cisticka

13.6 a 17.6.2008 se žáci devátých tříd podívali na čističku odpadních vod v Němčicích nad Hanou. Objektem nás provázel pracovník čističky pan Jan Dvořák. V některých částech nám voda „nevoněla“, dokonce si několik dívek i chlapců zacpávalo nos. Ale to nám až tak moc nevadilo, chtěli jsme především vidět a vědět, jak čistička pracuje. Dozvěděli jsme se o existenci přečerpávacích stanic, poněvadž město leží na rovině, o několika mechanických zadržovadlech nečistot, o bakteriích, pro něž se vhání do čistících nádrží kyslík, o chemickém měření vzorků vyčištěné vody, o kalových nádržích a políčkách. Prostě o všem, co zde bylo možno uvidět a poznat.

Mgr. Věra Mašterová

Letos jsme se na školní zahradě, hned jak to počasí dovolilo, pustili do vyhrabávání trávy. Aby nám míče nepadaly do květin, vysadili žáci sedmého ročníku keře svídy hned vedle odpočinkové plochy.  Prostředí před školou oživila nová výsadba javorů. Na školním pozemku se staráme především o květiny, které pravidelně sejeme i sázíme.

les

Projektový den -Vitčický les na jaře

V pátek 18.dubna 2008 se uskutečnil přírodovědný projektový den pro 7.ročník - Vitčický les na jaře. Za poznáváním přírody do lesa jsme vyjeli ráno autobusem a po půlhodince jízdy patřilo celé dopoledne turistické vycházce. Sledovali jsme stromy, které zde rostou a byliny, které nyní kvetou. Viděli jsme na poměrně velké ploše lesa právě kvetoucí sasanku pryskyřníkovitou, dokvétala sasanka hajní, občas se objevil plicník  lékařský a barvínek menší. I když bílé květy kokoříku mnohokvětého  ještě nebyly vidět, přesto po chvíli všichni již typicky vzrůstající rostlinky s rozvíjejícími se vejčitými listy poznali. Neopomenuli jsme  zastávku u rozhledny. Zájemci využili příležitosti, vyšplhali nahoru na rozhlednu a rozhlédli se po okolí. Odtud jsme z okraje lesa v dálce uviděli i pasoucí  se malé stádo srnek. Po krátkém odpočinku následovala skupinová práce podle předem připraveného přírodovědného testu, který jsme pak společně vyhodnotili.  Naše cesta vedla dále napříč lesem. Viděli jsme, že část lesa byla smíšená, část tvořily jen listnaté stromy - buky, habry, duby, břízy a část většinou jen smrky. Dobře byl znatelný rozdíl. V listnaté a smíšené části lesa bujel podrost s kvetoucími bylinami, část s jehličnany byla temná a pustá. Na další zastávce si chlapci  i děvčata ověřili své znalosti o přírodě i o orientaci v ní. Závěrem, při otázkách, co jsme poznali a viděli, žáci velmi dobře odpovídali. Přesvědčilo nás, že sama příroda je nejlepší učitelka. Hladoví, ale spokojeni jsme se v poledne vraceli do  školy.

Mgr. Věra Mašterová

 

Líčení Vitčického lesa
(žáci 7.B)

     Když jsem vešel do lesa, ucítil jsem změnu vzduchu. Najednou se mi dýchalo lépe. Vzduch byl prosycen vůní kvetoucích rostlin a stromů. Všude kolem šuměly stromy, jako by si povídaly. Země byla pokryta duhovým kobercem jarních květin, na nichž se třpytily kapky ranní rosy. Zvířátka jsem nezahlédl, buď ještě dospávala nebo jsme je svým chováním vylekali.
Bylo tam skvěle. Pro fotografy úplný ráj. Někdy se tam půjdu podívat.

Michal Hrubý

 

     Jsme v lese. Je tu ticho jako v kostele. Všude kolem je rozprostřen koberec bílých a žlutých sasanek.Zasvitlo slunce a jeho paprskům se uctivě klaní hlavičky orsejů. Nad květy poletovali čmeláci, aby se posilnili jejich sladkou šťávou. Stromy plakaly a jejich slzy se na listech třpytily jako drahokamy.

Miroslava Vykoukalová

 

     Ocitáme se ve Vitčickém lese. Sluníčko hřeje, počasí je teplé. Prozpěvují ptáci, kolem šumí stromy. Vánek hraje jemně na své struny a na nás působí velmi příjemně. Zelený koberec posetý květy hraje všemi barvami. Každá květinka je jiná. Jako by byly na módní přehlídce. Mezi stromy jsem zahlédla jemné hedvábí pavučiny. I na ní se třpytí ranní rosa. Odcházím z lesa s dobrou náladou a relaxačním uvolněním.

