Spelling Ant 2018
= soutěž v hláskování anglických slov

Spelling Ant 2018

Dne 23. 4. 2018 se konalo školní kolo soutěže Spelling Ant, do kterého postoupili vítězové třídních kol od čtvrtého do devátého ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků. Úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Zvítězil žák deváté třídy Martin Kyselák, na druhém místě se umístil žák 8. A  Petr Křupka a na třetím místě žákyně 5. B třídy Lucie Rubanová. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení. Soutěžící na prvním a druhém místě získali poukázky na zakoupení knih v hodnotě 500 Kč, 300 Kč. Třetí místo bylo oceněno knihou. Soutěž uspořádali učitelé anglického jazyka - F. Matoušek, M. Tobolíková, M. Šírková, R. Žižlavská, A. Navrátilová, Z. Vozihnojová.

 
Zapsali: F. Matoušek, M. Šírková

 

 

Spelling Ant 2017
soutěž v hláskování anglických slov

      Spelling Ant 2017

     Dne 24. 4. 2017 proběhl další ročník soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol od 4. do 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo 26 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězil žák 8.A třídy Martin Kyselák, 2. místo patřilo Petru Křupkovi  ze 7.A třídy. Na 3. místě se umístil žák 9. třídy Bejamin Blažek. Na 4. – 5. místě se umístili Michaela Vosičková a Filip Antel, žáci 8. ročníku. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení. Vítězové vyhráli poukázky na zakoupení knih v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč.    Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla M. Tobolíková, počítač obsluhovala N. Tesaříková, fotografovala R. Žižlavská a S. Podmolíková
    Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy. 

Zapsali: N. Tesaříková a F. Matoušek

 

 

Spelling Ant 2016 Spelling Ant 2016 - soutěž v hláskování anglických slov

       Dne 25. 4. 2016 proběhl další ročník soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové řídních kol od 4. do 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo 34 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězila žákyně 9. třídy Petra Lechnerová, 2. místo patřilo Benjaminu Blažkovi z 8. třídy. Na 3. místě se umístila žákyně 7. B třídy Tereza Hrstková. Na čtvrtém místě skončila Lucie Horáková z 8. třídy a na pátém loňská vítězka Jana Opravilová z 9. třídy. Všichni soutěžící obdrželi účastnické listy a drobné občerstvení. Vítězové vyhráli obrázkové slovníky, věcné ceny a sladkosti, které jim předala zástupkyně naší školy.
    Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla M. Tobolíková, počítač obsluhovala N. Tesaříková,  fotografovala R. Žižlavská a další organizační zabezpečení obstarala M. Šírková.
    Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy. 

N. Tesaříková a F. Matoušek

 

 

Spelling Ant
soutěž v hláskování anglických slov

      Dne 27.4.2015 proběhl další ročník soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol od 4. do 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo 31 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězila žákyně 8. třídy Jana Opravilová, 2. místo patřilo Martinu Kyselákovi z 6.A třídy. Na 3. místě se umístil žák 7. třídy Benjamin Blažek. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení, vítězové vyhráli konverzace Oxford Magic Words s CD a sladkosti, které jim předala paní ředitelka naší školy.
    Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla Michaela Obručníková, počítač obsluhovala N.Tesaříková a fotografovala R. Žižlavská.
    Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy. 

zapsali: N. Tesaříková a F. Matoušek

 

 

 

Spelling Ant 2014

soutěž v hláskování anglických slov

Dne 28.4.2014 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce s názvem Spelling Ant. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 žáků naší školy (4. – 9. ročník).  Soutěž měla vysokou úroveň, většina žáků byla velmi dobře připravena. Nejlepší soutěžící byli ocenění obrázkovým slovníkem a sladkostmi. Všichni zúčastnění obdrželi účastnický list a sladkou odměnu.

Výsledky:

 1. Jana Opravilová 7. třída
 2. Radomír Kouřil 9. A třída
 3. Alena Kyseláková 7. třída

Soutěž organizovali učitelé angličtiny – Michaela Obručníková, Naďa Tesaříková, Stanislava Podmolíková, Anna Vlčová, Renata Žižlavská, Petra Matoušková, František Matoušek.

 

Spelling Ant 2013

soutěž v hláskování anglických slov

Dne 29. 4. 2013 proběhl 3. ročník  soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol ze 4. – 9. ročníků. Školního kola se zúčastnilo 33 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězil žák 8.B Václav Kubíček, 2.místo patřilo Radomíru Kouřilovi z 8.A třídy. Na 3. místě se umístila žákyně 6. třídy Jana Opravilová. Všichni soutěžící obdrželi účastnický list a drobný dárek, vítězové dostali anglicko-české slovníky a sladké odměny.
Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla P. Matoušková, počítač obsluhovala N. Tesaříková, fotografovala R. Žižlavská a odměny předávala V. Zahradová, dále paní učitelky S. Podmolíková a A. Vlčová.
V úvodu soutěže přišla popřát hodně štěstí a úspěchů všem soutěžícím paní ředitelka H. Matušková. 
Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy. 

Zapsali: N.Tesaříková a F.Matoušek

 

 

Spelling Ant soutěž v hláskování anglických slov 2010

spellingspellingspelling

      Dne 24.února 2010 proběhl 2.ročník soutěže Spelling Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních kol. Školního kola se zúčastnilo 28 žáků. Soutěž proběhla ve třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém průběhu zvítězila žákyně 7.A Lucie Přidalová, 2.místo patřilo Barboře Jurtíkové z 6. třídy. Na 3. místě se umístila žákyně 8.B Nikola Matoušková. Všichni soutěžící obdrželi účastnický list a drobný dárek, vítězové dostali anglicko-české slovníky, které jim předala paní ředitelka naší školy.
Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka, moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla S. Podmolíková, počítač obsluhovala N.Tesaříková, fotografovala R. Žižlavská a odměny předávala V. Zahradová.

   

Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší školy.

Zapsali: N.Tesaříková a F. Matoušek

 

 

Soutěž v anglickém jazyce Spelling Ant

soutěž v angličtině

      Učitelé anglického jazyka pro žáky od 4. do 9.ročníku připravili soutěž v hláskování anglických slov. Pro přípravu žákům posloužil  studijní materiál, který spolu se záložkou s anglickou abecedou dostal každý žák učící se tento jazyk. V první polovině listopadu 2008 proběhla třídní kola a v jeho druhé polovině se uskutečnila tři semifinále. Pro vítěze byly připraveny hezké ceny.

 

Semifinále 8. - 9. tříd

1. místo
Jan Štěpánek
2. místo
Michael Hrubý
3. místo
Petr Karnet

Semifinále 6. - 7. tříd

1. místo
Karolína Štěpánková
2. místo
Veronika Minaříková
3. místo
Vilma Ottová

Semifinále 4. - 5. tříd

1. místo
Kateřina Matulová
2. místo
Kateřina Novotná
3. místo
Václav Kubíček

Tito žáci postupují do finále, které se uskuteční v prosinci.

Mgr. Naděžda Tesaříková

Bludiště - březen 2018

Bludiště 2018

 

 

Bludiště - leden 2016

Bludiště 2016

 

      Zúčastnit se soutěže Bludiště bylo vždycky naše přání. Tedy nás deváťáků. A tak když nám paní učitelka oznámila, že se jí budeme moci zúčastnit, byli jsme radostí bez sebe. Všechno to začalo přípravou. Museli jsme si vytvořit tým, transparent, prezentaci týmu a spoustu dalších věcí. Věřili jsme, že náš tým ve složení Jana Opravilová, Alžběta Zmidlochová, Barbora Bašková a Štěpán Vozihnoj určitě zaboduje. A tak jsme se 7. ledna vydali na natáčení do Ostravy. S sebou jsme vzali šest členů našeho školního parlamentu.
     Po příjezdu jsme se odebrali do šatny a náš tým do maskérny. Jako první se natáčí laserové bludiště. U něj jsme sice nemohli být, ale vše jsme sledovali na televizi u šatny. Když skončilo natáčení laserového bludiště, všichni jsme se odebrali do nahrávacího studia, kde se vše odehrává. Nejdříve se natáčí úvod a představení týmů. Náš tým se jmenoval Vidláci a naši první soupeři byli Bílí koníčci. Prvním naším úkolem bylo vylézt na obří dřevěné klády připomínající žebřík a zazvonit na zvonek, abychom si mohli vybírat témata k dalšímu úkolu. I když jsme si nemohli vybírat, vedli jsme si celkem dobře. Poté následovala lanová dráha. I když se nám podařilo získat zlatého bludišťáka, omylem jsme porušili pravidla, a tak se body přičetli soupeři. Také se naší kamarádce stala nehoda a spadla z lanové stěny. Naštěstí byla jištěná a krom modřiny se jí nic závažného nestalo. Světelný tunel plnil pan učitel Mitana. Ve vědomostním kole se nám vedlo velmi dobře. Nakonec před námi stálo to nejtěžší. Naším úkolem bylo uhádnout tajenku, kterou bylo nějaké město. Kdo ji uhádne, získá patnáct bludišťáků. A protože máme v týmu ty nejlepší, uhádli jsme ji a zvítězili. Nakonec nás čekal jen balancovník.
Sice se nám nepovedlo vybalancovat si ceny, ale získali jsme aspoň krásného plyšového bludišťáka. Z televize jsme jeli rovnou na ubytovnu, kde jsme plni radosti, ale i únavy šli spát, abychom měli sílu do dalšího dne. V pátek ráno jsme vstávali brzy, protože nás čekalo další natáčení. Všechno probíhalo úplně stejně, jen Barču nahradila Bohunka Fréharová. Malinko se nám také pozměnila lanová dráha, která byla pro nás o něco lehčí, než ta předešlá. I když to nejspíš nikdo nečekal, tajenku, pod kterou se skrýval balet, jsme opět uhádli my. Historie se opakovala a nám se bohužel opět nepodařilo vybalancovat ceny. Tak jsme aspoň dostali druhého bludišťáka. Třetí natáčení už bylo mnohem těžší. Natáčet dva dny po sobě není totiž žádná zábava. Únava se na nás podepsala a třetí kolo se nám nepodařilo vyhrát. Zklamaní jsme ale nebyli. Získali jsme spoustu zkušeností, zážitků a poznali nové kamarády. Moc bychom chtěli poděkovat České televizi, paní učitelce Tesaříkové, panu učiteli Mitanovi a hlavně našemu skvělému týmu za nezapomenutelný zážitek.
      A to hlavní – kdo se na nás bude chtít v televizi podívat, tak 5., 12. a 19. března v sobotu v 11.00 na Déčku.                                    

                                                Karolína Hrubá, žákyně 9. třídy

 

 

 

Natálie Dobiášová a Tadeáš Zachrla

-  vítězství v celostátní  literární soutěži

Malá Proseč Terezy Novákové

V sobotu 19. 5. 2018 byli dva žáci naší školy- Natálie Dobiášová a Tadeáš Zachrla – pozváni na vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže MALÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ.  Zde odprezentovali své práce před odbornou porotou, ve které zasedli spisovatelé, herci a učitelé ČJ. Soutěž se koná jednou za 3 roky na počest spisovatelky Terézy Novákové, která v Proseči žila. Letos porotcové vybírali nejlepší práce ze 100 literárních příspěvků a naši malí spisovatelé byli mezi nimi. Navíc z jedné školy a z jedné třídy J Soutěžili v nejmladší kategorii 4. a 5. třída.
A jaké byly výsledky? V kategorii Próza dosáhla Natálie Dobiášová nejvyššího ocenění - a sice 1. místo! Její práce nesla název Klárčin den. Ovšem ani Tadeáš nezůstal nikterak pozadu! V kategorii Poezie získal se svou básní Neznámý krásné 2. místo!
Děti obdržely diplomy a hodnotné ceny. Dále navštívily domek Terézy Novákové, místní ZŠ, kde na ně čekal sváteční oběd, MÚ a muzeum dýmek. Ve škole pak spolužákům ze 4.B udělaly krásné mluvní cvičení o spisovatelce se soutěžemi a kvízy.
Bylo vidět, že jsou z výsledků soutěže nadšení. Není se čemu divit, málo komu se poštěstí mít v 11 letech takové úspěchy. Nemyslíte? Mohu potvrdit, že oba dva jsou velcí talenti a už začínají pracovat na dalších povídkách a básních. Mám z nich velkou radost!
Oběma blahopřeji! Ať se jim v tom literárním tvoření daří.

Mgr. Lenka Literová, ČJ

 

 

Sovičkiáda - podzim 2017

Martin Kyselák opět bodoval

Sovičkiáda 2017

I v letošním ročníku literární soutěže Sovičkiáda se Martinovi dařilo, se svou básní obsadil ve velké konkurenci třetí místo. Blahopřejeme a přejeme Martinovi, aby mu to „literární střevo“ ještě dlouho vydrželo.

Mgr. Naďa Tesaříková

 

 

Recitační soutěž - školní kolo - únor 2017

     Ve středu 8. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho přes 50 žáků druhého až devátého ročníku. Své kamarády přišli podpořit i spolužáci, mezi diváky byly i maminky a paní učitelky. Celou akci fotografoval Petr Kundel z 9. třídy, na organizaci se podílely paní učitelka Milada Krejčová a Naďa Tesaříková.
     Porota ve složení paní učitelka Naďa Tesaříková, paní vychovatelka Hana Svobodníková a paní Jitka Hanáková, pracovnice Městské knihovny v Němčicích a. H., měla odpovědnou práci, aby posoudila výkony všech žáků. Nakonec rozhodla takto:

1. kategorie

1. místo

Miroslav Oplocký 3.B

 

2. místo

Kristýna Křivánková 2. A

 

3. místo

Adéla Zahradníková  2.A a Magdalena Kumžáková 3. A

2. kategorie

1. místo

Lucie Mekysková 5.A

 

2. místo

Dominik Majer 5. B a Eva Ježková 5. B

 

3. místo

Michal Bosák 4. A a Tereza Kypastová 4. B

3. kategorie

1. místo

David Žondra 6. B

 

2. místo

Kristýna Kypastová 6. B.

 

3. místo

Petr Křupka 7. A

4. kategorie

1. misto

Nebylo uděleno

 

2. místo

Vojtěch Pina 9.tř.

 

3. místo  

Vlastimil Adam Palíšek 8. A

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do okresního kola recitační soutěže.
      Všem dětem děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

M. Krejčová, předmětová komise ČJ

 

 

Celostátní literární soutěž „Sovičkiáda“ v Prostějově - listopad 2016

sovickiada sovickiada

            Zásluhou naší paní učitelky Lenky Literové, která nám každoročně pomáhá připravovat naše literární práce do soutěže „Sovičkiáda“, jsem se společně se svou spolužačkou Míšou Vosičkovou letos ocitl ve finále celostátní soutěže.
            24. 11. 2016 byli všichni finalisté – v kategorii Próza i Poezie – pozváni do Dětského oddělení Městské knihovny  v Prostějově.
            Po krátkém představení a přednesu svých prací před televizními kamerami jsme s napětím očekávali výsledky. I tak si myslím, že jakékoliv umístění by byl úspěch! V počtu zúčastněných 300 - určitě! A ptáte se, jak to dopadlo? Druhé místo si v – kategorii Poezie – odnesla Míša a já dosáhl na vrchol nejvyšší - tedy 1. místo! Takové ovace jsme nečekali! Knižní odměny i diplom byly příjemným dárkem.
            Velké poděkovaní patří paní učitelce Lence Literové, která nás vede nejen k literatuře, ale i k tvůrčímu psaní, recitaci a divadlu.

Martin Kyselák, 8. A

 

 

Recitační soutěž 2016

     recitace 2016
     I v letošním roce jsme na naší škole uskutečnili  školní kolo recitační soutěže. Přihlásilo se přes 50 dětí od druhé po devátou třídu. Někteří onemocněli, ale přesto jich recitovalo 51.  Kromě soutěžících se přišli podívat i spolužáci účinkujících, podpořit přišly některé paní učitelky i maminky.
     Výkony recitátorů posuzovala porota ve složení knihovnice městské knihovny Mgr. Jitka Hanáková, paní učitelky Mgr. Lenka Literová, Naďa Tesaříková a paní vychovatelka Hana Svobodníková. Organizačně soutěž zajišťovaly paní  učitelky Mgr. Milada Krejčová a Mgr. Naďa  Tesaříková, fotografem akce byl Petr Kundel, žák 8. ročníku.
     Soutěž byla rozdělena do 4 věkových kategorií. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie 4. a 5. tříd, kde byla také velká konkurence. Porota neměla lehkou situaci v rozhodování, protože všichni soutěžící se snažili, aby jejich výkony byly co nejlepší.  Věříme, že žáci z 2. až 4. kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

Za předmětovou komisi  Naďa Tesaříková

1. kategorie 1. místo

Lukáš Dvořák 3.B

  2. místo Miroslav Oplocký 2.B a Michal Bosák 3.A
  3. místo Tereza Kovářová 2.B a Adéla Brabcová 3.A
2. kategorie 1. místo Veronika Šebestová 4.A
  2. místo Barbora Bartáková 4.A a Kristýna Čurejová 5.B
  3. místo Lucie Mekysková 4.A a Martin Kundel 5.A
3. kategorie 1. místo Michal Vrána 6.A a Michaela Vosičková 7.A
  2. místo Tomáš Litera 5.A a Miroslava Minaříková 7.A
  3. místo Bohumila Hrdá 7.A a Klára Přidalová 7.A
4. kategorie 1. misto

Barbora Bašková 9.tř. a Alena Kyseláková 9.tř a

Kateřina Špičáková 9.tř.

  2. místo Karolína Hrubá 9.tř.

 

 

 

Středa 4.3.2015 patřila recitátorům

recitace recitace recitace

     Po několika změnách v termínu se konečně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Ve středu 4.3.2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do níž se zapojilo 59 žáků. Na soutěžící se přišli podívat i žáci školní družiny, spolužáci účinkujících a několik rodičů. Všem členkám poroty plesala srdíčka na krásnými texty a výbornou úrovní přednesu.
Z každé kategorie postupují 3 žáci do okresního kola, věříme, že budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

I. kategorie
1. m.
Veronika Šebestová 3.A
2. m.
Daniela Oulehlová 3.A
Barbora Bartáková 3.A
3. m.
Jakub Macenauer 3.A
Martina Bosáková 2.A

 

II. kategorie
1. m.
Michal Vrána 5.A
 
Tomáš Litera 5.A
2. m.
Kristýna Kypastová 4.B
3. m.
Veronika Motalová 4.A

 

III. kategorie
1. m.
Pavel Holík 6.A
2. m.
Miroslava Minaříková 6.A
3. m.
Klára Přidalová 6.A

 

IV. kategorie
1. m.
Barbora Bašková 8.tř.
Alena Kyseláková 8.tř.
2. m.
Bohuslava Fréharová 8.tř.
Kateřina Špičáková 8.tř.
3. m.
Karolína Hrubá 8.tř.

Všem účinkujícím děkujeme za pěkný kulturní zážitek, a těm, kteří postupují do okresního kola, držíme pěstičky.

M. Krejčová a N. Tesaříková

 

 

Literární soutěž o Bohumilu Hrabalovi

 Předmětová komise českého jazyka vyhlásila  literární  soutěž ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala pro žáky druhého stupně naší školy. Vyhodnocování bylo obtížné, protože chlapci a děvčata prokázali dobré vědomosti o tomto významném spisovateli. A zde jsou vítězové:

6.A
6.B
Gabriela Klágová
1. místo
Tereza Hrstková
Martin Kyselák
2. místo
Kristýna Hrubá
Bohumila Hrdá
3. místo
Jakub Navrátil

7. tř.
8. tř.
Natálie Oulehlová
1. místo
Barbora Bašková
Denisa Jurdová
2. místo
Michaela Kučerová
Adriana Kotulová
3. místo
Jana Opravilová

9. tř.
1. místo
Marie Horáková
2. místo
Alžběta Šimáková
3. místo
Ondřej Žoch

Předmětová komise ČJ

 

 

 

Hodnocení práce předmětové komise českého jazyka
ve školním roce 2013/2014


    Členové komise se scházeli pravidelně 1x za čtvrtletí, podle potřeby i častěji. Na 1. schůzce vytvořili plán předmětové komise. V něm jsou zakotveny aktivity, které se osvědčily: zaslali 20 literárních prací do soutěže Městské knihovny v Prostějově Sovičkiáda (David Chytil z 5. A získal 2. místo), zapojili se do podzimního projektového týdne zaměřeného na „Poruchy příjmu potravy“, zajišťovali péči o žáky zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné. Kladli důraz na rozvoj čtenářských dovedností a schopností.
     Členka komise N. Tesaříková připravovala žákyně na recitační vystoupení na veřejnosti (vernisáž výstavy, shromáždění k 28. říjnu, na besedě se spisovatelkou p. Matysíkovou, na schůzi Klubu žen a u pomníku).
    Komise projednávala obecné zásady a hodnocení prací v bodech v dějepise a v jednotlivých složkách českého jazyka pro elektronickou žákovskou knížku. Připravila a uskutečnila školní kolo recitační soutěže. Poprvé zde vystoupili moderátoři z řad žáků Tereza Skaličková a Petr Kundel, oba z 6. třídy. Soutěže se zúčastnilo 50 žáků. První tři vítězové z I. – III. kategorie a jedna žákyně ze IV. kategorie byli posláni do okresního kola.
     Členové komise také uskutečnili školní kolo dějepisné olympiády. Do okresního kola postoupili Jiří Motal z 8. třídy a Jakub Přibyl z 9. B – bez předního umístění.  Ze školního do okresního kola olympiády v českém jazyce postoupila Kateřina Oulehlová (získala 4. místo a byla náhradnicí pro krajské kolo) a Jan Bartošík obsadil v okresním kole 15. – 17. místo.
     Komise spolupracovala s metodickým sdružením při sestavování kontrolních prací z českého jazyka a hodnocení těchto prací, při výběru mimočítankové četby a při řešení dalších akcí.
     V březnu vyhlásila Městská knihovna v Němčicích nad Hanou literární soutěž Andersenova hvězdička, do které komise poslala asi 20 žákovských prací. Vyhodnocení těchto prací bylo provedeno na dětském představení na Hanáckém divadelním máji. Členové komise se zapojili svým vystoupením do školní akademie. I letos se žáci mediální výchovy zúčastnili soutěže Školní časopis. Byla provedena kontrola počtu učebnic českého jazyka, dějepisu a čítanek a jejich počet byl dostačující.
     Učitelé českého jazyka a dějepisu spolupracovali na časovém a obsahovém plnění plánu, při sestavování čtvrtletních kontrolních prací a průběžně je vyhodnocovali. Věnovali pozornost nabídce kurzů pro další vzdělávání učitelů. Poskytovali informace vyučujícím VOZ v těch oblastech, které se jich týkaly (soutěže a akce k výročím).

 

 

Školní kolo recitační soutěže – únor 2014

školní kolo recitační soutěže - únor 2014

     Ve středu 12.2.2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do níž se zapojilo 50 žáků. Na soutěžící se přišli podívat i žáci školní družiny, spolužáci účinkujících a několik rodičů. Porota posuzovala vesměs výborná vystoupení všech účinkujících.    

     Soutěž byla rozdělena do 4 věkových kategorií. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie 4. a 5. tříd, kde byla také velká konkurence. Porota (paní učitelky   N. Tesaříková,  H. Svobodníková, L. Literová) neměla lehkou situaci v rozhodování, protože všichni soutěžící se snažili, aby jejich výkony byly co nejlepší.  Věříme, že žáci z 1. až 4. kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

Výsledková listina:

I. kategorie:

1. Barbora Bartáková, 2.A        
2. Nikola a Lucie Kuchaříkovy, 3.A
3. Adéla Špačková, 3. A

II. kategorie   

1. Hana Pospíšilová, 5. A  
2. Miroslava Minaříková, 5. A a Pavel Holík, 5. A
3.Vlastimil Adam Palíšek, 5. A

III. kategorie
1. Barbora Bašková, 7. tř.
2. Bohuslava Fréharová, 7. tř. a Alena Kyseláková, 7. tř.  
3. Kristýna Burdová, 7. tř.

IV. kategorie      
1. Adriana Harnová, 8. tř.
2. nebylo uděleno
3. Alžběta Šimáková, 8. tř. a Jakub Huťka, 9. A

Všem účinkujícím děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

M. Krejčová

 

Školní recitační soutěž 2013

     Ve středu 27. února 2013 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do níž se zapojilo 53 žáků. Mimo soutěž vystoupilo pět prvňáčků, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících a jejich učitelů se přišli podívat i spolužáci účinkujících. Porota ve složení kulturní pracovnice města Němčic n. H. Ing. Jany Oulehlové, knihovnice Jany Hošákové a paní učitelky Mgr. Nadi Tesaříkové hodnotila odpovědně všechna vystoupení účinkujících.

 Soutěž byla rozdělena do 4 věkových kategorií.

Výsledky školního kola

I. kategorie

 1. místo        Martina Dorota Bašková /3. B/
 2. místo        Tomáš Litera  / 3. A/
 3. místo        Ema Kačírková /3. B/ a Veronika Luběnková /3. B/


II. kategorie


1. místo          Martin Kyselák   /4. A /
2. místo          Kristýna Ševčíková  /4. A /
3. místo          Vojtěch Pina  /5. tř. /

 

III. kategorie


1. místo          Bohuslava Fréharová  /6. tř./
2. místo          Alena Kyseláková /6. tř./ a Barbora Bašková  /6. tř./
3. místo          Kristýna Burdová /6. tř./       

 

IV. kategorie

 1. místo        Jan Bartošík  /8. A/
 2. místo        Leona Klesnilová  /8. A/
 3. místo        Radomír Kouřil  /8. A/ a Jakub Huťka /8. A/
  Letošní recitační soutěž měla dobrou úroveň a věříme, že žáci, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

M. Krejčová

 

 

Olympiáda v českém jazyce 2012/2013

     V prosinci 2012 se uskutečnilo školní kolo 39. ročníku olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 10 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci vypracovávali úkoly ve dvou disciplínách – jazykové a slohové. Úkoly byly náročné na postřeh a soutěžící museli prokázat nápaditost a slovní obratnost. Ve slohové části zpracovávali téma Za tohle ti patří dík…      
     Do okresního kola postoupili Jan Bartošík a Kateřina Oulehlová z 8. A.
     V okresním kole olympiády z českého jazyka se Jan Bartošík umístil na pěkném 4. místě.

Oběma žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

M. Krejčová

Sovičkiáda 2012

Karnet Tomáš

I letos v září se naše škola zapojila do literární soutěže Sovičkiáda, kterou pořádá Okresní knihovna v Prostějově. Letos to byl již 11. ročník. Za uplynulých deset let bylo z naší školy oceněno celkem 15 prací. Letos jsme jich zaslali víc než 10.  V oblasti poezie v konkurenci dalších 69 prací obsadil 1.místo Tomáš Karnet ze 6.třídy. Blahopřejeme.

N. Tesaříková

Výsledky dějepisné olympiády

Dne 2.2.2012 se na škole E. Valenty v Prostějově uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády.
Dějepisné olympiády se zúčastnilo 25 žáků z 12 ZŠ a gymnázií. Na 10. místě se umístil žák naší školy Lukáš Karásek s celkovým počtem bodů 43,5. Na 14. místě pak Kryštof Bouda s 38 body a na 21. místě Jakub Flóra s 28 body. Vystoupení našich žáku v konkurenci gymnázií lze považovat za velmi úspěšné.

Mgr. František Matoušek

 

Školní kolo recitační soutěže

    Ve středu 15. února 2012 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěžní odpoledne nesoutěžně  zahájili  žáčci z 1. tříd, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i žáci školní družiny a spolužáci účinkujících.                                                                                                                                                                       
     Do soutěže se zapojilo si 30 žáků od druhého do devátého ročníku, které hodnotila odborná nezávislá porota ve složení paní Jana Oulehlová (kulturní pracovnice MěÚ Němčice nad Hanou), paní Jana Hošáková (pracovnice městské knihovny), paní Luďka Kouřilová (bývalá pracovnice knihovny) a paní učitelka Tesaříková.

Výsledky školního kola

 I. kategorie
1. místo      Hana Pospíšilová 3. A
2. místo      Kristýna Ševčíková 3. A a Zdeněk Chalánek 3. B
3. místo      Michaela Vosičková 3. A a Tomáš Litera 2. A

 II. kategorie
1. místo      Alena Kyseláková a Martina Kyseláková obě 5. třída
2. místo      Tereza Skaličková 4. třída a Petra Lechnerová 5. třída
3. místo      Nela Macenauerová 4. třída a Karolína Hrubá 5. třída

 III. kategorie
1. místo      nebylo uděleno
2. místo      Adriana Harnová a Zuzana Kvíčalová obě 6. třída
3. místo      nebylo uděleno

IV. kategorie
1. místo      Anna Buriánková
2. místo      nebylo uděleno
3. místo      nebylo uděleno

 

      Děkujeme všem účinkujícím za pěkný kulturní zážitek, za to, že se věnují uměleckému přednesu.
    Vítězní žáci z každé kategorie budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Přejeme jim mnoho úspěchů.


M.Krejčová a N.Tesaříková

 

Olympiáda v českém jazyce

Začátkem prosince se uskutečnilo školní kolo 38. ročníku olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 12 žáků 9. ročníku.  Žáci soutěžili ve dvou disciplínách – jazykové a slohové. Ve slohové části měli zpracovat úkol na téma Za dveřmi je ...  Práce byly většinou nápadité a o pořadí rozhodovala jazyková část.
     Do okresního kola postoupili tito žáci:

1. Karolína Štěpánková 23 b
2. Lucie Přidalová 21 b
3 Sára Hrabalová (jako náhradník) 20 b

Mgr. Milada Krejčová

 

Školní kolo recitační soutěže 2011

 Ve  středu 16. února 2011 se na naší škole uskutečnilo školní kolo v uměleckém přednesu, a to ve školní knihovně. Soutěž zahájila paní ředitelka Hana Matušková, do odborné poroty zasedly L.Kouřilová z městské knihovny a paní učitelky Krejčová a Tesaříková. O fotodokumentaci se postarala žákyně 9.ročníku K.Kučerová.
V úvodu vystoupili  mimo soutěž tři prváčci, aby si vyzkoušeli recitování před zaplněnou třídou.  V 1. kategorii soutěžilo celkem 17 chlapců a dívek, v 2. kategorii 15, ve 3. kategorii  14 a v nejstarší 4. kategorii 7. Úroveň školního kola byla dobrá, všichni se snažili o co nejlepší výkon. Mile nás letos překvapil větší počet přednášejících chlapců. Kromě 56 recitátorů hlediště zaplnili také další diváci, kteří přišli povzbudit své spolužáky.
Všem zúčastněným dětem děkujeme za jejich zájem o umělecký přednes a vítězům, kteří postoupí do okresního kola, přejeme hodně štěstí. Okresní kolo se uskuteční 23. března v Prostějově.

 

Výsledková listina

1.kategorie


1.místo

Hana  Pospíšilová, 2.A

2.místo

Tereza Kvapilová,3.tř.

3.místo

Michaela Vosičková,2.A

2.kategorie


1.místo

Gabriela Konšelová,5.tř.

2.místo

Eliška Klevetová, 4.tř.

3.místo

Martina Kyseláková a

 

Petra Lechnerová, 4.tř.

3.kategorie


1.místo

Klára Knechtová, 7.tř.a

 

Kamil Ošmera, 6.A

2.místo

Kateřina Oulehlová, 6.A

3.místo

Radomír Kouřil, 6.A

4.kategorie


2.místo

Anna Buriánková a

 

 Zuzana Vránová, 8.tř.

3.místo

Monika Dvořáková, 9.A

Mgr. M. Krejčová a Mgr. N. Tesaříková

Andersenova hvězdička 2010

 - literární soutěž pořádaná naší městskou knihovnou pro žáky naší  základní školy, termín odevzdání 2.dubna, vyhodnocení  proběhne
na Hanáckém divadelním máji, a to 1.stupeň bude vyhodnocen v pondělí 3.5. a 2.stupeň v pátek 7.5. 2010.

 

Sovičkiáda 2010

- literární soutěž pořádaná okresní knihovnou v Prostějově. Termín odevzdání přihlášek je 15.9. Vyhodnocení proběhne v říjnu v dětském oddělení Okresní knihovny v  Prostějově.

                     

 

Okresní kolo recitační soutěže 2010

Osmera

Ve čtvrtek 11. března 2010 se v Prostějově uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže.  Z naší školy se ho zúčastnilo 6 žáků ve čtyřech kategoriích. Všichni soutěžící naši školu dobře reprezentovali.  Nejlépe si vedl Kamil Ošmera z 5. A. Umístil se ve své kategorii na pěkném 3. místě a 16. dubna se zúčastnil krajského kola v Olomouci. Blahopřejeme.

Mgr. M. Krejčová a Mgr. L. Literová

 

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 2.12. 2009 proběhlo v 9.ročníku na ZŠ Němčice nad Hanou školní kolo  olympiády v českém jazyce, do kterého se zapojilo 16 žáků. Ve stejném týdnu se uskutečnila i v 8.ročníku, kde se zapojilo 12 žáků.. Do okresního kola, které se uskuteční 16.3.2010, postupují: Kristýna Klvačová a Petra Doležálková z 9.ročníku /obě po 19 bodech/. Jako náhradník Michaela  Večerková také z 9.ročníku.

N. Tesaříková

 

Školní kolo recitační soutěže - 15. února 2010

recitaacerecitacerecitace

V pondělí se ve škole recitovalo

V pondělí 15. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Recitovalo celkem 40 dětí. Mimo soutěž vystoupilo osm prvňáčků, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i spolužáci účinkujících.
Výkony recitátorů posuzovala porota ve složení kulturní referentky města Němčic n. H. Ing. Jany Oulehlové, vedoucí knihovny Luďky Kouřilové a učitelky Mgr. Lenky Literové. Organizačně soutěž zajišťovaly učitelky Mgr. Naďa  Tesaříková a Mgr. Milada Krejčová.
Soutěž byla rozdělena do 4 věkových kategorií. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie 4. a 5. tříd, kde byla také velká konkurence.

Porota neměla lehkou situaci v rozhodování, protože všichni soutěžící se snažili, aby jejich výkony byly co nejlepší.  Věříme, že žáci z 2. až 4. kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

Výsledky:

I. kategorie
1. místo
Jaromír Václavíček
2. místo
Adriana Kotulová 2. tř.
3. místo

Denisa Kovářová

Nela Macenauerová

 

II. kategorie
1. místo
Kamil 0šmera 5.A
2. místo
Kateřina Novotná 5.A
3. místo

Lukáš Janáček 4.tř

Kateřina Oulehlová 5.A

Adéla Večerková 5.A

 

III. kategorie
1. místo
Klára Knechtová 6. tř
2. místo
Barbora Jurtíková 6. tř.

 

IV. kategorie
1. místo
Daniela Kroupová 8.A
2. místo
Petra Gojišová 9.B
3. místo
Michaela Večerková 9.B

 

Výhercům blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

Mgr. Milada Krejčová

 

 

 

 

Výsledky školního kola Olympiády dějepisu

na ZŠ Němčice nad Hanou

V prvním lednovém týdnu roku 2010 se na naší základní škole uskutečnilo školní kolo Olympiády dějepisu za účasti 15 žáků z 8. a 9. ročníku.

VÝSLEDKY :

 

1. Tereza Wacyková, 9.A  ( 65 bodů )

2. Petra Gojišová, 9.B  ( 60 b. )

3. Klára Jemelková, 8.A ( 59 b. )

4. Iveta Králová, 8.B ( 57 b. )

5. - 6.  Viktor Matoušek, 9.A  a  Daniela Kroupová, 8.A ( oba  56 b. )

7. Veronika Svozilová, 8.A ( 54 b. )

8. Pavel Kučírek, 8.B ( 51 b. )

9. - 10. Kateřina Fečová, 8.B  a Lukáš Mička, 9.A   ( oba  48 b. )

11. Markéta Sklenářová, 8.A ( 47 b. )

12. Arnošt Matoušek, 8.B ( 45 b. )

13. Antonín Bartošík, 8.B ( 44 b. )

14. Marek Brandýs, 8.A ( 42 b. )

15. Karel Hrdý, 9.A ( 34 b. )

Děkujeme všem žákům za účast a vítězům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Pavel Janura a Mgr. František Matoušek

 

 

Do Sovičkiády 2009 jsme zaslali:

 1. Kolektivní práce bývalých prváků
2. Jiří Motal, 4.tř.: Příběh Jana IV.
3. Klvač, Šikling, 6.tř.: Kapela
4. Monika Zedníčková, 6.tř.: Flétna, Já a pirát z Karibiku
5. Tomáš Spíchal, 7.B: Pohádková krajina, Jaro, Čtyři roční období
6. Monika Borovičková, 7.B: Popis pohádkové krajiny
7. Ivana Hrubá, 8.B: Škola
8. Petra Burdová,8.B: Ve škole
9. Markéta Soviarová: Jaká bych byla učitelka
10.Tomáš Chytil, 9.A: Pověst o němčickém strašidle
11.Pavla Bartíková, 9.B: Fejeton o fejetonu
12. Petra Spíchalová, 9.A: Kapka vody,Moje poprvé,Mé oblíbené místo,Jako motýl 
13. Petra Gojišová, 9.B: Dokonalé Vánoce
14. Petr Květoň, 9.B: Nakažen dnešní dobou
15. Miroslava Vykoukalová,9.B: Nechci přijít o rodiče

V okresním kole této soutěže byla oceněna Petra Spíchalová, která se svou básní Kapka vody obsadila velmi pěkné místo v konkurenci žákyň gymnázií.

Naďa Tesaříková

 

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 17. března 2009 proběhlo v Prostějově okresní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se  zúčastnily vítězky kola školního – Petra Spíchalová z 8.A a Monika Kvíčalová z 9.A. Úkoly byly rozděleny do dvou částí. První se zaměřila na jazykové znalosti, druhá na slohové dovednosti. V konkurenci  33 soutěžících si velmi úspěšně vedla MONIKA KVÍČALOVÁ, která obsadila výborné 5. místo a jako nahradník je nominována do krajského kola.  Petra Spíchalová se umístila v druhé polovině soutěžního pole. Děkuji oběma děvčatům za reprezentaci školy a Monice gratuluji k velkému úspěchu.

