Organizace školního roku 2012/2013

Období vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2012 až středa 2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny: 11. února - 17. února 2013.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.

Ředitelské volno:

21. prosince 2012

2. a 3. května 2013

Hlavní prázdniny: od 29. června do 1. září 2013.


Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

3. září - slavnostní zahájení školního roku

12. září - Folklorní vystoupení souboru z Bulharska pro 5. – 9. ročník cena 20,- Kč

14. září - plavání 1.AB, 3.AB

25. září - Folklorní vystoupení souboru z Bulharska pro 5. – 9. ročník, cena 20,- Kč

 

 

 

 

3.října - fotografování 1.tříd

4. října odpoledne - turnaj v malé kopané

5. října dopoledne - turnaj v malé kopané

8. - 12. října sběr papíru

9. října - Pohodáři - 5.až 9.ročník, 50,- Kč

9. října - Dopravní hřiště PV - 4.B

12. října - Dopravní hřiště PV - 4.A

15. října - prodejní výstavka knih - 1. stupeň

15. - 19. října - projektový týden

17. října - třídní schůzky

25. a 26. října - podzimní prázdniny

 

1 listopadu - turnaj v ping-pongu v Prostějově

7. listopadu - burza škol v Prostějově - 9. ročník

8. listopadu - Benefiční koncert v Nezamyslicích – odjezd v 12:30 – 6. a 7. třída, cena 30,- Kč

9. listopadu - Školní kolo pěvecké soutěže „O HANÁCKYHO KOHÓTA - odpoledne

13. listopadu - Školní kolo soutěže „Znáš svůj kraj?“ - 2. stupeň

13. listopadu - Marbo – Máme rádi písničky v 10:00 – 1.stupeň, cena 40,- Kč, v kině

29. listopadu - Regionální kolo soutěže „Znáš svůj kraj“ – kino Oko

od 30. listopadu - plavání – 2. a 4. ročník

 

3. prosince - bowling - 6. třída

POZOR ZMĚNA - 4.prosince - třídní schůzky, den otevřených dveří, vánoční jarmark

4. prosince - Červená stužka

7. prosince - vánoční koncert k 10. výročí pěveckého sboru Skřivánek - vstup s platnou vstupenkou

12. prosince - výlet nejlepších dvaceti sběračů papíru do Prahy

13. prosince - Česko čte dětem - akce školní družiny

14. prosince - školní vánoční diskotéka

18. prosince - regionální kolo O hanáckyho kohóta - Prostějov

21. prosince - ředitelské volno

od 22. prosince - vánoční prázdniny

 

od 3. ledna - pravidlené vyučování

10. ledna - fotografování 1. stupně

16. ledna - ŠKOLIČKA NANEČISTO pro předškoláky a jejich rodiče. - 16:00

19. ledna - školní ples v Zátiší - 20:00

25. ledna - zápis do 1. třídy

30. ledna - zeměpisná olympiáda - školní kolo - v 14:00 hodin - učebna zeměpisu

Kategorie:  A  -  6. ročník  -  Vesmír, planeta Země,litosféra
                    B  -  7. ročník  -  Austrálie, Amerika a Afrika
                    C  -  8. a 9. ročník  -  Evropa

Součástí olympiády pro všechny kategorie je práce s atlasem.

31. ledna - zkrácené vyučování a předávání vysvědčení za 1. pololetí

1. února - pololetní prázdniny

 

1. února - polotelní prázdniny

7. února - Taneční pro 1. stupeň – 10:00; cena 35,- Kč; v sokolovně

8. února - poslední plavání 2. a 4. ročníku

11. až 15. února - jarní prázdniny

25. února - Beseda s právníkem – 9.tř.

27. února - Školní kolo recitační soutěže

Lyžařský kurz v tomto školním roce z důvodu malého zájmu žáků neproběhne. Letošní sedmáci se budou moci zúčastnit kurzu příští školní rok.

 

 

od 4.března - zdravé svačinky na 1. stupni

5. března - Vybíjená chlapci – 5. ročník - Prostějov

6. března - Okresní kolo recitační soutěže – 11 žáků

7. března - Vybíjená dívky - 5. ročník - Prostějov

8. března - Exkurze 6. a 7. roč. Brno

14. března - Zeměpisná olympiáda PV - úspěšní řešitelé školního kola

14. března - Halová kopaná – PV – 8. a 9. ročník – okrsek

19. března - Výchovný koncert - sál ZUŠ pro 1. ročník, od 10:00

20. března - třídní schůzky

28. a 29. března - velikonoční prázdniny

 

8. - 16. dubna - Sběr papíru

9. dubna - Krajské kolo „O hanáckyho kohóta“

11. dubna - Zeměpisná olympiáda, kraj. kolo

13. dubna - Regionální pěvecká soutěž – HANÁCKÝ SKŘIVAN

22. dubna - Eurorébus

23. dubna - jízda zručnosti - 4. až. 8. ročník

24. dubna - Den Země

26. dubna - Stonožka - Kardinál Duka – 70 let - Praha

29. dubna - divadelní představení - Sen - 2. stupeň, 25,- Kč

30. dubna - divadelní představení - Popelka - 1. stupeň, 25,- Kč

 

 

2. a 3. května - ředitelské volno

7. května - Dopravní hřiště – 4.A,  8:00 až 12:30 přezůvky, přilba, psací potřeby

15. května - Dopravní hřiště – 4.B,  8:00 až 12:30 přezůvky, přilba, psací potřeby

15. května - Schůzka k ŠKOLE V PŘÍRODĚ – 15:40 – tělocvična

15. května - třídní schůzky - 16:00

16. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - I. kategorie - PV

17. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - II. kategorie - PV

21. května - Fotografování tříd a sboru od 8:00, p. Skalková; cena bude upřesněna

30. května - Akademie pro rodiče a veřejnost – 16:00

31. května - Akademie pro rodiče a veřejnost – 16:30 a 19:00

 

3. - 7. června - Škola v přírodě - Ostružná

10.

Výlet – 2.AB – Dinopark Vyškov

11.

Výlet – 3.AB, 4.AB – Šiklův mlýn

11.

Výlet  - 5.tř. – Brno

11. června - Literárně-dramatické  představení pro 7. a 8. ročník – Karkůlka – kino; 10:00 hod    0,- Kč

12.

Výlet – 1.AB – Zoo Kopeček

12. – 13.

Výlet – 6. A 7. třída Lednice, Valtice

12. – 13.

Výlet – 8.AB – Strážnice

13. – 15.

Výlet – 9.tř. – Český ráj

28. června - Slavnostní předání vysvědčení – 9.r. -  kino - 17:00 hod