Organizace školního roku 2014/2015

Období vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2014.
Vánoční prázdniny: od pondělí 22. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny: 23. února - 27. února 2015.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2015.


Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

1. září - slavnostní zahájení školního roku

od 5. září pravidelné vyučování

od 19. září - plavání 1.AB, 3.AB

 

 

 

 

 

1. října - DDH PV – 4.B, přezůvky, přilba, psací potřeby

2. října - Pohodáři - Barma 5. – 9. ročník   50,-  Kč

6. října - Seiferos - ukázka dravců. Pro všechny žáky, 50,- Kč

6. - 10. října - sběr papíru

8. října - Pořad o návykových látkách – 4.AB - PV

9. října - Tvoje správná volba  -  5.A a 5.B PV

14. října - 5.AB a 6.A - odlisťování stromků - přeloženo, pravděpodobně na čtvrtek 16. října

15. října - 6.B a 7.tř. - odlisťování stromků

15. října - třídní schůzky - 16:00

20. - 24. října - Projektový týden – Bezpečnost silničního provozu, etické chování na škole

20. října - Dopravní hřiště 1.AB, 2.AB, 3.A, postupně 1. – 5. hodinu

21. října - Dopravní hřiště 3.B, 4.AB, 5.AB, postupně 1. – 5. hodinu

21. října - Beseda s paní starostkou

23. října - Gipsy – koncert 10:00 – 11:30 kino 5. – 9. ročník

27. a 29. října - podzimní prázdniny

 

4. listopadu - pěvecká romská soutěž

6. listopadu - Benefiční koncert v Nezamyslicích, 6.AB a 8.tř., 30,- Kč, odjezd v 12:30, návrat v 15:00

10. listopadu - Školní kolo pěvecké soutěže „O HANÁCKYHO KOHÓTA“

13. listopadu - Tonda obal – 1.stupeň

14. listopadu - poslední plavnání 1.AB a 3.AB

od 18. listopadu - změna rozvrhu - 1. stupeň

19. listopadu - Burza škol v PV – 9.tř.

20. listopadu - exkurze pro žáky 9. třídy

od 21. listopadu plavání 2.AB a 4.AB

25. listopadu - koncert skupiny Marbo pro 1. a 2.stupeň

 

 

1. prosince - vyhodnocení školních časopisů - Brno

3. prosince - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8:00 - 17:00; vánoční jarmark 14:00 - 17:00, třídní schůzky v 16:00

4. prosince - exkurze pro žáky 9. třídy

5. prosince - výlet Stonožka Praha

10. prosince - Regionální  kolo "O hanáckyho kohóta" - Prostějov

11. prosince - exkurze pro žáky 9. třídy

12. prosince - školní vánoční diskotéka

od 22. prosince - vánoční prázdniny

 

od 5. ledna - pravidlené vyučování

14. ledna - schůzka v ZŠ s rodiči nastávajících prvňáčků v  a ŠKOLIČKA NANEČISTO v 16.00

19. ledna - školní kolo biologické olympiády - 13:30

21. ledna - matematická olympiáda 5. ročníku - Prostějov

21. ledna - dějepisná olympiáda 2. stupně - Prostějov

23. ledna - poslední plavání 2. a 4. tříd

23. ledna - zápis do 1. třídy, 14:00 - 17:00. Zápis se týká dětí narozených od 1.9. 2008 do 31.8. 2009.

30. ledna - pololetní prázdniny

31. ledna - školní ples

 

5. února - Olympiáda ČJ - okresní kolo - 2 žákyně

7. až 13. února - lyžařský kurz 7. ročníku

9. - 15. února - akce EDISON

23.. až 27. února - jarní prázdniny

 

 

 

 

 

4. března - exkurze pálenice - 9.třída

4. března - recitační soutěž – školní kolo v 13:00 hodin

11. března - beseda – historie Němčic n. H. – knihovna 6.A

12. března - beseda – historie Němčic n. H. – knihovna 6.B

18. března - okresní kolo recitační soutěže

18. března - třídní schůzky

19. března - okresní kolo dějepisné olympiády

20. března - matematický klokan

26. března - IRIS – 8. a 9. tř. – výuk. program v PV. 9.tř. – Kámen mluví, 8.tř. Rady babky kořenářky

 

1. dubna - 6.B – návštěva MěÚ 

1. dubna - Třídní schůzky 8.tř.. v 16:00

2. a 3. dubna - velikonoční prázdniny

8. dubna - Okresní kolo MO v PV

9. dubna - 6.A – návštěva MěÚ

13. - 17. dubna - Sběr papíru v čase 7:00 - 16:00

15. dubna - Okrsek – vybíjená – Nezamyslice

16. dubna - Street hockey – finále – Ostrava

17. dubna - Výlet 5.A a 5.B

17. dubna - Krajské kolo recitační soutěže – Olomouc

17. dubna - Výchovný koncert ZUŠ v Ivanovicích - 4.AB a 6.AB

17. dubna ? - Okrsek – vybíjená dívky – Němčice

20. dubna - Krajské kolo „O hanáckyho kohóta“

20. dubna - Eurorébus – krajské kolo

22. dubna - Mc Donald´s Cup – 1. až 3. roč. – PV

22. dubna - Zelená stezka – místní kolo

23. dubna - Okres. kolo biolog. ol. Kategorie D

24. dubna - Mc Donald´s Cup – 4. a 5. roč. – PV

27. dubna - Okres. kolo biolog. ol. Kategorie C

27. dubna - Spelling Ant

28. dubna - Štafetový pohár – 1. až 5. ročník – vybraní žáci

28. dubna - DDH PV 4.B - přezůvky, přilbu, psac. potřeby

29. dubna - DDH PV – 4.A - přezůvky, přilbu, psac. potřeby

30. dubna - Výlet 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

 

 

 

 

 

5. května - IRIS – 6.A a 6.B a  7. tř. v Němčicích

6. května - Beseda s právníkem - pro 9. ročník

13. května - Třídní schůzky v 16:00

14. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - I. kategorie - PV

15. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - II. kategorie - PV

19. května - Fotografování tříd a skupinek, cena: třída: 40,- Kč  skupinky á 20,- Kč (po třech kusech)

21. května - Fotografování pěveckého sboru Skřivánek od 13:00, 40,- Kč

28. května - Akademie pro rodiče a veřejnost v 16:00

29. května - Akademie pro rodiče a veřejnost v 16:00 a 19:00

 

1. - 5. června - Škola v přírodě 4. a 5. ročník

1. a 2. června - Výlet 8. tř. a 9. tř.

4. - 6. června - Výlet 6.b

5. června - Projektový den - Les - 7.tř.

8. - 12. června - Škola v přírodě 1. až 3. ročník

9. června - Bylo nás pět – představení ZUŠ v kině, 10:00, 5.- 7. roč. cca 45 min,  0,- Kč

11. června - Přednáška pro dívky 6.AB

15. června - Výlet 2.AB

15. a 16. června - Výlet 7.tř.

16. června - Alenka v říši divů – představení ZUŠ v kině. 10:00, 1. – 5. roč., cca 45 min, 0,- Kč

23. června - Výlet 1.AB

25. června - Slavnostní předávání vysvědčení 9.tř. v kině - 17:00

26. června - Slavnostní ukončení školního roku žáci 1. – 8. ročníku