                                                    Mgr. Pavel Janura, Mgr. Naděžda Tesaříková

 

 

 

Okresní kolo recitační soutěže v Prostějově 10.3.2009

recitacerecitace

   V úterý 10.března 2009 se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo 8 žáků, a to: Alžběta Šimáková, Gabriela Konšelová,  Ondřej Gardavský, Barbora Jurtíková, Natálie Kubíčková, Kateřina Žochová (společná fotografie), Petra Doležálková a Petra Gojišová. Přestože z každé kategorie postupovali až 4 recitátoři do krajského kola, našim se to v silné konkurenci  nepodařilo, i když se všichni moc snažili.
Letos při pořádání školních kol jsme úzce spolupracovali  se ZUŠ  a společně jsme se pak vydali i na okresní kolo. Z naší školy to byli ještě Klára Knechtová a Kristýna Kučerová. Je dobré, že  Po vyhodnocení okresního kola jsme se stavili na zmrzlinu a pak spěchali na autobus.        

                                                                                              N.Tesaříková

 

 

Školní kolo recitační soutěže 2008/2009

recitacerectitacerecitacerecitace

    Ve středu  18. února 2009 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěžní odpoledne nesoutěžně  zahájili tři žáčci z 1. třídy, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i žáci školní družiny a spolužáci účinkujících.                                                                                                                                                                       
Do soutěže se zapojilo 42 žáků od druhého do devátého ročníku, které hodnotila odborná nezávislá porota ve složení Hana Kotyzová (zástupkyně ředitele ze ZUŠ Prostějov), Zdenka Gregorová (učitelka ZUŠ Němčice) a Luďka Kouřilová (knihovnice naší městské knihovny). Technické zázemí zajišťovala Ivana Korvasová z městského kulturního střediska.

   
   

V každé kategorii bylo uděleno první, druhé a třetí místo.

 

V I. kategorii soutěžilo 8 žáků
1. místo
Alžběta Šimáková
2. místo
Gabriela Konšelová
3. místo
Marie Horáková
 
Ve II kategorii soutěžilo 9 žáků
1. místo Ondřej Gardavský
2. místo Barbora Jurtíková
3. místo Klára Knechtová

 

Ve III. kategorii soutěžilo 12 žáků 1. místo Natálie Kubíčková
2. místo Kateřina Žochová
3. místo Anna Buriánková

 

Ve IV. kategorii soutěžilo 13 žáků 1. místo Petra Doležálková
2. místo Petra Gojišová
3. místo Markéta Soviárová

      Děkujeme všem účinkujícím za pěkný kulturní zážitek, za to, že se věnují uměleckému přednesu. Děkujeme učitelům za čas, který věnovali přípravě dětí na soutěž. Letošní recitační soutěž měla dobrou úroveň a věříme, že žáci z 2. až 4. kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

M.Krejčová a N.Tesaříková

Voda bez hranic

Tak se jmenuje soutěž, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem této soutěže je, aby si žáci uvědomili, že voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů.  Naše škola se zapojila do literární části. Žáci měli za úkol složit vlastní báseň na téma Voda bez hranic. Odeslali jsme celkem 14 básní žáků 6. a 8. tříd. Nám se nejlépe líbila báseň Petry Spíchalové z 8.A třídy:

Kapka vody

Petra Spíchalová, 14 let, 8.A


Vysoko v horách, kde potok pramení,
vytéká z půdy voda třpytivá.
Valí se z kopce, kámen po kameni
a doběla ho každý omývá.

Jak padá ze skal ten pramínek malý,
svou sílu nabírá.
A potůček malý, jenž z pramínků se stal,
do řeky proudí a potom ještě dál.

Dlouhá je cesta vody
přes všechna údolí a kraje,
než zastaví se v moři a přejde v oceán.

Tam slunce vytvoří z ní páru
a vyzvedne ji do oblak.
Ta plují po celém tom širém světě,
než dostanou se znovu k nám.

…na tvář mi spadla dešťová kapka.
Kapka, která začala svou pouť v horách.

                                           N.Tesaříková, M.Krejčová

 

 

   

 

   

 

   
   

 

Školní kolo dějepisné olympiády

V pátek 14. 11. 2008 proběhlo na ZŠ Němčice nad Hanou školní kolo dějepisné olympiády, do kterého se zapojilo 20 žáků 8. a 9. tříd. Do okresního kola postupují: Michael Hrubý / 65 bodů /,  Lukáš Mička / 63 bodů/ a  Lucie Zedníčková / 52 bodů /.
Téma olympiády se týkalo středověku – Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě.

Mgr. Milada Krejčová, Mgr. Naděžda Tesaříková,

 

Výběrová soutěž v uměleckém přednesu žáků základních a středních škol Olomouckého okresu

13.11.2008

 

recitační soutěž

      I letos  se naše škola zapojila do této soutěže. Reprezentovali nás tito žáci: Barbora Jurčíková a Václav holub z 5. třídy, Natálie Kubíčková ze 6.B a Petra Doležálková z 8.B. Bohužel s námi nejela Petra Gojišová, která se pečlivě připravovala, ale pak onemocněla.
Všem děkuji za reprezentaci školy, nezahanbili naši školu ve velké konkurenci. Blahopřejeme všem, zvláště pak Natálii Kubíčkové, která obsadila 4.místo.

Mgr. NaděždaTesaříková

 

 

 

 

Sovičkiáda 1Sovičkiáda 2

Vyhodnocení okresní literární soutěže Sovičkiáda 2008

 Do literární soutěže Sovičkiáda, kterou organizuje Okresní knihovna v Prostějově, jsme zaslali 25 prací žáků ze 6. až 8. ročníku. Porota vybrala práce Broňka Mrkvi a Kristiána Vlacha ze 7.A, které napsali na téma Jak Němčice o poklad přišly. Broněk obsadil 3. místo a Kristián 2. místo. Jejich diplomy i vítězné práce jsou vystaveny na nástěnce vedle sborovny. Blahopřejeme a věříme, že i v příštím roce se do literárních soutěží zapojíte.

Mgr. Naděžda Tesaříková

 

 

 

 

 

Výsledky školního kola olympiády

v českém jazyce v roce 2008

V lednu a únoru proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnění žáci dosáhli těchto výsledků:

 
jméno
jazyková část
sloh
celkem
1.
Žaneta Fidrová 9.B
7
6
13
2.
Karel Brlík 9.B
6
6
12
3.
Pavel Slivka
10
4
14
4.
Pavel Horák
7
7
14
5.
Nikola Domanská 9.A
4
5
9
6.
Lucie Králová 9.A
2
6
8
7.
Nikola Šustková 9.B
6
8
14
8.
Kristýna Steinerová 9.B
7
5
12
9.
Filip Kejnar 9.B
11
7
18
10.
Lucie Soviárová 9.A
4
5
9
11.
Vladimír Antel 9.A
6
7
13
12.
Radim Kyselák 9.B
3
6
9
13.
Květoslava Vykoukalová 9.A
5
-
5
14.
Markéta Vránová 9.A
4
3
7
15.
Miroslava Foltýnová 9.B
4
7
11
16.
Veronika Sedláčková 9.B
3
7
10
17
Martin Petroš 8.tř
5
4
9
18.
Pavel Luběna 8.tř
10
6
16
19.
Jan Štěpánek 8.tř
11
7
18
20
Veronika Župková 9.A
8
8
16

Do okresního kola postupují Jan Štěpánek z 8. tř. a Filip Kejnar z 9. B. Úspěšným řešitelům školního kola blahopřejeme.

Mgr. Milada Krejčová, uč. českého jazyka

 

 

Jako každým rokem i letos proběhlo v pondělí

11. 2. školní kolo recitační soutěže,

do níž se zapojilo 44 žáků. Mimo soutěž vystoupili dva prvňáčci, aby si vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě soutěžících se přišli podívat i žáci školní družiny, spolužáci účinkujících a několik rodičů. Porota ve složení kulturní referentky města Němčic n. H. Ivany Korvasové, vedoucí knihovny Luďky Kouřilové a učitelek Mgr. Nadi Tesaříkové a Mgr. Milady Krejčové posuzovala vesměs výborná vystoupení všech účinkujících.
Recitační soutěž měla dobrou úroveň a věříme, že žáci z 2. až 4. kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní školu úspěšně reprezentovat.

Výsledková listina:

I. kategorie
1
Václav Kubíček 3.b
2
Daniela Brlíková 3.b
3
Alžběta Šimáková 2.tř
II. kategorie
1

Václav Holub 4 tř

Natálie Kubíčková 5.b

2
Barbora Jurtíková 4 tř
3
Petra Hrušková 5.a
III. kategorie
1
Michaela Večerková 7.b
2
Kristýna Klvačová 7.b
3

Kristýna Milčáková 7.a

Daniela Kroupová 6.a

IV. kategorie
1
Martin Vrána 8.tř
2
Veronika Župková 9.a
3
Klára Nováková 9.a

Všem účinkujícím děkujeme za pěkný kulturní zážitek.     

Mgr. Milada Krejčová

 

 

 

 

V prosinci 2007 se uskutečnila na naší škole dějepisná olympiáda. Tématem bylo poznávání osobností české a moravské kultury. Školního kola se zúčastnilo celkem  16 žáků 8. a 9. ročníku. Vyhodnocení proběhlo v lednu a do okresního kola postupují Lucie Soviárová z 9. A a Jiří Temlík z 9. B.  Blahopřejeme.

M. Krejčová

Pořadí
Jméno
Počet bodů
1. - 3.
Lucie Soviárová
99
Květa Vykoukalová
Jiří Temllík
4. - 8.
Veronika Sedláčková
98
Petra Novotná
Šárka Knechtová
Veronika Župková
Markéta Vránová
9. - 10.
Nikola Šustková
97
Kristýna Steinerová
11. - 12.
Lucie Králová
96
Filip Kejnar
13.
Lukáš Matula
95
14.
Lucie Zedníčková
93
15.
Romana Nedbalová
91
16.
René Reiskup
76

 

 

 

Sovičkiáda 2007

sovickiada

je literární soutěž, kterou vyhlašuje dětské oddělení okresní knihovny v Prostějově.

Naše škola do letošního ročníku (2007/2008) zaslala práce pěti žáků. Nejmladší je žákem 2.ročníku

18.10. 2007 byl v prostějovské knihovně v dětském oddělení vyhodnocen již 6.ročník literární soutěže. Mezi 6 finalistů se dostali dva žáci 7.B naší školy - Petra Gojišová s prózou O zubním kartáčku a Michael Hrubý s básní  Kočka. Petra skončila na pěkném 4.místě a Michael získal zvláštní cenu za poezii.

Blahopřejeme!

Mgr. Naděžda Tesaříková

 

Andersenova hvězdička 2007

Druhého dubna u příležitosti narození H.Ch. Andersena žáci odevzdávali své literární práce do soutěže Andersenova hvězdička, kterou již podruhé vyhlásila naše městská knihovna. Své práce odevzdalo více než 10 žáků. Vítězové byli vyhlášeni na Hanáckém divadelním máji.

Jiří Motal z 1.třídy za příběh O vajíčku
Michal Hrubý z 6.B za poezii
Petra Gojišová z 6.B za příběh O zubním kartáčku
Veronika Sedláčková z 8.B za několik povídek

 

Recitační soutěž 2007

foto

Ve středu 21. 2. 2007 se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 36 žáků. Soutěžili ve čtyřech kategoriích podle věku. Porotu tvořily paní Ivana Korvasová /pracovnice kulturního zařízení/, Luďka Kouřilová /knihovnice/ a Milada Krejčová /učitelka ZŠ/.

Všichni recitátoři se snažili, aby jejich přednes byl co nejlepší. Pro žáky - posluchače to byl pěkný kulturní zážitek a někteří po skončení říkali, že je mrzí, že se soutěže také nezúčastnili. Tak až příště!   Výsledky školního kola recitační soutěže:

  I.kategorie
 • 1. místo Václav Holub
 • 2. místo Klára Knechtová
 • 3. místo Nikol Kočí
 
  II.kategorie
 • 1. místo Kateřina Žochová /5.A/
 • 2. místo Anna Buriánková /4.A /
 • 3. místo Natálie Kubíčková /4.B/
  III.kategorie
 • 1. místo Petra Gojišová /6.B/
 •       Petra Doležálková /6. B/
 • 3. místo Karolína Chromcová /6.A/
  IV.kategorie
 • 1. místo Michala Domanská /9.A/
 • 2. místo Veronika Župková /8.A/
 • 3. místo René Reiskup /8. B/
  Výhercům blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za pěkné kulturní vystoupení.

Chcete vidět víc?

za organizátory Mgr. Milada Krejčová

 

Andersenova hvězdička 2006

V mladší kategorii byly vyhodnoceny literární práce
Petry Gojišové
Kristýny Klvačové
Michala Hrubého

Ve starší kategorii byly vyhodnoceny literární práce
Lucie Blažkové
Adély Skoupilové
Kristýny Strašákové

Všechny odevzdané práce budou poslány do okresní literární soutěže Sovičkiáda. Oceněným blahopřejeme a věříme, že v příštím kole se do soutěže zapojí více žáků.

Michal Hrubý, 5.B

Pes

Je to velké či malé zvíře, 
nejlepší přítel člověka, někdy mu i ublíží. 
Myslím, že je to k nevíře, 
když nejdete na procházku, smutně vyhlíží. 


Když jdete ven, hned ožije, 
dáte si večeři, tu si užije.
Teprve co když uteče
sousedovic kočka, zlostí přeteče. 


Tys to ještě nevěděl,ani půlku věty. 
Přijdi třeba k nám, na zahradě honí ježky. 
Když usne, zdá se mu, že
přešel celou republiku pěšky. 

 

Petra Gojišová, 5.B

O zajíci Ouškovi a hlemýždi Fridolínovi

Byl jednou jeden zajíc, který se jmenoval Ouško. Pobýval většinou u pole jednoho sedláka. Občas ho sedlák spatřil, jak si pochutnává na jeho zelenině. Mnohokrát již držel zajíce za uši, ale Ouško se z toho vždy nějakým způsobem vyvlékl. Na paloučku u lesa vesele bublal malý potůček. Tady se zase rád potuloval hlemýžď jménem Fridolín. Byl to nejkrásnější hlemýžď v okolí. Všechna zvířátka obdivovala jeho domeček. Jeho ulita byla totiž zvláštní tím, že měla uprostřed roztomilé okénko.
Jednou se hlemýžď setkal se zajícem na polní cestě. Představili se a hned se skamarádili. Jednoho dne se zajíc s hlemýžděm nudili. Ouška napadlo, že by si z klacíků mohl vyrobit houpačku. Dal se tedy do práce a ani mu to dlouho netrvalo. Hlemýžď zase našel žlutý květináč, který ležel pohozen i s květinou v trávě. Fridolín ho hned prozkoumal. Připadal si jako v malé zahrádce. Moc se mu tam zalíbilo a řekl si, že by tam mohl chodit odpočívat. Nakonec se kamarádi rozloučili a šli spát. Ráno když se probudili, zjistili, že právě dnes se slaví Velikonoce. Zajíček Ouško si řekl, že si uplete z vrbových proutků pomlázku. Potom běžel za nejbližší zaječí kamarádkou na mrskut. Vykoledoval si krásná barevná vajíčka. Hlemýžď Fridolín si na tyto tradice moc nepotrpěl a tak si raději zalezl do svého květináče. Ouško byl po dnešním dni velmi utahaný, a tak si lehl do čerstvé trávy.
Příští den na ty dva kamarády čekalo jistě zase nějaké dobrodružství.

Kristýna Klvačová, 5.B

Pohádka o zvířátkách z lesa

Na východojižní straně ostrova se ukrýval malý, ale přitom útulný lesík. V našem malém lesíku jménem Zvířecí domeček, žila zvířátka: antilopa Týna, medvídek Dudu, bobr Dubínek a nejmenší z nich byla včelka Mája.
Bobr se rozhodl, že si postaví hrad, pokácel všechny stromy. Jak se zvířátka vzpamatovala, nevěřila svým očím. Jejich stromy byly všechny pryč?! Řekli si, že si vyrobí člun z listů a odplují na druhou stranu ostrova. Když měli člun hotový, vyjeli. Bobr hledal kamarády, aby jim ukázal nový hrad, ale nikoho nenašel. Uvědomil si, že udělal chybu. Vyšplhal na hrad a rozkřikl se. „Žádný hrad nechci!“ a jak to vyslovil, hrad se rozbořil a skončil ve vodě i s bobrem. Litoval svého činu a byl smutný, že ztratil kamarády. Byl v zamyšlení, když ho štípla včelka Mája. Ten se zaradoval, že vidí své kamarády. Medvídek Dudu mu dal semínka na nové stromy. Společně semínka zalévali a za nedlouho vyrostly. Zvířátka se zase měla ráda a bobr už nikdy nestavěl žádný hloupý hrad.

Lucie Blažková, 8.B

Láska

Copak je to vlastně láska? 
Je to láska, nebo klam? 
Je to snad jen hloupá sázka, 
na to já se Tě teď ptám. 


Po nocích bloudí v ulicích,
výraz štěstí na lících. 
Vidí kolem stromy kvést, 
modré z nebe párům snést. 


Je to dáma nenápadná,
práce s ní však není snadná. 
Někdy se rychle vytratí, 
tak jako vlak na trati. 


Ale když chce, trvá věčně, 
nádherně a nekonečně. 
Copak je to vlastně láska? 
Není to jen pouhý klam! 


Není ani žádná sázka, 
Tvoje srdce v srdci mám…  

Lucie Blažková, 8.B

Mikuláš

„Tak kam teď?“ zeptám se Pavla, mého nejlepšího kamaráda snad už od školky v kostýmu Mikuláše. „Do Horní 356,“ odpoví mi rychleji, než čekám. Abych to tedy upřesnila, každý rok chodíme 5.prosince po domech jako klasická předvánoční trojka: anděl, Mikuláš a čert. Jednak si přivyděláme nějakou tu korunu, jednak mě jako čerta extrémně baví strašit všechny ty malé človíčy.
V Horní 356 otevře docela příjemná paní a poté, co její asi čtyřletá holčička zazpívá trošku roztřeseným hlasem Skákal pes, se odebíráme domů. 200 Kč! „Taky dobrý!“ neodpustí si Pája poznámku po rozdělení našich „výdělků“. „Minulý rok to vyšlo na 300!“ neodpustím si zase poznámku já. „No, ale minulej rok nás nebylo sedm, ale pět, uvažuj logicky!“ vpálí mi Pavel do očí a já se hned musím stáhnout. „Tak čau zítra!“ Rozloučím se s partou, která se na mě udiveně kouká. „Ty to s náma nejdeš zapít!“ zeptá se Pája. „Ne, ještě chci zajít za Tomem a jsem unavená.“ „Hm tak zítra,“ rozloučí se zbytek a já jdu.
Tedy teď už spíš sprintuju. Všude kolem sníh, fouká vítr a je strašná zima. No a já s rohy na hlavě, s roztrhaným břichem a řetězem kolem pasu pádím přes město. Tedy proč ty lidi tak koukaj? No jo, on pohled na sprintujícího čerta, kterej pomalu, ale jistě umrzá, není k zahození. „Konečně!“ vykřiknu, když zmrzlá na kost stojím před Tomovým panelákem. Škoda, že je nemocnej – byl by hezkej čertík! Už na chodbě se mi ovšem něco nezdá. Hlasitá hudba duní ze všech stran a do „uzdravovací místnosti“ má Tomův byt vážně daleko! S roztřesenou rukou zmáčknu zvonek a po chvíli mi otevře Tomův bratr Honza. Je úplně mimo a s flaškou rozpitýho Jelzina mě pozve dovnitř. „Jé, čau Léňo!“ pozdraví mě má úhlavní nepřítelkyně v podobném stavu jako před chvílí Honza. „Ahoj!“ odseknu jí rychle. „Nevíš, kde je Tom?“ seberu se, abych po ní nevyjela a čekám na odpověď. „No to fakt nevím, ale před chvílí ploužil s Marcou!“ „S Marcou!“ nechce se mi věřit. „No dyť říkám, a docela se k sobě měli!“ S Marcou? S Marcou. NE! Na to ani nechci pomyslet! Jestli už mě chce podvést, tak prosím jen ne s Marcou! Pohledem ihned zabrousím na pootevřené dveře do ložnice, opatrně do nich šťouchnu. Co vidím potom, si už snadno dokážete domyslet. Tomáš, ten Tomáš, kterého jsem dva roky bezhlavě MILOVALA, ano, teď už můžu použít minulý čas MILOVALA, se v ložnici svých rodičů klidně muchluje s MOU VLASTNÍ SESTROU! Nejkratší cestou vyletím z bytu jako střela a jediné solidní místo na dočasné zahnání mého smutku bude přece jen ta hospoda. Co si ještě matně pamatuji je to, jak do sebe „klopím“ asi pátého panáka a se slzami v očích vzpomínám na to, co mě dokonale odrovnalo, a na to, co bude v příštích měsících stoprocentně mou noční můrou! Tom a moje sestra! Pořád tomu nemůžu uvěřit! Potom už nevím o ničem.
Za týden se probudím, celá v bílém, kolem bílo – první myšlenka je ta,že jsem v nebi, až do té doby, než se nade mě nakloní Pavel – to mi dojde, že jsem v nemocnici. „No tys nám dala!“ uvítá mě „krásnou“ větou. „Co se stalo?“ dostanu ze sebe těžce. „Ležela jsi v parku na lavičce, totálně nadranc, a kdyby tě tam nenašli kolemjdoucí, byla bys už asi rampouch!“ No, celý náš Pavel – dovede žertovat i se smrtí! „Víš já …..“vykoktám. „Pssst – o všem vím“ skočí mi do řeči a obejme mě. „Jsem tu s tebou, kdykoliv budeš potřebovat!“ Podívá se mi zhluboka do očí a já si uvědomím, že je to ON, koho miluju celý život. „Víš, že ses mi líbila už ve školce?“ dodá a já po dlouhé době cítím pocit štěstí. Teď už nám nestojí nic v cestě!
Jo, Mikuláši mají i své výhody! Teď jsem s Pájou šťastná už rok a těším se na 5.prosince…..

Adéla Skoupilová, 8.B

Škola

Ráno jdeme do školy 
i s napsanými úkoly. 
Když nám u něj podpis chybí, 
učitelé se hned diví.
Někteří se rozzuří, 
druzí jednu uštědří, 
že úkoly rádi máme
a přesto je neděláme.


Škola nás hned ráno vítá, 
první hodinu vše lítá. 
Druhá už je klidnější, 
třetí to vše vyřeší. 
Čtvrtou už nás všechno hryže, 
pátou nám zas kručí v břiše. 


Po obědě všechno jásá, 
půjdem domů! 
To je krása. 
Ze školy se rozběhnem, 
bude hezký zbylý den. 

 

Kristýna Strašáková, 8.B

Čtvero ročních období

Ráda se dívám oknem ven, 
však vždy jiným pohledem. 
Ráda chodím na procházku, 
jak je venku? Házím sázku!


Potkala jsem paní krásnou,
byla plná bílých květů. 
Nad květy vždy lidé žasnou, 
tyhle nevyrovnaly se světů! 


Potkala jsem paní hezčí, 
však o trochu později!
První sklonila se smečí-
rázem bylo tepleji! 


Suchý vítr foukl, rázem 
viděla jsem pána v hnědém. 
Všechno listí spadlo na zem 
ve dni octli jsme se v šedém! 


Ti tři byli kamarádi, 
radost byla všude kolem, 
a měli se velmi rádi, 
však zvítězilo dobro nad zlem?  


Paní zima byla krutá, 
krajinu kolem zmrazila. 
Kolem země byla dutá. 
Bílou přikrývkou vše pokryla. 

 

Kristýna Strašáková, 8.B

Rusalčí kvítí

Slunce už vychází, 
kvítí tu roste, 
panna se prochází, 
je děvče prosté.  


To děvče miluje 
mládence ze mlejna, 
rychtář tu verbuje- 
ona je zděšená!  


„Matičko drahá, 
Jakuba berou mi!“ 
Na křížek sahá, 
„bojovat neumí!“  


I běžela hned do kostela 
se slzami v očích, 
tam za Jakuba pomodlit se chtěla, 
v myšlenkách svých horoucích.  


Slunce zas vychází, 
kvítí tu vadne, 
panna se prochází, 
steskem už slábne.  


Každý večer se modlila 
za Jakuba svého milého, 
každý večer slzičku ulila 
a život by dala za něho.  


„Modlím se k tobě každý den, 
ze světa milého mi vrať. 
Jakuba radši přiveď sem 
a raději můj život zkrať!  


„V rusalku bych se proměnila 
nebo v kvítek na zahrádce, 
až Jakuba bych políbila 
byl by konec naší lásce?“  


Slunce teď vychází, 
kvítí je krásné, 
ona tu milého nachází, 
štěstím už zase žasne.  


„Ach můj milý, ty jsi živ! 
Za tebe jsem se modlila 
a já tu smutkem zhynu div, 
když na tebe jsem myslila!  


Tu políbil ji mládenec 
na její krásné líce, 
ona uchopila růženec 
a hlásku nevydala více.  


Tu zatáhlo se modré nebe 
panna v rusalku se proměnila, 
mládenec nevydal hlásku ze sebe, 
tak ona svůj život za jeho proměnila.  


Slunce zas vychází, 
kvítí je tu krásné,
rusalka se prochází-
matka žalem klesne.  

 

 

soutěž o EU

Ve středu 8. dubna proběhlo na naší škole základní kolo soutěže o Evropské unii „ Evropa mladýma očima“. Zúčastnilo se jí 6 pětičlenných družstev pod vedením Lucie Zedníčkové, Veroniky Dostálové, Hany Jedličkové, Jana Štěpánka, Denise Reiskupa  a Petra Šimáka.. V každém byli žáci z různých tříd a ročníků a doplňovali si vzájemně vědomosti o organizaci  a orgánech  Evropské unie. Další otázky byly věnovány členským státům EU. Žáci poznávali osobnosti i typické výrobky těchto států.
Protože 3 družstva měla stejný počet bodů, nakonec o vítězi  rozhodovalo závěrečné poznávání významných staveb.
Vítězem školního kola a reprezentantem školy v oblastním kole, které se bude konat v kině v Němčicích nad Hanou, se stalo družstvo Hany Jedličkové z 9. A.


Blahopřejeme.

    

ŠKOLNÍ  KOLO  PĚVECKÉ  SOUTĚŽE
„O hanáckyho kohóta“


V pondělí 13. listopadu 2017 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Zúčastnilo se ho na 60 dětí z pěveckého sboru Skřivánek, které byly rozděleny  do tří věkových kategorií.  Všichni zpěváčci  dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

I. kategorie (1. – 3. třída)
Kohót
1. místo
Adéla Zahradníková 3.A
Natálie Kaduková 2.A
2. místo
Nella Slezáková 2.A
Sarah Elen Vincencová 3.A
Michal Hajdučko 3.A
3. místo
Daniel Kyselák 3.A
Sára Böhmová 3.B
Kristýna Netopilová 2.A

 

II. kategorie (4. - 6. třída)
Kohót
1. místo
Miroslav Oplocký 4.B
Tereza Kovářová 4.B
2. místo
Adéla Fidrová 4.B
3. místo
Lenka Kubová 6.B
Sofie Antelová 4.B

 

III. kategorie (7. - 9. třída)
Kohót
1. místo
Tomáš Litera 8.A
Lenka Heráková 8.A
Petr Křupka 8.A
2. místo
Žaneta Luběnková 7.B
3. místo
Michal Vrána 8.A

Vítězové z prvních míst budou 12. 12. 2017 naši školu reprezentovat v okresním kole v Prostějově. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů a hlavně zdravý hlásek!
Ostatním zpěváčkům chci moc poděkovat za účast a snahu. Poděkování patří i rodičům za jejich návštěvu, potlesk a podporu, POŠ za sladké odměny pro děti, ale také porotě – Natálii Fidrové, Anně Buriánkové, Michalu Lenertovi a Mgr. Jitce Hanákové, která zajistila krásné pamětní listy a diplomy.

Mgr. Lenka Literová a pěvecký sbor Skřivánek

 

 

VÍTĚZSTVÍ V CELOSTÁTNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽI

Lyra 2017

V sobotu 14. října 2017 se zúčastnilo 6 žáků ZŠ Němčice n. H. celostátní soutěže v populárním zpěvu LYRA 2017. Své pěvecké kvality tady mezi sebou měřilo přes 30 základních a středních škol včetně mezinárodní konzervatoře. Ve finále zazpívalo přes 70 soutěžících.
Do poroty zasedli zkušení hudebníci v čele s profesorkou zpěvu z JAMU. Hodnotili intonaci a techniku zpěvu, rytmus, výběr písně, přirozený projev na jevišti, práci s mikrofonem a celkový dojem. Hostem a členem poroty byl také oblíbený zpěvák MAREK ZTRACENÝ, který před slavnostním vyhlášením výsledků zazpíval pár svých hitů. Poté proběhla i autogramiáda.
Musím přiznat, že jsme se této soutěže účastnili poprvé a nedělali jsme si velké ambice na vítězství. Jeli jsme tam s cílem to víceméně        jen „okouknout“ a posbírat zkušenosti a inspirace. O soutěži jsme se dozvěděli na hudebním festivalu Rockový mlýn, kde vystupovala       naše zpěvačka Lenka Heráková. Brněnským zvukařům se velmi líbila,     a tak nám doporučili se do soutěže zapojit.
Naši sólisté byli rozděleni podle věku do tří kategorií. Svá vystoupení včetně rozhovoru s moderátory zvládli velmi dobře.  U někoho zapracovala ale i tréma. No a jaké byly výsledky?

I. kategorie:    Adéla Zahradníková s písní Ho, ho, Watanay – 3. místo
                         Nella Slezáková s písní Ledové království – účast
II. kategorie:   Miroslav Oplocký s písní Skálo, skálo – 5. místo
                         Tereza Kovářová s písní Pro mámu – účast
III. kategorie:  Tomáš Litera s písní Zrzka od Pavla Callty – 1. místo
                         Lenka Heráková s písní Running – účast

Co k tomu dodat… obrovská radost, slzy dojetí, šok, překvapení, potlesk, gratulace, rozhovory do novin, nadšení…
Odměnou pro Adélku, Mirečka, Toma a vítěze z jiných škol budou dva listopadové koncerty v Moravském Krumlově a v Ivančicích.

Nejlepší z prvních dvou míst (tzn., že i Tomáš Litera ze ZŠ Němčice n. H.) budou zpívat své písně s kapelou na koncertech  po naší republice. Další cenou je poukázka na hodiny hlasové výchovy na JAMU, CD, upomínkové předměty a diplomy. Ale především vzpomínky, zkušenosti, ale i pokora…
Blahopřejeme vítězům i zúčastněným! Nesmím zapomenout ani na Nellinčinu sestru Veroniku Novotnou, která s námi jako bývalá sólistka pěveckého sboru Skřivánek také jela. Soutěžila letos už za střední školy.
Chtěla bych moc poděkovat rodičům za velkou oporu, spolupráci a rozvozy dětí. Díky i Michalu Lenertovi za asistenční pomoc.  Další dík je Ing. Miroslavu Oplockému za sponzorský dar na ozvučovací techniku, se kterou sólisté zkouší. V neposlední řadě poděkování patří ZŠ Němčice, která dětem přispěla na startovné.
Je nám ctí, že naše škola obstála i tentokrát v tak veliké konkurenci celostátní úrovně. Je to dobrá motivace pro naši další práci ve zpěvu, který děláme s láskou.

Mgr. Lenka Literová,
Pěvecký sbor Skřivánek ZŠ Němčice n. H.

 

 

Okresní kolo pěvecké soutěže
O HANÁCKYHO KOHÓTA

Kohot_16_okres

V úterý 6. prosince 2016 proběhlo v Prostějově okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož se zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice n. H. reprezentovalo pět sólistů. Každý si musel připravit dvě nové hanácké písně. O tom, že se pilně připravovali, svědčí diplomy, které přivezli:

      I. kategorie:    Miroslav Oplocký (1. místo s postupem do kraje)
                              Tereza Kovářová (3. místo)  
     II. kategorie:   Dominik Majer  (účast)
     III. kategorie:  Tomáš Litera  (1. místo s postupem do kraje)
                              Petr Křupka  (3. místo)  
   
Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a blahopřejeme, že tak dobře obstáli mezi nejlepšími zpěváčky ze základních škol celého okresu! Máme velkou radost, že němčičtí „Skřivánci“ jsou jako každým rokem opět na výsluní.
A našim dvěma postupujícím finalistům přejeme v dubnovém krajském kole hodně štěstí!

                                                                            Mgr. Lenka Literováa pěvecký sbor Skřivánek

 


„O hanáckyho kohóta 2016“ - školní kolo pěvecké soutěže

kohótkohótkohót


V pondělí 7. listopadu 2016 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Zúčastnilo se ho na 60 dětí  pěveckého sboru Skřivánek, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Všichni zpěváčci dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

  I. kategorie (1. - 3. tř.) II. kategorie (4. - 6.tř.) III. kategorie (7. - 9. tř.)
1. místo

Tereza Kovářová, 3.b
Miroslav Oplocký, 3.b

Dominik Majer, 5.b

Tomáš Litera, 7.a 
Petr Křupka, 7.a

2. místo

Adéla Zahradníková, 2.a
Nella Slezáková, 1.a
Daniel Kyselák, 2.a

Jana Křupková, 4.b
Veronika Oulehlová, 5.b

Veronika Novotná, 9. tř.
Lenka Heráková, 7.a

3. místo

Natálie Kaduková, 1.a
Karolína Schafferová, 1.a
Hana Prečanová, 3.a

Adéla Malíková, 4.b
Tereza Kroupová, 5.a

Michal Vrána, 7.a

Vítězové z prvních míst budou 6. prosince 2016 naši školu reprezentovat v okresním kole v Prostějově. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů a hlavně zdravý hlásek!
          Ostatním dětem chci moc poděkovat za účast a snahu. Poděkování patří i rodičům za jejich návštěvu, potlesk a podporu, ale také porotě – PaedDr. Antonínu Ošťádalovi, Natálii Fidrové a Mgr. Jitce Hanákové, která ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Němčicích n. H. zajistila krásné pamětní listy a diplomy.                                                            

Mgr. Lenka Literová a pěvecký sbor Skřivánek

 

 

 

Okresní kolo pěvecké soutěže

O HANÁCKYHO KOHÓTA 2015

V pondělí 14. prosince 2015 proběhlo v Prostějově okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož se  zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice n. H. reprezentovali tři sólisté. Jejijch umístění: Tomáš Litera - 1. místo, Mireček Oplocký - 2. místo, Kristýnka Burdová - účast. Kluci postupují do kraje.

Mgr. Lenka Literová

 

 

Reprezentace sólistů z pěveckého sboru Skřivánek na regionální soutěži v Prostějově - březen 2015

Skřivánek v PV

Sobota 14. března patřila v Prostějově všem populárním zpěvákům a zpěváčkům.  Do H-clubu na Wolkerově ulici se letos sjel rekordní počet zájemců. Porota si vyslechla téměř  60 písní v různých  kategoriích od 4 - 15 let v sólovém podání a následně i dua a tria. Ředitel soutěže – Ing. Bohumil Moudrý si XVII. ročník pěvecké soutěže Hanácký skřivanvelice pochvaloval, jelikož tu zazněly skvělé výkony – některé až na profesionální úrovni. Hodnotila    se nejen čistota zpěvu, ale i zpracování písně, uvolněný projev na jevišti a práce s mikrofonem. Mezi dětmi jsou vidět velké rozdíly. Někteří byli na pódiu jako doma, některým  to pokazila tréma, dokonce ukápla i slzička. No, zpívejte před plným sálem ( cca 100 lidí ), před porotou, paní místoprimátorkou Mgr. Ivanou Hemerkovou a ve spleti mikrofonů, videokamer a fotoreportérů! Mezi našimi ,,Skřivánky“ byli i nováčci, kteří se soutěže zúčastnili poprvé, takže to letos šli teprve „okouknout“, aby věděli, jak to tam vypadá a co se od nich čeká. Vždyť žádný učený z nebe nespadl! Dá se na sobě hodně „makat“ a posunout se vždy o něco výš. Hlavně člověk musí chtít! Samozřejmě, že to mají jednodušší ti, kteří dostali sluch a hlas takříkajíc od Boha a rodičů!
Sešlo se tam spousta talentů z Olomoucka, Brněnska, Prostějovska … nebylo jednoduché si měřit s některými síly. Především s těmi, kteří chodí do školy populárního zpěvu, zpívají na mikrofon „denně“ a platí za to velké peníze. Na rozdíl od nás, kteří to děláme po sboru,               o přestávkách, volných hodinách – pro radost a zadarmo. Přesto porota vyzdvihla naše nejlepší zpěváky, u kterých zaznamenala od minula velké pokroky. Jsou to: Tereza Kvapilová, Lenka Heráková a Tomáš Litera. Na stupně vítězů se však podařilo ve velké konkurenci letos dosáhnout pouze Tomáši Literovi, který získal II. místo.
Chtěla bych pochválit všechny děti, které se zúčastnily této soutěže. Byla to dřina naučit se a naučit 23 sólových písní a duet! To mi věřte! A není vždycky důležité vyhrát, ale zúčastnit se! U spousty dětí jde o to – zbavit se trémy a „ozpívat se“. A tím, že si budeme jen zpívat           ve třídě sami pro sebe, se neposuneme!
A tady jsou jména našich ,,Skřivánků“, ale i našich hostů z MŠ Němčice, kteří jsou také velmi dobře vedeni svojí paní ředitelkou Martinou Luběnovou:Jan Herák ( MŠ ), Jakub Kvapil ( MŠ ),  Miroslav Oplocký , Tereza Kovářová, Veronika Oulehlová, Lenka Kubová, Adéla Řeholková, Dominik Majer, Ema Kačírková, Michal Vrána, Tomáš Litera, Lenka Heráková, Veronika Novotná, Tereza Kvapilová, Tamara Čurejová a Zuzana Kvíčalová.
Velké díky patří dětem, rodičům, POŠ ( SRPŠ), nahrávacímu studiu Deltaphon a naší paní ředitelce Haně Matuškové za to, že  podporuje náš pěvecký sbor Skřivánek a umožňuje dětem zpívat i sólově na soutěžích, na kterých si každoročně velice dobře vedeme.

