logo Skřivánek

________________________________________________________________________

Okresní kolo pěvecké soutěže
O HANÁCKYHO KOHÓTA

kohót okresní kolo

V úterý 12. prosince 2017 proběhlo v Prostějově okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož se zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice n. H. reprezentovalo sedm sólistů, kteří si museli připravit dvě hanácké lidové písně. Letos se poprvé v okresu neudělovalo 1., 2. a 3. místo ani zlatá, stříbrná a bronzová pásma. Porota vybrala jen 5 nejlepších zpěváků s nominací do krajské soutěže bez ohledu na kategorie. Naši sólisté zazpívali velmi dobře.

     I. kategorie:    Adéla Zahradníková – postup do krajského kola
                              Natálie Kaduková
     II. kategorie:   Miroslav Oplocký
                              Tereza Kovářová
    III. kategorie:   Tomáš Litera 
                               Petr Křupka 
                               Lenka Heráková

Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Adélce Zahradníkové - postupující finalistce - přejeme hodně štěstí v krajském kole!
Požehnané vánoční svátky s písničkou Vám ze srdce přeje

pěvecký sbor Skřivánek

 

 

Folklorní festival MÁNESOVA HANÁ

Mánesova Haná

Ve čtvrtek 28.9.2017 v Čechách pod Kosířem proběhl folklorní festival MÁNESOVA HANÁ, ve kterém vystoupilo několik hanáckých souborů a cimbálových muzik.
Byli sem pozvaní i vítězové krajského kola Tomáš Litera a Miroslav Oplocký, kteří si zazpívali s cimbálovou muzikou Záletníci a zahráli na housle ve Spojené hanácké muzice.
Děkujeme jim  za výbornou reprezentaci školy a města.Poděkování patří i národopisnému souboru Pantlék za půjčení krojů a paní učitelce Chytilové za houslové hostování.

 

Prázdniny utekly jako voda a už je tu nový školní rok 2017/2018!  Děti ze sboru čeká nácvik nových písní, kterými by chtěly potěšit své rodiče a nejbližší na různých vystoupeních a soutěžích.
Ještě mi však dovolte malé připomenutí akcí z minulého roku.   Byla jich celá řada, tak alespoň některé - školní akademie, rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení na Vesnici roku, Mikroregion Němčicko se baví, Revival Mořice, Rockový mlýn Vrchoslavice, koncert na Noci kostelů, hanácké slavnosti v Prostějově a Olomouci, školní, okresní a krajské kolo pěvecké soutěže     O hanáckyho kohóta, celostátní soutěž Zpěváček 2017, regionální pěvecká soutěž Hanácký skřivan, Zpívající rodina a další. Všude skřivánci sklidili potlesk a na soutěžích několik ocenění. Blahopřejeme.

 

 

Skrivanek_2Letos budeme pokračovat v podobném duchu. Už máme za sebou Talentmánii a muzicírování na škole v přírodě v Malé Morávce. Dále pak folklorní festival Mánesova Haná a LYRA - celostátní soutěž v populárním zpěvu. Ještě prozradím listopadové školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, na které zveme rodiče i prarodiče všech našich zpěváčků. Bližší informace najdete na webových stránkách sboru.  

Těšíme se na Vás!
Vždyť s písničkou jde všechno líp! Tak přijďte mezi nás

Lenka Literová a PS Skřivánek

 

 

ZPĚVÁČEK 2017
Semifinále celostátní soutěže ve folklorním zpěvu

Zpěváček 2017

14. května 2017- Valašské Meziříčí
Doprovod: cimbálová muzika BROLN
Přenos: Český rozhlas

Tomáš Litera - Němčice nad Hanou

Blahopřejeme k vynikající reprezentaci naší školy!

                 

 

 

  Pěvecká soutěž v lidovém zpěvu

O HANÁCKYHO KOHÓTA - krajské kolo

Litera Kohót - kraj Oplocký

 

V úterý 11. dubna 2017 proběhlo v kulturním klubu Duha v Prostějově krajské kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, kam  se probojovali  i naši dva sóloví zpěváci ze sboru Skřivánek – Miroslav Oplocký a Tomáš Litera. V konkurenci 35 dětí z okresních kol si chlapci ze ZŠ Němčice vedli perfektně. Oba skončili ve zlatém pásmu,  ze kterého pak ještě porota vybírala dva nejlepší zpěváčky pro postup do semifinále celostátní soutěže. Tohoto postu se dostalo Tomáši Literovi, což je pro nás po letech zase obrovský úspěch! V minulosti se to podařilo Miroslavě Uherkové, Anně Buriánkové, Natálii Fidrové a Pavlu Slivkovi, který ve finále získal Mimořádnou cenu Petra Dvorského.

