Projekt Edison 2016 - ZŠ Němčice nad Hanou

V prvním únorovém týdnu přijelo do Němčic nad Hanou sedm zahraničních studentů z různých koutů světa. Celý týden docházeli do školy, kde se každý z nich věnoval 4 hodiny denně našim žákům. Do těchto hodin měli připraveny prezentace a naučné aktivity v anglickém jazyce, které vždy přizpůsobili věku žaků a tím pádem potěšili snad každého školáka. Svůj čas věnovali dětem i v odpoledních hodinách, kdy jim naši žáci pod vedením učitelů připravili pestrý program. Oblíbenost studentů byla natolik veliká, že jsme zorganizovali i autogramiádu pro všechny žáky naší školy. Akci hodnotíme jako velmi povedenou, žáci i studenti byli nadšeni. Velké poděkování patří některým rodinám našich žáků, které poskytli stážistům nejen ubytování a stravu po celou dobu konání této akce, ale také velmi příjemné zázemí a komfort. Naše poděkování směřuje k rodinám žáků: Alžběty Zmidlochové, Terezy Skaličkové, Petry Lechnerové, Barbory Baškové, Ondřeje Ličky, Elišky Vrbové a Diany Navrátilové.

Mgr. Lucie Tesařová

 

 

Projekt Edison na ZŠ Němčice nad Hanou
proběhne ve dnech 1. až 5. ledna 2016.

 

Navštíví nás studenti:

Ben Dwi
Lulu Megi
Omrum Pham
Zubair

 

 

