýna Kandrová z 9. třídy. Celkem soutěžilo 16 dětí z 25 zúčastněných. Všechny soutěžící děti byly odměněny nejenom věcnými cenami, ale i bouřlivým potleskem.

Lenka Chalánková, asistentka

Romská pěvecká soutěž
soutěž  
Prvňáčci také pomáhají "Stonožce"
prvňáčci

Také děti z 1. A se zapojily do "stonožkového" hnutí, aby pomohly potřebným. I jejich vlastnoručně namalovaná vánoční přáníčka se letos budou prodávat v Norsku, aby výtěžek z prodeje byl věnován opět dětem, které to potřebují. Malí výtvarníci z 1.A se úkolu zhostili velmi zodpovědně a přáníčka vytvořili v rámci projektového týdne. V říjnu se zapojili také do výtvarné soutěže "Děti, pozor, červená " a začátkem listopadu byly odeslány jejich práce do soutěže "Barvy podzimu". Děkujeme našim nejmenším za reprezentaci školy.

Mgr. Anna Vlčová, tř. uč. 1.A

Soutěž „Přírodovědný klokan“
Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do již tradiční soutěže „Přírodovědný klokan“ kategorie KADET.
Bludiště 2012 - říjen 2012
Bludiště V pondělí 15. října jsme se vydali s žáky 9. ročníku a pěti žáky 8. ročníku do Ostravy, abychom  soutěžili v pořadu České televize Bludiště. Se záludnými úkoly bojovalo družstvo ve složení Monika Leciánová (kapitánka), Martin Bambušek, Dominik Zapletal a Luděk Minařík, my ostatní jsme se usadili v publiku. Atmosféra na natáčení byla výborná. Našim soupeřem bylo družstvo ze ZŠ Nový Jičín, které už bylo v soutěži potřetí, což se ukázalo jako velká výhoda. Jičíňáci získali velký náskok při házení bludišťáků, ale naši mocně dotahovali. Až poslední úkol rozhodl o konečném vítězi. Bohužel jsme to nebyli my. Ale nevadí, zkusíme to příště. I přes porážku jsme si odvezli pěkné zážitky. Tak zase někdy do Bludiště?!
Projektový týden na ZŠ Němčice nad Hanou  15. - 19.10.2012

projektový týdenprojektový týdenprojektový týdenprojektový týden

     K tradičním akcím naší základní školy se již několik let řadí podzimní PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci některého z nežádoucích projevů chování. Ten letošní nesl název : Informační a komunikační technologie - dobrý sluha, ale zlý pán.

Hrátky s čertem - říjen 2012
S čerty nejsou žerty

Ve 4. ročníku jsme měli volitelný předmět dramatickou výchovu, kde žáci předvedli své herecké schopnosti. V hodinách literární výchovy jich občas využijeme, jako např. v tematickém celku o pohádkách jsme zdramatizovali ukázku z pohádky Jana Drdy Hrátky s čertem.

N. Tesaříková

Modelování věstonické venuše - říjen 2012
Modelování věstonické venuše

Při probírání pravěku  i letošní šesťáci modelovali z hlíny věstonické venuše. Některým se soška moc povedla, někteří žáci by ani v pravěku neobstáli.

N. Tesařiková

HAPPY SNACK - automat na zdravou výživu

S nabídkou výrobků a fungováním se můžete seznámit pomocí letáku, který má dvě strany:

HAPPY SNACK_1HAPPY SNACK_2

První den ve škole - 3.září 2012
1.září 2012 Dne 3.září naše základní škola slavnostně přivítala naše nové prváčky nejen z Němčic, ale ze širokého okolí, z Hrušky, Vrchoslavic, Unčic, Pavlovic, Víceměřic, Dřínova a Mořic. Celkem se jich sešlo 39, proto jsou rozděleni do dvou tříd. V 1.A učí paní učitelka Mgr. Anna Vlčová a v 1.B paní učitelka Mgr. Renata Žižlavská.
V tento den děti do školy doprovodili jejich rodiče a prarodiče a ve třídách jich kromě učitelů a vedení školy přivítali paní starostka, pan místostarosta, pan farář a předsedkyně Přátel Otevřené školy.
Jsme rádi, že se první den obešel bez slziček. Někteří si dokonce vyzkoušeli přednášet nebo zpívat před větším kolektivem.  Všem prváčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a chodili do ní rádi. Přejeme jim hodně úspěchů a radosti ze školní práce. Mgr. Renata Žižlavská
Naše družina 2012/2013

Také v letošním roce bude naše školní družina pracovat ve třech odděleních. Do I. oddělení jsou zařazeni žáci prvních tříd, jejich vychovatelkou je Hana Svobodníková. II. oddělení a tedy žáky z druhých tříd má na starosti Andrea Huťková. Pan učitel Procházka má ve svém III. oddělení žáky 3. - 5. tříd.

Jako každý rok, tak i letos vás o činnosti družiny budeme informovat na webových stránkách školy i na stránkách Lupy.

Hana Svobodníková

Školní rok 2012/2013

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. září 2012 v 7:50 hodin.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v 1. třídách v 7: 50 hod. za účasti představitelů města a členek sboru pro občanské záležitosti. Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy.
Rádi přivítáme s dětmi i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé.
Rodičům budou podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.
Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny.
Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 3. září a bude navazovat na konec vyučování.
Obědy ve školní jídelně se vaří také od 3. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 3. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 31. 8. 2010 do 12:00 hod. Několik dní se bude vařit pouze jedno jídlo. V průběhu druhého týdne budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelky a paní vychovatelka.
Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 3. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne od 4. září. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

 

Seznam  učebních pomůcek pro 1.třídu

Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam školních pomůcek, které je nutné opatřit prvňáčkovi pro plnohodnotné zapojení do výuky.  V  základní výbavě prvňáčka, na které jste se finančně podíleli částkou 200,-Kč, děti dostanou:
---- vodovky, voskovky, progressa, mazací tabulka + fix, tužka, štětec 6, guma, lepidlo - tyčinka, nůžky.


Vybavení školní aktovky, které byste měli Vašemu prvňáčkovi zakoupit :
--- obaly na učebnice a sešity, desky na sešity A5, desky na písmena a číslice, přezůvky, lahev na pití
Vybavení penálu:
--- tři tužky č.2 ( možno trojhranné), pero tornádo, ořezávátko
Výtvarná a pracovní výchova: štětec kulatý č.4 a 8, štětec plochý, fixy 12 barev
Tělesná výchova: cvičební úbor a sportovní obuv do tělocvičny

Ostatní: papírové utěrky ( balík – 4 role ), pytlík  na přezůvky do šatny

Deváťáci dostali vysvědčení
vysvědčenívysvědčenívysvědčení
Páťáci na exkurzi - červen 2012

 

exkurze ZOD

Protože se nám podařilo splnit  všechny povinnosti, dohodli jsme si exkurzi v našem zemědělském obchodním družstvu. Ve středu 28.června  jsme se  vydali vycházkovým tempem do ZOD, kde nás s otevřenou náručí přivítal Ing. Martin Kleveta. Po krátkém úvodu jsme se vydali na exkurzi  družstvem. Zhlédli jsme všechna zvířata, která tam chovají: telátka a kravičky, prasátka, kuřata a kachny. Nakonec jsme ještě dostali svačinku. Středeční dopoledne v ZOD se nám moc líbilo.

N.Tesaříková

 

 


Předškoláčci ve škole - 13.června 2012
       „Milé děti, vítám vás jménem školního parlamentu na naší škole.“ „Milé děti, vítám vás jménem školního parlamentu na naší škole.“
5.ročník Romského čtenářského maratonu - 20. června 2012

Ve středu 20.června 2012 proběhl  na  naší škole již 5.ročník Romského čtenářského maratonu, který pro romské žáky připravily paní asistentky s paní učitelkou Tesaříkovou. Zúčastnilo se ho 30 romských dětí ze všech ročníků.

Cílem letošního ročníku byla práce s jazykovými  příručkami a encyklopediemi. Žáci pracovali ve dvojicích, vyhledávali informace v knihách a údaje zapisovali do kartičky. Všem se dařilo, někdy  paní asistentky poradily. Kromě jedné dvojice všichni odpověděli na plný počet bodů. Dostali medaile, upomínkové předměty a brožurku, kterou pro ně připravily paní asistentky. V ní jsou texty v romštině i češtině, omalovánky, křížovky a další zajímavé  úkoly, které si mohou dokončit doma.

maratonmaratonmaraton

Výlet na rafty a do lanového centra - 6.června 2012

Ve středu 6. června 2012, se žáci z předmětu ekoturistiky, doplnění o zájemce z jiných tříd, projeli krásnou přírodou Litovelského Pomoraví. Meandrující řeka, obklopena stromy a protékající v okolí luk a lesů, byla klidná a bezpečná, počasí příjemné a žáci rafty zakrátko „ukočírovali“ jakž – takž v správném směru (i když návštěvy „vrbiček“ občas byly). Na závěr se odehrála vodní bitva za pomoci vesel, ale vzhledem k tomu, že už na všechny čekalo suché oblečení, nikomu to ani moc nevadilo.
Po svačině čekalo děti lanové centrum, kde se popasovaly se všemi překážkami, většinou vítězně. Děvčata v odvaze a šikovnosti vůbec nezaostávala za kluky.

Domů jsme přijeli o půl sedmé. Byl to náročný den…

Mgr. Jiří Pozdíšek

Škola v přírodě 2012 - Všemina - červen 2012
Všemina Ve školním roce 2011/2012 proběhla ŠvP v pěkném prostředí v hotelu Všemina ve stejnojmenné vesnici nedaleko Zlína, a to ve dnech 4. – 8. června 2012. Letošní ŠvP se zúčastnili celkem 104 žáci 1. stupně a osm učitelek naší ZŠ.

     

Akademie - 24. a 25. května 2012

Akademie nás baví aneb Spolu na jedné lodi

akademie 2012 talo se již tradicí, že koncem května žije němčická škola i místní kulturní stánek - naše kino- školní akademií. To, že baví naše žáky,  je vidět z počtu těch, kteří se do jejích příprav zapojili. Ať už tím, že nacvičovali nějaké vystoupení, malovali krásnou kulisu na pódiu, přidali nějaký obrázek či výrobek na výstavku, dělali kulisáky, uvaděčky, maskérky, či připravovali svačiny pro účinkující.

 

Zpívající rodina 2012 - 19.května 2012
zpívající rodina

 V sobotu 19. května 2012 se naši zpěváčci se svými maminkami zúčastnili regionální pěvecké soutěže Zpívající rodina, která proběhla v prostějovském divadle. A jaké byly výsledky?