Miroslav Oplocký
– držitel ZLATÉHO PÁSMA (10-12 let)

Tomáš Litera  
- držitel ZLATÉHO PÁSMA  (13-15 let) !!!

- nominován do semifinále celostátní soutěže Zpěváček ve Valašském Meziříčí 14. 5. 2017

Chlapcům blahopřejeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci školy, města a okresu. Tomášovi přejeme hodně úspěchů v nejvyšší soutěži, kde bude zpívat s cimbálovou muzikou. Poděkování patří i Ing. Janě Otáhalové a místnímu folklornímu souboru Pantlék za zapůjčení hanáckých krojů, dále také rodičům  za podporu a ZŠ Němčice n. H. za možnost reprezentace na veřejnosti  a v soutěžích.

Mgr. Lenka Literová

 

Pěvecká soutěž v populárním zpěvu 

HANÁCKÝ SKŘIVAN  4 – 15 let

Hanácký skřivan V sobotu 25. března 2017 se v prostějovském H-clubu uskutečnila
 regionální pěvecká soutěž HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 až 15 let. Je to soutěž v populárním zpěvu na mikrofon s CD podkladem nebo s doprovodem nástrojů. Z pěveckého sboru Skřivánek se na ni letos připravovalo 11 sólových zpěváků. Všem, kteří se zúčastnili, bych chtěla jménem školy poděkovat za jejich pěkné vystoupení, kterému předcházela spousta času při zkouškách. Jsou to: 
Nella Slezáková, Jan Herák, Karolína Potáčová, Adéla Zahradníková, Miroslav Oplocký, Tereza Kovářová, Dominik Majer, Tomáš Litera, Michal Vrána, Lenka Heráková a Veronika Novotná.
Tito žáci si poměřili svůj pěvecký um s ostatními dětmi z širokého regionu. Největší konkurence byla opět z Olomouce, ale i z Brna, Šternberka nebo Valašského Meziříčí. V nejstarší kategorii zazněly i profesionální výkony. A jak jsme si vedli my?                 

                     I. kategorie:

1. místo: Nella Slezáková(s písní Najednou z Ledové království)
3.
místo: Jan Herák(s písní Toulavá od Sebastiana)

 

                     III. kategorie:

2. místo: Tomáš Litera (s písní Až na to přijde od Sebastiana)

 

                    V. kategorie – dua, tria:
3. místo: Miroslav Oplocký a Tereza Kovářová (Zlatovláska) 

Blahopřejeme!

Mgr. Lenka Literová a pěvecký sbor Skřivánek

 

kohot Okresní kolo pěvecké soutěže kohot
O HANÁCKYHO KOHÓTA

V úterý 6. prosince 2016 proběhlo v Prostějově okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož se zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice n. H. reprezentovalo pět sólistů, kteří měli pouhé 4 týdny na to, aby každý secvičil dvě nové hanácké písně. O tom, že se pilně připravovali, svědčí diplomy, které přivezli:

   III. kategorie Tomáš Litera  (1. místo s postupem do kraje)
  Petr Křupka  (3. místo)  
     II. kategorie Dominik Majer  (účast)
      I. kategorie Miroslav Oplocký (1. místo s postupem do kraje)
  Tereza Kovářová (3. místo)  

Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a blahopřejeme, že tak dobře obstáli mezi nejlepšími zpěváčky ze základních škol celého okresu! Máme velkou radost, že němčičtí „Skřivánci“ jsou jako každým rokem opět na výsluní.
Našim dvěma postupujícím finalistům přejeme hodně štěstí v krajském kole!
         Požehnané vánoční svátky s písničkou Vám ze srdce přeje

                                                            
pěvecký sbor Skřivánek

 

Začátek školního roku 2016 /2017

SKRIVANEK_PODZIM_16

někteří sólisté Pěveckého sboru Skřivánek ZŠ Němčice n. H. zahájili s vervou. V první řadě to bylo rozloučení s prázdninami na akci MIKROREGION NĚMČICKO SE BAVÍ ve Víceměřicích, kde zazpívala Lenka Heráková hymnu mikroregionu a několik sólových písní.
Poté – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ve sportovní hale, kde nemůže chybět ani naše písnička.
Na další vystoupení byli přizváni finalisté a reprezentanti z  krajské pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta - Tomáš Litera, Miroslav Oplocký a naše bývalá žákyně Eliška Vrbová, kteří si tu zazpívali s opravdovou cimbálovkou:
PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI11. září 2016
SETKÁNÍ HANÁKŮ V OLOMOUCI28. září 2016

A co čeká celý sbor v nejbližších dnech?
7. listopadu to bude školní kolo pěvecké soutěže O HANÁCKYHO KOHÓTA v hudebně ZŠ.
25. listopadu zazpíváme na ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Němčicích n. H.

