Akademie 2018

Kolo štěstí

Jaká byla? Výjimečná….
…v tom, že nestačila 4 představení a museli jsme uspořádat ještě páté, abychom uspokojili všechny zájemce o vstupenky.
…tím, kolik dětí se do ní zapojilo.
…v tom, jak zodpovědné máme žáky. Zvláštní poděkování patří našim florbalistům, kteří v pátek dopoledne absolvovali turnaj v Prostějově. Vyhráli skupinu, postoupili a mohli bojovat o krásný pohár. Postupu se vzdali, aby neohrozili bezproblémový průběh prvního pátečního představení. Byli si vědomi, že by nám chyběli. Podobně se zachovali i fotbalisté, kteří den předtím měli turnaj a neodjeli na něj za stejných důvodů.
…v tom, jak moc byli do jejích příprav a organizačního zajištění vtaženi naši deváťáci. Navrhli a vyrobili plakáty, pozvánky a program. Děvčata pomohla zajistit kostýmy, chlapci pracovali jako kulisáci a režisérkám byli velkou oporou. Nebylo třeba jim zadávat úkoly a rozdělit role, zvládli to sami.
…tím, kolik úspěšných žáků a reprezentantů naší školy jsme mohli divákům představit. Byli to ti, kteří prošli výběrem kolegů učitelů a dostali možnost zatočit si kolem štěstí a stát se tak spolutvůrci programu vylosováním jednotlivých vystoupení. V širším výběru bylo daleko víc našich úspěšných dětí. Bohužel časově se nám jich více do programu nevešlo. Těm se na tomto místě tak trošku omlouváme, paní ředitelka na ně jistě nezapomene s pochvalou ŘŠ na konci školního roku.

     Podle slov a reakcí lidí, odcházejících po jednotlivých představeních ze sálu, se akademie líbila. Jsme moc rádi, hlavně za naše děti. Zejména týden od 28. 5. do 1. 6. byl pro ně velmi náročný, protože probíhaly zkoušky, generálky a pět představení pro veřejnost. Je pravda, že učení šlo v tomto náročném týdnu trochu stranou, ale jen zdánlivě. Děti se učily. Sice jinak, ne v lavicích a ne psát a počítat. Ale nikdo by pro ně nevymyslel tak smysluplné projektové vyučování, které je v moderní škole i ve světě tak žádané. Učily se být součástí týmu, rozdělit si role, poznávaly, co je to zodpovědnost, ohleduplnost a vzájemná pomoc. Dostatek prostoru dostala jejich tvořivost, mohly uplatnit své nápady a řada z nich této příležitosti využila. Učily se, jak důležité je být ve smluvený čas na správném místě. A v neposlední řadě i příprava jednotlivých čísel vyžadovala učení. Jen tak mohly děti Vám divákům předvést tak kvalitní pěvecká, taneční, sportovní a herecká vystoupení.
     Letošní akademie je za námi. Děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu a Vám, kteří jste se na nás přišli podívat. Váš potlesk byl pro nás tou nejhezčí odměnou.

                                                                                                                                                        Anna Vlčová

 

 

 

 

Akademie 2017

Hvězdy, které nehasnou

 

 

 

Muzikál ze školy 2016

   Akademie 2016 Akademie 2016 Akademie 2016

       Nevíte ze které? Tak my vám to prozradíme. Je to z naší Základní školy v Němčicích nad Hanou, která již desítky let v květnu pořádá školní akademii. A protože se letos sešlo mnoho tanečních a hudebních vystoupení, dali jsme název Muzikál ze školy. Celým téměř tříhodinovým programem provázelo pět dívek z 9. třídy, které jakoby muzikál připravovaly. Na jevišti se vystřídalo 340 žáků, a to ještě mnozí z nich vystupovali několikrát. Další žáci pomáhali v zákulisí nebo s přípravami ve škole.
       Také hlediště bylo plné při generálce i při představeních pro rodiče a veřejnost. Celkem to bylo 700 diváků! I přesto, že v hledišti (ale i na jevišti) bylo docela teploučko, diváci odcházeli z kina se slovy chvály. I paní starostka Ivana Dvořáková chválila naše děti, ale i učitele za naše společné dílo.
      Věřte, že se nechceme vychloubat, ale jen se s vámi chceme podělit o radost z našich dětí!
       Akademie proběhla pod režijní taktovkou paní učitelek Milady Krejčové a Naděždy Tesaříkové, které za celou dobu své působnosti ve škole režírovaly desítky školních akademií. Toto byla jejich poslední. Ale je v naší škole spousta dalších výborných režisérek, tak se nestrachujte, že by naše akademie skončily.

M. Krejčová a N. Tesaříková

 

 

Akademie ZŠ 2015 RETRO
aneb Výlety do minulosti

akademie

Nápad uspořádat v letošním roce akademii na téma RETRO vznikl asi před rokem, v tentýž den, kdy paní ředitelka oznámila, že naši největší školní akci v r. 2015 budou mít na starosti paní učitelky Vlčová a Přidalová. Stejně stará je i myšlenka, že úvodní skladba bude téměř spartakiádní cvičení s našimi „ poupaty „ na stejnojmennou píseň od Michala Davida. Někteří vyučující už tenkrát plánovali, jaká čísla se svými dětmi připraví.
Během dvou hodin každého představení mohli diváci podniknout několik „výletů do minulosti“, zavzpomínat na doby, kdy oni sami byli dětmi, mohli sledovat vystoupení tříd, jednotlivců či skupinek. Na jevišti se střídala taneční vystoupení s mluveným slovem, cvičením a zpěvem. Nechyběli pionýři nebo malí „ Alexandrovci“ ( tak jsme přejmenovali na chvíli náš sbor Skřivánek), kteří nacvičili jednu píseň i v ruštině, ačkoliv se tento jazyk nikdy neučili. Do programu se zapojila koťátka, malí loupežníci, zebry, tanečníci, muzikanti, marionety, zvířátka ze zoo, Bob a Bobek, zpěváci, cvičenci, gymnastky, herci a všechna jejich vystoupení skvěle propojily mluveným slovem moderátorky Vaneska a Kristýnka.
Ale nejen naši účinkující zaslouží pochvalu, ale také žáci 7., 8. a 9. třídy, kteří sice nebyli vidět, ale po dobu všech představení zajišťovali jejich zdárný průběh ze zákulisí. Máme na mysli kulisáky, maskérky, uvaděčky, šatnářky, pořádkovou službu ve škole, svačinářky a další. Do akce se zapojilo 298 dětí, ve třech představeních pro veřejnost jim tleskalo asi 660 diváků. Řekněte, kdo z našich populárních zpěváků či skupin by vyprodal tři sály němčického kina během dvou dnů? Věříme, že všichni, kteří si zakoupili vstupenku, nelitovali. Podle potlesku v sále, kterým se nešetřilo, podle salv smíchu, které se z hlediště ozývaly a podle ohlasů při předávání dětí si každý z diváků v pestrém programu našel dle svého vkusu „to své“.
Na závěr jeden pohled, který zůstal divákům skryt, ale který jsme vnímali my učitelé. Je krásné vidět, jak v zákulisí při přípravě na vystoupení pomáhá deváťák prvňáčkovi, jak osmák povzbuzuje druháka či třeťáka a jak tito „malošci“ potom tleskají (připravení na závěrečnou píseň) deváťákům a jejich „Pomádě“. Nácviky byly v některých třídách trochu „bouřlivé“, docházelo k výměnám názorů i účinkujících. Ale jako mávnutím kouzelného proutku bylo při pokynu „ začínáme“ vše zapomenuto. Kéž by toto „naladění na stejnou vlnu“ vydrželo co nejdéle. Kéž by to nadšení, s jakým se naše děti zapojují do přípravy akademie, zůstalo na chodbách naší školy co nejdéle a provázelo je i v jiných činnostech, kterým se věnují.
Jak zaznělo v závěru programu: „ Časy se mění, ale naše akademie tu byla, je a bude i do budoucna“. Ta letošní skončila, ať žije příští!

Anna Vlčová

 

 

Akademie 2015

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na letošní školní akademii,
která má název „RETRO – aneb výlety do minulosti“.

Pódiové zkoušky v kině proběhnou dle rozpisu během úterý 26.5.2015
Generálky – tzn. představení pro školu – proběhnou pro 1. stupeň ve středu 27.5.2015 dopoledne  a pro  2. stupeň ve čtvrtek 28.5.2015, rovněž dopoledne.
Představení pro veřejnost jsou 3 – na žádné z nich nemají žáci naší školy přístup.

Představení pro rodiče a veřejnost:

čtvrtek 28.5.2015

16:00

pátek 29.5.2015

16:00

pátek 29.5.2015

19:00

Vstupné na všechna tři představení je 50,- Kč. Z důvodu snahy uspokojit všechny zájemce o vstupenky žádáme rodiče a rodinné příslušníky, aby využili i vstupenky na obě odpolední představení (vhodné zejména pro babičky, dědečky  a rodiče, kteří nejsou do 16 hod. v zaměstnání).
Vstupenky si objednejte a zaplaťte u svých třídních učitelů do pátku 22.5.2015, v pondělí 25.5.2015 děti obdrží vstupenky.
Z důvodu bezpečnosti a omezené kapacity sálu upozorňujeme rodiče malých dětí - diváků, že každé dítě starší 3 let by mělo mít svou vstupenku.
V průběhu akademie si prosím nechoďte pro své děti, které již mají své vystoupení za sebou, abyste je vzali do sálu. Žáci naší školy nebudou s Vámi do sálu vpuštěni, jednak představení viděli a potom také nechceme, aby ostatní diváci byli rušeni. O děti bude dobře postaráno, budou se svými třídními učiteli / učitelkami a Vy si je vyzvednete po skončení akademie dle přesnějších pokynů jednotlivých třídních.
Výše uvedené informace mají přispět ke zdárnému průběhu letošní akademie. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za organizátory A. Vlčová a P. Přidalová

 

 

Němčicko má talent - 2014

 

akademie 2014 akademie 2014 akademie 2014

 

 

 

Naše školní televarieté 2013

Akademie Akademie Akademie

     I naše   Základní škola v Němčicích nad Hanou chtěla svou letošní akademií, která letos proběhla pod režijní taktovkou  paních učitelek Milady Krejčové a Nadě Tesaříkové, připomenout 60 let české televize.
 Naše školní akademie mají víc jak čtyřicetiletou tradici. Každým rokem v květnu škola žije přípravami na akademii. Nacvičují se jednotlivá vystoupení, malují se kulisy, vytváří se plakáty a pozvánky, zajišťují se organizační věci tak, aby v posledním květnovém týdnu bylo vše hotovo.
Již druhým rokem pro velký zájem veřejnosti pořádáme tři představení pro rodiče a veřejnost a dvě představení pro žáky.  Celkem  v hledišti usedlo 300 žáků a téměř 600 dospělých diváků.  Na jevišti se vystřídalo 293 účinkujících, z nichž někteří účinkovali vícekrát.
  Ale další pomáhali v zákulisí či vytvářeli zázemí ve škole, kam se vždy po vystoupení žáci vraceli. Malovali kulisy, chystali občerstvení, líčili účinkující, trhali lístky, dělali nelehkou práci kulisářů, kteří se jí zhostili na výbornou,… Všechny nás potěšila slova paní ředitelky, která byla pyšná nad tím, co učitelé a žáci dovedou společně vytvořit. Dále kladně hodnotila obsahové zaměření akademie – více mluveného slova. Slova chvály jsme si vyslechli i od rodičů hned po představení, kdy si přišli pro své děti a také od paní starostky, která vystoupila v závěru páteční akademie, poděkovala na za téměř profesionální představení a předala dětem sladkou odměnu.
     Svůj program si připravily všechny třídy, některé i více čísel. Střídalo se cvičení, taneční, pěvecká či hudební vystoupení se scénkami. Celou akademií nás provázeli žáci  z 9. ročníku. Ti se také podíleli na zhotovení plakátů a pozvánek na akademii. Všichni byli suproví.
     Hned po skončení akademie jsme začali mluvit o té příští v roce 2012. Ještě se nestalo, že bychom jeden rok vynechali.    
     Věřte, že se nechceme vychloubat, ale jen jsme se s vámi chtěli podělit o radost z našich dětí. 

                                                              
Mgr. Naďa Tesaříková,

 

 

Akademie nás baví aneb Spolu na jedné lodi - 2012

akademie 12akademie 12akademie 12

     Stalo se již tradicí, že koncem května žije němčická škola i místní kulturní stánek - naše kino- školní akademií. To, že baví naše žáky,  je vidět z počtu těch, kteří se do jejích příprav zapojili. Ať už tím, že nacvičovali nějaké vystoupení, malovali krásnou kulisu na pódiu, přidali nějaký obrázek či výrobek na výstavku, dělali kulisáky, uvaděčky, maskérky, či připravovali svačiny pro účinkující.
     Akademie ale baví i učitele. Ti musí při nácviku prokázat velkou dávku trpělivosti. Každý rodič ví, jak je někdy náročné zvládnout dvě děti. Natož celou třídu prvňáčků nebo deváťáků. Ostatní ročníky se co do náročnosti příliš neliší.
     Asi nejvíce akademie baví naše rodiče, prarodiče, sourozence či přátele školy. Ti si letos dokonce vyžádali jedno představení pro veřejnost navíc. Školáci tak svými vystoupeními pobavili více než 600 diváků. Spokojené obličeje a slova uznání odcházejících byly pro nás velkou odměnou.
     Tanečky, písničky, pohádky, vtipy i mluvené slovo – to je to, co bavilo diváky. Ale přála bych jim vidět i tu souhru za horizontem na pódiu a v šatně, kde se naši účinkující připravovali. Tam se nehrálo na to, kdo je žák, učitel, kulisák, účinkující, moderátor nebo dozor. Všem šlo totiž o stejnou věc a v tu chvíli byli opravdu na jedné lodi. Pomáhali si, byli ukáznění a všichni měli radost z úspěchu druhých. Ta semknutost a souhra malých s velkými, dospělých s dětmi byla až dojemná. A když se v pátek kolem půl desáté naposledy zavřela opona, všichni byli unaveni, ale  spokojeni z dobře odvedené práce.
     Krásných momentů bylo během představení mnoho a díky pestré nabídce si každý z diváků snad přišel na své. Ale jeden výkon bych přece jen vyzvedla. Myslím, že se stal symbolem letošní akademie. Je to vystoupení našich moderátorů, osmiletého Davida Soldána a desetiletého Petra Kundela. To, s jakou odpovědností a lehkostí se zhostili nelehkého úkolu, je v jejich věku obdivuhodné. Pokud k jejich výkonu přičteme snahu a zapálení všech ostatních účinkujících, zbývá nám jen konstatovat, že na naše žáky můžeme být velmi pyšní.