         1. místo:  Tereza Kvapilová s maminkou

         2. místo:  Petr  Křupka s Janičkou a maminkou
Netradiční výuka v lese - květen 2012
den v lese

Dne16. května třída 7. A  a 21. května 7. B strávily den v lese. Zajímavé hry a soutěže s tematikou lesa, lesní zvěře, rostlin a chování se v lese pro ně připravil pan inženýr Zatloukal z Lesní správy Prostějov  se svými  dvěma pomocníky.
Děti se učily dívat se kolem sebe a vidět i to, co na první pohled není zřejmé (hra s hledáním kolíčků s výraznými barvami a kolíčků v nenápadných barvách lesa), učily se chovat tiše (hra na připlížení se ke spolužákovi se zavázanýma očima uprostřed kruhu, aniž zapraská jediná větvička), hledaly a nalepovaly na „malířskou paletu“ co nejvíc barev (korunní plátky květin, mech, kůra břízy, různé odstíny zelené na listech…).Také si vyzkoušely pohyb v lese po tmě -  se zavázanýma očima  se posunovaly  po lanku, upevněném  kolem stromů. Zkusily též rozpoznat paroží  jelena, srnce, daňka, rohy muflona, viděly sojku, puštíka, i když jenom vycpané…
Dětem se výuka jinou formou líbila a aktivně se do her zapojovaly.
Na závěr ještě malá poznávačka rostlin a hurá na oběd…

Mgr. Jiří Pozdíšek

Spaní ve škole 7.A - květen 2012

       spaní ve škole 7.A Dne 17. května 2012 se naše třída 7. A sešla v 16:30 před školou. Byli jsme domluvení, že přespíme ve škole ze 17. na 18. května, abychom vylepšili naše  divadelní číslo „Cvičme v rytme“ na letošní školní akademii.
     Ve třídě jsme se spočítali, jestli jsme všichni. A jak už je naší tradicí, šli jsme nejprve na školní zahradu opékat špekáčky. Pár lidí si hrálo na odpočinkové ploše míčové hry, někdo si opekl špekáček, někdo kabanos, chleba nebo rohlík a někteří si nedali nic. Když jsme se najedli a vše uklidili, uhasil se oheň a nás už čekalo převlékání do kostýmů.
     Začalo se nacvičovat! Nejdříve však  naši svalnatí spolužáci nachystali  v tělocvičně žíněnky, gymnastické koberce a kozu s odrazovým můstkem. Děvčata měla na starosti velké míče, transparenty a další drobné rekvizity. Paní učitelka Literová si nejprve prozkoušela gymnasty a skládala jim sestavy. Ostatní, kteří hráli divadlo, se zatím učili své role nebo se bavili  hraním basketballu. Poté zkoušeli herci a pak všichni dohromady. Po skončení jsme se šli  převléknout z cvičebních úborů.
     Ve chvíli osobního volna si paní učitelka vzala všechna děvčata dolů do hudebny, kde bylo  přichystané velké překvapení! Byl to dort od rodičů pro našeho spolužáka Oldu, který měl narozeniny. Celá třída jsme mu popřáli vše nejlepší, zazpívala se narozeninová znělka a dort mohl být předán i se svíčkou ve tvaru 13! Ten byl  dobrý J
      Následně se spustila diskotéka a někteří si udělali stezku odvahy. Nechybělo ani velké občerstvení, které si každý donesl. O zábavu bylo postaráno! Všechno rychle uběhlo a už je tu deset hodin večer. Nachystali jsme si nocleh, abychom měli na čem spát. Umyli jsme se, převlékli se do pyžam a šupky do spacáku! No, samozřejmě, že jsme všichni neusnuli tak rychle. Někteří se dívali na filmy nebo hráli hry a poslouchali písničky. Pak se postupně usínalo.
     Byl pátek ráno a my - ač moc neradi- museli vstávat. Uklidil se nocleh a vše se dalo na původní místo. Následovala dobrá snídaně, kterou nám chlapci donesli z němčické pekárny. Děvčata s naší třídní nachystali čaj. Hladovci, kterým koblížky nestačily, se pak mohli ještě dojíst superkoláčky od Martinové babičky a jednohubkami z večera. První hodinu jsme ještě naše číslo oprášili a dopilovali. Po této hodině už nastalo normální vyučování, oběd a hurá domů !
     Všichni jsme s touto akcí byli velice spokojeni a těšíme se na další!

Katka Oulehlová a 7. A

Recyklohraní

Už několik let je naše škola účastníkem celonárodního projektu Recyklohraní.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci (i široká veřejnost) v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí v roce 2011. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce vytřídili 65 televizí, 27 monitorů a 507 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili např. 26,24 MWh elektřiny, 1 143 litrů ropy a 1,15 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,99 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 23 tun.“
Všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Navíc jsme získali určitý počet bodů, za které jsme pořídili do školy 2 nové fotoaparáty a stolní hry pro žáky.
I v roce 2012 pokračujeme ve sběru drobného elektrozařízení a baterií a doufáme, že budeme stejně úspěšní jako loni. Příroda nám jednou „poděkuje“.

Mgr. Milada Krejčová

Pracovní vyučování v 5. třídě - 29.května 2012
 

V hodině pracovních činností v 5. třídě jsme se dali do vaření.
Nebylo to nic těžkého, protože jsme jen umíchali pomazánku a pak už pomocí okurek, rajčat a párků každý vytvořil svoji želvu.
Byly nejen hezké, ale i chutné.
Posuďte sami.

Hana Svobodníková

Stonožka informuje:

Odměna za jarní a podzimní sběr papíru.

Žáci, kteří pojedou na Stonožkový výlet 29. května 2012

POZOR!!!!

Z důvodu nevhodnosti programu pro žáky základních škol v MULTIKINĚ v Olomouci, se program zájezdu přesouvá z Olomouce do Brna.
Odjezd účastníků je v 8 oo hodin od budovy školy.


Program:
Návštěva MULTIKINA  ŠPALÍČEK
Návštěva ZOO v Brně.
Předpokládaný návrat mezi 16 a 17 hodinou.

Další organizační záležitosti se nemění.

Mgr. Alena Řezáčová

ADOPCE NA DÁLKU  2008 - 2013
    

Naše škola se vždy snažila své žáky systematicky a cílevědomě nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Chceme přispívat k posilování  přátelských vztahů a otevřené komunikaci mezi dětmi bez ohledu na to, z  jakého kulturního, sociálního a geografického prostředí pocházejí. I díky tomu se žáci naučí chápat význam slova tolerance a budou lépe připraveni na život v multikulturní společnosti.

     Proto se na podzim roku 2007 naše škola přihlásila do dlouhodobého programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku.

Den Oloumouckého kraje - 17. května 2012
Den OC kraje Den OC kraje
Čtvrťáci na dopravním hřišti - 9.května 2012
dopravní hřiště 4. ročník Ve středu 9. května se vydalo 22 dětí ze čtvrté třídy naší základní školy v doprovodu svého třídního učitele Mgr. Pavla Janury a asistentky paní Lenky Chalánkové na dopravní hřiště do Prostějova.
Den Země na naší škole - 23. dubna 2012

DEN ZEMĚDEN ZEMĚDEN ZEMĚDEN ZEMĚ

První A. třída a Den Země?
      To jde docela dobře k sobě. Kdo chodí do školy v Němčicích nad Hanou ten prožil tajuplný den v přírodě a také ve své fantazii. My jsme si vyprávěli příběh, který se stal na ostrově Krakatau, a prožili jsme s malým pavoučkem poutavé vyprávění. Následně jsme plnili úkoly, které nám připravila paní učitelka Alena Řezáčová v podobě pracovních listů. Následovala výprava do přírody. Pozorovali jsme rostliny, ptáky, zvířata. Okolní přírodu, která se na jaře probouzí. A měli jsme bojový úkol.
Každý průzkumník tajemného ostrova měl do svého deníku zaznamenat pozorování na své cestě k cíli. Cesta vedla pěknou krajinou, až na stanoviště, kde byla civilizace. Ne všichni lidé na tomto ostrově se však chovali podle pravidel. Naše výprava nalezla i předměty, které do pěkné přírody nepatřily. Třídění odpadových surovin se učíme ve škole od prvního září. A prváci zvládají tento úkol skoro na jedničku. Proto žáci hned věděli, kam s černou skládkou. Kam umístit plasty, sklo, kov i papír z přírody.
V batohu si každý průzkumník nesl něco pro ptáky, zvěř i ostatní živočichy. Že jsme došli k cíli, se můžete přesvědčit na spoustě fotografií v naší školní galerii.
Zanechali jsme zprávu ostrovanům v podobě nápisu DEN ZEMĚ. Následovalo občerstvování poutníků a relaxační chvilka na stanovišti houpaček a prolízaček. A jak jsme uviděli čápy, to bylo znamení na cestu zpět do školy. Ve škole jsme dokončili projekt, jak má vypadat současná podoba ostrova Krakatau. Můžete se všichni přesvědčit u nástěnky l.A třídy na chodbě školy. A poučení pro budoucnost? To ví každý prvák. Nejen o svůj ostrov se musí lidé starat, aby se tam žilo dobře a zdravě. Musíme se starat i o celou planetu ZEMI. Přátelé, pomůžete nám?

                                                                                                                 
Vaši prváci.
Hodiny výtvarné výchovy v 7. ročníku - dívky - jaro 2012
komunikace Žákyně  7.AB třídy jsou v hodinách VV velmi šikovné a tvůrčí. Malovaly temperou na motivy komunikace mezi lidmi a snažily se zachytit emocionální výraz obličejů v určitých situacích.
sen

Žákyně téhož ročníku malovaly akvarelem na téma SEN. Po úvodních informacích o uměleckém směru surrealizmu a psychoanalýze se pokusily o ztvárněné snové tématiky podle vlastního uvážení a fantazie.

Mgr. Stanislava Podmolíková

Sběr papíru ve dnech 16. - 20. dubna 2012

DÁLE JE MOŽNO PŘIVÉZT TELEVIZE, DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE,  POČÍTAČE,  NEPOTŘEBNÉ  BATERIE, ATD…..

Kdo z občanů má zájem o odvoz papíru od domu, ať se obrátí na žáky naší školy nebo na telefon  582 386 579.

Mgr. Alena Řezáčová

Okresní kolo ve vybíjené - 17. duben 2012
vybíjená vybíjená
Soutěž v anglickém jazyce - duben 2012

Dne 13. 4. 2012 proběhlo vyhodnocení soutěže NAŠE PROJEKTY V ANGLICKÉM JAZYCE. Byly vyhodnoceny nejlepší práce v jednotlivých ročnících.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

projekt AJ
3. třída
1. Chalánek Z
4. třída
1. Oulehlová N.
2. Hrstková T.
2. Hanák L.
3. Kyselák M.
3. Adamčíková V.
5.třída
1. Kučerová M.
6. třída
1. Vaculíková L.
2. Kyseláková A.
2. Motal J.
3. Grmelová S.
3. Svoboda T.
7. třída
1. Oulehlová K.
8. třída
1. Zedníčková M.
2. Vysloužilová D.
2. Klvač J.
3. Kouřil R.
3. Bulková E.
9. třída
1. Štěpánková K.
2. Zahradník J.
3. Přidalová L.

