SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 9. – 13. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 22 040 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 27 550 Kč.

Část výtěžku, konkrétně 9 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.
Nejlepší sběrači za školní rok 2017/2018 se mohou těšit na výlet do Olomouce, kde navštívíme Pevnost poznání.

Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková, garant akce

 

 

 

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 2. – 6. října 2017 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 19 050 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 36 195 Kč.

Část výtěžku, konkrétně 12 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.
Další sběr papíru se uskuteční na jaře. Poté budou výsledky obou kol sečteny a nejlepší sběrači se na konci školního roku mohou těšit na hezký výlet.
Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Naše škola se v letošním roce zapojí ještě do další akce, kterou organizuje občanské sdružení Šance. Jedná se o projekt Vánoční hvězda. V rámci této akce si děti prostřednictvím svých třídních učitelů mohou zakoupit květinu – vánoční hvězdu v hodnotě 50 Kč a 100 Kč.
Sdružení Šance věnuje výtěžek tohoto projektu na humanizaci léčby, na sociální program pro děti a jejich rodiny a na financování rekondičních pobytů pro děti po léčbě.

Mgr. Markéta Tobolíková, garant akce

 

 

SBĚR PAPÍRU - duben 2017

sběr papíru

Ve dnech 3. – 7. dubna 2017 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku posíláme na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putuje na konto POŠ.
Celkem se v kontejnerech shromáždilo 20 540 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 41 080 Kč.
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěna v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková

 

 

 

SBĚR PAPÍRU - podzim 2016

 
Ve dnech 10. – 14. října 2016 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.
 
Celkem se v kontejnerech shromáždilo 16 330 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 30 210 Kč.
 
Část výtěžku, konkrétně 10 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.
 
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková

Ve dnech 11. – 15. dubna 2016 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku se posílá letos nově na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putuje na konto POŠ.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 20 580 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 37 044 Kč.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková