Organizace školního roku 2009/2010

Období vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny: středa 23. .prosince 2009 až pátek 1. ledna 2010.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2010.

Jarní prázdniny: 1.3. - 7.3.2010
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.dubna a pátek 2.dubna 2010


Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1.července do úterý 31. srpna 2010.

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

Začínáme 1. září

2. září - zahájení pravidelného vyučování

14. září - Pohodáři - Indonésie pro 5. - 9. ročník, 50,- Kč

 

5. - 9. října - sběr papíru

6. října Marbo - Kdo zpívá, nezlobí

8. října - čtenářský mataton pro romské žáky

9. října - 6. ročník - exkurze hvězdárna Prostějov

14. října - 16:00 třídní schůzky

16. října - 4. ročník - dopravní hřiště

20. října - 9. ročník - spaní v knihovně - "Divadelní žánry"

19. - 23. října - projektový týden - Nebuďme lhostejní aneb vandalismus kolem nás

29. a 30. října - podzimní prázdniny

5. listopadu - burza škol Prostějov

11. listopadu - Duhová pohádka pro 1. stupeň, vstupné 30,- Kč

11. listopadu - Přírodovědný klokan - 8. a 9. ročník

16. listopadu - ředitelské volno pro žáky

17. státní svátek

20. listopadu - Školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta

 

 

9. prosince - VÁNOČNÍ JARMARK a třídní schůzky

9. prosince - POZOR! POZOR!   Kdo má doma vysloužilou televizi či počítač a chce je vyhodit, nemusí čekat na svoz nebezpečného odpadu, ale může je přivézt do naší školy ve středu 9. prosince od 14 hod. do 17 hod.  Jsme přihlášeni do projektu Recyklohraní a televize a jiná drobná elektrozařízení budou odvezena firmou Asekol. Za každý kilogram tohoto odpadu získáme l bod do soutěže. Za tyto body si můžeme vybrat pomůcky pro výuku. Při dovezení televizorů či počítačů kontaktujte školníka pana Fidru nebo p. učitelku Krejčovou.

    

10. prosince - Vánoční kabaret, 1. - 4. ročník, vstupné 30,- Kč

21. a 22. prosince - ředitelské volno

23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

13. ledna - schůzka s rodiči nastávajících prvňáčků - 16.00 hodin

15. ledna - fotografování 1. stupně - alba pro žáky

22. ledna - zápis do 1. ročníku, 14:00 - 17:00 hodin

29. ledna - pololetní prázdniny

30. ledna - školní ples - Zátiší - 20:00 hodin

3. února - Nestle basket cup - mladší žákyně - PV

4. února - Nestle basket cup - mladší žáci - PV

5. února - zahájení plaveckého výcviku

6. - 13. února - lyžařský kurz

11. února - LABESTRA 2010

12. února - halová kopaná - 6. a 7. ročník

15. února - halová kopaná - 8. a 9. ročník

15. února - recitační sotuěž

18. února - speciální filmové promítání - 7. až 9. ročník

22. února - Hranická propast, 5. - 9. ročník

24. února - Speling Ant

9. března - okresní přebory dívek v košíkové

10. března - okrskové přebory chlapců v košíkové

11. března - okresní přebory chlapců v košíkové

16. března - okresní kolo - olympiáda ČJ

18. března - matematický klokan

19. března - Kolaudace IV. etapy rekonstrukce školy

19. března - Den otevřených dveří - 14:30 - 18:00

 

1 - 2. dubna - Velikonoční prázdniny

7. dubna - třídní schůzky v 16:00 hodin

8. dubna - okresní kolo ve vybíjené dívek a hochů

20. dubna Den Země - projektové vyučování po ročnících

26. dubna - Eurorébus - krajské kolo

 

3. května - Lež má krátné nohy - divadelní představení - 1. stupeň

3. a 4. května - kopaná - hoši

7. května - dopravní soutěž - PV

12. května - Zelená stezka, zlatý list - oblastní kolo

14. května - projektové přírodovědné vyučování - 7. ročník

14. - 16. května - celostátní kolo pěvecké soutěže Zpěváčci 2010

18. května - dopravní hřiště - PV - 4. ročník

19. května - fotografování tříd, 35,- Kč; skupinka 20,-

19. května - třídní schůzky

27. května - Akademie - generálka - 12:30

28. května - Akademie pro rodiče a veřejnost - 16:30 a 19:00

31. května - Škola v přírodě - Karlov - 4. ročník a 5.A

31. 5. - 4. 6. - Škola v přírodě - 4.tř. a 5.A

2. - 5. června - výlet 9. ročníku - Orlické hory

3. - 4. června - výlet 6. ročníku - Frenštát pod Radhoštěm

7. června - dopravní hřiště - 4. tř.

7. - 11. června - škola v přírodě - Karlov - 1. - 3. tř. a 5.B

9. června - kopaná hoši

10. - 11. června - výlet 8. ročníku - Frenštát pod Radhoštěm

15. června - výlet 2. a 3. ročníku - Helfštýn

15. června - výlet 4. ročníku - Kroměříž, Hostýn

15. června - výlet 7. ročníku - Sovinec, Rešov

15. června - filmové představení - 2. stupeň - 35,- Kč

16. června - výlet 5. ročníku - Náměšť, Velký Kosíř

17. června - výlet 1. ročníku - Plumlov

29. června - slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníku - kino - 16:30

30. června - ukončení školního roku 1. - 8. ročníku