Mgr. František Matoušek

 

Ekoturistika na cyklovýletě - 11. dubna 2012
ekoturistika ekoturistika
Soutěž  ,,SAPERE - vědět, jak žít "

V měsících leden a únor se žáci naší školy zúčastnili soutěže  ,,SAPERE - vědět, jak žít ", kterou vyhlásily Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a COFET, a. s..
Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů způsobených nezdravým životním stylem (např. cukrovka).
Na I. stupni ZŠ se do soutěže zapojilo celkem 79 žáků.
      3.A 15 žáků
      3.B 15 žáků
      4.třída 22 žáků
      5.třída 27 žáků

Odpovědný pedagog za 1.stupeň : Mgr.Renata Žižlavská

Na druhém stupni se soutěže účastnilo 69 žáků.
6. ročník   19 žáků
7. ročník   41 žáků
8. ročník    9 žáků

Odpovědný pedagog za 2. stupeň: Mgr. František Matoušek


Noc s Andersenem pátek/sobota 30. 03. 2012 – 31. 03. 2012

Noc s Andersenem

Městská knihovna Němčice nad Hanou

Již popáté jsme v naší knihovně prožili Noc s Andersenem. Tentokráte jsme večer s dětmi věnovali především regionálním pověstem. Nejprve jsme si  společně osvěžili poznatky o pověstech, jaké znaky má pověst, druhy pověstí, děti jmenovaly příklady našich českých pověstí, národních i regionálních. Mezi zpestření večera patřila beseda se spisovatelem regionálních pověstí s panem Antonínem Ošťádalem, který dětem poutavě některé ze svých pověstí o obcích našeho mikroregionu povyprávěl. Paní knihovnice si pro děti připravila křížovku s tajenkou Noc s Andersenem a kvíz o strašidlech. Bystré děti byly odměněny sladkostmi. Následovala večeře, se kterou nám velmi ochotně pomohla maminka jedné žákyně. Po večeři přišly vtipné kolektivní hry, u kterých jsme se hodně nasmáli. Poté už jsme se přeorientovali na přípravy stezky odvahy, se kterou nám také pomohli ochotní rodiče. Děti byly rozděleny do 4 skupin. Během stezky odvahy po němčickém náměstí a ulicích města hledaly obálky, ve kterých byly ukryty úryvky z vybraných pověstí. Na základě pracovního listu zjistily název pověsti pro každou skupinu. Dalším jejich úkolem bylo z nalezených obálek s úryvky seskládat a vytvořit celý text své pověsti. To ale ještě nebyl zdaleka konec večera! Po přečtení pověstí každá skupina danou pověst zdramatizovala a ostatní hádali, co se v každé scéně skrývá. Při tomto nacvičování si žáci vyzkoušeli, jak se pracuje v týmu. Posléze vyšlo najevo, že v pověstech je ukryto i bohatství národa. Přestože se večera účastnili žáci 5. ročníku místní základní školy, už i tyto děti poznaly,  jaké poselství sdělují dnešní generaci.  Pak už následovalo ukládání do provizorních postýlek a usínání. Věřme, že se dětem spalo i v knihovně mezi regály plných knih sladce. Ráno jsme se probudili, hodnotili jsme minulou noc a nasnídali jsme se. Na závěr ještě žáci namalovali svoji nejoblíbenější pověst. Jsme rádi, že se celá noc obešla bez neočekávaných komplikací a už teď se těšíme na další. Tímto článkem také ještě chceme poděkovat ochotným rodičům za jejich účast a především sponzorům, kteří darovali občerstvení na snídani. Děkujeme.


   Jana Hošáková – knihovnice
Naďa Tesaříková – třídní učitelka

Antika v 6.ročníku - březen 2012
Antika v 6.třídě

Žáci a žákyně 6. třídy, inspirováni uměním antického Řecka a Říma, vytvořili postavy v životní velikosti v dobovém oděvu, s komponováním účesů pomoci aplikace na malbu akrylovými barvami. Výtvarná tvorba proběhla v rámci vyučování výtvarné výchovy, žáci malovali ve dvojicích.

Mgr. Stanislava Podmolíková

Hadrové loutky - páťáci - březen 2012
hadrové loutky

Žáci 5. třídy vytvářeli ve vyučování výtvarné výchovy hadrové loutky ze zbytkových materiálů. Pracovali inspirativně a se zaujetím. Výsledky práce posuďte sami.

Mgr. Stanislava Podmolíková

Proč mít již v první třídě zdravé zuby?

veselé zoubkyTo ví každý rodič, který posílá své dítě do ZŠ v Němčicích nad Hanou. Zde totiž na prevenci zubního zdraví u dětí dohlíží i učitelé.Žáci l. A třídy s paní učitelkou Mgr. Alenou Řezáčovou  a  l. B třídy s paní učitelkou Mgr. Lucií Tesařovou spolu se společností DM drogerie připravili prezentační akci - JAK PEČOVAT O DĚTSKÝ CHRUP s názvem „Hurvínek se zubaře nebojí“.Dne 16. 3. 2012 proběhla prezentace.
Paní učitelky poutavým způsobem za pomoci instruktážního návodu předvedly, jak pečlivě postupovat při čištění každého zoubku. Objasnily dětem důvody prevence. Způsoby používání pomůcek, jako je zubní kartáček a zubní pasta. Vysvětlily dětem, k čemu slouží ústní voda a způsob užití. Nedivte se podrobné instruktáži. Vždyť některé děti přesně nevěděly, co k čemu slouží! Ale tomu je od pátku konec, protože společnost DM drogerie zaslala všem dětem z prvních tříd dárkové taštičky se spoustou dárků i propagačních materiálů s konkrétním návodem, jak správně čistit zuby, včetně pohádky O Hurvínkovi. Tudíž každý žáček v první třídě v němčické škole ví, k čemu slouží pasta, kartáček na zuby, ústní voda a ORBIT žvýkačka bez cukru.
Páteční akce byla velmi zdařilá, dětem se velice líbila pohádka a ještě mnohem víc jednotlivé dárečky.  Jsme přesvědčeny, že o své zuby budou pečovat všechny děti s radostí! Nyní je na rodičích žáků, aby každý žák navštívil svého stomatologa. Ptáte se jak často? Nejlépe dvakrát ročně!!!
O úspěšnosti výše zmíněné akce se můžete přesvědčit i Vy, pohledem na přiložené fotografie. S pozdravem a přáním plného zubního zdraví a hezké podívané, učitelky prvních tříd.

Další úspěch našich malých výtvarníků - březen 2012

 

Jak vypadá paní Zima

V Prostějově byla vyhodnocena další výtvarná soutěž, do které se zapojili i žáci z naší školy. Klárka Masaříková ze 3.A tuto okresní soutěž vyhrála se svým obrázkem“ Jak vypadá paní Zima“ a navázala tak na úspěchy svých spolužáků, kteří byli letos také velmi úspěšní. Klárce děkujeme za  reprezentaci školy a srdečně blahopřejeme.

Mgr. Anna Vlčová, třídní učitelka

 

 

Poděkování

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se zapojili do charitativní sbírky na pomoc dětem nemocným rakovinou. Díky vám bylo vybráno celkem 2 905,-Kč, které byly odeslány na konto fondu Sidus pořádajícího sbírku. O konkrétním využití finančních prostředků budeme informováni v průběhu roku 2012.

Mg. Libor Mitana

Lyžařský výcvik na základní škole -únor/březen 2012
LVVZ Součástí výuky tělesné výchovy na základní škole je i lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku.
Australan v němčické škole - únor 2012

AustralanAustralan

   Do naší školy  do kurzu angličtiny na DDM Orion v Němčicích nad Hanou zavítal mladý Australan, který je v našem městě na rodinné dovolené. Nejprve navštívil kurz pro dospělé při DDM. Měli jsme obavy, jak se s ním pobavíme, zda mu budeme rozumět. Ale byl velmi vstřícný, snažil se mluvit srozumitelně anglicky, byl velmi komunikativní, takže dvouhodinová beseda utekla jako voda.  Účastníci kurzu byli spokojení, že mu rozuměli, že se dovedli ptát nebo odpovídat na jeho otázky.
     Velké nadšení bylo i mezi žáky 8. a 9. ročníku, kteří hosta čekali před školou, zavedli ho do ředitelny, kde ho přivítala paní ředitelka, a pak do své třídy. Deváťáci dvě hodiny bedlivě poslouchali jeho vyprávění o jeho životě, dětství, o školství v Austrálii, zajímaly je přírodní podmínky, zvířata, která tam žijí. Ukázal jim australské peníze, využil i připravené mapy Austrálie. Samozřejmě se srovnávalo české a australské jídlo. Kluci mu přinesli ochutnat naše koblihy ze školní jídelny. Žáci se nebáli klást otázky, odpovídali na jeho dotazy. Zajímaly ho naše školní předměty a čím  budou chtít být po ukončení devítky.
    Získané vědomosti a nové poznatky využili žáci příští hodinu angličtiny ve svých esejích o Austrálii a našem milém hostu. Moc mu za jeho návštěvu děkujeme. Bylo to příjemné zpestření výuky angličtiny.


Naďa Tesaříková

Školní kolo recitační soutěže - 15.února 2012

recitační soutěžVe středu 15. února 2012 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěžní odpoledne nesoutěžně  zahájili  žáčci z 1. tříd, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i žáci školní družiny a spolužáci účinkujících.

 

Osmáci spali ve škole - únor 2012

spaníspaní

Dne 3. 2. 2012 jsme ve čtvrtek  spali ve škole. Kolem 5. hodiny jsme se sešli ve třídě. Nanosili jsme žíněnky z tělocvičny na spaní. Pak jsme sundali ve třídě vánoční výzdobu a začali jsme hrát hru AKTIVITY. Byla to senzační hra, kde jsme se strašně pobavili. Na večeři jsme si objednali pizzu. Pak jsme se rozhodli že si zahrajeme „schovku“  po celé škole, kde byla strašná tma. V 11 hodin jsme začali hrát Twistra. Pár se nás zapojilo a zbývající se šli dívat do zeměpisu na Šmoule. O půl noci pan učitel řekl,  že bychom měli jít spát. Někteří šli, někteří ne. Ti kteří nešli spát ještě hráli schovku v učebně zeměpisu. Ve tří hodiny si šli všichni už lehnout. Ráno v pátek jsme se vzbudili tak kolem 9 hodiny. Nasnídali jsme se, rozloučili a šli domů.

 Za 8. třídu Michal Lenert

Školní kolo zeměpisné olympiády - 23.ledna 2012

V pátek 20. ledna a v pondělí 23. ledna 2012 se konalo školné kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 13 žáků druhého stupně, kteří na záludných otázkách ověřili své zeměpisné znalosti a dovednosti ve třech kategoriích:

Kategorie A - 6. ročník
1. Kouřil Petr
2. Šimáková Alžběta
3. Žoch Ondřej
Kategorie B  -  7. ročník
1. Bartošík Jan
2. Přecechtěl Oldřich
3. Kouřil Radomír
kategorie C  -  8. a 9. ročník
1. Karásek Lukáš
2. Přidalová Lucie
3. Flora Jakub

Vítězové všech tří kategorií nás budou reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 14. března v Prostějově.