                                                                                                     Za "Skřivánky"  Mgr. Lenka Literová

 

 

Okresní kolo pěvecké soutěže

O HANÁCKYHO KOHÓTA 2014

Ve středu 10. prosince 2014 proběhlo v Prostějově okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož se  zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice n. H. reprezentovalo  šest sólistů, kteří měli pouhé 3 týdny na to, aby každý secvičil dvě nové hanácké písně. O tom, že se pilně připravovali, svědčí diplomy, které přivezli:

 

Kohót - okres    III. kategorie:   Tereza Kvapilová  ( 1. místo )  
   II. kategorie:    Tomáš Litera  ( 1. místo )
                            Veronika Luběnková  ( 1. místo )
                             Eliška Vrbová  ( 3. místo )
    I. kategorie:    Tereza Kovářová ( účast )
                             Miroslav Oplocký ( účast )

     Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a blahopřejeme, že tak dobře obstáli mezi nejlepšími zpěváčky  ze základních škol celého okresu! Našim čtyřem postupujícím Skřivánkům přejeme hodně štěstí v krajském kole.
         Požehnané vánoční svátky s písničkou Vám ze srdce přeje

pěvecký sbor Skřivánek

 

 

ŠKOLNÍ  KOLO  PĚVECKÉ  SOUTĚŽE

„O hanáckyho kohóta“

V pondělí 10. listopadu 2014 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. Zúčastnilo se ho na 60 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií.  Všichni zpěváčci  dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

I. kategorie (1. – 3. třída)

O hanáckyho kohóta 1. místo Tereza Kovářová, 1. B
  Miroslav Oplocký, 1. B
2. místo Lucie Mekysková, 3. A
  Dominik Majer, 3. B
3. místo Jana Křupková, 2. B
  Adéla Malíková, 2. B

II. kategorie (4. - 6. třída)

O hanáckyho kohóta 1. místo Veronika Luběnková, 5. B
  Tomáš Litera,  5. A
  Eliška Vrbová,  4. A
2. místo Žaneta Luběnková, 4. B
  Jan Buriánek, 5. A
3. místo Lenka Heráková, 5. A

III. kategorie (7. - 9. třída)

O hanáckyho kohóta 1. místo

Tereza Kvapilová, 7. tř.

 

2. místo

Barbora Oulehlová, 9. tř.

 

3. místo
Veronika Novotná, 7. tř.

          Vítězové z prvních míst budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Prostějově. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů a hlavně zdravý hlásek!
          Ostatním dětem chci moc poděkovat za účast a snahu J Poděkování patří  i rodičům za jejich návštěvu, potlesk a podporu, ale také porotě – Mgr. Anně Vlčové,   Mgr. Liboru  Mitanovi  a Ing. Janě  Oulehlové  z Kulturního  střediska v Němčicích n.H., která zajistila krásné pamětní listy a diplomy.

                                        Mgr. Lenka Literová a pěvecký sbor Skřivánek

 

 

 

 

PĚVECKÝ SBOR SKŘIVÁNEK – JARNÍ SOUTĚŽE 2014

Skřivánek

Dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky pěveckých soutěží, kterých se zúčastnili naši sólisté v dubnu a květnu 2014.

 

HANÁCKÝ SKŘIVAN  4 – 15 let

V sobotu 12. dubna 2014 se v prostějovském divadle uskutečnila regionální pěvecká soutěž HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 – 15 let. Je to soutěž v populárním zpěvu na mikrofon s CD podkladem. Z pěveckého sboru Skřivánek se na ni připravovalo na 20 sólových zpěváků. Všem, kteří se zúčastnili, bych chtěla jménem školy poděkovat za jejich píli a čas, který strávili při nácviku. Jsou to: Veronika Oulehlová, Eva Ježková, Adéla Řeholková, Lenka Kubová, Eliška Vrbová, Žaneta Luběnková, Michal Vrána, Lenka Heráková, Tomáš Litera, Ema Kačírková, Veronika Luběnková, Tereza Kvapilová, Veronika Novotná, Alena Kyseláková a Kateřina Novotná.Tito žáci si poměřili svůj pěvecký um s ostatními dětmi regionu a poté porota rozhodla následovně:


I. kategorie (4 – 7 let):     2. místo: Eva Ježková  ( 2.B ) 3. místo:  Adéla Řeholková ( 2.B )
II. kategorie (8 – 12 let): 1.místo: Tomáš Litera ( 4.A ) 3. místo: Tereza Kvapilová ( 6.tř. )
IV. kategorie – dua, tria:1. místo: Lenka Heráková a Tomáš Litera 3. místo: Tereza Kvapilová a naše bývalá žákyně Kristýna Ševčíková

Porota hodnotila nejen čistotu zpěvu, ale i práci s mikrofonem a přirozený a uvolněný pěvecký projev na jevišti.

 

HANÁCKÝ SKŘIVAN 15 – 20 let

Další pěvecké klání se konalo v sobotu 26.4.2014 v Prostějově. Byla to regionální soutěž v populárním zpěvu HANÁCKÝ SKŘIVAN 15 – 20 let. Naši školu reprezentovala Kamila Janová z 9.B. V kategorii sólo 15 – 17 let vyhrála  2. místo a v kategorii dua, tria vyzpívala s bývalým žákem Michalem Lenertem taktéž 2. místo.

O HANÁCKYHO KOHÓTA

V pondělí 28. dubna 2014 proběhla krajská soutěž v  lidovém  zpěvu O HANÁCKYHO KOHÓTA, do níž postoupilo z okresu 5 našich žáků: Tereza Kvapilová ze 6.tř., Tomáš Litera ze 4.A, Kamila Janová z 9.B, Veronika Luběnková ze 4.B a Eliška Vrbová ze 3.A. Konkurence byla veliká! Vítězové ze dvou starších kategorií 1. a 2. místa postoupili do celostátního kola. Byli vybráni z 50 zpěváčků celého kraje. Němčičtí zpěváci měli vysoké ohodnocení. Nejlépe si však vedl Tomáš Litera, který přivezl krásné 3. místo!

 

ZPÍVAJÍCÍ RODINA

Poslední regionální soutěž měla název ZPÍVAJÍCÍ RODINA. Uskutečnila se v sobotu 3. května 2014 v prostějovském divadle a přinesla nám opět vavříny. Dominik Majer ze 2.B se svojí maminkou a mladší sestřičkou Elenkou vyhráli  3. místo.

Všem účastníkům a vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy, města a okresu.

                                                                                                 
Mgr. Lenka Literová

 

 

 

O  HANÁCKYHO KOHÓTA - školní kolo 2012

 
     Jak už je na naší škole několikaletou tradicí, i letos začátkem listopadu proběhla pěvecká soutěž O hanáckyho kohóta. Minulý školní rok se nám podařilo získat opět vítězství v okresním i krajském kole a to díky Anně Buriánkové a Tomáši Literovi.
     Letos bylo do školního kola přihlášeno 53 zpěváčků, kteří se rozdělili do tří věkových kategorií. Největší obsazení měla I. kategorie ( 35 dětí ), proto porota ocenila více dětí na stupních vítězů.

1. KATEGORIE

     1. místo - Tomáš Litera ( 3.A )
     2. místo - Lenka Heráková ( 3.A )
                     Petr Křupka ( 3.A )
                     Veronika Luběnková ( 3.B )
     3. místo - Lucie Mekysková ( 1.A )
                     Ondřej Mitana ( 2.A )
                     Eliška Vrbová ( 2.A )

2. KATEGORIE

     1. místo - Tereza Kvapilová ( 5. tř. )
     2. místo - Kristýna Ševčíková ( 4.A )
     3. místo - Alena Kyseláková ( 6. tř. )
                     Kristýna Burdová ( 6. tř. )

3. KATEGORIE

     1. místo s postupem - Kateřina Rudyková ( 8.B )
     1. místo bez postupu - Kamila Janová ( 8.B )
     2. místo - Barbora Oulehlová ( 7. tř. )
     3. místo - Zuzana Kvíčalová ( 7. tř. )

     Všem Skřivánkům děkujeme za jejich snahu a pěkný pěvecký výkon a vítězům z 1. míst přejeme hodně štěstí v prosincovém okresním kole!
     Poděkování také patří Kulturnímu středisku v Němčicích nad Hanou, které pro děti zajistilo krásné pamětní listy a diplomy a organizaci POŠ, která se postarala o sladké odměny všem zpěváčkům.

Kohót
Vítězové z prvních míst - Tomáš Litera, Tereza Kvapilová a Kateřina Rudyková -  reprezentovali v prosinci naši školu v okresním kole, které proběhlo v  úterý 8. prosince  v Prostějově, kde se naší žáci opět umístili na stupních vítěžů. Tomáš Litera se umístil na 1.místě, Terezka Kvapilová na druhém a Kateřina Rudyková na třetím.Vítězům gratulujeme.

                                                                                   Mgr. Lenka Literová, pěvecký sbor skřivánek                                                                                                                                           

 

 

PĚVECKÝ  SBOR  SKŘIVÁNEK

v zámku a podzámčív zámku a podzámčí

     V polovině června pořádalo Folklorní sdružení v Přerově  folklorní  festival V zámku a podzámčí. Byly sem pozvány moravské cimbálové soubory a sólisté. Ani naši němčičtí Skřivánci zde nemohli chybět. Byli pozváni jako finalisté krajského kola pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Hlásky Aničky Buriánkové a Tomáška Litery se libě nesly přerovským Horním náměstím a poté sklidily velký potlesk. Celý program se linul v krásném lidovém duchu folklorních tradic - krojů, písní, zvyků a řemesel. Velké díky patří hanáckému souboru Pantlék v Němčicích, který nám opět velmi ochotně zapůjčil kroje. Vážíme si této spolupráce, která umožňuje dětem šířit hanáckou píseň a tradice.

     V červenci nastaly prázdniny a výkvět našeho sboru spolu s bývalými členkami, které byly pozvány, uspořádal dvouhodinový  koncert v doloplazské zámecké zahradě. Diváci si vyslechli písničky z pohádek, ale i české, slovenské, anglické a dokonce i francouzské hity. Nejvíce asi posluchače dojala píseň "Říkej mi, táto" v podání Leničky Herákové a Josefa Beneše. Na své si přišli i příznivci rockové hudby a to při  závěrečné písni Nechte vlajky vlát. Poděkování tentokrát patří nejvíce rodičům za jejich osobní přístup, který stmelil naše prázdninové zpívání a starostovi obce Doloplazy za pozvání a milé přijetí.

     A co nás čeká do konce kalendářního roku? V první řadě je to listopadové školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta a v  prosinci  pak okresní kolo v Prostějově. Hlavní akcí letošního školního roku však bude  vánoční koncert k 10. výročí pěveckého sboru Skřivánek, jenž se uskuteční v prosinci v němčickém kinosále. Zveme všechny rodiče, učitele, spolužáky a milovníky krásných písní mezi nás! Rádi bychom tímto pozvali i bývalé členy sboru, kteří u nás zpívali v letech 2001/02 - 2011/12. Oficiálně budou pozváni vítězové krajských a celostátních soutěží - Jitka Hanáková, Vendula Strašáková, Pavel Slivka, Natálie Fidrová, Miroslava Uherková a další, kteří se v  programu  představí mimo jiné i se svou sólovou písní. Pořadem bude provázet Josef Beneš.

     Těšíme se na Vás!!!

Mgr. Lenka Literová
a pěvecký sbor Skřivánek ZŠ Němčice nad Hanou

 

 

Pěvecký sbor Skřivánek

Skřivánek

O  HANÁCKYHO  KOHÓTA 2012

O HANÁCKYHO KOHÓTA 12

Tato  soutěž  je zaměřena  na  lidový zpěv  a  folklor. A jak už je naší desetiletou tradicí, němčičtí zpěváčci se prozpívali přes vítězství v okresu až do krajského kola, které proběhlo v úterý 17. dubna 2012.

     Sjelo se sem na 50 zpěváků z různých koutů Hané, někteří byli krásně okrojovaní. A jak jsme si vedli my?
Za  okres  Prostějov  soutěžil  Tomáš  Litera , který vyzpíval krásné 2. místo a Anna  Buriánková, jenž zazářila  ve  starší  kategorii  taktéž  na  2. místě - ovšem i
postupem  do  celostátního  kola   jako  náhradník. Tohoto  nejvyššího  postu  se  naší  škole  dostalo  už po  šesté!

     Velmi  si  toho  vážíme  a  gratulujeme! Je  nám  ctí, že právě naši žáci tak dobře reprezentují němčickou školu, město, okres i kraj.

Mgr. Lenka Literová, (pěvecký sbor Skřivánek)

 

HANÁCKÝ  SKŘIVAN 2012

HANÁCKÝ SKŘIVAN

     V sobotu 14. dubna 2012 se ZŠ Němčice nad Hanou zúčastnila  regionálního kola soutěže v populárním zpěvu HANÁCKÝ SKŘIVAN, které se konalo v Národním domě v Prostějově. Naši školu reprezentovalo celkem 11 zpěváčků v různých kategoriích:

     Žaneta Luběnková, Lenka Heráková, Tomáš Litera, Veronika Luběnková, Kristýna Ševčíková, Alena Kyseláková, Tereza Kvapilová, Barbora Oulehlová, Michal Lenert, Monika Zedníčková a Klára Knechtová.

     Všichni se pečlivě připravovali v hodinách sboru, o přestávkách a po vyučování. I přes velkou konkurenci z Olomouce, Prostějova, Přerova a Zlína jsme opět předvedli vynikající výkony a dovezli do Němčic 2 diplomy:
   1. místo - nejmladší kategorie - Tomáš Litera  (2.A)
   3. místo - starší kategorie - Michal Lenert  (8.tř.)

     Všem účastníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme!!!

Mgr. Lenka Literová, (pěvecký sbor Skřivánek)

 

 

„O hanáckyho kohóta“ 2011

kohót

Dne 11. listopadu 2011 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. Zúčastnilo se ho 46 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Všichni zpěváčci dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů.

I.kategorie ( 1. – 3. třída )

1.místo - Tomáš Litera ( 2. A )
2.místo - Kristýna Ševčíková ( 3. A )
             - Lenka Heráková ( 2. A )
3.místo - Veronika Luběnková ( 2. B )
             - Lucie Kuchaříková ( 1. A )
             - Žaneta Luběnková ( 1. B )

II.kategorie ( 4. - 6. třída)

1.místo - Tereza Kvapilová ( 4. třída )
2.místo - Barbora Oulehlová ( 6. třída )
             - Zuzana Kvíčalová ( 6. třída )
3.místo - Kristýna Burdová ( 5. třída )

III.kategorie ( 7. - 9. třída )

1.místo - Anna Buriánková ( 9. třída )
2.místo - Michal Lenert ( 8. třída )
             - Klára Knechtová ( 8. třída )
3.místo - Jakub Flora ( 9. třída )

Vítězové z prvních míst - Tomáš Litera, Tereza Kvapilová a Anna Buriánková - budou naši školu reprezentovat v prosinci v okresním kole. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů a hlavně zdravý hlásek!
     Ostatním dětem chci moc poděkovat za účast a snahu. Poděkování patří také porotě a Kulturnímu středisku v Němčicích n.H., které zajistilo krásné pamětní listy a diplomy.

Mgr. Lenka Literová

(pěvecký sbor Skřivánek)

 

 

Celostátní pěvecká soutěž Zpěváček 2011

 

Zpěváček

       13. května skončila na ZŠ Němčice n. H. doba velkých pěveckých příprav a nastal den celostátní pěvecké soutěže Zpěváček 2011. Je to soutěž v lidovém zpěvu, která je každoročně pořádána Folklorním sdružením České republiky ve Velkých Losinách. Letos nad touto akcí převzal záštitu místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán a hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
       Postupují sem vždy 4 nejlepší zpěváčci z každé nářeční oblasti, kteří se sem probojovali přes krajská, okresní a školní kola. Je nám velkou ctí, že za nářeční oblast Hanou jsou už pátým rokem vybráni zpěváci právě z naší školy (2x Pavel Slivka, který zde vyhrál Mimořádnou cenu Petra Dvorského, 1x Natálie Fidrová a letos již podruhé Miroslava Uherková).
       Soutěž je rozdělena do 3 dnů. V pátek jsou zkoušky s lidovými kapelami, další den je velké semifinále s 50-ti soutěžícími z celé republiky a v neděli pak hodnotící semináře a slavnostní finále s vyhlášením vítězů.
       Dětské semifinalisty ve věku od 10 – 15 let doprovázely 2 lidové kapely. Děti z Čech doprovázela Lidová hudba Gaudeamus Praha a děti z Moravy BROLN – Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který hraje na velmi vysoké a profesionální úrovni. Jelikož bylo dětí z Moravy více, bylo rozhodnuto, že děti z naší oblasti – z Hané bude doprovázet česká Lidová hudba Gaudeamus. Je to škoda,  velkým snem každého Moravana je totiž zazpívat si se svou rodnou kapelou s cimbálem. Česká lidová hudba má totiž jiný ráz, melodiku, cítění a preferenci převážně dud, klarinetu a fléten před houslemi a cimbálem z Moravy.
       S Mirkou Uherkovou jsme letos připravili 2 hanácké písně – svatební píseň My červeny pantlečke a Neřiké, muj senečko. Při té druhé písni si Mirka v mezihře zahrála s doprovodnou kapelou také na housle. Vše natáčel Český rozhlas a televize.  Sklidili jsme velký potlesk.
       Porota pak na nedělním semináři hodnotila její pěvecký výkon velmi kladně a vyzdvihla především její čistou intonaci. Dala nám také pár rad, na čem máme ještě zapracovat. Výtkou bylo také zpomalení rychlejší písně, čímž se setřel kontrast mezi oběma písněmi. Porotci uznali, že v tomto chyba byla na straně českého Gaudeamu. No, Morava je zkrátka Morava!
        Do finále jsme se  sice nedostali, ale zato jsme měli největší úspěch u fotografů a kameramanů s nejkrásnějším lidovým krojem. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Vojtkové z Hrušky, která nám velice ochotně tento kroj zapůjčila.
       Zpěváčkem 2011 se nakonec v nedělním finále stala Lucie Rybníkářová z Hluku. A my? Z celostátní soutěže jsme si odvezli krásný pamětní list, upomínkové předměty, plno zážitků, ale především další zkušenosti, rady a chuť zpívat a udržovat naše krásné folklorní tradice.


Mgr. Lenka Literová

 

 

POSTUP  DO  CELOSTÁTNÍ  PĚVECKÉ  SOUTĚŽE

Ráda bych Vás seznámila s dalšími hudebními úspěchy našich Skřivánků.
Týden poté, co jsme získali 5 ocenění v regionální pěvecké soutěži v populárním zpěvu ZPÍVAJÍCÍ  RODINA a HANÁCKÝ  SKŘIVAN 4 - 15 LET, se ZŠ Němčice n.H. zúčastnila dalších dvou soutěží.
V sobotu 16. dubna 2011 proběhla v prostějovském divadle regionální soutěž HANÁCKÝ  SKŘIVAN 15 - 20 LET, na kterou se připravovaly 2 žákyně naší školy - Monika Dvořáková a Markéta Sklenářová z  9.A. Monika zde vyzpívala krásné 3. místo a pozvánku do celostátního kola v populárním zpěvuDalší výborný úspěch zaznamenaly v pondělí 18.dubna 2011 v prostějovském kulturním klubu Duha naše 3 favoritky– Tereza Kvapilová ze 3. třídy, Miroslava Uherková z 6.A a Markéta Sklenářová z 9.A. Tentokrát se jednalo o krajské kolo pěvecké soutěže v lidové písniO  HANÁCKYHO  KOHÓTA. Tato akce byla natáčena Českým rozhlasem. A jak si vedly Němčice? Opět velmi dobře! Terezka Kvapilová obdržela 3. místo a Mirka Uherková obhájila vítězství z minulého roku, takže i letos získala 1. místo s  postupem  do celostátního kola!!! To proběhne  ve Velkých Losinách v polovině května s doprovodem cimbálové muziky.
Všem našim zpěvačkám blahopřejeme a děkujeme za výbornou přípravu a reprezentaci naší školy, města, okresu i kraje.
A do celostátního kola přejeme Mirce i Monice hodně štěstí a úspěchů!


Mgr. Lenka Literová
(pěvecký sbor Skřivánek)

 

O hanáckyho kohóta 2011

O hanáckyho kohóta

 

ÚSPĚCHY  SKŘIVÁNKU ZŠ  NĚMČICE NAD HANOU 2011

SkřivanSkřivan

V sobotu 9. dubna 2011 se sóloví zpěváci z pěveckého sboru Skřivánek zúčastnili regionální soutěže v populárním zpěvu nazvané HANÁCKÝ  SKŘIVAN 4 - 15 let. Akce proběhla v přednáškovém sále prostějovského divadla. Letos byla soutěž přesunuta z podzimu na jaro, takže jsme měli o to méně času na výběr a přípravu písní. Máme radost, že se zájem o pěveckou reprezentaci rozrůstá. Tentokrát bylo z naší školy přihlášeno 17 žáků, kteří byli rozděleni do těchto kategorií:

4 -7 let: Lenka Heráková, Tomáš Litera
8 -12 let: Kristýna Ševčíková, Lucie Bilíková,Tereza Kvapilová,
               Ludmila Rubanová, Adéla Bártová, Barbora Oulehlová,
               Hana Heráková, Michal Lenert
13 - 15 let: Monika Dvořáková, Klára Jemelková, Anna Buriánková,
                 Veronika Svozilková
Dua, tria: Kristýna Kučerová + Klára Jemelková
                 Barbora Jurtíková + Monika Zedníčková

Všichni tito zpěváčci chodili poctivě po vyučování a o přestávkách na zkoušky, aby obstáli ve velké konkurenci prostějovských, olomouckých, přerovských a dalších soutěžících. Největším soupeřem byla opět soukromá škola populárního zpěvu z Olomouce. Naši Skřivánci se ovšem nenechali zahanbit, přesto že někteří měli na této soutěži úplnou premiéru, přivezli jsme si do Němčic 4 diplomy. V 1. nejmladší kategorii obdržel 1. místo Tomáš Litera a 3. místo Lenička Heráková. Ve 2. kategorii vyzpívala 2. místo Lucinka Bilíková a 3. místo získal Michal Lenert.

Blahopřejeme vítězům a všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Kdo ví? Třeba právě jeden z nich bude někdy superstar.

Mgr. Lenka Literová

 

O hanáckyho kohóta - 19. listopadu 2010

kohót 1kohót 2kohót 3

PĚVECKÁ  SOUTĚŽ

„O  hanáckyho kohóta“

     V  listopadu  na  naší  základní  škole  proběhlo  školní  kolo pěvecké soutěže
„O hanáckyho kohóta“. Zúčastnilo se ho na 60 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Všichni zpěváčci dostali pamětní listy  a sladkou odměnu.
Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

I. kategorie ( 1. - 3. třída )

1. místo -  Tereza Kvapilová ( 3. třída )
2. místo -  Tomáš Litera ( 1. A ) a  Michaela Vosičková ( 2. A )
3. místo -  Lenka Heráková ( 1. A ) a  Klára Přidalová  ( 2. A )

II. kategorie ( 4. - 6. třída )

1. místo -  Miroslava Uherková ( 6. A )
2. místo -  Hana Heráková ( 6. A )
3. místo -  Marie Horáková ( 5. třída ) a  Adéla Bártová ( 5. třída )

III. kategorie (7. - 9. třída )

1. místo -  Markéta Sklenářová ( 9. A )
2. místo -  Anna Buriánková ( 8. třída )
3. místo -  Michal Lenert ( 7. třída ) a Veronika Svozilková ( 9. A )

     V prosinci proběhlo v Prostějově v kulturním klubu Duha okresní kolo této pěvecké soutěže. Vítězové školního kola podali letos opět výborné výkony:

kohót - okresní kolo


     Markéta Sklenářová   - 1. místo   Miroslava Uherková  - 1. místo    Tereza Kvapilová      -  3. místo

     Všechna tři děvčata postupují do krajského kola, které proběhne v dubnu letošního roku.


                                                                                               Mgr. Lenka Literová

Regionální pěvecká soutěž „Hanácký skřivan“

Skřivan

 

I v letošním školním roce se v přednáškovém sále Městského divadla v Prostějově konala regionální pěvecká soutěž v populární písni Hanácký skřivan.
Ve velké konkurenci žáci naší školy získali 3 ocenění:
 I. kategorie (4 – 7 let):            1. místo -  Lenka Heráková
                                                   2. místo – Tomáš Litera
IV. kategorie (dua, tria):          3. místo – Monika Dvořáková a Anna Buriánková
                                                                                                 
 Blahopřejeme!  

                        
Mgr. Lenka Literová (Pěvecký sbor Skřivánek)

 

 

 

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

červen 2010

zpěvohranízpěvohranízpěvohranízpěvohraní

   V sobotu 26.6. 2010 proběhlo finále pěvecké soutěže v rámci Zpěvohraní na Svátku hudby. Žáci naší školy nás velmi dobře reprezentovali a získali několik ocenění:
2. místo - Veronika Svozilová (8.A)
3. místo - Miroslava Uherková (5.A)
                Hana Heráková (5.A)

Mimořádné ocenění - kvartet :
Anna Buriánková (7.A)
Monika Dvořáková (8.A)
Klára Jemelková (8.A)
Veronika Svozilová (8.A)

Poděkování za vzornou přípravu patří též semifinalistům : Michalu Lenertovi (6.tř.), Markétě Sklenářové (8.A), Janě Porupkové (8.A) a dále také Petru Kundelovi (2.tř)

Mgr. Lenka Literová

 

 

Celostátní pěvecká folklorní soutěž Zpěváček 2010 a ZŠ Němčice nad Hanou

Zpěváček 2010

Letos už po šestnácté se 14. - 16. května ve Velkých Losinách konala celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní. Jejím pořadatelem je Folklorní sdružení ČR. Letos nad touto akcí převzali záštitu předseda PS P ČR Miloslav Vlček, senátor S P ČR Adolf Jílek
a hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
Soutěže se účastní děti, které se sem probojovaly ze školních, okresních a krajských kol. Bylo jich na začátku 6 000. Do celostátního kola se pak prozpívalo jen 47 - těch nejlepších ze
 Slovácka, Valašska, Strakonicka, Chodska a dalších nářečních  oblastí. Hanou reprezentovala žákyně naší školy Miroslava Uherková.  Patřila mezi nejmladší účastníky, je jí teprve 11 roků (soutěž je od 10 do 15 let).  V pátek 14.5. proběhly v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad
 Desnou, kde byli účastníci soutěže ubytováni, zkoušky s  cimbálovkami. V sobotu pak děti čekalo velké semifinále, ve kterém  každý zpěváček v lidovém kroji zazpíval dvě lidové písně - jednu s cimbálovou kapelou a druhou a capella (tedy bez doprovodu). Vše  natáčela Česká televize a Český rozhlas. Večer bylo vyhlášeno 20  nejlepších zpěváků, kteří postoupili do nedělního finále.
 Na hodnotícím semináři jsme se dozvěděli, že naše Mirečka si  nevedla nikterak špatně, skončila v těsném závěsu za finalisty na  25.místě. O výsledcích rozhodovaly setinky bodů. U finalistů byl  vidět už jakýsi profesionální přístup na pódiu, hlavně u dětí z  jižní Moravy. Vždyť někteří z nich mají své cimbálovky nebo hrají  většinou na housle nebo cimbál.
Je to pro naši školu další velký úspěch a pro Mirečku také další  hudební zkušenost. Jsem ráda, že němčická základní škola opět nezklamala a obhájila tak svůj pěvecký um. Letos to bylo už po čtvrté, kdy se nám podařilo vyzpívat se až na celostátní úroveň.  Jednou tam zazářila Natálie Fidrová a dvakrát Pavel Slivka, který se  probojoval do samotného finále, kde získal mimořádnou cenu operního  pěvce Petera Dvorského.
Mireččin hlas byl porotou velmi kladně oceněn. Patří mezi  nadějné zpěváky, kteří svůj pěvecký talent ale i celkové hudební  nadání mohou dále rozvíjet a v budoucnu na něm stavět.
Velký dík také náleží němčickému národopisnému souboru Pantlék, který nám zapůjčil hanácký kroj.
 
 Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších hudebních úspěchů!

 Mgr. Lenka Literová

 

O hanáckyho kohóta 2009

Pěvecká soutěž  „O hanáckyho kohóta“
(lidová píseň)

      V pátek 20. listopadu 2009 na naší ZŠ proběhlo školní kolo pěvecké soutěže  „O hanáckyho kohóta“. Zúčastnilo se ho celkem 40 soutěžících, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií.
Letos zasedla odborná porota ve složení: p. uč. Anna  Vlčová, p. uč. Libor Mitana, p. uč. Lenka Literová a jako host p. ředitelka městského kulturního střediska Jana Oulehlová.
Děti dostaly krásné pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

I.kategorie  (1. – 3. třída)       

1. místo:   Lucie Bilíková (2.třída)
2. místo:   Michaela Vosičková (1.A), Tereza Kvapilová (2.třída)
3. místo:   Adam Kopřiva (2.třída)

II.kategorie (4. – 6. třída)       

1. místo:   Miroslava Uherková (5.A)
2. místo:   Hana Heráková (5.A), Klára Knechtová (6.třída), Kamil Ošmera (5.A)
3. místo:  Adéla Bártová (4.třída), Marie Horáková

III.kategorie (7. – 9. třída)         

1. místo:   Veronika Svozilková (8.A)
2. místo:    Anna Buriánková (7.A), Klára Jemelková (8.A)
3. místo:   Natálie Kubíčková (7.B), Monika Dvořáková (8.A)               

 
Všem  srdečně blahopřejeme  a vítězům držíme palce  v  regionálním  kole, které se uskuteční 14. prosince v Prostějově.

    Mgr. Lenka Literová

 

    

Regionální pěvecká soutěž

 „Hanácký skřivan“

(populární píseň)

 

V sobotu  7. listopadu  2009  se  konala  v  přednáškovém  sále  Městského divadla v Prostějově regionální pěvecká soutěž Hanácký skřivan.
Děti zpívaly populární písně s  CD podkladem na mikrofon.  V porotě zasedli fundovaní hudebníci, mezi nimi byl i host z rádia Haná a poslanec parlamentu ČR Ing. Radim Fiala. Ani  němčičtí  zpěváčci ze ZŠ a ZUŠ   tam nemohli  chybět. Letos jich reprezentovalo z našeho města deset. A nevedli si nikterak špatně.  Ve velké konkurenci se Soukromou školou populárního zpěvu v Olomouci obstáli na výbornou.

 

II.kategorie (8 – 12 let):      3. místo – Anna Buriánková
III.kategorie (13 – 15 let):   3. místo – Dominika Fidrová
IV.kategorie (dua, tria):      2 .místo – Klára Jemelková, Anna Buriánková
3. místo – Monika Dvořáková, Klára Jemelková

     Vítězové získali sladké odměny, ale i hodnotné ceny jako byly hudební nástroje nebo značková trička firmy Vandenberg.
Všem zpěváčkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy i města.

 

Mgr. Lenka Literová

 

   

 

 

 

 

 

O hanáckyho kohóta 2008

kohout

Dne 14. listopadu 2008 proběhlo školní kolo soutěže.

 

 

O hanáckyho kohóta 2007

kohout

Žáci ZŠ v Němčicích nad Hanou se účastnili 17. prosince 2007 pěvecké soutěže v Prostějově. Soutěž v okresním měřítku uspořádalo sdružení DUHA. V okresní konkurenci třiceti pěti zpěváků obsadila němčická škola všechny kategorie!
A jak pěvecké klání dopadlo?

 

kohót

I.     kategorie

žáci    1. -  3. ročník

Miroslava Uherková
3. místo

II.    kategorie

žáci    4. -  6. ročník

Anna Buriánková
1. místo

III.  .kategorie

žáci    7. – 9. ročník

Viktor Matoušek
2. místo

Vítěze všech kategorií nyní čeká účast v krajském a pak případně i v celostátním kole. Další měření sil proběhne na jaře příštího roku.
Všem vítězům blahopřejeme a držíme jim pěsti do dalšího soutěžení.


Mgr. Alena Řezáčová

 

 

 

Školní kolo pěvecké soutěže se uskutečnilo 17.října 2007 s těmito výsledky:

1. kategorie (1., 2., 3. třída)


1. Miroslava Uherková a Hana Heráková

2. Ondřej Žoch a Markéta Oplocká

3. Kateřina Novotná


2.kategorie (4., 5., 6., třída)


1. Anna Buriánková

2. Klára Knechtová a Nátálie Kubíčková

3. Klára Jemelková


3. kategorie (7., 8., 9., třída)


1. Viktor Matoušek

2. Nikola Domanská

Mgr. Markéta Tobolíková

 

 

 

Soutěž o Hanáckého kohóta s účastí prostějovských škol z celého okresu se uskutečnila dne 11.12.2006 v Prostějově v Duze. Kvalifikovaná porota vybírala ze tří kategorií.

Němčická škola měla tři zpěvačky a tři želízka v ohni soutěže.  A jak pěvecké klání dopadlo?   No posuďte sami!

 I. kategorie nejmladší zpěváci Klára Kechtová 3. místo  
II. kategorie zpěváci pokročilí Natálie Fidrová 1. místo
III. kategorie zkušení zpěváci Vendula Strašáková 1 místo, kdy byly uděleny jen dvě místa, bezkonkurenčně zvítězila.

Mohu jen blahopřát a radovat se s vítězkami. Krajské kole naše zpěvačky čeká 2.února 2007.

Mgr. Alena Řezáčová

 

Hanácké kohót v roce 2006

V krajském kole soutěže v sólovém zpěvu „ O hanáckyho kohóta“ získala druhé místo Natálka Fidrová. Natálka postoupila a zúčastnila se celostátního kola, které se uskutečnilo ve Velkých Losinách.

 

 

 

Úspěch v logické olympiádě - podzim 2017

Logická olympiáda Logická olympiáda

Tradiční soutěží, do které se můžou zapojit žáci naší školy je logická olympiáda. Soutěž je dobrovolná a účastníci řeší zajímavé úkoly ve svém volném čase. Základního kola se zúčastnilo několik žáků naší školy. Dva z nich Martin Kyselák  z 9.r. a Vanesa Valášková ze 7.B si zajistili účast v krajském kole, což je velký úspěch, protože této soutěže se v rámci našeho kraje účastní desítky žáků především z víceletých gymnázií. Oběma blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Libor Mitana

Školní kolo matematické olympiády 2018

Matematická olympiáda

Několik žáků naší školy se úspěšně zapojilo do školního kola matematické olympiády. Museli vyřešit minimálně čtyři ze šesti příkladů. Podařilo se to třem   žákům 5. ročníku - Jiřímu Večeřemu, Danielu Kotulovi a Martinu Greplovi a jednomu žákovi  9. ročníku – Martinu Kyselákovi. Všichni nás reprezentovali v okresním kole, které proběhlo ve středu 24. ledna 2018 v Prostějově.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Matematické soutěže 2016/2017

Matematická olympiáda

 • soutěž pro žáky 5. – 9.ročníku
 • žáci samostatně doma řeší 6 příkladů
 • po jejich úspěšném vyřešení postupují do okresního kola

V letošním roce se do soutěže zapojil Filip Antel (8.B) a Nela Macenauerová (9.tř.) . Úspěšně vyřešili úlohy školního kola a postoupili do kola okresního, kde si vedli také úspěšně i mezi studenty gymnázií ve své kategorii.


Pythagoriáda

 • soutěž pro žáky 5. – 8.ročníku
 • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
 • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší ve školním kole alespoň 10 úloh
 • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního, kde se stává úspěšným řešitelem, jestliže vyřeší správně 9 nebo 10 úloh

Školní kolo
5.ročník: - celkem řešilo 2 žáci – bez postupu do okresního kola
6.ročník: - celkem řešilo 0 žáků
7.ročník: - celkem řešili 11 žáků – bez postupu do okresního kola
8.ročník: - celkem řešili 2 žáci – úspěšně – Filip Antel, Josef Suchoň
Okresní kolo
V okresním kole naši školu reprezentovali úspěšní řešitelé školního kola – F. Antel, J. Suchoň.  


 Finanční gramotnost

 • internetová soutěž pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9.ročníku
 • ve školním kole řeší žáci jednotlivě 15 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci pak vytvoří družstvo pro okresní kolo, které probíhá opět internetově

V letošním školním roce se této soutěže zúčastnili pouze žáci devátého ročníku. Pro žáky nižších ročníků je soutěž dosti náročná, protože se v jednotlivých předmětech zatím nesetkali s některými pojmy, které se vyskytují v otázkách této soutěže. I matematické výpočty z oblasti finanční matematiky jsou pro ně dosti náročné. Žáci naší školy se zúčastnili školního kola a do okresního kola postoupili tři nejlepší žáci, kteří vytvořili družstvo ve složení Tereza Kvapilová, Petr Kundel, Erik Zeman. V okresním kole toto družstvo obsadilo 3. místo.

Matematický klokan

 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • žáci řeší testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie: 2. a 3. třída – CVRČEK

                4. a 5. třída – KLOKÁNEK
                6. a 7. třída – BENJAMIN
                8. a 9. třída – KADET

Výsledky

Cvrček

celkem 78 řešitelů

okresní přehled – 1047 řešitelů

1.

Filip Mekyska 2.B

74 body

8.místo

2.

Tadeáš Zachrla 3.B

64 body

26.místo

3.

Nela Novotná 2.B

63 body

28.místo

Klokánek

celkem 81 řešitelů

okresní přehled – 1221 řešitelů

1.

Daniel Kotula 4.B

95 bodů

23.místo

2.

Michal Bartošík 5.B

91 bod

29. místo

3.

Eva Ježková 5.B

81 bod

53.místo

Benjamín

celkem 71 řešitelů

okresní přehled – 571 řešitelů

1.

Filip Oulehla  7.B

84 body

16. místo

2.

Alena Florová 7.A

68 bodů

38.místo

3.

Lenka Heráková 7.A

66 bodů

42.místo

Kadet

celkem 56 řešitelů

okresní přehled – 629 řešitelů

1.

Filip Antel 8.B

90 bodů

10.místo

2.

Milan Šebesta 8.A

81 bod

20.místo

3.

Adriana Kotulová 9.tř.

78 bodů

24.místo

Mgr. Hana Vojancová

 

Matematické soutěže 2015/2016


Matematická olympiáda

 • soutěž pro žáky 5. – 9.ročníku
 • žáci samostatně doma řeší 6 příkladů
 • po jejich úspěšném vyřešení postupují do okresního kola

V letošním roce se do soutěže nezapojil žádný žák.

Pythagoriáda

 • soutěž pro žáky 5. – 8.ročníku
 • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
 • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší ve školním kole alespoň 10 úloh
 • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního, kde se stává úspěšným řešitelem, jestliže vyřeší správně 9 úloh

Školní kolo
5.ročník: - celkem řešilo 8 žáků - úspěšně – Emílie Klevetová
6.ročník: - celkem řešilo 6 žáků – úspěšně – Petr Křupka, Daniel Churý
7.ročník: - celkem řešili 3 žáci – úspěšně – Filip Antel, Martin Kyselák
8.ročník: - celkem řešili 3 žáci – úspěšně – Benjamin Blažek, Adriana Kotulová,
                                                                      Nela Macenauerová
Okresní kolo
V okresním kole naši školu reprezentovali všichni úspěšní řešitelé ze školního  Jediným našim úspěšným řešitelem se stal v kategorii Z7:
Filip Antel – 1.místo
Filip tak postoupil do krajského kola, které pro žáky připravil Olomoucký kraj. Vzhledem k dalším reprezentačním povinnostem na mezinárodním florbalovém turnaji v Brně se Filip krajského kola nezúčastnil a nemohl tak obhájit loňské krajské prvenství. Přejeme mu hodně úspěchů v matematice i ve sportu.

Finanční gramotnost

 • internetová soutěž pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9.ročníku
 • ve školním kole řeší žáci jednotlivě 11 – 15 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci pak vytvoří družstvo pro okresní kolo, které probíhá opět internetově

V letošním školním roce se této soutěže zúčastnili pouze žáci devátého ročníku. Pro žáky nižších ročníků je soutěž dosti náročná, protože se v jednotlivých předmětech zatím nesetkali s některými pojmy, které se vyskytují v otázkách této soutěže. I matematické výpočty z oblasti finanční matematiky jsou pro ně dosti náročné. Žáci naší školy se zúčastnili pouze školního kola.

Matematický klokan

 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • žáci řeší testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie: 2. a 3. třída – CVRČEK

                4. a 5. třída – KLOKÁNEK
                6. a 7. třída – BENJAMIN
                8. a 9. třída – KADET


Výsledky

Cvrček

celkem 78 řešitelů

okresní přehled – 1279 řešitelů

1.

Zuzana Přidalová 3.B

76 bodů

12.místo

2.

Adéla Kubíková 3.B

66 bodů

27.místo

3.

Adam Štěpánek 3.B

64 bodů

33.místo

Klokánek

celkem 81 řešitelů

okresní přehled – 1304 řešitelů

1.

Ondřej Lička 5.B

83 body

45.místo

2.

Emílie Klevetová 5.A
Lucie Anna Zapletalová 4.A

82 body

49.místo
50.místo

3.

Karel Horák 4.A

77 bodů

60.místo

Benjamín

celkem 71 řešitelů

okresní přehled – 687 řešitelů

1.

Filip Antel  7.B

95 bodů

3.místo

2.

Martin Kyselák 7.A

87 bodů

8.místo

3.

Milan Šebesta 7.A

66 bodů

33.místo

Kadet

celkem 56 řešitelů

okresní přehled – 551 řešitelů

1.

Adriana Kotulová 8.tř.

76 bodů

27.místo

2.

Martin Kouřil 8.tř.

68 bodů

45.místo

3.

Petra Lechnerová 9.tř.

67 bodů

51.místo

 

Mgr. Hana Vojancová

 

 

 

Matematické soutěže – 2014/2015

Matematická olympiáda – pro žáky 5. – 9. ročníku

 • školní kolo – účast – Filip Antel 6.B, Martin Kyselák 6.A, Filip Halajko 5.B, Michaela Ptáčková 5.B
 • okresní kolo – Filip Halajko 5.B – 14. – 17. místo (33 soutěžících)
                          Michaela Ptáčková  -  32. – 33. místo (33 soutěžících)
                          Martin Kyselák 6.A – 17.-19.místo (49 soutěžících)
                          Filip Antel 6.B – 20.-26.místo (49 soutěžících)
                                         

Pythagoriáda – pro žáky 5. – 8. ročníku

 • matematická soutěž pro žáky 5. – 8.třídy ZŠ
 • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
 • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší alespoň 9 úloh
 • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního
 • školní kolo:

 • 5. ročník – účast 17 žáků/ 1 úspěšný řešitel (F.Halajko)
 • 6. ročník – účast 19 žáků/ 1 úspěšných řešitel (F.Antel)
 • 7. ročník – účast 12 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
 • 8. ročník – účast  0 žáků/ 0 úspěšných řešitelů

Úspěšní řešitelé – postup do okresního kola

 • okresní kolo:

Filip Antel – úspěšný řešitel  - 3.místo – postup do krajského kola
Filip Halajko – úspěšný řešitel – 12.místo

 • krajské kolo:

Filip Antel – 1.místo

Finanční gramotnost

 • internetová matematická soutěž pro žáky středních a základních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9. ročníku
 • ve školním kole žáci řeší 11- 15 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci vytvoří soutěžní tým, který školu reprezentuje v okresním kole, další tři žáci v pořadí jsou jejich náhradníky
 • okresní a krajské kolo se řeší opět internetově přímo ve škole

Ve školním roce 2014/2015 probíhal již 6. ročník soutěže finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnili  žáci 9. ročníku naší základní školy. Soutěž probíhala pomocí internetu, kde každý žák odpovídal na 15 otázek  náhodně vybraných počítačem. Rozhodovaly správné odpovědi a rychlost provedení celého testu.
Do okresní kola postupovali nejlepší řešitelé kola školního.Naší školu v okresní kole reprezentovalo družstvo ve složení  Tomáš Svoboda 9.tř., Jan Reiskup 9.tř. a Barbora Oulehlová 9.tř. Toto družstvo se v okresním kole umístilo v soutěži organizované podobným způsobem na 2. místě.
         Do krajských kol postupovalo jen vítězné družstvo v okresním kole. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které proběhne v Praze v budově ČNB.

Matematický klokan

 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie:  

2. a 3. tř. Cvrček
4. a 5. tř. Klokánek
6. a 7. tř. Benjamin
8. a 9. tř. Kadet


Výsledky

Cvrček

celkem 68 řešitelů

1.

Karel Horák 3.A

63 body

2.

Daniel Kotula 2.B

62 body

3.

Martin Grepl 2.B

59 bodů

Klokánek

celkem 74 řešitelů

1.

Filip Oulehla 5.B

74 body

2.

Filip Halajko 5.B

71 bod

3.

Tomáš Lechner 5.A

66 bodů

Benjamín

celkem 69 řešitelů

1.

Filip Antel  6.B

91 bod

2.

Erik Zeman 7.tř.

69 bodů

3.

Martin Kouřil 7.tř.

66 bodů

Kadet

celkem 42 řešitelů

1.

Barbora Oulehlová 9.tř.

44 body

2.

Sabina Hošková 8.tř.

43 body

3.

Alena Šírková 8.tř.

42 body

 

Mgr. Hana Vojancová

 

 

 

Matematické soutěže – 2013/2014

 • Matematická olympiáda – pro žáky 5. – 9. ročníku
 • školní kolo – účast – Václav Kubíček 9.B
 • okresní kolo – 2.místo – Václav Kubíček 9.B, postup do krajského kola
 • Pythagoriáda – pro žáky 5. – 8. ročníku
 • matematická soutěž pro žáky 5. – 8.třídy ZŠ
 • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
 • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší alespoň 9 úloh
 • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního
 • školní kolo:
 • 5. ročník – účast 20 žáků/ 4 úspěšní řešitelé Antel F., Kyselák M., Šebesta M., Rubanová A.
 • 6. ročník – účast 18 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
 • 7. ročník – účast 12 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
 • 8. ročník – účast 6 žáků/ 0 úspěšných řešitelů

Úspěšní řešitelé – postup do okresního kola

 • okresní kolo:

Všichni úspěšní řešitelé školního kola z 5.ročníku byli také úspěšnými řešiteli kola okresního s tímto umístěním:
Filip Antel, Anna Rubanová – 14.místo
Milan Šebesta – 22.místo
Martin Kyselák – 30.místo

 

 • Finanční gramotnost
 • internetová matematická soutěž pro žáky středních a základních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9. ročníku
 • ve školním kole žáci řeší 11 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci vytvoří soutěžní tým, který školu reprezentuje v okresním kole, další tři žáci v pořadí jsou jejich náhradníky
 • okresní a krajské kolo se řeší opět internetově přímo ve škole

Ve školním roce 2013/2014 probíhal již 5. ročník soutěže finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnili  žáci 9. ročníku naší základní školy. Soutěž probíhala pomocí internetu, kde každý žák odpovídal na 15 otázek  náhodně vybraných počítačem. Rozhodovaly správné odpovědi a rychlost provedení celého testu.
Do okresní kola postupovali nejlepší řešitelé kola školního.Naší školu v okresní kole reprezentovalo družstvo ve složení  David Václavíček 9.A, Oldřich Přecechtěl 9.A a Václav Kubíček 9.B. Toto družstvo se v okresním kole umístilo v soutěži organizované podobným způsobem na 2. místě.
         Do krajských kol postupovalo jen vítězné družstvo v okresním kole. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které proběhne v Praze v budově ČNB.

 

 • Matematický klokan
 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie:  

2. a 3. tř. Cvrček
4. a 5. tř. Klokánek
6. a 7. tř. Benjamin
8. a 9. tř. Kadet


Výsledky:

Cvrček

celkem 71 řešitelů

1.

Lucie Anna Zapletalová 2.A

75 bodů

2.

David Karásek 3.B

73 body

3.

Karel Horák 2.A

64 body

Klokánek

celkem 68 řešitelů

1.

Milan Šebesta 5.A

105 bodů

2.

Filip Antel 5.B

103 body

3.

Anna Rubanová 5.A
Martin Kyselák 5.A

92 body

Benjamín

celkem 52 řešitelů

1.

Alena Šírková 7.tř.

60 bodů

2.

Alena Kyseláková 7.tř.

55 bodů

3.

Marie Fréharová 7.tř.
Lucie Horáková 6.tř.
Adriana Kotulová 6.tř.

53 body

Kadet

celkem 61 řešitelů

1.

Václav Kubíček 9.B

84 body

2.

Daniela Brlíková 9.B

66 bodů

3.

Radomír Kouřil 9.A

60 bodů

Na okresní úrovni se naši nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie umístili takto:
CVRČEK: Lucie Anna Zapletalová – 15.místo
                  David Karásek – 18.místo
                  Karel Horák – 31.místo

KLOKÁNEK: Milan Šebesta – 8.místo
                        Filip Antel – 11.místo
                        Anna Rubanová – 27.místo
                        Martin Kyselák – 27.místo

BENJAMÍN: Alena Šírková – 29.místo
                       Alena Kyseláková – 37.místo
                       Marie Fréharová – 39.místo
                       Lucie Horáková – 39.místo
                       Adriana Kotulová – 39.místo

KADET: Václav Kubíček – 5.místo
                Daniela Brlíková – 23.místo
                Radomír Kouřil – 28.místo

 

 

Mimořádný úspěch - podzim 2013

mimořádný úspěch

Letos poprvé se zúčastnili žáci 9. ročníku naší školy dvou soutěží se zaměřením na matematiku a fyziku. První byla logická olympiáda, ve které Václav Kubíček z 9.A zvítězil v okresním kole a v krajském kole se umístil na děleném 7.- 8. místě (první 4 postupovali do celostátního finále). Druhou byla soutěž MF náboj pro 4 členná družstva. Soutěž se odehrávala současně v několika městech v ČR a na Slovensku. Družstvo našich chlapců ve složení Václav Kubíček, Vojtěch Domanský, Jan Bartošík a Radomír Kouřil absolvovalo soutěž v Brně. Tam skončilo družstvo na 12. místě, ale mezi základními školami obsadili chlapci 2. místo v kraji a 9. místo v celé ČR. Jsme pyšní, že kromě sportovních a pěveckých soutěží dosahují naši žáci úspěchů také v tak obtížných oborech, jako jsou matematika a fyzika.

Mgr. Libor Mitana

 

Matematické soutěže – 2012/2013

 

 • Matematická olympiáda – pro žáky 5. – 9. ročníku – školní kolo bez účasti
 • Pythagoriáda – pro žáky 5. – 9. ročníku – školní kolo
 • matematická soutěž pro žáky 5. – 8.třídy ZŠ
 • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
 • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší alespoň 15 úloh
 • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního
 • 5. ročník – účast 23 žáků/ 5 úspěšných řešitelů: (Lička V., Václavíček J., Zeman E., Kleveta J., Klusal Š.)
 • 6. ročník – účast 20 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
 • 7. ročník – účast  4 žáků/ 1 úspěšný řešitel: (Oulehlová B.)
 • 8. ročník – účast 27 žáků/ 1 úspěšný řešitel: (Kubíček V.)
 • Úspěšní řešitelé – postup do okresního kola

Výsledky okresního kola Pythagoriády

5.ročník
celkem – 63 řešitelů
úspěšných – 39
pořadí: 21. Vojtěch Lička
            23. Jan Kleveta
            30. Erik Zeman

 

8.ročník
celkem – 27 řešitelů
úspěšných – 5

pořadí: 3. – 5. Václav Kubíček

 

 • Finanční gramotnost
 • internetová matematická soutěž pro žáky středních a základních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9. ročníku
 • ve školním kole žáci řeší 11 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci vytvoří soutěžní tým, který školu reprezentuje v okresním kole, další tři žáci v pořadí jsou jejich náhradníky
 • okresní a krajské kolo se řeší opět internetově přímo ve škole

Ve školním roce 2012/13 probíhal již 4. ročník soutěže finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnilo  21 žáků 9. ročníku naší základní školy. Soutěž probíhala pomocí internetu, kde každý se žáků odpovídal na 15 otázek., náhodně vybraných počítačem. Rozhodovaly správné odpovědi a rychlost provedení celého testu.  Ve školním kole zvítězil Dominik Majzlík.
Pořadní nejlepších žáků:

 • Dominik Majzlík
 • Petr Štěpánek
 • Barbora Jurtíková
 • Adam Hrdý

První tři postupovali do okresního kola a reprezentovali školu jako družstvo. Pro delší nepřítomnost Petra Štěpánka ve škole v době okresního kola postoupil do reprezentace školy Adam Hrdý. Toto družstvo se v okresním kole umístilo v soutěži organizované podobným způsobem na 3. místě.
         Do krajských kol postupovalo jen vítězné družstvo v okresním kole. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které proběhne v Praze v budově ČNB.

Mgr. Pavel Dostál

 

 • Matematický klokan
 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie:  

2. a 3. tř. Cvrček
4. a 5. tř. Klokánek
6. a 7. tř. Benjamin
8. a 9. tř. Kadet


Výsledky:

Cvrček

celkem 74 řešitelů

1.

Alena Florová, 3.A

67 bodů

2.

Filip Oulehla, 3.B

64 body

3.

Petr Křupka, 3.A

63 body

Klokánek

celkem 60 řešitelů

1.

Martin Kyselák, 4.A
Vojtěch Lička, 5.tř.

84 body

2.

Nela Macenauerová, 5. tř

83 body

3.

Adriana Kotulová,5.tř.

81 bod

Benjamín

celkem 49 řešitelů

1.

Marie Horáková, 7.tř.

59 bodů

2.

Lenka Vaculíková, 7.tř.

55 bodů

3.

Karolína Hrubá, 6.tř.

54 body

Kadet

celkem 61 řešitelů

1.

Václav Kubíček, 8.B

71 bod

2.

Jan Tomaník, 8.B

68 bodů

3.

Martin Bambušek, 9.tř.

62 body

Mgr. Hana Vojancová

 

 

 

Matematické soutěže – 2011/2012

 

 • Matematická olympiáda – pro žáky 5. – 9. ročníku – školní kolo bez účasti

 • Pythagoriáda – pro žáky 5. – 9. ročníku – školní kolo

  • matematická soutěž pro žáky 5. – 8.třídy ZŠ
  • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
  • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší alespoň 15 úloh
  • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního
   • 5. ročník – účast 28 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
   • 6. ročník – účast 18 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
   • 7. ročník – účast 35 žáků/ 0 úspěšných řešitelů
   • 8. ročník – účast 22 žáků/ 0 úspěšných řešitelů

    okresní kolo bez účasti

 

 • Finanční gramotnost

 • internetová matematická soutěž pro žáky středních a základních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9. ročníku
 • ve školním kole žáci řeší 11 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci vytvoří soutěžní tým, který školu reprezentuje v okresním kole, další tři žáci v pořadí jsou jejich náhradníky
 • okresní a krajské kolo se řeší opět internetově přímo ve škole - výsledek družstva v okresním kole finanční gramotnosti - 3. místo.

Výsledky:

 • školní kolo – celkem 103 řešitelů

1. Klvač Jakub – 8.tř.
2. Přidalová Lucie – 9.tř.
3. Karásek Lukáš – 9.tř.
4. Tomaník Jan – 7.B
5. Zmidlochová Anna – 7.B
6. Zapletal Dominik – 8.tř.
 

 • okresní kolo – družstvo obsadilo                                                   Mgr. Hana Vojancová

 

 • Matematický klokan

 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie:  

2. a 3. tř. Cvrček
4. a 5. tř. Klokánek
6. a 7. tř. Benjamin
8. a 9. tř. Kadet


Výsledky:

Cvrček

celkem 61 řešitelé

1.

Filip Antel, 3.B

55 bodů

2.

Filip Oulehla, 2.B

48 bodů

3.

Michal Vrána, 2.A

46 bodů

Klokánek

celkem 51 řešitelů

1.

Karolína Hrubá, 5. tř

83 body

2.

Eliška Klevetová, 5. tř

78 bodů

3.

Kateřina Paulíková, 5. tř.
Petr Tomaník, 5.tř.

65 bodů

Benjamín

celkem 59 řešitelů

1.

Václav Kubíček, 7.B

73 bodů

2.

Jan Bartošík, 7. A

71 bod

3.

Radomír Kouřil, 7.A

70 bodů

Kadet

celkem 45 řešitelů

1.

Lucie Přidalová, 9.tř.

70 bodů

2.

Karolína Štěpánková, 9. tř.

68 bodů

3.

Adéla Přibylová

66 bodů

 • Hodnocení nejúspěšnějších řešitelů okresu Prostějov:

 

 • Cvrček – Filip Antel (25.místo), Filip Oulehla (50.místo),Michal Vrána (53.místo)
 • Klokánek – Karolína Hrubá (36.místo), Eliška Klevetová (47.místo), Petr Tomaník (66.místo), Kateřina Paulíková (66.místo)
 • Benjamín – Václav Kubíček (11.místo, Jan Bartošík (14.místo), Radomír Kouřil (16.místo)
 • Kadet – Lucie Přidalová (9.místo), Karolína Štěpánková (10.místo),Adéla Přibylová (14.místo)

 

FINANČNÍ  GRAMOTNOST 2011

 • internetová matematická soutěž pro žáky středních a základních škol
 • na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9. ročníku
 • ve školním kole žáci řeší 11 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
 • 3 nejlepší žáci vytvoří soutěžní tým, který školu reprezentuje v okresním kole, další tři žáci v pořadí jsou jejich náhradníky
 • okresní a krajské kolo se řeší opět internetově přímo ve škole

Výsledky:

 • školní kolo – celkem 117 řešitelů

1. Petr Charvát – 8.tř.
2. Marek Brandýs – 9.A
3. Pavel Kučírek – 9.B

4. Klára Knechtová – 7.tř.
5. Kateřina Oulehlová – 6.A
6. Monika Zedníčková – 7.tř.
 

 • okresní kolo – družstvo chlapců obsadilo 3. místo (do krajského kola postoupil pouze vítěz)

Mgr. Hana Vojancová

 

PYTHAGORIÁDA 2011

 • matematická soutěž pro žáky 5. – 8.třídy ZŠ
 • žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
 • úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší alespoň 15 úloh
 • úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního

5. ročník – celkem 21 řešitelů

- úspěšné řešitelky školního kola – Helena Ptáčková, Ludmila Rubanová

- Ludmila Rubanová - úspěšná řešitelka okresního kola

 

6. ročník – celkem 44 řešitelů

- úspěšní řešitelé školního kola – Radomír Kouřil – 6.A, Václav Kubíček – 6.B, Vojtěch Domanský – 6.B, Tereza Pecinová – 6.B

- Václav Kubíček – vítěz okresního kola (za okres Prostějov nebyl nominován nikdo do krajského kola)

 

7. ročník – celkem 10 řešitelů

- úspěšní řešitelé školního kola – Luděk Minařík, Vojtěch Navrátil, Adam Hrdý, Martin Bambušek

 

8. ročník – celkem 31 řešitelů

- úspěšné řešitelky školního kola – Lucie Přidalová, Karolína Štěpánková, Adéla Přibylová

- Lucie Přidalová – úspěšná řešitelka okresního kola (do krajského kola nepostoupila)

Mgr. Hana Vojancová

 

 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2011

 

 • mezinárodní matematická soutěž
 • pro žáky základních a středních škol
 • na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
 • testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
 • kategorie:  
 • 2. a 3. tř. Cvrček
  4. a 5. tř. Klokánek
  6. a 7. tř. Benjamin
  8. a 9. tř. Kadet

  Výsledky:
  Cvrček
  celkem 52 řešitelé
  1.
  Adriana Kotulová, 3. tř.
  49 bodů
  2.
  Martin Kyselák, 2. tř
  45 bodů
  3.
  Milan Šebesta, 2. tř.
  43 body
  Klokánek
  celkem 48 řešitelů
  1.
  Helena Ptáčková, 5. tř
  82 body
  2.
  Ludmila Rubanová, 5. tř
  67 bodů
  3.
  Kateřina Paulíková, 4. tř.
  55 bodů
  Benjamín
  celkem 67 řešitelů
  1.
  Vojtěch Navrátil, 7. tř
  59 bodů
  2.
  Monika Leciánová, 7. tř.
  58 bodů
  3.
  Jan Bartošík, 6. tř.
  55 bodů
  Kadet
  celkem 61 řešitel
  1.

  Petr Chartát, 8. tř

  Adéla Přibylová, 8. tř.

  66 bodů
  2.
  Kryštof Bouda, 8. tř.
  64 body
  3.
  Jakub Kratochvíl
  61 bod

  Mgr. Hana Vojancová

Pythagoriáda 2010

Školní kolo proběhlo tradičně v 6. a 7. ročníku.

Úspěšní řešitelé v 6. ročníku: Adam Hrdý, Monika Leciánová, Luděk Minařík

Úspěšní řešitelé v 7. ročníku: Karolína Štěpánková, Lucie Přidalová

Okresní kolo proběhne v květnu 2010

Mg. Hana Vojancová

 

 

V pátek 16. 3. 2007 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže s názvem

MATEMATICKÝ KLOKAN

V jednotlivých kategoriích si nejlépe vedli:
  1. kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)
 • Daniel ŠIKLING
 • Jakub KLVAČ
 • Antonín BARTOŠEK
  2. kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)
 • Jan RUBAN
 • Martin CÄSAR
 • Vlastimil SVOBODA
  3. kategorie BENJAMIN (6. a 7. třída)
 • Jan ŠTĚPÁNEK
 • Monika KVÍČALOVÁ
 • Hana JEDLIČKOVÁ
  4. kategorie KADET (8. a 9. třída)
 • Michaela OPLOCKÁ
 • Filip KEJNAR
 • Lenka VELČOVSKÁ

Mgr. Hana Vojancová

 

Pythagoriáda

Ve středu 8.2.2007 proběhlo na naší škole základní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určená žákům 6. a 7. ročníků. Této soutěže se zúčastnilo 8 dobrovolníků ze 6. ročníku a 4 žáci ze 7. ročníku. Řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut. Jediným úspěšným řešitelem se stal JAN ŠTĚPÁNEK ze 7. třídy. Postupuje do okresního kola této soutěže, které se bude konat v dubna v dubnu v Prostějově.

Mgr. Hana Vojancová

 

Turnaj v piškvorkách 2017

piškvorky 17 piškvorky 17 piškvorky 17


Oblíbenou podzimní akcí mezi žáky je tradiční turnaj v piškvorkách. Letos se konal v pátek 24. listopadu. Tuto jednoduchou, ale zajímavou hru si přišlo zahrát celkem 40 žáků od 1. do 9. ročníku. Hráli proti sobě ve třech kategoriích vždy na 2 vítězství s každým hráčem. V kategorii 1. – 3. ročník zvítězil Jan Wolf z 2.B, v kategorii 4. – 6. ročník Karel Horák z 6.A a v nevyrovnanější kategorii 7. – 9. ročník se vítězem stal Filip Antel z 9. třídy. Všem účastníkům děkuji za hráčské nasazení a věřím, že piškvorkům zachovají přízeň i v příštím roce.

Mgr. Libor Mitana

 

Turnaj v piškvorkách 2016

   piškvorky 2016

Tradiční podzimní akcí na naší škole je turnaj v piškvorkách. Ten letošní se uskutečnil ve středu 9. listopadu 2016 a zúčastnilo se ho rekordních 37 žáků. Ti se utkali každý s každým ve třech kategoriích. V kategorii 1. - 3. ročník si vítězství vybojovala Alexandra Karásková, v kategorii 4. a 5. ročník zvítězil bez jediné porážky Karel Horák a v kategorii 7. - 9. ročník se šampionem stal Martin Kyselák. Věřím, že všichni účastníci si dobře zahráli a strávili tak příjemné odpoledne.

Výsledky turnaje v piškvorkách  -  9. 11. 2016

kategorie

1. až 3. ročník

4. a 5. ročník

6. až 9. ročník

1. Karásková Alexandra

1. Horák Karel

1. Kyselák Martin

2. Škrkánek Jaroslav

2. Kyselák Tomáš

2. Žondra David

3. Kumžáková Magdaléna

3. Lechner Lukáš

3. Vosičková Michaela

4. Střeláková

4. Bosák Michal

4. Lička Ondřej

5. Setínková

5. Plšek Michael

5. Šebesta Milan

6. Dočkal David

6 .Daniel Petr

6. Chalánek Zdeněk

7. Menšík Nikolas

7. Jeřábek Jan

7. Šírek Ondřej

 

8. Molata Ondřej

8. Novotný Radovan

  9.Večeře Jiří 9. Lenert Jan
  10. Ježková Michaela 10. Dobruský Tomáš
  11. Hrdý Jan 11. Zahradník Vojtěch

 

12. Macenauer Jakub

12. Novotný Jakub

  13. Daniel Aleš 13. Havliš Lukáš
    14. Nam Nguyen
    15. Šmíd Tomáš
    16. Havliš Pavel
    17. Menšíková Lucie

Mgr. Libor Mitana

 

 

Turnaj v piškvorkách 2015

piškovrky piškovrky
V pátek 27. listopadu proběhl ve třídě 6.B tradiční turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho celkem 20 žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Početnější byly opět kategorie mladších žáků, ale věřím, že všichni účastníci si dobře zahráli a strávili příjemné odpoledne. 

Výsledky turnaje v piškvorkách  -  27. 11. 2015

kategorie

1. až 3. třída

4. až 6. třída

7. až 9. třída

1. Molata Ondřej

1. Horák Karel

1. Kyselák Martin

2. Kyselák Tomáš

2. Novotný Jakub

2. Chalánek Zdeněk

3. Mitana Jan

3. Lechner Lukáš

3. Šebesta Milan

4. Huťka Matyáš

4. Kovářová Veronika

4. Holík Pavel

5. Bosák Michal

5. Daniel Petr

 

6. Kaduková Karolína

6 .Kundel Martin

 

7. Kypastová Tereza

7. Lenert Jan

 

 

8. Porčogoš Lukáš

 

 

9. Mintál Jan

 

Mgr. Libor Mitana

 

 

Turnaj v piškvorkách 2014

V pondělí 8. prosince 2014 odpoledne se v multiučebně naší školy uskutečnil tradiční turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho celkem 30 žáků od 1. do 8. třídy. Děti soutěžily ve třech kategoriích.

Piškvorky - turnaj 1. kategorie: 1. – 3. třída 1. Kyselák Tomáš 2.A
  2. Večeře Jiří 2.A
  3. Mitana Jan 2.A
2. kategorie:  4. - 6. třída 1. Kyselák Martin 6.A
  2. Antel Filip 6.B
  3. Mitana Ondřej 4.A
3. kategorie: 7. – 9. třída 1. Karnet Tomáš 8.r.

Mgr. Libor Mitana

 

Biologická olympiáda 2017/2018

biologická olympiáda

V pondělí 29. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.  Zúčastnilo se 9 žáků v kategorii D, což je 7. a 8.ročník. Zvítězil Vojtěch Kumžák ze 7.B, druhé místo obsadila Vanesa Valášková z téže třídy a cena za třetí místo patří Ondřeji Mitanovi ze 7.A.
V kategorii C soutěžili pouze dva žáci, a to Vlastimil Palíšek ( 1.místo) a Martin Kyselák z 9. ročníku.
Vítězové postupují do okresního kola, které proběhne v dubnu.  Účastníky čeká jako obvykle náročná příprava.

Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

 

Přírodovědný klokan - podzim 2017

Školní kolo soutěže Přírodovědný klokan proběhlo 13.10. 2017. Zúčastnili se žáci 7. a 8.ročníku. První místo obsadil Filip Antel se 78 body ze 120 možných. Druhé a třetí patří Kláře Přidalové a Milanu Šebestovi se 65 body. Velkou gratulaci si zaslouží Filip Antel, který obsadil nádherné 7.místo mezi všemi žáky škol okresu Prostějov.

Zpracovala : Zdeňka Navrátilová

 

 

Biologická olympiáda okresní kolo, kategorie C (8. a 9. roč.)

20. dubna 2017

Tereza Skaličková     9.roč.    9.místo
Vlastimil Palíšek         8.A       13.místo

 

Biologická olympiáda okresní kolo, kategorie D (6. a 7. roč.)


10. dubna 2017

Vojtěch Kumžák          6.B       13. místo
Vanesa Valášková      6.B       18. místo
Matias Špičák             7.B       20. místo

 

 

Chemická olympiáda 2016/2017

- školní kolo 7.2. a okresní kolo 3.3.2017

V letošním roce proběhlo školní kolo chemické olympiády v kategorii D. Žáci v rámci školního kola vypracovali studijní část, v praktické části byla zahrnuta laboratorní úloha a výsledným výstupem byl test školního kola. Na základě splnění všech částí do okresního kola postoupily žákyně Michaela Vosičková - 8.A a Denisa Jurdová - 9.tř.

V okresním kole se děvčata umístila na krásném 7. místě - Denisa Jurdová a  12. místě Michaela Vosičková.

Mgr. Klára Smejkalová

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

regionální finále 7.2.2017

Prvním rokem se žáci 9. třídy zúčastnili prestižní soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika". V počátku se ve školních kolech utkalo 681 žáků z 27 základních škol celého Olomouckého kraje. Načež do regionálního kola postoupili tři nejlepší žáci z každé školy. Do regionálního finále se probojoval Erik Zeman, kde se již nesoutěžilo v teoretických oblastech chemie, ale žáci si vyzkoušeli stát se opravdovým chemikem a poměřit se v laboratorních schopnostech. Erik vybojoval krásné 6. místo v regionálním finále a kromě hodnotných cen si jistě všichni účastníci odnesli i spoustu zkušeností.

Mgr. Klára Smejkalová

Biologická olympiáda 2016/2017

biologická olympiáda

Na naší škole se ve dnech 1. a 8.2. 2017 uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž je na 2.stupni základních škol rozdělena do kategorie D, v níž soutěží žáci 6. a 7. ročníků a kategorie C pro osmáky a deváťáky.
Zúčastnilo se šest mladších soutěžících a sedm starších.
Do okresního kola postupují vždy první tři. V kategorii D to jsou Vojtěch Kumžák ze 6.B, Matias Špičák ze 7.B a Vanesa Valášková ze 6.B. V kategorii C je umístění na prvních  třech příčkách následující: Pavel Havliš a Tereza Skaličková, oba z 9.ročníku, získali shodný počet bodů a dělí se o první místo, druhé patří Vlastimilu Palíškovi z 8.A třídy a třetí Eriku Zemanovi z 9.třídy.
Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 2016

Mladý chemik - 2 kolo - 20. prosince 2016 - výsledky:

6. místo - Erik Zeman

30. - 33. místo - Denisa Jurdová (a žáci dalších škol)

45. - 46. místo - Petr Kundel (a žák další školy)

Celkový počet zúčastněných ve 2. kole byl 71 žáků.

Do třetího kola, které proběhne začátkem února, postupuje Erik Zeman.

 

Mgr. Klára Smejkalová

 

Školní kolo soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR - 8. a 9. listopadu 2016

Hledali jsme v řadách našich žáků  9. třídy nejlepšího mladého chemika. Tři nejúspěšnější řešitelé postupují do regionálního kola, které se bude konat 20. prosince na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci.
Gratulace patří Petru Kundelovi (1. místo), Eriku Zemanovi (2. místo) a Denise Jurdové (3. místo).

Mgr. Klára Smejkalová

 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2016


I v tomto školním roce se na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Školní kolo v kategorii Kadet absolvovali 12.10.2016 žáci osmých a devátého ročníku. Soutěžící odpovídali na otázky z přírodovědných oborů. Použili znalosti z matematiky, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a chemie. Z celkem 24 otázek různě bodově ohodnocených  bylo možno získat maximálně 120 bodů. První tři místa obsadili žáci 9. ročníku. Adriana Kotulová se ziskem 65 bodů, Eliška Rudyková  se 60 a Erik Zeman s 58 body. Z okresu Prostějov se zúčastnilo 15 základních škol a tři gymnázia. Adriana Kotulová se umístila na výborném 13. místě v této nelehké konkurenci.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

2015/2016

Školní kolo biologické olympiády

se na naší škole uskutečnilo 20.1.2016. Zúčastnilo se 16 žáků. V kategorii D, což jsou žáci 6. a 7.roč. obsadil 3.místo Milan Šebesta, druhá příčka patří Bohuslavě Hrdé a zvítězila Klára Přidalová. Všichni jmenovaní jsou ze 7.A třídy. Do kategorie C patří žáci 8. a 9.roč. Třetí místo obsadila Alena Kyseláková z 9.roč., druhé Tereza Skaličková z 8.roč. a první Erik Zeman také z 8.roč. Zvláštní uznání patří Eriku Zemanovi za velmi vysoký počet získaných bodů. Uvedení žáci postupují do okresního kola.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Přírodovědný klokan 2015

Letošní školní kolo soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet určené žákům 8. a 9. ročníku proběhlo na naší základní škole 14.10.2015.  Soutěžící procvičili své logické myšlení v úlohách zaměřených na matematiku a pátrali ve svých hlavách po všeobecných znalostech z oborů přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky. Ty nejúspěšnější najdete jmenované v níže uvedené tabulce.

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

Sabina Velčovská

9.tř.

70

Jana Opravilová

9.tř.

60

Marie Fréharová

9.tř.

55

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Školní kolo biologické olympiády 2015

se na naší škole uskutečnilo 19. ledna.. Žáci  8. a 9.roč. soutěžili v kategorii C, šesťáci a sedmáci v kategorii D. Účastníci vyplnili test a poznávali rostliny a živočichy. V kategorii C je pořadí na prvních třech místech následující:
První místo obsadila Alena Kyseláková z osmé třídy, druhé Marie Horáková z deváté třídy a bronz patří Bohuslavě Fréharové z osmého ročníku.
V kategorii D  zvítězila Tereza Skaličková ze sedmé třídy, druhé místo patří Benjaminu Blažkovi také ze sedmé třídy a třetí obsadil Marek Handl ze 6.B.
Zadání bylo velmi náročné a vítězům patří gratulace.
Celkem se zúčastnilo 16 žáků, kteří zaslouží pochvalná slova za snahu a díky za účast.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Okresní kolo biologické olympiády 2013/2014

Na konci března a začátkem dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády. Jednalo se o postupující ze školního kola BiO.
26.3. 2014 proběhlo okresní kolo kategorie C, kde nás reprezentoval Jan Bartošík z 9.A. Obsadil desáté místo. Klání kategorie D proběhlo 8.4. 2014 a vzorně nás reprezentovala Alena Kyseláková ze 7.ročníku. Umístila se na krásném šestém místě. Oba věnovali nemálo času teoretické přípravě a svědomitě a pečlivě si připravili vstupní úkol, což bylo písemné zpracování zadaného tématu včetně obrazové dokumentace. Při konečné úpravě musela práce splňovat všechny formální náležitosti práce středoškolské či vysokoškolské, byť s jednodušším a daleko menším rozsahem. V okresním kole první místa tradičně obsazují žáci nižších ročníků víceletých gymnázií. Naši žáci se umístili jako první ze základních škol hned za gymnazisty.  Gratulujeme.


                                                           Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

Školní kolo biologické olympiády 2013/2014

15.1. 2014 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se 17 žáků soutěžících v kategorii C – žáci 8. a 9. ročníku a kategorii D – žáci 6. a 7. třídy.
V kategorii C zvítězil Jan Bartošík z 9.A, druhé místo obsadil Radek Kouřil z téže třídy. Třetí místo patří Petru Kouřilovi z 8. třídy.
V kategorii D se první umístila Tereza Skaličková ze 6.ročníku, druhé místo obsadil Benjamin Blažek, také ze 6.třídy. Třetí místo získala Alena Kyseláková ze 7.třídy.
Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za účast a předvedený výkon v nelehké soutěži, kterou tvořilo kromě teoretického testu také určování 15 rostlin a 15 živočichů.
Žáci na prvních příčkách nás budou reprezentovat v okresním kole.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

kategorie D
jméno
teorie
rostliny - určování
živočichové - určování
celkem bodů
Oulehlová N. 6.roč. 13 6 6,5 25,5
Šírková A. 7.roč. 14,5 5 5,5 25
Bašková B. 7.roč. 17,5 7,5 4,5 29,5
Skaličková T 6.roč. 24,5 8 8 1.místo                           40,5
Kyseláková A. 7.roč.  23,5 7 6 3. místo                          36,5
Pina V. 6.roč. 11,5 1,5 1,5 14,5
Blažek B. 6.roč. 20,5 4,5 15 2.místo                               40
Hrubá K. 7. roč. 20,5 6,5 5,5 32,5

 

kategorie C
jméno
       
Kubíček V. 9.B 18,5 7,5 5,5 31,5
Kouřil R. 9.A 20 6,5 11,5 2.místo                               38
Bartošík J. 9.A 30 10 11,5 1.místo                           51,5
Kouřil P. 8.roč. 19,5 5,5 9 3.místo                               34
Všetečková Z. 8.roč. 18,5 6 7,5 32
Přibyl J. 9.B 18 6 6 30
Horáková M. 8.roč. 16,5 7 6 29,5
Kyselák A. 9.B 16 4,5 7 27,5
Žoch O. 8. roč. 15 6 7 28

 

 

 

Soutěž "Přírodovědný klokan 2013"

Ve školním roce 2013/2014 se na naší škole soutěže zúčastnilo 64 řešitelů s různými výsledky, které výsledky okresního kola nijak zvlášť neovlivnily.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

 

Soutěž „Přírodovědný klokan“ 2012

Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do již tradiční soutěže „Přírodovědný klokan“ kategorie KADET.
Ve školním kole řešilo 61 žáků úkoly z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých třídách tito žáci:

8.A
Kateřina Novotná
60 bodů
 
Jan Bartošík
58 bodů
 
Martin Šustek
53 bodů
8.B
Tereza Pecinová
66 bodů
 
Markéta Oplocká
62 bodů
 
Václav Kubíček
58 bodů
9.tř.
Monika Leciánová
71 bod
 
Nikola Husárová
64 body
 
Eliška Bulková
63 body

Do krajského kola postupují a školu budou reprezentovat tito žáci: Monika Leciánová, Tereza Pecinová, Nikola Husárová

Školní kolo soutěže zorganizovala    Mgr. Vlastimila Zahradová.

 

 

Přírodovědný klokan - 20. říjen 2010

Žáci 8. a 9. tříd se 20.10.2010 zapojili do soutěže " Přírodovědný klokan" . 65 žáků řešilo úkoly z přírodopisu,fyziky a matematiky. Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých ročnících tito žáci:

 

8. ročník
1. Karolína Štěpánková
92 body
2. Lukáš Karásek
83 body
3. Ivo Parák
79 bodů
9. ročník

1. Marek Brandýs

1. Pavel Kučírek

82 body
2. Klára Jemelková
79 bodů
3. Jakub Faltýnek
75 bodů

Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže, nejlepším blahopřejeme.

Mgr. Vlastimila Zahradová

 

Přírodovědný klokan - 11. listopad 2009

Žáci 8. a 9. tříd se 11. listopadu 2009 zapojili do soutěže " Přírodovědný klokan" kategorie KADET. 60 žáků řešilo úkoly z přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky. Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých ročnících tito žáci :

8. ročník
1.
Marek Brandýs
72 bodů

2.

Klára Jemelková

Antonín Bartošík

68 bodů
3.
Milan Bulko
67 bodů

 

9. ročník
1.
Lukáš Mička
76 bodů

2.

Lada Vránová

75 bodů
3.

David Barnet

Michael Hrubý

72 body

 

Mgr. Vlastimila Zahradová


Přírodovědný klokan - 6. listopad 2007

V úterý 6.11.2007 se žáci 8. a 9. tříd zapojili do soutěže " Přírodovědný klokan ", kategorie KADET. 62 žáků řešilo úkoly z přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky.
Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých třídách tito žáci :

8.A
Ivana Navrátilová
74 bodů
Jaromír Klvač
73 body
Lucie Zedníčková
68 bodů
9.A
Lucie Králová
64 body
Lucie Soviárová
64 body
Květoslava Vykoukalová
61 bod
9.B
Karel Brlík
77 bodů
Filip Kejnar
73 body
Kristýna Steinerová
68 bodů

Mgr. Vlastimila Zahradová

 

 

 

Přírodovědný klokan 25. dubna 2007

70 žáků řešilo úkoly z přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky.
Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých třídách tito žáci:
  8.A
 • 1. Jakub Březina 56 bodů
 • 2. Markéta Vránová 46 bodů
 • 3. David Navrátil a Květoslava Vykoukalová 40 bodů
  8.B
 • 1. Filip Kejnar 70 bodů
 • 2. Alice Župková 65 bodů
 • 3. Radim Šťastník 56 bodů
  9.A
 • 1. Ivana Coufalíková 53 bodů
 • 2. Dominika Vlachová 45 bodů
 • 3. Eva Závišková 43 bodů
  9.B
 • 1. Adéla Skoupilová 54 bodů
 • 2. Michaela Oplocká 46 bodů
 • 3. Tomáš Burda 42 bodů

 Nejlepší řešitelé z naší školy se v okresním kole umístili takto:

 • 9. místo Filip Kejnar
 • 13. místo Alice Župková
 •  18. místo Jakub Březina a Radim Šťastník

Mgr. Vlastimila Zahradová

 

Zelená stezka – Zlatý list

f

celostátní přírodovědně-ekologická soutěž, kterou pořádá sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Lesy ĆR, s.p.

 

Zelená stezka – Zlatý list 2007

19.4.2007 proběhlo oblastní kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list v DDM v Němčicích nad Hanou. Zúčastnilo se jí osm šestičlenných družstev naší školy. Za hezkého počasí soutěžící řešili úkoly z naší přírody na různých místech města.. Je nám potěšením, že jsme obhájili prvenství v kategorii mladších i starších žáků z minulých let a postupujeme do krajského kola v Olomouci - Kopečku. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na Kopeček. I když třeba úspěch,- 2.místo mladších, se nám nepodaří zopakovat, účastníci se seznámí s hezkou přírodou a získají další zkušenosti do života.

f

f

f

Mgr. Věra Mašterová a Mgr. Václav ProcházkaZelená stezka – Zlatý list 2006

V sobotu 13.5. 2006 se na Sv. Kopečku u Olomouce konalo krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Účasti žáků ZŠ Němčice nad Hanou předcházelo vítězství v oblastním kole organizovaném DDM Němčice nad Hanou. Zvítězila družstva starších ( 7.- 9.roč.) i mladších žáků (4. - 6.roč.).
Soutěžilo šestičlenné družstvo, které se ale rozdělilo na dvě tříčlenné hlídky. Každá hlídka sbírala body sama za sebe, na závěr se pak sečetly. Do konečného pořadí se započítal průměr těchto výsledků. Soutěž probíhala v přírodě a děti plnily úkoly na deseti stanovištích. Např. ochrana přírody, rostliny a živočichové, obratlovci i bezobratlí, žijící v různých prostředích, v lese, na louce, u vody a ve vodě, meteorologie a astronomie.
Družstvo mladších žáků získalo v krajském kole úžasné druhé místo a stalo náhradníkem pro postup do národního kola soutěže. Členy družstva byli tito žáci: Monika Kvíčalová, Petra Novotná, Jan Štěpánek, František Hrubý, Jiří Beneš, Martin Petroš. Družstvo starších obsadilo desáté místo a zúčastnili se tito žáci: Nikola Šustková, Kristýna Steinerová, Květoslava Vykoukalová, Veronika Župková, Petra Loučková, Martin Kučírek.
V den konání soutěže panovalo nádherné slunečné počasí, cesta tam i zpět proběhla bez problémů, proto jsme všichni byli se soutěží, která se stala tak trochu výletem, spokojeni.

f       f

A takto viděla svůj soutěžní den jedna z účastnic, Petra Novotná: „Vyjížděli jsme v 6:41 ráno. Cesta na Kopeček proběhla dobře, jenom jsme museli půlku cesty stát na chodbě ve vlaku. Než jsme se na místě konání soutěže stačili zorientovat v okolí, dostali jsme papír, na který nám pak na každém stanovišti napsali dosažený počet bodů. Vyplnili jsme na něj ještě údaje o členech a adresu školy a už jsme startovali. První stanoviště jsme zvládli dobře, ale u toho druhého jsem si myslela, že uděláme pěknou ostudu. Měli jsme poznávat vodní květiny. To nám vcelku šlo. Ale nevěděli jsme typy rašelinišť a pár dalších drobností, které nás bohužel stály body. Ale potom se to zlepšovalo. Nejvíce se mi líbilo poznávat lesní rostliny a stromy. To bylo totiž vcelku jednoduché. Zato mě moc nebavilo poznávat horniny, meteorologie a astronomie. To nám bohužel moc nešlo. Z němčických skupin jsme přišli jako první. Ze začátku mi běžely hlavou myšlenky jako: určitě budeme poslední nebo něco jako: to bude ale ostuda. Když jsem ale zaslechla ostatní skupiny, jak se baví, hned se mi zlepšila nálada, protože jejich počty bodů byly podobné našim. Cesta zpět už tak příjemná nebyla. Ve vlaku byl totiž strašný zápach. Nakonec jsem to ale přežila ve zdraví a doufám, že si to budu moci v budoucnu zopakovat.“

f       f       f

Mgr. Zdena Navrátilová

 

Sapere 2014/2015

V okresním kole : 1.stupeň - 1.místo, 2.stupeň - 3.místo. To znamená, že postupujeme do krajského kola, které proběhne 23.3.2015.

Mgr. Renata Žižlavská
Mgr. František Matoušek

 

V rámci projektových dnů, dne 23.10.2014 proběhlo školní kolo soutěže SAPERE - vědět jak žít. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích.
V kategorii mladších žáků 1. stupně bylo toto pořadí:

Sapere - mladší žáci - 2014/2015 1. místo Patricie Chlíbková 4.B
2. misto Petr Křupka  5.A
3. místo Eva Mauerová 5.B
4. místo Barbora Žatecká 5.A
5. místo Martin Bouda 4.B
6. místo Dominik Majer 3.B

V kategorii starších žáků 2. stupně bylo toto pořadí:

 

Sapere - starší žáci - 2014/2015
1. místo
Tomáš Šopík 6.B
2. misto
Nela Macenauerová 7.tř.
3. místo
Zdeněk Chalánek  6.B
4. místo
Štěpán Vozihnoj 8. tř.
5. místo
Tereza Hrstková 6.B
6. místo
Pavel Havliš 7.tř.

Žákům byly předány diplomy, postupují do okresního kola, které bude ukončeno 11.2. 2015.

Mgr. Renata Žižlavská
Mgr. František Matoušek

 

Sapere 2013/2014

V tomto školním roce se naše škola zúčastnila již čtvrtého ročníku soutěže SAPERE- VĚDĚT JAK ŽÍT.  Sapere je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Klade si za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu, rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky. Tuto soutěž  „Sapere-vědět, jak žít“ vytvořila společnost COFET, a.s. Cílem je rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu a doplňuje tak podporu rozvoje chuťových a dalších smyslů. V prvním pololetí proběhlo školní kolo soutěže a v únoru 2014 nejlepší řešitelé postoupili do okresního kola.

1.stupeň-družstvo 3.B ve složení Radovan Novotný, Martin Bouda, Izabela Paulíková a Valerie Šebestová se umístili na 3. místě v okresním kole.
2.stupeň - družstvo 9.B ve složení Vojtěch Domanský, Václav Kubíček a Markéta Oplocká se umístili na 2. místě v okresním kole.

Koordinátoři soutěže:  1. stupeň Mgr.Renata Žižlavská
2. stupeň Mgr. František Matoušek

 

 

V pondělí 3. října 2011 se uskutečnil šachový přebor ZŠ Němčice nad Hanou.

šachový turnajPřebor ZŠ Němčice nad Hanou Přebor ZŠ Němčice nad Hanou Přebor ZŠ Němčice nad Hanou

Turnaje se zúčastnilo celkem 25 dětí, které byly rozděleny do dvou věkových skupin. V obou kategoriích se hrálo švýcarským způsobem na 7. kol, hracím tempem 2x10 minut. V mladší kategorii nebylo pochyb o jasném vítězství Davida Opluštila (5. třída), který splnil roli hlavního favorita a se ziskem 7 bodů, obhájil své loňské vítězství. O další místa již byl tuhý boj. Až poslední kolo rozhodlo o tom, že druhé místo obsadila Eliška Klevetová (5. třída) s 5,5 body a na třetím místě skončil Pavel Opluštil (2. A) s 5 body. Velmi dobře zahrál ještě Martin Kyselák (3. A) s 4 body. Milým překvapením pak byla účast hned čtveřice žáků 1. třídy, kteří si tak mohli zahrát první turnaj v životě a získat velké zkušenosti. V kategorii druhého stupně, byl turnaj daleko vyrovnanější. Přesto našel svého zaslouženého vítěze v podobě Michala Vlach a (8. třída), který vybojoval 6 bodů. O půl bodu méně za ní zaostala dvojice Vojtěch Navrátil (8. třída) a Kamil Ošmera (7. A). Všichni účastníci dostali drobné ceny a ti nejlepší poháry a diplomy. První čtyři hráči by pak měli reprezentovat školu v okresním a krajském kole.

-opl-

Výsledková listina:

1. stupeň
2. stupeň

1. Opluštil David 5. tř.

1. Vlach Michal 8. tř.

2. Klevetová Eliška 5.tř.

2. Navrátil Vojtěch 8. tř.

3.Opluštil Pavel 2.A

3. Ošmera Kamil 7.A

4. Kyselák Martin 3.A

4. Karásek Lukáš 9. tř.

5. Kouřil Martin 4. tř.

5. Kouřil Radomír 7.A

6. Klusal Štěpán 4. tř.

6. Vlach Martin 8. tř.

7. Litera Tomáš 2.A

7. Kubíček Václav 7.B

8. Karásek David 1.B

8. Štěpánek Petr 8. tř.

9. Horák Richard 1.B

9. Přecechtěl Oldřich 7.A

10. Blažková Kristýna 1.B

10. Bartošík Jan 7.A

11. Polhoš Adam 4. tř.

11. Vysloužilová Denisa 7.B

12. Lenert Jan 1.B

12. Dvořák Hynek 7.B

 

13. Charvát Petr  9. tř.

 

Okresní kolo Přeboru škol v šachu - říjen 2011

Ve čtvrtek 13. října 2011 proběhlo v Prostějově okresní kolo Přeboru škol v šachu. Organizace tradičně pokulhávala, ale to nechme raději stranou. Turnaje se zúčastnila také dvě čtyřčlenná družstva ZŠ Němčice nad Hanou. V kategorii B žáků 6 až 9 tříd se sešlo osm týmů, které se utkaly systémem každý s každým.  Němčice reprezentovala šestice Michal Vlach, Vojtěch Navrátil, Kamil Ošmera, Lukáš Karásek, Martin Vlach a Oldřich Přecechtěl. V prvním kole jsme měli za soupeře ZŠ Brodek u Prostějova, s kterým jsme jednoznačně prohráli 0:4. V druhém kole to bylo o něco lepší, když remizoval Michal Vlach, ale ostatním se opět nedařilo a byla z toho prohra 0,5:3,5 s Gymnáziem Prostějov. V třetím kole jsme ovšem poprvé zvítězili 3:1 nad ZŠ Majakovského Prostějov, když zvítězili Michal Vlach, Navrátil a Ošmera. Trošku zbytečná porážka přišla ve čtvrtém kole od ZŠ Plumlov v poměru 1:3. když jediný bod získal Navrátil. V 5. kole se povedlo družstvu porazit 3:1 ZŠ Dr. Horáka Prostějov, když bodovali Michal Vlach, Lukáš Karásek a Martin Vlach. Z celkovým jasným vítězem Reálným Gymnáziem Prostějov jsme podle očekávání prohráli 0:4. V posledním kole jsme měli naději na velmi solidní výsledek proti Cyrilometodějskému Gymnáziu Prostějov. Nakonec z toho byla remíza 2:2. Chlapci bojovali jako lvi a skončili na děleném 5. místě. Aspoň podle mých propočtů, jelikož pořadatelé ani hodinu po skončení turnaje, neměli spočítané výsledky.
V kategorii A žáků 1.-5. třídy reprezentovala Němčice, osvědčená čtveřice: David Opluštil, Pavel Opluštil, Martin Kyselák a Eliška Klevetová. Do turnaje se přihlásili jen tři družstva, které pořadatelé doplnili o tým složený z náhradníků ze starších kategorií. A tento tým pod hlavičkou DDM Prostějov byl také naším soupeřem. A to hned dvakrát, protože se hrálo každý s každým dvoukolově. Naše družstvo přesto jednoznačně dvakrát zvítězilo 3:1, když si svou slabší chvilku vybrala Eliška. Drobné problémy nám nastaly v druhém dvoukole, kde jsme narazili na ZŠ Dr. Horáka Prostějov. v prvním zápase jsme zvítězili 3:1, když prohrál Martin. Ve druhém zápase jsme ale jen remizovali, když svou partii prohrál kromě Martina i Pavel. Rozhodující duely o vítězství nás pak čekali v zápase s ZŠ Železného Prostějov. Tohoto soupeře jsme ale dvakrát deklasovali 4:0 a v okresním kole zvítězili velkým 6,5 bodovým náskokem. Zároveň si toto družstvo vybojovalo postup do lednového Krajského kola. Hned tři hráči David Opluštil, Pavel Opluštil a Eliška Klevetová byli nejúspěšnější na svých šachovnicích a potvrdili tak roli hlavního favorita.

 

-opl-

 

 

 

Krajské polofinále v šachu 2010

šachy

Ve čtvrtek 11.11. se uskutečnilo na Gymnáziu v Hejčíně krajské polofinále školních týmů v šachu. Na cestu do Olomouce se vydala také dvě družstva ZŠ Němčice nad Hanou. V kategorii B (2.stupeň ZŠ) startovalo 13 družstev a hrálo se švýcarským systémem, poněkud netradičně na 6.kol. Hrací tempo bylo 2x20 minut na partii. Naši školu reprezentovala čtveřice Arnošt Matoušek (2,5), Martin Vlach (0), Michal Vlach (1) a Vojtěch Navrátil (2). V těžké konkurenci bojovali všichni statečně, ale jejich šachová nezkušenost byla hlavní překážkou k dosažení lepších výsledků.  Kluci dokázali jednou remizovat s Medlovem a v posledním kole porazili ZŠ Konice „B“ 3:1. Celkem to nestačilo na víc, než na 12. místo se ziskem 8,5 bodu.

V kategorii A ( 1.stupeň ZŠ) se sešlo také rekordních 13 týmů a hrálo se stejným systémem, jako v kategorii B. Naši školu reprezentovala čtveřice: David Opluštil (5),Eliška Klevetová (1), Martin Kyselák (2,5) a Pavel Opluštil (4,5).  Tento tým byl nasazen jako číslo jedna v celém turnaji. V prvním kole narazili na oslabený tým ZŠ Konice. Ovšem místo jednoznačné výhry, přišla jen těsná výhra 2,5:1,5. Eliška bohužel prohrála jasně vyhranou partii a Martin dal soupeři pat, v jasně vyhrané pozici. Vyhráli jsme, ale protože  hlavním kritériem těchto přeborů je skóre a zápasové body až druhým kritériem, tak jsme spíš ztratili, než získali.  Ve 2.kole nás čekala ZŠ Dlažka Přerov „B“. A až na Elišku, která opět ztratila vyhranou partii, všichni ostatní zvítězili. Ve třetím kole nás čekala ZŠ Struhlovsko Hranice. Tentokrát si vybral slabší chvilku David. V nervy drásajícím zápase až do poslední sekundy, svého soupeře sice přehrál, ale prohrál na čas o 5 sekund. Tento zápas vzbudil všeobecnou pozornost a oba aktéři si dokonce od přihlížejících zasloužili potlesk, což nebývá na šachových turnajích zvykem. Eliška tentokrát prohrála velmi brzy, ale oba borci na zadních šachovnicích vyhráli a tak zápas skončil remízou 2:2. V kole čtvrtém nás čekali opět hráči s Hranic, tentokrát ze ZŠ 1. máje. Tentokrát zabojovala Eliška, která ukázkově zvítězila, další bod přidal David. Martin prohrál, ale další výhru nám zajistil remízou nejmladší hráč celého turnaje, prvňáček Pavel. Škoda jen, že ve vyhrané partii dal jen pat. Do posledních dvou kol jsme tak nastupovali, jako jedni z kandidátů na celkové vítězství. Velmi dobře jsme rozehráli zápas se ZŠ Dlažka Přerov „A“. Hodně dlouho to vypadalo na naše jasné vítězství. Ovšem nakonec z toho byla jen remíza 2:2. Remíza cenná, jelikož náš soupeř, celý turnaj nakonec vyhrál. Do posledního kola jsme nastupovali s vědomím, že vysoké vítězství nám dává reálnou šanci na první místo. Čekal nás souboj se ZŠ Uničov“A“. Bohužel byl soupeř hodně silný a brzo jsme prohrávali 0:2. Svůj povinný bod pak získal David a vše se rozhodovalo na poslední šachovnici. Dosud neporažený Pavel, měl figurku navíc a spěl k další své výhře. Bohužel, díky své mladické nerozvážnosti, se mu partii podařilo prohrát a tak celkově poprvé v turnaji prohrálo i naše družstvo 1:3. Turnaj byl velmi vyrovnaný a díky několika dalším výsledkům z posledního kola, naše jediná porážka v turnaji znamenala, nejen pád z medailového umístění, ale dokonce ztrátu postupu do Krajského finále. Tam postupovalo prvních šest týmů. ZŠ Němčice nad Hanou se umístila na místě sedmém, pouhý půl bod za šestým místem. Vzhledem k několika zbytečným ztrátám, je to určitě velká škoda, protože tento tým měl na to, aby výrazně uspěl i v krajském finále. Přes chvilkové zklamání z nevyužité šance, musím všechny hráče toho družstva velmi pochválit. A v příštím roce, kdy  toto družstvo zůstane pohromadě, má velké šance na ještě výraznější výsledek než letos.

-opl-

 

Okresní kolo Přeboru škol v šachu - 21. října 2010

šachyšachy

Ve čtvrtek 21.října 2010 proběhlo v Prostějově okresní kolo Přeboru škol v šachu. Turnaj se hrál systémem každý s každým, tempem 2x15 minut na partii, za  účasti 19 čtyřčlenných školních týmů ve třech věkových kategoriích. Ve dvou z nich měla své zastoupení i ZŠ Němčice nad Hanou. V kategorii B ( 2.stupeň) startovalo sedm družstev. Po vyrovnaných bojích naši zástupci získali 8, 5 bodu a skončili na 6. místě. Na první  šachovnici hrál Arnošt Matoušek, který získal 3 body z 6 partií. Srdnatě také bojoval na druhé šachovnici Michal Vlach, který získal 2 body z 5 partií.  Na třetí šachovnici se méně dařilo Martinovi Vlachovi (0,5/4) a naprázdno vyšel i Adam Hrdý na čtvrté šachovnici (0/4). Naštěstí za ně zaskočil původní náhradník Vojtěch Navrátil, který získal 3 body z 5 partií. Celkově se družstvo velmi snažilo o dosažení co nejlepšího výsledku a zaslouží pochvalu za bojovnost, kterou nahrazovali svou hráčskou nezkušenost. Celé startovní pole bylo hodně vyrovnané a ztráta na celky před sebou nebyla nikterak velká.
V kategorii  A (1.stupeň) startovalo šest družstev a náš tým od prvního kola bojoval o přední umístění. Na konec z toho byla po tuhém boji bronzová příčka se ziskem 11 bodu. O tento úspěch se zasloužila tato pětice. Na první šachovnici nenašel David Opluštil sobě rovného soupeře a vyhrál všech pět partií. Potvrdil tak své úspěchy nejen z MČR, ale i mezinárodních turnajů. Na druhé šachovnici příjemně překvapil Martin Kyselák (2/4) a  k celkovému zisku přispěla i Eliška Klevetová (1/4). Trochu více trpělivosti chybělo nejmladšímu členovi družstva šestiletému Pavlovi Opluštilovi (2/4), aby napodobil svého staršího bratra a vyhrál všechny své partii. Tyto zbytečné  bodové ztráty nás zřejmě stáli celkové vítězství v turnaji. Svou troškou do mlýna pak přispěl k celkovému výsledku také Jan Kleveta (1/3). Tento tým má velké šance uspět i v následném krajském polofinále a přidat ještě větší úspěch pro svou školu.

-opl-

 

Šachový turnaj 2007

sachy

Šachový turnaj proběhl tesně před podzimními prázdninami, za poněkud menšího zájmu žáků ve středu 24. října 2007 v učebně zeměpisu. Z 10 nahlášených si přišli zahrát jen čtyři žáci 9.B. Vítězem se stal Radim Kyselák, který nepoznal hořkost porážky v žádné ze tří partií. Na druhém místě se umístil Filip Kejnar a třetí místo obsadil Tomáš Vrána. Čtvrtým účastníkem byl Michal Tomek. Tito čtyři chlapci nás budou pravděpodobně reprezentovat v okresním finále v Prostějově

Okresní kolo proběhlo 20. listopadu. 2007. Naši školu reprezentovala čtveřice ve složení - Michal Tomek, Radim Kyselák, Filip Kejnar a Tomáš Vrána. Po velmi nevyrovnaných výkonech nakonec obsadili chlapci pěkné 4. místo, čímž prodloužili úspěšnou tradici našich účastí na této akci.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Turnaj v šachu 2006

sachysti

V pátek 10. listopadu 2006 a v pondělí 20. listopadu 2006 se uskutečnil v naší škole tradiční turnaj v šachu. Zúčastnilo se ho 11 hráčů, kteří hráli každý a každým. Za vítězství byl počítán 1 bod, za remízu 0,5 bodu a za prohru 0 bodů. Po skončení turnaje a sečtení všech bodů bylo pořadí následující:

1. - 3. místo

 • Luděk Čala 9,0 bodů
 • Martin Kučírek 9,0 bodů
 • Roman Snídal 9,0 bodů

4. místo

 • Pavel Fečo 6,5 bodu

5. místo

 • Petr Dopita 5,5 bodu

První čtyři reprezentovali naši školu v okresním přeboru, který se konal 28. 11. 2006 v Prostějově. Celé družstvo se umístilo v konkurenci 8 škol na pěkném 4. místě a Martin Kučírek se stal dokonce nejlepším hráčem na druhé šachovnici. Všem děkuji za výbornou reprezentaci školy a přeji hodně dalších úspěchů.

Libor Mitana, garant akce

Mc Donald´s Cup – fotbalový turnaj

Mc Donald´s Cup Mc Donald´s Cup

 


Turnaj hrají nejmladší chlapci ve dvou kategoriích. V kategorii 1. – 3. ročník byli soupeři bohužel mnohem lepší a nepodařilo se nám postoupit z okrskového kola. V kategorii 4. – 5. ročník jsme měli naopak velké štěstí a do okresního finále jsme postoupili z druhého místa ve skupině. Finále nás čeká ve čtvrtek  10. května 2018 v Prostějově. Držte nám palce. 

Mgr. Libor Mitana

 

Halová kopaná

halová kopaná halová kopaná

 


Okrsková kola v mladší i starší kategorii se konala v naší sportovní hale. Zatímco mladším fotbalistům se postoupit nepodařilo, starší postoupili jednoznačně a zcela zaslouženě do okresního finále. Budeme jim držet palce, aby se jim ve finále dařilo.

 

 

Turnaj v malé kopané – 5. ledna 2018

turnaj v kopané

Stalo se již tradicí, že v zimě se pravidelně koná v naší hale turnaj v malé kopané. Letošního turnaje se v kategorii 7. – 9. ročníků zúčastnilo celkem 24 žáků. Byli rozděleni do 4 družstev, jejichž členové byli losováni podle výkonosti. Družstva se utkala každé s každým a zápasy byly velmi vyrovnané. Zvítězilo družstvo červených, na druhém místě skončilo družstvo modrých, třetí bylo družstvo žlutých a na čtvrtém místě skončilo družstvo zelených. Všichni hráči bojovali ze všech sil a věřím, že si turnaj užili.

Složení družstev:
Červení – Zdeněk Chalánek, Ondřej Mitana, Pavel Holík, Aneta Rusanjuková, Dominik Aujeský, Vojtěch Dobruský
Modří – Vlastimil Adam Palíšek, Marek Handl, Daniel Churý, David Vincenec,Adam Vojtek, René Pospíšil
Žlutí – Patrik Rus, Tomáš Lechner, Jan Lenert, Maxim Kopřiva, Michal Vysloužil
Zelení – Martin Kyselák, Radovan Novotný, Matěj Svoboda, David Žondra,Nam, Tomáš Litera

Mgr. Libor Mitana

FLORBAL 2017 - 2018

DĚVČATA VYHRÁLA VŠE!

florbal florbal florbal

Nejmladší žákyně (páťačky) porazily:         
ZŠ Bedihošť                  3:0
Reálné gymnázium PV 3:0
ZŠ J. Železného PV      2:1
ZŠ Nezamyslice            5:1
ZŠ Ptení                         6:1
Celkové skóre 19:3. Míša Ježková 14 gólů, Karolína Potáčová 2, Adéla Brabcová 1, Martina Bosáková 1, Nikola Kyseláková 1.
Základní sestava: Martina Bosáková hrála skvěle v obraně a společně s vynikající brankářkou Julií Šplíchalovou zužitkovaly beze zbytku zkušenosti ze zápasů s osmačkami v kategorii žákyň narozených v roce 2004 a mladších.  V útoku dávala většinu gólů Míša Ježková, a to z 19 našich branek vstřelila 14, přesto, že hrála jenom polovinu doby a přepouštěla místo dalším hráčkám, aby si také zahrály, když byl zápas už rozhodnutý. Kromě těchto tří jmenovaných to byla ještě v obraně nepostradatelná Adéla Brabcová.
     Že děvčata vyhrají okresní přebory, jsem čekal- vždyť je vyhrály coby čtvrťačky už loni, ale úplně lehké to nebylo- některé školy byly dobře připravené a se školou Jana Železného Prostějov to byl, stejně jako loni, boj.
     Kromě jmenovaných pomohly získat přebornický titul též: Karolína Potáčová, Anička Studentová, Adéla Malíková, Natálie Menšíková, Eva Dvořáková a Nikola Kyseláková.

Mladší žákyně (sedmačky + osmačky, narozené roku 2004)
Také mladší žákyně obhajovaly loňský titul přebornic a také ho obhájily.
Porazily ZŠ Bedihošť                                      4:0
               ZŠ Jana Železného                           3:1
               Reálné gymnázium Prostějov 6:3
Celkové skóre 13:4
Nejdůležitější části zápasu odehrála tato děvčata: v brance Julie Šplíchalová, v obraně Monika Rusanjuková s Martinou Bosákovou, v útoku gólová Lenka Heráková a dravá Denisa Rusová. Pomohly: Nikola Šerešová, Martina Bridziková, Adéla Špačková, Klára Zemanová, Monika Holubová, Nikola Kuchaříková, Vanesa Valášková.

Starší žákyně (deváťačky)
     A jsme u nejstarších žákyň - tato děvčata - konkrétně Valentýna Páclová, Aneta Luběnová, Gábina Klágová a Míša Vosičková, doplněné později Helenou Pompovou a Anetou Rusanjukovou, vyhrávají už od páté třídy, tedy pět let, všechny svoje okrskové a okresní soutěže a vždy je radost se na ně dívat, protože vyhrávají suverénně a navíc hrají krásný florbal a mají na stejné úrovni i vystupování na hřišti i mimo něj.
     Výsledky: v okrsku se nedostavil Bedihošť a Nezamyslice, takže jsme nakonec sehráli dvojzápas s Reálným gymnáziem Prostějov, které jsme porazili 4:1 a 5:1.
Ve finále pak děvčata rozdrtila Brodek u Prostějova 6:0, ZŠ Jana Železného též 6:0 a Reálné gymnázium Prostějov do třetice 6:1.
Celkové skóre 27:3
     K výkonům konkrétně - v brance Helena Pompová – nikdy nepustila za zápas víc jak jeden gól, a to mluví za vše. V obraně Valča Páclová, která ubrání bez problémů i dvě hráčky naráz a navíc její sólo ve finále zpoza vlastní brány přes tři hráčky, zakončené nechytatelnou ránou „pod víko“ uznale kvitovali i přítomní florbaloví rozhodčí a trenéři. A to, co je Valča v obraně, to je v útoku duo Gábina Klágová a Aneta Luběnová - nahrát a z „první“ vystřelit a trefit do růžku - to se u holek jen tak nevidí. A když se přidá šikovná Aneta Rusanjuková, která co neuhraje hokejkou, to uhraje fotbalově nohou a univerzální Míša Vosičková, jež umí zaskočit v brance i v útoku, tak se potom hraje dobře.
     Není divu, že děvčata nepoznala porážku ani v kraji a jen remíza je odsunula na 2. místo. No - kdyby sólo Valentýny neskončilo „jen“ na tyči, mohla se děvčata radovat současně s páťáky kluky, kteří postoupili  na přebory republiky- vždyť holky porazily Přerov i Šumperk a s Olomoucí byly lepším týmem, ale výsledek 0:0 je odsunul na druhé místo, i když byly v zápase lepším týmem.
     Zbývá ještě jmenovat náhradnice: Veronika Vládková, Lucie Popelářová, Míša Sklenářová.
Celkově děvčata odehrála v okrese 13 zápasů, všechny vyhrály  se skóre 59: 10.
V kraji pak sehrály holky 14 zápasů - 7x vyhrály, 2 x remizovaly a 5 x prohrály.
A bylo z toho              
2. místo starší žákyně
3. místo nejmladší žákyně
4. místo mladší žákyně.

Mgr. Jiří Pozdíšek

HOŠI

Nejmladší žáci - páťáci – v okrese porazili:  ZŠ hvozd 7:1
                                               ZŠ Plumlov 7:2
                                               ZŠ Konici 13:0
                                               ZŠ Nezamyslice 7:3 - to byl náš nejtěžší soupeř a pan ředitel Jordán se na nás hodně připravoval a věřil, že jeho svěřenci konečně proti nám uspějí. Ale naše páťáky nikdo nezastavil ani v okrese, a dokonce ani pak v kraji- vyhráli vše.                
Krajské přebory se konaly v Hranicích. Kluci vyhráli všech 5 zápasů ve skupině a postoupili do finále s vítězem druhé skupiny a i zde se jim zadařilo – vítězství 3 : 2 a postup na republiku. Po zásluze jsme měli pak v  all-stars týmu, týmu hvězd, vybraného brankaře Michala Rudyka, útočníka Míšu Bosáka a nejlepším střelcem turnaje byl Jirka Večeře. No a hrálo se 3+1, takže ten poslední z naší čtveřice- Honza Rozehnal-sice nikam vybrán nebyl, ale pro nás byl nepostradatelný -  góly přes něho prostě nepadaly. Sami by to ale neuhráli- aby si vydechli, tak tu byli skvělí náhradníci: Prokop Držálek, Honza Mitana, Roman Mitana, Matyáš Hruban, Lukáš Dvořák, Honza Jeřábek, Adam Novotný, Jáchym Trnka.

Mladší žáci - sedmáci - r.nar.2004
Kluci porazili:    Plumlov 6:1
                           ZŠ Horáka PV 4:1
Tím vyhráli okrsek.
Ve finálové skupině porazili:   ZŠ Jana Železného 5:3
                                                   ZŠ Palackou 3:1      
a v boji o 1. místo hráli s Reálným gymnáziem Prostějov 3:3 a o vítězi musely rozhodnout nájezdy- za nás proměnil jen Tomáš Lechner a z gymnázia dali dva kluci nájezdy. Ale být ze 17 škol druzí- to není špatné. A kluci navíc hráli velice pohledný florbal a všichni nám fandili.
     Sestava: v brance Michal Rudyk, v obraně výborný Ondra Mitana a Radek Novotný, v útoku Tomáš Lechner, Matěj Svoboda, dál Honza Buriánek, Honza Lenert, Lukáš Vaculík, Lukáš Lechner, David Žondra, Michal Vysloužil.


Starší žáci - deváťáci, ti obhajovali titul z loňska.
Kluci od památné Ostravy, kde skončili z 300 přihlášených týmů a pak 64 postupujících do Ostravy na třetím místě, jsou stmeleným týmem a skvěle sehraným.
Za obhajobou vykročili výborně – porazili
                                                                        Protivanov 9:1
                                                                        ZŠ Horáka PV 5:2
                                                                       GJW Prostějov 8:0 a vyhráli okrsek.
Ve finálové skupině porazili                       Cyrilo- metodějské gymnázium Prostějov 2:0
                                                                       hokejisty ze ZŠ Melantrichovy 5:3.
V boji o první místo hráli kluci s Reálným gymnáziem PV. A protože mohou hrát i hoši narození 2001, tedy 16 -ti letí, mělo gymnázium urostlé borce a navíc samé florbalisty. Poločas jsme sice vyhráli 1:0, ale pak jsme se trochu stáhli a výsledek byl 3:2 v náš neprospěch. Kluky to mrzelo, chtěli na kraj, ale holt se vždycky nedaří. I zde hrálo 17 škol, takže 2. místo je i tak velký úspěch.
A jestli jsem řekl, že naši žáci (a žákyně) hrají krásný florbal – tady to platí dvojnásob – v brance skvělý Pavel Holík, případně i páťák Michal Rudyk, v obraně náš nejlepší hráč – Filip Antel (a nejlepší hráč i na okrese) a výborný Michal Petroš, v útoku se neskutečně dařilo Zdenku Chalánkovi a před bránou skvěle pracoval Pepa Suchoň. K tomu univerzální Vlastík Palíšek, který je neunavitelný a zahraje výborně v obraně i v útoku.
Moc hráčů navíc jsme neměli, ale kluci to zvládli perfektně a to první místo by jim slušelo. Vždyť je to parta, co už vyhrála přebory v atletice, badmintonu, florbalu, fotbalu a před pár měsíci se stejní kluci, doplnění Martinem Kyselákem, stali přeborníci okresu v přespolním běhu a postoupili do kraje.
Jen víc takových žáků!
Škola všem děkuje za skvělou reprezentaci!

Ve všech okresních turnajích jsme sehráli 29 zápasů.
                                                             26 vítězství, 3 prohry
                                                             139 branek jsme dali, 32 dostali

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

 

Minifotbal – 2. místo v okresním finále

říjen 2017

 

Minifotbal 2017

Výborného výsledku dosáhlo družstvo chlapců 7. – 9. ročníku na fotbalovém turnaji v minifotbale. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 škol, které byly rozděleny do tří okrskových skupin, ze kterých postupovaly do finále družstva na 1. a 2. místě. Naše okrsková skupina byla velmi vyrovnaná a do posledního zápasu nebylo jisté, zda postoupíme nebo ne. Nakonec jsme měli štěstí a postoupili jsme do finále z druhého místa.
Finále se konalo ve středu 18. října na umělé trávě v Prostějově. Šest družstev, které se do finále probojovalo, bylo rozděleno do dvou skupin. Nám los přisoudil do skupiny Brodek u Prostějova a ZŠ a RG Prostějov. Oba týmy se nám podařilo porazit shodně 1:0 a vyhráli jsme tak naši skupinu. V semifinále nás čekala ZŠ Palackého, kterou jsme po výborném výkonu porazili 5:1 a postoupili jsme do finále. Náš finálový soupeř ZŠ Valenty byl už nad naše síly a po prohře jsme tak obsadili výborné druhé místo. Kluci hráli celý turnaj výborný fotbal a pohár za druhé místo jim právem patří.
Složení družstva:
Maxim Kopřiva (brankař), Patrik Rus, Zdeněk Chalánek, Ondřej Mitana, Vlastimil Adam Palíšek, Radovan Novotný, Martin Kyselák, Tomáš Lechner, Daniel Churý, Michal Němec a Pavel Holík.

Mgr. Libor Mitana

Minifotbal - diplom

 

 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 byly poprvé uspořádány
okresní přebory v badmintonu.


Soutěž se hrála jako utkání smíšených družstev v pěti kategoriích - jednotlivci hoši, jednotlivci dívky, čtyřhra hoši, čtyřhra dívky a smíšená čtyřhra.
Kluci i holky se pro badminton postupně tak nadchli, že tři týdny před turnajem hráli nejenom v tělesné výchově, ale pronajali si hřiště a trénovali skoro každý den i po vyučování. 
A protože máme žáky šikovné, tak se intenzívním tréninkem vypracovali tak, že na přeborech okresu se dařilo nadmíru dobře - náš  "A" tým porazil ZŠ Valenty Prostějov 4 : 1, ZŠ Jana Železného Prostějov též 4 : 1 a protože těch šikovných hráčů jsme měli hodně a postavili jsme i tým "B", tak naše "Áčko" vyhrálo nad naším "Béčkem" 5 : 0. Ale ne, že by naše "Béčko" hrálo špatně - vždyť tito hráči porazili 3 : 2 školu Železného a 3 : 2 ZŠ Valenty a v přeborech skončili hned za naším  "Áčkem", to je na druhém místě!
Výborní byli zvláště kluci, kteří vyhráli všechny své zápasy. Ale krásné zápasy sehrála i děvčata.

"A" tým   
dvouhra           Filip Antel, Valentýna Páclová
čtyřhra             Filip Antel, Michal Petroš, Tereza Skaličková, Adriana Kotulová
mix                  Michal Petroš, Adriana Kotulová

"B" tým   
dvouhra           Zdeněk Chalánek, Aneta Luběnová
čtyřhra             Zdeněk Chalánek, Josef Suchoň, Gabriela Klágová, Miša Vosičková
mix                  Josef Suchoň, Míša Vosičková

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

 

 

Mc Donald´s Cup – 4. a 5. ročník – jaro 2017

Mc Donald´s Cup


Tradiční jarní akcí je fotbalový turnaj Mc Donald´s cup pro žáky 1. stupně. V mladší kategorii 1. – 3. ročník jsme letos vypadli už v okrskovém kole, kde byli soupeři nad naše síly a skončili jsme tak na 4. místě ve skupině.
V kategorii 4. – 5. ročník jsme postoupili do finále ze 2. místa ve skupině. Okresního finále se hrálo ve čtvrtek 4. května v Prostějově. Zúčastnilo se ho 6 nejlepších týmů z celého okresu. Soupeři byli i tentokrát lepší. Podařilo se nám pouze jednou zvítězit a obsadili jsme konečné 5. místo.
Družstvo tvořili:
David Krajíček, Lukáš Vaculík, Karel Horák, Lukáš Lechner, Dominik Šmíd, Michael Plšek, Michal Rudyk, Matyáš Hruban, Roman Mitana, Prokop Držálek, Jan Rozehnal, Jiří Večeře a Michal Bosák  
Děkuji všem chlapcům za bojovný výkon a přeji, ať se jim v budoucnu daří lépe.

Mgr. Libor Mitana

 

Mistři okresu Prostějov v halové kopané

halová kopaná


Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci 6. a 7. ročníku, když se jim podařilo zvítězit ve finále halové kopané ve středu 3. května 2017 v Prostějově. Cesta za vítězstvím nebyla jednoduchá. Začala vítězstvím v okrskovém kole, které se konalo v naší sportovní hale. Naše družstvo zvítězilo nad prostějovskými školami ZŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka a RG a ZŠ Prostějov. Ve finále se družstvo utkalo se 4 soupeři. ZŠ Protivanov, ZŠ Palackou, RG Prostějov a ZŠ Brodek u Prostějova. Tři utkání byla jednoznačná a o našem vítězství nebylo pochyb. Nejvyrovnanější utkání bylo s RG Prostějov. Naše těsné vítězství nakonec rozhodlo o celkovém vítězství našeho týmu.

Členové družstva:
David Žondra, Ondřej Mitana, Jan Lenert, Tomáš Lechner, Daniel Ježek, Radovan Novotný, Maxim Kopřiva, Aneta Rusanjuková, Daniel Churý a Matěj Svoboda.

Blahopřejeme a přejeme hodně dalších vyhraných zápasů.   

Mgr. Libor Mitana

 

Mc Donald´s Cup – 1. až 3.ročník - jaro 2017

McDonaldsCup_ml

V úterý 11. dubna 2017 se konalo v Prostějově okrskové kolo fotbalového turnaje Mc Donald´s  Cup. Družstvo chlapců z naší školy mělo silné soupeře v družstvech tří velkých prostějovských škol. Přes bojovný výkon se jim nepodařilo ani jednou zvítězit a skončili tak ve skupině na 4. nepostupovém místě. Věřím, že získali cenné zkušenosti a příští rok se jim povede lépe.

Mgr. Libor Mitana

 

Školní turnaj v malé kopané - leden 2017

Malá kopaná 4. a 5. ročník

     V pátek 13. ledna 2017 odpoledne se uskutečnil v hale turnaj v kopané mezi družstvy 4. a 5. tříd. Každá ze tříd sestavila družstvo, které ji reprezentovalo v turnaji. Družstva hrála každé s každým a k vidění byly velmi pěkné a dramatické zápasy. Vítězem se stalo družstvo chlapců z 5. A, na druhém místě skončilo družstvo 4. A a o třetím místě musely nakonec rozhodnout penalty. V nich byly úspěšnější chlapci z 5. B a odsunuli tak družstvo 4. B na nepopulární 4. místo. Věřím, že všichni účastníci si turnaj užili a budou se těšit na další sportovní akce.
Konečné pořadí turnaje:

1. místo – 5. A – Vaculík, Krajíček, Lechner, Špaček, Hrdý a Netopil
2. místo – 4. A – Bosák, Večeře, Držálek, Bosáková, Rozehnal, Mitana R. a J.    
3. místo – 5. B – Plšek, Šmíd, Porčogoš, Daniel Petr a Daniel Aleš
4. místo – 4. B – Rudyk, Kotula, Hruban, Kypastová, Žondra a Jeřábek

 

PŘEBORY ŠKOL VE FLORBALU – podzim 2016

florbal 2016 florbal 2016 florbal 2016

 ?Na podzim začínají školní soutěže fotbalem a florbalem. Kupodivu nejhranější hrou není fotbal, jak by každý předpokládal, ale v posledních letech ho předběhl florbal. Vždyť v kategorii starších žáků a žákyň (to znamená devátý, případně osmý ročník) soutěžilo 20  týmů - 15 mezi hochy a 5 družstev u dívek. A obě kategorie vyhrály Němčice.

Dívky hodně suverénně - postupně porazily ZŠ Jana Železného Prostějov 14 : 0, Brodek u Prostějova 5 : 2, Reálné gymnázium Prostějov 3 : 0 a když Protivanov vzdal, bylo z toho první místo a krásné celkové skóre 22 : 2. Na vítězstvích, což je příslibem na budoucí rok, se stejnou měrou podílely jak osmačky, tak deváťačky. Osmou třídu zastupovala kapitánka týmu Valentýnka Páclová, jako vždy,bezchybná v obraně, rychlá Aneta Luběnová s tvrdou střelou a výborná střelkyně Gabča Klágová. Tyto holky vyhrávají všechny své soutěže ve florbalu už od
páté třídy a ani  z kraje neodjedou nikdy bez umístění na stupíncích vítězů. Za deváťačky hrála výborně bránící Terezka Skaličková, to samé se dá napsat o Elišce Rudykové a spoustu gólů vstřelila Adriana Kotůlová. Natalka Oulehlová zvládne cokoliv, včetně chytání v brance, i když tentokrát chytala (a výborně) Verča Novotná.

Kluci z Němčic to měli o hodně těžší - čekalo je 15 soupeřů, rozdělených do tří okrsků po pěti týmech, z nichž vždy dva postupovali do finále. První krok zvládli na jedna mínus - okrsek sice vyhráli, ale připsali si kromě vítězství nad Gymnáziem Jiřího Wolkera 8 : 2 a Kostelcem 4 : 1 i remízu 1 : 1. Ani v posledním utkání nehráli špatně. Byli hodně lepší, ale góly nedávali. Ve finálové skupině "B" napřed vyhráli 7 : 0 nad Kollárovou Prostějov, ale pak propadli s hokejisty ze ZŠ Melantrichova Prostějov - prohra  5 : 1. Hokejisté pak ale překvapivě prohráli s Kollárovou PV a skóre jsme měli nejlepší my, tak jsme postoupili z prvního místa proti druhému ze skupiny "A". Předchozí porážka naše kluky nabudila tak, že v semifinále smetli ZŠ J. Železného 5 : 0, což soupeř neunesl a za házení "flinty do žita" - hokejky za mantinel - dostával tresty. Ve finále nás pak čekalo Reálné gymnázium Prostějov, kde, podle Filipa Antela, který hraje florbal za Prostějov, hrají všichni jeho spoluhráči z florbalového oddílu.
A hráli opravdu dobře. Ale na naše kluky nestačili - ti mají skvěle nacvičenou kombinaci a na tuto souhru jsme sázeli. Navíc kluci kromě velkého florbalového umění přidali i bojovné srdíčko a měli i obrovské odhodlání zvítězit a to se jim také povedlo - 4 : 2.
Nemá cenu někoho vyzdvihovat - všichni byli skvělí : Štěpán Klusal, Adam Kopřiva, Jarek Václavíček, Martin Kouřil, Pavel Holík, Vlastík Palíšek, Zdeněk Chalánek, Michal Petroš, Filip Antel, Pepa Suchoň.

Následovaly okresní přebory mladších žáků a žákyň, to je sedmých, případně šestých tříd - loni jsme obě kategorie suverénně vyhráli a i letos jsme čekali, aspoň u dívek, vítězství. A také se tak stalo - naše děvčata porazila Reálné gymnázium Prostějov 8 : 0, Brodek u Prostějova také 8 : 0 a ZŠ Jana Železného Prostějov 9 : 2 a podobně jako loni vyhrály se skóre 25 : 2 (loni 25 : 0). Na tomto úspěšném tažení se podílely: brankářka Helena Pompová, o kterou měl hned velký zájem oddíl florbalu Prostějov, v obraně výborná dvojčata Rusanjukovy, Aneta a Monika, v útoku dávala hodně gólů Lenka Heráková a Míša Vosičková, dařilo se Nikole Sládkové, Saše Rudykové, zahrála si také Klára Přidalová, Ema Kačírková a Diana Navrátilová.

Mezi mladšími kluky soutěžilo opět 15 týmů, stejně jako u starších, tak to bylo náročné. Ale dařilo se - ve skupině jsme porazili Brodek u Prostějova i Palackou Prostějov a skupinu jsme vyhráli a postoupili jsme do finále. Tam jsme též porazili oba soupeře ve skupině "A", včetně pozdějšího vítěze - hokejisty z Melantrichovy školy Prostějov a postoupily jsme proti druhému ze skupiny "B" - Plumlovu. Ten byl téměř celý zápas u své branky a naši kluci odstřelovali jejich bránu, poměr střel byl snad 30 : 5, ale přesto jsme nakonec prohráli 3 : 2. V boji o třetí místo jsme už zase našli střeleckou mušku a vyhráli 5 : 0, ale bylo to už "jen" třetí místo.

Čekaly nás ještě dvoje přebory nejmladších žáků a žaček - páťáků.
Oboje jsme vyhráli, což zvlášť u děvčat,které jsem bral "na zkušenou", protože to byla děvčata téměř jen ze 4.A třídy, kde učím a hrály proti páťačkám z jiných škol a to hodně potěšilo.
Dívky porazily Reálné gymnázium Prostějov 8 : 0, ZŠ Jana Železného Prostějov 5 : 2, Bedihošť 4 : 2, Nezamyslice 3 : 1. Celkové skóre 20 : 5. V brance překvapila odvážným a bezchybným výkonem, včetně rozehrávání, Julie Šplíchalová, v obraně si téměř neodpočinula dvojice Martina Bosáková a Adéla Špačková, protože bez nich to prostě nešlo, v útoku dávala spoustu gólů Míša Ježková a výborná byla i Maruška Oulehlová. Branku si taky vstřelila třeťačka Karolína Potáčová, zahrála si Anička Studentová, do týmu patřila i Eva Ježková, Natálka Menšíková, Veronika Kovářová.
Od kluků páťáků jsem vítězství čekal, protože jsou výborní. Vždyť si uhrají v tréninku svoje i proti sedmákům a nebojí se hrát ani s deváťáky. Přebory hrálo osm týmů ve dvou skupinách. Kluci porazily Nezamyslice 9 : 3, Bedihošť 8 : 0, ZŠ Jana Železného 3 : 2 a ve finále vítěze druhé čtyřčlenné skupiny, ZŠ Palackého 5 : 2.
Branka - Michal Rudyk
Obrana - Jirka Večeře, Lukáš Vaculík
Útok - Lukáš Lechner, Karel Horák, Míša Bosák
Střídali : Plšek, Prečan, Šmíd, Mitana R.,Držálek, Krajíček

Letos to byl náš rok - florbal jsme na okrese zcela ovládli.
V okrskových a okresních kolech jsme celkově sehráli 28 zápasů, z toho 25 vítězných, jedna remíza a dvě prohry.
Z šesti možných přebornických titulů jsme získali tedy pět, pětkrát jsme postoupili do krajského kola.
Jsme tedy v této nejoblíbenější hře letos na okrese "jedničky".

  A jak se dařilo v krajských kolech? Tam už to bývá hodně těžké, protože jsou tam už samí hráči z oddílů, kteří trénují několikrát za týden a každý víkend hrají soutěžní zápasy. Čím starší hráči a hráčky, tím toho víc umí a tím je těžší se mezi nimi prosadit na stupně vítězů. Proto je velice cenné třetí místo starších žáků, zvlášť když hráli vyrovnané zápasy se všemi družstvy a celkového vítěze dokonce porazili. Starší děvčata byla v kraji čtvrtá, mladší dívky druhé,  nejmladší  dívky třetí a nejmladší kluci, i když nepostoupili ze čtyřčlenné skupiny, tak dvakrát vyhráli a jednou prohráli a nepostoupili  při stejných bodech jen kvůli skóre, a to o jediný gól. 

   Všichni zaslouží velkou pochvalu za vynikající reprezentaci školy.

 

Tak to viděl a zapsal Mgr. Jiří Pozdíšek

 

 

Školní turnaj v malé kopané - prosinec 2016

kopana - skola
V pátek 2. prosince 2016 odpoledne se konal ve sportovní hale školní turnaj v malé kopané pro žáky 6. - 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo 31 chlapců a 4 dívky. Přihlášení účastníci byli rozděleni do výkonnostních košů a vylosováni do 5 družstev. Ta se mezi sebou utkala systémem každý s každým. Družstva předvedla velmi dobré výkony a většina zápasů byla velmi vyrovnaná. Všichni účastníci dostali diplom a drobné odměny. Členové prvních 3 družstev obdrželi kromě diplomů také medaile a vítěz získal putovní pohár.

Výsledky turnaje

 1. místo  - oranžoví  - 8 bodů – 2 vítězství a 2 remízy
 2. místo –    zelení    - 7 bodů – 2 vítězství a 1 remíza
 3. místo -    modří    - 7 bodů – 2 vítězství a 1 remíza (horší vzájemný zápas s zelenými)
 4. místo –  červení   -  5 bodů – 1 vítězství a 2 remízy
 5. místo -     žlutí      - 0 bodů

Složení družstev:
Oranžoví – Kopřiva Adam, Lechner Tomáš, Novotný Radovan, Mitana Denis, Kroupa Pavel, Lenert Jan,Hlaváč Kevin
Zelení – Chalánek Zdeněk, Handl Marek, Petroš Michal, Antel Filip, Buriánek Jan, Rusanjuková A., Nam
Modří – Palíšek Vlastimil Adam, Rus Patrik, Sládková Nikola, Spáčil Tadeáš, Rusanjuková M., Svoboda Matěj
Červení – Václavíček Jaromír, Klusal Štěpán, Mitana Ondřej, Holík Pavel, Chytil David, Žondra David,Churý Daniel
Žlutí – Kyselák Martin, Kopřiva Maxim, Vincenec David, Pompová Helena, Litera Tomáš,Šebesta Milan

Mgr. Libor Mitana

 

 

Coca-cola cup 2016
Coca-cola cup 2016 

     Po několika letech se nám opět podařilo sestavit tým chlapců od 7.do 9. třídy, který nás mohl reprezentovat ve fotbalovém turnaji Coca-cola cup. V předkole jsme byli nalosováni do skupiny s Klenovicemi a Otaslavicemi, kterou jsme vyhráli a postoupili tak do hlavní soutěže. Hlavně utkání s Klenovicemi bylo velmi vyrovnané a o našem vítězství rozhodly až pokutové kopy.
     V 1. kole nás čekali velmi silní soupeři z Prostějova ZŠ Valenty a Realné Gymnázium. Zápasy se hrály v Prostějově na hřišti s umělým povrchem. Kluci bojovali jako lvi a odměnou jim bylo vítězství nad Reáným Gymnáziem. Bohužel druhý soupeř, jehož tým tvoří převážně kluci hrající za 1. SK Prostějov, už byl nad naše síly a jako vítěz postupuje do dalších bojů.
     Pro nás letošní Coca-cola cup skončil už v 1. kole, ale přesto si kluci zaslouží poděkování za bojovnost a odhodlanost nevzdávat souboje ani se silnými soupeři. Jejich výkony jsou příslibem do dalších let. Přejeme jim hodně dalších nejen fotbalových úspěchů.

Mgr. Libor Mitana

 

Minifotbal 2016 – 3. místo v okrese

Minifotbal 2016


     Jedním z prvních fotbalových turnajů v letošním školním roce byl turnaj v minifotbale pro žáky 8.a 9. ročníků, který se tradičně hraje na hřišti s umělým povrchem v Prostějově. Okresní finále se konalo ve středu 12. října a zúčastnilo se ho celkem 9 školních družstev. Tým našich chlapců byl v silnější 5členné skupině, kde se umístil na 2. místě, které nám zaručovalo účast v bojích o medaile. V semifinále jsme narazili na pozdějšího vítěze ZŠ Kolárova, který nás celkem jednoznačně porazil 3:0. V zápase o konečné 3. místo jsme se utkali se ZŠ Brodek u Prostějova. Našim klukům se podařilo kvalitního soupeře porazit 3:1 a získat tak krásné 3. místo. Všem chlapcům děkuji za předvedené výkony a za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Street hockey 2016

Street_Hockey

Úspěchy ve sportu - atletika, házená, street hockey

V březnu a dubnu 2016 jsme se zúčastnili několika sportovních soutěží, kde si naši žáci počínali nadmíru dobře.
Začalo to kvalifikací ve street hockey  s Nezamyslicemi - naši kluci vyhráli dvojzápas jednoznačně - v prvním utkání proti stejně starému soupeři (sedmákům) vyhráli 17 : 0, ve druhém utkání po našem souhlasu nastoupil soupeř s deváťáky a prohrál opět - tentokrát 10 : 2. Za Němčice hráli : v bráně Pavel Holík, v obraně Vlastík Palíšek a Filip Antel, v útoku Zdeněk Chalánek a Pepa Suchoň. Pomohli také Tomáš Lechner, Michal Petroš a Honza Buriánek.
Obdobná parta zkusila i atletiku a kupodivu vyhráli též. Této soutěže se zúčastnilo sedm škol, za každou školu soutěžilo pět žáků a výsledky se pak sečetly dohromady. Mezi 35 soutěžícími byli v konečné výsledkové listině  všichni naši kluci do patnáctého místa. Jmenovitě Martin Kyselák  zvítězil jednoznačně ve člunkovém běhu a byl čtvrtý ve skoku dalekém z místa. Ziskem 18 bodů vybojoval mezi jednotlivci druhé místo.  Vlastík Palíšek zvítězil v hodu oštěpem, Pavel Holík vyhrál hod plným míčem. Ve skoku dalekém z místa obsadil druhé místo Pepa Suchoň, dvě čtvrtá místa vybojoval Filip Antel a tím také přispěl  hodně body do soutěže družstev.

                                                                                           HÁZENÁ - KOSTELEC

Tradičně se hraje na naší škole dobrá házená.
Starší žáci na házenkáře z Kostelce (loni druzí v republice) a Prostějova nestačili, mladší žáci sice s Kostelcem také prohráli, ale Olšany porazili 23 : 5 a vybojovali postup do krajského finále z druhého místa. Výborný byl Patrik Rus, Michal Petroš, Filip Antel, Honza Buriánek, Dan Ježek, Maxim Kopřiva, Mathias Špičák, Marek Handl, Tomáš Lechner, Petr Křupka, Dan Churý i David Vincenec.

 
                                                                                            Velké finále ve STREET HOCKEY v Ostravě

Na začátku je více jak 300 školních družstev ve street hockey. Přes oblastní kola a předkola postupuje nejlepších 64 družstev do "VELKÉHO FINÁLE V OSTRAVĚ." Nám se podařilo postoupit z kvalifikace hladce  a přijeli jsme se porovnat s dalšími 63 družstvy. Také tribuny byly plné - snad tisíc fanoušků bylo hodně hlasitých - však se také soutěžilo mezi školami o nejlepší fanoušky. V prvním kole jsme narazili na velice zdatného soupeře, který rozhodně nechtěl odjet po prvním zápase domů. Stalo se. Naši kluci vyhráli po boji nad gymnáziem Bohumín 2 : 1 a postoupili mezi lepší dvaatřicítku. Ve druhém kole nás čekalo další gymnázium - tentokrát Ostrava. Kluci vyhráli 4 : 1 a postoupili mezi posledních šestnáct. Ve třetím kole jsme porazili Frýdek - Místek 3 : 2, když jsme otáčeli nepříznivý stav 0 : 2. A byli jsme v osmičce. Ve čtvrtém kole jsme porazili 6 : 3 školu Ostrava Bělský les a byli jsme v nejlepší čtyřce!
Teprve v  pátém kole jsme poprvé neuspěli - prohráli jsme 4 : 2 se Šumperkem, který celou soutěž pak vyhrál. Nebyli lepší, ale nám se zápas nevyvedl. Už před tím jsme vyřadili silnější soupeře. Nastoupili jsme "jenom" k boji o třetí  místo a tam jsme porazili družstvo z Ostravy Poruby 7 : 0.
Kluci dostali bronzové medaile, velký dort s florbalistou, sošku maskota turnaje, každý diplom, florbalovou hokejku, dresy, tričko, podkolenky, láhev na pití na kolo, poukázku do rychlého občerstvení  a plno dalších věcí. Byl to pro ně zážitek. A také jeden z největších sportovních úspěchů naší školy, protože se naši  kluci z kroužku florbalu  dokázali prosadit mezi hráči z florbalových oddílů.
A kdo tak skvěle reprezentoval naši školu? V brance skvělý Pavel Holík. V obraně náš kapitán a nejlepší hráč, na kterého jsme hodně spoléhali - Filip Antel. A samozřejmě vynikající a neúnavný obránce Vlastík Palíšek. V útoku šikovný Zdeněk Chalánek, který dával hodně gólů a Pepa Suchoň, clonící a tečující před soupeřovým brankářem. A nemůžeme zapomenout na šestého - Michala Petroše, který naskakoval za nejvíc unavené hráče.

 

 

 

Mc Donald´s Cup 2016

Mc Donald´s Cup 2016 Mc Donald´s Cup 2016

Naše škola se pravidelně účastní fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. V letošním roce se oběma družstvům  podařilo postoupit z okrskového kola do finále, i když mladším s velkou dávkou štěstí. Oběma družstvům přejeme hodně štěstí v okresním finále, které se bude hrát v Prostějově 3. a 4. května.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Halová kopaná 2016

halová kopaná

V letošním školním roce jsme se zúčastnili halové kopané v obou kategoriích. Ve starší kategorii 8. a 9. tříd naše nepostoupilo z okrskového kola. V mladší kategorii 6. a 7. tříd kluci jednoznačně vyhráli okrskové kolo a zajistili si tak účast v okresním finále, které se konalo v pátek 22. dubna v Prostějově. Finále jsme začali dvěma vítězstvími s Klenovicemi a ZŠ Železného, pak jsme dvakrát smolně prohráli o jediný gól se ZŠ Horáka a ZŠ Palackého, což ve výsledku znamenalo nepopulární 4. místo. Kluci hráli výborný fotbal a zaslouží si velké poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Florbal ve školním roce 2015/2016

 

Každé pondělí se děti scházejí od 13:30 do 15:30 v kroužku florbalu. Jsou to florbalisti a florbalistky od 3. třídy až po deváťáky - často se sejde i čtyřicet dětí, tak je to trošku organizačně náročnější. Ale chodí odvážní kluci a holky, kteří se nebojí hrát proti starším, a potom se na turnajích daří, zvláště v mladší kategorii. Děti se začínají učit správnému držení hokejky, vést míček před sebou i za sebou, střílí příklepem i tahem, forhendem i bekhendem, vedou míček slalomem mezi kloboučky, učí se vstřelit gól po samostatném nájezdu i po spolupráci s kamarádem, rychlý útok i kombinovat, hrát přesilovku i oslabení. Dál se také učí postavení ve hře, ať v útoku nebo v obraně, dodržovat pravidla a ctít spoluhráče, protihráče i rozhodčího.
Mnohé děti florbalem žijí, pořídily si i svou hokejku či jiné vybavení a trénují i venku na ulici. Potom je radost s nimi jet na turnaje.
A jak se letos dařilo? Turnaje jsou zrovna v tuto dobu v plném proudu, ale už máme okresní přeborníky, či spíš přebornice - děvčata mladších žákyň. A holky vyhrály opravdu ve velkém stylu - bez obdrženého gólu, skóre 25 : 0 a výsledky:

Reálné gymnázium Prostějov             7 : 0
Železného Prostějov                            8 : 0
Brodek u Prostějova                           10 : 0

8. prosince 2015 jedou do Přerova na krajské kolo a při jejich formě nejsou také bez šancí, i když tam už budou víceméně florbalové oddíly.
Neméně dobře si zatím vedou i mladší žáci, kteří vyhráli suverénně okrskové kolo:
                                                        Valenty Prostějov                        4 : 0
                                                        CMG Prostějov                           5 : 0
                                                        Brodek u Konice                         9 : 1

Do finále okresu postoupili z prvního místa v okrsku i starší žáci a starší žákyně. Mladší žáci napodobili své spolužačky a postoupili též do kraje, když ve finále okresu ve skupině porazili:
Reálné gymnázium Prostějov 5 : 1 a Plumlov   3 : 1. V semifinále        ZŠ Horáka Prostějov   4 : 0. Ve druhém semifinále pak překvapivě porazilo Reálné gymnázium Prostějov favorizované hokejisty z Melantrichovy ZŠ, takže  jsme se ve finále opět utkali s protihráči ze skupiny, tentokrát jsme zvítězili 6 : 0.  Celkem tedy kluci sehráli sedm zápasů, sedmkrát zvítězili a skóre 36 : 3!
A ještě starší žáci a žákyně - oba týmy jednou prohrály - děvčata 3 : 2 ve finále se ZŠ Jana Železného, takže byla druhá, starší kluci  prohráli v semifinále, takže potom bojovali o třetí místo a toto utkání vyhráli. Bez "medaile" se tedy nevrátil nikdo.

vedoucí kroužku  Jiří Pozdíše

 

 

 

FLORBAL 2014/2015


Ve florbale jsme se přihlásili do okresních přeborů ve všech šesti kategoriích:
nejmladší žáci, nejmladší žákyně           3. - 5. třída
mladší žáci, mladší žákyně        6. - 7. třída
starší žáci, starší žákyně           8. - 9. třída
Celkem jsme sehráli v okresních přeborech 22 zápasů, z toho 17 vítězných, 1 remíza a 4 prohry. V žádné kategorii jsme neprohráli více než jednou, všechny soutěže dívek jsme vyhráli. Nejúspěšnější kategorií byly mladší žákyně (6. a 7. třída), které vyhrály všechny své zápasy a staly se zaslouženě přebornicemi okresu. Největší zásluhu na tom měla děvčata z 6.A, která se proti většinou sedmačkám z jiných škol dokázala prosadit. Kapitánkou a zároveň skvěle bránící hráčkou (však také hrála v základní sestavě i za starší žákyně) byla Valentýna Páclová. Spolehlivě proměňovala šance v útoku Gábina Klágová a rychlostí a důraznou střelbou vynikala Aneta Luběnová. V brance chytala Veronika  Novotná, ale díky skvělé Valče neměla v bráně téměř žádnou práci.

florbal florbal
                                                                                          

Po vítězství v okrese čekal dívky kraj, kde nám hodně chyběla  Gabča Klágová s pošramoceným prstem. Holky porazily Šumperk, prohrály s Olomoucí, Přerovem a v boji o třetí místo ne a ne dát gól Jeseníku, i když se hrálo skoro pořád u jejich branky - takže nakonec byla jenom "bramborová" medaile.
V krajském finále se hrálo už na velkém hřišti, kde musela nastoupit další děvčata - v každém zápase se lepšící Adriana Kotulová, Tereza Skaličková, střelkyně Terka Kvapilová, Míša Vosičková, Klára Přidalová a super parťačka Natalka Oulehlová, která byla ochotná zaskočit na každém postu hry.
Přebornický titul vybojovala také starší děvčata, i když jednou prohrála, když jsem nechal chvíli odpočívat nejsilnější sestavu. Naštěstí to bylo s posledním Brodkem u Prostějova a Reálné gymnázium Prostějov, které jinak také vše vyhrálo, jsme porazili, tak v náš prospěch rozhodlo vzájemné utkání. O první místo v okrese se nejvíce zasloužila Seyda Meryem Cetinbasová, střelkyně 10 krásných gólů, i z těžkých pozic. Dál to byla už zmiňovaná Valentýna Páclová v obraně s Nikolou Oralovou, v útoku ještě Maruška Horáková a v bráně nejen výborně chytající, ale i skvěle rozehrávající Bohunka Fréharová, střídala Sofie Grmelová a také mladší žákyně.
V kraji nám chyběla brankářka a další hráčky, tak dostaly šanci mladší a skončili jsme až pátí.
Kluci - nejmladší žáci – porazili:
Nezamyslice 5 : 1
Hvozd           4 : 2
Kostelec      8 : 2
Ptení             4 : 1                                                                  
V boji o první místo podlehli Reálnému gymnáziu Prostějov 3 : 2  a skončili tak na druhém místě. Nejsilnější sestava vykrystalizovala ve složení: v brance Tomáš Lechner, v obraně Radek Novotný a Ondra Mitana, v útoku Dan Ježek. Střídal výborný Maxim Kopřiva, Honza Buriánek, Kája Horák, Míša Bosák, Honza Lenert, Dan Churý, Adam Vojtek, Michal Vysloužil a Lukáš Lechner.
Nejhezčí florbal hrají kluci ze 6. a 7. třídy - vymýšlejí, kombinují, šance si připravují, skvěle střílí. Ale mají to těžké - do přeborů bylo přihlášeno u kluků 18 škol, u děvčat jen sedm. A téměř na každé škole je i kroužek florbalu. Kluci vyhráli okrsek, ve finále vyhráli skupinu, jedna prohra v boji o medaile je pak odsunula jen k zápasu o třetí místo - úspěšnému. 
Sestava: kapitán Štěpán Klusal vytvořil s Filipem Antelem výbornou dvojici v obraně, brankář Martin Kouřil, který chytal tak, že se na něj s velkým zájmem koukali i trenéři florbalu, v útoku se prosazoval Adam Kopřiva, nájezdy bravurně proměňoval Zdeněk Chalánek a spoustu toho naběhal skvělý Vlastík Palíšek a Martin Kyselák. Vyzkoušeli jsme i druhého brankáře Pavla Holíka a ten uspěl na jedničku podtrženou. Dál si zahrál Michal Petroš, Marek Handl, Jarek Václavíček, Pepa Suchoň, Pavel Bartošík.
Starší žáci - ve skupině jedno vítězství, jedna remíza a jedna prohra a ze skupiny nepostoupili. Škoda - jeden gól navíc ve skóre by stačil.
Hodně se dařilo Ondrovi Žochovi (5 gólů), jinak v této kategorii hráli sehraní kluci ze sedmé a šesté třídy, s vyhlídkou na úspěch v dalším roce.               

Mgr. Jiří Pozdíšek    

         
STREET HOCKEY 2014/2015

Kluci porazili v obou zápasech Nezamyslice (8 : 3 a 6 : 0) a postoupili do velkého finále v Ostravě. Tohoto turnaje se na začátku účastní přes 300 týmů, do Ostravy je pak pozváno k vyřazovacím bojům 64 nejlepších. V prvním kole nás hned na úvod čekal velice těžký soupeř - Gymnázium Jakuba Škody Přerov, sportovní třída. Po obrovském boji vyhrály Němčice 4 : 3, když nejlepším hráčem na hřišti byl vyhlášen obránce Martin Kouřil.  A poprvé jsme přežili první kolo při třetí účasti ve finále.
Ve druhém kole jsme měli také nejlepšího hráče na hřišti - tentokrát to byl Filip Antel - střelil všechny 4 naše góly a navíc proměnil rozhodující nájezd (výsledek byl tedy 4 : 4 a na nájezdy skvěle soupeře vychytal Martin Kouřil). Ve třetím kole, v boji o poslední osmičku, jsme pak vypadli s pozdějšími vítězi celého turnaje, Frenštátem. Kromě zmiňovaných reprezentovali - Jarek Václavíček, Pavel Holík, Zdeněk Chalánek a Adam Kopřiva.

Mgr. Jiří Pozdíšek

KOŠÍKOVÁ 2014/2015


Tradičně také hrajeme košíkovou a házenou, i když to mají naše děti proti hráčům, kteří hrají závodně, hodně těžké. Kluci porazili CMG Prostějov, nestačili na Gymnázium Jiřího Wolkera, Reálné gymnázium Prostějov a ZŠ Horáka Prostějov. Všechny tyto školy se ale opírají  o basketbalisty z oddílu a my jsme byli jediní mimoprostějovští. Výborně hrál Ondra Žoch, střílel i "trojky", zdatně mu pomáhal Martin Václavíček, Filip Vincenec, Pavel Holík a Adrian Porčogoš.

Mgr. Jiří Pozdíšek


HÁZENÁ 2014/2015


Už třicet let jezdíme na házenou a z deseti až dvanácti družstev se počet škol hrajících házenou smrskl na dvě - Němčice a Kostelec, někdy Prostějov. Letos se výjimečně zapojilo 5 škol - kluci porazili Ptení 8 : 0, Mostkovice 12 : 3, podlehli výbornému Kostelci (2. v republice v této soutěži) a Prostějovu. Obsadili 3. místo. Sestava: Martin Kyselák, Pavel Holík, Vlastimil Palíšek, Filip Antel, Zdeněk Chalánek, Jarek Doupovec, Josef Suchoň, Michal Petroš a Adam Kopřiva.

