Organizace školního roku 2017/2018

Období vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny: 12. - 18. března 2018.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března 2018.

Hlavní prázdniny: od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

4. září - slavnostní zahájení školního roku

V úterý 5. září - třídnické hodiny a vyučování skončí pro 1. stupeň po 4. vyučovací hodině a pro 2. stupeň po 5. vyučovací hodině

Od středy 6. září - výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

11 až 15. září - škola v přírodě - Malá Morávka - přihlášení žáci 2. až 5. ročníku

15. září - plavání 1A a 1.B

20. září - 2. burza práce – ÚP PV – 9.tř   

22. září - plavání 1.A, 2.B, 3.A

od 26. září - taneční kurz pro žáky 8. a 9. ročníku

29. září - ředitelské volno

 

 

 

 

 

 

 

2. až 6. října - Sběr papíru v době 7:00 – 7:45 a 13:00 – 16:00

4. října - Pohodáři – Polsko – 9:00 – kino Oko – 50 Kč, 5. až 9. roč.

10. října - DDH PV – 4.A, s sebou přezůvky, přilbu, psací potřeby

11. října - DDH PV – 4.B, s sebou přezůvky, přilbu, psací potřeby

11. října - Setkání s rodiči (pozvánka) - 15:00

17. - 19. října - Projektové dny „Mysli na Zemi, ale začni u sebe“

18. října - Třídní schůzky - 16:00

26. a 27. října - podzimní prázdniny

 

7. listopadu - Marbo – hudební vystoupení, 1. stupeň, kino Oko, 50,- Kč

9. listopadu - Burza škol v PV – 9. tř.

10. listopadu - Poslední plavání 1.A, 2.B, 3.A (v rámci tohoto bloku)

13. listopadu - Školní kolo pěvecké soutěže „O HANÁCKYHO KOHÓTA“

14. listopadu - Předvánoční fotografování - 1. stupeň, sada 300 Kč

16. listopadu - Exkurze do muzea a na hvězdárnu v PV – 6. AB

24. listopadu - První plavání 1.B, 2.A, 4.A ráno; dále 3.B a 4.B odjezd 10:30, návrat cca 13 hodin.

 

5. prosince - Florbal – krajské kolo mladší žákyně - Přerov

5. prosince - Mikulášská nadílka

6. prosince - Florbal – krajské kolo – starší žákyně – Přerov

6. prosince - Den otevřených dveří, jarmark, od 16:00 - třídní schůzky

12: prosince - Regionální  kolo „Kohóta“  - PV Duha

13. prosince - Divadelní představení Don Quijote de la Ancha – 11:00 v kině, cena 45 Kč, pro 2. stupeň

15. prosince - Školní vánoční diskotéka 13:00 – 16:00

18. prosince - Svíčkárna – Olomouc – 2.AB

22. prosince - ředitelské volno

od 23. prosince - vánoční prázdniny

 

od 3. ledna - pravidlené vyučování

17. ledna - školní kolo zeměpisné olympiády

19. .ledna - poslední páteční plavání

20. ledna - školní ples - Zátiší

22. ledna - doplňkové plavání 1.AB + 2.A

od 22. ledna - změna rozvrhu

31. ledna - vydání vysvědčení za 1. pololetí (během 4. vyučovací hodiny 1. stupeň, během 5. vyučovací hodiny 2. stupeň

 

1. února - okresní kolo olympiády ČJ – Prostějov

2. února - pololetní prázdniny

7. února - beseda s právníkem – žáci 9.třídy

8. února - Bludiště – Ostrava – 9. ročník

18. a ž 24. února - lyžařský kurz – Hynčice pod Sušinou

20. února - zeměpisná olympiáda - okresní kolo

do 1. března - odevzdání přihlášek na SŠ

 

 

do 1. března - odevzdání přihlášek na SŠ

7. března - BASIC – přednáška pro zájemce z řad rodičů, ve 4.A od 15:00

8. března - Workshop – knihovna, 6.A – 1. a 2. hod, 6.B – 3. a 4. hod

12 .až 18. března - jarní prázdniny

19. března - Matematický klokan

20. března - Schůzka s rodiči nastávajících prvňáčků v  a ŠKOLIČKA NANEČISTO v 16:00 hodin

21. března - třídní schůzky - 16:00

26. března - O bílé kočičí princezně, představení ZUŠ v kině, pro 1. – 4. ročník

27. března - Okresní kolo recitační soutěže

29. března - velikonoční prázdniny

 

 

 

 

3. dubna - Beseda o Austrálii – dle rozpisu, 30 Kč

3. dubna - Setkání s hasiči 2.A

3. dubna - Setkání s hasiči 6.A

5. dubna - Vyhodnocení soutěže o Petru Bezručovi v knihovně

6. dubna - Klání vypravěčů 2018 - Praha

6. dubna - Setkání s hasiči 2.B

6. dubna - Setkání s hasiči 6.B

6. dubna - zápis do 1. třídy, 14:00 - 17:00

9. - 13. dubna - Sběr papíru, 7:00 - 7:45 a 13:00 - 16:00

9. dubna - Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, 6. a 7. ročník

11. dubna - Uklízíme Česko - 2. stupeň

11. dubna - Uklízíme Česko - ekoaktivity - 1. stupeň

19. dubna - výlet 3.AB - Brno

19. dubna - DDC PV – 4.A, přezůvky, přilbu, psac. potřeby

20. dubna - DDC PV – 4.B, přezůvky, přilbu, psac. potřeby

24. dubna - Zlatý list - místní kolo

21. dubna - Bludiště - TV Art - poledne

28. dubna - Bludiště - TV Art - poledne

30. dubna - ředitelské volno

 

 

3. května - HDM - 1. až 4. ročník, Černá královna

3. května - HDM - 6. až 9. ročník, Lumpáci a vagabundi

7. května - ředitelské volno

14. května - Besídka školní družiny v16:15

15. května - vybíjená chlapci

16. května - Exkurze – elektrárny Dalešice, Dukovany

16. května - Třídní schůzky - 16:00

17. května - vybíjená dívky

17. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - I. kategorie - PV

18. května - Dopravní soutěž mladých cyklistů - II. kategorie - PV

19. května - účast v soutěži „Malá Proseč Terézy Novákové“

22. května - spaní ve škole

24. května - fotografování tříd a pěveckého sboru Skřivánek

25. května - Stopařův průvodce po galaxii, vystoupení ZUŠ, 5. až 8. ročník

28. května - okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník

31. května - Akademie pro rodiče a veřejnost – 16:00 a v 19:00

1. června - Akademie pro rodiče a veřejnost – 13:00 a 16:00 a v 19:00

 

 

1. června - Akademie pro rodiče a veřejnost – 13:00 a 16:00 a 19:00

4. června - Výlet 1.AB – ZOO Lešná

4. a 5. června - Výlet 6.AB – Pálava

5. června - Eurorébus - Praha

5. června - Výlet 2.AB – Buchlov, Buchlovice

6. a 7. června - Výlet 7.AB – Valtice

8. až 12. června - Výlet 9.tř. – Jeseníky

11. června - Plavání 1.A

20. června - Ekoškola Praha

24. až 26. června - Výlet 8.AB – Žamberk

26. června - Výlet 4.A a 5.B – Kosíř, Čechy pod Kosířem

27. června - Výlet 4.B a 5.A – Ostrava

28. června - Slavnostní předávání vysvědčení 9.tř. v kině