Mgr. Libor Mitana

 

Na bowlingu - leden 2012

bowlingbowlingbowling

Rodiče naší spolužačky naši třídu pozvali do Prostějova na bowling. Tam jsme jeli autobusem. Manželé Šírkovi nás přivítali, ukázali nám, jak se bowling hraje. Děti se rozdělily do 6 skupin a začaly hrát. Hrály od půl deváté do půl dvanácté a byly hrou tak zaujaty, že vůbec nezlobily. Majitelům bowlingu jsme poděkovali za hezké dopoledne. Zpět do školy jsme se vrátili vlakem. K těm suprovým dnům určitě patří i předávání vysvědčení za první pololetí. Většina z nás byla spokojená, někteří byli smutnější a slibovali, že se v druhém pololetí polepší. Kdyby to splnili, bylo by to také super.

Naďa Tesaříková, třídní učitelka

Páťáci spali ve škole - 20. ledna 2012

páťácipáťáci

Naše pátá třída je poměrně početná, je nás 32, a ještě k tomu jsou zde někteří poměrně dost živí chlapci. Přesto jsme v pátek  spali ve třídě. Kolem 18. hodiny jsme se ve třídě sešli. Program jsme začali přípravami. Kluci nanosili žíněnky z tělocvičny, aby bylo na čem spát, holky zatím vyrobily chlebíčky a z přinesených pochutin připravily švédský stůl.(Bylo toho tolik, že jsme to ještě dva dny dojídali o přestávkách.) Pak začala třídní besídka, kterou moderovaly tři žákyně. V programu se vystřídaly písničky, básně, povídání, kouzlení,scénky, vtipy a různé hry. Pak následovalo předávání dárečků. A to už bylo půl desáté a za námi přišel jeden tatínek, který byl oblečen v hasičské uniformě. Řekl nám, co všechno ta uniforma umí, bylo to moc zajímavé. Tatínek přišel pomoct naší paní učitelce s noční stezkou odvahy. Zatímco připravovali trasu, my jsme se dohodli na pořadí, jak půjdeme. Trasa vedla až do sklepa, kde jsme se museli podepsat a jiným schodištěm podle svíček jsme se vraceli zpět do třídy. U každé svíčky bylo jedno písmeno, ta jsme si měli zapamatovat a poskládat z nich slovo. Všichni správně složili slovo radost. A tu jsme také měli. O půlnoci jsme zalehli do spacích pytlů a po chvíli už jsme spali. Ráno se první vzbudila paní učitelka a někteří kluci, kteří jí pomohli uvařit čaj a přichystat koblihy na snídani. Velice rychle jsme uklidili žíněnky do tělocvičny, porovnali třídu a v osm hodin v sobotu ráno jsme opouštěli naši školu. Bylo to super.

Naďa Tesaříková, třídní učitelka

Krajský přebor škol v šachu - 19.ledna 2012

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 se družstvo mladších šachistů z naší školy zúčastnilo krajského přeboru škol v šachu, který se konal v Olomouc. Tým ve složení David Opluštil, Pavel Opluštil, Martin Kyselák a Jan Kleveta vybojoval krásné 5. místo. Děkuji jim za výbornou reprezentaci naší školy a děkuji také panu Jaromíru Kyselákovi, který jim dělal doprovod.

Mgr. Libor Mitana

Zápis žáků do 1. ročníku

V pátek 20.1.2012 v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013

Vánoční výzdoba tříd - prosinec 2011
   Při příchodu do naší školy určitě poznáte, že se blíží vánoční svátky. Všechny třídy jsou krásně vyzdobené. K tomu přispěla i soutěž mezi třídami o nejpěknější vánoční výzdobu. Hodnocení proběhlo v pondělí 19. prosince. Porota měla těžký úkol, protože každá třída něčím zaujala. Nakonec rozhodla takto:
1. místo
3.A
7.A
2. místo
1.A
6. třída
3. místo
3.B
8. třída

Děkujeme všem žákům za aktivní přístup ke zpříjemnění školního prostředí.

Mgr. Milada Krejčová

Anglické koledy - prosinec 2011
anglické koledování

Dne 20.12. 2011 v dopoledních hodinách se žáci naší školy sešli k již tradičnímu zpívání koled v hodině angličtiny. Tentokrát se zpívání účastnili žáci sedmé, osmé a deváté třídy pod vedením paní učitelky N. Tesaříkové a pana učitele F. Matouška. Četné publikum, složené z dětí nižších ročníků, odměnilo aktéry zaslouženým potleskem.

Mgr. František Matoušek

 

 

Sběr elektro - soutěž Recyklohraní

     Během podzimu mohli rodiče našich žáků i ostatní občané Němčic a okolí dovážet do školy nefunkční a vysloužilé elektrozařízení. Dovezli 37 televizorů a monitorů počítačů a asi 900 kg dalších elektropřístrojů (mobilů, mikrovlnek, fénů, mixérů, žehliček, elektr. hraček, …). Tím přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i pomohli získat škole  2 824  bodů v soutěži Recyklohraní.
Dalších 200 bodů získal do projektu Recyklohraní  žák Petr Kouřil ze 6. třídy, který nakreslil obrázek sběrného dvora.
Tyto body si potom škola vymění za výukové materiály a jiné předměty, které budou sloužit dětem.   

Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Milada Krejčová

O Šípkové Růžence - dramatizace 4.třídy - prosinec 2011

 

O Šípkové Růžence

Od  září 2011 jsem třídním učitelem ve 4. ročníku.Vzhledem k tomu, že zde vyučuji i dramatickou výchovu, navrhl jsem dětem, že bychom v rámci daného předmětu nacvičili nějakou divadelní pohádku, kterou by pak čtvrťáci zahráli svým mladším spolužákům v 1. a 2. třídách. Volba padla na klasickou pohádku O Šípkové Růžence, jejíž text jsem ale zjednodušil, upravil a zveršoval tak, aby se žákům lépe pamatoval. Děti nadšeně souhlasily a vzaly přípravy opravdu vážně. Ukázala se nejen jejich šikovnost, ale i herecké nadání. Velkou vynalézavost projevili žáci i  při shánění a výrobě kostýmů. Škoda jen, že jsme vzhledem ke zpřísněným hygienickým pravidlům ve škole zatím nemohli své umění předvést mladším dětem. Pevně ale věřím, že počátkem příštího kalendářního roku budou moci čtvrťáci ukázat, že se tohoto úkolu zhostili se ctí. A aby jim nebylo líto, že zatím hráli jen sami pro sebe, přikládám několik fotografií z kostýmových zkoušek. (P.S. Ti mládenci v „civilu“  jsou vypravěči.)

Mgr. Pavel Janura

 

Recyklohraní - podzim 2011

     Během podzimu mohli rodiče našich žáků i ostatní občané Němčic a okolí dovážet do školy nefunkční a vysloužilé elektrozařízení. Dovezli 37 televizorů a monitorů počítačů a asi 900 kg dalších elektropřístrojů (mobilů, mikrovlnek, fénů, mixérů, žehliček, elektr. hraček, …). Tím přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i pomohli získat škole  2 824  bodů v soutěži Recyklohraní.
Dalších 200 bodů získal do projektu Recyklohraní  žák Petr Kouřil ze 6. třídy, který nakreslil obrázek sběrného dvora.
Tyto body si potom škola vymění za výukové materiály a jiné předměty, které budou sloužit dětem.   

Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Milada Krejčová
Živý betlém - prosinec 2011
Informace pro rodiče žáků - 1. prosince 2011

Na škole se vyskytla žloutenka typu A. Na základě doporučení KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov byla školou přijata tato opatření:

1) Z infikovaných tříd jsou žáci posíláni na odběr krve. Dosud odebrané vzorky jsou dle informace lékařky negativní.

2) Ve škole si žáci po použití WC důkladně umývají a dezinfikují ruce. Dezinfikují se kliky, vodovodní baterie, zábradlí, lavice, židle, podlahy. Vše několikrát denně.

3) Pro každého strávníka máme zajištěno nádobí, tác a příbor. Z toho důvodu nedocházi k opakovanému použití během dne. Do následujícího vydávání je toto všechno vydenzifikováno. Postupujeme přesně podle pokynu KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov

Žáci jsou povinni navštěvovat školu, pokud KHS neurčí jinak.

Byly odvolány všechny školní aktivity.

Žáci z infikovaných tříd se i nadále nesmí zúčastňovat mimoškolních aktivit, platí až do odvolání.

Doma - při příchodu ze školy doporučujeme umýt ruce mýdlem, osušit a vydezinfikovat, např. prostředkem BODE STERILLIUM: Hände-Desinfektionsmittel, cena asi 77,- Kč. Možno zakoupit v lékárně v Němčicích.

Pokud potřebujete další informace, kontaktní tel. na KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov je 582 344 549. Nebo kontaktujte školu.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy

O virové hepatitidě typu A nabízíme bližší informace.

V důsledku dochází i k některým změnám u akcí, které měly proběhnout v prosinci.

Důležitá informace - 30. listopadu 2011

Na naší škole se vyskytla žloutenka typu A. Na základě doporučení KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, pobočka PROSTĚJOV byla zavedena zdravotnická opatření směřující k nešíření infekce. Kontaktní telefonní číslo pracoviště Prostějov je 582 344 549.

O virové hepatitidě typu A nabízíme bližší informace.

Další informace poskytne kontaktní telefonní číslo pracoviště Prostějov je 582 344 549.

V důsledku dochází i k některým změnám u akcí, které měly proběhnout v prosinci.

Výtvarná soutěž „BARVY PODZIMU“- podzim 2011

 

Do této výtvarné soutěže se zapojilo 32 škol a kolem 526 prací žáků  z celého okresu.

 V kategorii 3.- 4. tříd obsadila druhé místo Gábinka Klágová ze 3. A Blahopřejeme k pěknému umístění.

Mgr. Anna Vlčová

Pěvecká soutěž „O hanáckyho kohóta“ - 11. listopadu 2011

KohótKohót    Kohót

Dne 11. listopadu 2011 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. Zúčastnilo se ho 46 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Všichni zpěváčci dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů.

PROJEKT  ŠANCE  2011 - 10. listopad 2011

     Dne 10. listopadu  2011 proběhla v Němčicích nad Hanou  humanitární sbírková akce, která se  dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem bez  domova - „dětem ulice.“ Ty se často stávají obětí  násilí a sexuálního zneužívání. Dvaceti  žákům 8. třídy naší školy ve složení :Pavlína Vránová, Pavel Ohlídal, Vojtěch Navrátil, Petr Štěpánek, Michal Vlach, Barbora Jurtíková, Jakub Klvač, Jaromír Bilík, Dominik Majzlík, Dominik Zapletal, Monika Zedníčková, Adam Hrdý, Barbora Novotná, Klára Knechtová, Eliška Bulková, Monika Leciánová, Luděk Minařík, Radim Janečka, Martin Bambušek a Antonín Bartošek se podařilo prodat  všech 200 kusů  benefičních předmětů – propisovacích tužek a zároveň rozdat stejný počet  pohlednic s údaji o cílech a smyslu celé akce.
     Výtěžek ve výši 4.533,- Kč byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování všem jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali se zajištěním projektu a zejména se samotným prodejem. Zvláštní poděkování patří všem lidem dobré vůle, kteří projevili svou lidskost a solidaritu s osudy druhých, když zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

" PROSTŘENO" u třeťáků - listopad 2011
prostřenoprostřeno

V hodinách pracovních činností si naši třeťáci vyzkoušeli připravit pohoštění pro sebe a své spolužáky. Krájení, mazání, míchání a zdobení jsou činnosti, které hravě zvládli. Ještě větším zážitkem pro ně bylo tu krásně připravenou hostinu spořádat. Ovocné a zeleninové saláty, chlebíčky i jednohubky chutnaly skvěle. Maminkám třeťáků doporučujeme zapojit naše malé kuchtíky i doma v kuchyni, jsou moc šikovní.