Mgr. Jiří Pozdíšek

VYBÍJENÁ 2014/2015


Ve vybíjené posledních deset let vždy vyhráváme okrsek s děvčaty i kluky. Nebylo tomu jinak ani letos. Hrálo se v Nezamyslicích, kromě domácích nás čekal ještě Bedihošť. Kluci v prvním poločase s písknutím konce vybili i jejich desátého hráče - kapitána Nezamyslic, v druhém poločase to stihli dokonce za čtyři a půl minuty. Děvčata tak suverénní nebyla, tak na finále jako favoritky, na rozdíl od kluků, nejela. Ve finále to bylo ale jinak - děvčata se semkla kolem kapitánky Lenky Herákové a ta to mydlila jednoho za druhým - z našich třiceti jedna vybitých sama vybila třicet. Moc pomáhaly i šikovné čtvrťačky.  Bylo z toho druhé místo v okrese a postup z druhého místa do kraje. Tam děvčata skončila pátá. Kluci vybojovali v okresním finále třetí místo, což je krásné umístění, ale mohli být lepší, nedařilo se jim. Nejvíce vybitých měl Kevin Hlaváč a kapitán Tomáš Lechner.

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

Fotbalové turnaje 2015


Halová kopaná


Fotbalový turnaj pro žáky 6. a 7. tříd. Naše družstvo vyhrálo okrskové kolo v Prostějově a zajistilo si tak účast v okresním finále. To se konalo v naší sportovní hale Suprovka ve čtvrtek 7. května za účasti družstev z Klenovic a dvou prostějovských škol. Turnaj byl napínavý až do posledního zápasu, který bohužel dopadl pro naše kluky nepříznivě, protože obsadili až 4. místo. Vítězem turnaje se stalo družstvo chlapců ze ZŠ Melantrichova Prostějov. Přestože se našim klukům finále nepovedlo, byla předvedená hra a bojovnost příslibem lepších výsledků do budoucna. Tým nastupoval ve složení Adam Kopřiva, Štěpán Klusal, Patrik Rus, Zdeněk Chalánek, Jaromír Václavíček, Vlastimil Adam Palíšek, Tomáš Šmíd a Marek Handl (v okrskovém kole hráli ještě Martin Kyselák a Pavel Holík).

   

Mc Donald´s Cup

Mc Donald´s Cup Mc Donald´s Cup

Turnaj pro žáky prvního stupně je rozdělený na 2 kategorie.
Mladší  -  1.  -  3. třída 
Kluci příjemně překvapili, když se umístili na 3. místě v okrskovém kole a postoupili tak do okresního finále. Tam už bohužel nestačili na soupeře a skončili na 6. místě.  Členy družstva byli Karel Horák, Lukáš Lechner, David Krajíček, Dominik Šmíd, Lukáš Prečan, Matyáš Hruban, Daniel Kotula, Michal Bosák, Jiří Večeře, Tomáš Kyselák, Jan Mitana, Prokop Držálek a Matyáš Navrátil 

Starší  -  4. a 5. třída
Stejně jako mladší kamarádi, také starší chlapci vybojovali 3. místo v okrskovém kole. Ve finále se jim dařilo a měli i kousek potřebného štěstí a nakonec obsadili krásné 2. místo a přivezli si pohár a medaile. Tým hrál ve složení Maxim Kopřiva, Daniel Ježek, Tomáš Lechner, David Soldán, Ondřej Mitana, Matěj Svoboda, Radovan Novotný, Jan Lenert, Jan Buriánek, Michal Vysloužil, Filip Oulehla a Adam Vojtek.
Všem chlapcům, kteří reprezentovali naši školu ve fotbalových turnajích, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme ji hodně úspěchů do dalších let.  

Mgr. Libor Mitana

 

 

Turnaj v kopané - březen 2015

kopaná - březen 2015

Ve středu 11. března 2015 odpoledne se uskutečnil, ve sportovní hale, turnaj v kopané. Zúčastnilo se ho 5 pětičlenných týmů, jejichž členové byli vylosováni ze tří výkonnostních „košů“. Všichni zúčastnění podali bojovné výkony, ale zvítězit mohli jen ti nejlepší. Za účast dostali chlapci drobné ceny, první 3 týmy medaile a vítězné družstvo pohár.  Vítězům blahopřeji a všem děkuji za účast. Jak to tedy nakonec dopadlo?

1. místo  -  Martin Kyselák, Tomáš Lechner, Michal Bosák, Michal Vrána a Vojtěch Dobruský   
2. místo  -  Vlastimil Adam Palíšek, Michal Vysloužil, Tomáš Litera, Patrik Rus a Jan Buriánek
3. místo  -  Štěpán Klusal, Marek Handl, Matěj Svoboda, Dominik Aujeský a David Soldán
4. místo  -  Adam Kopřiva, Daniel Ježek, Ondřej Mitana, Jan Lenert a Lukáš Lechner 
5. místo  -  Jaromír Václavíček, Maxim Kopřiva, Radovan Novotný, Karel Horák a Pavel Holík

Mgr. Libor Mitana

 

 

Mc Donald´s Cup  -  okresní finále

fotbalisti


Ve středu 14. května se chlapci naší školy zúčastnili okresního finále turnaje Mc Donald´s Cup na umělé trávě v Prostějově. V konkurenci 5 prostějovských škol dokázali 3 krát zvítězit a obsadili krásné 3. místo. Celý turnaj předváděli velmi dobré výkony, za které si dokonce vysloužili pochvalu organizátorů turnaje. Jejich výkony i výsledky jsou příslibem do dalších let.

L. Mitana

 

Florbal 2014/2015 - dívky kategorie III.

florbal dívky

 

 

Školní fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup - duben 2014

Mc Donald´s Cup

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. dubna 2014 se chlapci z 1. - 5. třídy naší školy zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup v Prostějově. Mladší chlapci přes bojovný výkon na své soupeře nestačili a skončili na 3. místě ve skupině, což na postup do finále nestačilo. Starším chlapcům se po velmi dobrém výkonu postoupit podařilo a zahrají si tak 14. května okresní finále, které e bude konat opět v Prostějově.

L. Mitana

Minifotbal - říjen 2013

minifotbal - říjen 2013

Začátkem října se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili v Prostějově turnaje v minifotbalu. Nejprve se jim podařilo se štěstím postoupit z těžké skupiny do finále. V něm jim pak chyběla opora v brance a přes bojovný výkon a dvě těsné porážky nakonec obsadili 5. místo. 
Školu reprezentovali: Hynek Dvořák, Vojtěch Domanský, Jakub a Tomáš Porupkovi, Oldřich Přecechtěl, Miloslav Všetečka, Jan Tomaník, Radomír Kouřil, Václav Kubíček a Ondřej Žoch.

L. Mitana

Turnaj v malé kopané

malá kopaná malá kopaná

proběhl v únoru a březnu ve dvou kategoriích. Zúčastnilo se ho celkem 13 tříčlenných a čtyřčlenných družstev. Nejúspěšnější z nich dostali medaile a vítězná družstva pohár. Ceny do turnaje věnovalo DDM Orion.
 
Starší kategorie:  4. - 6. ročník          5 týmů
Mladší kategorie: 1. - 3. ročník          8 týmů

Výsledky starší kategorie:

 1. místo - Vlastimil Adam Palíšek, Martin Kyselák, Partik Rus a Pavel Holík
 2. místo - Adam Kopřiva, Zdeněk Chalánek a Martin Ruber
 3. místo - David Husár, Alex Jurinec a Filip Vincenec 

Výsledky mladší kategorie:

 1. Ježek, Kopřiva, Oulehla, Vojtek
 2. Mitana, Horák, Dobruský, Hanák, Karásek
 3. Novotný, Lenert, Svoboda
 4. Lechner Tomáš a Lukáš, Horák
 5. Soldán, Litera, Vrána, Báchor
 6. Vysloužil, Kroupa, Tománek
 7. Nam, Pompa, Kundel
 8. Šmíd, Daniel, Šplíchal

Nejlepší střelec – Daniel Ježek – 18 branek, Nejlepší brankař – Maxim Kopřiva

Mgr. Libor Mitana

 

 

 

Putovní pohár senátorky Boženy Sekaninové

V celoroční soutěži školních sportovních klubů ZŠ o "Putovní pohár senátorky Boženy Sekaninové" se Němčice nad Hanou umístily na 3. místě.
Předávání poháru se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Hana Matušková, tělocvikář Mgr. Jiří Pozdíšek a zástupce vítězného družstva ve vybíjené v okrsku a druhého v malé kopané Adam Kopřiva.
Vedle chlapců zvítězila v okrsku ve vybíjené i děvčata.

Mgr. Jiří Pozdíšek

Krajské finále ve stolním tenise 2012

stolní tenis

V úterý 27. listopadu 2012 se družstvo, ve složení Martin a Michal Vlachovi, Vojta Domanský a Václav Kubíček, zúčastnilo krajského finále v Přerově. Utkali se postupně se všemi vítězi jednotlivých okresů Olomouckého kraje. Dařilo se jim skvěle. Až v posledním utkání se střetli s také dosud neporaženými chlapci z Mohelnice. Po napínavém průběhu nakonec prohráli 3:4. Obsadili tak krásné 2. místo. Děkuji celému družstvu, zvláště pak Martinu a Michalu Vlachovi za vynikající reprezentaci naší školy.Fotbal – podzim 2012

Coca Cola Cup


     Začátkem října se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili dvou fotbalových turnajů. Prvním z nich byl Coca-cola cup, ve kterém narazili na družstvo z Klenovic. Utkání odehráli na stadionu v Němčicích. První poločas byl ještě vyrovnaný, ale ve druhém poločase se bohužel projevila menší fyzická kondice našich hráčů. Nakonec prohráli 4:1 a tím přišli o možnost postoupit do hlavní soutěže.
Fotbalisté: Antonín Bartošek, Martin a Michal Vlachovi, Luděk Minařík, Radim Janečka, Pavel Ohlídal, Vojtěch Navrátil, Hynek Dvořák, Vojtěch Domanský, Jakub a Tomáš Porupkovi, Radomír Kouřil, Oldřich Přecechtěl, Jakub Kubíček a Jan Tomaník.


     Druhým turnajem byl turnaj v minifotbale, jehož okrskové kolo proběhlo v Prostějově na umělé trávě. Ve čtyřčlenné skupině jsme na postup potřebovali být nejhůře na druhém místě, což se nám nepodařilo. Sice jsme jeden zápas vyhráli, jeden remizovali a jeden prohráli, ale to stačilo jen na třetí místo ve skupině. Snad se nám na jaře bude dařit lépe.

Mgr. Libor Mitana, Michal Lenert

 

Mc Donald´s Cup 2012 – fotbalový turnaj pro žáky 1. - 5. roč.

Ve středu 25. dubna 2012 se chlapci prvního stupně naší školy zúčastnili v Prostějově okrskového kola fotbalového turnaje. Utkali se s třemi soupeři ve dvou kategoriích:
mladší 1.- 3. ročník – jednou remizovali, 2x prohráli
starší 4. – 5. ročník – 1 vítězství, 1 remíza a 1 prohra

Mladší skončili poslední a nepostoupili, ale starší se umístili na 2. místě a budou nás reprezentovat 10. května okresním finále. Děkuji oběma týmům za bojovný výkon a starším přeji, ať se jim ve finále daří.

fotbal 2012 fotbal 2012fotbal 2012

Coca-cola Cup 2012 – fotbalový turnaj pro žáky 6. – 9. roč.

Po tříleté pauze jsme se znovu zúčastnili celorepublikového fotbalového turnaje mezi školami. Byli jsme nasazeni do prvního kola a tak jsme jeli hrát až do Otrokovic. Ve čtvrtek 26. dubna 2012 nás čekala 3 těžká utkání na novém hřišti s umělou trávou. Soupeř z Tovačova nepřijel a tak jsme sehráli vyrovnané utkání se ZŠ Kroměříž (3:3) a poté bohužel jednoznačně prohráli s domácí ZŠ Otrokovice (0:6). Přestože jsme do dalších bojů nepostoupili, děkuji chlapcům za předvedený výkon a snad příští rok.

Mgr. Libor Mitana

Mc Donald´s Cup 2011

Mc Donaldś!Cup

Naše fotbalové naděje

     Tradiční akcí, které se účastní chlapci naší školy, je fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup pro žáky 2. a 3. ročníku. Letos se našemu družstvu podařilo vyhrát okrskové kolo a postoupit do okresního finále, kterého se zúčastnila 4 nejlepší školní družstva z okresu Prostějov.     Okrsek i finále se konalo na hřišti s umělým povrchem v Prostějově. Zatímco okrsek chlapci suverénně vyhráli, ve finále narazili na velmi silné soupeře a po bojovném výkonu obsadili 4. místo. Jejich výkony jsou příslibem do budoucna, že u nás v Němčicích roste nová fotbalová generace. Školu reprezentovali: Pavel Holík, Adam Kopřiva, Jaromír Václavíček, Martin Kyselák, Vlastimil Adam Palíšek, Zdeněk Chalánek, Michal Petroš, Martin Ruber, Jan Kleveta, Martin Kouřil, Patrik Rus aŠtěpán Klusal.
     Velké poděkování patří panu ing. Miroslavu Klevetovi a paní Lence Chalánkové, kteří doprovázeli chlapce na okresní finále.

Libor Mitana

 

Úspěchy fotbalistů 2011

fotbal

V naší škole už začala fotbalová sezóna. Chlapci 8. a 9. ročníku postoupili do finále halové kopané, které se konalo v hale Sportcentra v Prostějově. Po bojovném výkonu obsadili v konkurenci nejlepších školních družstev krásné 3. místo.
Kromě toho se zúčastnili také turnaje v Kojetíně, který se jim podařilo vyhrát. Blahopřeji jim k těmto úspěchům a věřím, že nejsou poslední.


Školu reprezentovali: Radek Kopřiva, Jakub Faltýnek, Kristián Vlach, Ondřej Tomek, Bronislav Mrkva, Arnošt Matoušek, Jan Horák, Ivo Parák, Petr Charvát a Jakub Kratochvíl.

Mgr. Libor Mitana

 

FLORBAL 2010

florbal mladšíflorbal starší


Kluci z naší školy se v pondělí 29.listopadu zúčastnili okresních přeborů ve florbalu mladších i starších žáků. Do soutěže je přihlášených 15 škol, které jsou rozděleny do 5 okrsků po třech.  Němčice byly nalosovány do skupiny se ZŠ Bedihošť a školou na ulici Horáka v Prostějově, kde se okrsek hrál. Mladší žáci porazili Bedihošť 11:3 a domácí Prostějov  po velkém boji 4:3, když všechny 4 góly dal Tonda Bartošek.
Mladší žáci postupují do okresního finále.

Starší žáci zvítězili nad Bedihoštěm 10:0, ale domácí škole podlehli  6:4, ale nebýt vydatného přispění rozhodčího z řad domácích by byl výsledek zřejmě opačný.

Jiří Pozdíšek

 

 

Velký úspěch fotbalistů

fotbalisté

V pátek 17. září se chlapci 8.a 9. ročníku zúčastnili fotbalového turnaje O pohár místostarostů mikroregionu střední Haná, který se konal na školním hřišti ZŠ Svatopluka Čecha v Kojetíně. Jejich soupeři byla družstva základních škol v Tovačově, Troubkách a dvou Kojetínských škol. Po vynikajícím kolektivním výkonu se jim podařilo všechna utkání vyhrát a stát se tak vítězi turnaje. Věřím, že tento úspěch nebude posledním v tomto školním roce a že nás čeká ještě spousta dalších vítězství.

Mgr. Libor Mitana

 

Florbal a košíková ve školním roce 2009/2010

Florbal mladší dívky
florbal - mladší dívky

Zleva: Mgr. Jiří Pozdíšek, Karolína Štěpánková, Nikola Franclová, Petra Hrušková, Monika Zedníčkková, Monika Leciánová, Eliška Bulková, Barbora Novotná, Pavlína Vránová.

Postup do krajského kola, tam 4. místo.

 

Florbal starší dívky
florbal - starší dívky

Zleva: Mgr. Jiří Pozdíšek, Karolína Štěpánková, Monika Dvořáková, Klára Jemelková, Markéta Soviárová, Nikola Franclová, Petra Hrušková, Kristýna Milčáková

Okresní přebory - 2. místo, postup do kraje

 

Košíková - NESTLÉ BASKET CUP 2010
Košíková

Zleva: Karolína Štěpánková, Nikola Franclová, Petra Hrušková, Monika Zedníčkková, Mgr. Jiří Pozdíšek

Chybí: Adéla Přibylová, Anna Buriánková

Dívky obsadily 4. místo

 

Košíková - NESTLÉ BASKET CUP 2010
KOŠÍKOVÁ

Zleva: Mgr. Jiří Pozdíšek, Jan Václavíček, Ludek Minařík, Lukáš Karásek, Tomáš Novotný, Petr Charvát, Jan Horák

chybí: Michal Barnet

Chlapci obsadili 3. místo, porazili

PV ZŠ Melantrichova 11:4

PV ZŠ Sídliště svobody 14:12

 

 

Košíková - okresní přebory - starší žákyně
košíková - přebory

Zleva: Mgr. Jiří Pozdíšek, Monika Dvořáková, Klára Jemelková, Petra Doležálková, Martina Hanzlíková, Petra Spíchalová, Petra Gojišová, Michaela Večerková

Po vítězství nad ZŠ Melantrichova z PV 42:2 vybojovala děvčata 3. místo

Prostějovské školy těží z toho, že mají ve svých řadách hráče basketbalového oddílu, někdy i všechny. Němčice byla jediná mimoprostějovská škola (11 prostějovských a Němčice).

 

Košíková - okresní přebory - hoši
košíková - hoši

Zleva: Mgr. Jiří Pozdíšek, Michal Jiříček, Jan Župka, Kristián Vlach, Marek Brandýs, Karel Jordán, Arnošt Matoušek

V podřepu: Oldřich Vévoda, Petr Crhák

Kluci vybojovali 4. místo z osmi škol

 

 

Kopaná ve školním roce 2009/2010

kopana

Ve středu 9. června 2010 dosáhli chlapci naší školy největšího fotbalového úspěchu letošního školního roku. Po výborném výkonu obsadili ve finále minifotbalu mladších žáků (6. a 7. ročník) krásné 3. místo, když prohráli pouze s pozdějším vítězem Reálným Gymnáziem Prostějov.
Družstvo nás reprezentovalo ve složení:

Tomáš Novotný, Antonín Bartošek, Tomáš Spíchal, Ivo Parák, Jan Horák, Petr Charvát, Jakub Zahradník, Pavel Ohlídal, Michal Vlach a Jakub Porupka.

Jinak se chlapcům příliš nedařilo. V zimním halovém turnaji vypadli žáci 6. - 9. ročníku v okrskovém kole. Jarní turnaje dopadli obdobně. Chlapci 4. a 5. ročníků vypadli v McDonald´s Cupu v základní skupině stejně jako nejstarší chlapci 8. a 9. ročníků.

Děkuji všem za reprezentaci naší základní školy a věřím, že příští rok budou výsledky lepší.

Mgr. Libor Mitana

 

2. ročník školního turnaje ve florbalu

florbal 1florbal 2florbal 3florbal 4

 

V pátek 26. února 2010 se uskutečnil v sokolovně 2. ročník školního turnaje ve florbalu. Zúčastnilo se ho 5 družstev, která hrála systémem každý s každým. suverénně bez jediné porážky zvítězilo družstvo osmáků ve složení Kristián Vlach, Arnošt Matoušek, Bronislav Mrkva a Jan Horák. Na druhém místě skončili šesťáci a překvapením turnaje se stalo družstvo páťáků, kteří obsadili krásné třetí místo.

Pořadí turnaje:

1. místo - Matoušek, Vlach, Mrkva a Horák
2. místo - Bartošek, Minařík, Vlach Michal a Martin, Zapletal
3. místo - Kouřil, Porupka Tomáš a Jakub, Klesnil
4. místo - Vévoda, Jordán, Janečka a Hrdý
5. místo - Charvát, Zahradník, Flora a Spíchal

Mgr. Libor Mitana

 

Turnaj v malé kopané

V pátek 22. ledna se v sokolovně konal turnaj v malé kopané. Zúčastnila se ho bohužel jen 4 družstva složená z chlapců 6. – 9. Družstva se utkala každý s každým a hlavně boj o první místo byl zajímavý až do konce.

Výsledky:

1. místo
Kopřiva Radek, Vlach Kristián, Matoušek Arnošt, Župka Jan a Adam Kopřiva
2. místo
Barnet Michal a David, Chytil Michal, Jiříček Michal a Ondřej Tomek
3. místo
Horák Jan, Charvát Petr, Spíchal Tomáš, Zahradník Jakub a Minařík Luděk
4. místo
Parák Ivo, Václavíček Jan, Radim Janečka a Klesnil Tomáš

Mgr. Libor Mitana

 

Přebory v házené v Kostelci

házená 1 házená 2házená 3

9. prosince 2009 se konaly okresní přebory v házené. Do Kostelce jsme se vydali vlastním objednaným autobuse a byl nás plný autobus – 12 starších žáků, 12 starších žákyň a 12 mladších žáků. Kluky házená začala velice bavit a před turnajem začali trénovat 3 x týdně – pondělí ve sportovkách, ve středu jen tak a ve čtvrtek v tělocviku. Že hrají odvážně i umí a navíc jsou urostlí – to jsem věděl. Ale hrát proti házenkářům, kteří hrají soutěž a trénují několikrát týdně už roky …?
Zápas začal nervózně, naši kluci kazili přihrávky, stříleli nad nebo doprostřed branky. Ale výborně bránili. A to celé družstvo. Takže se Kostelec také neprosazoval. Poločas skončil 6:4 pro nás. Druhou polovinu se ale utkání zlomilo a výsledek Němčice : Kostelec 14 : 5 byl pro všechny přítomné velkým překvapením a potěšil. Kluci postoupili do krajského kola.
Základní sestava: spojky Olin Vévoda (kapitán), Jan Župka a Petr Crhák, na křídle výborný Petr Květoň (levák) a Kristián Vlach a na pivotu Karel Hrdý. V brance Tomáš Novotný. Střídali: Arnošt Matoušek, Michal Chytil, Michal Jiříček, Marek Brandýs, Jarek Hrubý, Ondra Tomek.
Přátelsky si zahráli mladší žáci a přesto, že podle vyjádření kosteleckých před zápasem, že mají „šikovné sedmáky, na kterých chtějí stavět,“ jsme zvítězili též, a to 9 : 5. Sestava: spojky Michal Barnet, Martin Svozil, Jan Horák, na pivotu skvěle hrál Adam Konečný, na křídlech Petr Charvát, Luděk Minařík, v brance Tonda Bartošek. Střídali: Michal Vlach, Adam Hrdý, Vojta Navrátil, Jan Václavíček, Tomáš Spíchal.
Třetí zápas hrála naše děvčata, ale ta přece jen mají raději košíkovou a vzhledem k jejich subtilním postavám není divu. Zápas skončil 4 : 1 pro Kostelec, naše děvčata se proti dobré obraně Kostelce těžko prosazovala. Škoda, že nám chyběly 3 dívky ze základní sestavy, výsledek mohl být klidně opačný, vždyť celý první poločas skončil jen o gól (2 : 1). Sestava: spojky Michaela Večerková, Petra Doležálková, Veronika Minaříková, křídla Markéta Soviárová, Klára Jemelková, Monika Leciánová, na pivotu Martina Hanzlíková. V brance Veronika Svozilová.


Mgr. Jiří Pozdíšek

 

 

Vítězná cesta páťáků ve vybíjené

vybíjená hoši

Okresních přeborů ve vybíjené kluků 5. tříd se zúčastnilo 20 škol. Byly rozděleni do 4 okrsků po pěti, první dva týmy postupovaly do okresního finále.  Naši kluci zvítězili nad prostějovskými školami Dr. Horáka a Sídliště svobody, ZŠ Krumsín a Plumlov. V okresním  finále porazili ZŠ Protivanov a ZŠ Kollárova bez boje, v semifinále znovu ZŠ Dr.Horáka a ve finále pak Brodek u Prostějova. Tím vyhráli okresní finále a postoupili do kraje. V krajském kole 28.května v Zábřehu zvítězili nad  pěti celky a postoupili do celostátního finále, které se konalo 8. června v Nové Pace. Zde se dostali až do čtvrtfinále, obsadili krásné 6. místo ze 14 vítězů krajských kol.
Reprezentovali nás: kapitán Vojtěch Navrátil, Martin Vlach, Michal Vlach, Daniel Šikling, Antonín Bartošek, Luděk Minařík, Pavel Ohlídal, Radim Janečka, Václav Kubíček a Adam Hrdý.  Střídali je Oldřich Přecechtěl, Jaromír Bilík a Jakub Porupka.

   

vybíjená dívky

Děvčata z 5. Třídy byla v okrsku druhá, v okrese skončila na 4. místě. I ta byla šikovná, vždyť tam bylo celkem 15 družstev. Největšími oporami byly Monika Leciánová, Alena Bartošková, Monika Zedníčková a Eliška Bulková.

Mgr. Jiří Pozdíšek, učitel TV

Košíková - okresní kolo

košíková hoši

Němčice n. H .: Klenovice

11:10

Němčice n. H. : Sídliště svobody (Železného) PV 9 : 5
Namčice n. H. : Melantrichova PV 10 : 0

následoval postup do krajského kola

Základní sestava: Kristián Vlach, Bronislav Mrkva, Marek Brandýs, Ondřej Tomek, Arnošt Matoušek

Střídali: Norbert Řežáb, Tomáš Spíchal, Ivo Parák, Martin Svozil, Adam Konečný, Petr Charvát

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

Fotbalové turnaje

fotbalfotbal


Výsledky fotbalu žáků druhého stupně v letošním školním roce nejsou příliš dobré. V minifotbale vypadla obě naše družstva už v okrskových kolech. V turnaji Coca-cola Cup jsme v prvním kole porazili Nezamyslice a ve druhém kole jsme obsadili 2. (bohužel nepostupové) místo ve čtyřčlenné skupině.
Největším úspěchem je tedy 4. místo v okresním finále turnaje MC Donald´s Cup, které vybojovali žáci 4. a 5. ročníku.

Děkuji moc za vstřícnost a spolupráci panu Radku Novotnému, který nám vždy ochotně pomohl s přípravou hřiště a materiálním zajištěním

Mgr. Libor Mitana

 

V březnu a dubnu 2008

divkyvybijenakluci

se naše škola zúčastnila vícero sportovních soutěží. Páťáci se celý rok nemohli dočkat přeborů okresu ve vybíjené, kde si, hlavně kluci, dělali zálusk na velmi dobré umístění – vždyť loni postoupili až do krajského kola a polovinu družstva tvořili tehdy čtvrťáci, nyní páťáci, ostřílení z loňských bojů v okrskovém, okresním a krajském kole. A kluci začali opravdu výborně – s převahou porazili Plumlov, ZŠ Kolárovu z Prostějova a těžkého soupeře ze školy Jana  Železného z Prostějova. Vyhráli okrskové kolo a těšili se na finále. Tam se ale nedařilo – kluci skončili pátí, což ze 16 škol, které se vybíjené zúčastnily, je hezký výsledek, ale pomýšlelo se výš. A kdo hrál? Výborný byl Ivoš Parák, Jirka Oulehla, Martin Svozil, Vojta Navrátil, pomohli téže Michal Barnet, Kryštof Bouda, Adam Konečný, Martin Smutný, Nicolas Kroupa, Michal a Martin Vlachovi, Adam Hrdý, Tonda Bartošek, Jakub Zahradník, Petr Charvát.
Dívky velké ambice neměly a kupodivu skončily lépe – čtvrté. Družstvo tvořila hlavně děvčata z 5.A: Anička Buriánková, Adéla Přibylová, Nikola Franclová, Lucka Přidalová, Karolína Štěpánková, Dominika Hrušková, Petra Hrušková. Doplnila je Magda Pospíšilová, Natalka Kubíčková, Monika Borovičková, Leona Klesnilová, ze 4. třídy pak Bára Jurtíková.
Děvčata z devátých a osmé třídy měla obhájit první místo v okresních přeborech v házené i v košíkové. A jak to dopadlo? Potvrdilo se, že loňská děvčata byla výjimečná nejen svým talentem, ale i poctivostí v tréninku a zodpovědným přístupen. Ale i tak – dosáhnout na dvě druhá místa na okresních přeborech ze tří „velkých“ her (házená, košíková, odbíjená) je velkým úspěchem. V házené skončily dívky druhé za Kostelcem, v košíkové druhé za školou Dr. Horáka z Prostějova, kde však hrála děvčata hrající basket závodně za Prostějov. V házené i košíkové hrály stejné dívky: Nikola Domanská, Bára Leciánová, Lucka Králová, Lucka Závišková, Veronika Semanovská, Monika Kvíčalová, Míša Večerková, Nikola Juřenová, Veronika Župková, Žaneta Fidrová.
Kluci se letos poprvé zapojili do soutěže ve florbalu a i když hráli dobře, florbalisté z Kolárovy školy, i díky zahnutým hokejkám, naše žáky přestříleli. Hráli sedmáci Petr Crhák, Michal Chytil, Michal Jiříček, Jan Župka, Karel Hrdý a šesťáci Arnošt Matoušek, Kristián Vlach, Broněk Mrkva, Norbert Řežáb a Ondra Tomek.
V přeborech okresu v házené byli kluci druzí za Kostelcem, v košíkové šestí. Ale hráli výborně. Prosadit se ale proti házenkářům z oddílu je těžké. Stejně tak košíkovou hodně ovlivňují kluci z basketbalového oddílu z Prostějova. Cele se jim ale v házené i košíkové vyrovnal náš Michal Tomek. Výborný byl také Pavel Semanovský, Petr Crhák, Tomáš Vrána, Pepa Matics, Pavel Slivka. Dále si zahráli: Radek Dočkal, Karel Brlík, Honza Svozil, Karel Hrdý a skvěle v házené chytal Michal Chytil.

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

Vánoční turnaj v malé kopané 2007

vánoční kopaná

V pondělí 17. a ve čtvrtek 20. prosince 2007 odpoledne před vánočními prázdninami poměřilo své fotbalové umění 6 družstev složených z chlapců naší školy. Nejdříve odehráli zápasy ve dvou skupinách a podle pořadí pak semifinále a utkání o 5.a 6. místo. Finále a boj o třetí místo byl na programu ve čtvrtek. Do finále se probojovala obě družstva z 9. ročníku a o třetí místo si to rozdali osmáci a překvapení turnaje družstvo šesťáků. Všechna družstva podala bojovný výkon, za což byla první tři odměněna poháry a drobnými cenami.
Velký dík patří panu Rudolfu Novotnému, bez jehož ochoty a času by turnaj vůbec nemohl být dohrán.

Výsledky:

finále
9.A : 9.B
3 : 1
o třetí místo
8.r : 6.r

3 : 3;

1 : 2 na pokutové kopy

 

1. místo
Pavel a Jan Horákovi, Pavel Slivka a Tomáš Kyselák
2. místo
Josef Matics, Pavel Semanovský, Tomáš Vrána a Michal Tomek
3. místo
Arnošt Matoušek, Bronislav Mrkva a Petr Charvát
4. místo
Jan Svozil, Jan Štěpánek, Pavel Luběna a Petr Crhák
5. místo
Michal Jiříček, Jan Župka, Ondřej Tomek a Radek Kopřiva
6. místo
Michal Fečo, Antonín Bartošík, Karel Jordán a  Jakub Faltýnek

Mgr. Libor Mitana

 

Turnaj v malé kopané

Turnaj se uskutečnil v pátek 5. 10. 2007 odpoledne na stadionu (na tréninkovém hřišti). Zúčastnilo se ho 7 družstev. Ty byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých hrály každé s každým. Vítězové skupin se utkaly o vítězství, druzí ze skupin o třetí místo.

Červená skupina


Osmáci

Sedmáci

Páťáci

Pořadí

Osmáci


5 : 5

16 : 0

1

Sedmáci

5 : 5


9 : 1

2

Páťáci

0 : 16

1 : 9


3

 

Žlutá skupina


Čtvrťáci

Šesťáci A

Deváťáci

Šesťáci B

Pořadí

Čtvrťáci


0 : 6

0 : 8

7 : 0

3

Šesťáci A

6 : 0


0 : 4

9 : 0

2

Deváťáci

8 : 0

4 : 0


14 : 0

1

Šesťáci B

0 : 7

0 : 9

0 : 14


4

O 1. místo: Osmáci x Deváťáci 3 : 3 na penalty 3 : 2

O 3. místo: Sedmáci x Šesťáci A 3 : 1

O 5. místo: Čtvrťáci x Páťáci 3 : 3 na penalty 3 : 2

Výsledky:

1. místo

Osmáci - Svozil, Štěpánek, Semanovský, Reiskup M. a D., Flachs, Vrána R., Luběna

2. místo

Deváťáci - Slivka, Horák P., Kyselák, Tomek, Matics, Dočkal

3. místo

Sedmáci - Jiříček, Crhák, Ruber, Horák J., Chytil, Prečan, Župka, Hrubý


Nejlepší střelec - Michal Jiříček 12 gólů

Nejlepší brankař - Michal Tomek

Mgr. Libor Mitana

 

Turnaj ve vybíjené

mladších i starších žákyň škol mikroregionu Střední Haná proběhl ve dnech 14. a 21. .září 2007 na školním hřišti ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha. Naše družstvo mladších žákyň se umístilo na 5.místě. Starší žákyně obsadily 4.místo.

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

Výborné výsledky v kopané

McDonald´s Cup – Krajské finále

foto foto

Ve středu 23. května se uskutečnilo krajské finále turnaje v kopané McDonald´s Cup. Zúčastnilo se ho 5 nejlepších školních družstev včetně družstva chlapců z naší ZŠ. Celý turnaj se hrál na Andrově stadionu, na kterém hrají svá utkání fotbalisté sigmy Olomouc. Družstvo našich chlapců statečně bojovalo, ale kvalitě soupeřů nestačilo. Přesto je výsledné 5. místo výborným výsledkem. V celém průběhu turnaje nás reprezentovali Radek Kopřiva, Kristián Vlach, Arnošt Matoušek, Ondřej Tomek, Bronislav Mrkva, Jiří Oulehla, Ivo Parák, Adam Konečný, Michal Barnet, Tomáš Novotný, Antonín Bartošek, Martin Vlach, Daniel Šikling, Marek Brandýs a Nicolas Kroupa.
Děkuji jim všem za výbnornou reprezentaci naší školy.
Duben bychom klidně mohli označit jako měsíc fotbalu, protože právě v dubnu se hraje většina fotbalových turnajů. Letošní výsledky v těchto turnajích jsou výborné díky velkému množství výborných fotbalistů hlavně v 8. a 9. ročníku.
Minifotbal

Chlapci 8. a 9. ročníku bez problémů vyhráli okrskové kolo, které se konalo u nás na hřišti pro veřejnost a zajistili si tak účast v okresním finále, které se konalo v úterý 17. dubna ve Vrahovicích. V konkurenci 8 nejlepších škol z okresu měli smůlu, když neproměnili několik jasných gólových šancí a o 1 gól jim unikl postup do skupiny o 1.- 4. místo. V dalších zápasech už jim zřejmě chyběla motivace a také proto skončili nakonec na pěkném 6. místě. Družstvo nastupovalo ve složení Pavel Slivka, Luděk Čala, Petr Dopita, Matěj Řezáč (K), Pavel Horák, Jakub Olejníček, Pavel Fečo, Michal Tomek a Pavel Semanovský.

COCA-COLA CUP

Už několik let se naše škola účastní tohoto celostátního turnaje škol. Zatím nikdy se nám nepodařilo přejít přes kvalifikační kolo. Letos poprvé se to chlapcům pod vedením pana učitele Kaděry podařilo, přestože jsme dostali velmi těžkého soupeře Kojetín. Ve středu 18. dubna porazili Kojetín na hřišti v Uhřičicích také díky velké bojovnosti a střelecké formě Petra Dopity 4 : 2 a postupují do 1. kola, ve kterém se utkají s dvěma Kroměřížskými školami a jednou z Holešova.

Mc Donald´s Cup

Pravidelně se naše škola účastní také turnaje pro mladší žáky 4.a 5. ročníků Mc Donald´s Cup. Okrskové kolo bylo odehráno ve čtvrtek 19. dubna na hřišti pro veřejnost a zúčastnili se ho chlapci ZŠ Nezamyslice, ZŠ Kolárova Prostějov a naši chlapci. Vítězstvím s oběma soupeři si naše družstvo ve složení Radek kopřiva, Tomáš Novotný, Kristián Vlach, Antonín Bartošek, Bronislav Mrkva, Arnošt Matoušek, Jiří Oulehla, Ondřej Tomek, Adam Konečný, Daniel Šikling, Martin Vlach, Ivo Parák, Marek Brandýs, Nicolas Kroupa a Michal Barnet zajistilo postup do okresního finále, které bude konat 17. května v Prostějově.

Všem chlapcům děkuji za výbornou reprezentaci naší školy a zároveň bych rád poděkoval panu Radku Novotnému za výbornou a vstřícnou spolupráci při organizaci okrskových kol a FK Němčice n.H. za zapůjčení hřiště a šaten.

Mgr. Libor Mitana

 

Halový fotbal

Po dvouleté přestávce dosáhli naši žáci výborného výsledku na turnaji v halovém fotbalu. Suverénně vyhráli okrskové kolo i skupinu a podlehli až ve finále ZŠ Protivanov. Družstvo ve složení Pavel Slivka, Luděk Čala, David Navrátil, Petr Dopita, Matěj Řezáč, Pavel Horák, Jakub Olejníček, Pavel Fečo a Pavel Semanovský (okrsek hrál také Michal Tomek) se umístilo na krásném druhém místě.

Mgr. Libor Mitana

Malá kopaná 2007

foto

V pátek 12. a 19. ledna se uskutečnil v sokolovně tradiční turnaj v malé kopané žáků 3. – 5. ročníků. Zúčastnilo se ho 6 družstev, které hrály systémem každý s každým. Ve spolupráci DDM Orion a ZŠ se podařilo zajistit pěkné ceny, které motivovaly chlapce k bojovným výkonům. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo 5. A, na druhém místě byli chlapci ze 4.A a třetí skončili chlapci z 5. B.