   Děkujeme za podporu rodičům, sponzorům a všem, kteří se na nás přišli podívat.

Mgr. Anna Vlčová

akademie 12

Školní Akademii každoročně provázejí různé doprovodné činnosti, které tvoří zázemí k celému počínání – mezi ně patří i ztvárnění horizontu (pozadí) jeviště. Jména žáků uvedená na programu Akademie nenechají nikoho na pochybách, že práce je náročná a jeden člověk na to sám nestačí. Všichni se podíleli na realizaci výstavky žákovských prací ve foyeru kina, ale prví čtyři dívky – Monika Zedníčková, Monika Leciánová, Eliška Bulková a Barbora Novotná z 8. Ročníku se nejvíce zasloužily o vytvoření motivační kulisy lodi, která provázela celé představení. Žáci i žákyně dokázali, že jsou schopny tvořit samostatně i spolupracovat v týmu – za to vše jim náleží poděkování.

Mgr. Stanislava Podmolíková

 

 

Akademie 2011 - Tiskovka z naší školy

akademie

 

 

 

Akademie 2010 - Barevný svět

 

čtvrtek 27. 5.
akademie - čtvrtek
pátek 28. 5.
akademie

     Každý rok patří závěr školního roku Školní akademii, letos tomu nebylo jinak. Naše škola se zapojila do projektu, který zasahuje do multikulturní výchovy, jehož součástí byla i letošní akademie. Chtěli jsme dětem ukázat, že pro vydařené dílo není důležité to, s jakou barvou pleti, v jaké zemi a s jakým vyznáním se rodíme, ale to, jak si rozumíme, jak se dokážeme domluvit a jak umíme spolupracovat.
Učitelé si se svými žáky připravili zajímavá a pestrá vystoupení, která pak společně předvedli ve čtyřech představeních v němčickém kině. Žáci na druhém stupni si v několika případech svá vystoupení připravili úplně sami. Na jevišti se tak vystřídali prvňáčci z 1.B s pramenem zdraví a prvňáčci z 1.A předvedli své medvídky z plyše, druháčci se na chvíli vžili do srsti a peří  zvířátek z vitčického lesa, třeťáci si zasportovali, čtvrťáci se Sněhurkou a sedmi trpaslíky zahráli své divadélko, děti z 5.B nás zavedly do Egypta k mumiím a orientálním tanečnicím, romské děti ukázaly svůj temperament ve svém tanečním a pěveckém čísle, žáci z 5.A pozvali Hannu Montanu s její kapelou, šesťáci se proměnili na několik minut v opravdové piráty z Karibiku, děvčata ze 7.A pak hledala růžového pantera, zatím co kluci ze 7.B nám ukázali, jak si představují školu snů, osmáci si zcela sami připravili taneční číslo s hawaiským tancem a dali nám několik rad od ptáka Loskutáka. Žáci 9.A strávili noc v muzeu a zatančili si s oživlými sochami a žáci 9.B nám ukázali satirický pohled na české zdravotnictví. Všemi čtyřmi představeními diváky provázeli Petr Karnet a Valentýna Páclová.
Nervozita a napětí, které panovaly v zákulisí, střídala úleva a radost z pěkně odvedeného vystoupení pro zvědavé diváky. 
     Hladký průběh akademie by nebyl ovšem možný bez spolupráce všech učitelů, žáků, provozního  personálu, kuchařek, sponzorů a rodičů, kteří přispěli svou činností ke spokojenosti dětí, které svoje vystoupení prožívaly nejvíc.

Mgr. Eva Bašková

 

 

Akademie 2009 - poděkování

akademieakademieakademie


Děkujeme všem účastníkům našeho zájezdu kolem světa, který se uskutečnil 29.5.2009. Velmi si vážíme toho, že jste s námi do toho šli, ať už jako účinkující nebo kulisáci, uvaděčky, svačinářky, dozor ve škole, kosmetičky, zvukaři, osvětlovači, kameramani a fotografové, výtvarníci, sponzoři a samozřejmě i jako diváci. Doufáme, že i Vy všichni jste měli dobrý pocit z toho, že jsme zas po nějaké době byli všichni spolu na stejné lodi, i když jí byl pro tentokrát starý, ale krásný pomalovaný autobus.

Za CK ŠKOLA děkují všem Anna Vlčová a Lenka Literová.

 

 

 

 

 

Poděkování - školní akademie 2008

Milí chlapci a děvčata, vážení kolegové!
V pátek 30. května vyvrcholila několikatýdenní  příprava letošní školní akademie dvěma představeními pro veřejnost. Rády bychom jménem režie poděkovaly všem jejím realizátorům.
Paní ředitelce Matuškové za pěkný úvodní proslov. Panu učiteli Janurovi za prodej vstupenek ve škole a slova závěrečné písně.Paní učitelce Podmolíkové  a všem jejím výtvarníkům z řad dětí za  mořskou scénu a výstavku. Paní zástupkyni Mašterové a panu učiteli Pozdíškovi za pedagogický dozor ve foyer, za pedagogický dozor v šatně účinkujících paní učitelce Podmolíkové a panu učiteli Procházkovi, paní učitelce Vojancové za zajištění občerstvení pro účinkující, které potom vydávaly paní učitelky Konečná a Ošťádalová. 
Panu učiteli Mitanovi za zhotovení  programů. Paní učitelce Benešové za ozvučení celé akademie.Paní vychovatelce Svobodníkové za pomoc při výrobě kostýmů. Zázemí pro účinkující ve škole vytvořili pod vedením pana učitele Matouška paní asistentky Chalánková a Balogová. Paním uklizečkám za úklid prostor kina a paním kuchařkám za pružnost ve vydávání obědů. Prostě všem, kteří přiložili ruce k dílu.
Děkujeme všem vyučujícím, kteří nacvičili se svými žáky pěkná vystoupení.
Dík patří také sponzorům  akademie: Němčické pekárně pana Jana Hrabala za pečivo, panu Janu Dostálovi z firmy HOS za občerstvení a panu Petru Crhákovi za finanční příspěvek na zajištění akademie.
Ale poděkování patří především vám dětem, které jste předvedly tolik pěkných vystoupení svým rodičům, prarodičům a známým. Bylo na vás vidět, že jste účinkovaly rády. Vždyť na jevišti se během dvouhodinové akademie vystřídalo přes 260 účinkujících, z nichž 60 se na jevišti objevilo víc než jednou. Dalších 20 žáků pomáhalo s organizačním zajištěním v průběhu akademie jako jevištní technici, maskérky, uvaděčky ve foyer,spojky …A na závěr nám dovolte poděkovat těm, kteří nás akademií provázeli: Žanetě Fidrové a Renku Reiskupovi.
Pokud jsme na někoho zapomněly, omlouváme se, ale to bychom musely přečíst téměř celé seznamy všech tříd.

N.Tesaříková, M. Krejčová

 

 

 

Dobrý večer, dobrou noc - 2007

f - fotoalbum

 

 

Budeme si zpívat a hrát - 2006

f

Takový byl název letošní školní akademie Základní školy v Němčicích nad Hanou, která se uskutečnila 26.května 2006 v sále kina Oko.Takový je i název kompaktních disků známého zpěváka Pavla Nováka, který často vystupuje pro naše žáky na výchovných koncertech. Vždy dokáže žáky pořádně rozparádit. Proto jsme se rozhodli použít v akademii jeho písničky.Pavel Novák slíbil, že pokud to bude možné, na akademii rád přijede. Bohužel byl pracovně zaneprázdněn, ale poslal na kazetě vzkaz účinkujícím dětem i divákům.
A naše děti si na akademii opravdu hrály, zpívaly, tancovaly, cvičily, prostě předvedly vše, co dělaí rády. Do průběhu se zapojila většina žáků od 1.do 9.ročníku. Jako vždy byli všichni účinkující výborní. Snažili se svým rodičům, prarodičům i ostatním divákům ukázat, co si pod vedením svých učitelů připravili.
Jsme rádi, že se na akademii přijeli podívat i hosté, Ing. Miloslav Vlček, poslanec Parlamentu ČR, a pan PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství v Prostějově.

A.Vlčová a M.Tobolíková, režisérky akademie

Dne 4.12. 2008 proběhne v Němčicích nad Hanou ( případně i v okolních obcích ) akce s názvem ČERVENÁ STUŽKA, která je součástí projektu Světového dne boje proti AIDS. Jedná se již o 7. ročník v celostátním měřítku, ale u nás proběhne letos potřetí. Dvojice žáků ZŠ Němčice nad Hanou - označených viditelnými jmenovkami - budou občanům rozdávat propagační materiály, případně podávat informace k celé akci. Dobrovolným zakoupením odznaku červené stužky za symbolických  20 Kč  může každý přispět k boji s touto smrtelnou nemocí. Částka vybraná do zapečetěných pokladniček bude odeslána na sbírkové konto do Prahy. Věřím, že podpoříte naše úsilí a podle svých možností přispějete na dobrou věc. Předem děkuji za Vaše pochopení a spolupráci.

          Mgr. Pavel Janura, koordinátor projektu

Den dětí 2011

 

Den dětí

 

v lese

Týden lesů - 1. června 2009

1.června jsme  se v rámci „Týdne lesů“ podívali se žáky sedmého ročníku do Vitčického lesa, který je od roku 1990 přírodní rezervací a je od naší školy nejbližším lesem. Ráno v osm jsme se vydali autobusem do Vitčic. Zde nás na zastávce autobusu čekal pan inženýr Zatloukal se svým kolegou. Připravili pro chlapce a dívky   vycházku za poznáním lesa. Hned na začátku si každý smyslovou hrou vyzkoušel, jak se dokáže v přírodě dívat. Následovala skupinová hra za poznáním stromů a vycházka lesem. Při ní jsme se seznámili s různými měřidly na měření výšky, obvodu, průměru kmene i stáří stromu. Tak jsme postupovali, až jsme došli k rozhledně. A nevystupte nahoru, když schůdky k tomu přímo lákají. V prvním patře rozhledny našli chlapci kožešiny kuny lesní a lišky, také paroží srnce a jelena. Několika otázkami lesníků jsme si zpestřili zastávku u rozhledny a další smyslovou hrou jsme se dostali téměř ke kříži v lese. Odtud už nás čekala cesta zpět  a poděkování našim průvodcům za příjemné dopoledne. 

Mgr. Věra Mašterová

Němčická hlídka aneb Den dětí na druhém stupni 2007

Den Země - Ukliďme Česko 2017

Ukliďme Česko

Slunečný den pondělí 10.4.2017 prožili  žáci a učitelé naší školy venku obklopeni rozkvetlou přírodou. Stejně jako loňský školní rok jsme se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“ a věnovali tento jarní den pomoci životnímu prostředí v Němčicích a okolí. Akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem. Každá třída dostala vymezenou lokalitu, kterou měla za úkol vyčistit. I letos jsme byli překvapeni chováním některých lidí, kteří nejsou schopni nést zodpovědnost za vytvářený odpad a třídit jej a ukládat na místa k tomu určená. Městský úřad poskytl rukavice a plastové pytle. Naši žáci je po naplnění nechávali podél komunikací a pracovníci MěÚ odpad následně svezli. Na ukončení dne jsme byli odměněni jablky.
ZŠ Němčice nad Hanou si touto činností připomněla Den Země. Tento je sice v kalendáři až 25.4., ale není důležité, kdy si vzpomeneme, nýbrž to, že něco hmatatelného ve prospěch našeho domova vykonáme. Což jsme učinili a připomněli si tak svátek naší planety.

Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

Den Země 3.a

Žáci ZŠ Němčice nad Hanou se každý rok v dubnu zúčastní oslav Dne Země a zapojují se do úklidu našeho měst. My jsme si přáli, aby rozkvetlo jaro, proto jsme začali vyrábět květiny. Potřebovali jsme k tomu dřevěné násady, které nám ochotně a zdarma vyrobil pan Pavel Oulehla, místní stolař, kterému moc děkujeme.

Žáci 3.AB, 8.AB

 

 

Den Země 2016

Den Země 2016

DEN ZEMĚ JSME „OSLAVILI“ PRACÍ

Ve středu 20. dubna v 8:00 se všichni žáci 2. stupně naší školy shromáždili na dvoře. Paní ředitelka Mgr. Hana Matoušková a Bc. Martina Lakomá z odboru životního prostředí našeho města zahájili společnou akci, jejímž cílem bylo uklidit Němčice a jejich okolí.
Vedení naší školy rozdělilo jednotlivé sektory konkrétním třídám, které ihned po „nafasování“ potřebné výbavy (pytle, rukavice, bodce a další) vyrazily do terénu. Přestože bylo hodně větrno, všichni se pustili do práce, která měla smysl a navíc ještě dokázala rozehřát …
Žáci 1. stupně se společně se svými paními učitelkami přesunuli na hřiště do Vrchoslavic, kde jsou ideální možnosti na sportovní vyžití.  Cestou po cyklostezce mohli vidět sedmáky, kteří vyklízeli koryto potoka Žlebůvky od nečistot. Mezi nálezy se objevila mimo jiné i zachovala bota …
Velký kus práce odvedli osmáci a deváťáci, kteří čistili prostor směrem na Víceměřice. Jak dokládají fotografie, podařilo se jim vytahat z vyschlého řečiště obrovské množství „černého“ odpadu. Šesťáci pak měli na starost úklid stadiónu a jeho okolí.
 V poledne se všichni společně sešli opět na dvoře. Žáci přijali poděkování od paní starostky ing. Ivany Dvořákové a od paní ředitelky, které ovšem zdůraznila, abychom na přírodu a na její ochranu nezapomínali také v našem každodenním chování.