Mgr. Anna Vlčová a Mgr. Renata Žižlavská

Kdo si kreslí, nezlobí - aneb " Děti, pozor, červená."
ilustrační foto

Okresní kolo soutěže s dopravní tématikou, které bylo letos zaměřeno na bezpečnost cyklistů na silnici, bylo vyhodnoceno 1.11.2011 v Prostějově. Naši žáci se v konkurenci škol z celého okresu neztratili. Milda Šebesta ze 3.A získal první místo ve své kategorii a obrázek Gábinky Klágové, rovněž ze 3.A, byl vyhodnocen mezi dalšími pracemi bez stanovení pořadí. Oběma žákům blahopřejeme a jim i jejich spolužákům, kteří se rovněž soutěže zúčastnili, děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Anna Vlčová

Romské zpívání - 25. října 2011

Dne 25. října 2011 proběhla soutěž romských dětí ve zpěvu. V podzimním sychravém počasí děti vytvořily příjemnou atmosféru svým přirozeným temperamentem.

V mladší kategorii se umístili tito žáci:

 

mladší
1. místo
Eva Husárová 3.B
2. místo
Lukáš Porčogoš 1.A
3. místo
Adam Polhoš 4.tř.

V kategorii starších žáků:

starší
1. místo
Sabina Miková, 6.tř.
2. místo
Nikola Porčogošová 7.B
3. místo
Nikola Husárová 8.tř.

 

 

Proběhl projektový týden ve dnech 17. až 21. října 2011
Okresní kolo Přeboru škol v šachu - 13. říjen 2011

Ve čtvrtek 13. října 2011 proběhlo v Prostějově okresní kolo Přeboru škol v šachu. Organizace tradičně pokulhávala, ale to nechme raději stranou. Turnaje se zúčastnila také dvě čtyřčlenná družstva ZŠ Němčice nad Hanou. V kategorii B žáků 6 až 9 tříd se sešlo osm týmů, které se utkaly systémem každý s každým.  Němčice reprezentovala šestice Michal Vlach, Vojtěch Navrátil, Kamil Ošmera, Lukáš Karásek, Martin Vlach a Oldřich Přecechtěl. V prvním kole jsme měli za soupeře ZŠ Brodek u Prostějova, s kterým jsme jednoznačně prohráli 0:4. V druhém kole to bylo o něco lepší, když remizoval Michal Vlach, ale ostatním se opět nedařilo a byla z toho prohra 0,5:3,5 s Gymnáziem Prostějov. V třetím kole jsme ovšem poprvé zvítězili 3:1 nad ZŠ Majakovského Prostějov, když zvítězili Michal Vlach, Navrátil a Ošmera. Trošku zbytečná porážka přišla ve čtvrtém kole od ZŠ Plumlov v poměru 1:3. když jediný bod získal Navrátil. V 5. kole se povedlo družstvu porazit 3:1 ZŠ Dr. Horáka Prostějov, když bodovali Michal Vlach, Lukáš Karásek a Martin Vlach. Z celkovým jasným vítězem Reálným Gymnáziem Prostějov jsme podle očekávání prohráli 0:4. V posledním kole jsme měli naději na velmi solidní výsledek proti Cyrilometodějskému Gymnáziu Prostějov. Nakonec z toho byla remíza 2:2. Chlapci bojovali jako lvi a skončili na děleném 5. místě. Aspoň podle mých propočtů, jelikož pořadatelé ani hodinu po skončení turnaje, neměli spočítané výsledky.
V kategorii A žáků 1.-5. třídy reprezentovala Němčice, osvědčená čtveřice: David Opluštil, Pavel Opluštil, Martin Kyselák a Eliška Klevetová. Do turnaje se přihlásili jen tři družstva, které pořadatelé doplnili o tým složený z náhradníků ze starších kategorií. A tento tým pod hlavičkou DDM Prostějov byl také naším soupeřem. A to hned dvakrát, protože se hrálo každý s každým dvoukolově. Naše družstvo přesto jednoznačně dvakrát zvítězilo 3:1, když si svou slabší chvilku vybrala Eliška. Drobné problémy nám nastaly v druhém dvoukole, kde jsme narazili na ZŠ Dr. Horáka Prostějov. v prvním zápase jsme zvítězili 3:1, když prohrál Martin. Ve druhém zápase jsme ale jen remizovali, když svou partii prohrál kromě Martina i Pavel. Rozhodující duely o vítězství nás pak čekali v zápase s ZŠ Železného Prostějov. Tohoto soupeře jsme ale dvakrát deklasovali 4:0 a v okresním kole zvítězili velkým 6,5 bodovým náskokem. Zároveň si toto družstvo vybojovalo postup do lednového Krajského kola. Hned tři hráči David Opluštil, Pavel Opluštil a Eliška Klevetová byli nejúspěšnější na svých šachovnicích a potvrdili tak roli hlavního favorita.

 

-opl-
Volby do Rady školy a občanského sdružení Prátelé otevřené školy - říjen 2011

Volby proběhly 12. října s těmito výsledky.

Šachový přebor ZŠ Němčice nad Hanouj - 3. říjen 2011

šachový turnajTurnaje se zúčastnilo celkem 25 dětí, které byly rozděleny do dvou věkových skupin.

Automat Happysnack - na mléko a ovoce

Všechny informace najdete zde.

Čtvrťáci na dopravním - 14. září 2011
dopravní hřiště Ve středu 14. září vyrazilo 22 dětí ze čtvrté třídy naší základní školy na dopravní hřiště do Prostějova.
Prváčci - 1. září 2011

Naši nejmladší usedli do svých prvních lavic.

prváčci.prváčci

 

Školní rok 2011/2012

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2011 v 7:50 hodin.

Již 1. září ve škole používáme přezůvky.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v 1. třídách v 7:50 hod. za účasti představitelů města a členek sboru pro občanské záležitosti. Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy.
Rádi přivítáme s dětmi i jejich rodiče, ostatní příbuzné a blízké.
Rodičům budou podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelky rády odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.
Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny.
Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 1. září a bude navazovat na konec vyučování.
Obědy ve školní jídelně se vaří také od 1. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 31. 8. 2010 do 12:00 hod. Několik dní se bude vařit pouze jedno jídlo. V průběhu druhého týdne budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelé a paní vychovatelka.
Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelů, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne od 2. září. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Celková struktura školního roku je k dispozici.

POZOR - ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Slavnostní předání vysvědčení deváťákům - 29. červen 2011
deváťáčky Letošní rozloučení s žáky devátého ročníku spojené s předáváním závěrečného vysvědčení proběhlo v sále kina Oko.

 

  

Výlet 9. A a 9.B třídy - 21. červen 2011 - Baldovec
výlet 9. ročníku

     Pokud máte své srdce a nervy v pořádku, je pro Vás a Vaše žáky zajímavou volbou návštěva adrenalinového centra v Baldovci. Ale jestli ne, zajeďte si raději na nějaké klidnější místo. Žádná fotografie totiž neumí vystihnout  to, co se odehrává v rámci aktivit, které si žáci dobrovolně a se souhlasem svých rodičů vybrali. Letošní deváťáci  i jejich třídní učitelé o tom vědí svoje. Liják „na přivítanou“ a následná návštěva lanového centra byly jen drobným pošimráním nervového systému.

Pak přišel na řadu paintball, při kterém si taktiku boje v terénu a cvičné střelby vyzkoušela i některá děvčata. Ale vrcholem prvního dne byl tzv. Tarzanův skok, kdy se postupně 1 chlapec a 5 dívek !!! (na laně, s důkladným jištěním  a  za dohledu zkušeného  a vyškoleného instruktora)  dobrovolně a bez zaváhání vrhalo střemhlav z výšky 18 metrů. Když poslední skokan stanul v pořádku na pevné zemi, nejhlasitěji si oddechli oba třídní, kteří tomuto superodvážnému kousku se zatajeným dechem přihlíželi. Druhý den proběhl v poklidnějším rytmu, i když horolezecká věž vysoká 24 metrů skýtala nejeden adrenalinový zážitek. Na úplný závěr část dětí relaxovala  u bazénu a druhá skupina „řádila“ na nafukovadlech. Ubytování sice nenadchlo, ale strava byla vcelku solidní a počasí se nakonec také umoudřilo. Nejcennější však byla skutečnost, že jsme se do Němčic vrátili v pořádku. A deváťáci ? Ti byli zkrátka fajn.

Mgr. Pavel Janura

Výlet 6.A a 6.B  třídy - 16. červen 2011
Lukov, Lešná

Na výlet  jsme se vydali na hrad Lukov a do ZOO Lešná. Hrad byl moc hezký a nás nejvíc zaujal krásný výhled na lesy a město Kroměříž. Autobus nás potom zavezl do ZOO Lešná. U vchodu jsme dostali mapy a rozchod. Po cestě jsme si nakoupili suvenýry a nahromadili fotografie. S tím to výletem jsme všichni spokojeni.

Daniela Brlíková 6.B

Výlet 7. ročníku - Žamberk
Žamberk

Školní výlet 7. třídy. – Žamberk

Žáci sedmého ročníku se vydali na školní výlet do oblasti Orlických hor v okolí města Žamberk. První den navštívili muzeum řemesel v Letohradu a kvůli špatnému počasí také zámek Potštejn se strašidelným sklepem. Prohlídka zámku v dobových kostýmech i strašidelné sklepení se žákům líbilo. Noc strávili v autokempu v Žamberku a druhý den navštívili pevnost Hanička a odpoledne se někteří vyřádili v aquaparku v Žamberku. Celý výlet proběhl v dobré náladě a bez větších problémů. Ať žije výlet 2012. Mgr. Libor Mitana
Výlet 8. ročníku - Lukov
výlet 8. třídy výlet 8. třídy
Výlet 1.A a 1.B - Vyškov
Vyškovy

Děti z prvních tříd se za dobrodružstvím vydaly do druhohor – do vyškovského DINOPARKU.
Nejprve jsme si prošli všechna zvířátka v ZOOKOUTKU a potom nás čekala „dlouhá cesta“ Dinoexpressem, který nás zavezl přímo mezi dinosaury, na které jsme se těšili nejvíce.
Odvážíme si spoustu zážitků a už se těšíme na další školní výlet.

