Vážení rodiče,

    vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází z nového školského zákona č.561/2004 Sb. i z vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných č.27/2016 Sb.

     Pokud vám připadá, že by vaše dítě bylo možné zařadit mezi nadané nebo mimořádně nadané, můžete si zkusit vyplnit následující test. Pokud u 80% odpovědí označíte odpověď č.1 nebo 2, svědčí to o nadání dítěte v rozumové oblasti.

     Nadané dítě musí diagnostikovat pedagogicko-psychologická poradna (PPP). Ve spolupráci školy a PPP je vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), který schvaluje zákonný zástupce žáka.

 

TEST PRO RODIČE

     Zaškrtněte kategorii, o které si myslíte, že nejlépe vystihuje vaše dítě:

     1 většinou – 2 často – 3 občas – 4 málokdy

 

Charakteristika

1

2

3

4

1

Má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule.

 

 

 

 

2

Rychle myslí.

 

 

 

 

3

Snadno si vybavuje fakta.

 

 

 

 

4

Chce znát, jak věci fungují.

 

 

 

 

5

Je vášnivý čtenář.

 

 

 

 

6

Na první pohled nesouvisející fakta spojuje novým a originálním způsobem.

 

 

 

 

7

Snadno se začne nudit.

 

 

 

 

8

Chce znát zdůvodnění „proč“ – klade otázky téměř na cokoli.

 

 

 

 

9

Má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi.

 

 

 

 

10

Je velice zvědavé.

 

 

 

 

11

Je impulzivní – dříve jedná, než myslí.

 

 

 

 

12

Je dobrodruh.

 

 

 

 

13

Když dostane příležitost, má sklony k ovládnutí druhých.

 

 

 

 

14

Je vytrvalé, zůstává u úkolu, dokud jej nevyřeší.

 

 

 

 

15

Má dobrou fyzickou koordinaci těla.

 

 

 

 

16

Je nezávislé a samostatné.

 

 

 

 

17

Má smysl pro humor.

 

 

 

 

18

Dobře uvažuje.

 

 

 

 

19

Má široký okruh zájmů.

 

 

 

 

20

Je iniciativní.

 

 

 

 

21

Hledá vlastní odpovědi a řešení problémů.

 

 

 

 

22

Intenzivně se zajímá o budoucnost a světové problémy.

 

 

 

 

23

Je schopné sledovat i náročné instrukce.

 

 

 

 

24

Je schopné ve společnosti riskovat.

 

 

 

 

25

Má povahu vedoucího.

 

 

 

 

26

Rádo hraje komplikované hry.

 

 

 

 

27

Stanovuje si vysoké cíle.

 

 

 

 

28

Vymýšlí a konstruuje nové výrobky / myšlenky.

 

 

 

 

29

Neustále se snaží měnit stávající.

 

 

 

 

30

Vydrží se dlouho soustředit, což mu umožňuje úspěšně řešit problémy a zůstat u svých zájmů.

 

 

 

 

(podle knihy Nadané dítě a rozvoj jeho schopností autorů Václava a Jitky Fořtíkových)

 

Náměty pro práci s dětmi

 

  1. Hans Magnus Enzensberger: Matematický čert, Dokořán, Praha 2006
  2. Petr Kukal: Povídání a hry s českými příslovími (pro děti od 6 do 10 let), Grada, Praha 2007
  3. Barevná čeština pro prvňáčky / druháky / třeťáky / čtvrťáky / páťáky (vyd. SPN - pedagogické nakladatelství)
  4. Barevná matematika pro prvňáčky / druháky třeťáky / čtvrťáky / páťáky (vyd. SPN - pedagogické nakladatelství)
  5. Vlasta Blumentrittová, Jaroslava Bukáčková: Český jazyk zábavně (vyd. Blug)
  6. Eva Horáková: Pohádkový svět, Portál, Praha 2011
  7. Eva Horáková: Zvířátka, Portál, Praha 2010 (knížky psané velkými tiskacími písmeny, vhodné pro děti, které se naučily číst samy nebo se učí číst genetickou metodou)
  8. Bohumil Novák a kol.: Počítejte s Klokanem (vyd. Prodos)
  9. Iva Nováková: Víš, co čteš?, Portál, Praha 2010 (pro začínající čtenáře)
  10. Iva Nováková: Zábavný pravopis, Portál, Praha 2009
  11. Václav Fořtík: Nové testy IQ, Plot, Praha 2009
  12. Zuzana Pospíšilová: Máš nadání na hádání, Portál, Praha 2011
  13. Dana Sklenářová: Všeználek, vyd. ABM Mikula Mrózek sdružení
  14. Zábavné počítání. Nejlepší kolekce zábavných matematických her, vyd. Svojtka 2009
  15. časopis Makovice (pro luštitele od 8 do 108 let)
  16. časopis 21. století Junior (pro zvídavé děti od 8 do 14 let)

 

 

1. Doplňte tři písmena tak, aby vznikla podstatná jména v prvním pádě jednotého čísla:
SO...
MU...
BĚLO...

 

