Organizace školního roku 2008/2009

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.

Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2008.
Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2008 až pátek 2.ledna 2009 (včetně).
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2009.

Jarní prázdniny: 23.února. - 1.března 2009.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.dubna a pátek 10.dubna 2009.


Vyučování končí v pátek 26. června 2009

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.

1. září - slavnostní zahájení nového školního roku

2. září - zahájení pravidelného vyučování

8. září - pořad o Finsku, vstupné 40 Kč, 5. - 9. ročník

15. září - deváťáci - Ostrava - pořad Bludiště - na ČT 1 bude vysílán 10. 10. 2008

25. září - O pohár starostky proti drogám

26. září - ředitelské volno pro žáky z důvodu rekonstrukce budovy školy

7. - 10. října - sběr papíru

Kdo z občanů má zájem o odvoz papíru od domu, ať se obrátí na žáky naší školy nebo na telefon  582 386 579.

15. října - třídní schůzky v 16.00 hodin

17. října - divadelní představení pro 2. stupeň s názvem Gordický uzel

21. října - Dopravní hřiště Prostějov - 4. ročník

22. října - Projektový den, vyučování na 1. stupni končí v 11:OO hodin, na druhém stupni v 11:30

20. - 24. října - výstavka ovoce a zeleniny

20. - 24. října - Projektový týden k 90. výročí vzniku Československa

27. a 29. října - podzimní prázdniny

 

13. listopadu - recitační soutěž v Olomouci

14. listopadu - školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta

5. listopadu - 14. Přehlídka středních škol

26. listopadu - film Máj - pro 2. stupeň

 

 

 

3. prosince - první vánoční jarmark

4. prosince ČERVENÁ STUŽKA

12. prosince - vánoční diskotéka

15. prosince - vyhodnocení soutěže o nejpěkněji vánočně vyzdobenou třídu

18. prosince - odpadá odpolední vyučování

 

5. ledna - zahájení vyučování v novém kalendářním roce

7. ledna - turnaj v košíkové - nejmladší žákyně

13. ledna - exkurze na hvězdárnu a do muzea v PV - 6.A,B

15. ledna - exkurze do Slavkova 8.A,B

15. ledna akce s názvem školička nanečisto. - pro předškoláky

16. ledna - fotografování žáků 1. stupně

19. ledna - slavnostní kolaudace stavebních úprav

23. ledna - oficiální zápis do 1. ročníku, 14:00 - 17:00

28. ledna - kulturní vystoupení na pensionu

29. ledna - předávání vysvědčení

30. ledna - pololetní prázdniny

31. ledna - Školní ples, 20:00 hod., Zátiší

 

6. února - zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročník

7. - 14. února - lyžařský kurz

18. února - školní kolo recitační soutěže

19. února - halový fotbal, okrskové kolo, chlapci 8. a 9. ročníku

23. - 27. února - jarní prázdniny

2.března - setkání ředitelky se školním Parlamentem

3. března - výchovný koncert

3. března - Nestlé basket - dívky - 6. a 7. ročník, Prostějov

5. března Nestlé basket - hoši - 6. a 7. ročník, Prostějov

10. března - recitační soutěž, okresní kolo

11. března - Tonda Obal na cestách 1. - 9. ročník

12. března - košíková - okr. přebor dívek, Prostějov

17. března - Český jazyk - olympiáda, okresní kolo, Prostějov

18. března - košíková - okr. přebor hochů, Prostějov

19. března - chemie - exkurze - 9. ročník

26. března - setkání školního Parlamentu a žáků 2. stupně s představiteli města

 

v průběhu celého měsíce - finanční sbírka jako součást pokračujícího projektu pomoci na dálku

1. dubna - třídní schůzky v 16. hodin

1. dubna - oblastní kolo ve florbale starších dívek

2. dubna - Cesta na Měsíc - film, 1. - 5. ročník, 35,- Kč

2. dubna - okrskové kolo ve vybíjené - chlapci 5. roč.

3. dubna - koncert ZUŠ, pro žáky 4. - 6. roč.

6. dubna - prevent. program - drogy 8. ročník

7. dubna - právní poradna - 9. ročník

8. dubna - okrskové kolo ve vybíjené dívek

8. dubna - školní kolo EU 2009

9. a 10. dubna - Velikonoční prázdniny

16. dubna - Zelená stezka - oblastní kolo

20. dubna - prevent. program - drogy 8. ročník

23. dubna - Den Země, stadion

30. dubna - prevent. program - drogy 8. ročník

4. května - Eurorébus Olomouc

14. května - McDonalds Cup, hoši 4. a 5. ročníku

14. května - Dopravní hřiště PV - mladší žáci

15. května - Dopravní hřiště PV - starší žáci

Podrobné informace ke škole v přírodě se zájemci z řad rodičů mohou dovědět na schůzce dne 20.5. 2009 v 15.30, před třídními schůzkami v multi-učebně v 1. patře. Na třídních schůzkách budou rodičům předány seznamy a věcí a potřebné tiskopisy.

20. kvěna - třídní schůzky v 16: 00 hodin

28. května - krajské kole EU 2009 Uničov

28. května - krajské kole ve vybíjené - 5. ročník

Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků i přátel školy, aby se přišli podívat na naši tradiční školní akademii a stali se tak účastníky zájezdu LAST MINUTE KOLEM SVĚTA. Odjezd je v pátek 29.5.2009 v 16.30 a 19.00, výhodná cena : 40,- Kč.
Srdečně zvou žáci a učitelé školy.

škola v přírodě

školní výlety

školní rok končí v pátek 26. června 2009

po 29. červen a út 30. červen - ředitelské volno