Organizace školního roku 2011/2012

Období vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.

Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2011 až pondělí 2. ledna 2012.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny: 6. února. - 12. února .2012.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 5.dubna a pátek 6.dubna 2012.

Ředitelské volno:

22. prosince 2011

30. dubna 2012

7. května 2012

Hlavní prázdniny: od 30. června do 2. září 2012.


Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

Začínáme 1. září

2. září - Zahájení pravidelného vyučování

9. září - Filmové představení Lidice - 9:50 – 2. stupeň - 35,- Kč

14. září - Dopravní hřiště - 4. ročník

od 16. září - plavání 2. a 3. ročník - každý pátek

28. září - Státní svátek

 

 

 

3. října - šachovný turnaj - školní kolo

4. října - fotografování prváčků

6. až 7. října - akce čtenářské gramotnosti - 1. stupeň

10. října - Pohodáři - 10:00 hodin, 2. stupeň, 50,- Kč

10. - 14. října - sběr papíru

12. října - třídní schůzky - 16:00 hodin

Projektový týden 17. - 21. října

PONDĚLÍ 17. října: besedy s paní starostkou - tělocvična (židličky s sebou)
8:00 až 9:00            5. - 7. ročník
10:00  až 11:00       8. - 9. ročník

ÚTERÝ 18. října - TVŮRČÍ   DÍLNY: „Vztahy mezi námi“ -  6. až 9. ročník
 -  7:50 až 12:25 – hlavní projektový den - po celou dobu budou žáci ve svých třídách se svými třídními učiteli

ČTVRTEK 20. října: besedy se zástupcem Policie v Prostějově – učebna zeměpisu

7:50 - 8:35 (6. tř.)                        8:45 - 9:30 (7 . ročník)
9:50 -10:35 (8. tř.)                      10:45 - 11:30 (9. tř.)

PÁTEK: zhotovení třídních výstupů

JINAK BĚŽNÁ VÝUKA

19. října - Seiferos – dravci – 8:00 až 9:30; 50,- Kč - 1. až 9. ročník

19. října - Dýňové slavnosti - pořádá EKOŠKOLA se školní družinou - od 12:30 hodin

26. a 27. října - podzimní prázdniny

plavání 2. a 3. ročník - každý pátek mimo podzimní prázdniny

4. a 11. listopadu - plavání 2. a 3. ročník

8. listopadu - divadlo pro 1. až 4. ročník - O Červené Karkulce, 35,- Kč

10. listopadu - burza škol - Prostějov - 9. ročník

10. listopadu - projekt Šance - Němčice - 8. ročník

18. listopadu - ředitelské volno

25. listopadu - plavání není - sanitární den

29. listopadu - hasiči, 2. a 6. ročník

30. listopadu - 6. ročník - exkurze na hvězdárnu a do muzea - Prostějov - zrušeno

2. prosince - vánoční stonožkový zájezd 20 žáků s doprovodem - zrušeno

7. prosince - třídní schůzky - zrušeno

7. prosince - Den otevřených dveří - zrušeno

7. prosince - vánoční jarmark- zrušeno

16. prosince - vánoční diskotéka - zrušeno

21. prosince - 1. i 2. stupeň - filmové představení, 35,- Kč

22. prosince - ředitelské volno

od 23. prosince - vánoční prázdniny

od 3. ledna - pravidlené vyučování

12. ledna - 16:00 - ŠKOLIČKA NANEČISTO - pro rodiče nastávajících prvňáčků (a pro předškoláky) - v přízemí školy

20. ledna - zápis do 1. ročníku

28. ledna - školní ples v Zátiší

1. února - Čtyřlistek -vědomostní soutěž pro čtyřčlenná družstva devátých třích - Přerov

2. února - Dějepisná olympiáda - Prostějov - tři zástupci z 9. ročníku

3. února - polotelní prázdniny

6. až 12. února - jarní prázdniny

14. února - Hasiči - 2.AB, 6.tř.

15. února - fotografování 1. stupeň a 9. třída

21. února - beseda s právníkem - pro 9. ročník

od 24. února - pokračuje plavání 2. a 3. ročníku ve Vyškově

26. února - 3.března - lyžařský kurz 7. ročníku - Hynčice pod Sušinou

 

 

26. února - 3. března - lyžařský kurz 7. ročníku

1. března - exkurze 9.ročník MV do redakce novin - Prostějov

14. března - zeměpisná olympiáda - Prostějov - okresní kolo

 

5. a 6. dubna - Velikonoční prázdniny

11. dubna - fotografování tříd

16. dubna - Beseda – Romský holocaust – 11:30 – 13:20 - 2. stupeň

16. - 20. dubna - Sběr papíru, televizorů, ..

17. dubna - Koncert Pavla Nováka pro 1.stupeň, 50,- Kč

17. dubna - Okresní finále ve vybíjené – hoši i dívky - 5. ročník

19. dubna - Zelená stezka – Zlatý list - tři družstva

23. dubna - Den Země

24. dubna - představení ZUŠ – liter. dramat. obor – sál ZUŠ

25. dubna - Mc Donald Cup – PV

27. dubna - Výchovný koncert ZUŠ– Ivanovice – 6. až 8. ročník, bezplatně

 

1. května - státnís svátek

2. května - HDM – 1. až 5. tř. – Čarodějnická zkouška od 10:00; 25 Kč

2. května - Dopravní hřiště na odpočinkové ploše za školou

Schůzka k ŠvP – 15:40 – tělocvična

2. května - třídní schůzky - 16:00

3. května - HDM – 2.st. – Strašidlo Cantervillské od 13:00;  25,- Kč

7. května - ředitelské volno

8. května - státní svátek

9. května - Debatování – 8. a 9. třída - 8:00 až 13:00

9. května - Dopravní hřiště – 4.tř. - Prostějov

10. května - Okresní finále – fotbal starší z mladších

16. května - Projektový den – Les – 7.A

17. května - Den Olomouckého kraje

17. května - Dopravní soutěž – PV, mladší. žáci

18. května - Dopravní soutěž – PV, starší žáci

21. května - Projektový den – Les – 7.B

25. května - Akademie pro rodiče a veřejnost, 16,30 a 19,00

29. května - Film. předst. pro 2.st. – Probudím se včera – 35 Kč

 

 

1. června - pasování prvňáčků na čtenáře -  v knihovně

4. - 6. června - škola v přírodě - Všemina

6. června - lanové centrum, rafty

7. a 8. června - výlet 7.B - Rožnov pod Radhoštěm

7. až 9. června - výlet 8. třídy - Žďárské vrchy

15. června - výchovný koncert ZUŠ -1. stupeň - zdarma

19. června - výlet - 1.AB, 2.A - Kroměříž

19. června -výlet - 2.B, 3.AB - Modrá, Bunč, Brdo

19. června - literárně-dramatické vystoupení ZUŠ pro 5. až 7. ročník, zdarma

20. - 21. června - výlet 6.třída a 7.A - Tesák

20. - 23. června - výlet 9. třída - Žamberk

28. června - slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy - kino Oko - 16:30 hodin