2. Určete, co patří na místo otazníku:

POLOHA POLSKO SKOBA
KORUNA KORBEL BELETRIE
TRENČÍN ? TRAPAS

 

3. Co znamená přesmyčka:

UKLEP O
OSM TRAVIN
KOSTRA TRATI
LODNÍK MIREK

 

4. Vytvořte slovní řetězec mezi slovy PAST a SRST. Každé použité slovo musí být podstatné jméno v prvním páddě jednotného čísla
PAST - ..................................... - SRST

 

5. Která z uvedených přesmyček logicky nepatří mezi ostatní?
REČÁN
DROMÁ
LIAFÁVO
CONÁVE
LUŽÁT

 

6. Určete dvojici, která má podobný logický vztah jako SŮL - CHLÓR
LÍH - UHLÍK
UHERÁK - MAĎARSKO
DUSÍK - AMONIAK
SŮL - VODÍK
SŮL - MOŘE
ALFA - BETA

 

7. Vyberte, co nejvíce nepatří mezi ostatní.
STOPA
COUL
MÍLE
CENT
METR
MILIMETR
ASTRONOMICKÁ JEDNOTKA
KROK

 

8. Odpovězte na otázky, které jsou uvedeny za následujícími fakty
Ve sborovně svačí pět učitelů.
Učitelka Morávková, která učí tělocvik, svačí dia sušenky.
Tihlar učí český jazyk a nemá rád ani jablka, ani buchty.
Novák neučí matematiku ani dějepis, svačí chleba
Jablka jí vyučující dějepisu, není to však Vykoukal.
Sedláčková neučí matematiku.
Vykoukal nejí rohlík.

Co učí Sedláčková?

Kdo učí matematiku?

Kdo svačí buchty?

Kdo učí zeměpis?

 

9. Doplňte místo otazníku
92 - 96 - ? - 107 - 114
4 - ? - 22 - 46 - 94
98 - 96 - ? - 89 - 84 - 78

 

10. Součet čtyř za sebou jdoucích čísel je 230
Jaká jsou to čísla?

 

11. Co logicky nepatří mezi ostatní?
324
387
43221
6816
992
1239
5502

 

12. Určete, které číslo nejvíce nepatří mezi ostatní
880088888
111111111
333333333
666666666
999999999
555555555

 

13. Všichni hruškouni jsou jablkouni. Všichni jablkouni jsou fazoláci. Někteří fazoláci jsou gumidci. Všichni popeláci jsou gumidci.
Otázka zní, zda někteří popeláci jsou jablkouni.

 

14. Určete, které písmeno je páté před druhým písmenem před D.

Písmena s háčky nepočítáme.

 

15. Máte zadané indicie: tunely, velký problém, zahrada.
Určete heslo z nich vyplývající.

 

16. Máte zadané indicie: hrnek, hlava, nováček
Určete heslo z nich vyplývající

 

17. Najděte skratou frázi, název, pořekadlo
U mě +
Střecha -

 

18. Přeložte následující přísloví do jeho běžně užívané podoby:
Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axiom, převádí do svého vlastníctví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

 

19. Matce je 21 let a jejím dcerám 1 a 2 roky.
Za kolik let bude součet věků jejich dcer tvořit polovinu jejího stáří.

 

20. Následující hádanku dostal Bilbo od Gluma v knize Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky.

Kořeny má skryté v zemi,

vypíná se nad jedlemi,

stoupá pořád výš a výš,

ale růst ji nevidíš.

 

Řešení:
1
ŠKA
2
TRETRA
3
KOUPEL, MARNIVOST, TRAKTORISTA, KORMIDELNÍK
4
PRST
5
CONÁVE - ostatní jsou barvy
6
LÍH - UHLÍK
7
CENT - váhová jednotka, ostatní jsou délkové
8

Novák - zeměpis, chleba

Vykoukal - matematika, buchty

Morávková - tělocvik, dia sušenky

Sedláčková - dějepis, jablko

Tihlar - český jazyk, rohlík

9
101, 10, 93
10
56,57,58,59
11
992 - není dělitelné třemi
12
číslo s jedničkou, jedině jednička nemá obloučky
13
ano
14
W
15
krtek
16
ucho
17
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše
18
Kdo lže, ten krade
19
za 5 let
20
hora

Zdroj: občanské sdružení Centrum nadání (Fořtík, Fořtíková: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností)

 

 

 

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR – PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 – 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR.

Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Testy jsou neverbální a kalibrované podle věku.

výsledky testování

 

 1. James R. Campbell: Jak rozvíjet nadání vašich dětí, Portál, Praha 2001
 2. Vladimír Dočkal: Zaměřeno na talenty, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005
 3. Václav Fořtík, Jitka Fořtíková: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Portál, Praha 2007
 4. Jana Jurášková, Základy pedagogiky nadaných, Formát, Pezinok, 2003
 5. Jolana Laznibatová: Nadané dieťa, Iris, Bratislava 2007 (3. Vydání)
 6. Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg: Nadané dítě, Grada, Praha 2002
 7. Erika Landau: Odvaha k nadání, Nakladatelství Akropolis, Praha 2007
 8. Malcolm Gladwell: Mimo řadu, Dokořán, 2009