v abecedním pořadí

Benešová Jana, Mgr.

Brhlíková Anežka, Mgr.

Coufalíková Jarmila Mgr.

Hájková Kamila, Bc.

Janura Pavel, Mgr.

Kašparová Lucie, Mgr.

Krejčová Milada, Mgr.

Literová Lenka, Mgr.

Matoušek František, Mgr

Matušková Hana, Mgr.

Mitana Libor, Mgr.

Mlčoch Miloš, Mgr., Ph.D.

Navrátilová Aneta, Mgr.

Navrátilová Zdeňka, Mgr.

Pozdíšek Jiří, Mgr.

Smejkalová Klára, Mgr.

Šírková Marcela, Mgr.

Tesaříková Naděžda, Mgr.

Tobolíková Markéta, Mgr.

Vlčková Dana, Bc.

Vlčová Anna, Mgr.

Vojancová Hana, Mgr.

Vozihnojová Zuzana

Žižlavská Renata, Mgr.

 

 

 v abecedním pořadí:

Huťková Andrea

Procházka Václav, Mgr.

Svobodníková Hana

Žondrová Marcela

 

 

v abecedním pořadí

Držálková Vendula

Hanáková Dagmar, Mgr.

Hrubý František, DiS.

Huťková Andrea

Chalánková Lenka

Oulehlová Denisa

Rolencová Magda, Mgr.

Svobodníková Hana

Vránová Lucie

Vychodilová Daniela

 

 

 

Vedení školy

ředitelka školy
Mgr. Hana Matušková
zástupkyně ředitelky
Mgr. Jana Benešová
výchovný poradce
Mgr. Hana Vojancová
1.stupeň
Mgr. Anna Vlčová
2. stupeň
Mgr. Pavel Janura
správní zaměstnanci
Petr Borovička
hospodářka
Jana Kantorová
školní jídelna
Hedvika Zahradníková

 

v abecedním pořadí

Hrubá Jiřina

Menšíková Magda

Mračková Mada

Oulehlová Naďa

Zahradníková Hedvika

v abecedním pořadí

Borovička Petr

Dokoupilová Vanda

Hrubá Jitka

Kantorová Jana

Kyseláková Ludmila

Volná Ludmila

Zdráhalová Zdeňka