Žáci 1. tříd, Mgr. Petra Matoušková a Mgr. Jan Maštera

Kriminální divadlo s poučením - 14. červen 2011
divadelníci

V ZŠ Němčice nad Hanou činnost Stonožky zaštiťuje Mgr. Alena Řezáčová, která žáky, na popud naší patronky paní Běly Gran  Jensen, přihlásila do projektu  „Kriminální divadlo s poučením.“

Výlet 4. a 5. třídy na Bunč a do Modré - 14. červen 2011
výlet

V úterý 14. června se naše třídy zúčastnily školního výletu  do Chřib.  Počasí nám umožnilo splnit naplánovaný program. Po výšlapu z Roštína na Brdo jsme se pokochali pohledem na okolí, na dominantu krajiny – hrad Buchlov.  Po cestě na Bunč děti plnily úkoly, které jim připravil pracovník DDM Orion A. Bartošík (za což mu děkujeme). Všichni jsme si opekli špekáčky, chvíli odpočinuli a pak už nás autobus zavezl  k Archeoskanzenu do Modré. Zde se děti dověděly, jak se žilo v pravěku – tkaly látky, pekly placky, vyráběly zbraně a nádoby. Děti si domů odvážely  nejen mnoho zážitků, ale i upomínkové předměty.

M. Krejčová a N. Tesaříková, třídní učitelky
Školní výlet 2.A, 2.B a 3. třídy – Bongo Brno
Bongo

Pokud si chcete pořádně „zařádit“ a užít si spoustu legrace, navštivte brněnskou halu BONGO, plnou atrakcí pro děti. Druháci a třeťáci se 8.6. za doprovodu svých tř. učitelek Vlčové,  Žižlavské, Řezáčové a paní as. Chalánkové vypravili právě tam. Horolezecká stěna, skluzavky, trampolíny, skákací hrady i bludiště vyplnily celé dopoledne jejich zájezdu do Brna, aby se kolem poledne přesunuli na parníkovou plavbu po přehradě. Z výletu si přivezli plno zážitků, drobné dárky pro sourozence a rodiče a volné vstupenky do zmíněné haly pro všechny žáky prvního stupně naší školy. Jeďte tam, stojí to za to!

Mgr. Anna Vlčová
Netradiční klobouky - květen 2011
klobouky

V průběhu května žáci 5. třídy vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy netradiční klobouky z papíru kašírováním nebo nanášením látky.  Posuďte sami, jak se jim práce zdařila.

Mgr. S. Podmolíková

Dopravní soutěž - 18. květen 2011

dopravní soutěžproběhla v Prostějově

Regiony České republiky - 12. květen 2011

regiony ČRregiony ČRregiony ČRregiony ČR

Každý, kdo během tohoto čtvrtečního dopoledne vešel do školní tělocvičny, mohl navštívit během krátké doby a na malém prostoru většinu krajů naší vlasti. Ptáte se, jak je to možné? To si žáci 9. tříd připravili pro mladší kamarády z 1. až 8. ročníku projektový den nazvaný Regiony ČR.  Jeho hlavním cílem bylo nashromáždit co nejvíce informací o jednotlivých krajích a poutavou interaktivní  formou – s využitím výstavních panelů a počítačových prezentací – je předat všem návštěvníkům tohoto setkání.             
     Nápaditost deváťáků dokládá i skutečnost, že díky umně vyrobeným kostýmům jste u jednotlivých expozic  potkávali  i známé postavy a slavné rodáky z určitého  období a regionu. A tak vedle Jana Ámose Komenského jste mohli spatřit populárního Hurvínka, o kousek dál posedával Rumcajs, naproti předváděl své umění fotbalový reprezentant Petr Čech, rozhovor jste mohli navázat i s dobrým vojákem Švejkem nebo třeba s půvabnou průvodkyní v hanáckém kroji.  A pokud si k tomu přidáte i ochutnávku tradičních dobrot z jednotlivých krajů, mezi nimiž nechyběly například lázeňské oplatky, olomoucké tvarůžky, salám Vysočina, ale třeba i minerální voda Vincentka, je jasné, že se akce setkala s velkým ohlasem zejména u mladších dětí a uznáním z řad pedagogů, kteří byli také přítomni.

     Chtěli bychom poděkovat všem deváťákům  za výborně připravený projektový den a pedagogům, kteří se na akci podíleli (zejména Mgr. Mitanovi a Mgr. Tesaříkové), za jejich ochotu a spolupráci.  Věříme, že příští rok navážou letošní osmáci  na tuto tradiční akci a překvapí třeba zase něčím novým.

Mgr. Pavel Janura, garant projektu                                  Mgr. Milada Krejčová, vedoucí školního parlamentu

Vitčický les navštívili sedmáci - 29. duben 2011
les

Dne 29.4.2011 se sedmá třída vypravila do  lesa veVitčicích s Mgr. Věrou Mašterovou a panem školníkem Františkem Fidrou. Po příjezdu na stanoviště jsme se seznámili s panem Ing. Pavlem Zatloukalem a jeho kolegou panem Domanským. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti o lese např. jak poznáme stáří stromu, o zvěři, o paroží srnců a jelenů a o parazitech.  Zastihla nás slabá přeháňka, ale to nám nevadilo, protože spadlo jen pár kapek a v lese bylo sucho. Po krátké svačince jsme se vydali k rozhledně. Tam jsme se fotografovali a vylezli jsme i nahoru, abychom se porozhlédli po krajině. Potom jsme si zahráli několik poznávacích a smyslových her. Na kraji lesa jsme se po pěkném výletu rozloučili a poděkovali  panu Ing. Zatloukalovi a panu Domanskému za organizaci povedeného dne.

Za 7.třídu Michal Lenert

 

Košík plný rozumu
kosik

27. dubna 2011proběhlo v Otrokovicích krajské kolo soutěže „Košík plný rozumu“.
Z naší školy se soutěže zúčastnili tito žáci:

Vlastimil Adam Palíšek
2. ročník
Nela Macenauerová
3. ročník
Tomáš Karásek
4. ročník
Marie Horáková
5. ročník

Účastníci byli vítězové třídních kol v ZŠ Němčice nad Hanou. Soutěžilo se ve vědomostní soutěži o zdravém životním stylu, konzumaci zdravých potravin. Soutěž reagovala na školní program finanční gramotnosti žáků a žáci též prověřili svou čtenářskou úroveň. V Otrokovicích získali naši žáci  krásné 3  místo ze 36 dětí a 9 škol. Byli to z výše jmenovaných Vlastimil Adam Palíšek  a Tomáš Karásek. Celkově získala základní škola ČESTNÝ  LIST.

Mgr. Alena Řezáčová

Dopravní hřiště - 18. duben 2011

dopravní hřištěNaší čtvrťáci byli na dopravním hřišti v tomto školním roce podruhé. Jako obvykle.

Návštěva Planetária v Ostravě - 14. duben 2011

planetárium

     Ve čtvrtek 14. dubna jsme jeli za odměnu v soutěži Hravě žij zdravě do Planetária do Ostravy. Počasí nám vůbec nepřálo, byla zima, foukal vítr a poprchávalo. Proto jsme byli rádi, že jsme se posadili v planetáriu do pohodlných křesel a zadívali se na „hvězdnou oblohu“  nad námi. Připadali jsme si jako venku za letní noci. Dověděli jsme se mnoho zajímavých informací o naší Sluneční soustavě.
     Náš výlet pokračoval prohlídkou „mořského akvária“. Viděli jsme různé druhy mořských živočichů, zaujali nás opičky a mluvící papoušek. Na cestě k nádraží jsme si všimli upoutávky na prohlídku strašidelného sklepa. Neodolali jsme. Navštívili jsme jeskyni s pavouky a netopýry, chaloupku 7 trpaslíků, byli jsme v břichu draka, a to vše za doprovodu strašidelných zvuků.
     Nakonec jsme zašli na občerstvení k Mc Donald´s. Celý výlet se nám moc líbil. Děkujeme i panu učiteli Mitanovi, který nás doprovázel a staral se o dopravu.

                                                                                                
Žáci 5. třídy a tř. uč. M. Krejčová
Naše projekty v cizích jazycích - duben 2011

AJ NJ projekty

Žáci 3. – 9. ročníku zpracovávali v hodinách cizích jazyků projekty na různá témata.

Andersenova noc - 1. duben 2011
Andersenova nocCelá noc byla ve znamení pohádky.
Mezinárodní den Romů

MDR

Při příležitosti Mezinárodního dne Romů si děti navařily s pomocí asistentek oblíbené sladké jídlo "pišota."

Upozornění školní jídelny

na odhlašování obědů v době nemoci.

Jaro ... - březen 2011

jaro

... vítají v hodinách pracovního vyučování šesťáci a sedmáci.

 

Česko čte dětem - 22. února 2011
Česko čte dětemČesko čte dětemČesko čte dětem
Recitační soutěž - 16. února 2011

recitační soutěžrecitační soutěž

 Ve  středu 16. února 2011 se na naší škole uskutečnilo školní kolo v uměleckém přednesu, a to ve školní knihovně. Soutěž zahájila paní ředitelka Hana Matušková, do odborné poroty zasedly L.Kouřilová z městské knihovny a paní učitelky Krejčová a Tesaříková. O fotodokumentaci se postarala žákyně 9.ročníku K.Kučerová.

Zeměpisná olympiáda - leden 2011

Uskutečnilo se školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se letos zúčastnilo 16 žáků druhého stupně naší školy

zeměpisná olympiáda

Zápis do 1. ročníku - 21. leden 2011

zápis prváčků

 

Hravě žij zdravě - 2010/2011
    

V tomto školním roce se děti 5. třídy zúčastnily celorepublikové soutěže Hravě žij zdravě.

Živý betlém - prosinec 2010

živý betlémŽáci druhé třídy v rámci dramatické výchovy připravili spolu s paní učitelkou Mgr. Alenou Řezáčovou pro všechny žáky školy překvapení v podobě živého betlému.

Vánoční čas, lidové zvyky a obyčeje byly při této příležitosti dostatečně připomenuty.Že si zazpívají koledy deváťáci s prváky, druháky, třeťáky i čtvrťáky společně u vánočního stromečku a zpěv dětí přeruší na chvíli vyučování? To mnohý z žáků i vyučujících nečekal.. Biblické postavy druháků byly věrohodné, zvířátka, pastýři i tři králové přišli do Betléma. Z vánoční atmosféry ve škole bylo patrné, že se nečekané zastavení ve vánočním čase povedlo. Dramatická výchova ukázala, že divadelní Máje v Němčících nad Hanou mají své herce odkud vybírat!

Mgr. Alena Řezáčová

Debatování - 20. prosinec 2010

debatováníV pondělí 20. prosince odjeli  naši žáci z 8. třídy Nikola Franclová, Petra Hrušková, Michaela Klesnilová, Dominik Dorňák, Lukáš Karásek, Ivo Parák, Ivo Mišo a Kryštof Bouda a žáci z 9. třídy Nikola Matoušková, Arnošt Matoušek a Pavel Kučírek na Gymnázium do Kojetína, kde se uskutečnil projekt Debatování napříč osnovami. Zúčastnili se souboje v debatování se studenty gymnázia a kojetínské základní školy na téma Facebook přináší více škody než užitku. Obě pětičlenná družstva v soubojích zvítězila. Blahopřejeme.Tento projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopností žáků, posilování komunikačních dovedností a napomáhá osvojení všech kompetencí dětí. Učí se vyhledávat různé informace, přesně je formulovat a argumenty obhajovat. Mohou se potom lépe uplatnit v dalším vzdělávacím procesu i na trhu práce.