 Přijďte se také podívat! Jste srdečně zváni!

 Mgr. Lenka Literová a „ 60 Skřivánků“

 

Ráda bych poděkovala všem dětem z pěveckého sboru Skřivánek za výbornou reprezentaci školy na úterním vystoupení „NA PRÁZDNINY S PROMĚNAMI“ v Prostějově ve Smetanových sadech.

Velké poděkování patří i roztleskávačkám ze 7. A, sólistům a sólistkám, ale především manažeru Michalu Lenertovi, paní asistence Lence Chalánkové, Gábině Césarové a paní vychovatelce Andree Huťkové, kteří se mnou táhli ten osmihodinový maraton s 80 dětmi až do večera. Dopadlo to dobře, měli jsme úspěch a to díky podpoře rodičů a skvěle sehranému týmu dětí i dospělých.
Těším se na Vás opět v září! Pěkné prázdniny!

Mgr. Lenka Literová

Hudebně literární pořad k 90. výročí ZŠ Němčice n. H.

„Má svůj den, tak slavnostně ji vítám, já chtěl bych jí ten nejhezčí dárek dát …“ touto znělkou z písně Pavla Vítka se otvíral 20. října 2015 v němčickém kinosále HUDEBNĚ LITERÁRNÍ POŘAD věnovaný 90. výročí ZŠ NĚMČICE NAD HANOU. Ano, právě v těchto dnech si naše město a škola připomíná slavné výročí, kdy byla na Tyršově ulici v roce 1925 postavena měšťanská škola. Za 90 let prošla spoustou změn a dnes už se honosí v novém svátečním kabátě a moderním vybavením. Kdo se přišel podívat na den otevřených dveří spojený se školním jarmarkem, to může potvrdit. Celá škola narozeninově zářila!!!

Nejvíce si to však užily asi děti z pěveckého sboru Skřivánek, které pilně nacvičovaly na své velkolepé vystoupení. Veškeré úsilí a zkoušky pak byly na koncertě zúročeny potleskem plného sálu diváků. Zazněly tu melodie a scénky o škole, dětech a bezstarostném mládí.

 Veselou náladu navodily písničky „Zpívat, žít a jít“, „Pátá“, „Statistika“ a  naše „Školní hymna“, kterou si se Skřivánkem vystřihli sóloví zpěváci Lenka Heráková, Tereza Kvapilová, Tereza Kovářová, Adéla Zahradníková, Tomáš Litera, Miroslav Oplocký, Dominik Majer a Michal Vrána spolu s bývalými sólisty – Annou Buriánkovou, Barborou Oulehlovou a Michalem Lenertem.

Ne jeden divák uronil slzu při písni „Pro mámu“, která byla jako poděkování rodičům za lásku a podporu. Další tklivá píseň „Pod peřinou“ v režii třídy 7. A a textaře Jiřího Vosičky putovala v přímém přenosu do pražské nemocnice v Motole. Byla dárkem a povzbuzením pro Haničku Pospíšilovou, která už třetím rokem bojuje se zákeřnou leukémií. Píseň jako modlitba se nesla z úst všech 90 zúčastněných zpěváčků a sólistky – její nejlepší kamarádky Kristýny Ševčíkové ( Zajíčkové ). Atmosféru umocnil i hudební doprovod příčných fléten, zvonů a zvonkoher.

9. třída s p. učitelkou Naďou Tesaříkovou si pro diváky připravili výběr scének a vtipů ze školního prostředí, ale také básně od našich žáků. Celým pořadem nás provázeli taktéž deváťáci a to Petra Lechnerová a Štěpán Vozihnoj. Mluvené slovo jim napsal p. učitel Pavel Janura. K mluvenému slovu si přišli na své i ti menší – z 5. B – Kristýna Kypastová a Vanesa Valášková.

Na prvním koncertě nechyběly ani slavnostní projevy naší p. ředitelky Hany Matuškové, p. starostky Ivany Dvořákové a předsedkyně POŠ Jany Oulehlové. Po nich následoval křest ALMANACHU K 90. VÝROČÍ ŠKOLY.

