Organizace školního roku 2016/2017

Období vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny: 6. - 12. března 2017.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna 2017.

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.


Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

1. září - slavnostní zahájení školního roku

od 2. září pravidelné vyučování

5. až 9. září - škola v přírodě - Beskydy - Kyčerka, pro žáky 2. - 4. ročníku

6. září - ředitelské volno

od 16. září - plavání 1.A, 3.AB

21. září - DDH PV – 4.B, s sebou přezůvky, přilbu, psací potřeby

23. září - DDH PV – 4.A, s sebou přezůvky, přilbu, psací potřeby

 

 

 

 

 

 

7. října - poslední plavání 1.A

od 14. října - plavání 1.B

19. října - třídní schůzky v 16:00

26. a 27. října - podzimní prázdniny

 

7. listopadu - "O hanáckyho kohóta" - školní kolo

11. listopadu - poslední plavání 1.B a 3.AB

16. listopadu - Burza škol v PV – 9. tř.

18. listopadu - ředitelské volno pro žáky

25. listopadu - první plavání 2. a  4. ročníku

25. listopadu - Zpívání u stromečku – v 17:00

 

1. prosince - vyhodnocení školních časopisů - Brno

2. prosince - turnaj v malé kopané, 6. – 9. roč. – hala – 13:30

6. prosince - regionální  kolo „Kohóta“  - PV Duha

6. prosince - florbal – krajské kolo mladší žákyně

6. prosince - florbal – okresní přebory - nejmladší žáci

7. prosince - florbal – okresní kolo  - nejmladší žákyně

7. prosince - den otevřených dveří 8:00 - 16:00

7. prosince - vánoční jarmark 14:00 - 17:00

7. prosince - třídní schůzky v 16:00

12. prosince - výlet – svíčkárna – Olomouc – 3.AB + nejlepší sběrači

13. prosince - florbal – krajské kolo – starší žáci – Přerov

14. prosince - florbal – krajské kolo – starší žákyně – Přerov

15. prosince - výlet – svíčkárna – Olomouc – 1.AB

16. prosince - školní vánoční diskotéka 13:00 – 16:00

19. prosince - výlet – svíčkárna – Olomouc – 4.AB

22. prosince - ředitelské volno

od 23. prosince - prázdniny

 

od 3. ledna - pravidlené vyučování

(zápis do 1. třídy proběhne 7. dubna 2017)

21. ledna - školní ples - Zátiší

27. ledna - poslední plavání 2.AB a 4.AB

31. ledna - předání vysvědčení za 1. pololetí

1. a 8. února - školní kolo biologické olympiády

3. února - pololetní prázdniny

7. února - Mladý chemik - 3. kolo

8. února - recitační soutěž - 13:00

19 - 25. února - lyžařský výcvikový kurz

21. února - zeměpisná olympiáda – kategorie ABC– okresní kolo

21. února - pořad IRIS - 6.A, 6.B

28. února - Písničkový kolotoč (Hudební škatulky), hudební vzdělávací pořad, 45 Kč / žák, 1. – 4. ročník

28. února - Největší hvězdy pop music od r. 1955 po rok 1980, hudební vzdělávací pořad, 45 Kč / žák, 5. – 9. ročník

do 1. března - Odevzdání přihlášek na SŠ

 

 

 

 

do 1. března - Odevzdání přihlášek na SŠ

1. března - Okresní kolo recitační soutěže

3. března - Okresní kolo ChO

3. března - Výukový pořad MOZEK – 8. a 9. ročník, cca 70 min, 45,- Kč

6. až 12. března - jarní prázdniny

14. března - Schůzka v ZŠ s rodiči nastávajících prvňáčků = ŠKOLIČKA NANEČISTO v 16:00 hodin

15. března - třídní schůzky v 16:00

16. března - První „Předškolácká skupinka“ 15:30 – 16:30, pro budoucí žáky, přihlášené na: psychologzsnem@centrum.cz.

od 20. března - konverzační kurz AJ pro přihlášené žáky

20. března - IRIS – 9. třída – PV na 10:30

21. března - IRIS – 8:AB – 8:30 a 10:30 – PV

29. března - Příběh Mauglího – představení ZUŠ, kino Oko, cca 45 min, 3. – 5. ročník, v 10:00

 

 

 

 

3. - 7. dubna - sběr papíru

4. dubna - Matematická olympiáda – okresní kolo

6. dubna - Výlet 2.AB – Brno – Bongo

7. dubna - zápis do 1. třídy, 14:00 - 17:00. Seznam přijatých žáků.

10. dubna - okr. kolo BiO - kategorie D - 6. a 7. ročník

10. dubna - Eurorébus – krajské kolo – Olomouc

10. dubna - Uklízíme Česko

11. dubna - Krajské kolo „O hanáckyho kohóta“

11. dubna - McDonald´s Cup – 2. a 3. ročník

11. dubna - HIV peer – program pro 9. třídu

13. dubna - velikonoční prázdniny

19. dubna - McDonald´s Cup – 4. a 5. ročník

19. dubna - Stolní tenis – okresní finále III. PV

20. dubna - okr.kolo BiO - kat.C - 3 žáci: 9. roč

21. dubna - Tanec houbiček – představení ZUŠ, kino Oko, 1. a 2. roč.

24. dubna - Spelling Ant

25. dubna - Zlatý list – místní kolo – 18 žáků

26. dubna - Fyzikální pokusy 3. – 5. roč

27. dubna - DDH PV – 4.B 8:00 – 12:30, přezůvky, přilbu, psac. potřeb

28. dubna - DDH PV – 4.A 8:00 – 12:30, přezůvky, přilbu, psac. potřeby

28. dubna - Badminton – družstva IV. PV, okres

3. května - HDM 1. až 4. ročník, 25,- Kč, Čert a Káča

4. května - McDonald´s Cup – 4. a 5. ročník - okres

9. května - Vybíjená chlapci okres

10. května - třídní schůzky v 16:00

10. května - Květinový den – humanitární akce

11. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - I. kategorie - PV

11. května - Vybíjená dívky okres

12. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - II. kategorie - PV

15. května - Besídka všech oddělení ŠD v tělocvičně, od cca 16 hodin

25. května - Akademie pro rodiče a veřejnost 16:00 a 19:00

26. května - Akademie pro rodiče a veřejnost 16:00 a 19:00

 

1. června - Výlet – sběrači papíru

2. června - Florbal – Vyškov – starší žáci

5. června - Fotografování pěveckého sboru Skřivánek

5. června - Eurorébus - Praha

6. června - Fotografování tříd a skupinek.

7. - 9. června - Výlet 9. tř. – Pálava, Pasohlávky

8. června - Výlet 5.A a 5.B – Lešná

8. a 9. června - Výlet 7.A a 7.B – Dolní Morava

8. až 11. června - Výlet 8.A a 8.B – Orlické hory – Žamberk

15. června - Návštěva předškoláků v ZŠ

19. června - Soutěž časopisů – vyhodnocení – Brno

22. června - Pasování prvňáčků v kině Oko na čtenáře

23. června - Den deváťáků

27. června - Výlet 4.A a 4.B – Vida centrum

28. června - DDH PV – 4.AB

29. června - Slavnostní předávání vysvědčení 9.tř. v kině

30. června - Slavnostní ukončení školního roku žáci 1. – 8. ročníku