                                                                                                                                 -mm-

 

Den Země 2015

Den Země Den Země

Letošní Den Země s názvem „Marťánek na modré planetě“ proběhl na naší škole 21.4.2015. Žáci 1.st. se pohybovali v prostoru za školou, páťákům připravili program místní rybáři a šesťáci až osmáci se vyřádili v prostoru u fotbalového stadionu.
Umíte si představit, že byste naši planetu Zemi měli ukázat někomu, kdo ji vůbec nezná? Kdo nikdy neslyšel o tom, jak se tu vyvíjel život, jaké tu kvetou rostliny, nebo kdo neví, jak to tu voní? Nezná zvyky zdejších obyvatel, dokonce ani neviděl zvířata. Někdo úplně neznámý a nový, třeba mimozemšťan nebo návštěva ze snu? Letos jsme zkusili prostřednictvím her seznámit našeho kamaráda z jiné planety s některými podobami života na naší Zemi.
Účastníky byli žáci od první do osmé třídy. Deváťákům patří obrovský dík za pomoc při organizaci. Obětavě se ujali mnohých stanovišť a profesionálně zvládali zadané činnosti. Získali si respekt všech zúčastněných.
Zájem vzbudila asi všechna stanoviště. I ti nejstarší odhodili zábrany a zahráli si na veverky a kuny, nechali si nakapat potravinářskou tresť na ruku, aby se vyhledali po vzoru mravenčích feromonů podle vůně, zahráli si prostorové pexeso a vyzkoušeli rovnováhu na chůdách. Stranou nadšení nezůstaly lyže na suchu ani přenos míčku v korýtku z tubusu.
Celé dopoledne provázela spousta zážitků a legrace. Snad nám v mysli zůstane mnoho příjemných vzpomínek.

Zpracovala Z.Navrátilová
 

 

 

Den Země 2014


Dne 25.4. proběhl na Základní škole v Němčicích nad Hanou projektový den s názvem  „Putování za zázraky“ uspořádaný u příležitosti Dne Země. Samotná existence života na naší planetě je zázrakem. Proto nelze vybrat nějaká „nej“. Z toho nepřeberného množství podivuhodností, které nám příroda nabízí, jsme se zaměřili na ekosystém lesa, vodu, rozmanitost druhů a potravní vztahy. Pro žáky prvního stupně byl připravený program v nejbližším okolí školy, především na školní zahradě. Žáci druhého stupně strávili den v okolí němčického fotbalového hřiště. Pedagogičtí pracovníci s pomocí žáků devátých ročníků zajistili chod stanovišť připravených pro 1. i 2. stupeň. Stanoviště měla výše uvedená označení: les, voda, rozmanitost druhů a potravní vztahy. Každé stanoviště se skládalo z prožitkové a teoretické části. Prožitková část nabízela hry jako: záchrana ptačího druhu, kuna a klíště, člověk a voda, Kimova hra……Zvládnutí teoretické části obnášelo vyplňování přírodovědných křížovek, osmisměrek, poznávání živočichů podle jejich stínů, určování stop zvířat a jiné zábavné procvičování vědomostí.
Všichni si užili spoustu legrace při hrách na stanovištích, při kterých si stejně jako při plnění teoretických úkolů uvědomovali křehkost a ohroženost stávajícího bohatství, které nám naše planeta nabízí.
Odlišný program měli žáci pátých tříd, kterým jej připravili členové místního rybářského spolku. Do školy se vrátili nadšení. Vyslechli jsme si vyprávění o práci s udicí a všem, co souvisí s rybařením. Část žáků devátých tříd se vypravila na cyklovýlet na Křéby. I oni se vrátili nadšení a hlavně řádně promoklí, neboť závěr jejich výpravy byl korunován pořádnou dešťovou sprchou, která se do Němčic přihnala až po skončení zdejšího programu.
Žáci i vyučující hodnotili tento den kladně a těší se na příští ročník.


Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Den Země 8. 4. 2011 ZŠ Němčice nad Hanou

ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Němčice nad Hanou

Den ZeměDen ZeměDen ZeměDen ZeměDen Země

 

Den Země Základní školy v Němčice nad Hanou jsme letos uspořádali pracovně ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Němčice nad Hanou. Uskutečnili jsme jej o několik dnů dříve, než se příroda úplně probudí a ukryje nepořádek, který způsobili lidé chovající se macešsky k přírodě.
Žáci druhého stupně školy se vydali na pole a remízky do okolí města ve skupinách. Pracovali po ročnících - 6.ročník za sportovním stadionem, 7.ročník na remízcích za bývalými  Stavebními stroji, 8.ročník nad  zemědělským družstvem a žáci 9.ročníku za Hliníkem.
Všichni žáci pracovali se svými učiteli a zástupci myslivců. Před započetím práce dostali rukavice a pytle na sbíraný materiál. Co všechno a kolik toho neukáznění lidé, aby si uklidili doma, vyhazují přírody, byste se divili. Jistě mezi ně nepatříte. Naše děti se od těch nejmladších učí ve škole, jak odpady třídit i ukládat. A nám dospělým je umožněno odpady roztřídit do označených kontejnerů a zbylý odpad ukládat do popelnic ke svozu ve městě. Není proto důvod vyhazovat domácí nepotřebný materiál do přírody. Doufáme, že po našem úklidu v přírodě se již „černé skládky“ v okolí města neobjeví. Buďte nám pomocníky. Celou akci finančně zabezpečilo město. Proto patří představitelům města také poděkování.
Abychom však nezapomněli na naše mladší děti. Protože jsou přece jen malé na úklid, připravili jsme pro 1. a 4.ročník  zábavný den v přírodě. Děti se vydaly za poznáním přírody po cyklostezce, mladší přímo na Mokroš v Mořicích na Hané. Starší děti měly delší trasu přes Vrchoslavice se zastávkou na hřišti a se stejným cílem na Mokroši. Druháci a třeťáci měli část dne plavecký výcvik ( bylo by škoda, kdyby tato hodina odpadla) a část dne měli zábavný program pod vedením třídních učitelů. Nejstarší, děti pátého ročníku sbíraly odpadky v okolí školy a na zastávkách autobusů. Samozřejmě jim zbyl i čas na zábavu.

Takto jsme prožili letošní Den Země ve škole.

Mgr. Věra Mašterová

 

 

 

Rozloučení s deváťáky 2017

 

Rozloučení s deváťáky 2017

Tradiční rozloučení s žáky devátého ročníku spojené s předáváním závěrečného vysvědčení proběhlo ve čtvrtek 29.6. 2017 v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou.         
     Působivá choreografie, pěkná hudební vystoupení, prezentace fotografií ze školního života absolventů, ale zejména půvab mladých dívek a elegance chlapců nenechaly chladným nikoho z diváků, kteří zaplnili celé hlediště. Ředitelka základní školy paní Hana Matušková, starostka  města paní Ivana Dvořáková a ředitelka Střediska volného času Orion paní Eva Bašková ve svých projevech ocenily školní i mimoškolní činnost žáků a vyjádřily naději, že tito mladí lidé mají před sebou slibnou budoucnost.
     Závěrečná píseň pak už jen podtrhla jedinečné pocity z celého setkání. Neskrývané dojetí u dětí a jejich rodičů i prarodičů bylo důkazem, že tento slavnostní okamžik bude patřit k nezapomenutelným zážitkům.

Mgr. Pavel JANURA

 

    

 

 

Beseda s právníkem

V pátek 17. února 2017 měli žáci 9. ročníku možnost rozšířit si své právní vědomí na besedě s panem doktorem Živělou. Ten během dvou vyučovacích hodin zasvětil své pozorné posluchače nejen do základů trestního práva, ale seznámil žáky i s tím, jak probíhá trestní řízení a jakou úlohu v něm mají jeho jednotliví účastníci. Svůj poutavý výklad oživoval zajímavými a někdy i humornými příběhy ze své dlouholeté právnické praxe. V druhé části besedy dostali žáci prostor pro dotazy, které často směřovaly k nejzajímavějším případům z oblasti rodinného a trestního práva. Účastníci diskuse tak odcházeli obohaceni o nevšední zážitky z advokátní a soudcovské praxe pana doktora Živěly.                                     

                                            Mgr. Pavel Janura a Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Slavnostní předání vysvědčení devátému ročníku

       Co si pamatuji, a je to již 39 let, co učím na naší škole v Němčicích nad Hanou, tak deváťáci dostávají svá závěrečná vysvědčení v sále kina Oko za přítomnosti starostů obcí, odkud žáci pocházejí, rodičů a dalších příbuzných, kamarádů a pracovníků školy. Je to slavnostní, dojemné.
       Po tradiční hymně akci netradičně zahájila Adélka z 1. třídy, která se s deváťáky přišla rozloučit a popřát jim hodně štěstí.  Pak už se režie ujali samotní deváťáci. Po slavnostních projevech paní ředitelky, pana místostarosty, třídních učitelů a dalších hostů následovalo děkování. A měli za co děkovat svým rodičům, učitelům, paní ředitelce, třídní učitelce i sobě navzájem.
       Po slavnostním předání vysvědčení se trochu vzpomínalo a nakonec se deváťáci rozloučili společnou závěrečnou písní.
       Byla to moje osmá třída, kde jsem byla třídní, a byla to moje třída poslední. Byla to třída početná, živá, ale aktivní a také „ukecaná“. Byla to moje třída nej (teď si asi rozzlobím ty předchozí třídy), i s ní jsem prožila spoustu zážitků ve výuce i na výletech či spaní ve škole. Kéž si někdy vzpomenou na mé rady do života i na společně strávené chvíle.

                                                                     
Naďa Tesaříková, třídní učitelka

 

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům - červen 2015

     Ve čtvrtek 25. června 2015 žáci 9. ročníku ukončili povinnou školní docházku na naší škole. Slavnostní rozloučení proběhlo v sále kina Oko. Děvčata a chlapci si připravili kulturní program: píseň zazpívala Barbora Oulehlová a na bicí zahrál Ondřej Žoch. Program doplnily i fotografie ze školních akcí. Po dlouhých devíti letech děti dostaly poslední vysvědčení od své třídní učitelky. Dárek a květinu dostaly od ředitelky školy Mgr. Hany Matuškové a pana místostarosty Ing. Jana Vrány.
     Od tohoto dne budou na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se jim podařilo, na kamarádství, na společné průšvihy. Čeká je další životní etapa.
     Přejeme jim, aby do dalšího života vykročili tou správnou nohou.

                                        Mgr. Milada Krejčová, tř. učitelka

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům - červen 2014

vysvědčenívysvědčení

Dne 25.6. 2014 bylo v sále kina v Němčicích nad Hanou slavnostně předáno vysvědčení žákům 9.B třídy. O den  později 26.6. 2014 žákům třídy 9.A. Předávání vysvědčení bylo tradičně doplněno pěveckými vystoupeními žáků obou tříd, slovy na rozloučenou od starostky Němčic Ivany Dvořákové, ředitelky školy Mgr. Hany Matuškové a ředitelky DDM Mgr. Evy Baškové.  Atmosféra posledního dne byla velice emotivní a na konci celé akce nechyběly v očích žáků i jejich rodičů hojné slzy.
Tak hodně štěstí deváťáci.

                                                                                          Mgr. František Matoušek, Mgr. Pavel Dostál

 

 

Deváťáci 2012

deváťácideváťácideváťáci

 

 

 

 

Rozloučení s deváťáky 2011

deváťácideváťácideváťácideváťáci

     Některé zážitky a pocity jsou jen obtížně sdělitelné. K takovým se přiřadí i letošní rozloučení s žáky devátého ročníku spojené s předáváním závěrečného vysvědčení, které proběhlo ve středu 29. 6. 2011 v sále kina Oko.         
     Propracovaná choreografie, působivá hudební vystoupení, emotivní prezentace fotografií ze školního života absolventů, ale především půvab mladých dívek a elegance chlapců stojících na prahu dospělosti nemohly nechat chladným nikoho z diváků, kteří zaplnili celé hlediště. Ředitelka základní školy paní Hana Matušková, starostka  města  paní Ivana Dvořáková a  ředitelka Domu dětí a mládeže v Němčicích paní Eva Bašková  ve svých projevech ocenily školní i mimoškolní činnost žáků a vyjádřily  naději, že tito mladí lidé mají před sebou slibnou budoucnost.

    Závěrečná píseň pak už jen podtrhla jedinečné pocity z celého setkání. Neskrývané dojetí u mnoha dětí a jejich rodičů i prarodičů bylo důkazem, že tento slavnostní okamžik bude patřit k nezapomenutelným zážitkům.

Mgr. Pavel JANURA

 

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům

29. červen 2010

vysvědčenívysvědčenívysvědčení

 

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům

25. červen 2009

instruktořihudebníciuž jdoudalší jdouhotovo

Ve čtvrtek odpoledne v sále kina Oko proběhlo slavnostní ukončení školní docházky žáků devátých tříd, které bylo spojeno s předáváním závěrečných vysvědčení. K žákům a všem přítomným promluvily ředitelka základní školy paní Hana Matušková, starostka města paní Ivana Dvořáková a ředitelka Domu dětí a mládeže v Němčicích paní Jarmila Coufalíková, která ocenila instruktorky DDM. Pět chlapců zahrálo"na živo" dvě úžasné skladby, také jsme slyšely krásný zpěv několika šikovných deváťaček - zpěvaček. Žáci postupně převzali svá vysvědčení a závěrečná píseň pak už jen podtrhla příjemné pocity z celého setkání.

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům

26. červen 2008

Tradiční akcí naší školy je slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. ročníku v sále kina Oko ve čtvrtek vpodvečer. Žáci si připravili svůj program, který předvedli před zaplněným hledištěm, v němž usedli jejich rodiče, prarodiče, kamarádi i ostatní učitelé. Pro vycházející žáky je to nezapomenutelný zážitek. Chlapci v oblecích a děvčata ve společenských šatech si uvědomili, že ukončili první etapu svého života, kterou prožili na naší základní škole.