Ve finále se všech 100 účinkujících sešlo na jevišti a rozloučilo se hymnou mikroregionu  „Spolu dokážem víc“. V záři světel, které byly pod taktovkou Ladislava Foltýna, se blýskaly flitry a barevné pompony krásných roztleskávaček. O profi zvučení se tentokrát postaral Jakub Zapletal s Cellarix Recordings. Videoprojekci z historie školy, jež byla v průběhu pořadu promítána na plátno vedle jeviště, zaštítil p. učitel Libor Mitana.

Velký dík patří všem, kteří se na pořadu podíleli a nejen přímo na něm, ale i v  jeho zákulisí – hlavně však p. asistentce Lence Chalánkové za vzorné hlídání zpěváčků, p. Marcele Minaříkové za sponzorské perníkové dárky, výtvarnému týmu za výzdobu, manažeru Michalu Lenertovi za obětavou pomoc při organizaci a technické zázemí, všem účinkujícím a jejich rodičům, ale především p. učitelce Nadě Tesaříkové za spolurežii pořadu a za velké srdce, které má na dlani pro všechny děti a dobré lidi…  


                                                Za režii, 7.A a pěvecký sbor Skřivánek, Mgr. Lenka Literová

 

 

PĚVECKÝ SBOR SKŘIVÁNEK – JARNÍ SOUTĚŽE 2014

Skřivánek

Dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky pěveckých soutěží, kterých se zúčastnili naši sólisté v dubnu a květnu 2014.

 

HANÁCKÝ SKŘIVAN  4 – 15 let

V sobotu 12. dubna 2014 se v prostějovském divadle uskutečnila regionální pěvecká soutěž HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 – 15 let. Je to soutěž v populárním zpěvu na mikrofon s CD podkladem. Z pěveckého sboru Skřivánek se na ni připravovalo na 20 sólových zpěváků. Všem, kteří se zúčastnili, bych chtěla jménem školy poděkovat za jejich píli a čas, který strávili při nácviku. Jsou to: Veronika Oulehlová, Eva Ježková, Adéla Řeholková, Lenka Kubová, Eliška Vrbová, Žaneta Luběnková, Michal Vrána, Lenka Heráková, Tomáš Litera, Ema Kačírková, Veronika Luběnková, Tereza Kvapilová, Veronika Novotná, Alena Kyseláková a Kateřina Novotná.Tito žáci si poměřili svůj pěvecký um s ostatními dětmi regionu a poté porota rozhodla následovně:


I. kategorie (4 – 7 let):     2. místo: Eva Ježková  ( 2.B ) 3. místo:  Adéla Řeholková ( 2.B )
II. kategorie (8 – 12 let): 1.místo: Tomáš Litera ( 4.A ) 3. místo: Tereza Kvapilová ( 6.tř. )
IV. kategorie – dua, tria:1. místo: Lenka Heráková a Tomáš Litera 3. místo: Tereza Kvapilová a naše bývalá žákyně Kristýna Ševčíková

Porota hodnotila nejen čistotu zpěvu, ale i práci s mikrofonem a přirozený a uvolněný pěvecký projev na jevišti.

 

HANÁCKÝ SKŘIVAN 15 – 20 let

Další pěvecké klání se konalo v sobotu 26.4.2014 v Prostějově. Byla to regionální soutěž v populárním zpěvu HANÁCKÝ SKŘIVAN 15 – 20 let. Naši školu reprezentovala Kamila Janová z 9.B. V kategorii sólo 15 – 17 let vyhrála  2. místo a v kategorii dua, tria vyzpívala s bývalým žákem Michalem Lenertem taktéž 2. místo.

O HANÁCKYHO KOHÓTA

V pondělí 28. dubna 2014 proběhla krajská soutěž v  lidovém  zpěvu O HANÁCKYHO KOHÓTA, do níž postoupilo z okresu 5 našich žáků: Tereza Kvapilová ze 6.tř., Tomáš Litera ze 4.A, Kamila Janová z 9.B, Veronika Luběnková ze 4.B a Eliška Vrbová ze 3.A. Konkurence byla veliká! Vítězové ze dvou starších kategorií 1. a 2. místa postoupili do celostátního kola. Byli vybráni z 50 zpěváčků celého kraje. Němčičtí zpěváci měli vysoké ohodnocení. Nejlépe si však vedl Tomáš Litera, který přivezl krásné 3. místo!

