Organizace školního roku 2015/2016

Období vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2015 do neděle 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny: 29. února - 6. března 2016.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.

Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.


Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

1. září - slavnostní zahájení školního roku

od 2. září pravidelné vyučování

od 18. září - plavání 1.AB, 3.AB

30 září - zeměpisný pořad pro 5. - 9. ročník - Pohodáři - 50 Kč

 

 

 

 

 

1. října - fotografování prvňáčků

1. října - první lekce tanečních pro zájemce z 8. a 9. ročníku

5. - 9. října - sběr papíru, 7:00 - 16:00

15. října - přírodovědný klokan

20. až 22. října - oslavy 90. výročí otevření ZŠ

20. října - Hudebně-literární pořad = křest ALMANACHU

21. října od 8:00 do 16:00 Den otevřených dveří a jarmark

21. října - dopoledne - pořad "Bubny" pro 1. - 4. ročník, odpoledne pro zájemce ze starších žáků

21. října - třídní schůzky v 16:00

22: října - sportovní den (charakteristika) pro žáky školy

29. a 30. října - podzimní prázdniny

 

2. listopadu - exkurze 9.tř – Úřad práce PV

3. listopadu - prodejní nabídka knih – 1. stupeň

9. - 15. listopadu - jazykový zájezd do Anglie - žáci z 8. a 9. třídy

10. listopadu - Réva – hudební pořad v kině, cena 45,- Kč

16. listopadu - ředitelské volno

20. listopadu - poslední plavání 1. a 3. ročníku

23. října - "O HANÁCKYHO KOHÓTA" v 13:30 v učebně HV

od 27. listopadu - první plavání 2. a  4. ročníku

 

1. prosince - florbal – okrsek – mladší žáci

2. prosince - třídní schůzky - včetně valné hromady o.s. Přátelé otevřené školy

3. prosince - florbal – finále starší žáci

4. prosince - florbal – finále mladší žáci

8. prosince - florbal – krajské kolo – mladší žákyně

14. prosince - regionální  kolo "O hanáckyho kohóta" - Prostějov

17. a 18. prosince - Školní výlet 7.A – Tesák

17. prosince - spaní ve škole 6.A, 6.B

21. prosince - spaní ve škole 9.tř.

22. prosince - ředitelské volno

od 23. prosince - vánoční prázdniny

 

od 4. ledna - pravidlené vyučování

7. ledna - ŠKOLIČKA NANEČISTO v 16.00 = schůzka s nastávajícími prvňáčky a jejich rodiči

13. ledna - školní kolo zeměpisné olympiády

15. ledna - ZÁPIS do 1. ročníku. V čase 14:00 - 17:00. Zápis se týká dětí narozených od 1.9. 2009 do 31.8. 2010.

23. ledna - školní ples

29. ledna - pololetní prázdniny

31.1. – 7.2. Edison

 

31. ledna - 7. února - Edison 2016

od 1. února - změna v rozvrhu 6.AB

11. února - IRIS – Prostějov – 8. a 9. třída - dopoledne

12. února - poslední plavání 2.AB a 4.AB

od 15. února - další změna v rozvrhu

16. února - ZO – kategorie ABC – okres

19. února - Beseda s europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou pro 8. a 9. ročník v tělocvičně

20. - 26. února - LVVZ v Hynčicích pod Sušinou

29. února. až 6. března - jarní prázdniny

 

 

 

 

 

1. - 4. března - jarní prázdniny

7. března - výchovný pořad hasičů pro 2. ročník

14. března - házená, okresní finále

14. až 18. března - výuka s rodilým mluvčím - pro přihlášené žáky z 7. až 9. ročníku

16. března - třídní schůzky v 16:00

18. března - matematický klokan

18. března - pro žáky 4. až 6. ročníku dejěpisný pořad, 40,- Kč

24. března - velikonoční prázdniny

 

 

1. dubna - krajské kolo recitační soutěže - Olomouc

4. dubna - IRIS – 6. ročník

6 . dubna - Povídání o USA, 6. – 9. ročník

11. - 15. dubna - Sběr papíru 7:00 - 7:45 a 13:00 - 16:00

11. dubna - Krajské kolo „O hanáckyho kohóta“ - Prostějov

12. dubna - Vybíjená hoši - 1. stupeň

13. dubna - Novinářský kalamář, 6. a 7. ročník

13. dubna - Okresní kolo  biologické olympiády – Prostějov – kategorie C

14. dubna - Vybíjená dívky - 1. stupeň

19. dubna - Zelená stezka – místní kolo

19. dubna - Vystoupení ZUŠ pro 1. – 3. ročník

.... dubna - Den Země

20. dubna - DDH Prostějov – 4.A s sebou přezůvky, přilbu, psací potřeby

20. dubna - Mc Donald´s Cup – 1. až 3. roč. – Prostějov

21. dubna - Eurorebus Junior – Olomouc

21. dubna - Mc Donald´s Cup – 4. a 5. roč. – Prostějov

21. dubna - Okresní kolo  biologické olympiády – Prostějov – kategorie D

25. dubna - Spelling Ant ve třídě

27. dubna - Beseda s právníkem pro 9. ročník

29. dubna - DDH PV – 4.B, přezůvky, přilbu, psac. potřeby

2. května - HDM 1. až 4. ročník, 25,- Kč, Honza a kouzelná flétna

3. května - HDM 5. a 6. ročník, 25,- Kč, Třetí sudba

3. května - Mc Donald´s Cup, kopaná, okresní finále 1. – 3. r.

4. května - HDM 7. až 9. ročník, 25,- Kč, Bedřich a Judita

4. května - Mc Donald´s Cup, kopaná, okresní finále 4. a 5. r.

11. května - Schůzka ke škole v přírodě - 15:30 v hudebně (4. a 5. ročník)

11. května - třídní schůzky v 16:00

18. května - Představení ZUŠ pro 4. a 5. roč. „Ať žije město …..“

25. května - Pythagoriáda – okresní kolo Z 6 - 8

26. května - Akademie pro rodiče a veřejnost – 16:00

27. května - Akademie pro rodiče a veřejnost – 16:00 a 19:00

31. května - Fotografování

1. - 4. června - Výlet 9. třída -  Praha

1. června - Den děti - filmové představení

2. června - Představení ZUŠ pro 4. a 5. roč. „Ať žije město …..“

2. a 3. června - Výlet 7.B + 8. třída – Pasohlávky, Mikulov

2. a 3. června - Výlet 7.A - Lukov

6. - 9. června - Škola v přírodě 4. ročník - Ostružná

6. - 10. června - Škola v přírodě 5. ročník - Ostružná

6. června - Výlet 3.AB – ZOO Brno

6. června - Eurorébus Praha

9. a 10. června - Výlet 6.AB – Jeseníky – Ramzová

10. června - Výlet 2.AB – ZOO Brno

13. června - IRIS – 7.AB

14. června - Výlet 4.AB – Olomouc

16. června - Výlet 1.AB – ZOO Brno

16. června - Výlet 5.AB – Olomouc

29. června - Slavnostní předávání vysvědčení 9.tř. v kině v............ hod