 

 

 

 

Rozloučení s deváťáky - 28.červen 2007

f

Úžasné! Toto slovo asi nejlépe vystihuje atmosféru čtvrtečního odpoledne, kdy v sále kina Oko proběhlo slavnostní ukončení školní docházky žáků devátých tříd, které bylo spojeno s předáváním závěrečných vysvědčení. Nápaditá choreografie, prezentace fotografií z jejich života a působení na škole, hezká kulturní vystoupení a elegance mladých dívek a chlapců stojících na prahu dospělosti nenechaly chladným nikoho z diváků, kteří do posledního místečka zaplnili hlediště. Ředitelka základní školy paní Hana Matušková, starostka města paní Ivana Dvořáková a ředitelka Domu dětí a mládeže v Němčicích paní Jarmila Coufalíková ve svých projevech nejen ocenily studijní výsledky žáků a jejich dobrou práci pro školu, ale vyjádřily i naději, že tito mladí lidé mají před sebou slibnou budoucnost. Závěrečná píseň pak už jen podtrhla příjemné pocity z celého setkání. Dojetí u mnoha dětí a jejich rodičů i prarodičů bylo důkazem, že tento slavnostní okamžik bude patřit k nezapomenutelným zážitkům. Bylo to zkrátka úžasné odpoledne.

Mgr. Pavel Janura

Dopravní hřiště 4.b - říjen 2013

dopravní hřiště 4.b - říjen 2013

V úterý 8. října byli žáci 4.B v Prostějově na dopravním hřišti, kde si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti v jízdě na kole v dopravním provozu. Nejdříve si pod vedením instruktora zopakovali základní pravidla silničního provozu a potom si je na své kůži vyzkoušeli. Protože jsme měli dost času, mohli si na závěr zajezdit na kárách a vydovádět se v lanovém centru, které dopravní hřiště také nabízí. Návštěvu dopravního hřiště si užili a strávili tak příjemné dopoledne.

L. Mitana

 

I letos koncem dubna se na hřišti konalo školní kolo dopravní soutěže. Ti nejlepší opět postoupili do okresního kola v Prostějově.

dopravní soutěždopravní soutěž

 Dne 16.5. 2013 jelo družstvo mladších žáků ve složení Zdeněk Chalánek, Adam Tománek, Tereza Skaličková, Denisa Jurdová a 17.5.2013 ti starší - Ondřej Žoch, Tomáš Svoboda, Leona Klesnilová a Marie Horáková.
Obě dvě družstva si vybojovala 8. místo a přivezla si diplom, spoustu drobných cen a sladkostí.
Odměnou za celodenní snahu jim byl oběd na ZŠ E.Valenty a výborná zmrzlina.

Hana Svobodníkková

4.B na dopravním hřišti v Prostějově - květen 2013

dopravní hřiště dopravní hřiště

Ve středu 15.května 2013 se vydala třída 4.B na dopravní hřiště do Prostějova. V doprovodu třídní učitelky H. Vojancové a asistentky V. Polcrové jelo vlakem pouze 11 žáků. Několik žáků onemocnělo, jiní zaspali a jeden žák byl v Praze na ambasádě na vyhodnocení výtvarné soutěže. Škoda, že žáků bylo tak málo.
V Prostějově nás přivítalo krásné slunečné počasí a přímo na dopravním hřišti usměvaví instruktoři. Nejprve si žáci zahráli několik soutěživých her na čerstvém vzduchu a pak přišla na řadu výuka. Všichni  byli napjatí, co je bude dnes čekat. Jako první to bylo opakování teoretických poznatků zaměřených na povinnou výbavu kola, dále pak znalost dopravních značek a pravidel silničního provozu. Pak následoval písemný test znalostí. I když všechny otázky z testu byly vysvětleny, mnoho z nich bylo zodpovězeno chybně. Pouze tři žáci byli v testu úspěšní. Poté si žáci oblékli reflexní vesty, nasedli na kola a začala praktická část zkoušek. Žáci, kteří udělali závažnější jezdeckou chybu nebo nerespektovali dopravní značky, dostávali trestné body. V praktických jízdách většina dosáhla bodový zisk potřebný k získání průkazu cyklisty. Ale dětem chybělo k úspěchu pár bodíků z testu, proto budou muset ve škole absolvovat ještě jedny zkoušky, aby i ony průkaz získaly. nbsp; Průkaz cyklisty si z Prostějova odvezl Zdeněk Chalánek, Michal Petroš a Tomáš Šopík. Je možné říci, že zúročili vědomosti získané na společné třídní vyjížďce na kolech na Křéby.

Mgr. Hana Vojancová

 

 

V květnu se žáci naší školy zúčastnili Okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo v Prostějově na dopravním hřišti.

dopravní soutěž

Dne 17.5. jelo mladší družstvo ve složení L. Novotná, M.Horáková, O.Žoch, T.Svoboda a 18.5. ti starší ve složení P.Vránová, E.Bulková a P.Štěpánek. Jeden ze starších žáků nám onemocněl, proto jsme si museli na místě vypůjčit náhradníka.
Soutěžící si vyzkoušeli ošetření raněného, dopravní testy, jízdu zručnosti a nakonec i jízdu městem.
Všichni účastníci obdrželi na závěr diplom a malou věcnou upomínku. Ikdyž nám moc nepřálo počasí a ani jsme se  neumístili na prvních třech medailových příčkách, získali jsme mnoho dalších zkušeností a den jsme si hezky užili. 


    H.Svobodníková  

 

ČTVRŤÁCI  NA  DOPRAVNÍM  HŘIŠTI  V  PROSTĚJOVĚ  9.5.2012

čtvrťáci na dopravní m hřišti

     Ve středu 9. května se vydalo 22 dětí ze čtvrté třídy naší základní školy v doprovodu svého třídního učitele Mgr. Pavla Janury a asistentky paní Lenky Chalánkové na dopravní hřiště do Prostějova. Tentokrát byla vybrána doprava autobusem. Po osmé hodině jsme vystoupili na Újezdě a přesunuli se pěšky na určené místo. Po krátkém přivítání s instruktorem Honzou následovalo opakování teoretických poznatků zaměřených na povinnou výbavu kola, silniční pravidla a dopravní značky. Poté následoval písemný test. I když bylo na jeho vypracování dost času, někteří žáci odpovídali poněkud zbrkle, jiní si zase nepřečetli důkladně text otázek, proto i odpovědi byly občas nesprávné. Po vyhodnocení testu dostaly děti reflexní vesty, kola a začala praktická část zkoušek. Tady se přece jen projevily jisté nedostatky, protože zkušenosti některých dětí se silničním provozem, který je navíc řízen semafory, nejsou příliš velké. Ti, kteří udělali závažnější jezdeckou chybu nebo nerespektovali dopravní značky, dostávali trestné body. Pak přišla na řadu oblíbená jízda na motokárách. Na závěr byly výsledky obou částí zkoušky sečteny. Většina dosáhla bodový zisk potřebný k získání průkazu cyklisty. Ale několika dětem pár bodíků k úspěchu chybělo, proto budou muset ve škole absolvovat ještě jedny zkoušky, aby i ony průkaz získaly. Sladkou odměnou pro všechny bylo lízátko od instruktora Honzy. Protože bylo hezké slunečné počasí, tak jsme se cestou na nádraží zastavili na výbornou zmrzlinu. Cesta vlakem proběhla bez komplikací a krátce po půl jedné jsme dorazili do Němčic. Doufám, že i zbývající žáci průkaz cyklisty brzy získají a všechny děti se budou i v běžném provozu řídit poznatky a zkušenostmi, které na dopravním hřišti získaly.

Mgr. Pavel Janura

 

Čtvrťáci na dopravním hřišti v Prostějově 14. září 2011

Ve středu 14. září vyrazilo 22 dětí ze čtvrté třídy naší základní školy na dopravní hřiště do Prostějova.

 

     Ve středu 14. září vyrazilo 22 dětí ze čtvrté třídy naší základní školy na dopravní hřiště do Prostějova. Nepříjemné „zpestření“ nám hned na úvod našeho programu  připravily České dráhy. Půlhodinové zpoždění vlaku způsobilo nepříjemnosti nejen žákům, ale zejména jejich doprovodu - asistentce paní Lence Chalánkové a třídnímu učiteli Mgr. Pavlu Janurovi. Nakonec dorazili všichni kolem 8. hodiny ranní do Prostějova a vydali se na určené místo. Nejdříve proběhly 2 vyučovací hodiny věnované teorii, silničním pravidlům a dopravním značkám. Čtvrťáci udivovali výbornými znalostmi a byli několikrát pochváleni i svým instruktorem. Poté následovala praktická část spočívající v jízdě na kole na dopravním okruhu. Tady se přece jen projevily jisté nedostatky, které bude třeba do jarních zkoušek odstranit. Na závěr si děti zajezdily na motokárách. Téměř aprílové počasí nakonec ukázalo svou nevlídnou tvář a do vlaku z Prostějova jsme nasedali za vydatného deště. Přesto to bylo hezké dopoledne a věřím, že přispělo k prohloubení žákovských znalostí pravidel silničního provozu.


                                                          Mgr. Pavel Janura

 

 

Dětské dopravní hřiště jaro 2011

dopravní hřištědopravní hřištědopravní hřiště

 

Dětské dopravní hřiště 2010/2011

dopravní hřiště 1dopravní hřiště 2

Dne 18.10. se vydala 4.třída na dopravní hřiště v Prostějově. Do Prostějova se vydali vlakem, přesedali v Nezamyslicích. Do Prostějova dojeli za deštivého počasí, a tak jeli autobusem až na dopravní hřiště. Výuka probíhala se dvěma studentkami Katkou a Hankou. Venku měli nejprve tzv.zvukovou zkoušku, běhali po hřišti a křičeli (naměřili 45,5 decibelů, ale nepřekonali rekord). Učili se pravidla pro cyklisty, jaká je správná výbava kola. Zopakovali si také dopravní značky. Potom dostali kola a přilby a jezdili po hřišti. Nakonec se vyfotili s Hankou a Katkou. Mohli si koupit např.reflexní pásky, samolepky nebo nějakou sladkost v bufetu U Krtečka.
Znovu se tam podívají na jaře a tentokrát si napíší testy, aby otestovali své znalosti z minula. Kdo testy napíše úspěšně, dostane průkaz cyklisty. Žáky to tam velmi bavilo, vyzkoušeli si, co všechno ví o cyklistice, zopakovali si dopravní značky a předpisy. Jen byla škoda, že na hřišti měli rozbité semafory. Cestu zpět absolvovali pěšky, neboť se nebe vyjasnilo a přestalo pršet. Na nádraží si koupili různé občerstvení a vydali se domů. Moc se jim tam líbilo a už se těší na jaro.

 

 

Dětské dopravní hřiště 2009/2010

dopravní hřiště

Letošní čtvrťáci byli na dopravním hřišti 16. října.

 

 

Dětské dopravní hřiště šk. rok 2007/2008

Dne 31. října 2007 žáci 4.A třídy navštívili dětské dopravní hřiště v Prostějově pod vedením Mgr. Aleny Říhová a paní Jitky Přidalové.

dopravní hřiště

 

2006/2007

Dne 15.5.2007 se zúčastnili žáci 4.A a 4.B závěrečných testů a jízd na dětstkém dopravním hřišti v Prostějově. Pod vedením Mgr. Aleny Řezáčové a Mgr. Jana Maštery bylo přítomno celkem 33 dětí. Žáci obdrželi průkaz cyklisty. Čtyři neúspěšní ho obdrží po opravných testech ve škole.
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu byla tato akce velmi prospěšná

Mgr. Jan Maštera

fond Sidus Charitativní sbírka – fond Sidus

V březnu 2017 proběhla na naší škole po roční pauze pět charitativní akce na pomoc nemocným dětem. Akce probíhala hlavně mezi žáky prvního stupně, kteří pomáhali tak, že si mohli koupit barevné náramky – mořský svět.
Na konto fondu Sidus bylo odesláno 5950,- Kč.
Všem, kteří se do sbírky zapojili, moc děkujeme.

Mgr. Libor Mitana

Hravě žij zdravě 2010/2011

     V tomto školním roce se děti 5. třídy zúčastnily celorepublikové soutěže Hravě žij zdravě. Soutěž měla čtyři lekce a žáci vypracovávali úkoly od září do konce prosince 2010, kdy byla ukončena.
Úkoly byly zaměřeny na zdravou výživu. Chlapci a děvčata z nabídky vybírali zdravé potraviny, odpovídali na testové otázky, pozornost byla věnována i sportovním aktivitám. Na konci každé lekce potom vyplňovali jídelníček a pohybové aktivity.

Všichni žáci „bojovali“ za svou třídu a přispěli k tomu, že se naše třída umístila v rámci Olomouckého kraje na 1. místě. Odměnou jim budou nejen vědomosti o zdravé výživě, ale také výlet vlakem na tajné místo v České republice.

M. Krejčová, tř. učitelka

 

Hravě žij zdravě 2008/2009

hravě - zdravě

 

V době od 6.10. do 30.11.2008 se žáci 5.třídy naší školy zapojili do projektu Hravě žij zdravě. Úspěšně zvládli 4 lekce soutěže, sledovali svůj jídelníček a pohybové aktivity. Nejlepší z nich byl Daniel Šikling, který se v celostátní soutěži umístil na 50. místě. Naše pátá třída dokončila a úspěšně splnila všechny podmínky soutěže jako jediná v Olomouckém kraji a získala certifikát pro školu, podporující zdravý životní styl.

Vyhodnocení soutěže proběhlo v Praze na tiskové konferenci, kam byli pozváni i naši páťáci. Jako vítězové v Olomouckém kraji obdrželi všichni žáci batohy TOPGAL a  certifikát pro školu, podporující zdravý životní styl. Blahopřejeme.