Studenti z mnoha zemí světa na naší škole
v Němčicích nad Hanou

Edison Edison Edison

       V rámci multikulturní výchovy naši školu ve dnech 8. - 15. února navštívili zahraniční studenti. Ti v projektu Edison navštěvují základní a střední školy v České republice, které se do projektu přihlásily. Přijeli k nám z Bulharska, Gruzie, Vietnamu, Tuniska, Taiwanu, Japonska a Brazílie. Po celý týden chodili do všech tříd a seznamovali žáky se svými zeměmi, mluvili o sobě, vyptávali se dětí na jejich koníčky, a to vše probíhalo v anglickém jazyce. Zpočátku jim někteří nerozuměli, nedokázali rychle zareagovat, v průběhu týdne se poslech i mluva zlepšovaly. Každá třída od pátého do devátého ročníku měla jeden den nad studenty patronát. Postarali se jim o snídaně, večeře a odpolední program. S přípravami nám pomáhali  čtvrté třídy i rodiče z různých tříd, za což jim moc děkujeme. 
     V pondělí 9. února poprvé vstoupili studenti do naší školy, kde je hned ráno přivítala třída 5. A s třídní učitelkou Michaelou Obručníkovou, která zajišťovala jejich program pro tento den. Po bohaté snídani studentům začínal jejich výukový blok. Naši žáci studenty zahrnovali pozorností a nosili jim dobroty. Kolem poledne měli studenti čas na oběd a chvilku volna před odpoledním programem. Ten začínal v hudebně, kde se návštěvě předvedl náš pěvecký sbor Skřivánek. Na pěvecké vystoupení navazovala prohlídka učeben, tříd i sportovní haly. Poté si prošli naše městečko, navštívili kostel a vyfotili se u Šikulky. A pak už po náročném dni nezbývalo nic jiného než večeře.
V úterý se o zahraniční studenty starala třída 5.B a pan učitel Libor Mitana. Také oni připravili bohatou snídani a svačinku. Na odpolední program  přichystali výlet na skládku Sita, kde hosté obdrželi malé občerstvení. Zahraničním děvčatům se na skládce asi moc nelíbilo, protože tam bylo bláto. Po procházce na skládku zašli do X-boxu do klubovny DDM Orion. Po odpoledním programu následovala večeře - domácí bramboráky a palačinky.  Moc jim  chutnalo.
Ve středu měla studenty na starosti 6.B pod vedením Hany Vojancové. Třídní učitelka předem vše připravila, ale velení předala paní asistentce Lence Chalánkové a p. uč. Františku Matouškovi, neboť odjela se sedmáky na lyžařský výcvik. Dopoledne jim připravili bohatou snídani a svačinu. Odpoledne odjeli do Prostějova na bowling. Volné chvíle využili k prohlídce prostějovského náměstí. Po návratu do Němčic a po vydatné večeři si ještě spolu povídali.
       „Naše patronátní devátá třída s p. uč. Miladou Krejčovou využila k odpolednímu programu svých koníčků. Nejprve jsme se vydali na procházku ke koním, kde jsme narazili také na kozla a lamu, se kterou se naši hosté fotili. Po prohlídce ZUŠ jsme se odebrali do hlavního sálu, kde nám zahráli naši talentovaní spolužáci Ondřej Žoch na bicí a Alžběta Šimáková na klavír. Zahraniční studenti měli možnost pořídit si vlastní nahrávku svého zpěvu, která jim byla předána na CD následující den. Po vydatné večeři jsme poseděli v restauraci U Slona.“
       Poslední páteční hodiny jsme věnovali autogramiádě zahraničních studentů. Cítili se jako slavné celebrity.  Třída 6.A  se svou učitelkou Lenkou Literovou zajistila pestrou snídani se svačinkou i pestrý odpolední program. Jako první si 6.A připravila tanec kankán, později návštěvu ZOOPARTY na DDM Orion. Dále karaoke v hudebně, potom odpočinkovou svačinu a zase návštěvu DDM Orion, tentokrát kroužku ORIENT. Posledním bodem programu byla návštěva tréninku krasojízdy. Večeře  byla nejen pestrá, ale přebohatá. Na památku dostali perníkové balíčky a  dort s logem naší školy.
      V sobotu byli cizinci pod ochranou 8. třídy a p. uč. Naděždy Tesaříkové. Po snídani se svačinami v batůžcích vyrazili na výlet do Olomouce. Nejprve jsme navštívili Čokoládový festival, kde osmáci i studenti ochutnali spoustu čokolád a čokoládových zákusků. Osmáci si připravili v anglickém jazyce průvodní slovo  při procházce historickým centrem města. Po návratu do Němčic měli pozdější oběd v Zátiší a pak už se těšili na zasloužený volný čas.
      Třída 4. B získala patronát nad zahraničními studenty v neděli 15. 2. 2015. Tento den byl posledním, kdy tito mladí lidé působili na naší ZŠ. V ranních hodinách je přivítali u vchodových dveří v hanáckých krojích a s tácem domácích koláčů a frgálů. Po společné snídani využili krásného počasí a vydali se na procházku po Němčicích a na dětské hřiště. Po cestě zpět se zastavili v sokolovně, kde zhlédli několik vystoupení ze soutěže v krasojízdě.
      Volný čas využili studenti k sbalení svých zavazadel. Na nádraží je odvezly paní ředitelka, předsedkyně školské rady a paní učitelka angličtiny. Studentům se naše malé městečko i naše základní škola velmi líbily. Byli překvapeni  zájmem žáků a příjemnou a přátelskou atmosférou u nás.                                       
Tak hodně štěstí!

Naďa Tesaříková

 

Edison se 4.b

Edison se 4. B
Třída 4. B získala patronát nad zahraničními studenty v neděli 15. 2. 2015. Tento den byl posledním, kdy tito mladí lidé působili na naší ZŠ.
V ranních hodinách jsme je přivítali u vchodových dveří v Hanáckých krojích a s tácem domácích koláčů a frgálů. Doprovodili jsme je do kuchyňky, kde měli připravené obložené talíře a nápoje. Po společné snídani jsme využili krásného počasí a vydali se na procházku po Němčicích a na dětské hřiště. Po cestě zpět jsme se zastavili v Sokolovně, kde jsme zhlédli pár vystoupení ze soutěže v krasojízdě.
Poté jsme naši vzácnou návštěvu doprovodili do Zátiší, kde měli připravený oběd. Zde jsme se se studenty rozloučili, dali jsme jim dárečky a občerstvení a popřáli jim šťastnou cestu.

 

Projekt Edison

V  týdnu 9. - 13. únor 2015 probíhá na naší škole projekt Edison. V neděli k nám zavítalo šest zahraničních studentů, kteří budou navštěvovat jednotlivé třídy a prostřednictvím anglického jazyka seznámí žáky se svou rodnou zemí pomocí různých prezentací a aktivit. Žáci tak budou mít jedinečnou příležitost komunikovat s cizinci v anglickém jazyce a poznat jejich kulturu.

Mgr. Lucie Tesařová