 

ZPÍVAJÍCÍ RODINA

Poslední regionální soutěž měla název ZPÍVAJÍCÍ RODINA. Uskutečnila se v sobotu 3. května 2014 v prostějovském divadle a přinesla nám opět vavříny. Dominik Majer ze 2.B se svojí maminkou a mladší sestřičkou Elenkou vyhráli  3. místo.

Všem účastníkům a vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy, města a okresu.

                                                                                                 
Mgr. Lenka Literová

VYSTOUPENÍ SKŘIVÁNKŮ NA PROSTĚJOVSKÝCH HODECH

VYSTOUPENÍ SKŘIVÁNKŮ NA PROSTĚJOVSKÝCH HODECH

Ve dnech 13. - 15. září 2013 proběhly v Prostějově u příležitosti prostějovských hodů XXXI. prostějovské hanácké slavnosti a VI. dožínky Olomouckého kraje. Kromě jarmarku, kolotočů, stánků a občerstvení si lidé mohli zpestřit své hodování zhlédnutím bohatého kulturního programu na hlavním náměstí. Zde bylo postaveno velké pódium, na kterém se vystřídalo několik folklorních souborů. V krásných hanáckých krojích předvedly písně, tance a lidové tradice našeho kraje.
         Program začal pátečním muzicírováním na malém nádvoří kavárny Špalíček, kam byli pozváni i naši malí sólisté ze sboru:  Eliška Vrbová a Tomáš Litera. Zazpívali několik hanáckých písní s cimbálovou muzikou KLAS z Kralic na Hané.
         Hlavní folklorní program však patřil neděli. Celé náměstí bylo zaplněno diváky a krojovanými Hanáky. I tady Tomášek s Eliškou -mimo jiné - sklidili  potlesk za své pěvecké vystoupení. Poté soubor Hanák z Troubek slavnostně předal dožínkový věnec hejtmanovi Olomouckého kraje Jiřímu Rozbořilovi.
         V odpoledním programu si přišli na své i milovníci folku, který je s folklorem někdy úzce spjat. Zazněly písně Pavla Žalmana Lohonky    a Františka Nedvěda. Nechyběla od nich ani píseň Tymián nebo Kytka, které jsme zpívali se sborem Skřivánek na poslední školní akademii.
         Děkujeme Elišce a Tomášovi za reprezentaci naší školy a města  a národopisnému souboru Pantlék a Klas za zapůjčení krojů.

                                           
Mgr. Lenka Literová, pěvecký sbor Skřivánek

 

Prezentace při příležitosti VÁNOČNÍHO KONCERTU k 10. výročí pěveckého sboru SKŘIVÁNEK

 

ROZSVĚCOVÁNÍ  VÁNOČNÍHO STROMU


- v pátek 29.11. 2013 v Němčicích n. H. u Jednoty v 17 hod.
- sraz: v 16 hod. u Jednoty, kde proběhne nejprve zvuková zkouška
- potom děti půjdou do šatny kina, kde dostanou teplý čaj a sladkost
-o d 17 do cca  17,40 hod. proběhne hudební program našeho pěveckého sboru  
  Skřivánek, který bude zahájen vytrubováním
- děti se teple svátečně oblečou !!!
- doma si zopakují texty písní (viz. 2. strana papíru) !!!
- prosím rodiče prváčků, aby se na to s dětmi důkladněji podívali, protože ještě neumí číst  (budou stát v 1. řadě !)
- po skončení programu si prosím děti vyzvedněte u dozoru ( p.uč. Literová, p.uč. Obručníková, p. vych. Svobodníková )
- pokud bude dítě odcházet samo, musí mít písemný souhlas rodičů

 

Generálky:

  • ve čtvrtek 21.11.:   v době sboru mladších dětí

                                   děti ze staršího sboru přijdou ve 13,20 hod.
                                   (6.- 9.r. bude omluven z části 7. vyuč. hod.)
- ve čtvrtek 28.11. :    v době sboru mladších dětí
                                   děti ze staršího sboru přijdou ve 13,20 hod.
                                   (6.- 9.r. bude omluven ze 7. vyuč. hod.)
- v pátek 29.11. :  4. vyučovací hodinu – místo vyučování

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Rozsvěcování stromečku. Přijďte si poslechnout naše- Vaše zpěváčky a vánočně se naladit před 1. adventní nedělí. Přejeme  Vám pohodu, zdraví a pěkné svátky  J  
                                                                                  Mgr. Lenka Literová a Skřivánci