Mgr. Anna Vlčová

 

 

 

Exkurze do muzea a hvězdárny v Prostějově - 2017

hvězdárna 2017 hvězdárna 6.b


Pravidelnou akcí na naší škole je exkurze žáků 6. ročníku na hvězdárnu a do muzea v Prostějově. Letos se tato akce konala ve čtvrtek 16. listopadu. Na hvězdárně žáci shlédli zajímavý pořad o Sluneční soustavě, který byl doplněn prohlídkou dalekohledů v pozorovatelně. Bohužel ani letos nám nepřálo počasí, a tak jsme nemohli pozorovat Slunce. V muzeu nám paní archeoložka připravila zajímavé povídání o Keltech. Žáci se dověděli mnoho zajímavých věcí o archeologických nálezech na Němčicku a na závěr si mohli také něco vyrobit v připravené dílně. Exkurze byla velmi pěkná a žákům se líbila.

Mgr. Libor Mitana, Mgr. František Matoušek

 

 

Exkurze – Hvězdárna a Muzeum Prostějovska - 2016

hvězdárna

Pro žáky 6. ročníku byl 15. listopad 2016 příjemným zpestřením jejich všedních školních dní. Zúčastnili se výukového programu na Hvězdárně, který přitáhl pozornost všech zúčastněných. Pan Trutnovský umožnil dětem zažít poutavou cestu vesmírem, nahlédnout do nitra Slunce, planet Sluneční soustavy i jiných kosmických těles. Mnohdy s užaslým výrazem ve tváři jsme sledovali obrázky Mléčné dráhy i vzdálenějších koutů vesmíru pořízených českými i světovými astronomy a hýřícími pestrými barvami a tvary. Dozvěděli jsme se nové informace o vzniku vesmíru i planet, o jejich stavbě a podmínkách, které v těchto vzdálených světech panují. Část povídání byla věnována naší Zemi a vysvětlení různých přírodních dějů, které mají souvislost se Zemí jako vesmírným tělesem. Zajímavou tečkou nakonec byla návštěva pozorovatelny a nahlédnutí do různých dalekohledů. Vzhledem k ranní mlze nám ale byl odepřen pohled na oblohu.
Odcházeli jsme s respektem a úctou k obrovskému světu, jehož jsme součástí a se slovy díků za tento obohacující zážitek.

Zpracovala: Z.Navrátilová

   Žáci 6. ročníku navštívili v úterý 15. 11. 2016 expozici pravěku v Muzeu Prostějovska. Návštěva byla pro ně přínosem, protože si mohli zopakovat poznatky, které se dověděli v hodinách dějepisu a na vlastní oči si prohlédnout předměty používané pravěkými lidmi. Stali se také pravěkými sochaři, protože si mohli vymodelovat sošku Věstonické venuše. Dověděli se i o nelehké práci archeologů a o archeologických nálezech v okolí Němčic. Expozice pravěku všechny žáky zaujala.

                                                                         Zpracovala: M. Krejčová

 

 

 

 

Návštěva hvězdárny a muzea v Prostějově - 2014

Dne 14. 11. 2014 se třídy 6. A a 6. B  zúčastnily exkurze do hvězdárny v Prostějově. Pro žáky byl připraven poutavý program a prezentace na téma Naše sluneční soustava. Žáci dále měli možnost prohlédnout si dalekohledy, které používá prostějovská hvězdárna. Druhou částí exkurze byla návštěva muzea v Prostějově. Hlavní pozornost byla věnována pravěku našeho regionu. Žáky zaujala interaktivní prezentace na dané téma. Obě akce se žákům líbily.

Mgr. Michaela Obručníková, Mgr. František Matoušek

 

 

 

hvězdárna

Dne 18. 10. 2010 žáci šestých ročníků navštívili hvězdárnu a muzeum v Prostějově. První polovina exkurze byla věnována návštěvě hvězdárny, kde žáci shlédli zajímavou prezentaci o Sluneční soustavě a poté si mohli prohlédnout dalekohledy zde používané. Počasí bohužel nebylo příznivé a tak se nemohli podívat na Slunce.
Druhá část programu byla věnována návštěvě muzea. Žáci zde shlédli expozici věnovanou pravěku zaměřenou na náš region, doplněnou názornými ukázkami života v pravěku. dále žáci navštívili i další expozice muzea.
Jedná se o tradiční akci, která probíhá v šestých třídách každoročně.

Mgr. F. Matoušek a Mgr. L. Mitana

Vánoční jarmark 2010

 

příprava jarmarkuna jarmarku

Proběhnul dne 8. prosince 2010 v prvním patře naší školy.

 

 

 

jarmarkjarmark

Druhý ročník našeho vánočního jarmarku proběhl 9. prosince 2009. Stejně jako v minulém roce se těšil velkému zájmu ze strany rodičů i ostatní veřejnosti. Děti prodávaly své výrobky, vytvořené v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností i v době svého volného času, protože novinkou letošního ročníku byly předvánoční tvůrčí dílny. Účastnili se jich žáci z 2. - 6. třídy, které pod vedením p.uč. Baškové, Řezáčové, Vlčové a Žižlavské vyráběli svícny, ozdoby, dekorace na stůl i ozdoby na stromeček, lucerničky, dárkové taštičky a vánoční papír. Starší žáci nabízeli keramiku, ozdoby, jmenovky na dárky, ozdobné láhve a baňky. Jarmark trval od 14 do 18 hodin a u některých stánků bylo brzy vyprodáno. Pokud se nám to podaří, chtěli bychom v příštím roce počet stánků i zboží ještě rozšířit. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

Mgr. Anna Vlčová

Lyžařský kurz 2018

Lyžařský kurz ve školním roce 2017/2018 proběhne od neděle 18. února do soboty 24. února 2018 v Hynčicích pod Sušinou u Kralického Sněžníku.
Žáci budou ubytováni v hotelu Sněženka ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením u každého pokoje. K dispozici budou mít kromě krásných pokojů společenskou místnost, posilovnu, stolní fotbal, kulečník, bazén, bowlingovou dráhu, stolní tenis.
Lyžařský vlek je sto metrů od hotelu, po vyjetí nahoru si mohou vybírat z dalších čtyř vleků - od začátečníků až po výborné lyžaře.
Kurz bude probíhat na lyžích, doplňkově pro zájemce na snowboardu.

Žák musí mít u sebe:

  • potvrzení o bezinfekčnosti (podepisuje rodič)
  • potvrzení o odborném seřízení lyží (servis)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti (vystaví lékař)

Kapesné (na vleky) 1 000 Kč..
Jídlo čtyřikrát denně, velké porce a výborný kuchař. Pitný režim zajištěn. Strava začíná večeří.

 

Placení:
do 15. prosince uhradit zálohu
do 15. února zbylou částku
Celkem se vybírá 3 000 Kč.

 

vedoucí kurzu Mgr. Jiří Pozdíšek

 

 

Lyžařský kurz 2014

Lyžařský kurz 2014

 

 

Lyžařský výcvik 2012

LVVZLVVZLVVZ

     Součástí výuky tělesné výchovy na základní škole je i lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku. Proběhl i v letošním školním roce. Od 26.2. do 3.3. 2012 se ho zúčastnilo 21 „sedmáků“ a tento počet doplnili 2 žáci devátého ročníku, kteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti a jízdu na snowboardu. I letos jsme zvolili naše oblíbené místo na horském hotelu Sněženka v Hynčicích pod Sušinou u Starého Města pod Sněžníkem. Tentokrát na nás čekala spousta sněhu na všech sjezdovkách, které byly vždy stoprocentně upraveny. Počasí nám ukázalo všechny své stránky. Sněžilo, pršelo i svítilo sluníčko. To jsme se pak cítili jak v zimní pohádce. Ten, kdo neměl obličej ukryt v lyžařské kukle, se i krásně opálil. Přes počáteční boj s lyžemi a pády si i „nováčci“ s lyžováním poradili, dobře zvládli základy lyžařské abecedy. Ti zkušenější bez obtíží zvládali červenou i černou sjezdovku.
     Pod vedením pana učitele Jiřího Pozdíška, paní učitelky Hany Vojancové a zdravotnice paní vychovatelky Hany Svobodníkové celý kurz proběhl bez problémů a zdravotních obtíží.  Určitě si všichni odvezli domů pěkné vzpomínky na příjemně strávený týden v přírodě na horách se svými spolužáky.

Mgr. Hana Vojancová

 

 

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY LYŽAŘSKÉHO KURZU

únor - březen 2012

 

Adresa  lyžařského kurzu: Hynčice pod Sušinou, (masív Králického Sněžníku), hotel Sněženka

Odjezd z Němčic nad Hanou, směr  - Zábřeh, Hanušovice, Chrastice                                                                              

dne: 26.2.2012 (neděle)

sraz: u školy v 7,00 hod.                                                                               

Příjezd do Němčic nad Hanou  dne: 3.3.2012 asi v 17 hodin (sobota)                                                          

 

ŽÁK SI NA KURZ VEZME
- potvrzení o bezinfekčnosti - ne starší 3 dnů, které potvrdí rodič
- potvrzení o odborném seřízení lyží
- potvrzení o zdravotní způsobilosti - u dětské lékařky za 50  Kč (platí rok)
- kartičku pojištěnce                                                                   
- lyže svázané s holemi v obalu, lyžař. boty, batoh, kapesné – 800 Kč (platí si vleky), vosky (nemusí mít každý), doporučujeme i přilbu

NA SEBE: (příklad) - teplé spodní prádlo, bavlněné tričko s dlouhým rukávem, flanelovou košili, vlněný svetr, bavlněné punčocháče, teplé kalhoty, bundu, teplé ponožky, rukavice, čepici, pevné boty

DO BATOHU: (příklad)  2 bavlněná trička s dlouhým rukávem, druhé rukavice, náhradní čepici, pyžamo, punčocháče, 2 páry vlněných a 4 páry bavlněných ponožek, přezůvky, kapesníky, kalhoty na lyžování či kombinézu, toaletní potřeby, mastný krém na obličej, společenskou hru, jídlo na cestu - začíná se večeří, (příp.své léky).


vedoucí kurzu  Mgr.Jiří Pozdíšek

 

 

Lyžařský kurz proběhl ve dnech 19. - 26. února 2011

lyžařský kurz

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY LYŽAŘSKÉHO KURZU - únor 2011

 

ZŠ Němčice nad Hanou           šk.r. :   2010/2011                  třída

Adresa  lyž.kurzu: Hynčice pod Sušinou, (masív Králického Sněžníku), hotel Sněženka

Odjezd z Němčic nad Hanou, směr  - Zábřeh, Hanušovice, Chrastice                                                                              

dne: 19.2.2011 (sobota)

sraz: u školy v 7,00 hod.                                                                               

Příjezd do Němčic nad Hanou  dne: 26.2.2011 asi v 13 hodin (sobota)                                                          

 

ŽÁK SI NA KURZ VEZME : potvrzení o bezinfekčnosti - ne starší 3 dnů, které potvrdí rodič
potvrzení o odborném seřízení lyží
potvrzení o zdravotní způsobilosti - u dětské lékařky za 50  Kč (platí rok)
kartičku pojištěnce                                                                   
lyže svázané s holemi v obalu, lyžař. boty, batoh, kapesné – 600 Kč (platí si vleky), vosky (nemusí mít každý), doporučujeme i přilbu

NA SEBE: (příklad) - teplé spodní prádlo, bavlněné tričko s dlouhým rukávem, flanelovou košili, vlněný svetr, bavlněné punčocháče, teplé kalhoty, bundu, teplé ponožky, rukavice, čepici, pevné boty

DO BATOHU: (příklad)  2 bavlněná trička s dlouhým rukávem, druhé rukavice, náhradní čepici, pyžamo, punčocháče, 2 páry vlněných a 4 páry bavlněných ponožek, přezůvky, kapesníky, kalhoty na lyžování či kombinézu, toaletní potřeby, mastný krém na obličej, společenskou hru, jídlo na cestu - začíná se večeří, (příp.své léky).


vedoucí kurzu  Mgr.Jiří Pozdíšek

 

 

 

 

Lyžarský kurz - únor 2010

lyžařský kurz

 

Lyžařský kurz od 7. do 14. února 2009

LVVZ

Lyžařský výcvik 26 sedmáků proběhl v týdnu 7.2. - 14.2.2009 v Hynčicích pod Sušinou. Zavazadla a lyže byly na místo dopraveny dodávkou, ostatní členové výcviku jen se svými batůžky a svačinami vlakem. Vedoucí kurzu p.uč.Jiří Pozdíšek rozdělil děti nejdříve do komfortně zařízených pokojů a pak hned na mírném svahu podle zdatnosti do dvou družstev.  Někteří z žáků stáli na lyžích poprvé a z vleku na sjezdovce byli dost vystrašeni. Ale strach trval jen krátce. Od poloviny týdne vše zvládalo i druhé družstvo, vedené p.uč.Hanou Vojancovou. Zdravotnický dohled nad všemi měla p.vych. Hana Svobodníková.   Každý večer žáci měli besedy vztahující se k historii lyžování, nebezpečí na horách, výstroji a výzbroji, první pomoci, atd.  Jeden z večerů byl věnován besedě se členem Horské služby Jeseník, další diskotéce či hrám a soutěžím. Volný čas mohli sedmáci trávit v bazéně, posilovně, u pingpongového stolu, u stolního fotbalu nebo bowlingových drah. Někteří i v restauraci u zmrzlinových pohárů, i když jídla bylo dost.
Při návratu byla na dětech znát únava, ale i spokojenost z příjemně prožitého týdne.

Hana Svobodníková

 

Už tradičně v Hynčicích pod Sušinou, v masívu Kralického Sněžníku, nedaleko polských hranic. Ubytování je v hotelu Sněženka, který je velice pěkně opraven. Žáci zde mají k dispozici posilovnu, stolní tenis, stolní fotbal, bowling, klubovnu. Ubytování je po dvou, třech či čtyřech osobách, na každém pokoji je sprchový kout, WC, televize. K vlekům jezdí skibus, zdarma. Děti mohou využít mírný svah s vlekem na konečné skibusu nebo nedaleký (100 m) prudší svah. Sjezdovky jsou každý den upravovány, k dispozici jsou i sněžná děla pro případ nedostatku sněhu.