M. Krejčová

Vánoční diskotéka - 17. prosinec 2010
vánoční diskotéka

Na tradiční vánoční diskotéce, která se konala 17. prosince, se vyřádily především menší děti. Na  „rozproudění krve“ si zahrály hru se židličkami. Pěvecká vystoupení žákyň připravila a moderovala  paní učitelka Literová, ta si také s dětmi zatancovala. Hudbu pouštěl Michal Lenert ze 7. třídy. Všichni se nejvíc těšili na tanec s balónky. Za svou šikovnost a vítězství byli účastníci odměněni čokoládkami, oplatky a lízátky.

Poděkování patří žákům 7. ročníku, kteří vyzdobili tělocvičnu, a žákům 5. a 6. ročníku, kteří ji po skončení diskotéky uklidili.

M. Krejčová

Setkání s policií - 17. prosinec 2010

policisté ve 3. třídě

Základní škola v Němčicích nad Hanou spolupracuje s POLICIÍ ČR již několik roků. Letošní setkání u třeťáků se obzvlášť povedlo. Bylo to poutavým vyprávěním přítomných policistů podpraporčíka Blanky Cibulkové a praporčíka Dušana Pospíšila. Připravili si pro naše třeťáky soutěže a kvízy. Každý z přítomných žáků mohl uplatnit své vědomosti  získané během roku v dopravní  výchově, která se periodicky prolíná i učením. Policisté navázali na pedagogické působení paní učitelky Mgr. Aleny Řezáčové v prvouce a bylo vidět, že se  třeťáci nenechali zahanbit. Všichni získali odměnu, kterou policisté žákům  přinesli. Různá pexesa, brožurky, reflexní sovy, reflexní doplňky na oděv i dopravní značky, pravidla silničního provozu. Různé soutěžní  testy pro žáky třetích tříd, které žáci získali, nezůstanou jen tak někde v šuplíku, ale pomohou dětem nejen při hře, ale i v reálném životě. Vždyť  se všemi poznatky, které se žáci naučili a zopakovali si s policisty, se setkávají dnes a denně v reálném životě.

Mgr. Alena Řezáčová

Mladší se učí od starších a opačně -16. prosinec 2010

Mladší se učí od starších a opačněZajímavé vyučování pro obě skupiny - žákyně 9. tříd a žáky 2.A - proběhlo v úterý 16. prosince. V pracovních činnostech ve druhé třídě čekal na děti těžký úkol, poprvé šily. V devítce o patro výš probíhalo také pracovní vyučování, také se šilo. Proto vyučující obou skupin napadlo vyučování propojit. Mezi druháky přišly žákyně z devátých tříd, z nichž každá dostala na starost skupinku dětí. Podle pokynů paní učitelky se z nich staly trpělivé rádkyně, s jejichž pomocí druháci zvládli šití na jedničku. Děti byly z nových kamarádek nadšené, na slovo je poslouchaly a snažily se. Děvčata zase získávala zkušenosti z práce s dětmi, některé z dívek totiž čekají přijímací zkoušky na pedagogickou školu. Práci s menšími spolužáky si pochvalovaly a výsledek jejich společného snažení jistě potěší nejednu maminku či babičku našich druháčků.

Mgr.Anna Vlčová

Hasiči ve škole

hasiči ve školeBěhem listopadu a prosince navštívili žáky druhých a šestých tříd hasiči. Cílem tohoto setkání bylo představit dětem jejich náročnou, ale velmi potřebnou práci. Ze strany hasičů byla akce velmi hezky připravena a naši žáci to ocenili. Odměnou hasičům byla aktivita a bohaté znalosti, které děti prokázaly při druhém setkání. Těšíme se na další spolupráci, protože akce tohoto typu činí naše vyučování atraktivnějším a učí děti, jak se správně chovat v krizových situacích.

Mgr. Anna Vlčová

Čtvrťáci v dramatické výchově - prosinec 2010
dramatický výchova Poslední měsíc v dramatické výchově ve 4.ročníku jsme věnovali nastudování  příběhu o krtčí rodince. S jednoduchými rekvizitami a v jednoduchých kostýmech jsme představení zahráli žákům 1. a 2. tříd. Byl to příběh o chudé krtčí rodině, která vyzrála nad závistivou a pomlouvačnou paní králíkovou.
Vánoční výzdoba tříd - prosinec 2010
vánoční výzdoba      V pondělí 13. prosince hodnotila porota tvořená pracovníky Domu dětí a mládeže Orion, panem školníkem Fidrou a paní Kouřilovou z městské knihovny vánoční výzdobu tříd na naší základní škole. Všechny děti se snažily, aby jejich třída dýchala vánoční atmosférou. Porota měla těžkou úlohu, hodnotila zvlášť 1. a zvlášť 2. stupeň, přidělovala body od jednoho do  pěti. Nakonec rozhodla takto:

 

1. stupeň
2. stupeň
1. místo
2.A - 28 bodů
1. místo
6.A - 28 bodů
2. místo
5. tř. - 27 bodů
2. místo
9. B -26 bodů
3. místo

1.B - 22 body

2.B - 22 body

3.tř - 22 body

3. místo
7. tř.- 23 body
4.tř. - 18 bodů

9.A - 19 bodů

1. A - 17 bodů
6.B - 18 bodů
8.tř. - 15 bodů

Všem žákům i jejich učitelům za vánoční výzdobu třídy děkujeme.

 

Romská pěvecká soutěž - 10. prosinec 2010
romské zpívání

Oblíbená pěvecká soutěž, které se romské děti zúčastnily ve velkém počtu proběhla 10. prosince v učebně hudební výchovy pod odborným dohledem paní učitelky Lenky Literové, vychovatelky Hany Svobodníkové a asistentek Lenky Chalánkové a Renaty Hlaváčové. Děti předvedly své pěvecké výkony s mikrofonem v ruce, některé měly své hudební nástroje. Tři vítězové romské Super Star si odnesli diplomy a sladkou odměnu.

Lenka Chalánková, asistentka pedagoga

Setkání s policií - 9. prosinec 2010
policieSetkání bylo připraveno pro nejmladší žáky školy.
Vánoční jarmark - 8. prosinec 2010

Den otevřených dveří, vánoční jarmark i třídní schůzky, to vše proběhlo na naší škole 8. prosince.

jarmarkjarmark

Čtenářská soutěž pro romské děti aneb Jak se chovat ke knize - 2. prosince 2010
Romové četli

     Ve čtvrtek 2.prosince 2010 se uskutečnil již 3.ročník čtenářské soutěže pro romské děti. Sešlo se jich víc jako 20 ve školní družině. Nejprve jsme si přečetli pověst o původu rómů v rómštině a pak v češtině. Při tomto čtení jsme vybrali dva nejlepší čtenáře Radka Kokyho a Karolínu Žigovou. Pak jsme četli v romštině text, který si děti pamatovaly z loňského roku v češtině. Při překladu si nejlépe vedla  Sejda Cetinbasová ze 4.ročníku.  Pak jsme si povídali o významu čtení pro vzdělání lidí a pro budoucí povolání. Doplňovali pracovní list, kde pod obrázky  měli nalepit  názvy povolání v češtině i romštině.  Starší byli brzy hotovi, tak pomáhali těm nejmenším.
Protože mnozí z nich nenosí obalené učebnice, učili jsme se obalovat knížku. Každý si mohl jednu učebnici obalit. I zde pomáhaly paní asistentky, starší děti i já. Všichni byli odměněni malým dárečkem a  tři jmenovaní žáci obdrželi školní potřebu.

Naďa Tesaříková

Romové kreslili - 30. listopad 2010

romocékreslili

Dne 30. listopadu se 21 romských žáků zúčastnilo výtvarné soutěže. Děti nakreslily obrázky převážně s romskou tematikou, pod odborným dohledem paní vychovatelky Hany Svobodníkové a asistentek. Porota vybrala 3 vítěze ve dvou věkových kategoriích a dětem byly předány diplomy a věcné ceny.


Lenka Chalánková, asistentka

Turnaj v piškvorkách - 29. listopad 2010
piškvorky

V pondělí 29. listopadu se uskutečnil oblíbený turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 15 žáků rozdělených do dvou skupin. Ve skupinách spolu účastníci hráli systémem každý s každým na 3 vítězné partie. Především souboje o medailová umístění byly napínavé a otevřené až do konce.

Výsledky:

Kategorie 1. – 5. ročník Kategorie 6. – 9. ročník
1. David Opluštil         4. tř. 1. Lucie Přidalová       8. tř.
2. Martin Kyselák       2. A 2. Václav Kubíček       6. B
3. Eliška Klevetová     4. tř. 3. Kryštof Bouda         8. tř.

 

Florbal - 29. listopad 2010
florbal staršíflorbal mladší
Kluci z naší školy se v pondělí 29.listopadu zúčastnili okresních přeborů ve florbalu mladších i starších žáků.
Noční směna redakční rady - 26. listopad 2010
redakční rada

My redakční rada jsme se domluvili, že budeme spát ve škole. Uskutečnilo se to v pátek 26.11. Sice jsme se nesešli v hojném počtu, ale to nám vůbec nevadilo. Do školy jsme došli okolo 18:00. Paní učitelka Tesaříková nám rozdělila úkoly, na kterých jsme pracovali asi do půl deváté. Psali jsme různé články, co jsme nestihli doma. Dokončovali jsme toto číslo časopisu, připravovali závěsný kalendář školy a prezentaci o naší škole v power pointu. Chvíli jsme pobyli na internetu a potom jsme se přemístili do třídy 9.A, kam jsme si přenesli žíněnky a ustlali si na nich. Poté jsme si sedli do kolečka a hráli zajímavé a zábavné hry, které každého bavili. Šli jsme také do tělocvičny a tam nás naučili spolužačky taneční sestavu na zumbu. Hráli jsme ale i různé hry a zkoušeli si udělat ze sebe pyramidu. Pak jsme už jen tancovali, jako na diskotéce. Dále následovala stezka odvahy. Ta vedla bočním schodištěm až dolů do šaten ke kotelně. Tam si každý vzal sladkou odměnu a vrátil se zpět do třídy. Potom byla i oblíbená hra na schovávanou, která nás teda velice bavila. Až nás přestala bavit, tak jsme zase hráli legrační hry. Asi okolo 12. hodiny nás paní učitelka opustila, šla si lehnout do sborovny. My jsme si povídali, velmi jsme se nasmáli. Když jsme už zhasly světla, tak jsme lehli na žíněnky, kde jsme se teda docela  mačkali.  Usnuli jsme kolem 3. hodiny. Spaní ve škole jsme si maximálně užili!!! Líbilo se nám tam, protože nebyla ani chvíli nuda a dobře jsme se bavili. Doufáme, že si to alespoň ještě jednou zopakujeme, tedy jestli paní učitelka bude ochotná.

za všechny Katka Žochová

O hanáckyho kohóta - 19. listopad 2010
kohót Děti soutěžily ve zpěvu
Krajské polofinále v šachu - 11. listopad 2010
šachy

Krajské polofinále v šachu 2010

 

 

 

Věstonická Venuše v 6. ročníku - listopad 2010
dinosauři

V týdnu od 8. do 12. listopadu 2010 proběhl v hodinách dějepisu žáků 6. A a 6. B třídy projekt věnovaný pravěku. Žáci si ve 2 hodinách vyzkoušeli vymodelovat z modelářské hlíny známou Věstonickou Venuši a zpracovali si vlastní projekt. Někteří se zaměřili na druhohory a velmi populární dinosaury, někteří na naše předky např. neandrtálce. Výsledky projektu jsou prezentovány na nástěnkách tříd.