Petra Gojišová

 

     Na začátku lesa nás vítají rozkvetlé modřence. Hustě posetý koberec nás naladil na hezký den. Cítíme, jak dýchají sasanky, orseje či konvalinky. Z trávy se na nás usmívá plicník.Včelky hbitě nad nimi kmitají a ptáčci v korunách stromů si notují známou písničku. Perlové kapičky rosy pomalu usychají. Sluníčko musí pilně pracovat, aby vše stihlo. Vysušit kapky ranní rosy a kaluže po dešti, posílit pupeny stromů a keřů. Mechový koberec si však svou vláhu bedlivě hlídá.  V hlubokém lese mají jehličnany svůj ráj. I my se tu cítíme jako v pohádce.

Kristýna Kováčová

 

  

  Je to kouzelný les. Vstoupíme-li jen za dveře, hned se nám  rozprostírá pastva pro oči v podobě paprsků světla prodírajících  se mezi stromy. Ty na nás působí svou mohutnou majestátností. Ptáčci ve svých hrdlech rozezvučeli neopakovatelnou píseň. Ta se nese nad celým lesem. Zpívají nám pro radost. Květiny se derou ven a ukazují na odiv svou krásu.

Jan Župka

 

     Každý rok, když jaro vykoukne, celý les se zastydí a zazelená se. Stromy zdobí své větve zelenými lístky. Zelený koberec se třpytí tisíci perel, které poztrácela lesní víla. Sluníčko se je chystá posbírat. Zvířátka si s námi hrají na schovávanou. Slyšíme jen jejich zvuky, jak se radují z jarní přírody.

Petra Doležálková

 

 

hajný

Také aktivity dětí, které se zúčastnily školy v přírodě byly zaměřeny na poznávání a ochranu přírody.
Skřítkové tesaři vylezte z mechu - byla soutěž všech účastníků ŠvP, ve které se snažili o co nejhezčí výrobek z přírodnin. Stavěli domečky pro broučky a lesní skřítky tak, aby použili jen přírodní materiál, který najdou v lese. Jejich domeček měl co nejvíce zapadnout do lesního prostředí.
Druhou aktivitou byla akce Hajný je lesa pán, v níž se děti seznámily s dvěma hajnými, kteří je přišli navštívit. Z krátké návětěvy bylo zajímavé povídání o lese a vůbec o přírodě, které se dětem moc líbilo.
Děti se sešly také nad některými rostlinkami, které rostly v okolí našeho ubytovacího zařízení. Někteří z nich byli při jejich určování moc šikovní.

Mgr. Anna Vlčová

MŠ v ZŠ

Dne 20.května k nám zavítaly děti z místní mateřské školy, pro které jejich starší kamarádi - deváťáci připravili program. Původně jsme plánovali, že se setkáme ve školní zahradě. Ale deštivé počasí to neumožnilo. V přírodopisné pracovně jsme tedy připravili obrázky některých rostlin i zvířat žijících na poli, louce, v lese. K nim otázky, úkoly, hádanky. Z papírových krabic jsme vyrobili pro děti barevné kontejnery na sklo, papír a plasty. Do nich předškoláci správně třídili připravený odpad. Malí i velcí si také společně zahráli ekologické pexeso. Naše společné setkání jsme zakončili promítnutím pohádky o přírodě.   

            Paní inženýrka Zahradníková připravila pro žáky sedmého ročníku workshop „Jak by měla vypadat naše zahrada, okolí našeho bydliště“. Jeho první, přípravná část, proběhla v interaktivní učebně. Zde se žáci seznámili s druhy okrasných zahrad, stručně s rozdíly ve způsobu úprav v historii a dnes, ukázkami, jak by si mohli sami zahradu rozdělit na různé části a upravit. Připravili si i vlastní návrhy úpravy zahrady a některým žákům paní inženýrka doporučila další možnosti, které by mohli ve svých zahradách využít. Ukázala příklady živých rostlin k osazení s možnostmi jejich vysazení, vysvětlila využití netkané textilie a kamene v zahradě. Žáky, především chlapce, zaujala svou „vůní“ i předložená ukázka granulovaných přirozených hnojiv. Druhá část setkání proběhla venku. Společně jsme vysazovali dvě okrasné mísy u vstupu do školy, okrasné keře u jídelny a přisadili další popínavé rostliny u školní zídky před jídelnou.

            Do přírodovědných praktik k nám zavítal místní včelař pan Květoslav Černý. Poslechli jsme si zajímavosti o chovu včel, kterému se on sám věnuje již padesát let. Vyprávěl, jak pracují včely v době největší snůšky od jara do letního slunovratu, jakým způsobem se tvoří nové roje, zda včelí dělnice najde cestu k matce a zda se matky rodí, či vznikají až během života v úle, ze které snůšky je med nejkvalitnější, vysvětlil, kdo to byli brtníci, jak se dají léčit choroby včel a další zajímavosti z vývoje chovů včel. Donesl několik rámečků, v nichž si včely stavějí buňky na med. Hodina uběhla velmi rychle a my se jen můžeme těšit na příští setkání, třeba u úlů pana Černého .