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

Lyžařský výcvik 2008

Ve dnech 23. února až 1. března 2008 se uskutečnil tradiční lyžařský kurz pro žáky 7.tříd. A jak jinak, než (též tradičně) v Hynčicích pod Sušinou, což je vesnice ležící v masívu Kralického Sněžníku, 3 km od Starého Města, nedaleko polských hranic. Kurzu se zúčastnilo 15 sedmáků a 3 žáci z 8. a 9. třídy, za vedení Mgr. Jiřího Pozdíška. S výcvikem pomáhala p. Mgr. Hana Vojancová a zdravotnicí byla p. Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy.

Ubytování na hotelu Sněženka bylo velmi hezké: pokoje po dvou či po třech, na každém pokoji sprchový kout, WC, televize. K dispozici byla posilovna, stolní tenis, bowling, kulečník, stolní fotbal a v budoucnosti to bude i krytý bazén. Jídlo výborné, bylo ho dost a podávala se dokonce druhá večeře. Na pokojích i v celém hotelu bylo příjemné teplo.

Přesto, že při příjezdu nebylo po sněhu ani památky, na uměle zasněžovaných sjezdovkách jsme lyžovali celý týden. Teplým počasím ale sníh na sjezdovkách valem ubýval, takže ve čtvrtek se jelo autobusem do Branné, kde byla sjezdovka v bezvadném stavu, široká, bezpečná a relativně levná (permanentka za 180 Kč na den, od 9:00 do 16:30)

Členové 1. družstva utratili za týden za vleky 500 - 600 Kč, členové 2. družstva pak 300 - 400 Kč. Starší žáci, kteří už jeli podruhé či dokonce potřetí, pak utratili hodně víc - až 2 000 Kč.

Kromě přednášek s lyžařskou a zdravotní tematikou proběhlo zajímavé povídání s diapozitivy člena Horské služby Jeseník a také jsme si zašli do Starého Města.

Přes horší sněhové podmínky se vrátili všichni zdraví, opálení a spokojení. A všichni si dobře zalyžovali.

Mgr. Jiří Pozdíšek

Lyžařský výcvik 2008 - fotoalbum

 

 

 

Lyžařský výcvik 2007 - fotoalbum

 

Lyžařský výcvik 2006

Ve dnech 21.-28. ledna 2006 pořádala naše škola LVVZ, který se tradičně konal v  Hynčicích; pod Sušinou na chatě Sněženka. Tohoto kurzu se účastnili převážně žáci sedmých tříd.
Dopoledne a od poledne byly určeny k výcviku na lyžích, večery patřily hrám na chatě,v klubovně. První dva dny jsme lyžovali naproti naší chaty v kopci s protisvahem, pak jsme jezdili skibusem ke dvěma vlekům. Ten první, mírný svah, byl velice vhodný pro slabší lyžaře. Pro zdatnější sjezdaře byl k dispozici náročnější terén na druhém svahu. Mohu říct, že na konci týdne všichni brázdili mírný svah bez potíží a některým nedělala problémy ani těžší sjezdovka. Nutno říct, že většina žáků stála na lyžích poprvé v životě!
V rámci jednoho povinně volného odpoledne si polovina kurzu udělala výlet do Starého Města pod Sněžníkem a druhá polovina se účastnila klání o nejzdatnějšího stolního tenistu.
Každý večer po přednáškách byl připravený, ať už samotnými žáky nebo učiteli, zábavný program s hrami a soutěžemi. V rámci teoretické přípravy se děti setkaly také s členem horské služby Jeseník, jehož vyprávění a hlavně praktické zkušenosti z hor byly velmi poutavé.
Jsem přesvědčena o tom, že lyžování děti velmi bavilo a vypadá to, že se k němu budou rády vracet. A o to jde.

Mgr. Markéta Tobolíková

6. Ročník projektu Paragraf 11/55

Projekt vyhlašuje Aliance 18, což je seskupení lidí, jejichž cílem je dodržování Zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, který zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Tento zákon není ze strany prodejců dodržován, a mnohdy ho dokonce ani neznají.
V oblastním kole této soutěže, která proběhla 20.4. 2006, reprezentovaly naši školu žákyně 8.A: Marta Charvátová, Dominika Vlachová, Klára Šebestová, Petra Beňová, Eva Závišková
Aliance byla založena v roce 1999. Jejími členy jsou poslanci Parlamentu ČR, Unie rodičů, Česká obchodní inspekce, agentura STEM a Philip Morris ČR a.s.. Projekt Paragraf 11/55 je určen žákům 2. stupně ZŠ, kterým přibližuje problematiku zákonů poutavou a soutěžní formou. Zároveň je jeho cílem poukázat na problém nedodržování zákonů.
Paragraf 11/55 je postupová soutěž o ceny , která je realizována ve dvou krajích , 13 oblastech a 78 školách. Projekt vrcholí nesoutěžním kolem v červnu 2006 v Senátu Parlamentu ČR. Naše škola byla vybrána k účasti v projektu Paragraf 11/55 v letošním 6. ročníku. Podmínkou účasti školy v oblastním kole bylo zorganizovat školní kolo a sestavit pětičlenné družstvo, které bude reprezentovat školu v oblastním kole.
Śkolní kolo proběhlo 10. 3. 2006 v tělocvičně školy. V porotě zasedli : ředitel ZŠ Vladimír Ruban zástupce ředitele Mgr. Věra Mašterová za rodiče Ing. Jana Oulehlová za policii praporčík Stanislav Chytil
Soutěžních družstev bylo pět a každé mělo svoji barvu. A jak soutěž dopadla? Zvítězilo družstvo z 8.A ve složení:
Eva Závišková Petra Beňová Klára Šebestová Dominika Vlachová Marta Charvátová
Na druhém místě skončilo družstvo 9. třídy a třetí byla 8.B. Vítězové školních kol se sešli v oblastním kole, které bylo v Němčicích nad Hanou 20. 4. 2006 v sále místního kina. Náš tým 8.A skončil na krásném třetím místě. Blahopřeji!

Metodik prevence sociálně patologických jevů a organizátor školního kola projektu Paragraf 11/55 Mgr. Renata Žižlavská

Plavání 2015/2016 ve Vyškově

Plavání 1516

Hodiny TV nám zpestřuje osm lekcí plavání v krytém bazéně Plavecké školy Vyškov. Pod vedením paní ředitelky Konkolové se našim dětem věnuje tým specializovaných pedagogů. Nejmenší děti se osmělují a učí se základy plaveckých stylů. Pokroky jsou odměněny Mokrým vysvědčením. Po čtyřech letech se z dětí stávají plavci a snižuje se tak riziko jejich utonutí. Náklady na výuku plavání plně hradí škola.        

                                                            
Mgr.Renata Žižlavská

 

 

plavání 2014/2015 Plavání 2014/2015


Jelikož plavání je přínosem pro rozvoj motorických schopností dítěte a zejména pak prevence proti utonutí proběhl i ve školním roce 2014/2015 v rámci tělesné výchovy plavecký kurz.
Ten byl určen pro žáky z 1. – 4. ročníků. Kurz probíhal ve dvou turnusech. Prvního turnusu se účastnili žáci z 1.A, 1.B, 3.A a 3.B. Druhého turnusu pak děti z 2.A, 2.B, 4.A a 4.B. Výuka plavání probíhala vždy v pátek a zahrnovala 10 lekcí v Plavecké škole Vyškov, která má dlouholetou tradicí a je členem Asociace plaveckých škol ČR a členem České unie školního plavání, takže děti byly v dobrých rukou a dostalo se jim kvalitní výuky a pomoci při zvládnutí této ne příliš jednoduché disciplíny.
Nejprve byly děti rozděleny do družstev a cvičitelé k nim přistupovali s ohledem na jejich dosavadní dovednosti. Učili je orientovat se ve vodě i pod vodou. Děti zvládaly mít pod vodou otevřené oči, zadržet dech, skočit do vody, doplavat ke břehu a postupně se z nich stávaly plavci, přičemž ty nejlepší dokázaly uplavat i 200 metrů.
Výuka probíhala formou hry a za použití velkého množství plaveckých pomůcek, jelikož jejím cílem nebylo pouze to, aby se děti naučily plavat či si zdokonalily svůj plavecký styl, ale i to, aby se na hodiny plavání těšily. A toho, soudě podle ohlasů, se u naprosté většiny plaváčků určitě dosáhlo.
Po absolvování všech lekcí dostal každý žáček své Mokré vysvědčení, aby se mohl doma pochlubit, jaký už je plavec.

                                                                                                                             Zpracovala: Mgr. Silvie Svobodová

 

 

plavecký výcvikPlavecký výcvik 2011/2012

V letošním školním roce začal plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy již v září. Novinkou bylo také to, že jsme změnili místo konání plaveckého výcviku. Po dlouholetém plavání v Prostějově na ZŠ Dr. Horáka a v městských lázních, plaveme letos v Aquaparku Vyškov.
Aquapark byl otevřen v roce 2001. Nabízí návštěvníkům v průběhu celého roku velké množství  příležitostí pro sportovní  vyžití či zábavu a hlavně relaxaci. Je rozdělen na dvě části – krytý a venkovní. V krytém areálu naleznete 2 tobogány, klasický bazén 25 m, moderní  50 m bazén, vyhřívaný bazén s protiproudem a brouzdaliště ve tvaru hradu pro nejmenší. Dětem se zde líbí  množství atrakcí – masážní lavice, dnový vzduchový rošt, vodní chrlič, dětský vodní hřib, divoký kanál či vzduchová masážní lůžka.
Kromě krásného prostředí tohoto areálu si nemůžeme vynachválit velmi milé, vstřícné a ochotné učitele plavání, kteří vytvářejí  příjemnou pohodu při výcviku. Plavecká škola ve Vyškově je škola s dlouholetou tradicí. Již několik let funguje jako škola soukromá, je členem ASOCIACE PLAVECKÝCH ŠKOL ČR. Ve vedení je Alena Konkolová, dříve závodní plavec s mnoha lety praxe jako cvičitel, trenér a rozhodčí plavání. Všichni cvičitelé školy jsou stálí zaměstnanci, kteří splňují veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon tohoto zaměstnání. Na jejich práci s dětmi je vidět, že mají mnohaleté zkušenosti.
Plavecká škola je zaměřena na výuku plavání základních a mateřských škol, navštěvuje ji několik desítek škol z okresů Vyškov , Prostějov a Brno – venkov.  Žáci během roku absolvují  17 lekcí výuky plavání. Výuka probíhá hrou s použitím velkého množství plaveckých pomůcek od českého výrobce DENA, které mají atesty na své výrobky. Všichni učitelé se snaží, aby se děti na hodiny plavání těšily a naučily se co nejvíce plavat. Vždyť plavání je dovedností  pro celý život a to nejen pro radost a zdraví, ale mnohdy dovednost zachraňující život. Aby byla zajištěna  co největší bezpečnost dětí, je bazén rozdělen dráhami na jednotlivá políčka, kde děti plavou. Každé dítě ve skupince má kromě své plavecké čepičky navíc ještě látkovou rozlišovací bezpečnostní čepičku. Každý žáček, který absolvuje výuku plavání, obdrží na poslední hodině plavání MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, aby se doma rodičům pochlubil, jak se snažil.

V listopadu  jsme,  bohužel, museli z hygienických důvodů  plavání přerušit. Díky vstřícnosti paní ředitelky Konkolové můžeme plavecký výcvik dokončit v náhradním termínu od 27.2. do 27.4. 2012.

5.4.2012       Mgr. Renata Žižlavská

 

 

Plavecký výcvik 2009/2010

plavání 2plavání 2plavání 3plavání 3

V pátek 25.6.2010 zakončila 2. a 3. třída plavecký výcvik. Výcvik probíhal celé druhé pololetí, tedy od února až do června. Žáci 2. třídy absolvovali výcvik na ZŠ Dr. Horáka, třeťáci v městských lázních. Žáci třetí třídy byli poměrně úspěšní, dosahovali dobrých výsledků. Přesto při závěrečném hodnocení tři skončili jako neplavci. Druháci se teprve seznámili se základy plavání a ve svém snažení budou muset usilovně pokračovat v příštím roce. Už se všichni těší. A třeťáci - těm bude určitě pravidelné plavání chybět.

V Němčicích nad Hanou  28.6.2010                                         Mgr. Jan Maštera

 

Plavecký výcvik 2008/2009

plavci - druháci

V pátek 19.6.2009 ukončilo 26 žáků 2.třídy a 16 žáků 3. třídy pravidelný plavecký výcvik.Žáci jezdili na plavání rádi a většina z nich se na jednotlivé lekce těšila. Po poslední lekci převzali "mokrá vysvědčení ", poděkovali svým plaveckým instruktorům a vyslechli také rady na letní koupání. Ze všech žáků se nedařilo pouze třem, ti jsou zatím neplavci. Žáci druhého ročníku se už těší na příští rok, jak budou v plaveckém výcviku pokračovat.

                                                                                               Mgr. Jan Maštera

 

Plavecký výcvik

I ve školním roce 2007/2008 jezdí žáci 2. a 3. ročníku na pravidelný plavecký výcvik. Máme zde pár fotografií.

plavání 1 plavání 2

 

Tak jako každým rokem i letos absolvovali během druhého pololetí školního roku 2006/2007 žáci prvního stupně plavecký výcvik. Děti 2.ročníku se učily základům plavání v bazénu na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově. Třeťáci si prohlubovali své plavecké dovednosti v lázních Domovní správy Prostějov.

Výcvik je pro žáky bezplatný, financuje ho škola, rodiče hradí jen cestu autobusem. Děti doprovází učitelé tělesné výchovy, na bazénech je předají zkušeným učitelům plavání. Během půlročního výcviku se skoro všechny děti naučí plavat.

Mgr. Alena Říhová

Recyklace bez legrace - jaro 2018


Tato slova jsou názvem ekologicky laděného vzdělávacího programu pro žáky šestých tříd. Připravily jej lektorky z centra IRIS,  regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody v Prostějově. Tento program absolvovali šesťáci 26.3.2018 u nás ve škole. Jedna část programu byla zaměřena na ruční výrobu papíru. Druhá skupina se věnovala třídění a recyklaci skla, papíru a plastu. Formou herních aktivit pronikli účastníci do tajů zpracování těchto materiálů jako druhotné suroviny.
Na konci tohoto zajímavého programu si žáci uvědomili význam třídění odpadu. Jednak se zmenší objem odpadu určeného ke skládkování a spalování, jednak přispějeme k omezení drancování přírody kvůli získávání surovin na výrobu věcí potřebných pro život. Zúčastnění byli mnohdy překvapeni, kde všude se setkávají s výrobky z recyklátů.