Mgr. F. Matoušek

 

Výtvarná soutěž " Děti, pozor, červená!"
Pozor červená

V rámci dopravní výchovy na naší škole se mimo jiných akcí, věnovaných této tématice, zapojujeme do výtvarné soutěže Děti, pozor, červená, kterou pořádá každoročně odbor dopravy v Prostějově. Letos se do této soutěže zapojili žáci z 2.A. Mezi vybranými obrázky, které byly do soutěže za naši školu odeslány, si nejlépe vedla práce Vlastimila Adama Palíška, která byla vyhodnocena mezi deseti nejlepšími na okrese ve své kategorii. Vlasťovi blahopřejeme a jemu i všem ostatním malým výtvarníkům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Anna Vlčová

PROJEKT ŠANCE - 11. listopad 2010

Dne 11. listopadu  2010 proběhla v Němčicích nad Hanou a některých okolních obcích humanitární sbírková akce, která se  dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem bez domova - tzv. „dětem ulice.“ Ty se často stávají obětí násilí a sexuálního zneužívání. Dvaceti  žákům 9.A a 9.B  naší školy ve složení : Jakub Faltýnek, Radek Kopřiva, Monika Dvořáková, Veronika Svozilková, Norbert Řežáb, Vítězslav Mikulčík, Klára Jemelková, Kateřina Žochová, Marek Brandýs, Ondřej Tomek, Pavel Kučírek, Nikola Matoušková, Ivana Hrubá, Karel Jordán, Petra Burdová, Michal Fečo, Milan Bulko, Milena Bosáková, Kristýna Kučerová a Kateřina Domanská se podařilo prodat obdivuhodných  315 kusů  benefičních předmětů - minipropisek  a zároveň rozdat téměř 400 pohlednic s informacemi o cílech a smyslu celé akce. Výtěžek ve výši 6.861,- je novým rekordem, kterého bylo při podobných akcích za poslední roky dosaženo. Peníze byly odeslány na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování všem jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali se  zajištěním projektu a  zejména se samotným prodejem. Zvláštní poděkování ale patří 
hlavně všem lidem dobré vůle, kteří i v tak ekonomicky obtížné době projevili svou lidskost a solidaritu s osudy druhých, když zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.

Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu

Sovičkiáda 2010 - 8. listopad 2010
Sovičkiáda

Dětské oddělení Městské knihovny v Prostějově se v pondělí 8. listopadu stalo místem vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže nazvané Sovičkiáda. Ze 115 příspěvků zaslaných ze všech základních škol okresu Prostějov vybrala porota do hlavní soutěže 21 prací. Mezi oceněnými byla i žákyně 6.B třídy naší základní školy  MARKÉTA OPLOCKÁ. Ta se v konečném pořadí umístila na krásném 5. místě.  Srdečně jí blahopřejeme k dosaženému úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Pavel Janura

Romské vaření - 3..listopad 2010

romské vaření

Dne 3. listopadu romské děti v hojném počtu a za velikého nadšení připravovaly ve cvičné kuchyňce jedno z tradičních romských jídel.

Lenka Chalánková

Vaření  v anglickém jazyce v 8.ročníku - říjen 2010

vaření v angličtině

Stalo se již tradicí, že když v anglickém jazyce  v 8.ročníku dojdeme v učebnici k vaření, vyzkoušíme anglický recept na bramborové placičky, který je  napsán v učebnici. V naší cvičné kuchyňce jsme se rozdělili na 4 skupiny po čtyřech – 2 dívčí a 2 chlapecké. Třem skupinám se dařilo – měli je chutné a vše zvládli včas i uklidit, pouze jedna skupinka měla potíže se zpracováním těsta i smažením. Budou muset doma víc trénovat, aby  se z nich stali vzorní tatínkové, kteří zvládnou i uvařit.

Naďa Tesaříková

Přírodovědný klokan - 20. říjen 2010
Žáci 8. a 9. tříd se 20.10.2010 zapojili do soutěže " Přírodovědný klokan." Žáci řešili úkoly z přírodopisu, fyziky a matematiky.
Exkurze na hvězdárnu a do muzea - 18. říjen 2010

hvězdárna

Dne 18. 10. 2010 žáci šestých ročníků navštívili hvězdárnu a muzeum v Prostějově. První polovina exkurze ....

Dopravní hřiště - 18. říjen 2010

dopravní hřiště

Dne 18.10. se vydala 4.třída na dopravní hřiště v Prostějově. Do Prostějova se vydali vlakem, ...

Projektové vyučování na prvním stupni s názvem „ Čteme dětem a s dětmi“
čteme proběhlo na naší škole v rámci projektového týdne. Na rozdíl od žáků šesté až deváté třídy vybraly paní učitelky a pan učitel pro naše mladší děti téma přiměřené jejich věku a podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Mezi dětmi se takto zaměřené projektové vyučování setkalo s velmi pěkným ohlasem a i vyučující z něj měli dobrý pocit. ...
Projektový týden - JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY - říjen 2010
vaříme
V rámci preventivního programu proběhl na Základní škole v Němčicích nad Hanou  projektový týden, kterým jsme chtěli přispět k  lepšímu vzájemnému poznání žáků naší školy i  k vytváření přátelských vztahů a otevřené komunikaci mezi nimi. ...

 

Okresní kolo přeboru škol v šachu - 21. říjen 2010

šachy 1sachy 2

Ve čtvrtek 21.října 2010 proběhlo v Prostějově okresní kolo Přeboru škol v šachu. Turnaj se hrál systémem každý s každým, tempem 2x15 minut na partii, za  účasti 19 čtyřčlenných školních týmů ve třech věkových kategoriích. Ve dvou z nich měla své zastoupení i ZŠ Němčice nad Hanou. V kategorii B (2.stupeň) startovalo sedm družstev. Po vyrovnaných bojích naši zástupci získali 8, 5 bodu a skončili na 6. místě. Na první  šachovnici hrál Arnošt Matoušek, který získal 3 body z 6 partií. Srdnatě také bojoval na druhé šachovnici Michal Vlach, který získal 2 body z 5 partií.  Na třetí šachovnici se méně dařilo Martinovi Vlachovi (0,5/4) a naprázdno vyšel i Adam Hrdý na čtvrté šachovnici (0/4). Naštěstí za ně zaskočil původní náhradník Vojtěch Navrátil, který získal 3 body z 5 partií. Celkově se družstvo velmi snažilo o dosažení co nejlepšího výsledku a zaslouží pochvalu za bojovnost, kterou nahrazovali svou hráčskou nezkušenost. Celé startovní pole bylo hodně vyrovnané a ztráta na celky před sebou nebyla nikterak velká.
V kategorii  A (1.stupeň) startovalo šest družstev a náš tým od prvního kola bojoval o přední umístění. Na konec z toho byla po tuhém boji bronzová příčka se ziskem 11 bodu. O tento úspěch se zasloužila tato pětice. Na první šachovnici nenašel David Opluštil sobě rovného soupeře a vyhrál všech pět partií. Potvrdil tak své úspěchy nejen z MČR, ale i mezinárodních turnajů. Na druhé šachovnici příjemně překvapil Martin Kyselák (2/4) a  k celkovému zisku přispěla i Eliška Klevetová (1/4). Trochu více trpělivosti chybělo nejmladšímu členovi družstva šestiletému Pavlovi Opluštilovi (2/4), aby napodobil svého staršího bratra a vyhrál všechny své partii. Tyto zbytečné  bodové ztráty nás zřejmě stáli celkové vítězství v turnaji. Svou troškou do mlýna pak přispěl k celkovému výsledku také Jan Kleveta (1/3). Tento tým má velké šance uspět i v následném krajském polofinále a přidat ještě větší úspěch pro svou školu.

-opl-
Ekoturistika - září a říjen 2010
ekoturistika

Pěkné slunečné podzimní počasí nás vybídlo k tomu, abychom si v 9.tř. v ekoturistice vyjeli na kolech. Nebyly to vyjížďky sportovního rázu, ale byly zaměřené na pozorování přírody.
První výlet se konal 16.9. a vedl přes Mořice a Uhřice k národní přírodní památce „Křéby“, která patří k nejstarším chráněným územím v okrese Kroměříž. Nachází se zde spousta vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Na kopci u pomníku Panny Marie jsme rozhlédli po okolí a chvíli si odpočinuli

 

ekoturistika

Druhý výlet se konal hned další čtvrtek 23.9. a směřoval na rozhlednu, která stojí poblíž Vitčic. Je to dvoupatrová dřevěná, 8metrů vysoká rozhledna s vyhlídkovou plošinou přístupnou po žebřících. Umožňuje nám pozorovat Chřiby, Drahanskou vysočinu a Vyškovsko. K vitčické rozhledně jsme jeli malou oklikou přes Mořice a zastavili se u nově vybudovaného vrchoslavského biocentra.

 

ekoturistika Na poslední výlet jsme se vydali 7.10. a jeho cílem bylo biocentrum  „Mokroš“ za Mořicemi. I tentokráte jsme to vzali mírnou „zkratkou“ přes Víceměřice - Nezamyslice - Dřevnovice - Těšice. Zde jsme se zastavili u kapličky Panny Marie „Pomož“, kde ze země tryská léčivý pramen. Na Mokroši jsme pozorovali podzimní floru a zahráli si hru s přírodovědným zaměřením.

 

 

 

.

Prváčci ve svých lavicích - 1. září 2010

prváčciprváčciprváčciprváčci

Školní rok 2010/2011

Základní škola Němčice nad Hanou oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům,

že nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2010 v 7:50 hodin.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v 1. třídách v 7, 50 hod. za účasti představitelů města a členek sboru pro občanské záležitosti. Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy.
Rádi přivítáme s dětmi i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé.
Rodičům budou podány informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku. Paní učitelka a pan učitel rádi odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.
Vyučování první školní den bude ukončeno kolem deváté hodiny.
Školní družina pro všechny žáky 1. stupně bude v provozu od 1. září a bude navazovat na konec vyučování.
Obědy ve školní jídelně se vaří také od 1. září. Výdej obědů proběhne ihned po ukončení vyučování.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Zahradníkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 31. 8. 2010 do 12:00 hod. Několik dní se bude vařit pouze jedno jídlo. V průběhu druhého týdne budou mít žáci možnost si volit ze dvou jídel. Prvňáčkům při výběru pomáhají třídní učitelé a paní vychovatelka.
Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelů, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne od 2. září. Rozvrh obdržíte také první školní den.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Celková struktura školního roku je k dispozici.

Informace
Vše, co jste byli zvyklí zde vidět, najdete pod odkazem Archiv II.