Chcete vidět víc?

Mgr. Libor Mitana

 

 

 

Basketbalový turnaj základních škol

foto

Při příležitosti 15. výročí TK Plus se na Základní škole ul. Dr. Horáka v Prostějově uskutečnil koncem října basketbalový turnaj, v němž družstvo naší školy získalo první místo.

Na fotografii jsou dívky našeho družstva zleva (tedy z pohledu člověka na fotografii se dívajícího) ve dvou zadních řadách. Jsou to: Kristýna Strašáková, Iveta Mračková, Vendula Strašáková, Lucka Soviárová, Klára Šebestová, Marta Charvátová, Nikola Domanská, Eva Závišková, Markéta Soviárová, Martina Hanzlíková.
Okresní přebor v házené

foto

V házené 1. místo v okrese vybojovaly naše dívky: Michaela Oralová, Marta Charvátová, Klára Šebestová, Eva Závišková, Vendula Strašáková, Lucie Vaculíková, Lenka Štěpánková, Iveta Mračková, Lucie Soviarová a Žaneta Fidrová.

Své kvality dokázala výše jmenovaná děvčata i krásným 2. místem v krajských přeborech v&nbspházené, které se uskutečnily 12. dubna 2006. Děvčatům patří i 3. místo v okresních přeborech v košíkové.

V okresních přeborech v házené jsou třetí i naši chlapci, kteří hráli ve složení: Matěj Řezáč, Tomáš Vrána, David Bosák, Tomáš Burda, Michal Svozilek, Tomáš Borovička, Lukáš Koky, Michal Tomek, Mirek Otta a Marek Hruška.

Mgr. Jiří Pozdíšek

 

 

Vědomostní soutěž  Čtyřlístek

Tuto soutěž vyhlásila Obchodní akademie a Jazyková škola  Přerov. Konala se 5. února 2010. Soutěžilo se ve čtyřech oblastech: propagace, ekonomika, práce na počítačích, a všeobecný přehled. Z naší školy se jí zúčastnily dva týmy. 9.A  reprezentovali: Kristýna Milčáková, Markéta Soviarová, Petra Spíchalová a Petr Karnet, za 9.B soutěžili Lada Vránová, David Barnet, Michael Hrubý a Jan Župka. Jan Župka obsadil 1.místo v ekonomice, hned za ním  na 2.místě Petr Karnet. Další druhé místo získala Kristýna Milčáková v oblasti propagace. Ale největší radost udělalo celé družstvo 9.A, které se umístilo na na 1. místě. Všem výhercům blahopřejeme.

Mgr. N. Tesaříková

 

 

Výtvarné soutěže ve školním roce 2016/2017

VV soutěž
,,Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!"

Soutěž Úřadu pro ochranu osobních údajů - 30. 4. 2017. Výhra prvního místa, za malbu maskota ochrany soukromí.

Slavnostní předávání
- 29. 6. 2017 v Praze

VV soutěž
ZA TAJEMSTVÍM ČISTÉ VODY
Soutěž tříčlenných týmů pořádaná Ministerstvem zemědělství
- 10. 4. 2017
VV soutěž
LIDICE 2017
Soutěž MŠMT
- 28. 2. 2017
VV soutěž
Barvy podzimu
Okresní výtvarná soutěž
- 7. 11. 2016
 
"Děti, pozor, ČERVENÁ"
Soutěž pořádá Magistrát města Prostějova, Policie ČR a Besip
- 30. 10. 2016.

 

Bc. Kamila Hájková

 

Výtvarná výchova a Karel IV.

Žáci 2. stupně malují ve výtvarné výchově obrázky k 700. Výročí narození Karla IV. Nejlepší práce budou zaslány do celostátní soutěže, která se bude konat v květnu letošního roku v Praze.

Žáci 2. stupně malují ve výtvarné výchově obrázky k 700. Výročí narození Karla IV. Nejlepší práce budou zaslány do celostátní soutěže, která se bude konat v květnu letošního roku v Praze.

Mgr. Stanislava Podmolíková

 

 

„Požární ochrana očima dětí pro rok 2014“

(soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko-organizačních informací
MŠMT ČR, skupina C)

vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohly zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let, v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/ apod. ), za finanční spoluúčasti města Prostějov.

Vyhodnocení okresního kola:

Požární ochrana Počet zúčastněných dětí celkem 846
Počet zúčastněných škol celkem 19
Z toho základních škol 9

Žákyni 3.B naší ZŠ Vanese Valáškové se podařilo vyhrát krásné třetí místo v této výtvarné soutěži.  Dne 30. 4 .2014 se zúčastnila slavnostního předávání na náměstí T. G. Masaryka V Prostějově. Zde obdržela krásné ceny, které doplnila o spoustu zážitků z doprovodného programu.

Mgr. Lucie Tesařová

 

 

Výtvarná soutěž - leden - 2010

soutěž

Žáci a žákyně naší školy se letos opat účastní výtvarné soutěže Jak vypadá Paní Zima, kterou vyhlašuje SportCentrum DDM Prostějov. Zasíláme 14 výkresů malovaných temperovými barvami.

Mgr. Stanislava Podmolíková

 

Výtvarná soutěž

V listopadu 2006 se uskutečnila v Prostějově okresní výtvarná soutěž BARVY PODZIMU.Vyhodnocení proběhlo 18. prosince 2006. V kategorii 5. a 6. tříd a víceletých gymnázií získaly 3. místa tyto žákyně: Kristýna Milčáková a Lada Vránová .
Výstava všech prací proběhne od 29. ledna 2007 v „Galerii na schodech“ v prostorách Sportcentra DDM Prostějov.
foto foto

Mgr. Stanislava Podmolíková

Eurorebus 2018 – celostátní finále

Eurorebus Praha


     V úterý 5. června se 7 žáků naší školy zúčastnilo celostátního finále vědomostní soutěže Eurorebus v pražském Top hotelu na Chodově. V konkurenci nejlepších jednotlivců a tříd z celé republiky se rozhodně neztratili. V kategorii Junior nás reprezentovala trojice Klaudie Střeláková (3.B), Matěj Pospíšil (4.A) a Daniel Kotula (5.B), kteří obsadili krásné 14. místo a pouhé 2 body jim chyběly k prvenství. V kategorii jednotlivců obsadil Dominik Majer (6.B)  pěkné 29. místo a trojice Vojtěch Kumžák (7.B), Vojtěch Zahradník (7.B) a Ondřej Mitana (7.A) obsadila v kategorii tříd výborné 17. místo. Všem moc děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů i v dalších nejen vědomostních soutěžích.

Libor Mitana

 

Eurorebus a Eurorebus junior 2018
– celostátní finále


Do celostátní zeměpisné soutěže se žáci naší školy zapojují každý rok. Letos se jim dařilo velmi dobře a dvě družstva a jeden jednotlivec se dostali do krajského finále, které se konalo v pondělí 9. dubna v Olomouci. V nabité konkurenci se jim všem podařilo postoupit do celostátního finále, které se bude konat 5. června v Praze.
Výsledky krajského finále:


Eurorebus junior

Eurorebus Junior
Daniel Kotula, Matěj Pospíšil a Klaudie Střeláková,
3. místo – postup do celostátního finále

 

Eurorebus – ZŠ01 – soutěž školních tříd 

Eurorébus - družstvo
Vojtěch Kumžák, Vojtěch Zahradník a Ondřej Mitana,
4. místo – postup do celostátního finále

 

Eurorebus – ZŠ01 – soutěž jednotlivců

Eurorébus - jednotlivci
Dominik Majer,
5. místo – postup do celostátního finále

 

 

 

 

Krajské kolo zeměpisné olympiády


Vynikajícího úspěchu dosáhl Dominik Majer (6.B) v krajském kole zeměpisné olympiády, které se konalo ve středu 21. března 2018 v Prostějově. Ve své kategorii A pro žáky šestých tříd obsadil krásné 2. místo, což je po dlouhé době nejlepší výsledek, kterého dosáhl žák naší školy. Dominikovi moc blahopřejeme a přejeme mu hodně dalších úspěchů.

Mgr. Libor Mitana

Astronomická olympiáda 2017/2018

Do krajského kola této soutěže postoupilo 6 žáků. Úkoly byly velmi obtížné a tak úspěšní byli jen dva žáci a to Jakub Macenauer (6.A) a Martin Kyselák (9.r.). Oba si poradili se záludnými otázkami a výpočty velmi dobře, ale na postup do další fáze soutěže už to bohužel nestačilo. Děkuji oběma za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Libor Mitana

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády

zeměpisná olympiáda

se konalo v úterý 20. února 2018 v Prostějově. Naši školu reprezentovala trojice chlapců - Dominik Majer (6.B), Jakub Novotný (7.A) a Zdeněk Chalánek (9.r.). Dominik Majer ve své kategorii A nenašel přemožitele a zvítězil. Zajistil si tak postup do krajského kola, které se bude konat 28. března opět v Prostějově. Další dva jmenovaní obsadili ve svých kategoriích 7. a 8. místo, což je také pěkný výsledek v nabité konkurenci nejlepších zeměpisců z celého okresu.
Děkuji všem třem za výbornou reprezentaci školy a Dominikovi přeji hodně úspěchů v krajském kole. 

Mgr. Libor Mitana

 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2018

Zeměpisná olympiáda


Ve středu 17. ledna 2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 30 žáků naší školy.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
Kategorie A – 6. ročník – vítězem se stal Dominik Majer - 6.B
Kategorie B – 7. ročník – vítězem se stali Vojtěch Kumžák a Ondřej Mitana
Kategorie C – 8. a 9. ročník – vítězem se stal Milan Šebesta - 9.r.

Vítězové v jednotlivých kategoriích nebo jejich náhradníci nás budou reprezentovat v okresním kole, které se koná v úterý 20. února 2018 v Prostějově.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Astronomická olympiáda 2017/2018

výsledky školního kola

kategorie 6. a 7. ročník

1. Vojtěch Kumžák 43 body
2. Ondřej Mitana 40 bodů
3. Michal Bartošík 39 bodů
4. Jakub Macenauer 33 body
5. Kamil Špaček 32 body

Všichni postupují do krajského kola.

 

kategorie 8. a 8. ročník

1. Martin Kyselák 20 bodů
2. Milan Šebesta a Michal Vysloužil 13 bodů
3. Michaela Vosičková a Patrik Rus 11 bodů
4. Jolana Vrbová 10 bodů
5. Adam Vojtek a Kryštof Student 9 bodů
6. Pavel Kroupa, Pavel Bartošík a Jakub Cvrček 8 bodů
7. Barbora Žatecká 5 bodů

Do krajského kola postupuje Martin Kyselák.

 

 

 

 

EUROREBUS JUNIOR- celostátní finále

červen 2017

Eurorébus Praha Eurorébus Praha


V pondělí 5. června se Jakub Konečný (3.B), Jan Mitana (4.A) a Dominik Majer (5.B) zúčastnili celostátního finále soutěže Eurorebus Junior pro žáky 1. stupně základních škol. Po třetím místě v součtu výsledků z krajských kol, odjížděli do Prahy s předsevzetím umístit se do 5. místa v republice. Finále se konalo v Kongresovém centru Top hotelu Praha v Praze Chodově. V kategorii Junior se ho zúčastnilo celkem 40 tříčlenných družstev. Chlapcům se nepodařilo splnit předsevzetí a ve velké konkurenci nejlepších družstev z jednotlivých krajů obsadili nakonec 20. místo. O vyrovnanosti soutěže svědčí fakt, že jim chyběly jen 3 body a byli bronzoví. Blahopřeji jim ke krásnému výsledku a věřím, že příští rok se této zajímavé soutěže opět zúčastníme.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Krajské finále soutěže EUROREBUS - duben 2017

Eurorebus_kraj

Jakub Konečný (3.B), Jan Mitana (4.A) a Dominik Majer (5.B) - 2. místo
Postup do celostátního finále -  5. června  TOP Hotel Praha.

 

 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 2017

ZO - krajské kolo

Ve středu 22. března 2017 se konalo v Prostějově krajské kolo zeměpisné olympiády. V kategorii A úspěšně reprezentoval naši školu Ondřej Mitana ze 6.A, který v konkurenci 16 nejlepších z celého Olomouckého kraje obsadil pěkné 10. místo.

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády 2017

 
V úterý 21. února 2017 se 3 žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které se konalo na ZŠ Majakovského ve Vrahovicích. V konkurenci nejlepších zeměpisců z celého okresu si nevedli špatně a obstáli se ctí.
V kategorii A jen těsně uniklo třetí místo Ondřeji Mitanovi, který skončil čtvrtý. V kategorii B obsadil Pavel Kroupa 10. místo a v kategorii C se Erik Zeman umístil na pěkném 8. místě. Všem třem moc děkuji za reprezentaci školy a věřím, že v příštím roce budou výsledky ještě lepší.

Mgr. Libor Mitana

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2017


V druhé polovině ledna proběhlo tradiční školní kolo zeměpisné olympiády. Tentokrát kvůli velké nemocnosti ve dvou termínech. Zúčastnilo se ho celkem 17 žáků druhého stupně naší školy, kteří poměřili své znalosti z oblasti zeměpisu a dovednosti v práci s atlasem. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali Ondřej Mitana (6.A), Tomáš Litera (7.A) a Erik Zeman (9.r.). Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 21. února v Prostějově.  

Výsledková listina školního kola zeměpisné olympiády 2017

Kategorie A (6. ročník)
1. místo         -            Mitana Ondřej            -             39 bodů
2. místo         -          Kumžák Vojtěch          -             29 bodů

Kategorie B (7. ročník)
1. místo          -            Litera Tomáš              -           47 bodů
2. místo          -            Kroupa Pavel              -           45 bodů 
3. místo          -             Křupka Petr                -           38 bodů
4. místo          -      Rudyková Alexandra        -           37 bodů
5. místo          -           Špičák Matias               -         35 bodů
6. místo          -       Rusanjuková Aneta          -          34 bodů
7. místo          -           Báchor Filip                 -           30 bodů
8. místo          -          Vrána Michal                -           29 bodů

Kategorie C (8. a 9. ročník)
1. místo          -             Zeman Erik                 -           61 bodů
2. místo          -         Chalánek Zdeněk            -         60 bodů
3. místo          -           Kyselák Martin             -           58 bodů
4. místo          -             Handl Marek               -          54 bodů
5. místo          -       Vosičková Michaela         -         49 bodů
6. místo          -              Holík Pavel                -           46 bodů
7. místo          -            Petroš Michal               -          41 bodů

Mgr. Libor Mitana

 

 

Celostátní finále Eurorebusu Junior

Praha – 6. června 2016

Eurorébus Junior

V pondělí 6. června se 3 chlapci naší školy zúčastnili celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebusu  Junior. Právo účasti si vybojovali v krajském kole v Olomouci, kde obsadili 4. místo a díky divoké kartě mohli jet do Prahy.  Finále se konalo v Top hotelu Praha v kongresovém sále pro 1000 účastníků. Pro všechny účastníky byl kromě soutěže připraven i bohatý doprovodný program. Kluci obstáli v konkurenci nejlepších z celé republiky velmi dobře. V konečném účtování obsadili krásné 9. místo. Je to už potřetí, kdy se žákům naší školy podařilo skončit v celostátním finále mezi 10. nejlepšími školami celé republiky. Klukům patří veliký dík za celoroční úsilí, které věnovali řešení záludných otázek i přípravě na finále. A kdo jsou vlastně Ti šikovní chlapci?
Vojtěch Zahradník  -  5.B, Dominik Majer  -   4.B, Jan Mitana  -  3.A
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Libor Mitana

 

EUROREBUS 2016

Eurorébus

V této zeměpisné soutěži dosahují žáci naší školy každý rok velmi dobrých výsledků. Také tento rok se především žáci prvního stupně zasloužili o pozvánku do krajského finále této celorepublikové soutěže. Ve čtvrtek 21. dubna 2016 nás v Olomouci reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Jan Mitana (3.A), Dominik Majer (4.B) a Vojtěch Zahradník (5.B), kteří v obrovské konkurenci obsadili krásné 4. místo. Budeme jim držet palce, aby se příští rok opět dostali „na bednu“.

Mgr. Libor Mitana

 

Zeměpisná olympiáda 2016

Zeměpisná olympiáda 2016

školní kolo

Ve středu 13. ledna 2016 se uskutečnilo školní kolo tradiční soutěže-zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 17 žáků druhého stupně naší základní školy. Ve třech kategoriích poměřili své zeměpisné dovednosti a vědomosti. Letošní školní kolo bylo velmi vyrovnané a o umístění na předních místech rozhodovaly maličkosti, někdy i trocha štěstí navíc. A jak to nakonec dopadlo?

Kategorie

Umístění

Jméno

Třída

A – 6. ročník

1.

Vysloužil Michal

6.B

 

2.

Špičák Matias

6.B

 

3.

Litera Tomáš

6.A

 

3.

Vrána Michal

6.A

B – 7. ročník

1.

Kyselák Martin

7.A

 

2.

Šebesta Milan

7.A

 

3.

Chalánek Zdeněk

7.B

 

4.

Antel Filip

7.B

 

5.

Holík Pavel

7.A

C – 8. a 9. ročník

1.

Kousal Ondřej

9.

 

2.

Šírková Alena

9.

 

3.

Lechnerová Petra

9.

 

3.

Opravilová Jana

9.

 

4.

Zeman Erik

8.

 

5.

Vozihnoj Štěpán

9.

 

6.

Karnet Tomáš

9.

 

7.

Tomaník Petr

9.

Mgr. Libor Mitana

 

 

EUROREBUS - celostátní finále 2015 - Praha

Eurorebus Eurorebus_finale_2015

     V pondělí 15. června 2015 se trojice chlapců z naší školy zúčastnila v TOP Hotelu v Praze  -  Chodově celostátního finále soutěže Eurorebus. Akce se zúčastnilo několik desítek tříčlenných družstev z celé republiky. Naše družstvo ve složení Dominik Majer (3.B), Ondřej Mitana (4.A) a Petr Křupka (5.A) si muselo poradit se záludnými otázkami, časovým limitem a hlavně kvalitními soupeři. Podařilo se jim to velmi dobře a nakonec obsadili krásné 9. místo. Blahopřejeme jim k tomuto výbornému umístění a věříme, že v příštím roce se do Prahy opět vrátíme a budeme znovu bojovat místo na stupních vítězů.

Mgr. Libor Mitana

 

Evropa kolem nás

Evropa kolem nás Evropa kolem nás

Už několik let se žáci naší školy zapojují do korespondenční soutěže Evropa kolem nás. Soutěží tříčlenná družstva ve dvou kategoriích  -  mladší  - 4. a 5. ročník a starší 6. a 7. ročník. V letošním roce reprezentovali naši školu Emílie Klevetová, Eliška Vrbová a Ondřej Mitana (4.A) a Adriana Kotulová, Nela Macenauerová a Natálie Oulehlová (7.r.). Obě družstva dostala vždy 10 úkolů, na jejichž vypracování měla měsíc čas. Součástí byl také praktický úkol – vymodelovat chráněného živočicha. Družstvo čtvrťaků se snažilo, ale nedostalo se mezi nejlepší, ale sedmačky obsadili pěkné 6. místo, což je nejlepší výsledek, který prozatím naše škola získala. Všem děkuji za reprezentaci školy a věřím, že si účastí v soutěži obohatili své znalosti o Evropě a ČR.

Mgr. Libor Mitana

 

EUROREBUS – krajské finále 2015

Eurorébus Eurorébus Eurorébus


Žáci naší školy se pravidelně účastí soutěže EUROREBUS. Také letos získali dostatečný počet bodů, aby se mohli zúčastnit krajského finále, které se konalo 20. dubna v Olomouci. Školu reprezentovala 3 družstva složená ze samých chlapců a dařilo se jim různě. Nejmladší družstvo ve složení Dominik Majer (3.B), Ondřej Mitana (4.A) a Petr Křupka (5.A) obsadili ve své kategorii krásné 2. místo a vybojovali si tak právo účasti v celostátním finále, které se bude konat 15. června v Praze. Druhé družstvo tvořili pro nemoc Pavla Bartošíka jen 2 chlapci  -  Milan Šebesta a Martin Kyselák skončilo těsně za první desítkou na pěkném 11. místě a třetí tým byl složený ze žáků 9. ročníku  -  Martina Václavíčka, Petra Kouřila a Jiřího Motala. Ten se bohužel neumístil mezi nejlepšími, ale i tak všem žákům patří velké poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Libor Mitana

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2015

zeměpisná olympiáda
Ve středu 14. ledna 2015 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci druhého stupně soupeřili ve 3. kategoriích.
Celkem se školního kola zúčastnilo 15 žáků.
Kategorie A          1. Místo      Filip Antel             6.B
Kategorie B           1. Místo      Erik Zeman           7.r.
Kategorie C          1. Místo      Jana Opravilová    8.r.

Vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole  -  17. února v Prostějově.

 

Zeměpisná olympiáda

Výsledky školního kola 2015


kategorie A:
1. Antel Filip                         6.B                      42 bodů
2. Chalánek Zdeněk               6.B                      38 bodů
3. Handl Marek                     6.B                      34 bodů
4. Bartošík Jan                      6.A                      19 bodů


kategorie B:
1. Zeman Erik                        7.r.                       51 bodů
2. Kundel Petr                        7.r.                       47 bodů


kategorie C:
1. Opravilová Jana                 8.r.                       60 bodů
2. Reiskup Jan                        9.r.                       60 bodů
3. Hrubá Karolína                  8.r.                       59 bodů
3. Horáková Marie                 9.r.                       59 bodů

Další pořadí: 4. Svoboda Tomáš, 5. Kouřil Petr,
6. Kyseláková Alena, 7. Grmelová Sofie, 8. Špičáková Kateřina

Všem zúčastněným děkuji a vítězům přeji hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Libor Mitana

 

 

Eurorebus 2014

Eurorébus 2014 Eurorébus 2014


V letošním školním roce se poprvé zapojili do zeměpisné soutěže Eurorebus kromě žáků druhého stupně také jejich mladší spolužáci z 2. – 5. třídy. Především díky žákům 9. ročníku a právě žákům z prvního stupně jsme získali dostatek bodů a byli jsme pozváni na krajské finále do Olomouce. Tam naši školu výborně reprezentovali Kateřina Oulehlová, Jan Bartošík a Radomír Kouřil z 9.A, kteří se umístili na krásném 8. místě. V kategorii Eurorebus junior se trojici Zdeněk Chalánek, Daniel Ježek a Ondřej Mitana podařilo dokonce zvítězit. V pátek 6. června se tato trojice zúčatnila celostátního finále, které se konalo v Top hotelu v Praze. V konkurenci nejlepších třiceti škol z celé ČR obsadili výborné 7. místo, přičemž získali stejný počet bodů jako škola na 5. místě, jen v horším čase. Jde o nejlepší výsledek naší školy v této soutěži, které se pravidelně účastníme už více než 10 let. Klukům blahopřejeme k výbornému výsledku a přejeme hodně úspěchů v dalších letech.     

Mgr. Libor Mitana

 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 2013/2014

 

V pondělí 17. března se Erik Zeman ze 6. třídy a Radomír Kouřil z 9.A zúčastnili krajského kola zeměpisné olympiády. Statečně se potýkali se záludnými otázkami a v konkurenci nejlepších zeměpisců z celého Olomouckého kraje obsadili shodně 10. místa ve svých kategoriích

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2013/2014

zeměpisná olympiáda

Tradiční lednovou akcí na naší škole je školní kolo zeměpisné olympiády. V pondělí 13. ledna 2014 se jí zúčastnilo „jen“ 11 žáků druhého stupně. Ve  třech kategoriích si poměřili své zeměpisné vědomosti a dovednosti v práci s atlasem. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou reprezentovat naši školu v úterý 25. února 2014 v okresním kole v Prostějově.

Kategorie A - 6. ročník 1. místo – Erik Zeman
  2. místo  -  Tomáš Šmíd
  3. místo  -  Martin Kundel
  4. místo  -  Benjamin Blažek
Kategorie B  -  7. ročník 1. místo  -  Ondřej Kousal
  2. místo  -  Jana Opravilová
  3. místo  -  Alena Kyseláková
  4. místo  -  Karolína Hrubá
Kategorie C  -  8. a 9. ročník 1. místo  -  Radomír Kouřil 9.A
  2. místo  -  Jan Bartošík 9.A
  3. místo  -  Jiří Motal 8.r.

Mgr. Libor Mitana

 

 

 

Eurorébus 2013

V pondělí 22. dubna 2013 se trojice žáků naší školy zúčastnila krajského finále zeměpisné soutěže Eurorebus. V konkurenci 23 nejlepších družstev z celého Olomouckého kraje se naše družstvo ve složení Kateřina Oulehlová, Radomír Kouřil a Jan Bartošík umístilo na výborném 7. místě. Toto umístění je druhé nejlepší za dobu, kdy se zapojujeme do soutěže. Bohužel trochu mrzí, protože prvních 5 nejlepších postupuje do celostátního finále, které se koná v Praze. Děkuji soutěžícím za výborný výkon a věřím, že i v příštím roce se do soutěže zapojíme.

Mgr. L. Mitana

Zeměpisná olympidáda 2013

zeměpisná olympiáda zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 14. března se na ZŠ Majakovského uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali Karolína Hrubá (6.r.), Jiří Motal (7.r.) a Jan Bartošík (8.A). Museli si poradit se záludnými otázkami, které měli prověřit jejich dovednosti při práci s atlasem a zeměpisné vědomosti. Zvládli to velmi dobře. V konkurenci nejlepších zeměpisců okresu Prostějov se umístili Karolína na 11. a oba chlapci na 7. místě. Blahopřeji jim k pěkným výsledkům a přeji mnoho úspěchů příští rok.

Mgr. Libor Mitana

Školní kolo se uskutečnilo ve středu 30. ledna 2013 v učebně zeměpisu. Zúčastnilo se ho 16 žáků od 6. do 8. třídy. Všem zúčastněným děkuji a vítězům přeji hodně úspěchů v okresním kole, které se uskuteční 14. března v Prostějově.

Výsledková listina školního kola zeměpisné olympiády - 2013

Kategorie A (6. ročník)
1. – 2. místo              Hrubá Karolína                     39 bodů
1. – 2. místo               Kousal Ondřej                     39 bodů
3. místo                      Šírková Alena                      38 bodů
4. místo                    Opravilová Jana                    37 bodů
5. – 6.                     Kyseláková Alena                   28 bodů
5. – 6. místo          Fréharová Bohunka                 28 bodů

Kategorie B (7. ročník)
1. místo                        Motal Jiří                            53 bodů
2. místo                        Žoch Ondřej                       48 bodů 
3. místo                   Václavíček Martin                   47 bodů
4. místo                        Petr Kouřil                          43 bodů
5. místo                 Oulehlová Barbora                   27 bodů

Kategorie C (8. a 9. ročník)
1. místo                      Bartošík Jan                          64 bodů
2. místo                 Přecechtěl Oldřich                    60 bodů
3. místo                   Kubíček Václav                       59 bodů
4. místo                Vysloužilová Denisa                   54 bodů
5. místo                 Zmidlochová Anna                    47 bodů  

Mgr. Libor Mitana

 

Zeměpisná olympiáda 2012

zeměpisná olympiáda zeměpisná olympiáda

Školního kola se zúčastnilo 17 žáků druhého stupně, kteří poměřili své znalosti a dovednosti ve třech kategoriích.

Kategorie A
1. Kouřil Petr
6.roč.
2. Šimáková Alžběta
6. roč.
3. Žoch Ondřej
6. roč.
Kategorie B
1. Bartošík Jan
7.A
2. Přecechtěl Oldřich
7.A
3. Kouřil Radomír
7.A
Kategorie C
1. Karásek Lukáš
9. roč.
2. Přidalová Lucie
9. roč.
3. Flora Jakub
9. roč.

Vítězové nás reprezentovali v okresním kole 14. 3. 2012 v Prostějově. Ve velké konkurenci se neztratili a Jan Bartošík dokonce obsadil krásné 3. místo a vybojoval si tak právo účasti v krajském kole.

Krajské kolo se konalo opět v Prostějově 18. 4. 2012. Honza Bartošík zúročil poctivou přípravu a umístil se na pěkném 9. místě. To je druhý nejlepší výsledek v zeměpisné olympiádě od roku 1998.

Všem děkuji za výbornou reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Libor Mitana

 

Eurorebus 2011

Eurorebus

 

Mezi tradiční akce, kterých se účastní žáci naší školy patří také zeměpisná soutěž Eurorebus. V neděli 3. dubna proběhlo krajské finále této soutěže v Olomouci. Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo tvořené Lukášem Karáskem, Lucií Přidalovou a Kryštofem Boudou z 8. ročníku. Přestože se neumístili v první desítce, tak už postup do krajského finále je velký úspěch, uvážíme-li, že z Olomouckého kraje se účastní soutěže více jak 40 škol.
Děkuji jim moc za reprezentaci naší školy a věřím, že příští školní rok se tato soutěž setká s větším zájmem.

Mgr. Libor Mitana

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2011

zeměpisná olympiáda

V pátek 28. ledna a v pondělí 31. ledna 2011 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se letos zúčastnilo 16 žáků druhého stupně naší školy. Již tradičně bylo školní kolo rozděleno na teoretickou část a část, ve které měli žáci dokázat své dovednosti při hledání v atlasu. Největší konkurence byla v kategorii C (8. a 9. roč.), ale i v kategorii A a B museli zúčastnění prokázat zeměpisné znalosti. Vítězové jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 9. března v Prostějově. Všem, kteří si přišli ověřit zeměpisné znalosti děkuji.

 

6. ročník   -  Oldřich Přecechtěl  -  6.A
7. ročník  -  Eliška Bulková  -  7.r


8. a  9. ročník  -  4 žáci měli stejný počet bodů, rozhodne dodatečný úkol
Antonín Bartošík 9.B, Lukáš Karásek 8.r.
Karolína Štěpánková a Lucie Přidalová 8.r.

Mgr. Libor Mitana

 

 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2010

zeměpisná olympiádazeměpisná olympiáda

Ve středu 27. ledna 2010 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 11 žáků, kteří otestovali své znalosti a dovednosti ve třech kategoriích. V nejmladší kategorii 6.r. zvítězil Martin Bambušek, v kategorii 7.r. se o prvenství shodným počtem bodů podělili Lukáš Karásek a Karolína Štěpánková ze 7.A a v nejstarší kategorii 8. a 9. r. suverénně zvítězil Antonín Bartošík z 8.B. Vítězové budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 17. března 2010 v Prostějově.

Kategorie A
1. Martin Bambušek 6.r
2. Jakub Klvač 6.r.
Kategorie B
1. Karolína Štěpánková
1. Lukáš Karásek
2. Lucie Přidalová
Kategorie C
1. Antonín Bartošík 8.B
2. Daniela Kroupová 8.B
2. Jan Župka 9.B
3. Petr Karnet 9.A
4. Oldřich Vévoda 9.A
5. Vítězslav Mikulčík 8.A

Mgr. Libor Mitana

 

 

Zeměpisná olympiáda 2009

zeměpisná olympiáda
V dubnu se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády v Prostějově za účasti nejlepších zeměpisců z celého Olomouckého kraje. Naši školu reprezentovala na této prestižní akci Karolína Štěpánková  ze 6.A.
Nezalekla se přesily chlapců a umístila se na krásném 8. místě.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Eurorebus 2009


Už několik let se žáci naší školy účastní zeměpisné internetové vědomostní soutěže EUROREBUS. Také letos jsme se probojovali do krajského finále, které se uskutečnilo v Olomouci. Žáci si mohli prověřit své vědomosti ve dvou kategoriích:
6. – 7. ročník  -  Antonín Bartošík, Arnošt Matoušek a Pavel Kučírek  -  6. místo
Antonín Bartošík se umístil v jednotlivcích na krásném 10. místě
V druhé kategorii 8. a 9. ročníků děkuji za reprezentaci školy trojici Martin Petroš, Hana Jedličková a Veronika Dostálová.

Mgr. Libor Mitana

 

 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády - únor 2009

V polovině února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, které se bohužel setkalo s malým zájmem. Ve všech třech kategoriích se zúčastnilo celkem 8 žáků od 6. do 9. třídy. Žáci si mohli ověřit své znalosti a dovednosti při hledání odpovědí na záludné zeměpisné otázky. Vítězové školního kola nás budou reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 18. března v Prostějově.

6. ročník

Karolína Štěpánková 6.a

Lukáš Karásek 6.a

 7. ročník 
Antonín Bartošík  7.b
8. a  9. ročník
Petr Karnet  8.a

Mgr. Libor Mitana

 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády - 16. leden 2008

ZO

A jak to dopadlo?

Z vítězství se radovali a naši školu reprezentovat budou

Antonín Bartošík (6.B), Petr Karnet (7.A) a René Reiskup (9.B).

 

kategorie A - 6. ročník
1. Antonín Bartošík
kategorie B - 7. ročník
1. Petr Karnet
kategorie C - 8. a 9. ročník
1. René Reiskup
2. Veronika Župková
3. Martin Petroš
4. Monika Kvíčalová
5. Lucie Soviárová
6. František Hrubý
7. Lucie Zedníčková
8. Barbora Leciánová
9. Martina Klevetová
10. Petra Novotná

 

Mgr. Libor Mitana

 

 

Eurorebus – celostátní finále

foto

V pátek 8. června 2007 se Martin Petroš, Marek Reiskup a František Hrubý zúčastnili celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebus, která se konala na FTK UK v Praze. V konkurenci 50 nejlepších školních družstev z celé republiky obstáli se ctí a nakonec jim patří 27 místo v ČR. Moc jim děkuji za tento mimořádný výsledek, který se podaří jen vyjímečně a věřím, že tento úspěch není jejich poslední.
Zeměpisná olympiáda 2007

foto foto

Školní kolo se uskutečnilo ve středu 17. ledna 2007 odpoledne v učebně zeměpisu. Zúčastnilo se 10 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích. V kategorii A zvítězil Oldřich Vévoda ze 6.A, v kategorii B - Monika Kvíčalová ze 7. ročníku a v kategorii C - Martin Kučírek z 9.A. Vítězové budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční 21. 3. 2007 v Prostějově.

Monika Kvíčalová a Martin Kučírek dosáhli vynikajícího úspěchu v okresním kole zeměpisné olympiády, umístili se na druhém respektive třetím místě a budou 18. 4. reprezentovat naši školu v krajském kole.

Ve středu 18. dubna se Monika Kvíčalová ze 7. ročníku a Martin Kučírek z 9.A zúčastnili krajského kola zeměpisné olympiády. V konkurenci nejlepších žáků z celého kraje si opět vedli úspěšně a dokázali se poprat s náročnými otázkami a záludnými praktickými úkoly. Přestože na nejlepší místa nedosáhli je 6. místo Moniky a 9. místo Martina vynikajícím úspěchem, který patří k nejlepším výsledkům v zeměpisných soutěžích. Oběma děkuji za výbornou reprezentaci školy a přeji jim hodně dalších úspěchů.

Mgr. Libor Mitana

EUROREBUS 2007 - Krajské kolo soutěže

foto

Už druhým rokem se žáci naší školy účastní celostátní zeměpisné soutěže Eurorebus. Letos se opět dostali do krajského finále, i když se konkurence mnohem zvětšila, protože do soutěže se zapojilo už 26 000 žáků ze základních a středních škol z celé republiky. V krajském kole, které se konalo v pátek 13. dubna v Olomouci soupeřili s 300 dalšími žáky a přesto se jim podařilo dosáhnout mimořádného výsledku. Družstvo sedmáků ve složení Martin Petroš, František Hrubý a Marek Reiskup zvítězilo ve své kategorii a zajistilo si tak postup do celostátního finále, které se uskuteční začátkem června v Praze. Druhý tým ve složení Michala Domanská, Martin Kučírek a Jan Dostál se sice neumístilo na předních místech, ale i přesto jim patří velký dík za to, že věnovali svůj volný čas hledáním odpovědí na těžké otázky. Chlapcům ze sedmého ročníku přeji hodně úspěchů v celostátním kole a všem děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Libor Mitana

EUROREBUS 2006 = Celostátní zeměpisná soutěž

foto

V sobotu 8. dubna 2006 se tři žáci 8.A naší základní školy Michala Domanská, Jan Dostál a Martin Kučírek zúčastnily krajského kola celorepublikové zeměpisné soutěže Eurorebus. Byla to naše první účast, proto byl postup do Olomouce velkým úspěchem a i když jsme tajně věřili, že bychom mohli dosáhnout na přední příčky, jeli jsme hlavně okusit atmosféru takové velké akce.
Účast byla opravdu velká. Žáci ze základních a středních škol téměř zaplnili dva velké přednáškové sály. Nepřeháním. Jen v naší kategorii 8. a 9. ročníku se zúčastnilo 68 tříčlenných družstev z Olomouckého kraje a kraje Vysočina. Nechyběli ani zástupci sponzorů z časopisu ABC, počítačové firmy Comfor a České spořitelny a jejich stánky. Celý program provázela hudba ze Snowborďáků a Rafťáků a videoprojekce. A jak si naši tři hrdinové nakonec vedli? Myslím, že na první účast velmi dobře. Získali celkem 48 000 bodů ze 100 000 možných a skončili na pěkném 33. místě. Děkuji jim za výbornou reprezentaci naší školy i sama sebe a věřím, že letošní účast nebyla poslední.

Mgr. Libor Mitana

Eurorebus

Celorepubliková zeměpisná soutěž, které se mohou zúčastnit žáci druhého stupně základních a středních škol. Soutěž je rozdělena do tří kategorií a skládá se ze tří korespondenčních kol, při kterých žáci odpovídají vždy na 10 otázek. Na základě získaného počtu bodů za celou třídu jsou pozváni do krajského finále. Celorepublikové finále se koná v Praze. Velmi lákavé jsou ceny pro jednotlivce počítače, mobilní telefony atd. a pro vítěznou třídu cesta po Evropě. Nejen ceny jsou důvodem, že se této soutěže ročně účastní několik tisíc škol z celé republiky.