Zpracovala : Zdeňka  Navrátilová

 

Osmáci na Irisu - jaro 2018


Stejně jako všichni žáci druhého stupně i osmáci letos absolvovali ekologický vzdělávací program připravený lektorkami z RS ČSOP IRIS v Prostějově. Je to regionální sdružení ochránců přírody a mj. pořádá osvětové aktivity pro školy i veřejnost.
Název programu zněl  „Rady babky kořenářky“. Kromě zážitků si účastníci programu odvezli voňavé pytlíčky s čajem a kořenící solí namíchané podle vlastního výběru. Během dopoledne se seznámili s účinky běžných léčivek, historií a využitím koření v kuchyni, farmacii a kosmetice.
Kromě výše uvedeného programu bylo dopoledne vyplněno ještě exkurzí ve firmě Wisconsin. Tato nástupnická firma prostějovského Agrostroje vyrábí menší zemědělské a komunální traktory. Vyváží do několika desítek zemí světa. Zvláštností je vlastní oddělení vývoje a servis prováděný osobně zaměstnanci firmy, kteří cestují po všech trvale obydlených kontinentech.
Vrátili jsme se nadšení a plní dojmů i vědomostí z mnoha oborů lidské činnosti a obohacení o další tajemství přírody, která mohou být využita ku prospěchu lidí.

Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

 

IRIS_6

 

Název Iris už nevyvolá na naší škole spoustu otázek. Všichni dobře vědí, že se jedná o prostějovské ekocentrum, jehož lektoři nám pravidelně připravují ekologické vzdělávací programy pro žáky 2. stupně. V úterý 21.3. to byli šesťáci, kteří absolvovali dvouhodinovku s názvem „Naše národní parky“. Plnili úkoly na rozhraní zeměpisu a přírodopisu směřující k ochraně flóry a fauny na velkoplošných chráněných územích Krkonoš, Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí. Velmi zužitkovatelnou částí programu se stala část věnovaná ochraně přírody Prostějovska a obrazně řečeno procházka po chráněných přírodních výtvorech v našem nejbližším okolí. Dozvěděli jsme se o místech, která se nachází v našem těsném sousedství, a přesto zůstávají utajená. A pokud jsme doposud nevěděli, kam se vydat na výlet do blízkého okolí, tento program nabídl spoustu lákavých možností.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

 

 

Talk Talk 2017

rodilý mluvčírodilý mluvčí rodilý mluvčí


      Stejnojmenná agentura zajišťuje konverzační kurzy pro žáky základních škol. Naše škola v Němčicích nad Hanou pořádá tento kurz již třetím rokem.
     V týdnu od 20. března 2017 celkem 16 přihlášených žáků ze 7. až 9. ročníku pod vedením lektora této společnosti Američana Christiana Prendergasta hovořili, konverzovali a hráli si anglicky. Denně spolu strávili šest vyučovacích hodin a konverzovali hlavně o cestování, nakupování, jídle a dalších věcech, které s tím souvisí.
    Všem zúčastněným se kurz moc líbil a někteří se už těší na další.


Naďa Tesaříková

 

 

 

Romano Suno Romano Suno

V letošním roce (2018) proběhla další soutěž Romano Suno, kde se romské děti zúčastnily v literární a výtvarné tvorbě k danému tématu. Všechny příspěvky projdou rukama odborné poroty, která vybere příspěvky k ocenění.

Vendula Držálková, Lenka Chalánková

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - květen 2015

 
Tak jako v loňském roce, tak i letos v květnu 2015 se zúčastnili žáci naší školy dopravní soutěže mladých cyklistů. Ze školního kola, které se konalo na hřišti za školou, jsme vybrali ty, kteří nejlépe obstáli v jízdě zručnosti a v poznávání dopravních značek.
Družstvo mladších ve složení Klágová Gabriela, Přidalová Klára, Bartošík Pavel, Rus Patrik i družstvo starších Oralová Nikola, Šimáková Alžběta, Svoboda Tomáš, Žoch Ondřej naši školu v okresním kole v Prostějově dobře reprezentovali.

Hana Svobodníková

 

 

Dopravní soutěž - 18. květen 2011

 

dopravní soutěždopravní soutěž

Dne 5. 5. 2011 proběhlo za školou na hřišti pro žáky 4. - 9. ročníku školní kolo v jízdě zručnosti. Ti nejlepší byli vybráni, aby reprezentovali naši školu v okresním kole 18. května na dopravní soutěži v Prostějově. Byli to Klára Jemelková, Nikola Matoušková, Kristian Vlach a Vítězslav Mikulčík. Po slavnostním nástupu byla naší první disciplínou jízda zručnosti, potom psaní dopravního testu, jízda na kole městem a zdravověda. Soutěžící si také mohli vyzkoušet práci s mapou, která je zařazena do soutěže až od krajského kola. Než rozhodčí spočítali výsledky, mohli se žáci projet na dopravním hřišti na koloběžkách, tříkolkách a motokárách. Pak následoval závěrečný nástup s vyhlašováním výsledků a předáváním drobných věcných cen. Naše družstvo se umístilo na 6. místě, za což každý obdržel zadní "blikačku" na kolo. Po cestě na nádraží jsme si všichni odpočinuli u zmrzliny v cukrárně.

Hana Svobodníková

cyklosoutěž ilustrační foto

Dopravní soutěž - jaro 2009

Tak, jako každý rok, tak i letos naše škola pořádala školní kolo v dopravní soutěži. Konalo se 28.dubna a zúčastnili se ho všichni žáci naší školy počínaje  4.třídou. Na odpočinkové ploše za školou byla postavena dráha na jízdu zručnosti a stanoviště s dopravními značkami. Z těch, kdo prokázal nejlepší znalosti a největší trpělivost při jízdě mezi překážkami, byla vybrána dvě družstva, která naši školu reprezentovala 14. a 15.května v Prostějově na okresním kole.
Z mladších to byli:

Monika Borovičková, Lucie Přidalová, Ivo Parák, Jakub  Zahradník

a družstvo starších:

Petra Doležálková ,Michala Večerková,Petr Karnet , Kristian Vlach.


Okresní soutěž  je ovšem trochu obtížnější, protože  zahrnuje ještě i další disciplíny jako je  první pomoc, test BSP, jízdu na kole městem. Naše družstva bojovala ze všech sil a přivezla si 13. místo (mladší) a 6.místo (starší).

Hana Svobodníková

 

 

cyklosoutěž

 

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů

Okresnímu kolu mladých cyklistů předcházelo kolo školní, které se konalo 28.dubna 2008 na odpočinkové ploše naší školy . Zúčastnili se ho všichni žáciod 5.ročníků. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti a prokázali své znalosti v poznávání dopravních značek. Nejlepší z nich postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo v Prostějově na dopravním hřišti.
15. května jelo družstvo mladších žáků ve složení KristiánVlach, Karel Jordán, M.Pospíšilová, Veronika Svozilková a 16.května družstvo starších.David Barnet, Karel Hrdý, Michaela Večerková, Petra Doležálková.
K jízdě zručnosti a testu  o pravidlech silničního provozu přibyla disciplína v poskytování první pomoci a jízda na kole městem.
A jak naše družstva dopadla? Mladší žáci se umístili na 12. místě a starší si přivezli bramborovou medaili ( 4.místo).

                                                                          Hana Svobodníková

Andersenova noc v knihovně 2011

NocNocNoc

Stejně jako tisícovka dalších knihoven v republice měla i ta naše v noci z 1. na 2. dubna noční návštěvníky. Spaní v knihovně jsme pořádali již potřetí, proto máme i své tradice této akce, ale tentokrát to bylo ve stejném datu jako akce probíhající celorepublikově, na Andersenově noci.
Někteří natěšení návštěvníci přicházeli do knihovny dávno před dohodnutou hodinou, ale všichni společně jsme se v knihovně sešli po ukončení půjčování v šest hodin.
Celá noc byla ve znamení pohádky. Hned po příchodu a určení programu jsme si připomněli pohádku O pavím králi, kterou jsme si četli na akci Česko čte dětem a k níž  žáci namalovali  pěkné obrázky.
A už následovala další, o princezně „Játochci“ a vyprávění o pohádkových ilustrátorech, Václavu Čtvrtkovi a Radku Pilařovi. A už tu byl první úkol, Pohádková křížovka.
Protože si děti s sebou přinesly i  svou oblíbenou knížku, vyprávěli jsme si navzájem o nich, a o tom, proč právě tuhle máme rádi.
Nové síly nabrali nocležníci na švédském stole, který jsme si připravili ze všeho, co dobrého kdo donesl. Na tomto místě je třeba poděkovat maminkám a babičkám, které poslaly mlsání pro všechny děti.
Pak žáci malovali obrázky a psali texty do vlastní knihy, která bude hmotným svědectvím našeho nocování.
Čas v družné pohodě ubíhal a přiblížila se doba velkého úkolu. Projít stezkou odvahy na našem náměstí. Bylo to určitě dobrodružství nejen pro děti, ale i pro nás čtyři dospělé. A tady chci poděkovat paní Korvasové a Králové, které spolupracovaly nejen při vytyčení trasy, ale i při „tajném dozoru“ nad putujícími odvážlivci. Každý sám musel podle indicií projít noční náměstí a z písmenek, která našel, složit slovo. Že to bylo slovo ANDERSEN poznala jen Eliška Klevetová.
A půlnoc se pomalu blížila. Připravili jsme knihovnu ke spánku, zalehli do spacáků mezi regály. Přečetla jsem nocležníkům poslední pohádku – pohádku na dobrou noc.
Když věžní hodiny odbíjely půl jedné, knihovna už jenom pravidelně oddechovala.

Ráno jsme si společně uvařili čaj, přinesli koblížky a posnídali. Pak děvčata umyla nádobí a chlapci poskládali stoly, takže nebylo v knihovně poznat, jaký rušný život tam večer probíhal. A pak už přicházeli rodiče, aby si odvedli své spokojené ratolesti. Stejně jako oni, chci i já poděkovat paní učitelce Nadi Tesaříkové za spolupráci při přípravě a průběhu celé akce a přeji jí, aby si jako třídní s touto správnou partou chlapců a děvčat užila ještě řádku stejně pěkných chvil.

Luďka Kouřilová, vedoucí knihovny

 

čtenářský prlkaz

Čtenářské průkazy pro prváčky

23. března 2010

 

Dne 23. března 2010 byl 1. stupeň v divadle na pohádce Honza a čert. Představení se dětem líbilo. Městská knihovna připravila pro prvňáčky Průkazy čtenáře k bezplatné registraci na příští školní rok, malý balíček se sladkostmi a za znalost písmenek udělila všem prvňáčkům list čtenáře. Paní učitelky dostaly za trpělivost s dětmi růžičku.

Mgr. Renata Žižlavská

spaní v knihovně

Jak jsme spali v knihovně

 

     Když nás paní učitelka Tesaříková v hodinách literární výchovy seznámila s tímto projektem, těšili jsme se na příjemně strávený večer v knihovně. A nezklamal nás. Celý večer se 19 žáků z obou 9. tříd nenudilo.
Paní knihovnice nás v knihovně přivítala sušenkami a námi oblíbenými brambůrkami, po kterých se jen zaprášilo. Po úvodním seznámení paní učitelkou jsme se rozdělili na dvě družstva a začalo se soutěžit. Jedno družstvo získalo 8 zlatých čokoládových  penízků, druhé jen 4, ale vůbec to nevadilo, alespoň jsme si osvěžili již nabyté vědomosti a získali další. Pak nás paní Kouřilová slovem i obrázky seznamovala s divadelními žánry a pojmy. Každý žák dostal eurosložku se všemi pojmy s sebou domů. Po krátké přestávce, během níž jsme se občerstvili a poslechli si písničky z muzikálů, jsme získali  prostor my žáci, abychom se také předvedli. Paní učitelka si pro nás připravila mini improligu. Každý  z nás si vylosoval číslo, z těch čísel pak byla vytvořena soutěžní družstva. Z jedné misky si vybrali téma své improvizace a z druhé divadelní žánr. Náměty se hlavně vztahovaly k tématu projektového týdne ve škole, a to vandalismu kolem nás, tedy v divadle, na ulici,… Další náměty se týkaly toho, co nás v našem věku zajímá, např. láska. Každá skupina měla několik minut na přípravu a pak se předvedla. Všichni se snažili, tři družstva skončila s nejvyšším počtem 5 bodů. Zvládli i takové téma jako byla TMA. Společně jsme se pobavili a zasmáli. Ani jsme nestačili vydechnout a už tu byli herci divadla Pohádka. Než se nachystali, přečetla nám paní učitelka o tom, jak se nemáme chovat v divadle. Principál divadla Tomáš Kraucher nás přivítal na jejich představení. Překvapilo ho, že v hledišti místo malých školáčků sedíme my velcí puberťáci. Přistoupili jsme na jeho hru a na celou hodinku se z nás stali vnímaví diváci, kteří se prostřednictvím  černého divadla navrátili do dětských let. Představení se nám líbilo, stejně jako společné povídání s ředitelem Pohádky. Když odešli, ještě jsme si chvíli povídali, samozřejmě o divadle, pak jsme si nachystali spacáky, umyli zoubky a zaposlouchali se do pohádky na dobrou noc, kterou nám přečetla paní knihovnice. Někteří vzorní usnuli hned, ale našli se mezi námi i tací…
Ráno jsme po budíčku vyprovodili dvě žákyně, které ještě spěchali domů, paní učitelka přinesla čerstvé koblížky, paní Kouřilová uvařila čaj a my zatím sbalili své věci a dali knihovnu do pořádku. Poděkovali jsme paní Kouřilové a pak už jsme se vydali do školy plni zážitků z noci v knihovně.

                                                                                  
žáci 9. ročníku

Školní výlety 2013

1.A a 1.B
2.A a 2.B
Vyškov
3.AB a 4.AB
5.tř.
Brno
6.tř. a 7.tř
8.A a 8.B
Strážnice
9.tř

Výlet prvňáčků 2013

Dne 12.6.2013 se naši malí prvňáčci vydali na svůj první školní výlet. Paní učitelky zvolily tomuto věku vhodnou destinaci a to ZOO Kopeček. Počasí jim přálo, protože konečně po dlouhé době jako zázrakem nepršelo. Výlet měl svým obsahem přírodovědný charakter, ale děti si užily i zmrzliny, plyšových zvířátek a všeho, co ke školnímu výletu patří. A paní učitelky taky.

Mgr. Renata Žižlavská

Školní výlet šesté a sedmé třídy 2013 - jižní Morava

     Středu a čtvrtek 12. a 13. června strávili žáci 7. ročníku na školním výletě na jižní Moravě.
     Ve středu dopoledne si prohlédli zámek ve Valticích a po malém občerstvení v cukrárně se vydali na pěší túru krásnou přírodou. Cestou viděli lovecké zámečky Lichtensteinů a už se těšili na ubytování v kempu Apollo.
     Druhý den začal procházkou zámeckým parkem v Lednici. Po malém bloudění výprava dorazila na Janův hrad – umělou zříceninu. Okolí Lednice si žáci mohli prohlédnout z lednického minaretu, kam ale vystoupali jen někteří. Když si žáci nakoupili upomínkové předměty, vyrazili na zpáteční cestu domů.


                                                                                                                         M. Krejčová, tř. uč.

 

 

Školní výlety 2012

1.AB a 2.A
2.B a 3.AB
4. a 5. třída
6. třída a 7.A
7:B
8. třída
9. třída
 

Školní výlet 8. ročník – Žďárské vrchy

Ve čtvrtek 7. června se 22 žáků osmého ročníku a dva učitelé vydali na třídenní výlet. Měli štětí na počasí a tak mohli navštívit vše, co měli v plánu. První zastávkou bylo lanové centrum v Bystřici nad Pernštejnem, které dostatečně prověřilo všechny, kteří si troufli je absolvovat. Odpoledne se ještě vydali na nejvyšší horu Žďárských vrchů – Devět Skal. Druhý den si prohlédli, jak těžká je práce sklářů a dozvěděli se, jak se vaří pivo. Odpoledne se prošli krásnou přírodou kolem rybníku Velké Dářko a večer nezapomněli fandit našim fotbalistům při úvodním utkání na ME ve fotbalu. V sobotu je sice probudil déšť, ale ten jim nevadil, protože je čekala prohlídka kostela Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (UNESCO) u Žďáru nad Sázavou a trocha strašení ve strašidelném zámku Draxmore. Všichni se vrátili unavení, ale se spoustou pěkných zážitků.

Mgr. Libor Mitana

 

Školní výlety 2010

1. ročník
Plumlov
2. a 3. ročník
Helfštýn
4. ročník
Kroměříž
5. ročník
Čechy pod Kosířem
6. ročník
Frenštát p. R.
7. ročník
Sovined
8. ročník
Frenštát p. R.
 

 

 

Některé školní výlety roku 2009

Školní výlet 6.A a 6. B velehrad

Pro letošní školní výlet si šesťáci vybrali nedalekou oblast Bunče, Velehradu a Modré. Pokusili jsme se propojit  turistiku, zábavu, poznání a dobrodružství. To vše podkreslovalo příjemné počasí, které nám po celý den uprostřed deštivého týdne panovalo.
Ráno jsme se vypravili na vycházku z turistické oblasti Kamínka směrem k lesnímu penzionu BUNČ, kde se děti vydatně vyřádily a unavily na krásných atrakcích pro děti. Pak jsme se přesunuli do Velehradu, kde mnozí poprvé navštívili baziliku a přilehlé lapidárium. Po obědě a návštěvě nezbytných stánků s občerstvením jsme zakončili náš výlet v Archeoskanzenu Modrá nedaleko Velehradu. Tady jsme se ocitli na nějaký čas v osídleném hradišti starých Slovanů, kteří nám ukázali, jak je snadné žít ve 21. století,   stovky let zapomenutým životem.

Více fotek na http://mojetrida.rajce.idnes.cz/Vylet_16.6._2009_na_Velehrad_a_do_archeoskanzenu_v_Modre/

Mgr. Eva Bašková

 

 

Výlet 4.B a 5.tř Boskovice Boskovice a okolí


Výletu se zúčastnilo celkem 39 dětí, paní učitelky Říhová, Vlčová a paní asistentka Přidalová. Naše první zastávka byla ve Sloupsko- šošůvských jeskyních. Na zámku v Lysicích, kam směřovaly další naše kroky, nás v každé místnosti čekala jiná pohádková bytost, která pro nás měla připravenou i hádanku z pohádky. Prošli jsme se zámeckou zahradou a vyrazili k jeskyni Rudka. Naše poslední zastávka byla na náměstí v Boskovicích, kde se děti zbavily kapesného a s klidným srdcem vyrazily k domovu. Díky ideálnímu počasí, slušnému chování dětí a hladkému průběhu všech prohlídek si výlet pochvalovaly i paní učitelky. Doufáme, že stejně spokojené byly i děti.

Mgr.Anna Vlčová

 

 

 

Některé školní výlety roku 2008

čtvrťáci páťáci sedmáci

Sedmáci pobyli v Jeseníkách

Páťáci objevovali Brno

Čtvrťáci a žáci 3.b jeli a šli na Radhošť

 

 

 

 

Školní výlety v roce 2007

 

31. května a 1.června 2007 byli šesťáci v Lednici

Výlet sedmáků do Frenštátu pod Radhoštěm a okolí

Výlet prváčků a 2.A do Vyškova

Výlet devátého ročníku do Frenštátu pod Radhoštěm a okolí

 

Školní výlety v roce 2006

Prváčci na Lešnou

Dne 21.6. se žáci 1.A a 1.B zúčastnily výletu do Lešné. Cesta autobusem do ZOO nebyla ve velkém parnu žádná slast, ale děti ji zvládly na jedničku, stejně jako celý výlet. V ZOO nás uvítal křik opic, z nichž největší, gorilí samec, budil svými pohledy náš velký respekt. Zoologická zahrada v Lešné se může pochlubit přírůstkem, kterým je tříměsíční žirafí mládenec Bedřich, ze kterého byly děti nadšeni. Díky velkému horku většina zvířátek ležela a podřimovala ve stínu svých výběhů hlavně, lvi, známí spáči. To jen malí tučňáčci a tuleni byli ve vodě čilí a předváděli se nám o sto šest.Všechny děti se na závěr svezly vláčkem, což byl i pro naše učitelky, vzhledem k docela rychlé jízdě, téměř adrenalinový zážitek. Po nezbytných nákupech jsme jeli všichni spokojení a hlavně zdraví domů.

Školní výlet druhé třídy do Kroměříže

Nejprve jsme navštívili Květnou zahradu, kde se nám líbila hra na schovávanou v bludišti, sochy a vzácné rostliny ve skleníku. Cestou do Podzámecké zahrady jsme natrefili na dobrou zmrzlinu. Ve městě jsme nakoupili dárky a jeli zpátky domů.

3.A a 3.B na Bouzov a Javoříčko

Batohy, kšiltovky, rozzářené oči výletníků čekaly na autobus před školou 13. června 2006. Žáci třetích ročníků jeli na výlet. Nemohli nedočkavostí dospat rána, nových zážitků a poznání a přišli do školy hned ve tři čtvrtě na sedm. Směr našeho výletu byl Bouzov a Javoříčko.
Počasí bylo krásné. Slunce svítilo nad hlavami třeťáků tentokrát opravdu zářivě a sluneční paprsky ohřívaly zemský povrch na teplotu 32 stupňů Celsia. Autobusem cesta velmi rychle ubíhala a za zpěvu písní jsme přijeli pod hrad Bouzov. Je známo, že se zde natáčela pohádka O létajícím ševci a všichni přítomní byli okouzleni krásou starobylé, udržované pamětihodnosti. Následovala cesta k autobusu velmi malebnou krajinou. Na konci cesty děti čekalo další překvapení. Otevřené stánky plné pouťových srdíček, prstýnků, pušek, mečů, cukrové vaty, zmrzliny a kola štěstí, blikajících míčků a strašidýlek.
Nákup vyprázdnil peněženky dětí a následovalo občerstvení z domova. Většina dětí si vybavila řízky a takto posilněni jsme se vydali spokojeně k dalšímu cíli. Navštívili jsme památník v Javoříčku. Javořické jeskyně by většina výletníků čekala někde v údolí. Ale nebylo tomu tak! Museli jsme všichni vystoupat na kopec. Stálo to podle hodnocení dětí opravdu za to!!. Po prohlídce zajímavých přírodních úkazů jsme nasedli do našeho dopravnímu prostředku a uháněli jsme opět za zpěvu radostných písní k domovu. Do Němčic jsme přijeli šťastně v patnáct hodin a na žácích třetích ročníků téměř nebyla vidět únava. S radostným zvoláním „VYLETU HURÁ!¨rozpustili třídní učitelé třetích tříd Mgr. Alena Řezáčová a Mgr. Jan Maštera děti domů, kde všichni rodičům vyprávěli prožité dojmy.

Čtvrté třídy do Rožnova pod Radhošťem

Uskutečnil se 14.6.2006. Děti probudilo krásné slunečné počasí a to vydrželo po celý den. Prohlídka skanzenu v Rožnově se dětem líbila, stejně jako možnost utratit kapesné od rodičů za drobné dárky, sýrové korbáčky a nanuky. Jízda autobusem – stejně jako celý výlet proběhla v klidu a v pohodě a kolem 15.00hod se děti bohatší o další pěkné zážitky vrátily ke svým rodičům.

Společný výlet 5.A, 5.B a 7.A do Teplic a na Helfštýn

Dne 23.6.2006 jsme museli vstávat brzy, abychom stihli vlak, kterým jsme dorazili do Teplic nad Bečvou, kde jsme si prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně. Po občerstvení zmrzlinou jsme vyrazili na pěší túru na hrad Helfštýn, který se nám líbil. Neměli jsme však mnoho času, proto jsme vyrazili do Lipníka na vlak. Jak jinak než zase pěšky.

Společný výlet 6.A, 6.B A 7.B do Žamberka

Konečně nadešel dlouho očekávaný den, den výletu. Ráno v 7.00hod. jsme se usadily v autobuse a vyrazili směr Litomyšl. Pěkně upraveným parkem jsme došli k zámku. Zaujalo nás divadlo a psaníčková sgrafita na zdech zámku. Další historická zajímavost nás čekala v Liticích. Zřícenina hradu naši návštěvu vydržela. Zajímavé bylo i muzeum řemesel v Letohradě. Všichni jsme se však nejvíce těšili na chatky v kempu v Žamberku. Druhý den začal prohlídkou pevnosti Hanička. Poslední zastávka byla v Lanškrouně, kde jsme nakoupili drobné dárky pro rodiče.

Výlet 8. ročníku

f

Ve čtvrtek ráno jsme se celí natěšení probudili do deštivého rána. V 7:00 byl sraz u školy a odtud jsme si to pádili až do Litomyšle, kde jsme zhlédli krásný zámek a nakoupili pár suvenýrů. Poté naše cesta směřovala na hrad Potštejn. Po prohlídce jsme se jeli ubytovat do autokempu v Žamberku. Vybalili jsme si věci a ubytovali se v chatkách po čtyřech nebo po pěti. Největší zábavu jsme prožili ve zdejším aquaparku, kde bylo mnoho atrakcí (3 tobogány, vířivka). Na bazéně nám vyhládlo a u večeře chutnalo. Vykoupat a spát, to byla představa našeho dozoru. My se s tím však vypořádali sami. Ráno jsme nemohli vstát. Po snídani jsme jeli na pevnost Hanička, pak na Zemskou bránu a poslední zastávka byla v muzeu řemesel. Pak už s písničkou: "Sláva nazdar výletu, ..." jsme přijeli do našich krásných domovů.

Školní výlet 9. třídy

Po dlouhých konzultacích se deváťáci nakonec vydali na svůj poslední školní výlet do Orlických hor, a to dokonce na čtyři dny, od 14.6.do 17.6.2006. Na cestu s námi vyrazila třídní učitelka H.Vojancová a jeden z rodičů, zástupce Rady školy, pan Mrkva. Ten vzal s sebou i kytaru, a tak jsme se všichni moc těšili. Cílovou stanicí se nám stal autokempink v Žamberku, kde jsme se ubytovali v chatkách a odtud vyráželi na výlety do okolí. Po několika hodinách cestování vlakem jsme dorazili na místo a paní učitelka poprvé povolila. Protože bylo strašné vedro a byli jsme upocení, tak jsme první vycházku do Kunvaldu zrušili a šli jsme na bezvadné koupaliště, kde jsme plavili a jezdili na tobogánu až do večeře. Večer jsme se bavili různě – zahráli jsme si míčové hry, zazpívali si a popovídali. Druhý den nás však čekala náročná túra. Z Rokytnice v Orlických horách jsme se vydali na pevnost Hanička a odtud na Zemskou bránu a podél Divoké Orlice až do Klášterce. Ve velkém vedru jsme ušli téměř 25 km a všichni jsme toho měli dost. Po kratším odpočinku a večeři jsme byli zase fit a večer jsme se bavili opět společně, a to paní učitelka povolila podruhé. Nehonila nás do pelíšku příliš brzy, ale každý odcházel spát, jak se cítil. Třetí den jsme navštívili zříceniny hradu Litice a Potštejn a odpoledne jsme byli zase na koupališti. Večer jsme si opékali špekáčky a zahráli na kytaru a zazpívali. V sobotu při zpáteční cestě jsme se zastavili v Muzeu řemesel v Letohradě a dokonce jsme stihli i přenos z MS ve fotbale. Určitě byl výlet lepší než hra našich reprezentantů a budeme na něj vzpomínat raději než na výsledek utkání s Ghanou.